hagyatek_banner_1460x342_a.png

Galaktikus Köztársaság (Legendák)

GalacticRepublicLogo_.png
Galactic Republic
Általános adatok
Típus: Egykamarás államszövetségi demokratikus köztársaság
Államfő: Főkancellár
Kormányfő: Főkancellár
Főparancsnok: Főparancsnok
Végrehajtó szervezet: A Főkancellár Hivatala
Törvényhozó testület: Galaktikus Szenátus
Pénznem: Standard galaktikus kredit
Főváros: Coruscant
Hivatalos nyelv:
 • Régi Galaktikus Közös
 • Galaktikus Közös
Hivatalos ünnep: Köztársaság Napja
Alapítva: YE 25.053
Megszüntetve: YE 19 (Átalakulva Galaktikus Birodalommát)
Újra alapítva: YU 4-ben, mint Új Köztársaság
Kronológiai és politikai adatok
Korszak:
 • A Régi Köztársaság kora
 • A Birodalom felemelkedésének kora

Legendák

A mesebeli Régi Köztársaság hatalmasabb volt, mint az idő, mint a távolság. Fölösleges tehát arról beszélni, hogy hol volt vagy miből lett, elég annyit tudni, hogy - az volt a Köztársaság.
-A Whill-krónikákból

A Galaktikus Köztársaság volt létezése alatt több mint 25 ezer évig a galaxist uraló kormány, egészen a YE 19-ben bekövetkezett Galaktikus Birodalom megalakulásáig. A létezése alatt az állam hétköznapi neve a Köztársaság volt. A Köztársaság utáni korban és azon túl a Régi Köztársaságként hivatkoztak rá; nagyon ritkán még Régi Galaktikus Köztársaságnak, vagy Első Galaktikus Köztársaságnak is nevezték. Időnként a Köztársaságra még a Régi Rend nevet is értették.

 

A Galaktikus Köztársaság képviseleti demokrácia volt, ami különböző csillagrendszerekből, szektorokból és tagvilágokból állt az ismert galaxis nagy részében. A központi kormánya három hatalmi ágból állt: a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói ágakból. Az első volt a Galaktikus Szenátus, a megválasztott és kinevezett képviselők testülete. A fő kötelességeik többek között ezek voltak: a planetáristól a galaktikus skáláig terjedő ügyek feletti viták közvetítése, a csillagrendszerek közötti kereskedelmi útvonalak szabályozása, és elméletben a köztársasági polgárok érdekeinek képviselete. A Főkancellár Hivatala volt a Szenátus végrehajtó mása. A főkancellárt a Szenátus tagjai választották meg a tagok közül. A Szenátus vezetőjeként és a Köztársaság átfogó képviselőjeként a főkancellár az államfő és az elnök tisztségeket is magába foglalta. A bírói hatalom a Legfelsőbb Bíróságból és az alatta lévő Területi Bíróságokból állt. A Legfelsőbb Bíróságban tizenkét bíró volt, az egyiküké volt a Legfelsőbb Bíróság elnöke vezetői pozíció.

 

Mint domináns galaktikus hatalom, a történelme nagy része alatt a Köztársaság nem volt egy erős, centralizált kormány, hanem inkább szuverén bolygók uniója a kollektív biztonság és a gazdasági fellendülés céljaiért. A szóbeszédek szerint a teljes történelme "ezer könyvtárat tudna megtölteni". A Palpatine császár Új Rendje felemelkedése előtti utolsó évtizedekben a Köztársaság egy jóindulatú - bár hatástalan - kormány volt, amit a bürokrácia rétegei megbénították, a politikai és vállalati korrupciók pedig gátolták. A Galaktikus Köztársaságot, ami végül 25.034 éven át gyakorolta a hatalmat, a Sith-ek rombolták le, amikor átszervezték azt Galaktikus Birodalommá. Ez azonban azon hét hatalmi változás első esete volt, ami a Köztársaságot váltotta le a következő 157 évben. 

Történelem


Megalakulás

A Régi Köztársaságban a Jedi-lovagok voltak a béke és az igazság védelmezői emberöltőkön át. Még a sötétség ideje, a Birodalom előtt.
-Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalkernek

RepublicA Galaktikus Köztársaság a Galaktikus Alkotmány YE 25.053-ban történő jóváhagyásával született meg, még az Egyesítő Háborúk idején. Abban az időben az emberek és a durosiak visszafordították a Végtelen Birodalom Erőn alapuló technológiáit és megalkották az első hiperhajtóművet, így 53 évvel később a Coruscant lehetett a Galaktikus Köztársaság fővárosa és maradt is az 25 ezer évig. A kormány alapító tagjait, nagyrészt magvilági embereket védte a külső benyomásoktól a GenoHaradan nevű titkos csoport, egy olyan szervezet, ami fel akarta virágoztatni a kormányt, és ennek létezését nem ismerte a galaktikus populáció, de még a Jedi Rend sem.

 

Röviddel a Köztársaság megalakulása után feltérképezték a Perlemi Kereskedelmi Utat, összekapcsolva a Coruscantot az Ossus-szal, és a Jedi-lovagokat behozva a Köztársaságba. Az útvonal kulcsbolygója a Muunilinst volt, ami a köztársasági kredit kibocsátójként az újonnan alapított Intergalaktikus Bank Klánt irányító őslakos muunok kezében volt. A következő évezredben a Koréliai Útvonalat is felfedezték, összekötve a Coruscantot a Koréliával és azok kívül sok mással. A két kereskedelmi útvonal által behatárolt ék neve lett "a Szelet". Mivel a Coruscanttól nyugatra elhelyezkedő hiperűr-szakasz tele volt anomáliával és elérhetetlen maradt az akkori köztársasági technológiával, a kormány inkább keletre terjeszkedett. A Szelet magvilági porciója Nyílhegyként (vagy Belső Gyűrűként) híresült el, és hamarosan a Köztársaság kibővült a Kolóniákkal is.

 

Bár a történelem során a Köztársaságot békésnek idézték fel, számos galaktikus konfliktus történt a fennállása alatt, mint például a Százéves Szövetség, a Régi Sith Háborúk, a Vultari Kataklizma, a Mandalori Háborúk, a Jedi Polgárháború, az Új Sith Háborút és a Klónok Háborúja.

 

Korai történelem

 

RepublickotorElőször a coruscanti kormány lassú terjeszkedést akart a hiperűr felfedezésének hírverése ellenére. Azonban a kormány kívánságai ellenére a Köztársaság tagjainak száma az első ezer évben ugrásszerűen megnövekedett, főleg a Hutt Birodalommal szembeni védelmet kereső világok miatt, akik csatlakozni akartak. YE 25.000-ben a fővárosa hivatalosan is galaktikus csomóponttá vált, mikorra már a Hutt Birodalom megbukott és megalakult a Hutt Űr.

 

Évekig a Jedi-lovagok és a Köztársaság ősi hadseregei és hadiflottái védték a Köztársaságot az erőszakosság ellen. YE 24.500 körül következett be az Első Nagy Hitszakadás, melynek keretében a Lettow Légióit megalapította egy szakadár Jedi-csoport, akik szerint az igazi hatalmat nem passzív meditáción keresztül szerezhetik meg, mint ahogy a Jedi-mestereik tanították, hanem az érzelmek útján. A Jedik és ezen disszidens bukott Jedik - akiket először Xendor, majd Xendor halála után Arden Lyn vezetett - között addig nőtt a feszültség, míg a konfliktus ki nem robbant.

 

YE 24.000-ben a Köztársaság belépett a Tioni Háborúba a Desevro és Tion Dicső Uniója ellen. A Perlemi útvonal mentén dúlt a háború, valamint mindkét főbolygó, a Coruscant és a Desevro a nyomásbombák záporától szenvedett. A Köztársaság végül úgy nyerte meg a háborút, hogy felhergelte a huttokat a tioniak ellen. Egy évszázadon belül a Tion Halmaz legnagyobb része hűséget esküdött a Coruscantnak, kivéve a Desevrót, ami független maradt.

 

Atlas Early RepublicA Nagy Terjeszkedési Korszak alatt (YE 20.000 – YE 17.000), a Köztársaság a galaxis keleti részét vette célba. Ennek dacára a Szelet maradt a navigálható űr szíve. Végül a Köztársaság a Szelet északi és déli határain túl is kiterjeszkedett, bár a galaxis nagy része még mindig ismeretlen volt, kivéve az olyan előőrsöket, mint az Ord Mantell (YE 12.000) és a Malastare (YE 8.000). A Coruscanttól a nyugati terület addig felfedezetlen maradt, míg abban az irányban a kereskedelmi útvonalakat fel nem fedezték. Ami még rosszabb, hogy az előrehaladás egy vagy két fényéves veszélyes ugrásokra korlátozódott a hipertéri anomáliák sávirányába. Ezen korszak alatt jött létre az Expanziós Régió. Azonban ez a régió sokat szenvedett annak eredményeképpen, hogy az Alsakan próbálta elragadni a Coruscanttól a Köztársaság irányítását. Emiatt tört ki a tizenhét Alsakani Konfliktus, ami YE 17.000-től YE 3000-ig tartott. Azonban a legtöbb harc belül történt az Expanziós Régióban, mint magában a Magban. A Coruscant nyerte meg majdnem minden konfliktusát, csak a hetediket nem.

 

Ezen időszak alatt szintén megtörtént az Első Arkaniai Konfliktus. Az arkaniai genetikusok elkezdtek más értelmes fajokon genetikai kísérleteket végezni, ezek közül a legismertebb számos hat végtagú xexto elhurcolása a Troikenről, majd átváltoztatása egy új fajjá, a quermiaiakká.

 

YE 15.500-ban egy katasztrofális kapcsolatfelvétel során a Coruscantot csillagsárkányok támadták meg a Duinuogwuini Viszály alatt. A konfliktust békésen megoldotta Fillorean főkancellár és Borz'Mat'oh csillagsárkány filozófus, akik megalapították a Coruscanti Egyetemet. Valamikor YE 12.000 előtt megnyitották a Galaktikus Múzeumot a Coruscanton.

 

Oldrepublic 05 07YE 12.000 körül I. Contispex lett a főkancellár. Ő és leszármazottai a Pius Dea papi uralmi kultuszhoz tartoztak, ami a következő ezer éven át irányította a Köztársaságot. Ezek a fanatikus főkancellárok "keresztes hadjáratokat" hagytak jóvá a Gyűrűben lévő idegen fajú szekták ellen. YE 11.000 után a kultusz erőszakosan szétvált. A hadjáratokból eredő feszültségek elmélyítették a Magvilágok és a Gyűrű közötti szakadékokat, amiket Palpatine császár aknázott ki az uralma alatt.

 

YE 9.000 körül a hutt Blotus lett a főkancellár és 275 évig uralta a Galaktikus Köztársaságot a Rianitus Korszak alatt. A többi huttal ellentétben Blotus kiváló és igazságos uralkodó volt. YE 7.308 körül lett lerögzítve a Standard Galaktikus Naptár.

 

YE 7.003-ban történt meg a Második Nagy Hitszakadás, mikor egy csoportnyi bukott Jedi felfedezett egy Erő-technikát, amivel életformákat tudnak megváltoztatni. Ezzel kezdődött meg a száz évig tartó Százéves Sötétség, amiben óriási kreatúrákat alkottak meg, köztük a legismertebb a kígyószerű leviatánokat, amik a hátukon lévő hólyagokba szívták az életenergiákat. A YE 6.900-as corbosi csatában a Jedik leverték a lázadást és kiűzték a bukott Jediket az ismert űrből. Ugyanakkor a bukott Jedik felfedezték a Korribant, egy sivár világot, amit a viszonylag primitív, ám szokatlanul Erő-érzékeny Sith-ek laktak be.

 

Az Erőben rejlő gyakorlottságukkal a bukott Jedik lenyűgözték a Sith-eket és istenszerű státusba emelkedtek a közeli Zioston, így váltak a Sith nép uralkodójává. Az évek teltek, mialatt a bukott Jedik és a Sith-ek kereszteződtek, és a "Sith" kifejezés nem csak a Korriban eredeti lakosait foglalta magába, hanem a bukott Jedi-mestereiket is.

 

Battle_of_Coruscant_-Great_Hyperspace_War-.jpgYE 5.000-ben a Jedik és a Sith Birodalom összecsaptak a Nagy Hipertéri Háborúban. Sok bolygó örökre megcsonkult a csatában, de a Jedik vissza tudták verni a betolakodókat. Utána a Köztársaság egy Erővel összefüggő területet adományozott a Jediknek: egy szent coruscanti hegyet, amin később felépítették a Jedi Templomot. Ugyanabban az évben a Sith-eket legyőzték, ám nem pusztították ki.

 

YE 4.250-ban esett meg a Harmadik Nagy Hitszakadás, melynek keretein belül a Coruscanton is harcoltak. A túlélő Sötét Jedik kénytelenek voltak a Vultar-rendszerbe menekülni, ahol olyan idegen technológiát fedeztek fel, ami arra mutatott, hogy a rendszer világai mesterséges építmények, talán a rejtélyes Égiek művei, akik a Korélia-rendszert is megalkották. A Sötét Jedik megkaparintották ezeket a gépeket, köztük a Kozmikus Turbinát, de mivel nem tudtak uralkodni rajtuk, hamarosan megsemmisítették az egész rendszert és bennük mindent a Vultar Kataklizma alatt. YE 4.000 körül négy Jedi-mester (két harcos mester és két bölcs mester) létrehozta a Jedi Templom zigguratát a coruscanti Erő-kapcsolaton, ami több mint négyezer évig állt.

 

Régi Sith Háborúk 

A Köztársaság egy pangó szörnyeteg, ami évekig ölte a saját népét a háború kezdete előtt.
-Canderous Ordo, a Mandalori Háborúkra hivatkozva

YE 4.015-ben zajlott a Nagy Droid Forradalom a Coruscanton HK-01 vezetésével, akit végül Arca Jeth és a Jedk győztek le. Az összetűzés alatt Arca Jeth felfedezett bizonyos technikákat, amikkel az Erőn keresztül hatástalanítani lehetett gépeket.

 

Ezek után tört ki a Régi Sith Háborúk YE 4.000 környékén, ami majdnem megsemmisítette a Köztársaságot. A Nagy Sith Háború (YE 4.000 – YE 3.996) alatt Exar Kun és Ulic Qel-Droma Sith-nagyurak, valamint a krath és mandalori szövetségesei háborút viseltettek a Köztársaság ellen, pusztítást okoztak egészen addig, míg a Jedik és a köztársaságiak egyesült ereje le nem verte őket. Utána a Nagy Vadászat (YE 3.995 – YE 3.993) és a Kilenc Ház Megtisztítása következett.

 

Battle Of VanquoEzeket követte a Mandalori Háborúk (YE 3.976 — YE 3.960). A mandalori erők között, akik területeik kibővítéseiben reménykedtek a Peremvidéken túl, valamint a Galaktikus Köztársaság között dúlt, ami további belharcokkal fenyegetett. A Mandalori Háborúk a még kegyetlenebb Jedi Polgárháború (YE 3.959 – YE 3.956) előzménye volt. A Jedi Polgárháborút, vagy más néven a Csillagkohó Háborúját, a Köztársaság és a Darth Revan és Darth Malak alatti Sith Birodalom között vívták meg. Talán ez volt a legpusztítóbb konfliktus abban a korban, amiben sok világ, például a Taris, a Dantuin és a Telos IV fel lett tarolva a Sith flotta által. A Jedi Polgárháború után a Sith maradványok egymással viaskodtak, kiirtották a Jediket és titkos háborút folytattak a Köztársasággal a malachori csatáig (YE 3.956-3.951). A következő évben a Sith Polgárhábroú véget ért, aminek egyetlen túlélője maradt a Korribanon, aki egy Sith-tanítvány megtalálásával beiktatta a kettő szabályát.

 

YE 3.900-ban Elsinoré den Tasia, a magvilági Grizmallt királynője támogatta a flotta kibővítését három hajóval- melyek nevei Beneficent Tasia, Constant és Mother Vima volt. Ez, a köztársasági Kwilaan felfedező által irányított flotta hamarosan felfedezte a Naboo-t.

 

YE 3.970 és YE 3.670 között a Kanz Zavargások folytak a Kanz-szektorban. Akkor az argazdai Myrial ideiglenes kormányzó kilépett a Köztársaságból és katonai rezsimet alakított a Kanz-szektorban. Az azt követő konfliktusban Myrial katonai ereje megszállta azokat a bolygókat, amik ellenálltak uralkodásának az egész Kanz-szektorban, köztük a Lorrdot is. Myrial gyakran rabszolgasorba hajtotta a lakosait, leginkább a Lorrd lakóit.

 

A rab lorrdiaknak a gazdáik megtiltották az egymással való érintkezést. Ennek eredményeképpen kénytelenek voltak apró gesztusok, arckifejezések és testtartások rendszerét kifejleszteni a társalgáshoz. Ezt a nonverbális kommunikációt négy évezred után még mindig használták. Három évszázad és több mint ötmilliárd élet, köztük 500 milliónál is több lorrdi halála után a Kanz Zavargások végül befejeződtek, mikor a Jedi és köztársasági erőfeszítéseinek hála megdöntötték a rezsimet YE 3.670-ben.

 

YE 3.700-ban a Brentaal IV-ről valósi úttörő Freia Kallea felfedezte a Hydiai Útvonalat, ami a galaxis északi és déli oldalát átívelte. Ez tette lehetővé a Köztársaságnak, hogy kiterjeszkedjen a Szeleten kívül a Középső Gyűrű és a Peremvidék világaiba, valamint több hiperűr útvonal, köztük a Koréliai Kereskedelmi Gerinc felfedezéséhez is vezetett, ami elindította a Második Expanziós Hullámot.

 

TORRepubliclogoYE 3.681-ben a Sith Birodalom visszatért, hogy ismét háborút vívjon a Köztársaság ellen a Nagy Galaktikus Háborúban. A háború nagyon legyengítette a Köztársaságot, ami a Coruscant kifosztásával és a Coruscanti Egyezmény aláírásával zárult YE 3.653-ban. A Coruscanti Egyezmény rengeteg nagy terhet rakott a Köztársaságra. Nagy gazdasági hanyatlás kezdődött, lelassítva az újjáépítési folyamatokat és megállítva az erőfeszítéseket a béke visszaállítására. A Coruscanti Egyezmény sok régi szövetséges, köztük a bothanok magára hagyásához is kényszerítette a Köztársaságot. A Köztársaság rá lett utalva sok bolygó, köztük a Balmorra feletti irányítás átadására a Sith Birodalomnak. A Nagy Galaktikus Háború és az egyezmény után, ami kedvezőtlen helyzetbe rángatta a Köztársaságot, sok csillagrendszer kezdett kiválni a Köztársaságból. A Mantelli Szeparatista Mozgalom szétterjedt az Ord Mantellen, megkezdve a Szeparatista Háborút, míg az Alderaan is elszakadt a Köztársaságtól, így megkezdve az Alderaani Polgárháborút. A Köztársaság leküzdhetetlen készlet-krízissel fertőződött meg, ráadásul káosz is jelen volt a Coruscant utcáin; és a Szenátus megbénult. A káosz zavarában az erejét elvesztő Szenátus a háborút és a kor problémáit a Jedikre fogta, viszályt teremtve meg a Renddel, mire a Jedik elhagyták a Coruscantot és áttelepültek az ősi hazájukra, a Tythonra. A Nagy Galaktikus Háború és a Coruscanti Egyezmény aláírása után jött a Hidegháború, ami 11 évig tartott, majd az idegölő béke felborult YE 3.642-ben, kiváltva a Galaktikus Háborút. A háború YE 3.638 körül kezdett lezárulni, mikor egy ideiglenes különbékét kötött a Sith Birodalom és a Galaktikus Köztársaság a Revan által vezetett Revanisták újbóli felemelkedésekor. Végül YE 3.636-ban fejeződött be az Örök Birodalom hódítása alatt, amiben a Galaktikus Köztársaság és a Sith Birodalom kénytelen volt behódolni az új hatalomnak, rengeteg erőforrás megfizetése mellett. A Galaktikus Köztársaság és a Sith Birodalom végül a Külhoni és az ő Örök Szövetsége nyomán szabadult fel, akik legyőzték az Örök Birodalmat. Röviddel utána ismét feszültségek jelentkeztek a két oldal közt az iokathi konfliktus alatt, és később egy újabb háború tört ki, miután a Birodalom lerohanta a Jedi-kolóniát az Ossuson.

 

YE 3.000-ben a Tizenhetedik Alsakani Konfliktus az Alsakan végleges vereségével lezárult, és bevezették az Invincible-osztályú csatahajót a Köztársasági flottába.

 

Új Sith Háborúk 

Semmiképpen nem engedem meg, hogy a Köztársaság, mely immár ezer éve fennáll, most két részre szakadjon.
-Palpatine

NewSithWarsYE 2.000-ben a Köztársaság ismét szembeszállt a Sith-ek fenyegetésével az Új Sith Háborúkban. Ezúttal a Jedik vezették a háborút. A konfliktus a YE 1.466-os mizrai csatáig ingadozott, ahol a Sith-ek egyik legnagyobb diadalát aratták a háborúban. A Köztársaság veszteségei annyira végzetesek voltak, hogy egy sötét kor köszöntött be, széleskörű szociális nyugtalansággal és gazdasági összeomlással vegyítve.

 

Maga a Köztársaság végközeli állapotra süllyedt a Magvilágokat, a Belső Kolóniákat és kívül még néhány világot körülölelve, és maga a Sith Birodalom valósággal a galaxis többi részét uralta. A Jedik átvették az abszolút hatalmat, közvetlenül irányítva a Köztársaság maradékát. A Szenátus figyelmen kívül került és a teljes kormányzó hatalom a Jedikben rejlett, és a Köztársaság fegyveres erői beleolvadtak a Jedik alatti Fény Hadseregébe.

 

További ötszáz éves háborúval a Fény Hadserege a Ruusan bolygóig verte vissza a Sith-eket. Végül a Sith-ek YE 1.000-ben szenvedtek vereséget a hetedeik ruusani csatában, bár az ott tartózkodó Fény Hadseregének nagy része megsemmisült. Az egyetlen Sith túlélő, Darth Bane ezek után bevezette a Kettő Szabályát, ami azt jelentette, hogy egyszerre csak egy Sith-mester és egy tanítvány lehet. A következő évezredig titokban ez volt a helyzet, türelmesen várva a megfelelő pillanatra a Jedik levadászásához.

 

A csata után Tarsus Valorum kancellár törvénybe iktatta a Ruusani Reformációt. Visszaadta a hatalmat a Szenátusnak, a Jediket a Köztársaság kormányának hatalma alá rendelte, és leszereltette a megmaradt hadsereg java részét.

 

Háború háborút követő, hosszú idő után végre eljött a béke és a fellendülés a Köztársaságba. Bár veszélyes nyugalom volt ez. Hatalmas hadseregeket és flottákat csökkentettek le és a Köztársaság egyre inkább a Jedikre támaszkodott a közélet kordában tartásához. Néhány elszigetelt gyújtóponttól eltekintve - mint például a Stark Hiperűr Háború és a nabooi csata - az igazi katonai konfliktusok a távoli múlt emlékévé váltak.

 

Mindazonáltal a Köztársaság hatáskörébe tartozó eldugott bolygókhoz nehezen ért el a Magban elérhető technológia. A Köztársaság kevés érdekeltséget látott ezen bolygókban, még csak nem is térképezték fel ezeket helyesen és nem megfelelően osztályozták be a növény- és állatvilágát.

 

A Köztársaság hanyatlása 

A Köztársaság már korántsem a régi, felség. A szenátorok között a kapzsiság, a széthúzás az úr. A közjó már senkit sem érdekel.
-Palpatine szenátor 

Ahogy a Köztársaság egyre erősebb lett, a kormányt vezető sok bürokrata és szenátor egyre korruptabbá és önteltebbé vált. Az évezred alatt burjánzó és növekvő bürokrácia elfojtotta a hatékony kormányzás minden lehetőségét. Továbbá a pártfogó politikusok és a személyes célok szintén porba tiporták a megfelelő kormányzást, és a dekadens kormányügynökök, politikusok, valamint a Kereskedelmi Szövetséghez és a Techno Unióhoz hasonló favorizált csoportok, vállalatok közti összejátszás növekedése miatt utóbbiak megerősödtek és saját hadsereget alkottak meg. Valószínűleg az adott hanyatlást a Sith-ek táplálták és serkentették (és talán ők is indították el) a ruusani csata utáni bujkálással töltött évek alatt.

