hagyatek_banner_1460x342_a.png

Sith (Kánon)

Sith_symbol.png
Sith
Általános adatok
Alapító(k): Ismeretlen szakadár Jedi
Vezető(k): Sith Sötét Nagyúr
Altisztek
 • Sith-király
 • Sith-nagyúr
 • Sith-mester
 • Sith-tanítvány
Alegységek
 • Dowutin Sith-szekta
 • Galaktikus Birodalom
  • Inkvizítorok
  • Sith tudósok
 • Momin akolitusai
 • Árnyék Kollektíva
 • Sith armada
 • Sith hadsereg
 • Sith Birodalom
 • Örök Sith
  • Az Üresség Akolitusai
  • Örök Sith hadsereg
  • Örök Sith flotta
 • Végső Rend
  • Első Rend (közvetetten)
Tagok:
 • Andeddu
 • Darth Atrius
 • Darth Bane
 • Darth Caldoth
 • Felkor
 • Darth Krall
 • Darth Krist-Ov
 • Lopchet
 • Darth Maul
 • Darth Plagueis
 • Darth Sidious
 • Darth Skrye
 • Darth Tanis
 • Darth Tyranus
 • Sissiri
 • Enigma admirális
 • Darth Vader
 • Darth Wrend
 • Desolous
 • Momin
 • Ommin Sith-király
 • A Jelenvaló
 • Phobos
 • Revan
 • Ry Nymbis
 • Savage Opress
 • Sadow
 • Tenebrous
 • Exar Kun
Főhadiszállás:
 • Coruscant
 • Exegol
 • Malachor
 • Moraband
 • Mustafar
Helyszínek:
 • Vader erődje, Mustafar
 • Inkvizíció Központja, Coruscant
 • Birodalmi Palota, Coruscant
  • Sith-szentély
 • Jaguada
 • Rhelg
 • Sith barlang, Mustafar
 • Sith Citadella, Exegol
 • Sith menedék, Köztársasági Egészségügyi Központ, Coruscant
 • Sith Templom, Ashas Ree
 • Sith-templom, Moraband
  • Sötét Nagyurak Völgye
 • Sith-templom, Malachor
 • Sith-templom, Mustafar
 • Ziost
Alapítva: Legkésőbb YE 5.000-ben; a Százéves Sötétség után
Megszüntetve:
 • YE 1.019 után; titokban Darth Bane újraalapította
 • YU 4 (megsemmisült)
 • YU 35, Exegol (újjászületés meggátolása)
Hivatalos nyelv(ek):
 • Balc
 • ur-Kittât
Szentírás(ok):
 • Sith Kódex
 • A Kettő Szabálya
 • Bestooni Ochi pengéjén lévő felirat
Istenség(ek): Az Erő
 • Az Erő Sötét Oldala
Relikviák/műtárgyak:
 • Darth Sidious gyűjteménye
 • Momin nagyúr maszkja
 • Sith-holokronok
  • Malachori
 • Sith irattekercsek
 • Sith útkeresők
  • Az Uralkodó útkeresője
  • Vader útkeresője
 • Lélek urnák
 • Khashyun kardja
Kronológiai és politikai adatok
Besorolás:
 • Sith Birodalom
 • Kereskedelmi Szövetség (titokban)
 • Galaktikus Köztársaság (titokban)
 • Független Rendszerek Konföderációja
 • Galaktikus Birodalom
 • Első Rend (közvetve, a Végső Rendhez való csatlakozásig)
 • Örök Sith
  • Végső Rend

Kánon

"Ha nem állsz mellettem... az ellenségem vagy!"
"Csak egy Sith tárgyal végletekben."
- Darth Vader összeakaszkodik Obi-Wan Kenobival 

A Sith, vagy amire éppen Sith Rendként is hivatkoznak, Erő-használók egy ősi vallásos rendje volt, az Erő sötét oldalának szentelve létezését. Érzelmeik, köztük a düh, gyűlölet és kapzsiság által vezérelve a Sith-ek a megtévesztés mesterei voltak és hatalomra vágytak, bármibe is kerüljön annak elérése. A rend erejének csúcspontját Darth Sidious, a Sith Sötét Nagyurának alatt érte el, aki évezreden át tartó cselszövés után elérte rendje célját, a galaxis meghódítását. Ám egy nemzedéknyi idő múlva Darth Vader véget vetett a rend és a Sith-nagyurak létezésének.

 

Évezredekkel a Klónháború előtt a Jedi Rendben hitszakadás állt be, ami kettészakította azt, mikor a megromlott Jedik és követőik elfordultak az Erő világos oldalától, vélve, hogy az igazi hatalomhoz vezető út a sötét oldal lehet. Átköltözve a peremvidéki Korriban bolygóra, mozgalmuk egyszer csak a Sith Renddé nőtte ki magát, ami háborút nyitott korábbi testvéreik ellen, amint a Jedi-lovagok a Régi Köztársaság védelmére sereglettek össze. Bár a Sith-eket elhajtották a magvilági Coruscantból YE 5.000-re, a két rend között több évszázados konfliktus bontakozott ki, ami a Régi Köztársaság összeomlásához vezetett. A folytonos belharcok és a Jedik elleni utolsó háború által sanyargatva és meggyengülve a Sith-ek egy személy kivételével a kihalással néztek szembe: Darth Bane túlélte az ősi rend pusztulását, majd tudását egyetlen egy tanítványnak adta át, mielőtt a Korribanon (akkor már Moraband bolygónéven) eltemették. Ezentúl a Sith-eket a Kettő Szabálya irányította; egy új filozófia, ami azt diktálta, hogy csak két Sith-nagyúr - egy Sith-mester és egy Sith-tanítvány - létezhet egy időben. Ennek fényében a Sith-ek majdhogynem feledésbe kerültek, míg a Jedik a béke új korának megőrzésével fáradoztak a modern Galaktikus Köztársaság alatt.

 

A Sith-ek egy évezredig az árnyékban maradtak, egészen Darth Sidious és Darth Maul felemelkedéség YE 32-ben. Sidious, akit Darth Plagueis tanított ki, a nabooi Sheev Palpatine szenátor álcája alatt mutatkozott a nyilvánosság előtt. Sidious elintézte, hogy saját szülőbolygóját blokád alá vegye és leigázza a Kereskedelmi Szövetség, amivel elérte, hogy a Galaktikus Szenátus a főkancellár hivatalba válassza meg őt. Teljes kancellári ideje kiterjedt a Köztársaság utolsó napjaiig. A következő évtizedben Sidious az elégedetlenség magvait szórta szét a galaktikus néptömegben új tanítványa és a korábbi Jedi, Dooku gróf segítségével, aki felvette a Darth Tyranus nevet és a Független Mozgalom az Önrendelkezésért nyilvános arca lett. A Szeparatista Krízis a Független Rendszerek Konföderációjává és a Szeparatista Droid Hadsereg létrejöttévé nőtte ki magát, amire válaszul a Szenátus arra kényszerült, hogy oltalmazza a Köztársaság Nagy Hadseregének felállítását.

 

YE 22-ben kitört a Klónok Háborúja a geonosisi csatával, minek után rohamdroidok és klón katonák egész hadseregét állították hadrendbe szerte a galaxisban, először hozva háborút és pusztítást a közéletbe a Köztársaság megalakulása óta. A Klónháború utolsó hónapjaiban Sidious feláldozta Tyranust a terv részként, hogy Anakin Skywalkert, a Jedi Rend jövendölt Kiválasztottját átállítsa a sötét oldalra. Skywalker félelmére játszva, hogy elvesztheti titkos feleségét, Padmé Amidala szenátort, Palpatine felfedte igaz kilétét, miközben azt vallotta, hogy a sötét oldal ösvénye a halhatatlansághoz vezet. A Jedi Főtanács tagjai, akik értesültek Skywalker jelentéséből, hogy a kancellár Sith-nagyúr, megkísérelték Palpatine letartóztatását, de a kancellár ellenállt. A Jedikbe vetett hite és feleségének bekövetkezendő végzete között gyötrődve, Skywalker végül a Sith-eket választotta és elárulta Mace Windut, amely lehetőséggel Sidious megölhette a Jedi Rend nagy bajnokát.

 

Sidious kancellári irodában történt incidenst felhasználta, hogy hamisan árulással vádolja meg a Jedi Rendet, majd beiktatta a 66-os parancsot és az összes Jedit államellenesnek nyilvánította. A klón katonák programozása Jedi-tábornokaik ellen fordította őket, akiket szerte a galaxisban elárultak és megöltek. Amint a rend nagy része a Jedi Tisztogatás áldozatává vált, Sidious egy új rezsim megalapítását jelentette be, a Köztársaságot az Első Galaktikus Birodalommá formálta át YE 19-ben. Oldalán az az Anakin Skywalker állt, akinek a Darth Vader nevet adta, és az önmagát galaktikus császárrá kikiáltó Palpatine hatalomra jutásának bekövetkeztével a Sith-ek több évszázadnyi összeesküvés után újra uralkodó státuszba kerültek.

 

A Sith irányította galaxis egy generáción át viszonylag veszélyeztetetlen maradt a Köztársaság Visszaállításáért Szövetség megszületéséig, ami a Galaktikus Polgárháború kitöréséhez vezetett YE 0-ban. A Császár zavart érzett az Erőben és rájött, hogy tanítványa rég elveszett fia, Luke Skywalker, Jedinek készül. Tudatában annak, hogy Luke örökölhette apja erejét, a Császár előre látta saját pusztulása lehetőségét, ám elhatározta, hogy Vaderhez hasonlóan őt is átállítja a sötét oldalra. A YU 4-es endori csata alatt a Császár párbajra késztette apját és fiát, minek végén Luke lefegyverezte Vadert. Azonban a fiatalember hallani se akart róla, hogy átveszi Vader helyét, mint Sidious következő tanítványa. Mivel érezte, hogy letehet Luke-ról a Jedik javára, az Uralkodó Erő-villámok sorozatával szórta meg Luke-ot. Abban a pillanatban Vaderen felülkerekedett a fia iránt érzett szánalom és könyörület, és mestere elpusztításával Luke megmentése mellett döntött.

 

A sérüléseibe belehaló Darth Vader elvesztése jelentette a Sith végzetét, egyensúlyba hozva az Erőt. Ám míg a Kiválasztott próféciája a Sith-ek pusztulását jövendölte meg, az sosem utalt a sötét oldal megsemmisítésére. Nagyjából harminc évvel a Galaktikus Polgárháború utolsó csatája után az Első Rend kivonult az Ismeretlen Régiókból, aminek célja a Birodalom hagyatékának visszahódítása és az Új Köztársaság hatalmának megdöntése volt. Ezekben az időkben új generációnyi sötét oldalt használók tűntek fel; Snoke legfőbb vezér és sötét tanítványa, Kylo Ren - aki a néhai Darth Vader unokája volt - irányították az Első Rend seregeit, valamint Ren Lovagjait. Történetesen René lett Snoke trónja az Ellenállással folytatott háború alatt. Az újdonsült legfőbb vezérként Ren a Sith-ek és a Jedik hagyatékának eltörlésével akart új galaktikus rendet hozni.

 

Ám Ren nem tudta, hogy Snoke valójában Darth Sidious teremtménye és eszköze volt, aki nagyon is életben volt, mert egy titokzatos folyamat révén feltámadt a halálból. Mikor minden a megfelelő helyére került, Sidious kikiáltotta visszatértét a galaxisba és bejelentette a Végső Rend felemelkedését. Terveit az Örök Sith segítette, egy rejtélyes, az árnyak mögül munkálkodó kultusz, hogy feltámasszák együtt a Sith Rendet. Sidious előbújása az árnyékból egy ádáz utolsó csatát szült az Ellenállás ellen, amiben a Jedi Rey összeszövetkezett Rennel Sidious megbuktatásához, és ez a Sith-ek újjászületésének megakadályozását eredményezte. 

