darth_bane_elorendelheto_swmedia_banner.jpg

Kereskedelmi Szövetség Droid Hadserege (Legendák)

Trade_Federation_Droid_Army.jpg
Trade Federation Droid Army
Általános adatok
Vezető(k): Nute Gunray, a Kereskedelmi Szövetség helytartója
Alapítva: YE 33 előtt (a Kereskedelmi Védelmi Erő részeként)
Megszüntetve YE 32
Újra alapítva: YE 22 ( a Szeparatista Droid Hadsereg részeként)
Helyszín:
 • Cato Neimoidia
 • Deko Neimoidia
 • Druckenwell
 • Koru Neimoidia
 • Lok
 • Maramere
 • Neimoidia
 • Naboo
 • Vulpter
Tagok:
 • OOM-9
 • OOM-14
 • 3B3
 • 1138
 • 7169
Kronológiai és politikai adatok
Korszak:
 • A Birodalom felemelkedésének kora
 • A Lázadás kora
Besorolás:

Legendák

"Rohamdroidok?"
"Egy egész hadsereg."
-Qui-Gon Jinn és Obi-Wan Kenobi 

A Kereskedelmi Szövetség Droid Hadserege, amire más néven Kereskedelmi Hadseregként is utaltak, a Kereskedelmi Szövetség által kreált és fenntartott droid hadserege volt a Galaktikus Köztársaság utolsó évtizedei alatt. Ahogy a név is sugallja, rohamdroidokból állt. 

Történelem


A Stark Hipertéri Háború utáni években a Kereskedelmi Szövetséget egyre nagyobb módon fenyegették kalóz- és zsoldos-támadások a félreeső kereskedelmi útvonalakon. Ez kérvényekhez vezetett a Galaktikus Szenátus irányába, hogy hagyja jóvá, hogy a Kereskedelmi Szövetség fegyverezze fel a szállítóhajóit a támadások elhárítása érdekében. A Szövetség fegyverzetét folyamatosan bővítették, de a neimoidi vezetők még nem érezték magukat biztonságban. Ráadásul Nute Gunray helytartó titkos egyezményt kötött Darth Sidiousszal, aminek eredménye egy katonai erő megépítése lett a Kereskedelmi Szövetségnek.

 

Battle Droid ArmyA Baktoid Fegyvergyár, a Haor Chall Gépgyár és a Colicoid Teremtőfészek leszerződött rohamdroidok és hadigépezetek gyártására a Kereskedelmi Szövetség számára, aminek rengeteg modellje létező technológián alapult, amit a Szövetség használt. Például a Kereskedelmi Szövetség ércszállítóját a C-9979-es leszállóhajójának alapjához használtak fel, míg a B1-es rohamdroidok, amik a Szövetség gyalogos erőit foglalják magukba, az OOM-sorozatú rohamdroid és a vadász-gyilkoló droid fejlesztései voltak. Még neimoidi tervezetek is belevegyültek, és a droidekát a colicoid alkotóikról lettek mintázva.

 

A Kereskedelmi Szövetség Hadseregének legkorábbi rögzített állománya az Acquisitor csatahajó hangárkarjában volt, az Eriadui Kereskedelmi Csúcstalálkozó előtt. Ott a Baktoid Fegyvergyár és a Haor Chall bemutatták modelljeit Gunray helytartónak és segítőinek. Leszállóhajókon és rohamdroidokon kívül Páncélozott Rohamtankok, Csapatszállító Transzportok, Szakaszszállító Támadójárművek, és Egyszemélyes Katonai Légi Platformok lettek bemutatva, bár ekkor a Szövetség még nem kötött szerződést a colicoidokkal.

 

Ezt a sereget titokban építették, bár a B1-es rohamdroidokat az Eriadui Csúcstalálkozó alatt felfedték a galaxis előtt, mikor megölték a Kereskedelmi Szövetség Direktorátusának tagjait. A hadsereget először a Naboo megszállása alatt vetették be, bár a teszteket a Karthakk-rendszerben hajtották végre, ahol Nym és a Lok Kísértetei droid erők ellen harcoltak a Lokon és az Eoson.