 

GalacticRepublicLogoEzalatt (YE 32-ben) a Naboo szenátora Palpatine volt. Az otthonát a Kereskedelmi Szövetség helyezte blokád alá. A bolygó teljes inváziója ellenére az invázió helytelenítésének kérését lekorlátozta a bürokratikus procedúra. Mikor Amidala királynő - a Naboo szuverén rendszerének választott vezetője - felszólalt a Szenátus előtt, cselekvésre szólítva fel, és ezen kívül bizalmatlansági szavazást is kért a Köztársaság vezetése tekintetében Palpatine sugalmazására, és Finis Valorum kancellárt kiszavazták pozíciójából. Ezt követte az egyre népszerűbb Palpatine megválasztása a Köztársaság főkancellárjává.

 

A Klónok Háborúja 

A Köztársaság fennállása óta egyszer sem háborúzott.
-Sio Bibble 

BF Elite Squadron KeyartHagyományosan a kancellár csak két négyéves időszakot tölthet be, de Palpatine sokkal tovább maradt a hivatalában az elnyújtott Szeparatista Krízis miatt, ami a Raxus Prime-on kezdődött YE 24-ben.

 

A krízis akkor bontakozott ki, mikor a Köztársaság számos csillagrendszere és kereskedelmi szervezete, akiknek elege volt a korrupcióval és a problémájukról való megfeledkezéssel a Köztársaságban, összefogtak a Köztársaságból való kiválásért. Ez az egyesült front lett a Független Rendszerek Konföderációja. A Köztársaság és a szakadárok közti feszültség végül totális háborúba fejlődött, miután egy Jedi csapásmérő csapat a Geonosisra érkezett, ami elindította az első geonosisi csatát - és a Klónok Háborúját. A Szenátus különleges, vészhelyzeti jogosítványokkal jutalmazta Palpatine-t a Szeparatista Konföderáció elintézéséhez, amit a nabooi Jar Jar Binks képviselő kezdeményezett. Palpatine első cselekedete, amit rengetegen támogattak akkor, egy klón harcosokból álló hadsereg felállítása volt, hogy a Köztársaság haderejét támogassák a Konföderáció ellen. A Köztársaságnak ezelőtt nem volt szüksége hadseregre, mivel a Köztársaságon belüli apró konfliktusokat a békefenntartó Jedik felkérésével meg lehetett oldani, vagy helyi flották és milíciák bevetésével. Azonban a tény, hogy a Konföderációnak egy hatalmas droid hadsereghez volt hozzáférése, arra kényszerítette a Köztársaságot, hogy egy formálisabb szövetségi hadsereget hozzon létre a hatékony küzdelem érdekében.

 

Azonban a Köztársaság egyik ellensége, mégpedig Jabba Desilijic Tiure bűnbirodalma elfordult az FRK-tól és a galaktikus kormánnyal kötött szövetséget, amiért a vezérük fiát, akit titokban a szeparatisták tartották fogva, kiszabadították a köztársaságiak és előnyre tettek szert az FRK ellen a háborúban. A huttokkal való szövetséggel a Köztársaság használhatta a huttok hiperűr-folyosóit.

 

Az évek során a Szenátus egyre több hatalmat adott Palpatine-nak, aki a háború politikai főparancsnoka lett. Ezek az akciók a biztonság nevében voltak indokolhatók, és végül Palpatine-nak nem volt szüksége a Szenátus engedélyére sok cselekedete végrehajtásához. Mivel a kancellárhoz hű volt az a rengeteg támogató a Szenátusban, ezt tekintették a tökéletesen racionális módnak a háborúban álló kormány hatékonyságának növeléséhez. A galaxis polgárai, akik már régen reményüket vesztették a korrupt és haszontalan Köztársaságban, Palpatine-t személyes megmentőjüknek tekintették, aki megvédi őket a droid hadseregtől és a rettenetes parancsnokuktól, Grievous tábornoktól.

 

A demokrácia vége

Így száll hát sírba a szabadság… tapsvihar közepette.
-Padmé Amidala, Bail Organához az Új Rend kikiáltása után

DeclarationA Palpatine kancellár és a Jedi Rend között feszültség egyre nőtt, ahogy a Tanács egyre inkább aggódott a kancellár hataloméhsége miatt. Ahogy a kancellár folytatta hatalmának növelését a különböző különleges jogosítványokkal, a Tanács mindinkább gyanakodott Palpatine szándékaira és helytelenítette a Köztársaság fokozatos csúszását az autokrácia felé, különösen a Szenátus rovására - ami az egyetlen olyan kormánytestület volt, amit a Rend törvényesen szolgált.

 

Anakin Skywalker segítségével a Tanács felfedezte, hogy Palpatine tulajdonképpen a csalfa Darth Sidious, a Sith-ek Sötét Nagyura, és így összeesküdtek a Köztársaság államfőjének letartóztatása mellett. A Jedi puccs azonban végül megbukott, mikor Palpatine mind a négy Jedi-mestert megölte, köztük Mace Windut, akik le akarták tartóztatni. Palpatine azzal válaszolt, hogy a Jediket a Köztársaság ellenségének nyilvánította ki, és elnyerte a Szenátus támogatását, miután orvgyilkosoknak állította be őket, akik a Köztársaság átvételére hajlottak. A 66-os parancson keresztül a kancellár beteljesítette a Sith-ek régi álmát - a Jedi Rend elpusztítását. A Nagy Hadsereg klón katonái figyelmeztetés nélkül elárulták és megölték a legtöbb Jedi-tisztjüket.

 

Ahogy a Klónok Háborúja véget ért a Nagy Jedi Tisztogatás kezdetével YE 19-ben, Palpatine felszólalt a Szenátusban és kinyilvánította az Új Rend felemelkedését, és azzal kezdte, hogy a Köztársaságot azonnal átalakította a Galaktikus Birodalommá. Palpatine, akit csúffá torzították az életére való törés alatt, a galaxis császárává koronáztatta magát, és a főkancellári irodát azzá változtatta, amivé már vált akkorra - egy abszolút diktatúrává. Palpatine becsapós kellemével és készségével, illetve a meggyőzés sötét oldali hatalmának hatásával, a Szenátus nagy része hangos tapssal és ovációval köszöntötte őt. Hamarosan az ipart államosították és a Köztársaság helyét felváltotta a totalitárius Birodalom, amit egy megalomán egyeduralkodó irányított.

 

GalacticEmpireLogoTöbb mint 25.000 év elteltével a Galaktikus Köztársaság megszűnt létezni. Csak egy összezsugorodott, erőtlen Birodalmi Szenátus emlékeztetett a régi galaktikus kormányra, mint utolsó szimbólum. Még mielőtt a Birodalom felemelkedése után 20 évvel feloszlatták, a Szenátus nem volt több egy erénytelen tanácsadó testületnél, amit Palpatine addig tűrt meg, míg az uralma eléggé megszilárdult ahhoz, hogy pangó bürokrácia nélkül uralkodhasson. A Régi Köztársaság utolsó maradványát, amit ugyanaz az ember pusztított el, akit a testület támogatott, a Szenátus kötelezettségeit a moffoknak és a területi kormányzóknak adták át, akik jogosultak voltak saját területük uralására Palpatine császár nevében.

 

Hagyaték 

Mi, a galaxis élőlényei, annak érdekében, hogy megalkossuk a bolygók szabad szövetségét, megalapozzuk az igazságot, támogassuk a közös békét és jólétet, és hogy biztosítsuk a szabadságot minden létforma számára, megalapozzuk ezt az Új Köztársaságot. Énekeljenek a csillagok! Ujjongjanak a bolygók! Jöjjön létre a Köztársaság!
-Szemelvény az Egy Új Köztársaság kikiáltásából 

GavrisompellaeonAlig egy évvel Palpatine császár beiktatása után a Birodalom elődállama a "Régi" Köztársaság néven lett ismert, hogy kihangsúlyozzák a különböző ürügyeket a Köztársaság bukása és a Birodalom megalakulása mögött. Bár a Császár uralmának nagy része alatt az összes megmaradt jelkép fokozatos eltörlésére összpontosított, amik a birodalmi populációt a demokratikus múltra és örökségre emlékeztették, a régi Köztársaság hosszú történelmét és dédelgetett alapelveit titokban becsben tartotta néhány birodalmi polgár, akik kijózanodtak a Birodalomból az elnyomó intézkedések miatt, amiket Palpatine iktatott be a galaxis szorosabb kordában tartása érdekében.

 

YE 2-re a Császár zsarnoksága arra motivált néhány disszidenst a Birodalmi Szenátusban, hogy megalapítsák a Köztársaság Visszaállításáért Szövetséget, ami a Galaktikus Polgárháborút kezdeményezte. Négy évvel később Palpatine császár és Darth Vader halála a kritikus endori csatában felhatalmazta a küzdő Szövetséget, hogy felépüljön bizonyos vereségekből, mialatt a Birodalom káoszba és rendetlenségbe fulladt.

 

A következő héten a Lázadás a Bakruai Incidensben találta magát, majd azon knfliktus után a Köztársaság Visszaállításáért Szövetség azonnal a Szabad Bolygók Szövetségévé alakult át, ami a következő hónapban a Nagai Tof Háborúban harcolt, majd utána az új szövetség az Új Köztársasággá alakult. YU 6.5-ben az Új Köztársaság kétszer is elfoglalta a Coruscantot a helyi birodalmi frakciótól, így a helyreállított Köztársaság hivatalosan is autoritást gyakorolhatott a galaxis felett. YU 11-ben megalapították az Új Jedi Rendet a Yavin 4-en található Jedi Praxeumban. A YU 12-es Birodalmi Újjáegyesülés után véget ért a Birodalmi Polgárháború, ami a viszálykodó birodalmi hadurakat a Birodalmi Maradvánnyá gyúrta. YU 19-ben az Új Köztársaság és a Birodalmi Maradvány békeszerződést kötött, ami 15 évvel az endori csata után lezárta a Galaktikus Polgárháborút.

 

A Régi Köztársaság emléke és sok eszméje továbbra is kitartott, miután az Új Köztársaság átszerveződött Galaktikus Szövetséggé az egy másik galaxisból származó yuuzhan vongok elleni négy éves háború miatt, akik rövid ideig leigázták a galaxist.

 

YU 44-ben az Elveszett Törzsi Háború következtében a Birodalmi Maradvány beleolvadt a Fel Birodalomba, békésen élt egymás mellett - néha nagy nehézségek árán - több mint egy évszázadig. YU 127-ben a birodalmiak és a Szövetség közti béke megtört, mikor a Sith-ek előjöttek búvóhelyükről és háborút szítottak a Galaxisban, ahol a Fel Birodalom benyomása jelentősen megnövekedett. YU 130-ban a Fel Birodalom végül átvette az irányítást a Galaxis felett, és a hároméves háború megszűnt.

 

A hatalmuk pár hónapig tartott csak, mert a feltámasztott birodalom felett átvették a Sith-ek a hatalmat, majd elnevezték azt Darth Krayt Galaktikus Birodalmává, ami a korábbi kormányt a száműzött Birodalomra és a Galaktikus Szövetség Maradványára osztotta szét, és megkezdődött a Második Galaktikus Háború. YU 138-ban Darth Krayt Galaktikus Birodalmát leverték a Galaktikus Szövetség Maradványa, a száműzött Birodalom és a széttöredezett Új Jedi Rend összefogásával, majd egy új demokrata kormányt alapítottak a Galaktikus Föderáció Triumvirátusa néven. YU 139-ben a GFT legyőzi a Sith-eket, azonban a szekuláris szövetségeseik háborúban maradtak a GFT-vel több mint egy éven át, majd végül YU 140-ben kapituláltak. Ezen konfliktusokat követően a galaxis belépett a béke korába. 

Kormányzat és politika


Hiszek a demokráciában. Hiszek a Köztársaságban.
-Palpatine

Galactic SenateA Köztársaság közös védelemként és gazdasági szövetségként kezdte néhány bolygó között a galaktikus magban. A Köztársaság legnagyobb hibája a formális szervezetének hiánya volt. A legtöbb cselekedete kötetlen alkotmányos egyezményeken alapult, amiket gyakrabban semmibe vettek és aláástak korrupt és hataloméhes politikusok, mint ellenkezőleg. Gyakoriak voltak a koalíciós kormányok, a különleges érdekek szabták meg a jogalkotási programot. A Szenátus a Köztársaság utolsó éveiben annyira hatástalan volt, hogy sok politikailag kapcsolt vállalat és hasonló gondolkodású bolygó informális blokkjai lényegében azt tehették, amit csak akartak; korrupt kormánytestületek lehetővé tették bizonyos közegeknek, például a Kereskedelmi Szövetségnek, hogy de facto szuverén és hatalmas katonai erőket építsenek.

 

Azonban a Köztársaság hanyatló évei a korrupció és hatalmas társadalmi igazságtalanság időszaka volt. A Szenátus kettéoszlott azok között, akik őszintén szerették volna fenntartani a Köztársaság értékeit és eszméit, valamint azok között, akik saját céljaik szerint cselekedtek. Gyenge és hatástalan főkancellárok sora után, valamint a krízist követően, amiben a Kereskedelmi Szövetség megszállta a Naboo bolygót a Szenátus egyik elfogadott adótörvénye miatt, elérkezett az idő az erős vezetésre és a korrupció legyőzésére.

 

A kormányon belül a központosított kormányzást az Általános Tárca kezelte. Ezen a testületen belül több minisztérium volt: Államügyi Minisztérium, Hírszerzési Minisztérium, Kereskedelmi Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Oktatásügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Licencügyi Minisztérium, Köztájékoztatási Minisztérium, Tudományügyi Minisztérium, Biztonsági és Hírszerzési Minisztérium, Belbiztonsági Minisztérium, valamint Tudomány- és Oktatásügyi Minisztérium.

 

Törvényhozói hatalmi ág

 

Minden tagállam (rendszerkormány) képviselőt (szenátort) juttatott a központi törvényhozó testületbe (a Szenátusba). A szenátorok voltak a szülőviláguk követei, és a tagállamok képesek voltak a kormányzásukat és társadalmukat a helyi meggyőződésekkel, szokásokkal és tradíciókkal összhangban tartani. Különböző helyi kormányok széles válfajai voltak a politikai színtéren: többek között monarchiák, köztársaságok és kaptárszerű kommunák. Néhány rendszerben szenátort választottak a posztra; másoknál a bolygókormány nevezte ki a szenátort. A Naboo monarchiájában kinevezték szenátorukat, míg az Alderaani Ősök Tanácsa a saját tagjain kívül választotta meg a szenátort (általában az Organa Királyi Ház örököse volt ez, és a tanács vezetője szintén az örökös volt).

 

GalacticsenateA Köztársaság hatalmának és befolyásának kiterjedésével a galaxis sok területe beleolvadt a Köztársaságba. A szenátori képviselet újjászervezése YE 1.000-ben történt, a Ruusani Reformáció idején. Az új területek legelterjedtebb átszervezése az volt, hogy ezeket a régiókat nagyjából ötven lakott világot számláló szektorba osztották. Minden szektort egy szenátori delegáció képviselt. Mikor a szenátorok száma túl nagy lett, a szektorokat nagyjából ezer régióba szervezték, és mindegyiket egy szenátusi delegáció képviselte.

 

A Szenátus egy hatalmas épületben székelt, amiben rengeteg lebegő platform foglalt helyet, egy-egy platform számos szenátort fogadott be. A Szenátus minden platformja a galaxis egy "szektorát" képviselte, egy szenátor jött minden bolygóról abban a szektorban. Néhány platform független világokat képviselt, egyebek olyan erős vállalatokat és céheket, mint például a Kereskedelmi Szövetséget. A szenátorokon kívül a független tagbolygók vezetői is szavazhattak a Szenátusban és törvényeket is terjeszthettek elő. A Szenátus olyan parlamenti szabályokat is követett, mint a bizalmatlansági szavazás, amit a nabooi Amidala királynő nyújtott be, amivel kiszavazták Finis Valorum főkancellárt a posztjából YE 32-ben.

 

TF SenateA szenátorok egy szavazattal élhettek minden ügyben - egy eljárásival és egy alanyival. A kancellárt a Szenátusból választották meg. A tagállamok másfelől független bizottságokba is tömörültek, mindegyik a kormányzati adminisztráció sajátos területein specializálódott, és olyan törvényalkotásért feleltek, amit a teljes gyűlés vizsgált.

 

Bár a Szenátus által elfogadott törvény minden tagvilágra kötelező volt, a legtöbb mindennapi törvényhozást, amit a Köztársaság polgárai követtek, bolygó-, szektor-, vagy regionális szinten jött fel. Ezáltal a Szenátus fontosabb funkciói a tagok közötti viták közvetítése, a közvédelem szolgáltatása és a rendszerek közti kereskedelem szabályozása voltak.

 

Végrehajtó hatalmi ág

 

A Szenátus tagjai főkancellárt választanak maguk közül, aki a Köztársaság kormányának fejeként (és alapértelmezésénél fogva államfőjeként) és első diplomatájaként szolgált.

 

Az iroda eléggé gyenge volt a Köztársaság utolsó éveiben, különösen a Ruusani Reformáció után, és a kancellár elsődlegesen a parlamenti procedúra vezetőjeként és az első személyként szolgált a felek között a Szenátusban. Ugyanakkor joga volt összehívni egy rendkívüli szenátusi ülést, és le tudta hívni a "kancellári kiváltságot", megkerülve a Szenátus parlamentáris procedúrájának jelentéktelenebb helyzeteit. A Szenátori Tanács feje is volt a kancellár.

 

Ugyanakkor ez még egy nagyon előkelő pozíció volt, és a kancellárnak hatalmas irodája volt a Szenátusi Rotunda Kancellári Hivatlban és a kupolaszerű Szenátusi Irodaépületben a Galaktikus Városban. A kancellárt illően "Őexellenciájaként" szólították meg. A kancellári iroda és a Galaktikus Szenátus egészének szimbóluma egy megcsavart dárda volt. Ezt a szimbólumot jól láthatóan feltüntették a kancellári pódiumon is, a Szenátusi Rotunda Főtermének központi részében. A Főteremben a kancellár általában egy veda ruhaköpenyt hordott. A kancellárt azokból a szenátorokból választották meg, akikből állt a Galaktikus Szenátus és négy éves hivatali időt tölthetett be. A kancellár két egymás utáni, négy éves időszakot tölthetett be törvényesen, utána vissza kellett lépnie a hivatali idő korlátai miatt.

 

Az iroda sokkal acélosabbá vált Palpatine kancellár időszakában, aki rá tudta venni a Szenátust arra, hogy ruházzák fel "különleges" hatalommal a Szeparatista Krízis és utána a Klónok Háborúja miatt, valamint a hivatali idejének alkotmányellenes kiterjesztését is el tudta intézni ezen keretek között YE 24 után, a Szeparatista Krízis időtartama és az új hadsereg főparancsnoki felhatalmazása miatt a Klónok Háborújában. A kancellár több közvetlen hatalmat kapott az adminisztratív ügyek felett, és joga volt megmásítani a helyi bolygó- és szektorkormányokat. A Szektorkormányzói Rendelet feljogosította, hogy katonai kormányzókat nevezzen ki minden bolygóra a Köztársaságban, és a Biztonsági Törvény kiegészítése teljes hatalmat adott neki a Jedi Rend és a köztársasági hadsereg felett, a saját korábbi átfedésükkel sújtva Jediket és a Szenátust.

 

Palpatine történetesen diktátor lett és a galaxis császárává kiáltotta ki magát, így tüntetve el a kancellári hivatalt és változtatva át a Galaktikus Köztársaságot Galaktikus Birodalommá. Az Új Köztársaság nem hozta vissza a pozíciót, ami az első emberét államfőnek nevezte el. Ironikus módon Palpatine 13 éves hivatali ideje, plusz az uralma galaktikus császárként örökre beszennyezte az egykor nemes és rangos kancellári címet, mégpedig annyira, hogy túl vitás lett volna visszahozni az Új Köztársaságba, még ha Palpatine előtt a jóság szimbóluma is volt a Régi Köztársaságban.

 

Bírói hatalmi ág

 

A Legfelsőbb Bíróság volt a legmagasabb törvényszék a Régi Köztársaságban, és a köztársasági kormány igazságügyi ágából állt. A Galaktikus Legfelsőbb Bíróság épülete a Coruscanton volt található.

 

A Bíróság tizenkét bírából állt (mindet "Bíró Úrként/Bírónőként" szólították); egyikük volt a Legfelsőbb Bíróság elnöke, aki a Bíróságot és az igazságügyi ágat is vezette. A főkancellár néhány módon befolyásolhatta bírói kinevezéseket (legalábbis Palpatine hivatali idejében), elsősorban jelöléseken keresztül.

 

Ráadásul "a végső megoldás bírájaként" és az alkotmányos rend meghatározójaként a Legfelsőbb Bíróság a legfontosabb köztársasági politikusok és legnevezetesebb köztársasági emberek bevonásával is gyakorolt ügyeket. Ugyanakkor, legalábbis néhány esetben (például a szenátorok hazaárulási tárgyalásainál) a Szenátus kezelte ezt.

 

Kapcsolat a Jedi Renddel 

A Köztársaság kordában tartja a Jediket. A Köztársaság irányít és parancsol több ezer világon. Viszont ha elbukik, több tucatnyi vagy talán több száz új csillagközi kormányzat és galaktikus szervezet lép a helyébe. Egy ellenséget sokkal könnyebb ellenőrizni és manipulálni, mint húszat. Ezért kell a szélsőséges szeparatista csoportokon tartanunk a szemünket. Azonosítjuk azokat, amelyekben megvan a lehetőség, hogy valódi fenyegetéssé váljanak, majd arra bíztatjuk őket, hogy sújtsanak le, még mielőtt valóban készen állnának erre. Kiaknázzuk a bennük rejlő lehetőségeket, kijátsszuk őket a Köztársaság ellen. Hagynunk kell, hogy az ellenségeink meggyengítsék egymást, mialatt mi rejtőzködünk és egyre jobban erősödünk. Egy napon a Köztársaság elbukik és a Jedik megsemmisülnek. De ez csakis akkor történhet meg, amikor mi már készen állunk arra, hogy magunkhoz ragadjuk a hatalmat.
-Darth Bane 

JediTemple TZBSBMikor a Galaktikus Köztársaságot létrehozták YE 25.053-ban, a Jedi Rend már több száz éve létezett a Tython bolygón. A Köztársaság megszületése utáni egy évszázadon belül a Rend támogatását szentelte az új kormánynak, és így lett hivatalosan felelős a Galaktikus Szenátusnak. Viszont a Jedik szenátusi hűsége ellenére a Rend mindig nagy szabadságot élveztek az iránt, hogy saját belátásuk szerint cselekedjenek, főleg a belső Jedi afférokra vonatkozólag. Mindazonáltal évezredekig a Jedi Rend tagjai rendszeresen szolgálták a Szenátust különböző adottságaikkal - különleges küldöttekként, békefenntartókként, vagy harcosokként.

 

De ahogy a Köztársaság fokozatosan növelte befolyási körzetét az ismert galaxison túl, a béke és fellendülés példátlan szintjével szintén visszafordíthatatlan irányba vitte a korrupciót, hanyatlást és stagnálást, főleg a Szenátus megválasztott tisztviselői közt. Mindezek alatt azonban a Jedi Rend fenntartotta hagyományait és alapelveit, gyakran cselekedtek a becsületesség és tisztesség iránymutatóiként az egyre erkölcstelenebbé és igazságtalanabbá váló társadalomban. Azonban a köztársasági kormány hanyatlása a kapzsiságba és önteltségbe nem kerülte el a Jediket sem; a Rendben sokan neheztelték a felelősség gondolatát egy olyan hatástalan kormánnyal szemben, ami túl nagy és szervezetlen volt ahhoz, hogy hatásosan tudjon fellépni a Köztársaság és annak polgárait fertőző problémák emelkedő számával.

 

A hosszú történelme során a Jedik kénytelenek voltak harcba lépni a Szenátus "nevében" a Köztársaság stabilitását fenyegető belső és külső problémák eloszlatásával. Az Új Sith Háborúk idején a Rend kénytelen volt saját kezű intézkedéseket bevetni a kormányban, különösen ilyen volt a főkancellár végrehajtó irodájának katonai célra való igénybevétele, mivel a Szenátus nem tudott szembeszállni a veszéllyel, amit a Sith-ek jelentettek a Köztársaságra; egy egész évezredet vett igénybe, amíg a Jedik vissza merték adni a kormány irányítását.

 

Miután a Sith-eket majdnem megsemmisítették a hetedik ruusani csatában, a Jedi Rend ezer évig élvezhette a békefenntartást a Köztársaságban anélkül, hogy egy újabb galaktikus háborútól féltek volna. Bár a köztársasági fegyveres erők leszerelése nagyobb terhet rótt a Rendre, a Jedik elég jól végezték a dolgukat, hogy a Köztársaság stabilitását ne fenyegesse az erős katonai erő hirtelen hiánya.

 

Clone Army ChargeAhogy a Köztársaság létének alkonyához közeledett, a Jedi Rend és a coruscanti galaktikus kormány közti kapcsolat feszültebbé vált, mint valaha. A Szenátus tele volt rengeteg öncélú delegátussal, akik nem foglalkoztak semmit sem a választópolgáraik problémáival, így a néhány becsületes tag alaposan elmérséklődött a hatástalan szenátorokkal szemben, és kevés esély volt visszahozni a becsületességet a testületbe. A Jedi Tanács egyre jobban lenézte a Szenátust, és vélekedésük arra a szintre jutott, hogy nem szabad bízni egyik politikusban sem. A Szenétus hasonlóképpen kezdte elveszteni hitét ősi védelmezőikben. Ahogy a Szeparatista Krízis odáig fajult, hogy a galaxis a két részre szakadás szélére került, sok szenátor kételkedett abban, hogy a Rend képes megvédeni a Köztársaságot és a kormányát.

 

A Rend és a törvényhozók közti evidens ellenszenv dacára a Szenátus azonnal tisztté avatta a Jediket a Köztársaság Nagy Hadseregébe. A szeparatistákkal való konfliktusban a Jedi Rend ismét a Szenátus fegyveres eszközeként cselekedett azzal, hogy katonák millióit és számtalan győzelmet vezettek a galaxis különböző hadszíntérein. Viszont annak ellenére, hogy a Jedik véghez vitték a Köztársaság ügyét és végső győzelemre vezették a hadseregét a szeparatisták ellen, a Rend és a Szenátus közötti kapcsolat nüansznyit sem változott. A feszültség akkor hágott tetőfokára, mikor a Jedi Rend a Szenátus feletti hatalomátvételt fontolgatta, amit csak akkor tehetnének meg, ha erőszakkal eltávolítják Palpatine kancellárt a hivatalából. Így a Tanács kétségkívül elvesztette hitét a Szenátusban, miszerint az válság idején nem képes megőrizni a Köztársaság stabilitását.

 

Miután a Tanácsnak nem sikerült letartóztatni Palpatine-t, a Sith-nagyúr Darth Sidious publikus "álarcát", a Szenátus nem habozott megszabadulni a Jedi őrzőiktől azzal, hogy nem csinált semmit, ahogy a Nagy Jedi Tisztogatás megkezdődött a 66-os paranccsal és a Lovaghullás hadművelettel. A Jedik jóformán megsemmisítésével és a Szenátus Sith irányítás alá kerülésével Palpatine könnyedén átalakította a Köztársaságot az első Galaktikus Birodalommá, mialatt császárrá kiáltotta ki magát. Mialatt Palpatine kikiáltotta az Új Rendet, a Szenátus nagy többsége üdvözölte a kifejezetten radikális változásokat, amik a 25.000 éves Köztársaságnak véget vetettek. Ugyanakkor a Jediket levadászta és megölte a Birodalom, mialatt a Szenátus nem próbált meg vétót emelni a Köztársaság után létrejött, őket védelmező szervezet nevében. Évezredekig a Jed Rend igazán hűségesek maradtak a Galaktikus Szenátushoz, még a legrosszabb időkben is, mikor a törvényhozás korrupcióba fulladt, csak hogy elárulják és magukra hagyják azok a választott tisztviselők, akiknek szolgálatáért és védelméért felesküdtek.

 

Mikor a Köztársaságot megreformálták a Birodalom bukása és az Új Köztársaság felemelkedése után, a tagadhatatlan előnyök, amikkel a Jedik hozzájárultak a Régi Köztársasághoz, meggyőzték az Új Szenátust, hogy támogassa a Jedi Rend feltámasztását. A történelme legnagyobb része alatt a Jedi Rend személyesítette meg a Galaktikus Köztársaság nemességét; a Rend puszta létezésétől létezhetett a Köztársaság, mint a galaktikus civilizáció csúcspontja annak dacára, hogy hihetetlenül korrupt és hatástalan törvényhozó testülete volt. A Jedi Rend nélkül a Köztársaság hamarosan összeomlott volna a Szenátus holt terhe alatt - ez a tény bebizonyosodott, mikor a Jedik majdnem kipusztítása lehetővé tette Darth Sidiousnak, hogy a Köztársaságot átalakítsa Birodalommá.

 

Chancellors OfficeHogy javítsák a zöldfülű Új Köztársaság megmaradásának esélyeit, a Szenátus felismerte a Rend teljes visszaállításának szükségességét. Még miután az Új Köztársaság átalakult Galaktikus Szövetséggé, amely kormány inkább a Régi Köztársaságra hasonlított, a Jedik fokozatosan visszavették békefenntartó és nagyköveti szerepüket a Galaktikus Szövetség Szenátusa számára. YU 44-re a Jedik és a kormány közti viszony feltűnően hasonlított a korábbi szövetségre a Régi Köztársaság Szenátusával, ami újabb Jedi államcsínyhez vezetett a kormány ellen - ami valójában sikerült a zsarnok államfő letaszításában és a Szenátus beleegyezésével. 

Gazdaság


A Galaktikus Köztársaság befolyása a galaktikus gazdaságra a szabályozási hatalmához, a köztársasági datary forgalmazásához és az érintett szervek felhatalmazásához köthető.

 

A galaktikus gazdaság szíve a bolygóközi kereskedelem volt. A bolygóközi kereskedelem támogathatta a helyi gazdaságot, de sok esetben a magas szintű gazdasági beavatkozás és a csereüzlet masszív skálája egy fejlett gazdaságért kiáltott, amit csak bolygóközi exportok tudták támogatni. Míg néhány bolygó saját szállítási flottát tartott fenn, sokan hatalmas fuvarvállalatokra támaszkodtak, például a Xizor Logisztikai Hálózat, vagy független fuvarozási vállalkozókra, hogy a fő hiperútvonalak mentén elszállítsák áruikat.

 

A Vállalati Szektort YE 490-ben hozták létre, hogy a köztársasági törvényhozók és a vállalati pénzcsinálók nézeteltéréseit megszüntessék. A Galaktikus Köztársaság utolsó évszázadában a kereskedelmi érdekek egyesületeket kezdtek el megformálni, hogy növeljék befolyásukat a tárgyhoz tartozó törvényhozásokban, és hogy nagyobb teljesítményt érhessenek el. Míg a legtöbb ilyen egyesületek, mint például a Kereskedelmi Szövetség, a Techno Unió és a Kereskedőtestület összeomlott a Klónok Háborúja után, számos átvészelő tag a Szövetség Fennhatósággal csoportosult össze.

 

Valuták ezreit használták szerte a galaxisban. A Galaktikus Köztársaság datary-ja talán a legelterjedtebb valutaforma volt. A Köztársaság kivételes tagsága miatt a datary-t a legkietlenebb bolygókon kívül mindenhol elfogadták. A bevezetésétől fogva a kreditet a Muunilinst és az Intergalaktikus Bankár Klán hatalmas gazdagsága támogatta. A Klónok Háborúja idején az IGBK támogatta mindkét oldal valutáját.

 

Az összes dolgozó lény köteles volt jövedelemadót fizetni, ami a Köztársasági Adóbeszedési Irodába folyt. A Galaktikus Köztársaság későbbi éveiben 15%-os tranzit adót vetettek ki a kormány állami bevételeinek növeléséhez. 

Társadalom és kultúra


A Köztársaság a civilizáció. Az egyetlen létező.
-Mace Windu

S CantinaA Galaktikus Köztársaságnak eléggé sokoldalú kultúrája volt. A tagvilágok megtarthatták saját kultúrájukat a néphiedelem, szokásjog és hagyomány szerint. Széleskörű különböző kultúrák voltak a Köztársaságon belül a Jedikhez hasonló vallási közösségektől a kaptárszerű kommunákig.

 

A Köztársaság szabadelvű irányelvvel viseltetett a művészetek iránt is. A Galaktikus Köztársaság korának domináns esztétikai stílusa a fényűzés és az ékesítés volt.

 

Bár az emberközpontúságot elméletileg tiltotta a Galaktikus Alkotmány az értelmes fajok jogairól szóló záradéka, még mindig sok ilyen olt a Galaktikus Köztársaság létezése alatt. Az emberi vezetésű szervezetek, mint a Czerka, egész nem emberi fajokat hajtott rabszolgaságba, és a tarisihoz hasonló bolygókormányok fenntartották a világ legjobb helyeit az emberek számára, míg a nem embereket gettókba toloncolták. A rabszolgák nagy része nem ember volt a galaxisban. A Klónok Háborújának kirobbanásakor emberpárti hajlamok szóló eldöntetlen perek folytak a köztársasági kormányban. 

Hadsereg


Most rendkívüli jogaimmal élve először is elrendelem egy köztársasági állandó hadsereg felállítását, válaszul a szakadárok növekvő fenyegetésére.
-Palpatine

RepublicfleetkotorA Köztársaság hajnala nem volt békés, mert ahogy a Köztársaság terjeszkedett a galaxisban, sok harcias fajba ütközött. A Köztársaság felismerte egy szárazföldi erő és egy hadiflotta szükségességét a békefenntartáshoz. A Köztársaság katonai erői rengeteg konfliktusban szolgált, köztük a Nagy Hiperűr Háborúban a Sith Háborúk összetűzéseiben, az Új Sith Háborúkban és az abszolút kiéhezett Galaktikus Polgárháborúban.

 

A ruusani hadjárat után a Köztársaság leszerelte hadseregének nagy részét, és csak egy kis erőt hagyott meg biztonsági célokra. Ez az erő az Igazságügyi Bizottság néven lett híres. Ez közvetítette a Köztársaság békés eszméit, ahogyan a Köztársaság a Jedi-lovagokat a "béke őrzőikként" alkalmazta.

 

Számos kereskedelmi vállalat, mint például a Kereskedelmi Szövetség, az InterGalaktikus Bankár Klán és a Kereskedőtestület, saját biztonsági erőt tartott fenn a profit védelme érdekében, de gyakran visszaéltek ezzel a hatalommal, például a nabooi csatában. A független szektorok szintén saját biztonsági erőket tartottak fenn, mint például a Nabooi Királyi Biztonsági Erők, vagy a koréliai KorBiz, és ezeket néha kis fenyegetések elhárításához használták. Ugyanakkor nem volt központosított parancsnokság, és a kései Köztársaság tagjai vonakodtak változtatni.

 

Republic AssaultA Klónok Háborúja mindezt megváltoztatta. A Köztársaságnak nem volt fennálló hadserege a Független Rendszerek Konföderációja elleni küzdelemhez, ezért egy Haderő-állítási Törvényt terjesztettek elő, amit rengeteg köztársasági pacifista vezető erősen ellenzett, mint például a nabooi Padmé Amidala, aki félt a háborús jövőtől. A Haderő-állítási Törvényt támogatói között ott volt a rylothi Orn Free Taa és a malastare-i Ask Aak.

 

Azonban egy klón hadsereget titokban már elkészítettek a távoli Kamino bolygón, még tíz évvel korábban. Mikor világossá vált, hogy a Konföderáció nem hajlandó tárgyalni a Köztársasággal, a Köztársaság felkarolta ezt a hadsereget, köztük AT-TE lépegetőket, LAAT/i és LAAT/c löveghajókat, A5-ös és A6-os Pusztítókat, Acclamator-osztályú rohamhajókat, Victory I-osztályú csillagrombolókat, Venator-osztályú csillagrombolókat, BARC siklórobogókat, valamint számos egyéb hajót és járművet, és ezek a Köztársaság Nagy Hadserege nevű erőben egyesültek. A hadsereget YE 22-ben vetették be a Geonosison a szeparatista droid erők ellen. Ezek a hűséges katonák rengeteg csatában szolgáltak az egész konfliktus alatt, és olyan bolygókon, mint a Muunilinst, a Dac, a Jabiim, a Praesitlyn, a Cato Neimoidia és a Coruscant. A Köztársaság titkos klónhadseregének leleplezése óta a klónok egy nagy ellentmondási ügy közepében találták magukat a Klónok Háborújában. Mialatt gyakorlatilag az összes klón rendületlen hűséggel viseltetett a Köztársaság iránt, amiért készek voltak harcolni és meghalni, végül a klónokat megszánta pár szimpatizáns egyén, míg mások semmibe vették és megbízhatatlanoknak tartották őket. Mialatt az Etain Tur-Mukanhoz hasonló Jedik együtt éreztek a klónokkal, mások, mint például Rahm Kota, nagyon nem bíztak meg bennük, és úgy érezték, hogy a nem klón harcosok jobban küzdenek a csatamezőkön. Az érzékelt "rabszolga hadsereg" státusztól függetlenül a klónokkal szembeni emberként való kezelés, a szimpátia és a növekvő bizalom súlyos hiba volt a Köztársaság részéről, amit a Birodalom a 66-os paranccsal kihasznált. A Galaktikus Köztársaság alatt törődtek és együtt éreztek a klónokkal. A Galaktikus Birodalomban nem tekintettek rájuk másképp, mint amik mindig is voltak egyébként: termékek, és egy hadseregnyi eldobható, droid-szerű ember katona.

 

YE 19-ben Palpatine főkancellár átváltoztatta a Galaktikus Köztársaságot Galaktikus Birodalommá. A Köztársaság Nagy Hadseregének hűségek klón katonái a Rohamosztagos Hadtest félelmetes rohamosztagosaivá váltak, míg a hivatásos katonák és a csillaghajók külön-külön a Birodalmi Szárazföldi Erők és a Birodalmi Hadiflotta alá lettek beosztva. Azonban ama tény hatására, hogy a klónok kétszer olyan gyorsan öregedtek, mint az átlagos emberek, toborzásokat és besorozásokat eszközöltek a rohamosztagosok között - Jango Fett klónjainak csendes döbbenetére. Mialatt a Rohamosztagos Hadtestben továbbra is egyenletesen eloszlottak a klónok és a normális születésű katonák, a klónozást gyakorlatilag megszüntették, mivel a bukott Birodalom maradványa kénytelen volt teljesen az átlagos emberekre és nem emberekre is támaszkodni egyaránt - így lettek fokozatosan megszüntetve a Galaktikus Köztársaság klón hadseregének utolsó maradványai. 

Asztrográfia


A Galaktikus Köztársaság az ismert galaxis nagy részét fedte le, a Magvilágoktól - legalábbis részben - a Peremvidékig, bár eléggé köztudott volt, hogy a kormány kevés hatalommal bírt az eldugott régiókban, és a figyelmét igyekezett a Magvilágokra és a Kolóniákra összpontosítani. A Köztársaságban lévő bolygók pontos száma folyamatosan változott, hárommilliónyi és ezernyi világ között ingadozva, de YE 21-ben kicsivel kevesebb, mint 1,3 millió bolygót számlált, és a szeparatisták csupán 10-40 ezernyi rendszert irányítottak. A Szenátus több ezernyi csillagrendszert irányított, míg több mint kétezer csillagrendszer kilépett és csatlakozott a Független Rendszerek Konföderációjához, mire Palpatine véget vetett a Köztársaságnak.

 

A Galaktikus Köztársaság főbolygója a Coruscant volt, amit a galaxis kulturális és gazdasági központjának tartottak annak ellenére, hogy a Mélymagon kívül helyezkedett el. Hogy igazolják fontosságát a galaktikus ügyekben, a Coruscant a 0-0-0 koordinátákat kapta a standard galaktikus koordináta-rendszerben. 

A színfalak mögött


Az Expanded Universe-ben a Köztársaságot úgy alapították, hogy 25.000 évig fennálljon Obi-Wan Kenobi monológjára hivatkozva az Egy új reményben, miszerint "A Régi Köztársaságban a Jedi-lovagok voltak a béke és az igazság védelmezői emberöltőkön át". Hosszú ideig az EU-források voltak az egyetlen munkák, amik a Köztársaság korában játszódtak - a legnevezetesebb a népszerű Jedi-históriák sorozat volt. Ugyanakkor a Star Wars: II. rész: A klónok támadása filmben Palpatine megemlítette, hogy a Köztársaság "immár ezer éve fennáll". Ez látszólag konfliktust okoz a C-kánonban és az EU történelmében, valamint a G-kánon és a filmek közti kontinuitásban. Ugyanakkor a Ruusani Reformációt - amiben a Köztársaságot átszervezik a Sith-ek veresége után ezer évvel a filmek előtt - behozták az írók, hogy alternatív magyarázatot adjanak Palpatine szövegének, így viszonylagos harmóniába hozva az összes forrást. Palpatine továbbá tekinthette a Köztársasági Sötét Időket ideiglenes felosztásnak, és hogy a Köztársaság lényegében a Ruusani Reformáció után újult meg YE 1.000-ben.

 

A 2005-ös Cannes-i Filmfesztiválon a franchise megalkotója, George Lucas a film bemutatásakor úgy magyarázta meg az emberek elfogadását, mikor a demokrácia alapjait felváltotta a diktatúra, hogy a Galaktikus Köztársaság egész helyzete az előzmény trilógiában, főképp a Galaktikus Birodalom előfutáraként több eseményen is alapult a valós történelemből: a Római Köztársaságból Caesar meggyilkolása környékén még Augustus hatalomátvétele előtt, Robespierre Első Francia Köztársaságából XVI. Lajos király kivégzése után a nagy francia forradalom idején, de még Napóleon hatalomátvétele és a Francia Birodalom létrejötte előtt, és a német Weimari Köztársaságból az első világháború után, de még Hitler kancellárrá való kinevezése és a Harmadik Birodalom megalapítása előtt. 

Megjelenések


 • Jedi históriák: A Sithek aranykora
 • Jedi históriák: A Sith Birodalom bukása
 • Tales of the Jedi: Knights of the Old Republic
 • Tales of the Jedi: The Freedon Nadd Uprising
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith
 • Tales of the Jedi: The Sith War
 • Tales of the Jedi: Redemption
 • Tales of the Jedi sorozat (Első megjelenés)
 • Knights of the Old Republic 0: Crossroads (Csak említve)
 • Knights of the Old Republic 48: Demon, Part 2
 • The Betrayal of Darth Revan
 • Star Wars: Knights of the Old Republic
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
 • The Old Republic: Smuggler's Vanguard
 • Timeline 6: Onslaught of the Sith Empire (Csak említve)
 • Timeline 10: The Exar Kun War (Hologramban jelenik meg)
 • Timeline 11: Rebirth of the Sith Empire (Csak említve)
 • Timeline 12: The Great Hyperspace War (Hologramban jelenik meg)
 • The Old Republic: A Birodalom vére 1 (Csak említve)
 • The Old Republic: Végzetes szövetség
 • Star Wars: The Old Republic
 • The Old Republic — Az elveszett csillagok 1
 • The Old Republic — Az elveszett csillagok 2
 • The Old Republic — Az elveszett csillagok 3 (Csak említve)
 • The Old Republic — Az elveszett csillagok 4 (Csak említve)
 • The Old Republic — Az elveszett csillagok 5
 • The Old Republic: Megsemmisítés
 • Star Wars: The Old Republic: Rise of the Hutt Cartel
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Starfighter
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Strongholds
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan
 • One Night in the Dealer's Den a The Old Republic hivatalos honlapján (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Regrets a The Old Republic hivatalos honlapján (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Eternal Throne
 • Az elveszett Sith törzs: Minden démonok összessége (Csak említve)
 • Kóbor lovag (Csak említve)
 • Darth Plagueis
 • Star Wars: The Wrath of Darth Maul
 • The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi
 • The Rise and Fall of Darth Vader
 • Jedi Apprentice Special Edition: The Followers (Csak említve)
 • Star Wars: Republic
 • Darth Maul: Saboteur
 • A megtévesztés leple
 • Darth Maul: A vadászó árnyék
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (regény)
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak
 • Star Wars Episode I: The Phantom Menace (ifjúsági regény)
 • "End Game"
 • Star Wars: Battlefront
 • Star Wars: Bounty Hunter
 • Star Wars: Republic Commando
 • Republic Commando: Coruscant
 • Kirajzás
 • Jedi Quest: The False Peace
 • Star Wars: Jedi Starfighter
 • A közelgő vihar
 • Boba Fett: The Fight to Survive
 • Boba Fett: Part I: Survival
 • Star Wars: II. rész: A klónok támadása
 • Star Wars Episode II: Attack of the Clones (ifjúsági regény)
 • Precipice a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link a Suvudu-n; háttérlink az Archive.org-on) (Csak említve)
 • Star Wars: The Clone Wars videojáték
 • Star Wars: Battlefront II
 • Boba Fett: Crossfire
 • Boba Fett: Maze of Deception
 • "No Way Out" — Star Wars: Clone Wars Adventures Volume 9
 • Star Wars: Clone Wars
 • The Clone Wars: Shadowed
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 16. rész – "Macsak-egér harc"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 16. rész – "A titkos ellenség"
 • Star Wars: A klónok háborúja (film)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 1. rész – "Klónkadétok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 3. rész – "Utánpótlás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 1. rész – "Csapda"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 2. rész – "A titokzatos fegyver"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 3. rész – "Sötét árnyék"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 4. rész – "A Malevolence pusztulása"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 5. rész – "Zöldfülűek"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 6. rész – "A droid bukása"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 7. rész – "Droidok párbaja"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 8. rész – "Jar Jar Jedi"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 9. rész – "A sötétség leple"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 10. rész – "Grievous búvóhelye"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 11. rész – "Dooku gróf fogságban"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 12. rész – "A gungan hadvezér"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 13. rész – "Kényszerleszállás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 14. rész – "A béke őrei"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 15. rész – "Betolakodók"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 17. rész – "A kék árnyék vírus"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 18. rész – "Az Ezer Hold rejtélye"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 19. rész – "Vihar Ryloth fölött"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 20. rész – "Az ártatlanok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 21. rész – "Ryloth felszabadul"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 1. rész – "Harc a holokronért"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 2. rész – "Végzetes rakomány"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 3. rész – "Az Erő gyermekei"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 17. rész – "Fejvadászok" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 18. rész – "A Zillo-sárkány"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 19. rész – "A Zillo-sárkány visszavág"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 4. rész – "A szenátus kémje"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 5. rész – "Randevú a pokolban"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 6. rész – "A fegyvergyár"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 7. rész – "Rémuralom"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 8. rész – "Az élősködők"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 9. rész – "Grievous csapdája"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 10. rész – "A dezertőr"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 11. rész – "Az ellopott fénykard"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 12. rész – "A mandalori összeesküvés"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 13. rész – "A kysértés útja"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 14. rész – "Mandalore hercegnője"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 20. rész – "Halálos csapda"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 21. rész – "Menj haza, Artu"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 22. rész – "Halálos üldözés"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 5. rész – "Korrupció"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 6. rész – "Az akadémia"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 7. rész – "Merénylet"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 1. rész – "ARC harcosok"
 • The Clone Wars: Decide Your Destiny: Crisis on Coruscant
 • The Clone Wars 11: Hero of the Confederacy, Part 2
 • Klónháborús játszmák: Árnyak közt
 • The Clone Wars: Prelude
 • Star Wars: The Clone Wars: Clones vs. Droids
 • Star Wars: The Clone Wars: Live Fire
 • Fierce Twilight
 • Path of the Jedi
 • The Clone Wars: Shakedown
 • The Clone Wars: Procedure
 • The Clone Wars: Agenda
 • The Clone Wars: Mouse Hunt
 • The Clone Wars: Departure
 • The Clone Wars: Transfer
 • The Clone Wars: Headgames
 • The Clone Wars: Cold Snap
 • The Clone Wars: The Valley
 • The Clone Wars: Covetous (Csak indirekt megemlítés)
 • The Clone Wars: Hunting the Hunters (Part I)
 • Gunship Over Florrum
 • Star Wars: The Clone Wars: Republic Heroes
 • The Clone Wars: Hunting the Hunters (Part II)
 • Swamp Station Sweep
 • The Clone Wars: Hunting the Hunters (Part III)
 • Droids Over Iego
 • The Clone Wars: Act on Instinct
 • The Clone Wars: The Valsedian Operation
 • "A Little Help on Hakara" — Star Wars: The Clone Wars Comic UK 6.9
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 4. rész – "Piszkos módszerek"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 8. rész – "Gonosz tervek"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 22. rész – "Túszdráma"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 9. rész – "Ziro nyomában" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 10. rész – "Hősök mindkét oldalon"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 11. rész – "A béke keresése"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 15. rész – "Gyilkosságok a szenátusban"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 12. rész – "Az éj leányai"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 13. rész – "Szörny"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 14. rész – "A köd boszorkányai"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 15. rész – "A Mindenség Urai"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 17. rész – "Mortis szellemei"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 18. rész – "Az Erőd"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 19. rész – "Ellentámadás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 20. rész – "Menekülés az Erődből"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 21. rész – "Az elveszett padawan"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 1. rész – "Háborgó tenger"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 2. rész – "Gungan támadás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 3. rész – "Fogolytábor"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 4. rész – "Árnyharcos"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 5. rész – "Segélyakció"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 6. rész – "Kósza droidok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 7. rész – "Sötétség Umbarán"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 8. rész – "A tábornok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 9. rész – "Egy másfajta terv"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 10. rész – "Krell mészárlása"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 11. rész – "Elhurcolva"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 12. rész – "A Köztársaság rabszolgái"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 13. rész – "Menekülés Kadavóról"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 14. rész – "Barát a bajban"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 15. rész – "Megtévesztés"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 16. rész – "Barátok és ellenségek"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 17. rész – "A doboz" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 18. rész – "Krízis a Naboo-n"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 2. rész – "Egy háború két fronton"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 3. rész – "Frontkerülők"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 4. rész – "Az egyszerűbb háború" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 5. rész – "Végpontok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 6. rész – "Az összegyűjtés"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 7. rész – "Az erő próbája"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 8. rész – "Kötelék a mentésért"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 9. rész – "Egy szükséges kötelezettség"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 10. rész – "Titkos fegyverek"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 11. rész – "Egy fényes nap a semmiben"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 12. rész – "Az eltűnt"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 13. rész – "Utolsó visszatérési pont"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 1. rész – "Feltámadás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 14. rész – "Kiváltság" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 16. rész – "A törvénytelen"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 17. rész – "Szabotázs"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 18. rész – "A Jedi, aki túl sokat tudott"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 19. rész – "Elkapni egy Jedit"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 20. rész – "A nem megfelelő Jedi"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 1. rész – "Az ismeretlen"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 2. rész – "Összeesküvés"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 3. rész – "Szökevény"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 4. rész – "Parancsok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 5. rész – "Egy régi barát"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 6. rész – "Clovis lázadása"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 7. rész – "Krízis a szívben"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 8. rész – "Az eltűnt, 1. rész"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 9. rész – " Az eltűnt, 2. rész "
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 10. rész – "Az elveszett"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 11. rész – "Hangok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 13. rész – "Az áldozat" (Yoda látomásában)
 • The Clone Wars: Decide Your Destiny: Dooku's Secret Army
 • Inside Job — Star Wars: The Clone Wars Comic UK 6.1
 • Omega Squad: Targets
 • Storm Fleet Warnings (Csak említve)
 • Odds
 • Republic Commando: Színvallás
 • MedStar II: Jedi gyógyító
 • Clone Wars Adventures
 • "Life Below" — Star Wars: Clone Wars Adventures Volume 9
 • Star Wars: Obsession
 • Star Wars Battlefront: Elite Squadron
 • A gonosz útvesztője
 • Reversal of Fortune
 • Republic Commando: A 66-os parancs
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja
 • Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (ifjúsági regény)
 • Imperial Commando: 501 (Csak említve)
 • "Mist Encounter" — Star Wars Adventure Journal 7 (Csak említve)
 • Coruscanti éjszakák I: A Jedik alkonya (Csak említve)
 • Coruscanti éjszakák II: Az árnyak utcája (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: A Tangled Web (Csak említve)
 • Dark Times 14: Blue Harvest, Part 2 (Csak említve)
 • "Turning Point" — Star Wars Adventure Journal 5 (Csak említve)
 • "The Final Exit" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Out of the Cradle" — Star Wars Adventure Journal 2
 • Az éden pokla (Csak említve)
 • Lando Calrissian és Sharu varázskulcsa (Csak említve)
 • Domain of Evil
 • "Domain of Evil" — Classic Adventures: Volume Two (Újranyomás)
 • Interlude at Darkknell (Csak említve)
 • A lázadás hajnala (Csak említve) (Régi Köztársaságként)
 • Han Solo küldetése (Csak említve) (Régi Köztársaságként)
 • Halálcsillag (Csak említve)
 • "Breaking Free: The Adventures of Dannen Lifehold" — Star Wars Adventure Journal 1 (Csak említve)
 • "Changing the Odds: The Adventures of Dannen Lifehold" — Star Wars Adventure Journal 3 (Csak említve)
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 3 (Csak említve)
 • Star Wars: Rebellion (Csak említve)
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (Csak említve)
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény regény (Először említve)
 • Star Wars Episode IV: A New Hope (ifjúsági regény) (Csak említve)
 • Star Wars 1 (Csak említve)
 • "A Certain Point of View"—Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • Jedi's Honor (Csak említve)
 • Tatooine Manhunt (Csak említve)
 • Strike Force: Shantipole (Csak említve)
 • Battle for the Golden Sun (Csak említve)
 • Starfall (Csak említve)
 • Riders of the Maelstrom (Csak említve)
 • Crisis on Cloud City (Csak említve)
 • The Isis Coordinates (Csak említve)
 • Death in the Undercity (Csak említve)
 • Graveyard of Alderaan (Csak említve)
 • Mission to Lianna (Csak említve)
 • The Abduction (Csak említve)
 • "The Abduction of Crying Dawn Singer" — Classic Adventures (Csak említve) (Újranyomás)
 • "The Mynock Conspiracy" — Supernova (Csak említve)
 • "The Evacuation of Jatee" — Supernova (Csak említve)
 • "The Spira Regatta" — Star Wars Adventure Journal 1 (Csak említve)
 • "The Spira Regatta" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Csak említve) (Újranyomás)
 • "Stranded" — Star Wars Adventure Journal 1 (Csak említve)
 • "You're in the Army Now!" — Star Wars Adventure Journal 2 (Csak említve)
 • "The Void Terror" — Star Wars Adventure Journal 3 (Csak említve)
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Enemies for Life" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Loyalties" — Star Wars Adventure Journal 4 (Csak említve)
 • "Swoop Gangs" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Lumrunners" — Star Wars Adventure Journal 9 (Csak említve)
 • "Silent Fury" — Star Wars Adventure Journal 7 (Csak említve)
 • "The Ando Project" — Star Wars Adventure Journal 11 (Csak említve)
 • "Festival of High Winds" — Star Wars Adventure Journal 12 (Csak említve)
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 11
 • Star Wars 8: Eight for Aduba-3 (Csak említve)
 • Star Wars 13: Day of the Dragon Lords (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 14: The Sound of Armageddon
 • Star Wars 24: Silent Drifting (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 29: Dark Encounter (Csak említve)
 • Star Wars Missions 7: Ithorian Invasion (Csak említve)
 • "The Most Dangerous Foe" — Star Wars Adventure Journal 11 (Csak említve)
 • Válaszutak (Csak említve)
 • "Uhl Eharl Khoehng" — Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • "The Briefing of Spacetrooper Platoon 243-XT" — The Star Wars Sourcebook (Csak említve)
 • "The Briefing of Spacetrooper Platoon 243-XT" — Star Wars Sourcebook, Second Edition (Csak említve) (Újranyomás)
 • Star Wars: Rebellion (Csak említve)
 • Imperial Double-Cross (Csak említve)
 • "Walking the Path That's Given" — Star Wars Tales 21 (Csak említve)
 • Star Wars Missions 14: The Monsters of Dweem (Csak említve)
 • Star Wars Missions 15: Voyage to the Underworld (Csak említve)
 • "The Capture of Imperial Hazard" — Star Wars Adventure Journal 10 (Csak említve)
 • Star Wars Adventures: The Will of Darth Vader (Csak említve)
 • "Slaying Dragons" — Star Wars Adventure Journal 9 (Csak említve)
 • "Death-Hunter" — Star Wars Adventure Journal 9 (Csak említve) (Mint "Régi Köztársaság")
 • "The Farrimmer Cafe" — Star Wars Adventure Journal 11 (Csak említve)
 • "Meltdown" — Instant Adventures (Csak említve)
 • Under a Black Sun (Csak említve)
 • Debts to Pay (Csak említve)
 • Beyond the Rim (csak említve)
 • The Jewel of Yavin (Csak említve)
 • "Phantoms in the Dark" — Strongholds of Resistance (Csak említve)
 • The Long Arm of the Hutt (Csak említve)
 • "We Are Made of Suffering" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • A mandalori páncél (Csak említve)
 • Boba Fett kelepcéje (Csak említve)
 • Az utolsó éjszaka Mos Eisley-ben: A farkasember és a lamproid meséje (Csak említve)
 • Star Wars 82: Diplomacy (Csak említve)
 • "Lazerian IV" — Twin Stars of Kira
 • "Den of Spies" — Twin Stars of Kira
 • "Ropagi II" — Twin Stars of Kira
 • "A Glimmer of Hope" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Mission to Zila" — Star Wars Adventure Journal 3
 • X-szárnyúak: Zsiványkommandó (Csak említve)
 • X-szárnyúak: Wedge játszmája (Csak említve)
 • X-szárnyúak: A Krytos csapda (Csak említve)
 • "Kella Rand, Reporting..." — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • X-szárnyúak: Lidérc osztag (Csak említve)
 • X-Wing: Solo Command (Csak említve)
 • "First Contact" — Star Wars Adventure Journal 1 (Csak említve)
 • "First Contact" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Csak említve) (Újranyomás)
 • "The Politics of Contraband" — The Politics of Contraband (Csak említve)
 • "The Politics of Contraband" — Classic Adventures (Csak említve) (Újranyomás)
 • "Little Empires" — The Kathol Outback (Csak említve)
 • "The Masters of Exocron" — The Kathol Outback (Csak említve)
 • "The Saga Nears Its End" — Endgame (Csak említve)
 • A Birodalom örökösei (Csak említve)
 • Sötét erők ébredése (Csak említve)
 • X-Wing: Isard's Revenge (Csak említve)
 • "Relic" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Counterstrike" — Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • "Betrayal by Knight" — Star Wars Adventure Journal 12 (Csak említve)
 • "Blaze of Glory" — Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • "Retreat from Coruscant" — Star Wars Adventure Journal 7 (Csak említve)
 • X-Wing: Starfighters of Adumar (Csak említve)
 • Fool's Bargain (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Exile (Csak említve)
 • Millennium Falcon
 • Fate of the Jedi: Outcast (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Conviction (Csak említve)
 • Hagyaték 1: Szétroppanva 1 (Csak említve)
 • Hagyaték 1: Szétroppanva 2 (Csak említve)
 • Legacy 18: Claws of the Dragon, Part 5 (Csak említve)
 • Hagyaték 33: Küzdj meg máskor 2 (Csak indirekt megemlítés)
 • "Reckonings" — Star Wars Gamer 7 (Csak említve)

Nem-kánon megjelenések


 • Jedi Akadémia 3. - Baljós árnyék (Nem-kánon említés)
 • LEGO Star Wars: The Video Game
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga
 • Kowakian Monkey-Lizard
 • Giant spiders are awesome....
 • Always count your clones before take-off
 • You can't hit the brakes in space
 • LEGO Star Wars: Az R2-D2 küldetés játék
 • LEGO Star Wars: The Quest for R2-D2 film
 • LEGO Star Wars: The Yoda Chronicles videojáték
 • LEGO Star Wars: Microfighters – "videojáték"
 • LEGO Star Wars: Revenge of the Brick
 • LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Csak említve)
 • Star Wars Battlefront: Renegade Squadron
 • LEGO Star Wars: Padawan bajkeverők

Források


 • A Guide to the Star Wars Universe
 • Star Wars: The Roleplaying Game
 • The Star Wars Sourcebook
 • Star Wars Campaign Pack
 • Lightsaber Dueling Pack
 • Galaxy Guide 1: A New Hope
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back
 • Galaxy Guide 4: Alien Races
 • The Star Wars Rules Companion
 • Imperial Sourcebook
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters
 • Rebel Alliance Sourcebook
 • Death Star Technical Companion
 • Star Wars Gamemaster Kit
 • Planets of the Galaxy, Volume Two
 • Heir to the Empire Sourcebook
 • Star Wars: A szerepjáték (Második kiadás)
 • Dark Force Rising Sourcebook
 • Wanted by Cracken
 • Galaxy Guide 7: Mos Eisley
 • Twin Stars of Kira
 • Galaxy Guide 8: Scouts
 • Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim
 • Planets of the Galaxy, Volume Three
 • Dark Empire Sourcebook
 • Supernova
 • Super Empire Strikes Back Official Game Secrets
 • Star Wars Technical Journal of the Planet Tatooine
 • The Movie Trilogy Sourcebook
 • Han Solo and the Corporate Sector Sourcebook
 • "Lan Barell" — Star Wars Adventure Journal 1
 • Galaxy Guide 10: Bounty Hunters
 • Galaxy Guide 4: Alien Races, Second Edition
 • The Last Command Sourcebook
 • Rebel Alliance Sourcebook, Second Edition
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters, Second Edition
 • Cracken's Rebel Operatives
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — Star Wars Adventure Journal 2
 • Star Wars Sourcebook, Second Edition
 • Imperial Sourcebook, Second Edition
 • Star Wars Miniatures Battles Companion
 • "The Business of Bacta" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Blasters for Hire" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Outlaw Battle Armor" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Galaxy Guide 11: Criminal Organizations
 • The Star Wars Planets Collection
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 4
 • Creatures of the Galaxy
 • Classic Campaigns
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Zirtran's Anchor" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Platt's Starport Guide
 • Goroth: Slave of the Empire
 • Flashpoint! Brak Sector
 • "The Greel Wood Haven" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "The Cure" — Star Wars Adventure Journal 6
 • Alliance Intelligence Reports
 • "The History of R-Series Astromech Droids" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 7
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin, Second Edition
 • Galaxy Guide 12: Aliens — Enemies and Allies
 • Galaxy Guide 1: A New Hope, Second Edition
 • The DarkStryder Campaign
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi, Second Edition
 • Straight from the Horse's Mouth: A Guide to the Star Wars: Tales of the Jedi Universe, Part 2" — Star Wars Insider 27
 • "The Gree Enclave" — Star Wars Adventure Journal 8
 • Hasbro Star Wars: The Power of the Force (1995) (Csomag: Ben (Obi-Wan) Kenobi)
 • Star Wars Technical Journal
 • Heroes & Rogues
 • The Kathol Outback
 • "Repulsortank Battlefield" — Star Wars Adventure Journal 9
 • The Jedi Academy Sourcebook
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 10
 • The Kathol Rift
 • Shadows of the Empire Sourcebook
 • The Secrets of Star Wars: Shadows of the Empire
 • The Thrawn Trilogy Sourcebook
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back, Second Edition
 • Tales of the Jedi Companion
 • Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 11
 • Endgame
 • Star Wars Gamemaster Screen, Revised
 • The Official Star Wars 20th Anniversary Commemorative Magazine
 • "Imperial Garrisons" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Shape-shifters" — Star Wars Adventure Journal 12
 • Wretched Hives of Scum & Villainy
 • Introductory Adventure Game
 • "Alien Encounters" — Star Wars Adventure Journal 13
 • "Scouts' Dispatch" — Star Wars Adventure Journal 13
 • Pirates & Privateers
 • Cynabar's Fantastic Technology: Droids
 • The Black Sands of Socorro
 • Rules of Engagement: The Rebel SpecForce Handbook
 • Secrets of the Sisar Run
 • Cracken's Threat Dossier
 • Gundark's Fantastic Technology: Personal Gear
 • "On Our Planet: Corellia" — Star Wars Kids 3
 • "Star Wars Kids Answer Quest" — Star Wars Kids 3
 • Star Wars Trilogy Sourcebook, Special Edition
 • Star Wars: Rebellion: Prima's Official Strategy Guide
 • Star Wars Encyclopedia
 • Star Wars: Fantasztikus gépezetek
 • Star Wars: Képes enciklopédia
 • Star Wars: I. rész: Fantasztikus gépezetek
 • Star Wars: I. rész - Képes Enciklopédia
 • Star Wars Episode I: The Phantom Menace reference book
 • Hasbro Star Wars: Episode I (Csomag: Chancellor Valorum)
 • Hasbro Star Wars: Episode I (Csomag: Mace Windu)
 • Hasbro Star Wars: Episode I (Csomag: Ric Olié)
 • Hasbro Star Wars: Episode I (Csomag: Senator Palpatine)
 • Star Wars Episode I: The Data File
 • "The Anzati" — Star Wars Gamer 1
 • Inside the Worlds of Star Wars: Episode I
 • Hasbro Star Wars: Episode I (Csomag: Chancellor Valorum & Coruscant Guard)
 • Living Force Campaign Guide
 • The Dark Side Sourcebook
 • "Bartyn's Landing" — Star Wars Gamer 7
 • "Shaggy Slaves: The Gentle Talz" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Star Wars: A klónok támadása - Képes Enciklopédia
 • Star Wars: Attack of the Clones Incredible Cross-Sections
 • Star Wars Trading Card Game – Attack of the Clones (Kártya: Republic Assault Ship)
 • "Komari Vosa" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • A Traveler's Journals of Ralltiir, Part 5: The Kalmec a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • "Ultimate Alien Anthology Web Enhancement" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Inside the Worlds of Star Wars: Attack of the Clones
 • Aargau: For All Your Banking Needs, Part 1: Three Simple Laws a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Aargau: For All Your Banking Needs, Part 2: Secure Lines of Credit a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • "T'ra Saa" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • "Darth Malak" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Thyferra: Bacta Basics, Part 1: The Thriving Season a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: Rebel Assault Frigate)
 • Manaan: Depths of History, Part 1: Backwater a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Manaan: Depths of History, Part 2: Whatever Happened to the Selkath? a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Rough and Tundra: Adventure Settings and Scenarios for the Greater Javin a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Hapes: Ladies First, Part 1: Planet of the Amazons a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Hapes: Ladies First, Part 4: Escape from the Planet of the Amazons a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Beheboth: Blood and Water, Part 1: Return to Prosperity a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Inside the Worlds of Star Wars Trilogy
 • Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: Prima Official Game Guide
 • Star Wars: A Sith-ek bosszúja - Képes Enciklopédia
 • Star Wars: A Sith-ek bosszúja - Fantasztikus gépezetek
 • Episode III: Revenge of the Sith: Prima Official Game Guide
 • Star Wars: Complete Locations
 • The New Essential Chronology
 • Star Wars: Complete Cross-Sections
 • Knights of the Old Republic Campaign Guide
 • "Classic Moment" — Star Wars Insider 104
 • Planet Hoppers: Cona a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Planet Hoppers: Phindar a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • The Galactic Republic a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars Fandex Deluxe Edition
 • Scum and Villainy
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Planet Hoppers: Skako a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Tinker, Tailor, Soldier, Praji on Hyperspace (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Rebellion Era Campaign Guide
 • The Essential Atlas
 • The Forgotten War: The Nagai and the Tofs on Hyperspace (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Xim Week: The History of Xim and the Tion Cluster on Hyperspace (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link a StarWars.com-on; háttérlink az Archive.org-on)
 • Xim Week: The Despotica (Part IV: Evocar) on Hyperspace (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Galaxy of Intrigue
 • The Written Word on Hyperspace (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • The Unknown Regions
 • Message to Spacers 9: Heraklon-class Transport a Wizards.com-on (háttérlinkek az Archive.org-on)
 • The Secret Journal of Doctor Demagol on Hyperspace (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link a Suvudu-n; háttérlink az Archive.org-on)
 • General Garza a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Gormak a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Salky hound a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Trandoshan a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • A Jedi útja
 • Chiss a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • X-70B Phantom a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • X-70B Phantom a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Essential Atlas Extra: The Knight Errant Gazetteer a StarWars.com-on (cikk) (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Tanno Vik a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Zabrak a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • BT-7 Thunderclap a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • BT-7 Thunderclap a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Jewl'a Nightbringer a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Supreme Chancellor Janarus a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Quesh a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Quesh a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • "Writer's Republic" — Star Wars Insider 126
 • Aarrba the Hutt a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Able-472 a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Ask Aak a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Janus Greejatus a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Oakie Dokes a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Bal'demnic a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Galactic Republic a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • The Art and Making of Star Wars: The Old Republic
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • Battle for Naboo
 • Star Wars: Darth Maul, Sith Apprentice
 • The Phantom Menace: The Expanded Visual Dictionary
 • Star Wars: Sithek könyve
 • Star Wars: Beware the Sith
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • The Essential Reader's Companion
 • "Red Five"—Star Wars Insider 137 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Jedi Knight
 • Star Wars: Edge of the Empire Beginner Game
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Jedi in Hiding) (Mint „Régi Köztársaság”)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: The Heart of the Empire) (Mint „Régi Köztársaság”)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Grand Moff Tarkin) (Mint „Régi Köztársaság”)
 • Star Wars: The Legendary Yoda
 • The Droids Re-Animated, Part 1 a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: 2-1B)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Antidar Williams)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Dooku(★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Horox Ryyder)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Jango Fett(★★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Lama Su(★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Lama Su(★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Obi-Wan Kenobi (Utapau)( ★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Senate Guard)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Shu Mai)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Taun We(★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Taun We(★★★)
 • A Record of the Dread Masters a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • So Uncivilized: Great Gunslingers in Star Wars, Part 1 a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Viva Space Vegas! The History of the Marvelous Wheel, Part 1 a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Fejvadász kódex
 • Slugthrowers: An Overview of Popular Music and Musicians in a Galaxy Far, Far Away, Part 1 a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Enter the Unknown
 • Star Wars: Sith Wars
 • RE: Kuat Drive Yards a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • Slugthrowers: An Overview of Popular Music and Musicians in a Galaxy Far, Far Away, Part 2 a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Suns of Fortune
 • Galactic Architecture 101 and the History of Centerpoint Station a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • State of the Galaxy a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: What Makes a Monster?
 • Aleen az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • ARC-170 starfighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • clone Z-95 starfighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Crucible az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Galactic Empire az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Galactic Republic az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Jedi Order az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Lux Bonteri az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Onderon rebels az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Padmé Amidala az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Republic attack cruiser az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Republic attack gunship az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Republic Cruiser az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Republic frigate az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Rugosa az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Senate Guard az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Separatist Alliance az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Separatist encryption module az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Separatist supply ship az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Stealth ship az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Trade Federation az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Twi'leks az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Umbarans az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Umbaran hover tank az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Wookiees az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Y-wing starfighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Zygerrians az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: Age of Rebellion Core Rulebook
 • Since KOTOR: Manaan a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • Lana Beniko’s Journal: Darth Arkous a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • LEGO Star Wars: The Dark Side (Nem-kánon forrás)
 • Star Wars: The Essential Guide to Warfare Author's Cut, Part 12: Tales of the New Republic a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • Birodalmi kézikönyv
 • Lords of Nal Hutta
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Most Wanted Expansion Pack (Kártya: Mandalorian Mercenary—Firespray-31)
 • Fly Casual
 • Strongholds of Resistance
 • Nexus of Power
 • Forged in Battle
 • Endless Vigil
 • Cartel Market Specials: Week of March 27, 2017 a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • The War for Iokath: The Faction Battle Reignites a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • The War for Iokath: A Deadly Superweapon Emerges a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • The War for Iokath: Now Live! a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • May the 4th Hits the Cartel Market: Final Week a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • Cartel Market Specials: Week of September 26, 2017 a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • KOTOR Hits the Cartel Market: Part One a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • KOTOR Hits the Cartel Market: Part Two a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)
 • Dantooine Tactical Report a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink az Archive.org-on)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000