Filozófia


A harag természetes dolog és a növekedés része. Segít az összpontosításban. Ez tesz erőssé.
- Darth Vader 

A Sith-ek olyan ösztönös érzelmekre fókuszáltak, mint a harag és a fájdalom, hogy erőt merítsenek az Erő sötét oldalából. Olyan alapelvet követtek, ami a Jedi Kódex ellentéte volt. A Sith kódex a béke elutasításának és a szenvedélynek a fontosságát emelte ki.

 

A lelki béke hazugság, csak a szenvedély létezik.
A szenvedélyből erőt merítek.
Az erő révén hatalmat szerzek.
A hatalom révén győzelmet aratok.
A győzelem révén a láncaim lehullnak.
Az Erő szabaddá tesz engem. 

A Kettő Szabálya biztosította, hogy egy Sith-mester és Sith-tanítvány közti kapcsolat ne legyen bizalmi alapú; valójában mind a mester és mind a tanítvány folyamatosan kereste a másik gyengeséget, egy gyönge mester a tanítvány árulását érdemelte, ugyanakkor egy erőtlen tanonc egy ígéretesebb, erősebb tanítvány helyét foglalta. Ezt a filozófiát magukba foglalták a Sith-ek, akik módszerként alkalmazva kiszűrik a gyengéket és idővel erősebbé válnak, mivel csak egyetlen olyan tanítvány veheti át a mestere helyét egy elismert harcban, aki az összes korábbi Sith felett állt. 

Történelem


Ősi időkA Százéves Sötétség
 Valaha testvérek voltunk az Eőben. De a Százéves Sötétség megszülte a Sitheket.
- Ismeretlen Jedi 

Moraband Planet 1A Klónháborúk előtt évezredekkel megalakuló Sith-ek a Jedi Rend ősi ellenségei voltak. A Sith-eket egy átállt Jedi alapította a Százéves Sötétség alatt, akik több tudást és hatalmat akartak elérni az Erő sötét oldalának tanulmányozásával. Végül ez a Jedi jelentős számú követőre tett szert, mindegyikük ehhez az új, a sötét oldalt átható filozófiához kötődtek. A Jedi Rendben bekövetkezett hitszakadás egy polgárháborúhoz vezetett, ahol a Jedik és az újdonsült Sith Rend, az egykori testvérek az Erőben, egymással harcoltak a hatalomért. A háború Sith vereséget hozott, akik elmenekültek az ismert űrből. Ám a Jedik tudta nélkül a Sith-ek áttelepültek a Morabandra, egy vörös homokos világra, ahol titokban újjáépültek és egy újabb lehetőségre várakoztak a lesújtáshoz.

 

Száműzetés a Morabandon

Mialatt a Sith Rend gyarapodott, hatalmas templomokat és sírboltokat emeltek a Morabandon egy Sötét Nagyurak Völgye nevű helyen. A Sith-ek birodalmakat építettek rabszolgáik hátán és háborúkat indítottak a Jedik ellen a galaxis feletti irányításért. Ezen harcok alatt masszív szuperfegyvereket alkottak, amiket gigantikus kyberkristályok működtettek.

 

Háború a Köztársasággal

Valamikor, közel ötezer évvel a Galaktikus Birodalom felemelkedése előtt a Sith-ek háborút szítottak a Jedik és a Régi Köztársaság ellen. Ez több évnyi száműzetés után jött be a Moraband bolygón, a Százéves Szövetséget követően. Ezen háború alatt a Sith-ek megtámadták a Köztársaság fővárosbolygóját, a Coruscantot. Így a Sith-ek kegyhelyet építhettek a bolygón, ami roppant mértékű sötét oldali energiát foglalt magába. Történetesen a Jedik el tudták kergetni a Sith-eket a Coruscantról. Ez idő tájt a massassik, a Sith-ek által irányított rabszolga faj, felépítették a Nagy Templomot a Yavin 4-en. Durván ezer évvel a háború után a Jedik saját templomot húztak fel a coruscanti szentély felett, hogy megfékezzék és eliminálják ezt az erőt.

 

Malachor, a Sith-ek bástyája

Itt történt... ezen a halott világon... hogy a Jedik szörnyű csapást mértek a Sithekre. A rendünk sok tagjával végeztek. Csak azért, mert szabadok akartak lenni.
- Darth Sidious, Maulnak

A következő megannyi esztendőn át a Sith-ek folyamatosan birodalmuk bővítésén dolgoztak, különböző bolygókon húztak fel templomokat. Egy ilyet építettek például a Malachor nevű világon. A templom szívében egy hatalmas kyberkristály által működtetett szuperfegyver állt. A Jedik erről tudomásul szereztek végül és ostrom alá vették a helyet. Ádáz harc vette kezdetét a Sith Birodalom és a megszálló Jedi-lovagok között. Az összecsapás során a templom aktiválódott, mindenkit megölve és megkövesítve a bolygón. Ennek következtében a bolygó feledésbe merült a Jediknél és az elkövetkezendő évezredekig legendává vált.

 

Momin felemelkedése és bukása

A Shaa úrnőtől örökölt pénz és az akolitusok segítségével, akik lelkesen segédkeztek a munkámban, készítettem egy hatalmas gépezetet. Egy fegyvert, ami elég erős volt ahhoz, hogy hamuvá égessen egy várost.
- Momin, Darth Vadernek

Egy bizonyos ponton Momin Sith-nagyúr, miután megölte mesterét, Shaa úrnőt, további tudásra áhítozott a sötét oldalból. Szerinte csak az Erő hallgatja meg őt és arra törekedett, hogy méltó legyen rá. Ezért épített egy szuperfegyvert a Shaatól örökölt erőforrások és az őt szenvedélyesen követő akolitusok segítségével. Momin szuperfegyvere képes volt felégetni egy egész várost, de igazi terve eltért ettől: be akarta folyatni az Erőt a fegyver motorjába és örökre befagyasztani az időbe az emberek rémült arckifejezéseit. Mikor ezzel próbálkozott, a Jedik közbeléptek és megsemmisítették Momin testét, és a tudata egy maszkba költözött át.

 

A takonadai csata

Egy viszály alatt egy Jedi és egy Sith csapott össze a Takodana bolygón. A kalóz Maz Kanata később a legendás csatatérre építtette kastélyát.

A Sötét Kor

A Sötét Korként elhíresült periódus alatt tört ki a Jedi-Sith Háború. A konfliktus elején a Sith-ek megtámadták a Köztársaság fővárosbolygóját, a Coruscantot. A Sith-ek sikerrel elfoglalták a bolygót és a Jedi Templomot. A Coruscant felszabadítása volt az egyik utolsó csata a Jedi-Sith Háborúban, és a Sith-ek visszaverését láttatta a Coruscantról.

A Sith-ek bukása

Réges-régen sok Sith élt a galaxisban. Fellázadtunk a világos oldal ellen... háborút vívtunk a Jedik ellen... és vesztettünk, mert a saját fajtánkkal is háborúztunk.
- Darth Sidious magyaráz Darth Vadernek

Darth Bane CanonBukásuk előtt még több ezernyi Sith létezett, még a Sith armadájuk számbeli fölényük dacára is a sokkal apróbb Ghostfinder flottával szemben, amikor a Sith-eket körbeverték. Hatalomvágyuk hozta el végül vesztüket, mikor a sötét oldal arra késztette őket, hogy forduljanak egymás ellen. Egy éven belül a Jedik legyőzték a belharcokba keveredő Sith-eket, térdre kényszerítve azt, ami a sötét rendből maradt. Ám kiderült, hogy egyetlen Sith, Darth Bane életben maradt. Sith-nagyúr társai vesztével a Kettő Szabálya bevezetésével újraformálta a rendet, ami szerint egyszerre csak két Sith, egy mester és egy tanítvány létezhet, különben a belviszályok megint pusztítást okoznának. A Sith-ek elhagyták megszokott otthonukat, a Morabandot, miután sok háború rengeteg sebet ejtett rajta. Történetesen Darth Bane-t megölték és elhantolták a Sötét Nagyurak Völgyében, de a Kettő Szabálya tovább éledt tanítványán keresztül.

Sok Sith világot karantén alá vettek utána, többek között a Rhelg, Jaguada és a Ziost bolygókat. Egyes világokat annyira megtisztítottak Sith történelmétől, hogy még a helyiek se tudtak semmit a múltjukról.


A nagy béke


Az árnyak mögül

Ezer éven át az árnyékokban bujkáltunk. Nem a Jediktől féltünk, hanem saját magunktól.
A sötét oldal erős. Túlságosan erős.
A gyengék alázatosan beállnak a sorba, és engedelmeskednek. A Sithek...
Egy mester. Egy tanítvány. Nem volt több.
Nemzedékeken át.
Nemzedékek építettek fel engem.
- Darth Sidious magyaráz Darth Vadernek

A Sith-ek ezer évig bujkáltak, a Jedik mit sem tudtak túlélésükről, miközben bosszújukat forralták. A Sith tanok folyamatosan öröklődtek a Kettő Szabályának köszönhetően, és a Darth Sidious nevű Sith-tanítvány álmában megölte mesterét, Darth Plagueist, magához ragadva a mesteri státuszt, miközben cselszövést szervezett a Jedik elpusztításához.


A Köztársaság bukása

Én vagyok az első, aki megszereztem a Sitheket megillető helyet a galaxisban. És ahogyan elterveztük, a Jedik azt hitték, hogy a Sithek kihaltak, olyan jelentéktelenek voltunk.
A Jedik diadala elviselhetetlen volt. Én lángra lobbantottam a galaxist, tanítványom. Felszámoltam minden gyengeséget és szennyezést. A hamvakból pedig új korszak születik.
Tanultam az elődeim hibáiból. Felhasználtam olyanokat, akik nem Sithek, hogy elérjem a céljaimat.
És a tanítványaim? Darth Maullal nem sokra mentünk, de Darth Tyranus... ő egy protontorpedó volt. Elvégezte a feladatát, és meghalt... és volt egy kiváló jelöltem."
- Darth Sidious magyaráz Darth Vadernek

A Sith-ek bukása óra eltelt generációk során a Sith Sötét Nagyúr Darth Sidious halálos csapást készült bemérni a Jedi Rendre és a Galaktikus Köztársaságra. Nyilvános arcát a Köztársaság kancellári posztjára juttatta és megalkotta a Jedik irtásáért felelős sereget, amivel Darth Sidious beteljesítette a Sith uralom visszatérését a galaxisba, mialatt ő Uralkodóként megalapította az Új Rendet.

 

Baljós árnyak
"Mellettük áll a létszámfölény és a Köztársaság beléjük vetett hite."
"Egyelőre. De idővel és alapos tervezéssel mindkettőt elveszítik."
- Darth Maul és Darth Sidious 

Sidious MaulA Sith-ek ezer évig rejtve maradtak, túlélésükről a Jedik mit sem tudtak, miközben bosszújukat forralták a Jedi Rend ellen. A Sith-ek távoli emlékké törpültek a Galaktikus Köztársaság utolsó napjaiig, mikor Darth Sidious, a Sith-ek egyiik Sötét Nagyura, és tanítványa, Darth Maul felfedték magukat a Jedik előtt. Sidious álmában megölte saját tanítóját, Darth Plagueist és a Sith-ek útja szerint rá szállt a mesteri cím.

 

Sidious már közben a szerény nabooi szenátor, Sheev Palpatine képében titokban szervezkedett a Kereskedelmi Szövetséggel saját szülőbolygója megszállásához. Ennek hatására a Sötét Nagyúrnak nyilvános személyiségében lehetősége volt a galaxis leghatalmasabb tisztségébe játszani magát és elhinteni a Sith bosszú magvait. Maul megtámadta a Naboo királynőjét, Amidalát és utána megölte Qui-Gon Jinn Jedi-mestert, de padawanja, Obi-Wan Kenobi viszont legyőzte. A visszalépés dacára a Sith-ek visszatértek, ködbe burkolva az Erőt a sötét oldal erejével. Anakin Skywalker, egy az Erőben kiemelkedően erős kisfiú képbe kerülése potenciálisan ígéretes Sith-növendéket jelentett, miközben Darth Sidious a Köztársaság főkancellárjává vált Palpatine álcája alatt.

 

Szeparatista Krízis

Mindent elmondtam, amit tudnod kellett annak idején a Geonosison, Kenobi. Csatlakozhattál volna. Sifo-Dyas megértette. Ő látta a jövőt. Ezért segített nekem.
Darth Tyranus, Obi-Wan Kenobihoz

Jango Fett Meets With DookuMiután Maul nabooi veresége után kikerült a körből, Darth Sidious megkörnyékezte a bukott Jedi-mestert, a serennói Dooku grófot, és esélyt ajánlott neki a Jedi Rend elpusztítására és a Köztársaság átformálására, ha ő lesz az új tanítványa. Dooku belement és megkapta a Darth Tyranus nevet, és hatalomvágya mellett felesküdött a Köztársaságot fertőző korrupció leszámolására.

 

A Sidious ajánlata elfogadása utáni egy évtizedben Tyranus segített új mesterének megalapozni a Klónok Háborújának kitörését. Ez idő alatt Tyranus szárnya alá vette a bukott dathomiri Jedit, Asajj Ventress-t, mint orvgyilkost és potenciális Sith-tanítványt.

 

Darth Tyranus a Dooku polgári neve alatt látványos módon tért vissza a közéletbe: igénybe vette a Galaktikus Köztársaság HoloNet állomását a Raxus-rendszerben és lelkesítő beszédet kezdett el közvetíteni, amiben alaposan kivesézte a Köztársaságban uralkodó korrupciót és elégedetlenséget. Majd lázadó csillagrendszereket kezdett el ügyéhez vonzani és titokban erős vállalatokkal szövetkezett, amivel megalakult a Független Rendszerek Konföderációja.

 

Kitört a háború, amikor a Konföderáció droid seregei és a frissen megalakult Köztársaság Nagy Hadserege a Geonosis sivatagos tájain összecsaptak, miután kitudódott, hogy az áruló Tyranus szövetséget kötött a Kereskedelmi Szövetséggel, a Techno Unióval, a Bankár Klánnal, a Vállalatszövetséggel és a Kereskedőtestülettel. Bár a Köztársaság győzelmet aratott, Tyranus és a szakadár vezérkar el tudott menekülni a világról.

 

A közelgő galaktikus méretű konfliktusra és annak utóhatására felkészülve Tyranus a Coruscant ipari negyedébe, a Gyártelepre utazott, ahol Sidious várt rá és elhozta neki a "jó híreket" a háború kirobbanásáról, valamint felmutatta neki a HCS-1-es Orbitális Harci Állomás terveit, ami később egyszerűbben a "Halálcsillag" nevet kapta.

 

A Klónok Háborúja

"Örömhírrel szolgálhatok. Kitört a háború."
"Kitűnő. Tehát minden a terveink szerint halad."
- Darth Tyranus és Sidious 

Sidious TyranusA háborúban az egykor békefenntartó Jedik tábornokokká és harcosokká váltak, amely rangot korábban elutasítottak a Jedi Kódex miatt. Ventress, valamint Dooku más csatlósai is a Sith-ek javát szolgálták azzal, hogy elrejtették a tényt, hogy Dooku csupán Darth Sidious tanítványa volt. A háború első két évében sok Jedi úgy gondolta, Dooku hazudott Obi-Wan Kenobinak a Geonosison egy második Sith-nagyúr létezéséről és egyben a Rend vezetőjéről, amivel Sidious folytathatta a Köztársaság manipulálását a háború alatt anélkül, hogy gyanút vagy indokolatlan figyelmet keltettek volna.

 

SidiousVsNightbrothers TLVentress a Sith-ek küldetései alatt számos alkalommal összecsapott Anakin Skywalkerrel, Obi-Wan Kenobival és Ahsoka Tanóval. Lojális időszaka végén Darth Sidious parancsára mestere elárulta őt. Dooku hamarosan a Dathomirra utazott, hogy találkozzon az Éjnővérekkel új tanítvány szerzésének reményében. Dooku és az Éjnővérek végül egy fiatal zabrak, Savage Opress személyében állapodtak meg, aki a régen halottnak hitt Darth Maul testvére volt. Azonban Asajj Ventress bosszúra szomjazott Dooku árulásáért és Opresst céljai eléréséhez használta fel. A két követelőző mester között őrlődve Opress a végén Dooku és Ventress ellen is fordult. Az Éjnővérekhez hazatérő Opress megtudta, hogy testvérét, Darth Mault, nem ölték meg, mint azt korábban hitte. Maul túlélte a Naboon szerzett sérüléseit a sötét oldalba vetett puszta bizalmának köszönhetően, és a Lotho Minor szeméthegyein éli életét. Azonban Maul tragikus életeseményei az őrületbe kergették őt. Csupán egy szót hajtogatott: "Kenobi". Egy Morley nevű anacondai kalauzolásával Opress visszavitte Mault az Éjnővérekhez gyógykezelésre. A banyák mágiájának hála tiszta egészséggel és két új robotlábbal Darth Maul vadászni kezdett a férfira, aki a pusztulás szélére vágta életét: Obi-Wan Kenobira. Bosszúprogramja a Mandalore uralmának átvételével és Kenobi szerelmének halálával tetőzött. Ám Darth Sidious megérezte korábbi tanítványai tetteit és potenciális ellenlábasként ítélte meg őt, majd a Mandalore-ra utazott, hogy ennek véget vessen. Végzett Opress-szel és elfogta Mault, és egy régi, hegyoromi börtönbe, a Spirálba zárta, egy kidolgozott Sith cselszövés részeként, hogy egy hosszú és halálos viszályt rendezzen le az Énővérekkel.

 

A háború vége felé Yoda a Morabandra, a Sith-ek őshazájára repült. A Jedi-mester a rég halott Darth Bane lidérc illúziójával akadt össze, akit a kopár planétán temettek el, és egy ősi, misztikus Sith rituálé eredményeképp Sidiousszal is összecsapott egy spirituális síkon. Kalandja során Yoda új megvilágításba került az Erővel kapcsolatban, amit a Sith-ek nem láttak előre.

 

A Sith-ek bosszúja

 

A Kiválasztott elcsábítása

"Hogy mi jó, az nézőpont kérdése ... A Sith-ek és a Jedik majdnem mindenben hasonlítanak egymáshoz... abban is, hogy hatalmat akarnak szerezni."
"A Sith-ek a szenvedélyükből merítenek erőt; Befelé fordulnak, csak magukra gondolnak. A Jedik önzetlenek; ők másokért élnek."
- Párbeszéd Darth Sidious és Anakin Skywalker között 

Flaming TempleHáromévnyi háború után Darth Sidious nagy terve majdnem teljessé vált. Feláldozta Dookut, arra hergelve Anakin Skywalkert, hogy haraggal végezzen vele és manipulálja az ifjú Jedit. Palpatine-ként egy Sith legendát mesélt el Anakinnak Darth Plagueisről, a Bölcsről. Plagueis a sötét oldallal képessé vált megóvni az embereket a haláltól, amíg tanítványa meg nem ölte álmában. A történet befolyással bírt Anakinra, aki minden áron meg akarta tanulni ezt a hatalmat felesége, Padmé Amidala megmentéséhez.

 

Végül Palpatine felfedte előtte, hogy ő Sidious és áttérítette Anakint a sötét oldalra. Mace Windu Jedi-mester a Sötét Nagyúr letartóztatásával próbálkozott, ám Anakin közbelépése okozta vesztét, ami után Anakin felesküdött, hogy Darth Vaderként új Sith-mesterét, Sidioust fogja szolgálni.

Egy új rend

"Végre megint a Sith-ek uralkodnak a galaxisban. És beköszönt az áldott béke."
- Darth Sidious

Egy új Sith-tanítvánnyal oldalán Sidious bevitte a kegyelemdöfést. Kiadta a 66-os parancsot, az összes Jedi lemészárlását, míg a Jedi Templom megtámadását Vaderre hagyta. Majd a Mustafar-rendszerbe rendelte tanítványát, hogy lefejezze a Szeparatista Tanácsot és véget vessen a Konföderációnak. A politikai színtéren Sidious a Klónháború alatt szerzett jogosítványaival élve átalakította a Köztársaságot Galaktikus Birodalommá, hogy visszaállítsa a Sith Birodalmat, saját magát pedig galaktikus császárrá koronázta. Így ismét a Sith-ek uralták a galaxist, amit pár túlélő Jedin kívül senki nem vett észre.

 

A Birodalom felemelkedése

 

Megszilárdítás 

És a tanítványaim? Darth Maullal nem sokra mentünk, de Darth Tyranus... ő protontorpedó volt. Elvégezte a feladatát és meghalt. És volt egy kiváló jelöltem. Megcsináltuk, Vader. A Jedik megsemmisültek. A Köztársaság szétzúzott teteme csak arra várt, hogy feltámasszam és bábot csináljak belőle. És te, Vader — a fiú olyan férfivá fejlődött, amilyenné kellett.
- Darth Sidious, Darth Vadernek 

Vader SidiousA Köztársaság átszervezésével és a Jedi Rend kiirtásával Darth Sidious és Vader több mint húsz éven át vezették az Első Galaktikus Birodalmat, egészen az endori csatáig. A két Sith-nagyúr egy Sötét Oldal-használó kádert állított fel: az Inkvizítorokat. Az Inkvizítorok feladata a Jedi Tisztogatás túlélőinek levadászása volt, valamint hogy megakadályozzák az Erő-érzékeny gyermekek Jedivé válását. Az Inkvizítorok vezetője egy pau'an Főinkvizítor volt, egy korábbi Jedi-őrszem és lovag. Az Inkvizítorokat Vader képezte ki és duplapengéjű, forgó fénykardokat hordtak.

 

A Birodalmi Kor valamelyik évében Vader egy küldetés miatt a Mustafarra repült. Magával vitte a császári főépítészt, Alva Brenne ezredest, és asszisztensét, Roggo hadnagyot, valamint az egykor Momin tulajdonához tartozó maszkot. Sidious biztosította Vadert, hogy Momin maszkja segíteni fog neki ottani kutatásában. A bolygón Vader egy helyi Sith barlangban meditált. Momin maszkja ekkor szállta meg Roggót és Momin a testével megtervezett egy épületet. Mikor Brenne ezt felfedezte, agyonlőtték, figyelmeztetve Vadert a helyzetre. Vader végzett Roggóval és eltávolította a maszkot a testéről. Bevitte a tárgyat a barlangba és az Erővel kinyúlt feléje. Momin felfedte magát Vader előtt és elmesélte történetét, majd megkísérelte felette is átvenni az irányítást. Vader ellenállt, de hagyta, hogy a maszk szelleme egy mustafariba költözzön, ami Momin új testét adta. Ketten megvitatták a Momin által megálmodott építményt, és Momin szerint az összhangba tudja vonni a Mustafaron lakozó sötét oldali energiákat, kaput nyitva a sötét oldal felé. Vader erre megadta az engedélyt az Erőd felhúzására.

 

Öt évvel a Klónháború végét követően a Cham Syndulla által vezetett Szabad Ryloth mozgalom egy nagymértékű hadműveletre vállalkozott, minek célja az Uralkodó és Vader kiiktatása volt. Cham a két Sith pusztulásával akarta kieszközölni a Birodalom végét. Ámde Sidious előre látta Cham akcióját, és a Sith páros elkerülte végzetét. Ez a hadművelet jelentős csapást mért a Szabad Ryloth lázadóira, akik még jobban a föld alá kényszerültek, ráadásul még Belkor Dray ezredesről is kiderült áruló mivolta. Ám Sidious, reményeivel ellentétben, nem tudta megakadályozni a növekvő lázadás felszikrázását.

 

Mikor öt évvel a yavini csata előtt a Lothalon felkelés tört ki, Sidious odaküldte Vadert a Lidércek levadászására, akik a gyarapodó lázadáshoz tartoztak. Vader csapdába csalta a Lidérceket a Lothalon, amivel a Főnix Sejtet akarta megtalálni. Vader támadást indított a Főnix flotta ellen, amiben megsemmisítette a Phoenix Home lázadó zászlóshajót, de a lázadást nem tudta leverni. Az összetűzés alatt Vader felfedezte, hogy volt tanítványa, Ahsoka Tano még életben van. Sidious utasításaira több Inkvizítort állított sorba a Jedi Tisztogatás túlélője, Kanan Jarrus és tanítványa, Ezra Bridger levadászásához.

 

Harc a Malachoron

A templom ereje az Uralkodót fogja szolgálni.
- Darth Vader 

Great Scourge Of Malachor AftermathEgy év elteltével Vader a lothali Jedi Templomba látogatott, ahol az Ötödik Fivér és a Hetedik Nővér próbálta meg elkapni Ezrát, Kanant és Ahsokát. Vader megjegyezte, hogy az Uralkodó örülni fog a felfedezésüknek. Mikor az Ötödik Fivér rámutatott a Jedik növekvő erejére, Vader úgy felelt, hogy majd az hozza meg a bukásukat. A Sith-nagyurak figyelmébe később a malachori Sith-templom került, ami állítólag minden élet elpusztítására képes volt. Vader újabb inkvizítort, a Nyolcadik Fivér nevűt bízott meg egy feladattal, hogy vadásszon le egy "árnyat" és szerezzen meg egy Sith holokront.

 

Ezra, Kanan és Ahsoka összefutott a korábbi Sith-tanítvánnyal, Maullal - az "árnnyal", akire a Nyolcadik Fivér vadászott - a malachori Sith Templomban. Maul évekkel korábban a Malachoron ragadt és felfedezett egy titkot a Sith-templomban, amivel véget tud vetni a Sith-eknek. Ugyanakkor egyedül nem volt elég ereje hozzá. Maul bebarátkozott Ezránál és a két Erő-használó megszerezte a Sith holokront. Később Maul segített a Jediknek elkergetni az Inkvizítorokat. Kanan és Ahsoka bizalmatlansága dacára Maul elnyerte a segítségüket az ígérettel, hogy egyszer s mindenkorra végezhetnek a Sith-ekkel.

 

Maul utasította Ezrát, hogy helyezze el a Sith holokront a templomtetőn lévő obeliszkben. Ezt követően segített Kanannak és Ahsokának végezni az Inkvizítorokkal, majd ellenük fordult és megvakította Kanant. Ennek ellenére a Jedi-lovag legyőzte Mault és lelökte a templom széléről. Ezalatt Ezra rájött, hogy a Sith holokron a kulcs a Sith-templom újraindításához, ami egy pusztító és hatalmas szuperfegyvert volt. Kis idővel rá Darth Vader futott be, aki a Sith-ek részére követelte a templom erejét. Darth Vader összecsapott Ahsokával, míg Kanan és Ezra a holokront távolították el; beindítva a templom robbanásszerű összeroppanását. Ezra és Kanan kimenekültek a templomból, de Vader és Ahsoka a megsemmisülő templomban tagadtak, ám mindketten túlélték és elkeveredtek egymástól.

 

Twilight Of The Apprentice ThumbIdővel Ezra a Sith Holokron hatása alá került, amiben egy Jelenvaló nevű entitás lakozott. A holokron útmutatása alatt Ezra agresszívabb harci technikákat sajátított el, köztük rákényszerített egy AT-DP lépegető vezetőjét, hogy támadjon bajtársaira, míg maga a gép leessen egy hídról a mélybe. Az, hogy Ezra a Sith Holokront használta, feszültté tette mestere, Kanannal való kapcsolatát, aki elkobozta a dolgot. Kanan később egy erős Erő-használóval, a Benduval találkozott, aki a világos és sötét oldal között állt. Azt javasolta Kanannak, hogy egy tárgyat lehet jóra és gonosz célra használni, és hogy a használónak van csak meg a hatalma azt megváltoztatni. Kanan Bendu gondjára hagyta a Sith holokront.

 

Maul - akiről kiderült, hogy túlélte a malachori eseményeket - később fogságba ejtette Kanan és Ezra lázadó barátait, és túsznak használta fel őket arra, hogy a Jedik adják neki a Sith holokront és Kanan Jedi holokronját. Kanan és Ezra visszaszerezték a Sith holokront a Bendutól, aki arra figyelmeztette őket, hogy Maul a holokronok erejét tervezi összekombinálni, hogy tiszta látomást érjen el. Miután találkozott Maullal, Ezra és a korábbi Sith egyesítette a két holokront. Ezra módot akart találni a Sith-ek legyőzésére, míg Maul reményt keresett. A holokronok egy kettős nap vízióját mutatták, Maul egy régi ellenlábasát, és felajánlották Ezrának a "kulcsot" a Sith-ek megsemmisítésére. Ám Kanan rávette tanítványát, hogy ne nézzen oda, és a két holokron kettévált. Maul a lehetőséget kihasználva az űrbe menekült.

 

Maul Ezra emlékeivel lekövette a lázadókat az atolloni bázisukra. Az Erő sötét oldalával Maul Ezra vízióiban manifesztálta magát.  A zabrak rávette a fiatalembert, hogy kövesse őt a Dathomirral, és cserébe nem fecsegi el a Chopper Bázis hollétét. Az Éjnővérek barlangjában Maul és Ezra egy szertartáson estek át, hogy egymás elméjében megtalálják a holokronokból származó látomástöredékeket. Egy varázsital elfogyasztása után Maul megtudta, hogy Kenobi mester még mindig az ikernapos bolygón él, míg Ezra rájött, hogy Kenobi a kulcs a Sith-ek elpusztításához. A párost ezek után az Éjnővérek szellemei támadták meg, akik hús-vér árat akartak behajtani szolgáltatásaikért. Kanan és a mandalori fegyverszakértő, Sabine Wren érkeztek meg megállítani Mault, de a lelkek őket szállták meg. Ezra és Maul kimenekültek a barlangból. Mikor Maul tanítványává akart fogadni Ezrát, a fiatal Jedi visszakozott, mert nem akarta elhagyni a barátait. Miután kiűzték a szellemeket Kananból és Sabine-ból, ők hárman az ikernapos planéta után kezdtek el kutatni Kenobiért, mielőtt még Maul megölhetné az öreg Jedit.

 

Galaktikus Polgárháború

Megtartottuk a Köztársaság csontvázát közel húsz évig, mialatt felépült a Halálcsillag: húsz év, tanítványom. Az a sok munka most egy porfelhő a Yavin felett. Nincs Szenátus, ami fenntartja a rendet. Nincs Halálcsillag, ami rettegést kelt. A legfőbb fegyverünk nincs többé. A termelés, az utánpótlás megakadt Az elmúlt években még sosem kerültünk ilyen közel a katasztrófához.
- Darth Sidious, Darth Vadernek 

DeathStarLaserConstructionA yavini csatát felvezető években a Birodalom A Köztársaság Visszaállításáért Szövetséggel nézett szembe, ami a növekvő lázadásból fejlődött ki. Az Uralkodó korábban titokban elrendelte a Halálcsillag, egy olyan szuperfegyver megépítését, ami egész bolygók elpusztítására volt képes. A lázadók ellopták a Halálcsillag terveit, és Vader egy titkos küldetés keretében a Tatuinhoz vonult, ami Leia Organa hercegnő elfogásával zárult, aki Bail Organa fogadott lánya és egyben Anakin Skywalker egyik utóda volt. Kicsivel később a Császár feloszlatta a Birodalmi Szenátust és elrendelte az Alderaan megsemmisítését.

 

Vader nagyúr és Wilhuff Tarkin nagymoff Leia hercegnő jelenlétében felügyelték az Alderaan felrobbantását. A kivégzése előtt Leiát egy csapat kalandor szabadította ki: Anakin fia, Luke Skywalker, Han Solo és Csubakka csempészek, C-3PO és R2-D2 droidok és Kenobi Jedi-mester. Míg a többi lázadó a Millennium Falconnal elmenekült, Kenobi feláldozta magát Vadert késleltetésére. Leia és megmentői visszavonultak a Yavin 4-en lévő lázadó bázisra. A Halálcsillag is a yavini bázisra érkezett, hogy végérvényesen pontot tegyen a Lázadók Szövetségének létezésére, de ezt a tervet meghiúsította egy felkelő csillagvadász kötelék. A yavini csata alatt Vader megérezte, hogy az Erő a Skywalker nevű lázadó pilótával van; azzal, aki kilőtte a Halálcsillagot megsemmisítő, ugyanakkor Vader túlélte a pusztítást.

 

ThreatofskywalkerHárom évvel a yavini eseményeket követően és a hothi csata után az Uralkodó kiderítette, hogy Luke Anakin Skywalker egyik sarja, bár ezt a tényt Vader már ismerte. Vader úgy gondolta, Luke erős szövetséges lenne, ha sikerülne átállítani. Az Uralkodó utasította Vadert, hogy nyerje meg nekik Luke-ot, máskülönben semmisítse meg, ha visszautasítaná a sötét oldalt. Ezalatt Luke a Dagobahra repült, ahol Yoda Jedi-mester, a Jedi Rend egykori vezetője képezte. Vader tőrbe csalta Leiát, Csubakkát, Hant és C-3PO-t a bespini Felhővárosban. Luke megérezte a barátaira leselkedő veszélyt és a tanulását beszüntetve Felhővárosba utazott, ahol Vader már várt rá. Összecsapásuk alatt Vader lemetszette Luke jobb kezét és feltárta, hogy ő Luke apja. A kín dacára Luke nem csatlakozott Vaderhez, és inkább önként lezuhant a mélybe és elszökött.

 

A Sith-ek bukása 

"Most teljesítsd be sorsodat. Foglald el apád helyét oldalamon!"
"Soha. Sohasem állok át. Kudarcot vallott velem. Én Jedi vagyok. Mint valaha apám is volt."
"Hát legyen, Jedi."
- Darth Sidious és Luke Skywalker 

Vader Grabs PalpatineAz Uralkodó titokban elrendelte a második Halálcsillag felépítését az Endor erdőholdja felett. Azért, hogy mindörökre elpusztítsa a Lázadást, a Császár bothan kémeknek szivárogtatott ki információkat a második Halálcsillagról. A hírek hallatán a Lázadók Szövetsége felkészült a második Halálcsillag elpusztítására. Az endori csata előtt Vader a második Halálcsillagra látogatott, hogy Tiaan Jerjerrod moffot figyelmeztesse, gyorsítani kell a munkaütemmel. Kis idővel rá maga Sidious is a harci állomás fedélzetére lépett, hogy az utolsó építési folyamatokat ellenőrizze.

 

Miután Luke-ban megerősítést nyert Vader igazi kiléte - Anakin Skywalker, az apja - Yoda és Kenobi Erő-szelleme által, a fiatalember úgy döntött, egymaga száll szembe Vaderrel. A lázadó alakulattal tartott az Endorra, ahol feladta magát Vadernek. Luke remélte, visszatérítheti apját a jó oldalra, mivel "vívódást" érzékelt benne. A Császár ugyancsak át akarta csábítani Luke-ot a sötét oldalra, és tanítványává fogadni Vader helyére. A második Halálcsillagon Luke találkozott Sidiousszal. Sidious úgy akarta előhívni Luke dühét, hogy a Birodalmi Hadiflottával harcba ütközött a lázadó flottával, életveszélybe sodorva a barátait. Párbajra kelt Vaderrel, ám Luke rendületlenül ellenállt a csábításnak. Megértve, hogy Luke igazi Jedihez méltóan nem áll át, Sidious Erő-villámokkal sújtva akarta megölni őt. Ugyanakkor Vader, aki mestere iránti hűsége, a régi Jedi-kötődései és fia iránti érzelmei között gyötrődve lehajította az Uralkodót egy reaktoraknába, amibe Palpatine belehalt és visszaállt az egyensúly az Erőbe. Darth Vader súlyos sérüléseket szenvedett az Uralkodó Erő-villámaitól, amit nem élt túl, de önzetlen tettével Erő-szellemként egyesült újra az Erővel, és régi önmaga, Anakin Skywalker képében "született újjá". Ezzel a Sith Rendnek és zsarnokságának vége szakadt, ahogyan az ősi prófécia is előre megjósolta bukásukat.

 

Valamikor a jakkui csata előtt a Sith armada a Ghostfinder flotta ellen csatázott.

 

Újjászületési kísérlet

 

Egy gonosz terv 

Egy új Birodalmat. Hamarosan elég erős lesz a Végső Rend.
- Darth Sidious, Kylo Rennek 

Bár Darth Sidious odaveszett az Endornál, a Sith-nagyúr valahogy kijátszotta a halált: az Erő sötét oldalával a zuhanó eredeti testéből egy klón testbe menekült, messze az Endortól. Emberi teste fizikailag gyenge és roncs volt, ezért kibernetikus eszközökhöz kellett kötnie magát ahhoz, hogy mozogni tudjon. Az Exegolon az Örök Sith felügyelte egy hatalmas flotta építését, ami a valaha ismert leghatalmasabb hajósorává fejlődött a galaxisban: az Örök Sith flotta. Mindeközben egy Sidioustól eredő tartalék tervet követve korábbi birodalmi tisztek, nemesek és tudósok az Ismeretlen Régiókba szöktek, ahol létrehozták az Első Rendet.

 

Sidious TriumphantAz Örök Sith mesterséges klón humanoid idegen lényeket keltett életre, és egyikük, Snoke, az Első Rend legfőbb vezérévé vált, akik nem tudtak Snoke valódi eredetéről, sem az Örök Sith létezéséről és a tényről, hogy korábbi Császáruk tulajdonképp valahogy életben van. Az idő folyásával Snoke átállította Ben Solót, Han Solo és Leia Organa fiát a sötét oldalra. Ben Solo Kylo Renné vált, a Rend Lovagjainak mesterévé, ami egy sötét oldalhasználókból álló enklávé volt. Solo és a Ren-lovagok megakadályozták Luke Skywalker törekvéseit a Jedi Rend újjáépítésére, és Skywalkert önkéntes száműzetésbe kényszerítették, minek helye ismeretlen volt a galaxis előtt.

 

Harminc évvel az endori csata után az Első Rend megkezdte hódító hadjáratát, egy az Ismeretlen Régiókból irányuló meglepetés támadással és invázióval megsemmisítve az Új Köztársaságot, a Galaktikus Polgárháború végén a Lázadók Szövetsége által felállított kormányt. Mialatt az Első Rend az Ellenállást üldözte - Leia Organa tábornok magán félkatonai mozgalmát az Első Rend ellen -, Kylo Ren Erő-kapcsolatot létesített Reyjel, egy jakkui roncsvadász lánnyal, aki a Csillagpusztító Bázisnál vívott csata alatt legyőzte Rent, és Luke Skywalkertől részleges Jedi-kiképzést kapott. A férfi és a lány legyőzték Snoke Elit Pretoriánus Testőrségét, miután Ren végzett Snoke-kal. Rey bízott benne, hogy vissza tudja téríteni Rent, ahogy Skywalker Vadert, de Ren ezzel szemben még mélyebbre süllyedt a sötét oldalban és legfőbb vezérként átvette mestere helyét. Rey elmenekült, és segített ellenálló barátainak és a mozgalom túlélő tagjainak megszökni az Első Rend lerohanása elől a cariti csatában, míg Rey Jedi-mestere, Skywalker feláldozta magát Ren feltartóztatásához.

 

A Végső Rend

"Te egy senki vagy! Egy roncsvadász lány nem szállhat szembe a bennem lakozó erővel! Én vagyok az összes Sith!"
"Én pedig... az összes Jedi."
- Darth Sidious és Rey 

A következő évben Kylo Ren legfőbb vezér rálelt az Exegolra, ahol felfedezte Sidioust, az Örök Sith-et és a Sith flottát. Sidious megosztotta Rennel, hogy a hajóhad a Végső Rendhez tartozik, amivel a Szabad Világokat akarta lerohanni, hogy új Birodalmat teremtsen. Továbbá felfedte Ren előtt, hogy Rey az unokája, a fiának és az ő feleségének lánya, akiket Sidious megöletett. Sidious felajánlotta Rennek a Sith-flottát, a Végső Rendet és az új birodalmat, ha megöli Reyt. Ren később felvilágosította az Első Rend Legfőbb Tanácsát a Sith-flotta létezéséről. Enric Pryde rendfőtábornok úgy vélte, felhasználhatnák az erőik megtízszerezésére, hogy beteljesítsék végső galaktikus hadjáratukat, és később, miután Ren elhagyta az Első Rendet, Pryde tábornok, a Régi Birodalom veteránja az Uralkodónak és a Végső Rendnek esküdte fel az Első Rendet.

 

Rey az Exegolra ment, hogy legyőzze nagyapját a tróntermében, ahol körül-körül a Sidioushoz hű alattvalói is várták. Sidious felfedte Rey előtt, hogy sose akarta a halálát és Bent csak manipulálta, hanem ehelyett hogy átvegye az ő helyét a Sith-trónon. Sidious ösztökélte a lányt, hogy sújtson le rá, így a benne lakozó Sith-szellemek, köztük az övé is, belé költöznek, ezáltal az ő Császárnőként való uralkodása révén a Sith Rend újjászületik. Csábítása alatt Sidious feltárta Rey előtt a kibontakozó exegoli csatát, ami nem következhetett volna be anélkül, hogy a lány elküldi az exegoli koordinátákat a barátainak és az Ellenállásnak. Bár az Ellenállás először súlyos létszámhátrányban volt, a galaxis flotta később erősítést jelentett számukra.

 

The Death Of SidiousA jó oldalra visszatért Ben Solo is megérkezett az Exegolra, aki elintézte a Ren-lovagokat és Rey kisegítésére sietett, együtt állva ki a Sith Sötét Nagyúr ellen. Sidious mérgében az Erővel megragadta a párost és akaratlanul elszívta kettejük életerejének egy részét, mire teste regenerálódni kezdett; felismerve, hogy kettejük kapcsolata egy diád az Erőben, Sidious elnyelte kettejük kötelékerejét, hogy régi alakját visszaszerezze. Mivel a Skywalker vérvonal szálka volt a szemében, Sidious egy közeli mélybe taszította Solót és Erő-villámokkal sorozta meg az ellenálló és szövetségi flottát, de Rey a régmúlt Jedik szellemének támogatásával felemelkedett. Sidious villámait a lányra összpontosította, hogy végezzen vele, de Rey Anakin és Leia fénykardjaival védekezett, visszahárítva az elektromosságot Sidiousra, aki porrá égett, és az ebből keletkező robbanás elsöpörte az egész amfiteátrumot, de Rey halálát is jelentette. Ben ugyanakkor kimászott a gödörből és megtalálta a földön élettelenül elterült Reyt. Ben odabicegett hozzá és átadott neki életerejéből, hogy megmentse, de hamarosan ő vesztette életét. Rey végső soron megtagadta sötét vérvonalát; a kihalt Skywalker család előtt tisztelegve felvette a Skywalker vezetéknevet és Jedinek maradt meg, megakadályozva a Sith-ek visszatérését.

 

Hagyaték

Az idők folyamán a gonosz rengeteg formát öltött már. A Sith-ek. A Birodalom. Ma pedig az Első Rend az.
- Maz Kanata 

Episode VIII Snoke And Kylo RenAz endori csatában legyőzetett Sith Rend csupán az egyik volt a létező Erő-imádó vallások közül a galaktikus történelem csupán. A Sith-ek ősi hagyatéka, mint a Jedik ellenségei, és időnként a galaxis urai, továbbra is érezhető maradt a kihalása utáni évtizedekben. A Sith-ek endori pusztulása egy olyan vákuumot hagyott maga után, amiket mások, például a Ren-lovagok, be akartak tölteni. Így, bár a Sith-ek pusztulását megjósoló ősi prófécia megtörtént, a sötétség megszűnését nem említette, mivel a fény létezésével együtt jár az árnyék jelenléte is.

 

Kylo Ren Vader Helmet ChamberDarth Sidious és Darth Vader halála után sok magánember és csoport továbbra is a filozófiájukhoz ragaszkodott. Yupe Tashu, a néhai Sidious tanácsadója nem csak a Sith vallatási eszközök, hanem tanításainak és fortélyainak csodálója volt. Meglátása szerint a Birodalmi Hadsereg maradékának ki kell vonulnia a Galaxisból az ismeretlen régiókba, hogy megleljék a sötét oldal forrását, amit Sidious érzett magához közeledni. A Sith-eket bálványozó Üresség Akolitusai Sith ereklyéket halmoztak fel - például Darth Vader fénykardját, amiről azt hitték, hogy az -, hogy megsemmisítsék azokat, mert ezzel szerintük a relikviák halott gazdáikhoz kerülnek vissza. Az Örök Sith egy lojalista kultuszként emelkedett fel, céljukkal középpontban a Sith vallási tradíciók feltámasztásával, és egyben a visszatért Darth Sidious követői voltak az Exegolon. Kylo Ren és a Ren Lovagjai is magukénak vallottak pár Sith hiedelmet, mellesleg Kylo be akarta fejezni azt, amit Darth Vader útjára indított, ezzel szemben Snoke legfőbb vezér megvetette a Vader iránti rajongást, mert úgy gondolta, ez vezetett a Birodalom bukásához. Ren remélte, hogy ellen tud állni a fény csábításának, és beteljesítheti azt, amit Vadernek nem sikerült.

 

Luke Skywalker, Ren előző mestere és az utolsó Jedi a Jedi Rendet okolta Darth Sidious hatalomra jutásáért. Ren, miután sötét oldali mestere, Snoke helyébe lépett - aki nem volt Sith - a leendő Jedit, Reyt arra ösztökélte, hogy csatlakozzon hozzá és teremtsenek új rendet a galaxisban, és végezzenek a múlttal azzal, hogy elfeledtetik a Jedik és a Sith-ek hagyatékát.

 

A Sith-ek rendjük újjászületési kísérletének füstbe menésével és attól, hogy a Végső Rendet legyőzte az Ellenállás és a Szabad Világok az exegoli csatában, tette lehetővé a Végső Renddel szövetkező Első Rend összeomlását szerte a galaxisban. 

A színfalak mögött


A Sith-ek nagyon önközpontú és önző személyek. Egykor rengetegen voltak, de hataloméhségük miatt egymást irtották ki, ezért már csak ketten maradtak - egy mester és egy tanítvány. A Sith-ek a szenvedélyükből merítve cselekszenek. Nyers érzelmek, gyűlölet, harag, keserűség - ezek az Erő sötét oldala. Az Erő tartja egyben a galaxist, aminek van jó és rossz oldala. A Sith-ek megtanulták, hogyan manipulálják az Erő két oldalát, majd a sötét oldal csábításának csapdájába estek. A Jedi-lovagok olyanok, mint a békebírók a vadnyugatról. Az ő dolguk mások védelme, a béke elhozatala. Egyben a Sith-ek ellenségei is, mert a Sith-ek uralni akarják a galaxist, irányítani mindent, és ezer éve szövik puccsukat a Jedik ellen. Tehát ebben a filmben itt az ideje, hogy bosszút álljanak a Jedik ellen a szerintük vélt igazságtalanságért és cselszövésük végrehajtásáért.
- George Lucas a Sith-ekről a Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja filmben 

Sith Eternal SymbolA Sith-ek főellenségként szerepeltek George Lucas Eredeti trilógiájában és Előzmény trilógiájában. Magát a Sith kifejezést először a Star Wars 1976-os könyvváltozatában használták, a kulcsszereplő, Darth Vader címéhez - "a Sith-ek Sötét Nagyura" -, de a kifejezés nem került bele a filmbe. Az 1999-es Baljós árnyakban lett használva először a szó, amiben olyan kulcselemeket állítottak fel, mint a Kettő Szabálya. Ezen kívül a Sith-ek eredetét és történelmét nem egy kánonba nem tartozó Star Wars Legendák tartalom vázolta fel, köztük az 1991-es Dark Horse Comics-féle Sötét Birodalom történetszál, az 1990-es évek közepén megjelent Star Wars: Jedi-históriák képregények, a 2003-as BioWare-féle Star Wars: Knights of the Old Republic játék és annak folytatásai, Drew Karpyshyn Darth Bane Trilógiája, a jövőbe mutató Star Wars: Hagyaték képregény-sorozat, és John Jackson Millertől Az elveszett Sith törzs novellák. Újabban a Star Wars: A klónok háborúja és a Star Wars: Lázadók kánon televíziós sorozatok foglalkoztak a Sith-ek eredetével és történelmével.

 

Sam Witwer - aki az animációs sorozatokban Mault és Sidioust szinkronizálta - szerint a Sith-ek nem hittek a halál utáni életben. Ezért mennek olyan messzire a túlélés érdekében. Ám a Jedik feláldozzák magukat, mivel úgy vélik, haláluk másokat inspirálnak. "Ott van Darth Vader, aki borzalmas, szánalmas és meggyötört életet él, de ez még mindig jobb a semminél, ami szerinte egyenlő a halállal. Ugyanez a helyzet Darth Sidiousszal, A Jedi visszatért nézve. Túl van a 100-on, meggörnyedt vénember. De ez még mindig jobb alternatíva, mint a semmi." Darth Bane és Revan Erő-szellemeit a "Mortis szellemei" epizódból kivágta az utolsó pillanatban George Lucas, a nyugtalanító gondolat miatt, hogy a Sith-ek visszatérhetnek.

 

A LEGO Star Wars: A Freemaker család kalandjai című nemkánon animációs televíziós sorozatban a főellenség, Naare Darth Sidious és Darth Vader Sith-ügynöke. 

Megjelenések


 • The High Republic: A Test of Courage (Csak említve)
 • Dooku: Az elveszett Jedi
 • Dooku: Jedi Lost (szkript)
 • Mester és tanítványa (Csak említve)
 • Star Wars 27 (Csak említve)
 • Darth Maul 1
 • Darth Maul 2
 • Darth Maul 3
 • Darth Maul 4
 • Darth Maul 5
 • A Köztársaság kora - Darth Maul 1
 • Queen's Peril
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (Először azonosítva, mint Sith)
 • The Phantom Menace Read-Along Storybook and CD
 • Star Wars Journeys: The Phantom Menace
 • Star Wars: The Prequel Trilogy – A Graphic Novel
 • 5-Minute Star Wars Villain Stories
 • Star Wars Journeys: Beginnings
 • Star Wars: Force Arena
 • Star Wars Battlefront II
 • "Kutaszdroid probléma" — Darth Maul (2017) 1
 • A Köztársaság kora - Obi-Wan Kenobi 1 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Obi-Wan és Anakin 1 (Csak említve)
 • Obi-Wan és Anakin 2 (Csak említve)
 • A Köztársaság kora – Dooku gróf 1
 • A Köztársaság kora - Jango Fett 1 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: II. rész: A klónok támadása
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Yoda vs Count Dooku – Size Matters Not"
 • Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales 1 (Hologram)
 • Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales 2
 • Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales 3 (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja (film)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 3. rész – "Utánpótlás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 1. rész – "Csapda" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 2. rész – "A titokzatos fegyver"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 3. rész – "Sötét árnyék"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 4. rész – "A Malevolence pusztulása"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 8. rész – "Jar Jar Jedi" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 9. rész – "A sötétség leple"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 10. rész – "Grievous búvóhelye" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 11. rész – "Dooku gróf fogságban"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 12. rész – "A gungan hadvezér"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 14. rész – "A béke őrei" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 19. rész – "Vihar Ryloth fölött" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 21. rész – "Ryloth felszabadul" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 1. rész – "Harc a holokronért" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 2. rész – "Végzetes rakomány" (Hologram visszapillantás(ok)ban)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 3. rész – "Az Erő gyermekei" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 18. rész – "A Zillo-sárkány" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 19. rész – "A Zillo-sárkány visszavág"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 4. rész – "A szenátus kémje" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 5. rész – "Randevú a pokolban" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 6. rész – "A fegyvergyár" (Csak képen)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 7. rész – "Rémuralom" (Csak képen)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 11. rész – "Az ellopott fénykard" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 12. rész – "A mandalori összeesküvés" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 14. rész – "Mandalore hercegnője"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 5. rész – "Korrupció" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 4. rész – "Piszkos módszerek" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 8. rész – "Gonosz tervek" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 22. rész – "Túszdráma" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Intermission, Part I" — Star Wars Adventures 12 (Hologram)
 • "Intermission, Part II" — Star Wars Adventures 13 (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 10. rész – "Hősök mindkét oldalon" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 11. rész – "A béke keresése" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 15. rész – "Gyilkosságok a szenátusban"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 12. rész – "Az éj leányai"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 13. rész – "Szörny"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 14. rész – "A köd boszorkányai"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 15. rész – "A Mindenség urai" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 16. rész – "Mortis oltára" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 17. rész – "A Mortis szellemei" (Anakin Skywalker látomásában)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 19. rész – "Ellentámadás" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 20. rész – "Menekülés az Erődből" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 1. rész – "Háborgó tenger" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 2. rész – "Gungan támadás" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 3. rész – "Fogolytábor" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 4. rész – "Árnyharcos"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 10. rész – "Krell mészárlása" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 11. rész – "Elhurcolva"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 13. rész – "Menekülés a Kadavóról"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 14. rész – "Barát a bajban" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 16. rész – "Barátok és ellenségek" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 17. rész – "A doboz"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 18. rész – "Krízis a Naboo-n"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 19. rész – "Mészárlás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 20. rész – "Vadászat" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 21. rész – "Testvérek"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 22. rész – "Bosszú"
 • "Dark Vengeance: The True Story of Darth Maul and His Revenge Against the Jedi Known as Obi-Wan Kenobi" — Star Wars: The Clone Wars – Stories of Light and Dark (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 3. rész – "Frontkerülők" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 5. rész – "Végpontok" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 9. rész – "Egy szükséges kötelezettség" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 1. rész – "Feltámadás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 14. rész – "Kiváltság"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 15. rész – "Árnyalatok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 16. rész – "A törvénytelen"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 19. rész – "Elkapni egy Jedit" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 20. rész – "A nem megfelelő Jedi" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 1. rész – "Az ismeretlen"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 2. rész – "Összeesküvés" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 3. rész – "Szökevény" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 4. rész – "Parancsok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 5. rész – "Egy régi barát" (Hologram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 6. rész – "Clovis lázadása"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 7. rész – "Krízis a szívben"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 9. rész – "Az eltűnt, II. rész" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 10. rész – "Az elveszett"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 11. rész – "Hangok" (Yoda látomásában)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 12. rész – "Végzet" (Yoda látomásában)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 13. rész – "Az áldozat"
 • Star Wars: The Clone Wars – "In Search of the Crystal" (Hologram)
 • Star Wars: The Clone Wars – "Crystal Crisis" (Hologram)
 • Star Wars: The Clone Wars – "The Big Bang" (Hologram)
 • Sötét tanítvány
 • Dark Disciple (hangoskönyv)
 • Chiss Birodalom: A káosz ébredése (Csak említve)
 • Chaos Rising hangoskönyv (Csak említve)
 • Darth Maul — A Dathomir fia 1
 • Darth Maul — A Dathomir fia 2
 • Darth Maul — A Dathomir fia 3
 • Darth Maul — A Dathomir fia 4
 • Star Wars: A klónok háborúja: 7. évad, 9. rész – "Old Friends Not Forgotten" (Csak említve)
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja
 • Star Wars: A klónok háborúja: 7. évad, 10. rész – "The Phantom Apprentice"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 7. évad, 11. rész – "Shattered" (Hlogram)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 7. évad, 12. rész – "Victory and Death"
 • Kanan 1 (Hologram)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 1
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 2
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 3
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 4
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 5
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 6
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 7
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 8
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 9
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 10
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 11
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 12
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 13
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 14
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 15
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 16
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 17
 • Darth Vader 2. éves különszám
 • "Jótett helyébe..." — Darth Vader: A Sith sötét nagyura 1
 • Adventures in Wild Space: The Snare (Hologram)
 • Ahsoka (Csak említve)
 • "Orientation” — Star Wars Insider 157
 • Sith nagyurak
 • Lords of the Sith (hangoskönyv)
 • Tarkin
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 1 (Csak említve; felkúszó szövegben)
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 2 (Csak említve; felkúszó szövegben)
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 3 (Csak említve; felkúszó szövegben)
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 4 (Csak említve; felkúszó szövegben)
 • A Felkelés kora - Darth Vader 1
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 18
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 19
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 20
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 21
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 22
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 23
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 24
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 25
 • Star Wars Jedi: Fallen Order
 • Koréliai hajsza (Csak képen)
 • Lando's Luck (Csak említve)
 • Solo: Egy Star Wars-történet (Kővéset)
 • Thrawn
 • Thrawn 1
 • Thrawn 4 (Képzeletben)
 • Thrawn 6
 • "Bottleneck" — The Rise of the Empire (Hologram)
 • Új hajnal (Csak említve)
 • Star Wars 7: Az öreg Ben Kenobi, a rendje utolsó képviselőjének naplójából (Csak említve)
 • Elveszett csillagok
 • Lost Stars (webképregény)
 • "The End of History” — Star Wars Insider 154 (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 1. évad, 1. rész: A lázadás szikrája (Hologram) (Prológus verzónál)
 • Spark of Rebellion: A Star Wars Rebels Cinestory Comic (Hologram)
 • Battle to the End
 • Star Wars: Starfighter Missions
 • Star Wars: Lázadók: 1. évad, 14. rész – "Fellángol a galaxis"
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 1. rész – "Lothal ostroma"
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 2. rész – "Az elveszett parancsnokok" (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 3. rész – "Emlékek a Régi Köztársaságból" (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 4. rész – "Akikből mindig kettő van" (Csak említve)
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader vs. the Rebel Fleet - Fearsome Fighter Pilot"
 • "No Sympathy” — Star Wars Rebels Magazine 14 (Hologram)
 • Leia Organa: Ordeal of the Princess (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 9. rész – "Az Erő jövője" (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 17. rész – "A sötétség leple"
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 20-21. rész – "A tanítvány alkonya"
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 1. rész – "A sötétség felé" (Hang)
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 2. rész – "A végzet holokronjai" (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 10. rész – "Látomások és hangok" (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 19. rész – "Ikernapok" (Csak említve)
 • Thrawn: Szövetségek
 • Thrawn: Árulás
 • Star Wars: Lázadók: 4. évad, 13. rész – "Farkasok és egy kapu" (Hologram)
 • Star Wars: Lázadók: 4. évad, 14. rész – "Világok közti világ"
 • Star Wars: Lázadók: 4. évad, 16. rész – "Viszontlátás és búcsú" (Hologram)
 • "A homok ajándékai” — Star Wars 37 (Csak említve)
 • The Mighty Chewbacca in the Forest of Fear! (Csak említve)
 • "Droid Hunters” — Star Wars Adventures Free Comic Book Day 2019
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 1 (Hologram)
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 3 (Csak említve)
 • Star Wars: Secrets of the Empire
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode II
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode III
 • "Red Four" — Marvel Comics 1000
 • "Maz's Scoundrels" — Age of Resistance Special 1 (Csak említve)
 • Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader - Power of the Dark Side"
 • Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet (regényváltozat)
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel
 • Star Wars: Rogue One Graphic Novel Adaptation
 • Rogue One Adaptation 4
 • Rogue One Adaptation 6
 • Bounty Hunt
 • "Raymus" — Bizonyos szemszögből
 • A Felkelés kora – Tarkin nagymoff 1
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (Első megjelenés)
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "R2-D2 - A Loyal Droid"
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia vs. Darth Vader - A Fearless Leader"
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Obi-Wan Kenobi" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo – Taking Flight for his Friends"
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. the Death Star - X-wing Assault"
 • A hercegnő, a kalandor és a párafarmer
 • Star Wars: A New Hope (ifjúsági regényváltozat)
 • Episode IV: A New Hope Read-Along Storybook and CD
 • Star Wars: A New Hope Graphic Novel Adaptation
 • A New Hope Golden Book
 • Menekülés Darth Vader elől
 • Trapped in the Death Star!
 • Star Wars: Heroes Path
 • Luke Skywalker, a Jedi lovag kalandjai
 • Star Wars Battlefront
 • A Leader Named Leia
 • "A vödör” — Bizonyos szemszögből (Csak indirekt megemlítés)
 • "Az adatmunka Sithje” — Bizonyos szemszögből (Csak említve)
 • "Tökéletesen működőképes” — Bizonyos szemszögből
 • "Átalakulás” — Bizonyos szemszögből
 • "A nagyság küszöbén” — Bizonyos szemszögből
 • "Gikszer” — Bizonyos szemszögből
 • "A szolgálat vége” — Bizonyos szemszögből (Hang)
 • "A halál pillanatában” — Bizonyos szemszögből
 • "Van még egy reménysugár” — Bizonyos szemszögből (Csak indirekt megemlítés)
 • "Palpatine” — Bizonyos szemszögből
 • Princess Leia 2 (Csak indirekt megemlítés)
 • Princess Leia 3 (Csak említve)
 • "Tales from Wild Space: The Flat Mountain of Yavin” — Star Wars Adventures 2
 • A Jedik örököse (Csak említve)
 • A Jedi fegyvere: Luke Skywalker kalandja (Csak említve)
 • Star Wars 4. éves különszám
 • Star Wars 1
 • Star Wars 2
 • Star Wars 3
 • Darth Vader 1
 • "Kóda" — Darth Vader 25
 • Star Wars 4
 • Darth Vader 2
 • Darth Vader 3
 • Doctor Aphra: An Audiobook Original
 • Darth Vader 4
 • Darth Vader 5
 • Star Wars 6
 • Darth Vader 6
 • Star Wars 9 (Csak említve)
 • Star Wars 10 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars 12
 • Darth Vader 7
 • Darth Vader 8
 • Darth Vader 9
 • Darth Vader 10
 • Darth Vader 11
 • Darth Vader 12
 • Darth Vader 1. éves különszám
 • Star Wars 1. éves különszám
 • Vader Down 1
 • Darth Vader 13
 • Star Wars 13
 • Darth Vader 14
 • Star Wars 14
 • Darth Vader 15
 • Star Wars 18 (Csak említve)
 • Darth Vader 16
 • Darth Vader 17
 • Darth Vader 18
 • Darth Vader 19
 • Darth Vader 20
 • Darth Vader 21
 • Darth Vader 22
 • Darth Vader 23
 • Darth Vader 24
 • Darth Vader 25
 • Star Wars 24
 • Star Wars 25
 • Star Wars 26 (Hologram)
 • Doktor Aphra 1 (Csak említve)
 • Doktor Aphra 2 (Csak indirekt megemlítés)
 • Doktor Aphra 3 (Csak indirekt megemlítés)
 • Doktor Aphra 4 (Csak említve)
 • A sikolyok fellegvára 1 (Csak említve)
 • Doktor Aphra 9
 • Doktor Aphra 11
 • Doktor Aphra 12
 • Doktor Aphra 13
 • Doktor Aphra 31
 • Star Wars 36
 • Star Wars 37
 • Doktor Aphra 14 (Csak említve; felkúszó szövegben)
 • Doktor Aphra 15 (Hologram)
 • Doktor Aphra 16 (Csak említve)
 • Doktor Aphra 22 (Csak említve; felkúszó szövegben)
 • Doktor Aphra 23
 • Doktor Aphra 24
 • Doktor Aphra 25
 • "A Shu-Torun tovább él” — Star Wars 50
 • Star Wars 49 (Hologram)
 • Star Wars 50
 • Star Wars 51
 • Star Wars 52
 • Star Wars 53
 • Star Wars 54
 • Star Wars 55
 • Star Wars 67
 • Doktor Aphra 33
 • Doktor Aphra 35
 • Doktor Aphra 36
 • Doktor Aphra 37
 • Doktor Aphra 38
 • Doktor Aphra 39
 • Doktor Aphra 40
 • Star Wars 70
 • Star Wars 71
 • Star Wars 72
 • Star Wars 73
 • Star Wars 74
 • Star Wars 75
 • Target Vader 1
 • Target Vader 2
 • Target Vader 3
 • Target Vader 4
 • Target Vader 5
 • Target Vader 6
 • Star Wars: Commander
 • Lando 1
 • Lando 2 (Hologram)
 • Lando 3 (Csak említve)
 • Lando 4 (Csak említve)
 • Lando 5
 • Vader: Sötét látomások 1
 • Vader: Sötét látomások 2
 • Vader: Sötét látomások 3
 • Vader: Sötét látomások 4
 • Vader: Sötét látomások 5
 • Battlefront: Alkony század
 • "In Service to the Empire"—Empire Ascendant 1
 • Star Wars: Forces of Destiny — Leia
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Yoda – The Jedi Master" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Boba Fett - The Bounty Hunter"
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Rendezvous at Bespin"
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Clash on Cloud City"
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke Skywalker vs. Darth Vader – Join Me"
 • Szóval Jedi akarsz lenni?
 • Episode V: The Empire Strikes Back Read-Along Storybook and CD
 • The Empire Strikes Back Golden Book
 • AT-AT Attack!
 • Use the Force! (Jelenésként és Erő-látomásként, és az utolsó oldalon illusztrációként)
 • Captured on Cloud City
 • "Disturbance" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "STET!" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Hang)
 • "Wait for It" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "No Time for Poetry" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Csak említve)
 • "Due on Batuu" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Witness" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Man Who Built Cloud City" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Visszapillantás(ok) ban jelenik meg)
 • "Right-Hand Man" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Csak említve)
 • "Tales of Villainy: Invasion of Echo Base" — Star Wars Adventures 1
 • Star Wars 1
 • Star Wars 2 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 3 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 4 (Luke Skywalker látomásában)
 • Star Wars 5
 • Star Wars 6 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 8
 • Star Wars 9 (Szobor)
 • Star Wars 10
 • Darth Vader 1
 • Darth Vader 2
 • Darth Vader 3
 • Darth Vader 4
 • Darth Vader 5
 • Darth Vader 6
 • Darth Vader 7
 • Darth Vader 8
 • Darth Vader 9
 • Darth Vader 10
 • Doktor Aphra 6 (Képzelet)
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader - Might of the Empire"
 • A Felkelés kora - Luke Skywalker 1
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Leia and Han - The Han Rescue" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. Emperor Palpatine - Rise to Evil"
 • Ne becsüld alá a sötét oldal hatalmát!
 • Star Wars: Return of the Jedi (ifjúsági regényváltozat)
 • Episode VI: Return of the Jedi Read-Along Storybook and CD
 • Return of the Jedi Golden Book
 • Szökés Jabba palotájából
 • "Blade Squadron” — Star Wars Insider 149–150 (Csak említve)
 • Széthasadt Birodalom 1
 • Széthasadt Birodalom 2 (Hologram)
 • Széthasadt Birodalom 3 (Leia Organa látomásában)
 • Star Wars: Squadrons
 • Utóhatás (Csak említve)
 • Star Wars: Uprising (Csak említve)
 • Shadow Fall (Hologram)
 • Utóhatás: Adósság (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Utóhatás: A Birodalom vége (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars Adventures: Shadow of Vader's Castle (Visszaőillantás(ok) ban jelenik meg)
 • Vérvonal (Csak indirekt megemlítés)
 • The Rise of Kylo Ren 1 (Cover only)
 • The Rise of Kylo Ren 4
 • "The Crimson Corsair and the Lost Treasure of Count Dooku" (Csak említve)
 • Age of Resistance - Kylo Ren 1 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Az Erő nyomában (Karr Nuq Sin látomásában)
 • Star Wars: VII. rész: Az Ébredő erő (Csak említve)
 • Star Wars: VII. rész: Az Ébredő erő (regényváltozat) (Rey látomásában)
 • Star Wars: The Force Awakens: A Junior Novel (Vision to Rey)
 • The Force Awakens: Finn's Story (Csak említve)
 • The Force Awakens Adaptation 3 (Csak említve)
 • The Force Awakens Adaptation 4 (Vision to Rey)
 • Star Wars Adventures Ashcan (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: VIII. rész: Az utolsó Jedik (Csak említve)
 • Star Wars: VIII. rész: Az utolsó Jedik (regényváltozat) (Csak említve)
 • Star Wars: The Last Jedi: A Junior Novel (Csak említve)
 • The Last Jedi Adaptation 5 (Csak említve)
 • Star Wars Resistance – "The Relic Raiders" (Csak említve)
 • Az Ellenállás újjászületése (Csak említve)
 • Resistance Reborn (hangoskönyv) (Csak említve)
 • Galaxy's Edge: Black Spire (Csak említve)
 • Galaxy's Edge 2 (Hang) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Galaxy's Edge 3 (Csak említve) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Galaxy's Edge 4 (Mummified corpse) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Gaze of Stone" — Myths & Fables (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "The Dark Wraith" — Myths & Fables (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "The Predecessor" — Dark Legends (Visszapillantás(ok) ban jelenik meg)
 • "The Gilded Cage" — Dark Legends (Visszapillantás(ok) ban jelenik meg)
 • "A Life Immortal" — Dark Legends (Visszapillantás(ok) ban jelenik meg)
 • "Sleep of Ages" — Dark Legends (Visszapillantás(ok) ban jelenik meg)
 • "Tales from Wild Space: A Tauntaun Tail” — Star Wars Adventures 22 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: IX. rész: Skywalker kora
 • Star Wars: IX. rész: Skywalker kora (regényváltozat)
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: A Junior Novel 

Nem-kánon megjelenések 

 • William Shakespeare's The Phantom of Menace: Star Wars Part the First
 • William Shakespeare's The Clone Army Attacketh: Star Wars Part the Second
 • William Shakespeare's Tragedy of the Sith's Revenge: Star Wars Part the Third
 • William Shakespeare's Star Wars
 • William Shakespeare's The Empire Striketh Back
 • William Shakespeare's Jedi the Last
 • Star Wars Epic Yarns: A New Hope
 • Star Wars Epic Yarns: The Empire Strikes Back
 • Star Wars Epic Yarns: Return of the Jedi
 • LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures
 • LEGO Star Wars: Droid Tales Episodes I-III (Erő-szellemként és visszapillantásokban)
 • LEGO Star Wars: Droid Tales – "Exit from Endor" (Erő-szellemként és visszapillantásokban)
 • LEGO Star Wars: Droid Tales – "Crisis on Coruscant" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • LEGO Star Wars: Droid Tales – "Mission to Mos Eisley" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • LEGO Star Wars: Droid Tales – "Flight of the Falcon" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • LEGO Star Wars: Droid Tales – "Gambit on Geonosis" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • LEGO Star Wars: The Force Awakens
 • Star Wars: Galaxy of Heroes
 • Are You Scared, Darth Vader? 
 • The LEGO Star Wars Holiday Special

Források


 • Asajj Ventress az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Count Dooku az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Darth Bane az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Darth Maul az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Darth Vader az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Darth Sidious az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink) (Először azonosítva, mint Sith Rend) (Egyidejűleg a Jedi Order, Lightsaber, Moraband és Sith bejegyzésekkel)
 • Daultay Dofine az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Jedi Order az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink) (Először azonosítva, mint Sith Rend) (Egyidejűleg a Lightsaber, Moraband, Darth Sidious és Sith bejegyzésekkel)
 • Jiro az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Ki-Adi-Mundi az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Lightsaber az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink) (Először azonosítva, mint Sith Rend) (Egyidejűleg a Jedi Order, Moraband, Darth Sidious és Sith bejegyzésekkel)
 • Moraband az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink) (Először azonosítva, mint Sith Rend) (Egyidejűleg a Jedi Order, Lightsaber, Darth Sidious és Sith bejegyzésekkel)
 • Luke Skywalker az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Mother Talzin az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Nightsisters az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Nute Gunray az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Raydonia az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Rune Haako az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Savage Opress az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Sith az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink) (Először azonosítva, mint Sith Rend) (Egyidejűleg a Jedi Order, Lightsaber, Moraband és Darth Sidious bejegyzésekkel)
 • Sith Infiltrator az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Sith probe droid az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Sith Speeder az Encyclopedia-ban (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • "Duel of the Droids" Episode Guide - The Clone Wars a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "The Hidden Enemy" Episode Guide - The Clone Wars a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "Cargo of Doom" Episode Guide - The Clone Wars a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "Children of the Force" Episode Guide - The Clone Wars a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Star Wars Rebels: Meet the Inquisitor, the Empire's Jedi Hunter a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Star Wars: Lázadók – Képes útmutató
 • Introducing Star Wars Rebels: The Visual Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "Cowboy Jedi"—Star Wars Insider 152
 • Nobody Expects the Imperial Inquisition a StarWars.com-on (háttérlink)
 • LEGO (Szett: 75093 Death Star Final Duel)
 • Star Wars: Lázadók - Sabine, egy lázadó vázlatai
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Anakin Skywalker - Jedi Knight - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Asajj Ventress - Separatist Assassin - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Count Dooku - Separatist Leader - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Count Dooku - Sith Apprentice - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Maul - Sith Apprentice - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Sidious - Sith Lord - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Sidious - Sith Master - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Vader - Sith Lord (ROTS) - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Emperor Palpatine - Sith Master - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Ki-Adi-Mundi - Galactic Republic - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Mace Windu - Jedi Council - Base Series 1) (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Mace Windu - Jedi Master (ROTS) - Base Series 1)
 • Minden, ami Star Wars
 • Star Wars: Star Pilot
 • Star Wars - Amiről tudnod kell és tudni érdemes
 • Star Wars:A galaxis űrhajói
 • Star Wars: Az ébredő Erő - Képes útmutató
 • Star Wars: A Galaxy at War
 • Nexus of Power
 • Star Wars Expert Guide
 • Star Wars: ABC-3PO
 • Star Wars: Bolygók és helyszínek
 • Star Wars Propaganda: A meggyőzés gépezete
 • Star Wars: Galaktikus atlasz
 • Princess Leia: Royal Rebel
 • Entertainment Weekly's Ultimate Guide to Rogue One
 • Star Wars - Zsivány Egyes - Képes Enciklopédia
 • Star Wars Helmet Collection 1 (Helmets: Darth Vader, Master of the Dark Side; Helmets: In Pictures; Highlights of the Saga: Duel in Cloud City)
 • Star Wars Helmet Collection 2 (Databank A-Z: Alzoc III–Antilles)
 • Star Wars Helmet Collection 8 (Helmets: General Grievous; Highlights of the Saga: Kidnap of the Chancellor)
 • Star Wars Helmet Collection 9 (Databank A-Z: C-21–Chandrila)
 • Star Wars Helmet Collection 10 (Databank A-Z: Chewbacca–Cloud City; Helmets: In Pictures; Highlights of the Saga: Birth of an Empire)
 • Star Wars Helmet Collection 11 (Databank A-Z: Rush Clovis–Coruscant)
 • Star Wars Helmet Collection 13 (Highlights of the Saga: The Battle for Naboo)
 • Star Wars Helmet Collection 14 (Highlights of the Saga: The Second Death Star; Weapons & Uniforms: The Sith)
 • Star Wars Helmet Collection 15 (Databank A-Z: Dooku–Dwarf Spider Droids; Highlights of the Saga: Palpatine Unmasked)
 • Star Wars Helmet Collection 16 (Highlights of the Saga: The Fall of the Jedi; Weapons & Uniforms: Citizens of Coruscant)
 • Star Wars Helmet Collection 17 (Databank A-Z: Ewoks–Finn (FN-2187))
 • Star Wars Helmet Collection 18 (Databank A-Z: First Order–Fyrnocks)
 • Star Wars Helmet Collection 19 (Databank A-Z: GA-97–Geonosis)
 • Star Wars Helmet Collection 20 (Databank A-Z: Saw Gerrera–Commander Gree; Highlights of the Saga: The Capture of the Tantive IV)
 • Star Wars Helmet Collection 21 (Databank A-Z: Greedo–Gundarks; Helmets: Kylo Ren; Highlights of the Saga: Raid on Takodana; Weapons & Uniforms: Maz Kanata's Castle)
 • Star Wars Helmet Collection 22 (Databank A-Z: Gungans–Rako Hardeen; Helmets: Phase I Clone Trooper; Weapons & Uniforms: The Supreme Chancellor of the Republic)
 • Star Wars Helmet Collection 23 (Databank A-Z: Hassk Triplets–Holograms)
 • Star Wars Helmet Collection 24 (Highlights of the Saga: Duel to the Death)
 • Star Wars: Build Your Own R2-D2 5 (Droid Directory: 2-1B-series Medical Droids, Part 1) (Kép)
 • Star Wars: Build Your Own R2-D2 7 (Droid Directory: LOM-series Protocol Droids) (Kép)
 • Star Wars: Build Your Own R2-D2 8 (Building the Galaxy: The Weapon of a Jedi)
 • Darth Vader: Sith Lord
 • Star Wars: The Visual Encyclopedia
 • Star Wars: On the Front Lines
 • Star Wars Super Graphic: A Visual Guide to a Galaxy Far, Far Away
 • Star Wars - Az utolsó Jedik - Képes útmutató
 • Star Wars: Lightsaber Battles
 • Dawn of Rebellion
 • Star Wars: Legion – Legion Core Set (Kártya: Darth Vader)
 • Star Wars: Legion – Legion Core Set (Kártya: Force Choke) (Emperor Palpatine Commander Expansion újrakiadásban) (Csak kép)
 • Star Wars: Legion – Legion Core Set (Kártya: Force Push) (Clone Wars Core Set, Upgrade Card Pack újrakiadásban) (Csak kép)
 • Star Wars: Legion – Legion Core Set (Kártya: Saber Throw) (Upgrade Card Pack újrakiadásban) (Csak kép)
 • Star Wars Encyclopedia of Starfighters and Other Vehicles
 • Star Wars Lightsabers: A Guide to Weapons of the Force
 • Star Wars: The Complete Visual Dictionary, New Edition
 • Star Wars: Fajok enciklopédiája
 • Star Wars: Geektionary: The Galaxy from A - Z
 • Star Wars: Women of the Galaxy
 • Star Wars: Smuggler's Guide
 • Star Wars: The Dark Side
 • Star Wars Helmet Collection 72 (Databank A-Z: Mace Windu)
 • Star Wars Helmet Collection 76 (Weapons & Uniforms: Aurra Sing)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Sith Infiltrator Expansion Pack (Kártya: Count Dooku (Sith Infiltrator)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Sith Infiltrator Expansion Pack (Kártya: Dark Counter)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Sith Infiltrator Expansion Pack (Kártya: Darth Maul)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Sith Infiltrator Expansion Pack (Kártya: O-66)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Sith Infiltrator Expansion Pack (Kártya: Scimitar)
 • Star Wars Character Encyclopedia: New Edition (mint Sith Rend)
 • The Sith | Star Wars Galaxy of Adventures Fun Facts a hivatalos Star Wars Kids YouTube-csatornán (háttérlink)
 • Star Wars: Hogyan ne légy ewok-eledel
 • Ultimate Star Wars, New Edition
 • Star Wars: The Secrets of the Jedi
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Asajj Ventress - 2020 Base Series)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Count Dooku - 2020 Base Series)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Mace Windu - 2020 Base Series)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Sith Jetpack Trooper - 2020 Base Series)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Sith Trooper - 2020 Base Series)
 • Star Wars: Skywalker kora – Galaktikus kalauz
 • Star Wars: Skywalker kora – Képes enciklopédia
 • Star Wars Helmet Collection 76 (Databank A-Z: Xev Xrexus–Yavin 4)
 • Star Wars Helmet Collection 79 (Databank A-Z: Zabrak–Zillo Beast)
 • Starships and Speeders
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Asajj Ventress - Star Wars: Masterwork - The Dark Side)
 • "The Phantom Apprentice" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Directing"
 • "Shattered" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Legacy"
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Cast"
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Technology"
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Practical"
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Score"
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Ezra Bridger - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Mace Windu - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Gar Saxon - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Sidious - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Maul (TPM) - 2020 Base Series 2)
 • Every Ship in the Star Wars Sequel Trilogy | Star Wars By the Numbers a hivatalos Star Wars Kids YouTube-csatornán (háttérlink)
 • The Star Wars Book: Expand your knowledge of a galaxy far, far away
 • Star Wars: The Lightsaber Collection
 • "A Seat on the Council" — Star Wars Insider 199
 • Aayla Secura a Databank-ban (háttérlink)
 • Adi Gallia a Databank-ban (háttérlink)
 • Admiral Griss a Databank-ban (háttérlink)
 • Alazmec a Databank-ban (háttérlink)
 • Albrekh a Databank-ban (háttérlink)
 • Alexsandr Kallus a Databank-ban (háttérlink)
 • Anakin Skywalker a Databank-ban (háttérlink)
 • Asajj Ventress a Databank-ban (háttérlink)
 • Asajj Ventress's lightsabers a Databank-ban (háttérlink)
 • Battle Droid a Databank-ban (háttérlink)
 • Bespin a Databank-ban (háttérlink)
 • Blade of Ochi of Bestoon Databank-ban (háttérlink)
 • Cave of Evil a Databank-ban (háttérlink)
 • Darksaber a Databank-ban (háttérlink)
 • Darth Bane a Databank-ban (háttérlink)
 • Death Star Superlaser a Databank-ban (háttérlink)
 • Eila a Databank-ban (háttérlink)
 • Emperor's Throne Room a Databank-ban (háttérlink)
 • Exegol a Databank-ban (háttérlink)
 • Force Choke a Databank-ban (háttérlink)
 • Force Lightning a Databank-ban (háttérlink)
 • Force Push a Databank-ban (háttérlink)
 • General Quinn a Databank-ban (háttérlink)
 • Holocron a Databank-ban (háttérlink)
 • Hondo Ohnaka a Databank-ban (háttérlink)
 • Jedi Order a Databank-ban (háttérlink)
 • Lightsaber a Databank-ban (háttérlink)
 • Moraband a Databank-ban (háttérlink)
 • Ochi of Bestoon a Databank-ban (háttérlink)
 • Pre Vizsla a Databank-ban (háttérlink)
 • Rebel Alliance a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith Citadel a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith Eternal a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith Infiltrator a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith jet trooper a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith Star Destroyer a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith troopers a Databank-ban (háttérlink)
 • Sith wayfinder a Databank-ban (háttérlink)
 • The Force a Databank-ban (háttérlink)
 • TIE dagger a Databank-ban (háttérlink)
 • Veris Hydan a Databank-ban (háttérlink)
 • Yarael Poof a Databank-ban (háttérlink)
 • Yoda a Databank-ban (háttérlink)

A Szerző: owokaleyo1992

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000