 

A Naboo megszállása fordulópontot jelentett a Szövetségnek. A titkos seregük teljesen megmutatkozott, és Theed és a többi nabooi város leigázására használták fel. Azonban ezen erőfitogtatás keserűvé vált, mikor Padmé Amidala királynő összeszervezte követőit egy kétségbeesett ellentámadásra a Naboo elfoglalása ellen. Míg a Gungan Nagy Hadsereg a Droid Hadsereggel csatázott a Nagy Sztyeppén, Amidala rákényszerítette Nute Gunrayt egy egyezmény aláírására, ami tulajdonképpen véget vetett az inváziónak. Hogy a sértést seb tetőzze, az orbitális görbén lévő droidvezérlő hajót megsemmisítette Anakin Skywalker, az egész sereget használhatatlanná téve. A droidokat visszapakolták a transzportjaikba és elvitték a rendszerből, míg Gunrayt és cinkosait a Coruscantra vitték a bíróság elé.

 

A Legfelsőbb Bíróság azt határozta el, hogy a Droid Hadsereget építsék le, bár Gunrayt magát sosem ítélték el, és folytatta a harcot serege irányításáért. A Köztársaság meghagyása ellenére a Szövetség meg tudta tartani fegyveres erői nagy részét. Továbbá a Szövetség nem csak újjáépíteni, hanem fejleszteni kezdte a hadseregét titokban, felhasználva a droid gyárakat sok világon, hogy nagyban kibővítse katonaságát. A Független Rendszerek Konföderációja megalakulásakor a Kereskedelmi Szövetség erői a Szeparatista Droid Hadsereg részévé vált, a Kereskedőtestület, a Techno Unió és más főbb vállalati szervezetek droidjai mellett harcoltak. 

Kompozíció


A Szövetség zsoldosai könnyedén legyőzik a mi önkéntes katonáinkat.
-Quarsh Panaka kapitány 

OOM Battle DroidsA Kereskedelmi Szövetség Droid Hadserege igazi kompozíciója ismeretlen maradt, mivel titoktartás burka alatt tartották a kreációját és bevetését. A droid erőket elrejtették a Lucrehulk-osztályú csatacirkálók üreges hangárterületeiben, és olyan alkatrészekből szerelték össze, amik elég ártatlannak mutatkoztak, hogy a köztársasági vámtisztek figyelmét elkerüljék. Hogy megszállják az olyan világokat, mint a Lok és a Naboo, a Szövetség leszállóhajóra rakta a droidokat, ami a csatahajóról a bolygó felszínére repült. Onnan Csapatszállító Transzportok, a Kereskedelmi Szövetség droidhajói és Szakaszszállító Támadójárművek szállították a B1-es rohamdroidokat a leszálló zónából közvetlenül a harcba.

 

A Szeparatista Krízis alatt megtett fejlődés előtt a Droid Hadsereg a Központi Vezérlő Számítógépre támaszkodott, amit általában egy specializált Droidvezérlő Hajón tartottak, amik a célvilágok orbitális görbéje mentén állomásoztak. Szárazföldi támaszpontú vezérlő számítógépeket is bevetettek az erősítő jelek sugárzására. A maghajók leszállóaknákban is dokkolhattak, hogy ugyanazon jeleket a földről sugározzák. A vezérlő komputerek kódolták, hogy a vezérlőhajókon és csatahajókon lévő Keselyűdroid csillagvadászokat, amik 16.000 kilométer körüli működési hatótávolsággal rendelkeztek. A vezérlő számítógép megsemmisítése az összes droid erő lekapcsolását eredményezte, és a vezérlő adásokról az is köztudott volt, hogy ellenséges kódolással elfoghatták és felülírhatták őket, ami zavart keltett a Droid Hadseregen belül.

 

A Theed városa ellen indított inváziós erő 33 Csapatszállító Transzportból - mindegyik 112 rohamdroidot szállított - és 342 Páncélozott Támadótankból állt, valamint támogató droid csillagvadászok és gyalogság is elkísérte.

 

A nabooi inváziós erő számos különböző droidot tartalmazott, köztük a Bogárdroidot, az Energiakilövőt és a Bioágyút. Ezeket az erőket a gunganek és a nabooiak ellen is bevetették. 

Szervezet


A Droid Hadsereg, legalábbis a Klónháborúk alatt a Szeparatista Droid Hadsereg részeként, kilenc szintből állt a parancsnoki struktúráján belül.

 

Raj

 

Egy raj 8 rohamdroidból állt. A droid státuszuk miatt, és mivel távirányítással irányították vagy másként programozták őket a harc előtt, a rajok sosem igényeltek tisztet a droid osztagoknál, bár a szerves rajokat egy őrmester vezette.

 

Szakasz

 

Egy szakasz 7 rajból állt, és kiterjesztés szerint 56 rohamdroidból.

 

Század

 

Egy század 2 szakaszból állt, amiket Csapatszállító Transzportokkal vagy csapatszállítóval szállítottak. Mint olyan, összességében 112 rohamdroid alkotta, azonkívül támogató droidok is. Ezeket általában egy rohamdroid tiszt irányította, és a legalacsonyabb parancsnoki lánc volt a droid tiszteknek.

 

Zászlóalj

 

Egy zászlóalj 7 csapatszállító századból állt (Csapatszállító Transzportok vagy csapatszállítók), valamint egy 24 Páncélozott Rohamtankból álló osztag. A teljes droidszám 784 rohamdroid volt, azon kívül támogató droidok, és egy rohamdroid tiszt irányította őket.

 

Előőrs

 

Az előőrsöket nehéz védelmek áttörésére tervezték, és ezért elsősorban 11 Csapatszállító századból és egy osztagnyi 18 Páncélozott Támadótankból állt. Tehát 1.232 rohamdroidból és további támogató droidból álltak, és egy rohamdroid tiszt irányította őket.

 

Ezred

 

Egy ezred négy zászlóaljból és egy előőrsből állt, ami 4.368 rohamdroidot és különböző támogató droidot tett ki egy rohamdroid tiszt vezetésével. Mindezt a teljes erőt egy C-9979-es leszállóhajó szállította.

 

Hadosztály

 

Egy hadosztály öt ezredből állt össze, és egy 5 C-9979-es leszállójárműt számláló szekció vitte harcba. Ennek okán 21.840 rohamdroid teljes személyzetével rendelkeztek a támogató droidokon kívül.

 

Hadtest

 

Egy hadtest öt hadosztályt tartalmazott, és egy 25 C-9979-es leszállójárműt számláló szekció vitte harcba. Ennek okán 109.200 rohamdroid teljes személyzetével rendelkeztek a támogató droidokon kívül.

 

Hadsereg

 

Egy hadsereg két hadosztályból állt és képviselte a teljes felszíni erőt, amit egy Lucrehulk-osztályú csatahajó hordozott. Egy hadsereget a csatahajó kapitánya irányította, és 218.400 rohamdroid alkotta, valamint a támogató droidok. 

A színfalak mögött


A Nagy Sztyeppén dúló csatában a Droid Hadsereg teljes egészében számítógép-vezérlésű volt. 

Megjelenések


 • Battle Droids EGTWDarth Plagueis (Csak említve)
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Clone Campaigns
 • A megtévesztés leple
 • Star Wars: Starfighter
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (regény) (Első megjelenés)
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (képregény)
 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace (ifjúsági regény)
 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace (játék)
 • Star Wars: I. rész: Jar Jar, vigyázz!
 • Kirajzás
 • Star Wars: Battlefront
 • Star Wars: Jedi Starfighter
 • A túlélők keresése (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja (TV-sorozat)
 • Star Wars: The Force Unleashed II (Csak említve) 

Nem-kánon megjelenések

 

 • LEGO Star Wars: The Phantom Menace
 • LEGO Star Wars: The Video Game
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga

Források


 • Star Wars: Episode I játéklánc
 • Star Wars: I. rész: Fantasztikus gépezetek
 • Star Wars: I. rész - Képes Enciklopédia
 • Inside the Worlds of Star Wars: Episode I
 • Secrets of Naboo
 • The New Essential Guide to Vehicles and Vessels
 • Star Wars: Complete Locations
 • The New Essential Chronology
 • The New Essential Guide to Droids
 • Star Wars: The Complete Visual Dictionary
 • Star Wars: Complete Cross-Sections
 • Star Wars Fandex Deluxe Edition
 • The Essential Atlas
 • Star Wars Character Encyclopedia
 • Star Wars: Battle for Naboo
 • The Phantom Menace: The Expanded Visual Dictionary
 • Star Wars: Beware the Sith
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: Complete Vehicles
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: OOM-9(★★★))
 • Star Wars: What Makes a Monster?
 • Sio Bibble az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • STAP az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on) (mint "Kereskedelmi Szövetségi sereg")
 • Trade Federation az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on) (mint "rohamdroid sereg")
 • Trade Federation battleship az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció