darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

Tython Hőse (Legendák)

Hero of Tython
Életrajzi adatok
Fizikai adatok
Kronológiai és politikai adatok
Mester(ek):
 • Különböző Jedi-mesterek
 • Orgus Din (Jedi-mester)
 • Chaskar (Sith-felügyelő)
Tanítvány(ok): Kira Carsen
Korszak: Régi Köztársaság korszaka
Besorolás:
 • Jedi Rend
  • Jedi csapásmérő csapat


 • Sith Birodalom (rövid ideig)

Legendák

Te vagy a legjobb harcosunk... és a legnagyobb reménységünk.
- Satele Shan mester.

A Tython Hőse egy olyan hatalmas erővel bíró Jedi-lovag és később Jedi-mester volt, aki az újjáalapított Sith Birodalom ellen harcolt a Hidegháborúban és az azt követő Galaktikus Háborúban a Jedi Rend Harcmestereként. A Galaktikus Köztársaság és a Sith Birodalom között zajló Nagy Galaktikus Háború vége előtt született és számos mester képezte ki egészen YE 3 643-ig, a Hidegháborúig, amikor is a Jedik elküldték Rendjük ősi otthonába, a Tythonra. Ott a tanítvány Orgus Din padawanja lett az őshonos Húsrablók elleni konfliktus alatt és azon dolgoztak, hogy meghiúsítsák a Sötét Jedi, Bengel Morr terveit, aki el akarta pusztítani a Jedi Rendet. E küldetés alatt a padawan egy hűséges társra tett szert, T7-O1 asztromech droid vagy más néven Teeseven személyében. Miután Jedi-lovaggá ütötték, Din korábbi tanítványa meghiúsította Tarnis Sith-nagyúr terveit, aki a Bolygóbörtön szuperfegyvert akarta felhasználni a Köztársaság fővárosa, a Coruscant ellen. Amint a Lovag maga mellé vette tanítványnak a fiatal Jedit, Kira Carsent, a Jedik besorozták a Köztársasági Flotta elitjébe, a Coruscanti Égisz századba, ahol a Lovag egy Defender-osztályú könnyű korvettet vezette, amelynek hívójele "Pajzs" volt.

 

Miután Tarnist jobb létre szenderítette a Lovag, a Sith-nagyúr apja, Darth Angral hadat üzent a Jedi Rend és a Köztársaság ellen, amely arra késztette a Lovagot és legénységét, hogy átutazzák a Galaxist, hogy megakadályozzák a Sith tanoncokat, nehogy az ellopott Köztársasági szuperfegyvereket bevessék. A trió megfékezte a Birodalmi Hírszerzés erőfeszítéseit a köztársasági tudóst, Nasan Godera elfogására a Taris bolygón, és összedolgoztak a Köztársasági Hírszerzési Szolgálattal, a Köztársaság saját hírszerző ügynökségével, hogy elpusztítsák az Energiaőr Projektet és vereséget mérjenek Angral tanítványára, Sadic nagyúrra a Nar Shaddaa holdján. A Lovag és legénysége szintén levadászta és elpusztította a Sokkhenger fegyvert a Tatuinon, ahol meggyőzték Angral tanítványát, Pravent, hogy legyen Jedi és mentsék meg Carsen egykori mesterét, Bela Kiwiikset. Az ezt követő alderaani küldetése alatt elpusztították a Haláljel lézert és Angral tanítványát, Nefaridet, de Angral végzett Din mesterrel és tesztelte új Halálosztó fegyverét az Uphrades agrárvilágon, mely borzalmas eredményekkel járt. Azonban a Lovag meghiúsította Angral azon próbálkozását, hogy a Halálosztót a Tython ellen vesse be és legyőzte a Sith-et egy csatában, ami után Satele Shan nagymester ünnepélyesen odaakadályozta a Lovagnak a "Tython Hőse" címet.

 

A Hős hamarosan csatlakozott a Tol Braga Jedi-mester vezette csapásmérő csapathoz, amelynek az volt a célja, hogy magát a SIth Császárt elfogják. Míg a Jedik megszereztek egy álcázó berendezés prototípusát a háború sújtotta Balmorra bolygón, a Hős új szövetségesre tett szert a Doki néven ismert harci orvos személyében, és Braga padawanját, Sajart kimenekítették a birodalmiaktól és a sötét oldal kísértésétől a Quesh bolygón. A végső felkészülés a Császár elfogására egy küldetés volt a Hoth bolygón, ahol a Hős Fideltin Ruskkal, a 301-es Gyalogezred őrmesterével dolgozott, hogy visszaszerezzék a Császár Erődjének terveit, ami után Rusk csatlakozott a Jedi legénységéhez. Azonban, amikor a Lovag csatlakozott a többi csapásmérő csapathoz a Császár elleni összecsapásban, a Sith uralkodó könnyedén legyőzte a Jediket, megtörte elméjüket és az egész csapásmérő csapatot a sötét oldalra állította. Mialatt Sith-ként több hónapnyi kiképzésen esett át Chaskar felügyelő által, a Hős felszabadult Din mester szellemének segítségével és megszökött az űrállomásról a Császár Haragja, Scourge nem sók jóval kecsegtető segítségével, aki a Császár személyes végrehajtója volt.

 

Scourge felfedte a Jedi Tanácsnak, hogy a Császár egy sötét rítussal akarja felfalni az egész Galaxist, és a Sith-nagyúr csatlakozott a Hős legénységéhez, akik a Belsavisra tartottak annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy Krannus birodalmi tiszt tönkretegye a bolygót és elindítsa a Császár szertartását. A Lovag utána megütközött és a jó oldalra térítette a korábbi csapattársát, Leeha Narezz-t, majd ezután elutazott a Voss bolygóra, ahol meggátolta Fulminiss Sith-nagyúr tervét, aki szabadjára akarta engedni az elmebaj vírust. Miután legyőzött egy másik, áttért csapásmérő csapattagot, Warren Sedorut, a Tython Hőse átvette az összes Jedi parancsokságát a Korélia csata sújtotta világán, ahol a Jedi-erőket a megrontott Tol Braga ellen vezette, hogy megakadályozzák a Császár szertartásának megkezdését. A Császár egyik gyenge pillanatában a Hős és T7-O1 szembeszállt az ellenséggel a Sötét Templomban, a császári fővárosban a Dromund Kaason, míg a Köztársasági Inváziós Flotta megtámadta a világot. A Császár hatalmas erejének ellenére a Lovag legyőzte a Sith uralkodót, minek eredményeképp megkapta a Dicsőség Keresztjét és a Jedi-mester rangot. Később a háborúban a Hős szerepet játszott a Császár visszatérésnek megakadályozására tett kísérletben, akit az őrült Jedi, Revan akart életre kelteni, és ennek eredményeképpen a Harcmester rangot is megkapta. Azonban a Tython Hőse felszívódott, mikor az Örök Birodalom felemelkedett YE 3.637-ben, és a Harcmester még 5 év múltán sem volt sehol, mikor a Szövetség megalakult az Örök Birodalom ellen. 

Életrajz


Előrevetített sors 

Háromszáz éve várok, hogy lássam az arcot, melyről látomásom volt. A te arcodat.
- Scourge nagyúr. 

A Tython Hőseként a történelembe bevonuló személy eljövetelét több mint háromszáz évvel a Galaktikus Köztársaság és a Sith Birodalom között dúló Hidegháborút megelőzően megjósolták. YE 3.950-ben Scourge Sith-nagyúr kísérletet tett, hogy megállítsa a Sith Császárt, Meetra Surik és Revan Jedi-mesterek segítségével, utóbbit Scourge és felettese, Darth Nyriss tartotta fogva 5 éven át. Scourge értesült a Császár azon terveiről, hogy bekebelezi az összes életet a Galaxisban, ahogy azt ezer évvel korábban a saját otthonával, a Nathema bolygóval tette. Scourge szövetkezett a két Jedivel, hogy megakadályozzák a Császár terveit. A hármas megrohamozta a Császár tróntermét a Birodalmi Fellegvárban a Dromund Kaason, a Birodalom fővárosában, ahol az utat a Birodalmi Testőrség állta el, akikkel meg kellett küzdeniük. A Császárral való harc közben Scourge-ra Erő-víziók törtek rá, amelyek a jövő lehetséges változatait mutatták meg neki. A víziók azt is megmutatták neki, hogy ő és szövetségesei nem lennének képesek legyőzni a Császárt - a látomás egy másik Jedi arcát mutatta meg neki, aki évekkel később véget vet a Császár galaktikus fenyegetésének.

 

Ezen tudás birtokában Scourge szövetségesei ellen fordult, végzett Surikkal, amely lehetővé tette a Császár számára, hogy elfogja Revant. Hűségért a Császár halhatatlanná tette és megadta neki a Császár Haragja címet, mint személyes végrehajtója. A Haragként Scourge arra használta fel pozícióját, hogy tanulmányozza a Császárt és meghatározza ellensége gyengeségeit. Scourge kifelé a hű szolga képét mutatta a következő háromszáz évben és várt, míg végül találkozott a látomásában látott Jedi-lovaggal, Tython Hősével, és úgy döntött, a fiatal Jedi segítségére kel.

 

Korai élete 

A Jedi Tanács melléd rendel egy mestert, hogy felügyelje a végső próbáid. Olyan próbákat kapsz, amiket el sem tudsz képzelni. De mire elhagyod a Tythont, tudni fogod, mit jelent Jedi-lovagnak lenni.
- Derrin Weller. 

Az Erő-érzékeny egyént a Jedi Rend fedezte fel és képezte számos mester tanításaival a Köztársaság és Sith Birodalom között zajló Hidegháború idején. A fiatal Jedi-növendék végül a Rend otthonában, a Tythonon között ki, hogy hivatalos tanár alatt tanuljon és elvégezze a Jedi-próbákat YE 3.643-ban.

 

Tythoni felkészülés

 

Minden úgynevezett Jedi a Tythonon meg fog halni. Ezt megígérhetem. Az egész rended gyenge. Nem tettél semmit, hogy megállítsd a Sith Birodalom fejlődését.
- Bengel Morr bizonygatja, hogy elpusztítja a Padawant. 
A cikk ezen része a 100%-ban kijátszott játékot veszi alapul, és azt, hogy a játékos úgy dönt, hogy csak "világos oldali" lehetőségeket választ, amikor rendelkezésre állnak a Star Wars: The Old Republic játékban. Az alternatív történetek „A színfalak mögött” részben vannak kifejtve. Megjegyzés: Az eseményeket ebben a részben csak részlegesen erősítették meg kánonként a Star Wars Legendák kontinuitásban.

Master RetreatA Növendék egy komppal érkezett a bolygó felszínére, majd elment a távoli meditációs templomba, amit a Mesterek Elvonulásaként ismertek. Ott a fiatal tanuló találkozott Derrin Weller Jedi-lovaggal, aki a Jedi Templomba készült átirányítani a Jedit, hogy találkozzon a többi mesterrel, amikor is Weller vészjelzést kapott egy bith tanítványtól, akit Unaw Aharonak hívtak. Aharo jelentette, hogy a Tythonon őshonos Húsrablók elkezdtek beözönleni a közeli Tythoni Bütykök régióba, sugárvetőkkel felfegyverkezve és a régió Jedi-kirendeltsége felé igyekeztek. Mivel a Bütykös Előőrs viszonylag védtelen volt, Weller úgy döntött, hogy elküldi a Növendéket, hogy segítsen a Jediknek a Bütykösökben, és a tanítvány egy légi taxival átkelt a tavon az előőrshöz. Miután a Jedi visszaverte az erőszakos Húsrablók néhány támadását egy vibrokarddal, a tanítvány újból kapcsolatba lépett Wellerrel, aki szintén belépett a harcba az Előőrsnél. Weller megtudta, hogy a Húsrablók egy közeli barlangon keresztül jutottak be a területre, de mivel a többi Jedi elfoglalt volt a támadás visszaszorításán és Weller is megsebesült, a Jedi-mester megkérte a tanítványát, hogy zárja le a járatot. A Bütykösökön keresztül a Jedi bejutott a barlangba és átverekedte magát a Húsrablókon, akik a másik irányba tartottak, míg a tanítvány végül elérte a főbarlang végét.

 

Ott a tanuló megtalálta a sebesült Aharót, akit két Húsrabló és egy ember tartott fogva egy csatornabejárat előtt, ami elágazott a főbarlangtól – a csatorna, amit a Húsrablók használtak a Bütykösökbe való bejutáshoz. Mikor a tanítvány elérte a barlang hátulját, az ember, egy Callef nevű Sötét Jedi, készült kivégezni Aharót a fénykardjával és tájékoztatta a sebesült bithet, hogy ő lesz a rengeteg elesett Jedi közül az első. Ugyanakkor, mikor a másik Jedi félbeszakította a beszélgetést, Callef inkább az erősebb tanítvány felé fordította a kardját és megtámadta az éppen megérkezett Növendéket. Bár fegyvere csupán egy vibrokard volt, a tanítvány képes volt kivédeni Callef támadásait és megölni a Sötét Jedit és a Húsrabló őreit. Ahogy Callef fegyvere a földre esett, még egy alak érkezett: a Jedi-mester és tanácstag Orgus Din, aki megkönnyebbült, hogy a két fiatal Jedit életben találta. Mikor a mester kinyerte Caleff karját az elesett ember testéből, Dint megdöbbentette a fegyver ismerős tervezetének különös érzése, de az Erőt használta, hogy feleméssze a csatorna következő részét és véget vetett a Bütykösökre néző fenyegetésnek. Mielőtt biztonságba szállította a megsebesült Aharót, Din mondta a tanítványoknak, hogy menjenek a Jedi Templomba és várjanak a hívásra.

 

A Templomnál egy Aven nevezetű miriali tanítvány segített  a tanulónak, hogy tanácsot és felkészítést kérjen a híres Muheeda Jedi-mestertől. Ugyanakkor amint a tanítvány belépett a Templomba, maga Satele Shan nagymester lépett kapcsolatba a tanulóval és találkozót kért a magánkamrájában. A nagymester megtapsolta, amiért a tanítvány legyőzte Calleft, de megkérdőjelezte a fiatal Jedit az érzelmeiről és emlékeztette a tanítványt, hogy a Jedi Kódexben keressen útmutatást. Shan utána elvitte a tanítványt a Tanácsterembe, ahol a többi tanácstag faggatta a tanulót a Bütykösökön történtekről. Din mester meglepte a többi tanácstagot, mikor kinyilvánította, hogy a Növendéket a saját padawanjaként veszi maga mellé, és egy évtized óta ő lesz az első tanítványa.

 

Orgus DinA Tanács ülése után Din találkozott új tanítványával a magánkamrájában, és a padawannak megadta a teljes hozzáférést a személyi készleteihez. Bár Din kinyilvánította, hogy jobban szeret a tettek mezejére lépni a beszéd helyett, emlékeztette új tanítványát, hogy a cselekvés előtti konzekvenciákat is értékelje, majd új megbízatással ruházta fel a Jedit: beszéljen Sumarival, a közelben lévő Kalikori twi’lek falu matriarchájával, és derítse ki, hogy a falu lakói mit tudnak a Húsrablók frissebb aktivitásáról. Mikor a padawan a faluba érkezett, a beteg matriarcha megsértődött, mert a Jedi csak a Rend féltése miatt jött a Jedi a faluba, és felfedte, hogy a felderítői kifigyelték a Bütyök Előőrs elleni támadást. Bár beleegyezett, hogy egy árért cserébe megosztja, mit tud népe a Húsrablók mozgalmairól: a tanítványnak meg kell fosztani a Húsrablókat egy közeli fegyverraktártól, így a falubeliek meg tudnák védeni magukat. Ennél a pontnál a matriarcha kénytelen volt visszavonulni a betegsége miatt, és a lánya, Ranna Tao'Ven és Moorint felderítő főnök vette át a tárgyalást. Moorint azt akarta, hogy a padawan pusztítsa el a fegyvereket és fossza meg a Húsrablókat a taktikai előnyüktől, de Tao'Ven szerint a falu jobban járna, ha a Jedi inkább megszerezné a fegyvereket az elpusztításuk helyett, így a falu meg tudná magát védeni. Miután a Jedi átgondolta a helyzetet, Din padawanja megegyezett Tao'Vennel és úgy döntött, hogy megszerzi a fegyvereket.

 

Mikor a padawan átverekedte magát a Húsrablókon a fegyverrejtekhelyhez, magasan a Tythos-hegységlánc felsővölgyi régiójában, a tanítvány felfedezett egy T7-O1 nevű bezárt asztromech droidot. Miután Teeseven visszatartó peckét eltávolította, a padawan megtudta, hogy a droid a Rend egyik felderítődroidja, és a páros a fegyverekkel visszatért Kalikoriba. Miután a duó szemtanúja volt, hogy egy Saylew nevű falubéli – kinek felesége meghalt egy támadásban, miközben a padawan távol volt – mérgesen vitatkozik Dinnel és Tao'Vennel, a Jedi odaadta a fegyvereket a telepeseknek. A padawan utána megmutatta a felvételt Dinnek, amit Teeseven készített egy rejtélyes alakról, aki parancsokat adott Callefnek és a Húsrablóknak, és Din felismerte az alak hangját, mikor megmutatták neki a hologramot. Bár Din visszautasította a továbbtárgyalást, és elküldte a padawant, hogy járjon utána Húsrablóknak, akiket Kaleth ősi templomának romjaiban láttak, míg ő az új alakról tesz jelentést a Tanács többi tagjának. A padawan megküzdött néhány őrző droiddal, amik a Jedik elődjei, a Je'daii Rend romjait védték, és követte a Húsrablók nyomait a barlangba. Miután a Jedi legyőzte a Húsrablókat a csatornában, a padawan egy elhagyatott meditációs szentélybe jutott, ahol számos Húsrabló várakozott. A tanítvány megdöbbent, mikor a Húsrablók vezére a padawant "Je'daii"-nak nevezte, felismerve, hogy az őslakosok tulajdonképpen tudtak beszélni. A tanítvány azt is megtudta, hogy a Húsrablók tudták használni az Erőt, mikor a vezérük hátrataszította a padawant. Az őslakosok meglepetésbeli előnyének ellenére a Jedi küzdelemben le tudta gyűrni a Húsrablókat.

 

Akkor Bela Kiwiiks mester, a Tanács egyik tagja érkezett Kira Carsen padawanjával, mivel őket Din tanítványának segítéséért küldték szükség esetén. Mikor a togruta Jedi-mester átkutatta a Húsrablók vezetőjének holttestét, miután a padawan közölte vele a Húsrablók Erő-használó képességét, és megdöbbenésére talált egy ősi holokront a tetemen. Ugyanakkor Kiwiiks és tanítványa készült hajóra szállni egy újabb küldetésre egy másik bolygóra, így megkérte Din tanítványát, hogy telepítsen megfigyelő monitorokat a romokban, így a Rend figyelni tudja a területet és biztosítani, hogy a Húsrablók ne térjenek vissza. A harci droidok jelenlétének dacára a padawan el tudta helyezni a három berendezést az omladékban. Nemsokára Din elküldött egy holoüzenetet, aki kérte, hogy a tanítványa találkozzon vele a Kalikori falunál. A matriarcha komplexumában Din tájékoztatta padawanját arról, hogy a Rend megkezdte az előkészületeket a Húsrablók újonnan koordinált támadásainak megállítására azzal, hogy lecsapnak az újonnan felfedezett parancsnoki bázisukra a Tythos-hátságban. Ugyanakkor a támaszpontot egy pajzsgenerátor védte egy környékbeli hegységen, így Din úgy döntött, hogy elküldi a tanítványát a generátor elpusztítására. A Jedi-mester a csuklyás alakot is felismerte: a nautoli Bengel Morr volt, Din korábbi tanítványa, aki 10 évvel korábban tűnt el a Coruscant Kifosztása alatt, mikor a Sith Birodalom megtámadta a köztársaságiak főváros bolygóját, a Coruscantot a Nagy Galaktikus Háború végénél, ami megelőzte a Hidegháborút. Miután Din figyelmeztette tanítványát, hogy ne szálljon szembe Morr-ral, ha a Sötét Jedi közelben van, Din elment csatlakozni a Jedi erőkkel a küszöbön álló támadás előkészítéséhez.

 

A padawan a hegyekbe tartott és megrohamozta a barlangkomplexumot, ahol a generátor helyezkedett el; a tanítvány lekapcsolta a pajzsot az őslakosok ellenállásának dacára. Ugyanakkor a pajzs deaktiválásakor Bengel Morr kapcsolatba lépett a Jedivel és elárulta a padawannak a célját: el akarta pusztítani a Jedi Rendet, mert szerinte annak puhasága tette lehetővé, hogy a Sith-ek megnyerjék a Nagy Galaktikus Háborút. A tanítvány visszarohant a Kalikori faluba Din figyelmeztetésére, de Tao'Ven – akit kineveztek matriarchának az anyja halála után – nem kapott semmilyen hírt Din küldetéséről. A beszélgetés megszakadt, mikor egy Eseni nevű falubeli kiáltozva berontott az épületbe, hogy a falu termőföldjeit támadás alá vették a Húsrablók. Tao'Ven könyörgött a padawannak, hogy állítsa meg a Húsrablókat, és a tanítvány a falu mezőgazdasági földjeire merészkedett, hogy legyőzze a szabotőröket és deaktiválja a méregaknákat, amiket az őslakosok telepítettek Kalikori terményeinek a megsemmisítésére.

 

Kaleth DuelDin mester nem sokkal a harc után érkezett, és informálta a tanítványát, hogy a Jedik sokkal több Húsrabló táborhelyet fedeztek fel Tython szerte – túl sokat ahhoz, hogy a Rend csak mestereket küldjön. Így a Tanács felhatalmazta Dint, hogy elküldje tanítványát egy egyszemélyes küldetésre egy Húsrabló tábor megsemmisítéséhez Kaleth romjaiban. Míg Din saját megbízatására indult, a padawan Kaleth-be utazott és megtalálta a Húsrablók bázisát az Elhagyatott Barlang nevű barlangrendszerben. Ugyanakkor a tanítvány éppen a bejáraton belül megtalálta a halálosan megsebesült Laotah nevű selkath Jedi-lovagot, és a megsebesült Jedi kifejtette, hogy Húsrabló aktivitás után kutatott a megfigyelő berendezéseken, amiket a padawan telepített előzetesen. Laotaht meglepetésül érte, mikor a barlangon belüli Húsrablók megtámadták őt és brutálisan megverték az Erővel, majd ellopták a fénykardját.

 

Miután a Jedi megígérte, hogy megszerzi a selkath fegyverét, a tanítvány Laotah-val maradt, míg az belehalt a sérüléseibe, majd megtámadta a tábort az Elhagyatott Barlangban. Miután a Jedi legyőzte azt a Húsrablót, aki ellopta Laotah fénykardját és visszaszerezte a csatában eltört fegyvert, a padawan kapcsolatba lépett Dinnel, hogy jelentse sikerét. Ugyanakkor a Jedi-mester felfedezett egy vészriasztást Kalikoriból, és utasította padawanját, hogy azonnal találkozzon vele a faluban. Mikor a padawan Kalikoriba ért, a tanítvány sehol sem találta mesterét. A padawan megkérdezte Tao'Vent, hogy miért riasztanak, de ő azt állította, hogy nem küldtek üzenetet, és hogy Din sosem érkezett meg a faluba. Teeseven keresése, akit Din a komplexumban hagyott, alátámasztotta, hogy a Jedi-mester nem volt jelen a területen. Míg beszéltek, a Jedit hirtelen hátulról lelőtték egy kábítólövedékkel és Teesevent egy ionlövedékkel. A padawan gyorsan felébredt, csak hogy Tao'Vent találja, aki a páros felett állt, mialatt vitázott Saylew-vel, Moorinttal és Esenivel. Tao'Ven meg akarta állítani őket a padawan megölésében, közben amellett érvelt, hogy a Jedi nem volt az üzlet része, és Moorint elárulta a padawannak, hogy Bengel Morr néhány órával korábban megegyezett a falusiakkal – ha elviszik Dint hozzá, Morr Húsrabló erői beszüntetik támadásaikat a falu ellen. Ugyanakkor Morr módosította a feltételeket és Din padawanjának halálát is követelte.

 

Az egymásnak esés kitörése előtt a padawan rá tudta venni a falusiakat, hogy tegyék el a fegyvereket és távozzanak. Mikor a tanítvány szembekerült Tao'Vennel, a Jedi megbocsátásáéért könyörgött – a tapasztalatlansága és anyja halálának gyásza lehetővé tette a többieknek, hogy meggyőzzék őt. Mikor Tao'Ven megkérdezte, mit tehetne, a Jedi mondta, hogy tegye jóvá bűneit és törekedjen arra, hogy kárpótolja őket élete hátralévő részében. Miután köszönetet mondott a padawannak, a fiatal twi'lek elárulta a Jedinek és az újonnan életre kelt Teesevennek, hogy Morr egy Kohó nevű helyre vitte Dint, egy olyan géphez, amit az ősi Jedik használtak fénykardok megalkotásához. Teeseven és a padawan azonnal kapcsolatba lépett A-4P0-val, a Templom Archívumának egyik protokoll droidjával, és utasította a droidot, hogy tüstént küldje el a Kohó helyzetét Teesevennek. A páros dél irányába sietett és átkelt a Tythos-folyó mögötti vízesésen, hogy egy romváros maradványait érjék el, ami tele volt Húsrablókkal. Amint átverekedték magukat Morr masszív Húsrabló erőin, a padawan és Teeseven keresztezték a romokat és beléptek a kanyonba, ahol az ősi Kohó állt.

 

Morr And DinA padawan megtalálta Morrt és két Húsrablót, akiket Erő-adeptusoknak tanított, a Kohó lépcsőjének aljánál, ahol az eszméletlen Din teste feküdt a Sötét Jedi lábai előtt. Lenézve korábbi mestere új tanítványát, Morr megparancsolta Adeptusainak, hogy öljék meg a Jedit és csatlakozott hozzájuk a padawan elleni támadásukban. Ugyanakkor a Sötét Jedi nagyban alábecsülte a Jedi képességét és erejét, hibát vétett, ami a párbajukban a vereségét jelentette: Morr tapasztalatának és fénykardforgatásának ellenére, az ifjabb tanítvány gyorsan legyőzte a két Húsrablót és megküzdött a nautolival, hátrakényszerítve és végül lefegyverezve Morrt. Amint elismerte a tanítvány erejét, Morr állította, hogy most már megértette végzetét: ő lesz a padawan hírnöke, és megkérte a Jedit, hogy engedje el őt, hadd készítse fel a galaxist a tanítvány hatalomra jutásához.

 

De a padawan nem engedett és kiütötte a nautolit, majd felébresztette Dint, aki gratulált tanulójának az iménti csatához és azért a döntésért, hogy meghagyta Morr életét. Din odaadta tanítványának a fénykard készítéshez elengedhetetlen alkotóelemeket, és mondta neki, hogy lépjen be a Kohóba és készítse el a fegyvert, míg maga Din visszaviszi az eszméletlen Morrt a Templomba. A tanítvány felment a lépcsőn és beindította az ősi gépezetet, amit a Jedik használtak a fénykard megalkotásához az Erővel, mély meditáció közben. Ugyanakkor a Kohó kinyitása felébresztett egy alvó jurgorant a kanyon egyik alatta lévő barlangjában, és a vadállat felment a hegyoromhoz, hogy elérje a szakadékot átívelő, keskeny hidat. A jurgoran elállta Teeseven és a padawan útját a barlangfolyosóhoz, amin a páros át kellett menjen, és a Jedi kénytelen lett megölni a bestiát az újonnan megépített fénykardjával, hogy épségben megérkezzenek. Mikor a Jedi visszatért a Templomba, a padawan még egyszer találkozott a Tanáccsal, és Shan nagymester ráruházta a Jedi-lovag címet a padawan bátorsága jeleként és szerepéért Morr inváziójának megállításában. Miután Shan kérte a Jedi tanácsát, hogy miként tudná kezelni Tao'Vent, aki a Rendhez fordult igazságszolgáltatásért, a lovag javasolta, hogy vissza kellene engedni a népéhez, és hogy a Jedik formáljanak meg egy szövetséget a falusiakkal. Shan elismerte a fiatal Jedi helyes szavait és utasította az új lovagot, hogy egy komppal utazzon a Coruscantra, hogy segítsen Kiwiiks mesternek és padawanjának megtalálni a sötét veszélyt, amit találtak a bolygón.

 

Korai lovagság 

Padawanként érkeztél a Tythonra, de a Köztársaság Lovagjaként kelsz útra. Az Erő legyen veled.
- Satele Shan nagymester. 

Az új Lovag Teesevennel hagyta el egy kompon a Tythont a Carrick Állomás felé tartva, a köztársasági flotta főhadiszállására. Ott a Lovag beszélt a miriali Nimi mesterrel, aki közölte a Jedivel, hogy beszéljen Cassa Hun mesterrel. A twi’lek Hun Jedi-mester segítette a Lovagot abban, hogy melyik utat válassza: a Jedi-őrszem útját, vagy a Jedi-őrzőét, a Lovagok két különböző aktuális típusát. A fővárost elérve a Lovag és Teeseven regisztrálta megérkezésüket a vámállomáson a Coruscanti Űrkikötőben. Mikor az asztromech megjegyezte, hogy mennyire megváltozott a Coruscant, a droid elmesélte a Lovagnak, hogy a Sith-ek miként kebelezték be a Coruscantot, és Teeseven előző mesterének, Ven Zallow Jedi-mester halálát is körülírta, aki az eredeti coruscanti Jedi Templom bukásakor esett el. A párost utána bejelentették a Szenátusi Torony Kettes számú Aurek Konferenciatermébe, ahol Din, Kiwiiks és Kira Carsen beszélt a mon calamari Var Suthra tábornokkal.

 

Conference Room MeetingDin bemutatta korábbi tanítványát a tábornoknak és az ember Eli Tarnis doktornak, aki bele volt vonva egy vitába a két Jedi-mesterrel a találmányáról, a Bolygóbörtön szuperfegyverről. Tarnis elmagyarázta az újonnan érkezőknek, hogy a szuperfegyver miképp ionizálja egy bolygó légkörét, amely folyamat hatástalanítja a távozni próbáló hajókat és biztonságosan, életvesztés nélkül blokád alá veszi a bolygót. Állítása szerint ez volt a legemberibb fegyver, amit építettek, és idegesítette az, hogy a Jediknek ellenvetésük volt a fegyver létezésére és a tényre, hogy nem szóltak nekik a megalkotásáról. Ugyanakkor Kiwiiks nyomósabb kifogással rendelkezett – a tervek fájljait ellopták, és Tarnist látszólag nem érdekelték a biztonsági kockázatok. Tarnis elhessegette a kifogásokat, állítva, hogy a fájlok túlságosan titkosítottak ahhoz, hogy bárki megérthesse, de Var Suthra informálta a Jediket, hogy ügynökei fáradhatatlanul keresik a fájlokat.

 

Míg Din, Kiwiiks és Suthra Dorian Janarus főkancellárral találkozott a kancellár Founder nevű cirkálóján, Din utasította korábbi tanítványát, hogy segítse a köztársasági ügynököket a fájlok visszaszerzésében. Kiwiiks a padawanját Lovagra és Tarnisra hagyta, és felvetette, hogy Carsen biztonsági szaktudása szükséges lehet. Amint a mesterek távoztak, a Köztársasági Hírszerzési Szolgálat ügynöke, Galen, a Köztársaság legfőbb hírszerzési ügynöke rontott be, hogy bejelentsen egy nyomot a keresésről. Az ügynök tájékoztatta a két ifjú Jedit és a tudóst, hogy az elemzők személyhez kötötték az egyik tolvajt egy biztonsági felvételből, mégpedig ő nem volt más, mint a rodiai Vistis Garn – egy kódtörő, aki arról volt ismert, hogy a Migráns Kereskedők Céhének dolgozik, egy bűnszervezetnek, ami a Régi Galaktikus Piac régiót uralta. Míg Carsen Galennel dolgozott, hogy eltereljék a gengsztereket a Coruscant biztonsági hálózatával, a Lovag és Teeseven fogott egy légitaxit a Régi Galaktikus Piac felé, hogy megtalálják a tolvajt és visszaszerezzék és a fájlokat.

 

A Lovag és Teeseven a Piac felé tartott, ahol mélyen a Céh területén belül találtak rá Garn legénységére, és megrohamozták a raktárt, ahol a csoport épp kirakodta javait. Miután ketten legyőzték és meglepték a bűnözőket és visszaszerezték az ellopott lőszereket, rakétákat és fegyvereket, a páros sarokba szorította Garnt a raktár egyik szekciójában. Annak ellenére, hogy a bűnöző automata ágyúkat használt a duó ellen, a Lovag legyőzte Garnt és az adatfájlokat követelte. Garn engedelmeskedett, de azt is elmondta a Jedinek, hogy már elküldött egy feltört kópiát a munkaadóinak Fekete Nap bűnözői szindikátustól. A Jedi utána kapcsolatba lépett Galennel, aki mondta a Lovagnak, hogy azonnal menjen vissza a Szenátusi Toronyba – problémájuk akadt. A Lovag úgy döntött, hogy megkíméli a tolvajt és futni hagyta Garnt a Köztársaság és az általa elárult munkaadói elől.

 

Mikor Teeseven és a Jedi visszatértek Galenhez a Szenátusi Toronyba, az ügynök felfedte a bajt: a Fekete Nap éppen az orruk elől rabolta el Tarnist, míg a Lovag már a Piacon volt. Carsen egy biztonsági csapatot vezetett az űrkikötőbe, hogy megállítsa az elfogókat, de mivel belekavarodott egy tűzharcba a bandatagokkal, Galen elküldte a Lovagot a biztonsági erők támogatására. Mikor megérkeztek a 84-es Dokkhoz, a Jedi és Teeseven patthelyzetben találta Carsent és csapatát a Fekete Nap-elrablókkal. Carsen egy tervet javasolt: egy leplező mezőgenerátorral - amit "kölcsön vett" Galen irodájából - átsurran az elrablókon, míg a Lovag és Teeseven megtisztítanak egy utat a bűnözők között. Miután áttörtek a Fekete Nap vonalain, a Lovag és Teeseven megtalálták a hangárt, de Tarnisnak semmi jelét sem – és miután legyőzték Zeert, az elrablók vezérét, Carsen abba a hitbe ringatta a bűnözőket, miszerint az egész művelet egy színjáték volt: Tarnis a Fekete Nap területére surrant, míg Zeer és emberei megzavarták a biztonsági csapatot.

 

Strategic Command MeetingTeeseven és a Lovag visszatért a Szenátusi Toronyba és megtalálták Galent a Stratégiai Parancsnokságban, ahol megtudták, hogy Suthra tábornok, Din és Kiwiiks visszatértek a főkancellárral való találkozójukról, és Suthra dühös és aggódó volt. Egy a KHSZ-elemző feltörte az ellopott fájlokat és megtudta, hogy nem csak a Bolygóbörtönről tartalmaz információkat, hanem minden létező köztársasági szuperfegyver-projektről. Din és Kiwiiks megállapodtak, hogy a 3 fegyverlétesítmény közül 2-t őriznek, míg Galen a harmadikkal törődik, és a két mester a Coruscantról elindult a létesítmények irányába. Mielőtt távoztak, Galen az összes forrását a Lovag rendelkezésére hagyta, valamint mondta a Lovagnak és Teesevennek, hogy lépjenek kapcsolatba Nidaljo őrmesterrel a Coruscanti Biztonsági Erőktől, a szerv tisztviselőinek speciális taktikai egységének vezetőjével. Nidaljo és az emberei már több hónapja a Fekete Nap territóriumában tanyáztak, és nagy előnnyé válnának a Jedi-mentőküldetésben. Ugyanakkor, mikor a duó átverekedte magát a banda által kontrollált régión és végre rálelt Nidaljo csapatára, felfedezték, hogy a biztonságiakat fejlett páncéllal és fegyverzettel támadják a Fekete Nap tagjai. Miután legyőzték a támadókat és biztosították a biztonságiak barikádját, a Jedi találkozott Nidaljóval és megtudta a teljes történetet. Az egység éppen egy területet védett a szindikátus főhadiszállása körül, de 7 emberüket elvesztették és féltucatnyinál több sebesült is volt, és körbevették őket az ellenséges Fekete Nap erői. Nidaljo feladta a reményt, de a Lovag képes volt sarkallni az őrmestert és embereit a munkájuk befejezésére: segíteni a Jediket és kiszabadítani a doktort.

 

A Lovag és Teeseven utána kiiktatták a banda főhadiszállásának biztonsági hálózatát és betámadták az elülső bejáratot, míg a biztonsági csapat a hátsó bejáratot rohamozta meg. Az asztromech és a Jedi érték el elsőként a parancsnoki centert, ahol meglepetésükre Salarr-ra – a Fekete Nap vezérére - leltek, amint holokommon keresztül társalog Tarnisszal. Salarrt feldühítette, hogy a doktornak nem sikerült segíteni nekik a Lovag megállításában, ami leleplezte, hogy az egész emberrablási puccs egy ámítás. Tarnis valójában egy Sith-nagyúr volt, aki manipulálta a Köztársaságot és a Fekete Napot a saját céljaira: felbérelte Garnt a fájlok ellopására, és a Fekete Nappal is megrendeztette az "emberrablást", így gyanú nélkül el tudott menekülni a Szenátusi Toronyból és meg tudta szerezni a Bolygóbörtönt magának. Mielőtt lezárta a hívást, Tarnis informálta a Jedit, hogy a Coruscantnak befellegzett és utasította Salarrt, hogy végezzen a Jedivel. Nidaljo éppen akkor érkezett meg embereivel, és az egyik tiszt sugárlövedéke leszedte Salar egyik emberét, aki készült hátba lőni a Jedit. A biztonságiak és a Lovag legyőzték Salarrt az ezután kirobbanó harcban. Carsen utána holokommon keresztül kapcsolatba lépett a Lovaggal, amint értesítette a Jediket, hogy a KHSZ elfogta Tarnis adását. A Bolygóbörtön mérnökcsapata eltűnt, és a laborban lévő prototípus egy hamisítvány volt - Tarnis rendelkezett az igazi fegyverrel. A Lovag utasította Carsent, hogy nyomozza le Tarnis adását, mielőtt visszatérnek a Szenátusi Toronyba, míg Nidaljót és embereit kivonják a területről.

 

Mikor találkozott Var Suthrával, Galennel és Carsennel, a Lovag megtudta, hogy a KHSZ és Carsen a Bírósági területen lévő kriptáig követte Tarnis helyzetét. Carsen elkísérte a Lovagot a területre, amit az aktivista igazságtévő csoport, a Bírók Brigádja kontrollált, és a páros átverekedte magát a csoport főfogdájába, ahonnan a jel származott. Ott találtak rá a mérnökcsapat holttesteire, csak egyetlen személyt találtak életben: a Jonkan nevű technikust, aki elmesélte a Jedinek, hogy mi történt. Tarnis becsapta a projekt tagjait, mondván nekik, hogy a Jedik le akarják állítani és megkérte őket, hogy lopják el a prototípust neki. Ugyanakkor, mikor a kutatók megérkeztek a fegyverrel, Tarnis mindnyájukat megölte. Mielőtt meghalt, Jonkan elmondta a Lovagnak, hogy Bolygóbörtönnek idő kell a feltöltésre, és eme folyamat alatt rengeteg hőt termel. A tudós segítségének hála Carsen és a Lovag le tudták követni Tarnis helyzetét a régi Jedi Templomba.

 

Tarnis LightningA Gyártelepen, a bolygó ipari szektorán keresztül nyomultak a Templomhoz, és birodalmi erőkön voltak kénytelenek átverekedni magukat, akik egy navigációs komputert kerestek a romoknál. A Lovag és a padawan Tarnisra mélyen a Templomban talált rá, ahol az áruló felállította a Bolygóbörtön fő irányítórendszereit az egyik romos kamrában. Tarnis egy holokomm-beszélgetés közepén volt 4 másik Sith-nagyúrral, amiben tájékoztatta őket, hogy a Bolygóbörtön már majdnem tüzelésre kész. A legöregebb közülük, egy Darth Angral nevű férfi ember gratulált Tarnisnak és "fiának" nevezte. Ugyanakkor a Lovag és Carsen megzavarta a beszélgetést, ami azt eredményezte, hogy Sadic nagyúr – Angral egyik tanítványa, csakúgy, mint Praven és Nefarid, a másik két alak a hologramban - megrótta Tarnist az elvarratlan szálakért. Tarnis nem engedelmeskedett ellenfelei követelésének, hogy adja meg magát, majd közülte a Jediket arról, hogy a Bolygóbörtön perceken belül tüzelni fog. Tarnis apja unszolására kivonta vérvörös fénykardját és rárontott a Lovagra és Carsenre, mialatt egy heves villámvihart engedett szabadjára. A két Jedi és a Sith a holokomm előtt párbajozott, és Angral kénytelen volt nézni, amint a Lovag szemei előtt sújt le fiára.

 

Angral végtelen haragját uszította a fiatal Jedire a csata utáni percekben, és esküdözött, hogy bosszúból leírhatatlan pusztítást hoz a galaxisra. Praven nagyúr bizonygatta, hogy személyesen öli meg a Lovagot, míg Nefarid nagyúr kárörvendően mondta, hogy már irányításuk alatt vannak a Köztársaság szuperfegyver-projektjei. Haragjában Angral utasította, hogy a Lovag vigye el figyelmeztetését a Jedi Tanácshoz, majd megszakította a kapcsolatot: hogy visszatért és – nem úgy, mint Angral utolsó, Köztársaság elleni támadásakor a Coruscant Bekebelezése alatt – ezúttal nem lesz kegyelem. Ugyanakkor a Bolygóbörtön nem fejezte be a betöltési folyamatát, és a két Jedi képes volt hatástalanítani és elpusztítani a fegyvert.

 

A Halálosztó csapása 

"Elképzelhetetlen szenvedést hozok a népedre. Milliárdok fognak meghalni miattad."
"Már átvettük a titkos fegyverlétesítményeitek irányítását. Az összes erejük a miénk."
"A fiam halála az egész Köztársaságon lesz megbosszulva - és te majd fejet hajtasz, mielőtt megöllek."
- Darth Angral és Nefarid, a Lovaghoz. 

S DefenderMiután visszatértek Suthra tábornokhoz a Szenátusi Toronyba és holokommon keresztül beszéltek Shan nagymesterrel, a Lovag és Carsen megtudta Suthrától, hogy Tarnis halála előtt elküldte az ellopott szuperfegyver fájljait az apjához. Angral háborút hirdetett a Jedik – különösen a Lovag – ellen az összes köztársasági adáson keresztül, és mivel sem Din, sem Kiwiiks, sem Galen nem jelentkeztek, Var Suthra attól félt, hogy a Köztársaság fegyveres projektjei veszélyben vannak. A Birodalom bejelentette, hogy elhatárolódnak Angraltól és nem hagyták jóvá akcióit, de a mon calamari erősen kételkedett abban, hogy a Birodalom nincs benne a dologban. Suthra megkérte a Jediket, hogy menjenek az Ord Mantell bolygóra, ahol az ügynökei lenyomozták Tarnis adását, és a Lovagnak adott egy Defender-osztályú könnyű korvettet magánhajóként. Shan kérésére a Lovag magához fogadta Carsent hivatalos padawanként és Kiwiiks hiányában felvette Carsen tanítójának szerepét.

 

Ord Mantell 

"Az adást az Ord Mantell bolygónál fogtuk. Darth Angralnak kell lennie egy bázisa ott. Meg kell találnod!"
"Ha elkapjuk a búvóhelyén, azzal véget vethetünk ennek a krízisnek."
"Kétlem, hogy Angral ott lenne, de a kémhálózata biztos ott van."
- Suthra tábornok és a Lovag. 

A Lovag, T7-O1 és Carsen az új hajójukkal az Ord Mantellre mentek, amit egy polgárháború árasztott el több évre a Köztársaságot preferáló kormány és egy szeparatista mozgalom között. Suthra tábornok ügynökei újonnan felfedezték, hogy a birodalmiak azzal támogatják a mozgalmat, hogy lehallgatják a Köztársaság adásait a Birodalom ottani titkos lehallgató helyén. Miután a hajójukkal dokkoltak az Ord Mantell-i Orbitális Állomáson, kapcsolatba léptek Suthrával a hajó holokommján keresztül. A mon calamari utasította a Lovagot, hogy találkozzon Ottau ügynökkel a felszínen és vigye Teesevent is, hogy a droid be tudjon hatolni a Birodalom létesítményének adásaiba. Carsent hátrahagyták a hajó őrzésére, míg a Jedi és Teeseven levitt egy kompot a Köztársaság Garnik Erődjébe Avilatan szigetén, ahol Ottaura a bázis környékén találtak.

 

A KHSZ-ügynök informálta a Lovagot, hogy a felderítő droidjait megsemmisítették a Birodalom védelmei, de megadta a Jedinek az Oradam falutól északra lévő kis sziget koordinátáit, ahol a lehallgató állomás állt. Miután keresztezték a Garnik és a sziget közti csatától heves területet, Teeseven és a Jedi utat vágtak maguknak a birodalmi védelmen és a létesítmény alsóbb szintjeire ereszkedtek, ahol megsemmisítették mindazt, aki ellenállt nekik. Végül elérték a hely hiperűr adóvevő-készülékét, de megtalálták az utolsó élő birodalmit, Marcovic hadnagyot, aki az útjukban állt. A Lovag legyőzte a vibrokardot forgató birodalmi tisztet, és Marcovicot lefegyverezte és halálos sebet ejtett rajta. Ahogy Marcovic hátrabotlott, Teeseven megközelítette az adóvevőt és elkezdett behatolni a lehallgató poszt felvételeibe. Az asztromech majdnem azonnal megtalálta Angral adásának felvételét a Coruscantra és vissza tudta nyomozni a Sith-nagyúr jelét a forráshoz, és szerzett egy másolatot a fájlokról, amit Tarnis küldött apjának. Ezek a fájlok tartalmazták a "Halálosztónak" nevezett valami terveit, és a Lovag szólt Teesevennek, hogy mindent másoljon le. Mikor rájött, hogy mit csinálnak, Marcovic egy öngyilkos kísérletben a droidra támadott, hogy megállítsa. A Jedi nem volt elég gyors ahhoz, hogy lekapcsolja a birodalmit, aki megsemmisítette az adóvevőt.

 

Ferav And KiraKüldetésük teljesítésével a Jedi és Teeseven elhagyták a lehallgató posztot és visszatértek Ottau ügynökhöz. Miután beszámoltak neki sikerükről, visszavitték a kompot az Orbitális Állomásra és rátapadtak a dokkoló csőhöz, hogy felszálljanak a hajójukra. Ugyanakkor az útjukat blokkolta egy meglepő jelenet – egy Sith Inkvizítor a fénykardpengéjét Carsen torkának szegezte, amint számos birodalmi kommandós a Jedire szegezte fegyverét. A Sith Feravként mutatkozott be, Darth Angral egyik ügynökeként – aki éppen elindult az állomásról. Angral erői elfogták Carsent, miután a birodalmi kémek az állomáson felismerték őt, és maga Angral jött az állomásra, hogy a kivallatására. Carsen be tudta csapni a Sith-nagyurat, így Angral azt hitte, hogy a Lovag a Korélián van, és Ferav biztosítékként hátra maradt, míg felettese elindult. Ferav utasította a Jedit, hogy adja meg magát, vagy megöli a padawant, de Carsen bedobta a blöffjét - Angral szólt az alárendeltjének, hogy ő maga akarja megölni Carsent és a Lovagot, és Ferav nem merte ezt megszegni. A dühtől elborított Ferav félredobta a nőt és kivonta fénykardját, amint utasította kísérőit a támadásra. A Jedi párbajra kelt az Inkvizítorral, ami alatt a Lovag elintézte a Sith-et és legyőzte kommandósait.

 

Mikor a trió felszállt a hajójukra, a csapat kapcsolatba lépett Suthra tábornokkal, hogy jelentsék sikerüket. Azon idő alatt, mióta a Lovag és Teeseven elhagyták a birodalmi bázist, Suthra elemzői kivizsgálták Teeseven adatait és számos helyet határoztak meg, amik Angral célpontjai lehetnek. A "Halálosztó" fájljaiból kiderült, hogy Angral ügynököket küldött, hogy megkaparintsák az összes köztársasági fegyverprojektet, hogy megalkossák a Halálosztó fegyvert, és Suthra megkérte a Lovagot, hogy utazzon a Tarisra és a Nar Shaddaára, hogy gátat vessenek Angral terveinek. Ekkor a Lovag kapcsolatba lépett Judin repülőparancsnokkal a Köztársasági Hadiflottából, aki besorozta a Jedit a Coruscanti Égisz néven ismert elit vadászosztagba - Numinn flottaadmirális új kezdeményezésébe, hogy gyorsan és csendesen megtörjék a birodalmi offenzívákat. A Lovag a "Pajzs" hívójelet kapta, aki az Égiszért fog küldetésekben repülni szerte a galaxisban a következő néhány évben.

 

A Pusztítás Mérnöke 

"Tábornok, a Tarison vagyok. Úgy tűnt, aggódik ezzel a hellyel kapcsolatban az Ord Mantell után. Mi az a nagy rejtély, amit nem akar felfedni?"
"Bocsánat a titokzatosságért, de ebben benne van olyasvalaki is, akit a Birodalom szeretne kezei között tudni. Angral fia, Tarnis volt a vezető tudós a fejlett hadviselési projektjeinknél. De ezeket a technológiákat mind Nasan Godera doktor találta fel."
- A Lovag és Suthra tábornok. 

Amint a Jedi megérezte, hogy Suthra egyre aggódik a tarisi helyzet miatt, a Lovag utasította Teesevent, hogy az irányt a Taris világa felé vegye. A Taris egy virágzó városbolygó volt, amíg Darth Malak Sith-nagyúr 300 évvel korábban el nem rendelt egy orbitális bombázást, hogy megkísérelje megölni Bastila Shan Jedi-lovagot. Az utóbbi három évszázad alatt a város romjai elburjánoztak, és a világ most már dzsungel és fém kuszaságává vált, amit vadállatok jártak, olyan veszélyes kreatúrák, mint a rakghoulok. A jelen korban a Köztársaság belekezdett egy helyreállítási kezdeményezésbe a Köztársasági Hadsereg támogatásával, és a rekonstrukciós erőfeszítések a twi'lek Leontyne Saresh kormányzó irányítása alatt láttak napvilágot.

 

Miután Olarisnál leszálltak, a Köztársaság újjáépítési kezdeményezésének főparancsnokságánál, a Jedi-csapat kapcsolatba lépett Suthrával. A mon calamari megerősítette a Lovag gyanúit – aggódott, hogy a Sith-ek tudomására jutott Nasan Godera volt doktor lokációja. Godera egy briliáns fegyvertudós volt, aki mélyen gyűlölte a Birodalmat, és ő volt az eredeti kreátora a különböző technológiáknak, amiket a Köztársaság szuperfegyveres kezdeményezése később megvalósított a Hidegháború alatt Suthra vezetésével, beleértve a Bolygóbörtönt. Ugyanakkor Godera megundorodott, miután a Köztársaság meghajolt a Birodalom előtt, mikor aláírták a Coruscanti Egyezményt, és a Köztársasági Hírszerzési Szolgálat ügynökei végül a Tarison akadtak rá. Godera titkos laboratóriumok sorát tartotta fenn a városbolygó romjaiban, droid asszisztensek személyzetével, és a Köztársasági Hírszerzési Szolgálat elégedetten vette tudomásul, hogy a tudós békében él ott.

 

SuthraUgyanakkor Suthra gyanította, hogy Tarnis kiderítette Godera helyzetét és az apjához, Angralhoz is kiszivárogtatta ezt, amint az Ord Mantell-nél megszerzett fájlok az általánostól túl gyakrabban említették meg a Tarist. A Lovag feladata Godera megtalálása és biztonságos elvitele volt, és annak kiderítése, hogy a Birodalom már ismeri-e a helyzetét. Suthra gyanúi beigazolódtak – megérkezvén Godera egyik laborjába, a Lovag és a társa birodalmi erők által lerohant létesítményre leltek. Miután átverekedték magukat az ellenséges erőkön, a páros szembekerült egy férfi holójával, aki Őrző Egyesnek mutatkozott be a Birodalmi Hírszerzéstől. Az Őrző Egyes egy magas rangú hírszerző tiszt volt, és megkísérelte aláásni a Jedi magabiztosságát azzal, hogy felfedi, tud a Lovag tythoni hőstetteiről. Az Őrző Egyes továbbá informálta ellenfelét, hogy a becsület megkívánja tőle, hogy elkapja Goderát, mielőtt a Jedi megtalálná őt. Az ügynök befejezte a beszélgetést, mikor néhány birodalmi katona felbukkant és tüzet nyitott, ami védekezésre kényszerítette a párost. A Lovag és a Jedi társa legyőzték a támadókat, de meglepte őket, mikor Godera egyik droid segéde kiemelkedett a labor romjaiból és RE-M0-ként mutatkozott be.

 

Mikor megtudta, hogy az előtte álló egyén egy Jedi, RE-M0 igazolta, hogy Godera programozásának hála a droid felülírhatja főparancsát, hogy csak a tudóssal működjön közre, és a krízisként értelmezett jelenlegi szituáció miatt együttműködhet a Jedi Rend egyik tagjával. RE-M0 felfedte, hogy azért építették, hogy kémkedjen a birodalmiak után, és kifigyelte Őrző Egyest, amint a létesítmény komputereit használja, hogy megtalálja Godera bioprofilját. Bár mikor végzett, az ügynök hatástalanította a számítógépeket, hogy a Lovag ne üldözhesse őt. RE-M0 javasolta, hogy a Jedi tegye helyükre a külső követő reléket, míg ő megjavítja a komputereket, amikkel megtalálhatják a doktort. A Jedi így elhagyta a labort és mélyebbre merészkedtek a pusztaságban, ahol a Lovag és a Jedi társa próbálták meglelni mindhárom nyomkövető relét. Az erős kalózjelenség ellenére a területen – a romos épületek és összetört hajók sok roncsvadászt vonzottak – a Lovag és a Jedi társa be tudták állítani a reléket. RE-M0 utána megtalálta Goderát az egyik laboratóriumában a Brell-tótól nem messze délre, és mivel a droidot nem harcra tervezték, a Lovag utasította a droidot, hogy maradjon ott, ahol van. Időközben a páros dél felé tartott, el a Köztársaság Draay-i Útvonalponti Állomása mellett a célpontjuk felé – a Brell Üledék régióban lévő laborhoz.

 

Shadow Captain RevealMikor a páros megérkezett a létesítményhez, a Jedit meglepetésként érte, mikor egy Kulaa nevű rodiaival és sebesült barátjával találkoztak. Kulaa állította, hogy ő és társa Godera asszisztensei, és hogy ők a birodalmi támadáskor rejtőztek el. Miután a Jedik mondták a roidiainak, hogy vigye fedezékbe barátját, a Lovag megrohanta a birodalmi létesítményt, ahol a páros utat vágott magának az ellenséges erőkön – de a Jedik nem örültek, mikor rátaláltak Goderára, aki holtan feküdt a padlón az Őrző Egyes lábainál. Az Őrző Egyes bejelentette, hogy Godera saját magát ölte meg ahelyett, hogy vallatás elé nézzen, és az ügynök kész volt fegyverszünetet kötni és elhagyni a Tarist – de ez félbeszakadt, mikor RE-M0 berontott a terembe. A droid figyelmeztette a Jediket, hogy Godera nem halott – pár perce lefuttatott egy második ellenőrzést és egy másik helyen találta meg a doktor biomintáját -, mielőtt az ügynök lelőtte Godera mechanikai segítőjét. Az átkozódó "Őrző Egyes" aktivált egy eszközt a csuklóján és eltűnt, és egy erősen páncélozott birodalmi kommandós kapitány lépett a helyébe. A birodalmi és az árnyból előbújt kommandósai tüzet nyitottak a Lovagra és Jedi társára, mire a páros kénytelen volt megölni ellenségeiket.

 

Az Őrző Egyes azonnal kapcsolatba lépett a Lovaggal a csetepaté után és elárulta, hogy "Kulaa" és "barátja" maga az Őrző Egyes és az eszméletét elvesztő Godera voltak – az egész affér egy csel volt. Ugyanakkor, mielőtt a Jedi még válaszolni tudott volna, a birodalmi üzletet ajánlott: egy Sith készült megsemmisíteni egy közeli köztársasági kolóniát, és Őrző Egyes megadja a kolónia helyzetét időért cserébe, hogy kivallassa a tudóst; az ügynök utána a Lovagnak adja Goderát, amint megkaparintotta azt, amire szüksége volt. A Jediknek kénytelen volt választaniuk a telepesek élete és a küldetés között, és nem örömest fogadták el a birodalmi tiszt ajánlatát, és a kolónia bunkeréhez sietett a Brell-tó partjához. Amint a Jedik berontottak a bunkerbe, a Lovag figyelmeztette a telepes vezért, Yelzrint a közelgő veszélyről és szólt, hogy evakuálja a kolóniát, de már túl késő volt – egy csattanással az orvgyilkos és két jurgoran állata beszáguldott az ajtón. Az orvgyilkos, egy Rora Seake nevű Tisztavérű Sith figyelmeztette a telepeseket, hogy nem kellett volna visszatérniük a Tarisra, mielőtt a nő a Lovagra uszította jurgoranjait. A vadállatok hatalmas teste dacára a Jedi legyőzte a két kreatúrát, ami arra sarkallta Seake-t, hogy vonja ki narancspengéjű fénykardját és szálljon szembe a Lovaggal. Seake-t megölte, de végül nem volt kihívás a Lovag saját veleszületett hatalmának, és elesett a Jedi pengéjétől.

 

Watcher One And AngralA telepesek biztonságban tudásával a Lovag és a Jedi társa berontottak a Birodalmi Hírszerzési Kirendeltségbe, a részben összedőlt 5-ös Átszálló Állomás mélyébe. Ketten végig küzdték magukat a rakghoulokkal elárasztott csatornarendszeren és utat vágtak maguknak az Őrző Egyes bázisát védő birodalmi erőkön, de a Lovag rájött, hogy az ügynök már kinyerte az információt, amire Goderától szüksége volt és már kész volt átadni azt Darth Angralnak. Angral mérges lett, mikor hallotta, hogy az Őrző Egyes kiegyezett fia gyilkosával, és utasította az ügynököt, hogy kapja el a Jediket élve és vigye színe elé a Lovagot. Az adás végével az Őrző Egyes bocsánatot kért, hogy megszegte üzletüket, mivel kötelességét kellett követnie, és utána tüzet nyitott a Jedire. Jóllehet, a Lovag legyőzte az ügynököt, és a birodalmi kérdezte, hogy mit tervez vele. Mikor a Jedi felismerte, hogy az Őrző Egyes egy olyan egyén, aki értékelte a becsületet, és hogy csupán kötelessége miatt dolgozott a Birodalomnak, a Lovag békében elengedte a férfit. Míg az Őrző Egyes elmenekült a bolygóról, a Lovag kiszabadította Goderát a fogságából és visszavitte az olarisi űrkikötőbe. Ott a Jedi Goderát a Köztársasági Hírszerzési Szolgálat ügynöke, Fau-Kes őrizetébe helyezte, aki visszavitte a fővárosba a Köztársaságnak ismét dolgozni akaró doktort.

 

Az Áramőr projekt 

"Tábornok, megérkeztem a Nar Shaddaára. Még mindig semmi hír Galen ügynökről?"
"Negatív. A Taris és az Ord Mantell után a legrosszabbtól tartok. Most figyelmeztetlek, hogy a projekt ott van… Aminek véget kellett volna vetnem évekkel korábban."
- A Lovag és Suthra tábornok. 

A Taris elhagyásával a Lovag és személyzete a Hutt Űr szívébe, a Nar Shadaára repült, a huttok hazája, a Nal Hutta holdjára. A Csempészek Holdjaként is ismert égitest semleges területnek számított a Hidegháborúban, így a Birodalom és a Köztársaság hivatalosan és nem hivatalosan is jelen volt a világon. Mikor orbitálisan megközelítették a holdat, a csapat kapcsolatba lépett Suthra tábornokkal, és megtudta, hogy Galen ügynök még mindig nem jelentkezett be, ami mélységesen nyugtalanította a mon calamarit. Suthra utána figyelmeztette a Jedit a Nar Shaddaa fegyverkezési projektjéről, amiről azt hitte, hogy évekkel korábban befejeződött: az Áramőr projektről. A Coruscanti Egyezmény óta a Szenátus feljogosította a katonaságot, hogy kezdjenek el kutatni egy olyan fegyver után, ami az átlagos embereket élő fegyverekké alakítja, és a Nar Shaddaa adrenalin-implantátumaival és kibernetikájával bővelkedő piaca kiváló helynek ígérkezett a projekthez.

 

A projekt célja az volt, hogy a katonákat eléggé erőssé tegyék ahhoz, hogy egyedül kiálljanak egy Sith ellen, amit a Lovag kifogásolt – a Köztársaságnak már ott vannak a Jedijei ehhez. Suthra rámutatott, hogy a Rend súlyosan meggyengült a Kifosztás után, és a Nar Shaddaa semleges státusza és törvényen kívüli helyzete lehetővé tette, hogy a projekt titokban haladjon. Ez irányította a tábornok figyelmét a holdra: miután a Bolygóbörtön fájljai eltűntek, Galen kutatást rendelt el az Áramőr projektért felelős után, de az ügynök még nem jelzett vissza. A Jedi feladata a KHSZ-egységgel való kapcsolatfelvétel volt, valamint utána Galen és a projekt felkutatása, így a Lovag és személyzete a Deucalon Űrkikötőnél szállt le és egy taxival a Korzóba mentek, egy közeli bevásárló- és szórakoztatóközpontba. Ott a Jedi és társa beléptek Gudnem Készülékáruházába az Alsó Korzóban és bejutottak egy titkos turbóliftbe a bolt mögött, ami a KHSZ bolt alatt elhelyezkedő óvóhelyére vitte a párost. Ott a Lovag találkozott Rieekan irodavezetővel, aki felvilágosította a Jedit a helyzetről.

 

SIS Base Nar ShaddaaGalen és a KHSZ munkatársa eltűnt a Nar Shaddaa Nikto Szektor nevű területén, és csak annyit tudott Galen aktuális megbízatásáról, hogy közvetlenül Suthrának dolgozik. Galen kódolt jelentéseket hagyott hátra a KHSZ csatlakozóknál szerte a Nikto Szektorban, amiket felhasználva az ügynök nyomára akadhatnak, de az egész terület barátságtalanná vált a kívülállók számára az elmúlt napokban, mivel a Kintan Királyok nevű nikto banda átvette az irányítást a régió felett. Rieekan ezek után kénytelen volt kivonni összes ügynökét a területről. A beszélgetésüket félbeszakította Korol Tander különleges ügynök, aki attól tartott, hogy a birodalmiak alkut kötött velük: a KHSZ felszíni ügynökeinek csupán fele válaszolt az omega vészjelre, amit éppen kiadott. Tander követelte, hogy hagyják el a boltot, amit a főnök azonnal lezárt – az egységnek kötelessége volt segíteni a Jedit a küldetésben. A Lovag és a Jedi társa légitaxival a Nikto Szektorba siettek, ahol a páros átkelt a Kintan Királyokon, hogy megtalálják Galen 3 üzenetét. Miután a Jedik begyűjtötték a jelentéseket, a Lovag visszaküldte azokat Rieekannak, aki dekódolni tudta a jelentéseket és egy felvett üzenetet is kapott. A holóban Galen felvázolta, hogy a munkatárs, akit követett, halott, és nyilvánvaló nyomok utalnak arra, hogy megkínozták – továbbá, az Áramőr projekt fájljait sehol sem találta. Galen képtelen volt rálelni a főlétesítményre, de talált egy toborzóközpontot a területen, ahol a projekthez menekülteket soroztak be tesztalanyokként.

 

Rieekan elküldte a központ koordinátáit a párosnak, akik követték a nyomot és ráleltek a létesítményre, ami egy csoportnyi birodalmi sokkoló katonák irányítása alatt állt. A Lovag és kísérete meglepték a katonákat és gyorsan semlegesítették őket, majd kiszabadították foglyaikat. Az egyik rab, egy Vell Narroc nevű anomid felfedte, hogy a projekten dolgoznak és elárulta a Jedinek, hogy Galent elfogták a birodalmiak, mikor rábukkant a besorozási központra. A birodalmiak vezére Galent élve akarta, és az ügynök elvitte a főlaborba a Vöröslámpás Szektorban. Mikor a Lovag megékezett a Vöröslámpás Szektorba, Rieekan újból kapcsolatot létesített a Jedivel és felfedte a tervét a labor megtalálására. Ez volt az egyik legforgalmasabb szektor a Nar Shaddaán, így ha a Jedi semlegesít néhány energiavezetéket a szektorban, a KHSZ átválogathatja a megmaradt energiajelzést és remélhetőleg meg tudják találni a projekt laborját. A Lovag és egy társa ezért végigverekedte magát a Vérzékeny bandákon – szervesekre vadászók csoportjain -, akik a területet irányították és megrongáltak jó néhány vezetéket. A KHSZ terve bejött, és csupán egy épületet tudott észrevenni, ami egy állandó energiajelet mutatott a vezetékeket szabotálása után, és Rieekan azonnal a labor koordinátáihoz küldte a Jedit.

 

A labornál a Lovag birodalmi erők irányítása alatt találta a létesítményt és gyorsan utat tört magának a katonák között a főterem eléréséhez, ahol a Jedi egy Graul nevű birodalmi tisztre akadt, aki egy maszkos alakkal társalgott holoadáson keresztül. A figura - akiről a Lovag felismerte, hogy az egyik ember azok közül, akivel Tarnis beszélt a Jedi Templomban - Sadic nagyúrként mutatkozott be. Angral egyik tanítványa volt és gratulált a Jedinek Ferav és az Őrőz Egyes legyőzéséért, és közölte ellenségével, hogy várta a Lovag érkezését – mikor az emberei a Nikto Szektorban nem tudtak bejelentkezni, Sadic tudta, hogy ez a Jedi műve. Graul parancsnok mérgesen a Lovagot jó és lojális emberek megölésével vádolta a toborzási központnál, amiért a Jedi bocsánatot kért, de Graul nem fogadta el azt.

 

Diyaz And TanderA beszélgetés félbeszakadt, mikor Sadic aktivált három I-es Jelzésű Áramőrt, akik nehézpáncélt viseltek, és sugárvetőkkel és vibrorudakkal voltak felfegyverkezve. A Lovag megdöbbent, mikor Sadic kegyetlenül és érzéketlenül semmibe vette a menekültek életét, és a Lovag nem tudott Sadicból választ kicsikarni Galen hollétével kapcsolatban, majd a Jedi kénytelen volt megküzdeni Graullal és az Áramőrökkel. A birodalmi és elmevezérelt katonái gyorsan elestek a Lovag elleni harcban, s a Jedi felfedezett egy adattáblát a parancsnok holttestétől, amit Rieekan meg akart nézni, mikor kapcsolatba lépett vele. A Jedi társa és a Lovag visszamentek a Korzóhoz, de a kirakat, ami elrejtette a KHSZ bázisát, II-es Jelzésű Áramőrök támadása alatt állt. Miután ketten legyőzték a katonákat a boltban, a Jedi és társa lementek a turbólifttel az óvóhelyre, ahol több Áramőrt találtak, akik az életben maradt KHSZ-ügynököket túsznak tartották fogva. Miután az ügynököket kiszabadította, a Lovag holtan találta Rieekant, de Tander különleges ügynök és Diyaz ügynök még életben volt. Tander kezdett pánikba esni és úgy döntött, hogy otthagyja a Jedit, így utasította Diyazt, hogy csomagoljon össze és távozzanak, de a Lovag gyorsan és udvariasan rábeszélte a twi'lek ügynököt a maradásra, ami nem kerülte el Diyaz figyelmét.

 

Diyaz belement abba, hogy segítse a Jedit és elkezdte dekódolni az adattáblát, ami felfedte, hogy a Sith-ek elvitték az Áramőr kutatást egy visszaeső helyre az Alsó Ipari Szektorban. Pontosabban a koordináták egy birodalmi irányítású fegyvergyárra mutattak a régióban, és a Lovag egy társával elindult a célpont felé, miután a Jedi utasította Diyazt és Tandert, hogy lépjenek kapcsolatba Suthra tábornokkal erősítésért. Miután az Alsó Ipari Szektorba utaztak, a páros megrohamozta a gyárat és minden ellenfelet legyőztek a külső kamrákban. A duó utána felnyitotta a főterem biztonsági ajtaját, de meglepetésükre egy esetlen és ismerős figurát találtak odabenn: Galent, akit Áramőrré változtattak. A szövetségesük figyelmeztette őket, hogy nem kellett volna idejönniük - Sadic teljesen irányítása alá vette az ügynököt, és kiszedte belőle a KHSZ bunkerének lokációját. Az ügynök biológiai tömegének majdnem kétharmadát kibernetikával helyettesítették, és Galen elmagyarázta, hogy a Sadic parancsainak való ellenszegülés elviselhetetlen fájdalmat okoz.

 

Mikor a Lovag segítséget próbált nyújtani, Sadic holoadása félbeszakította a Jedit és gúnyosan megzavarta a javaslatot. Sadic uralma teljes volt az ügynök felett, és Galen ellenállása kisebb akadály volt – amit azzal demonstrált, hogy a KHSZ munkatársát kényszerítette, hogy akarata ellenére támadja meg szövetségeseit Galen implantátumait felhasználva. Néhány III-as Jelzésű Áramőr ugrott le a terembe, amint Galen tüzet nyitott, mire a Lovag félreütötte a sugárlövedékeket és megtámadta az ügynököt. Galen termeti előnye és kibernetikai erősítése ellenére a Jedi le tudta fegyverezni és győzni az Áramőrt, és a KHSZ-ügynök térdre rogyott. Amint Sadic parancsaival viaskodott, Galen hirtelen megnyugodott, mivel a Lovag csapása túlterhelte az őt irányító idegi implantátumokat. Ugyanakkor ez a hatás csupán ideiglenes volt, és a rendszerei elkezdték a javításokat, így kérte a Jedit, hogy ölje meg – a folyamatot nem lehetett visszafordítani, és inkább meghal, minthogy a Sith bábjaként folytatná életét. Sadic Áramőrök ezreit akarta megépíteni birodalmi hadifoglyokból az Árnyékváros börtönkörzetében, és Galen könyörgött a Lovagnak, hogy semmisítse meg, amint a rendszerei ismét működésbe lépnek. Ámbátor a Lovag nem adta fel a reményt és elutasította Galen kérését; a Jedi unszolta az ügynököt, hogy tartson ki és emlékeztette kötelességéről. A Jedi szavai inspirálták az ügynököt és erőt adott neki, hogy harcoljon a programozása ellen, és elfogadta, hogy segít a Sadic elleni harcban. Ugyanakkor biztonsági okokból úgy döntött, hogy egyedül utazik Árnyékvárosba, és útra kelt a gyárból.

 

Sadic Power GuardMiután fogtak egy légitaxit Árnyékvárosba, a Lovag és társa átvágta magát a birodalmi őrökön és a körzet védelmén, hogy elérjék a szektor mélyén megbújó Sadic laborját. Ott a Jedik legyőzték a létesítményt óvó III-as Jelzésű Áramőröket, és mikor beléptek a laborba, valami hátborzongatót találtak – a nagyobb hatalom elérése érdekében maga Sadic aláment a tökéletesített Áramőr folyamaton, ami átlagos méretű és súlyú emberről átváltoztatta őt a kibernetika és páncél nehézkes behemótjává. A Lovag undorodott attól, hogy a Sith oly könnyedén félredobta humanitását a csupán a nagyobb erőért, és megadásra szólította fel Sedicet: új ereje nem mentené meg az Erő hatalmától. A szórakozott Sadic elkezdett töprengeni azon, hogy a Jedivel bővíti hadseregét, majd Galen érkezése félbeszakította, aki figyelmeztette a Sith-et, hogy lejárt az ideje. Látván, hogy Galen még mindig funkcionál, Sadic egy szóbeli paranccsal maximálisan előidézte az ügynök implantátumait és behódolását követelte, különben meghal. Amint Galen elkezdett rázkódni fájdalmában, a Lovag harcra uszította - Sadicnek csak akkor lehet hatalma felette, ha enged a Sith irányításának. A nevető Sadic kinyilvánította, hogy ő maga a hatalom, de Galen körbefordult és ráirányította sugárvetőjét a Sith-nagyúrra. Galen és a Lovag társa a Jedivel rohamozott, és az azutáni harcban legyőzték Sadic III-as Jelzésű Áramőr testőreit, és maga a Lovag szállt szembe a felfegyverzett Sith-nagyúrral. A kiborg mérete és ereje lehetővé tette, hogy úgy söpörtje félre ellenfeleit, mint a rovarokat, de Sadic hatalma ellenére a trió erősen kitartott a Sith támadásai alatt, akit ki is fárasztották. Együtt hárman felül tudtak kerekedni a Sith-en és Sadic páncélos alakját a földre terítették.

 

Amint elrakta fegyvereit, a csoport meglepetten nézte, amint Diyaz és Tander ügynökök belépnek a terembe számos köztársasági kommandóssal. Diyaz egy nyomjelzőt rakott a Lovagra utolsó találkozásukkor, és meggyőzte feletteseit, hogy jöjjenek a Jedi segítségére. Tander a kommandósokat a Feketecsillag Osztagként mutatta be, ők voltak a Köztársasági Különleges Erők Divíziójának egysége, akiket egy szívesség részeként küldtek a Nar Shaddaára, amit Suthra hívott le Elin Garza tábornoktól, a Különleges Erők divíziójának fejesétől. A raj feladata Sadic laborjának elpusztítása és bármely hasznos információ megszerzése volt, de Galen kérte, hogy hagyják őt magára a megsemmisülő gyárral. Tander és a Lovag meg tudta győzni Galent az ellenkezőjéről, emlékeztetve az ügynököt, hogy Sadicnek nincs többé hatalma felette és a KHSZ is a segítségére lesz.

 

Amint néhány kommandós elkísérte Galent a laborból, Diyaz bejelentette, hogy megtalálta az Áramőrök fájljait és kérdezte, hogy mit tegyen velük. Tander tiltakozása ellenére a Lovag utasította Diyazt, hogy töröljön le mindent – a projekt túl kegyetlen volt, még a Sith-ek elleni felhasználáshoz is. Vissza az űrkikötőben a Lovag kapcsolatba lépett Suthrával holokommon keresztül, aki megköszönte neki, hogy a projekt megsemmisítése mellett döntött. A mon calamari megkönnyebbült, mikor meghallotta, hogy Galen életben van, de elszomorította Rieekan és ügynökei elvesztése. Mikor Suthra informálta a Jedit, hogy lepecsételte a fájlokat, amik a Nar Shaddaán történtekről szóltak, a Lovag tiltakozott – titokban kell tartani, hogy hogyan ölték meg Rieekant és embereit, és hogy Galent elkapták a Sith-et. Felismerve a Jedi szavaiban az igazat, a tábornok megígérte, hogy elküld egy teljes jelentést a feletteseinek.

 

Carsen titka

Kira: "Ez egy Sith. Megölni!"
Valis: "Most tényleg. Ez milyen fenyegetést jelent a családodra?"
Jedi-lovag: "Család? Kira, ismered ezt az embert?"
Kira: "Ne hallgass rá! Össze akar zavarni téged - minket!"
Valis: "A padawanod nem az, akinek gondolod… ő nem Jedi."
- Carsen és a Lovag megütközik Valisszal. 

Czerka Asteroid FacilityUgyanakkor Suthrának más megbeszélnivalója is akadt: éppen most kapott egy fontos üzenetet Hacklin admirálistól, Darth Angral legközelebbi tanácsadóinak egyikétől. Az admirális disszidálni akart, de csak Carsennel óhajt beszélni: a nő Hacklinnal szállt szembe az Ord Mantellen, miközben az admirális jelen volt Angrallal a vallatása alatt. A Köztársaság szóbeszédeket hallott, miszerint Hacklin fején vérdíj és pénzjutalom van, és Suthra szerint az ajánlat jogos. Így kérte Carsent és a Lovagot, hogy találkozzanak vele – az admirális taktikai tudása és bepillantása Angral műveleteibe értékes lehet a jelenlegi krízisben. Suthra szólt Hacklinnek, hogy találkozzon a párossal egy elhagyatott bányászlétesítménynél, kint az Ismeretlen Régiókban, és muszáj volt, hogy a Jedik azonnal induljanak. Elhagyva a Nar Shaddaát, a legénység hamarosan elérte a létesítményt és dokkolt az elhagyatott állomás fedélzetén.

 

Teesevent a hajón hagyva a Lovag és Carsen kiszállt és elővigyázatosan keresztezte a sötét hangárt az ottani egyetlen másik hajó felé, ami birodalmi tervezésű volt. Az egyetlen fény a birodalmi hajóból a leszállórámpából irányult, amire a két Jedi felment, hogy magát a hajót zárva találják. A nyugtalan páros már kezdte átfésülni a hangárt, mikor egy fiatal hirtelenszőke hajú ember lépett ki egy árukonténer mögül. A férfi, aki birodalmi színekbe öltözött és egy fénykardot viselt a csípőjénél, Valisként mutatkozott be és megköszönte a Jediknek a gyors intézkedést. Elnézést kérve a megtévesztésért, Valis elmagyarázta, hogy Hacklin még mindig hű Angralhoz – a fiatalember egyszerűen az admirális nevét használta, hogy hitelességet csempésszen az üzenetébe. Carsen hirtelen Sith-nek nyilvánította a férfit és utasította a mesterét, hogy ölje meg, elővéve fénykardját, de Valis csak mosolygott, és megkérdezte a nőtől, hogy miért jár el így – hiszen ő a családjába tartozott. A meglepett Lovag Carsen magyarázatát kérte, de a nő azt állította, hogy Valis hazudik. A Sith elmagyarázta, hogy hozzá hasonlóan Carsen a Császár egyik Gyermeke, és hogy az "apja" azért küldte, hogy hozza vissza a nőt. Elmagyarázta, hogy a Császár Gyermekei az "apjuk" akaratának kiterjesztései voltak, valamint a Sith Császár örök, kedvenc szolgái. Valis állítása szerint nem akart harcolni a Jedivel és kérte a Lovagot, hogy lépjen félre és engedje meg, hogy Carsent hazavigye, de a padawan mestere nem állt kötélnek.

 

Valis FightCarsen a Sith-re támadt és megkísérelte leverni, de Valis időben elővette lilapengéjű kardját, hogy blokkolja a csapást és visszataszítsa őt az Erővel. A Lovag és Carsen együtt párbajozni kezdett Valisszal, a lila villámok ívein átküzdve magukat, amiket a két Jedire vetett, majd az Erővel áthajította őket a termen és a földre csapta őket. Valis hatalma és a sötét oldal brutális alkalmazása ellenére, Carsen és mestere kombinált ereje elég volt a Sith legyőzéséhez, és nemsokára holtan rogyott a hangárpadlóra. A sokkolt és megkönnyebbült duó nem szólalt meg, míg fel nem szálltak a hajóra. Ott Carsen összeszedte magát és a mesteréhez a hajó konferenciatermében beszélt. A nő Sith szülők gyermeke volt a Dromund Kaas birodalmi fővárosában, de a Császár nem biológiai Gyermeke volt ő – ez egy cím volt. Gyerekként vették el a családjától, mint a többi Erő-érzékeny fiatalt a Birodalomban, a korribani Sith Akadémiára helyezték és ott tanult Valisszal és a többi gyermekkel. Ugyanakkor néhány gyakornokot alkalomszerűen a Császár elé vittek, akik nem emlékeztek semmire sem a találkozóról – valami történt velük. Így, mikor a 10 éves Carsen felismerte, hogy nem tudja felidézni az elmúlt hét történéseit, elrejtőzött egy a Nar Shaddaa felé tartó teherhajón.

 

Ott Carsen a menekültek között élt, míg találkozott Kiwiiks mesterrel, aki padawanjaként felkarolta. A togruta nem gyanította múltját, és a Lovag volt az első, akinek Carsen elmondta ezt – de a mestere azonnal azt javasolta, hogy ossza meg ezt a Tanáccsal. A Lovag úgy vélte, hogy Shan mesternek és a többieknek tudnia kell az igazságot, és Carsen elfogadta, készen szembeszállni a következményekkel, nem számít, milyen durvák azok. Mielőtt a Tythonra indultak, a személyzet kapcsolatba lépett Suthra tábornokkal és informálta az eseményekről, amik kitudódtak. A csalódott Suthra bocsánatot kért a hibájáért és újabb rossz híreket hozott: Kiwiiks és Din mesterek elmulasztották az utolsó két komm-bejelentkezésüket. Suthra kérte a Lovagot, hogy kövesse a mestereket a Tatuin és az Alderaan bolygókra, de először a Jedi tájékoztatta őt Carsen titkáról és a tervükről, hogy beszélnek a Tanáccsal. A mon calamari először a nőről gyanította, hogy kém, de elhitte a Lovagnak, hogy Carsen szavahihető. Utasítva Teesevent, hogy állítson be egy pályát a Mélymagba és a Tythonra, a Lovag és Carsen meditálva töltötte az utat a körleteikben.

 

A Tythonon találkoztak Shan nagymesterrel, így Carsen el tudta mesélni múltjáról az igazat. Shan összehívta a Tanácsot, így Carsen vallomást tehetett a többi mesternek, bár csak Syo Bakarn, Jaric Kaedan és Tol Braga mesterek tudtak ott lenni - Braga holoadáson keresztül, Bakarn és Kaedan személyesen. Carsen múltja nyugtalanította Bakarnt, mivel az konkrét bizonyítékot adott a Tanácsnak, hogy a Gyermekek léteznek – bár Bakarn nem tudta, hogy ő maga volt a Császár Elsőszülöttje, a Gyermek, aki óvta a többieket a Jedik felfedezésétől. Bár Kaedan ki akarta tiltani Carsent a Rendből, mivel a nő most már fenyegetést jelentett, azonban mestere felszólt, és újra megerősítette bizalmát a padawanja iránt: Carsen sosem tudná elárulni a Jedi Rendet. Shan hitt a fiatal Jedinek áldását adta Carsennek, hogy továbbra is a Lovag padawanja maradjon, és a páros visszatért a hajójukhoz.

 

A Sokkhenger 

"Tábornok, a Tatuinon vagyok. Kiwiiks mester bejelentkezett már?"
"Mikor utoljára hallottuk, Kiwiiks a fegyverkutató létesítményünket védte. Utána az összes komm-bejelentkezést elmulasztotta. A legvalószínűbb, hogy ellenséges akció áldozata lett, de a Tatuinon bármi lehetséges."
- A Lovag és Suthra tábornok. 

Hero TatooineCarsen nagyon nyugtalannak tűnt, amiért korábbi mesterének nem sikerült visszajelezni, és mivel nem érezte a togrutát az Erőben, a Lovag és Teeseven a Tatuin felé vették az irányt. A száraz sivatagvilágra érkezve, a trió a hajót az anchorheadi űrkikötőben tette le, a legnagyobb köztársasági településen a bolygón. Ott újra kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal, aki eligazította a csoportot. Kiwiiks utolsó jelentése az volt, hogy védte a fő kutatólétesítményt, de utána semmi sem érkezett tőle, és a tábornok birodalmi akciót gyanúsított. A sivatagbolygó nagyrészt lakatlan volt, ami tökéletes helyet nyújtott egy titkos projektnek. Suthra utána arrébb lépett, hogy Godera doktor tájékoztassa a Lovagot a Sokkhengerről – egy eszközről, ami masszív ultrahangos rezgéseket bocsátott a földre. A rezgések ellenséges erődítményeket károsítottak meg mikroszkopikus skálán, szó szerint felpuhítva a valódi anyagokat, és biológiai lényeket is meg tudott nyomorítani, ha azok elég közel voltak. Ugyanakkor a fegyver legnagyobb veszélye az volt, hogy a vibrációk végül annyira széthasítják a bolygó magját, hogy és az végül felrobban. Mikor a Lovag tiltakozott az ilyen technológia felhasználása ellen, Suthra elmagyarázta, hogy ez a mellékhatás nemrég lett felfedezve, és hogy ő betiltotta a fegyver további tesztelését. Mindazonáltal a kutatólétesítménynek volt egy teljesen működőképes prototípusa.

 

Carsen érezte Kiwiikset az Erőn keresztül, de az érzés halvány volt és gyenge, mintha haldokolna, és az egyetlen bepillantás az volt a togruta környezetébe, amit Carsen össze tudott szedni, hogy valami sötét helyen tartózkodik. A Lovag és Carsen azonnal elindult Anchorheadből, délre tartva a Jundlandi Pusztaság régiója felé és keletre, a kutatóintézet felé. Ott a Jedik a létesítményt őslakos buckalakók támadása alatt találták, arra kényszerítve a Lovagot, hogy átverekedje magát az ellenséges és helyi őslakosokon. Miután megtisztította a buckalakókkal teli épületet, a páros egy zárt ajtót talált mélyen a létesítményben, amit a Lovag felnyitva egy ember nőt és egy csoportnyi parányi jawát talált – a Tatuin lakosainak másik faját. Az ember Hare'enként mutatkozott be, a projekt földrengéskutatójaként, és a jawákat Brrikként és családjaként. Hare'en Brrik klánjának otthont adott a létesítményben, miután az övéit megölték a homoklakók, és a családja a Sokkhengeren való segítségükkel hálálta meg.

 

Hare'en kérdezte, hogy ketten azért vannak-e itt, hogy védjék a Sokkhengert, mint Kiwiiks, felszikráztatva Carsen érdeklődését. Az idősebb nő kifejtette, hogy a Jedi-mester birodalmi katonáktól védte a létesítményt, de egy vörös bőrű Sith legyőzte őt és elvonszolta a testét a Sokkhengerrel. Hare'ent nyugtalan volt a Sith miatt – ahelyett, hogy gyilkolt volna, egyszerűen elvitte a szuperfegyvert és élve elfogta Kiwiikset, semmibe véve Hare'ent és a jawákat. Csak Brrik doidjait támadta, amik azt mondták a tudósnak, hogy ő és a jawák nem ártanak senkinek és nem érdemelnek halált. Hare'en és a jawák éppen megkísérelték helyreállítani a létesítmény energiaellátását, mikor a buckalakók támadtak, így a Lovag kiment, hogy szembeszálljon a buckalakókkal és megjavítsa a generátort, így a tudós le tudta nyomozni a Sokkhengert. Ennek végeztével a Jedik visszatértek a létesítmény biztonságába és találkoztak Hare'ennel, aki megtalálta a Sokkhenger helyzetjelző nyomjeladóját. Ugyanakkor a fegyvert már aktiválták – ha nem állítják le, elpusztíthatja a Tatuint. A szeizmikus rezgések megszakították a létesítmény érzékelőit, így a Lovagnak muszáj volt elhelyeznie néhány ultrahangos szkennert a régióban, hogy a fegyver hollétét leszűkítsék.

 

Carsen sürgetésével a páros elhagyta a létesítményt és a hegyeket, ahol átkeltek a Jundlandi Pusztaságokon, hogy elhelyezték a szkennereket olyan helyeken, mint a Bak'arap tanya, az Északi Szélfarm és az Északi Jundland-fennsík. Az utolsó szkenner elhelyezésével a duó holokommon keresztül kapcsolatba lépett Hare'ennel, aki jelentette, hogy a Sokkhengert egy elhagyatott bányászkomplexumba vitték a Homok-tenger régióba – de az a komplexum a legendás rovarszerű lény, a homokdémon búvóhelye volt. Amint éppen odaadta a Lovagnak a komplexum koordinátáit, az adás vibrált és félbeszakította egy másik hívás. A Jedi holokommja egy tagbaszakadt Sith Tisztavérűt vetített ki, aki Praven nagyúrnak, Darth Angral tanítványai egyikének mondta magát – ő volt az a Sith, amiről Hare'en korábban beszélt, és az egyik alak, akiről Tarnis beszélt halála előtt. Informálva a Jedit, hogy neki van meg az egyetlen elektronikus jeladó, amely képes hatástalanítani az aktivizált Sokkhengert és megmenteni Kiwiikset, Praven kihívta a Lovagot egy párbajra az eszközért.

 

Duel On Esus MesaÁtutazva a Jundland-szakadékon, a Lovag Pravennel találkozott az Esus Mesánál a Jundland-szakadéknál. Beszélve a Sith-tel, a Lovag megtudta, hogy Praven nagy hangsúlyt fektet a hűségre és a becsületre, valamint hogy Tarnis Praven tanítványa volt. Felismerve, hogy Praven mélységesen kételkedett az ő és mestere tetteiben, a Jedi próbálta meggyőzni őt, hogy térjen le a Sith-ek ösványéről és válassza a világos oldalt, de Praven visszautasította, és párbajozásra kényszerültek. A Lovag legyőzte Pravent a harcban, de nem ölte meg, mivel ez nem a Jedik útja volt. Praven utána tudatta ellenségével, hogy a becsülete megköveteli, hogy a Sith megadja magát Angralnak, így Angral megkímélné a további megaláztatástól és kudarctól, ha megöli. Mindazonáltal a Lovag érezte a ragyogó lelket Pravenben és meggyőzte, hogy az értékei a Jedikéivel egyenértékűek. Praven hitel ellenére, hogy a Jedik sosem fogadnák el őt, a Lovag szavai által Praven meggondolta magát és megnyitotta magát a világos oldalnak – a sötét oldal elhagyásával Praven odaadta a Lovagnak az elektronikus jeladót. Praven köszönetet mondott a Jedinek, és szerencsét kívánt a Lovagnak és Carsennek, majd a legközelebbi űrkikötőbe utazott és a Jedi Rendhez fordult kiképzésért.

 

Mialatt a Lovag az eszközt vizsgálta, Hare'en pánikszerűen lépett kapcsolatba a párossal és elárulta, hogy Brrik és családja a létesítményhez ment a Jedik segítésére. Ugyanakkor a csoport most tőrbeesett a homokdémonnal, arra kényszerítve a Lovagot és Carsent, hogy a Homok-tengeren keresztül rohanjanak a bányászkomplexum felé. Ott megtalálták a rémült jawákat, akik a homokdémon és bábja elől bujkálnak és megparancsolták nekik, hogy maradjanak veszteg, míg elbánnak a lénnyel. A két Jedi megküzdött és a monstrumszerű rovarfélével és kisebb gyermekével, és legyőzték azokat, kitérve a mennyezetről leeső jókora sziklák elől, amiket a Sokkhenger szakított le a szomszédos üregben. Miután belépve az üregbe, Carsen és a Lovag védekeztek a vibrációk ellen, hogy elérjék a tojás alakú fegyvert, és megtalálják az előttük fekvő, elájult Kiwiikset. Míg a Lovag deaktiválta a szuperfegyvert Praven elektronikus jeladójával, Carsen azonnal elesett tanára segítségére sietett és gyorsan felébresztette a togrutát. Brrik klánja segítségével a Jedi megsemmisítette a barlangot, és a Sokkhengert néhány tonna kő alá temették, míg Carsen habozva elmesélte múltját Kiwiiksnek. Ugyanakkor félelmei alaptalanok voltak az elutasítástól - Kiwiiks elárulta korábbi tanítványának, hogy a múltja nem számít, és hogy büszke volt Carsen teljesítményére. A jawák utána elvitték a sebesült Jedi-mestert a közeli Thorazan Kirendeltségbe orvosi ellátásért, míg a Lovag és Carsen visszatértek Anchorheadbe a hajójukhoz.

 

A Haláljel 

"Tábornok, az Alderaanon vagyok. Hallott már Orgus mester felől?"
"Negatív. Elnézve az ottani káoszt, csoda lenne, ha az üzenetek átjutnának. Az Alderaan egy háborús zóna. A nemesek azért harcolnak, hogy eldöntsék, ki a vezető - és hogy a világuk a Köztársaság vagy a Birodalom szövetségese legyen-e."
"A fegyveres projektjeikkel meg kell védeniük az Alderaant a Köztársaságnak."
- A Lovag és Suthra tábornok. 

Hero AlderaanA Tatuin elhagyása után a trió visszatért a Magvilágokba és az Alderaanra utazott. A Köztársaság egyik alapító világaként, az elmúlt évtizedben az Alderaan egy brutális polgárháborúban sanyargott, aminek fő kérdése az volt, hogy melyik házé legyen a trón, és a Köztársaság az Organa-házat támogatta a Birodalom által támogatott Thul-ház és Ulgo-ház ellenében. Az Ulgo-ház vezetője, Bouris Ulgo, egy korábbi köztársasági tábornok királlyá koronáztatta magát nem sokkal az utolsó királynő halála után a Hidegháború korai időszakában.

 

Mikor a csapat orbitális pályára lépett, kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal és Godera doktorral. A tudós elmagyarázta, hogy a fegyveres projekt az Alderaanon – a Haláljel lézer – három alkatrészből áll: egy célzó berendezésből, egy központi komputerből és egy fókuszáló lézerrel ellátott orbitális műholdból. Az eszköz a célpontokat mikroszkopikus és felderíthetetlen nyomokkal jelöli meg, lehetővé téve a központi számítógép számára, hogy bárhol betájolják azokat a bolygón, és a műhold hajszálpontosan és járulékos veszteség nélkül tud tüzelni a számítógép által küldött célpont megsemmisítéséhez. A Lovag elkeseredett, hogy a Köztársaság orvgyilkolással foglalkozik, de Suthra azzal vágott vissza a Jedinek, hogy örömmel véget vetne egy életnek, ha azzal milliárdokat menthet meg. A Haláljel ugyanakkor egy hátránnyal is rendelkezett: míg a műhold bármely célpontot meg tudott semmisíteni a bolygón, maga a célzó berendezésnek 20 méteres maximális hatóköre volt. Suthra utasította a Jedit, hogy találkozzon Alde gróffal, kinek háza társalapító volt a Haláljel projektben a Köztársasággal egyetemben. A gróf látta utoljára Din mestert, és az Organa-kastélynál várt a Lovagra, de a birodalmi erők tönkretettek néhány holorelét a körzetben. A Pallista Űrkikötőben téve le a hajót, a Jedi és társa legyőzte a birodalmiakat a régióban és gyorsan megjavították a megrongált holoreléket, majd Alde követségéhez fel vették az irányt.

 

Az épületben a Lovag a grófot beszélgetésben találta egy miriali nővel, akit Alde Aleyna Harkként mutatott be. Hark, aki a Mensaav Katonai Laboratóriumban dolgozott, a Haláljel kutatóintézetében, éppen ecsetelte, hogy miként támadták meg a birodalmi erők a létesítményt egy Sith - egy "undorító kisember" - vezetésével. Din meg akarta menteni a létesítmény és el akarta söpörni a birodalmi erőket, de a Sith az árnyakból előbújva elkapta a Jedit és hátba döfte. A Sith utána erősítést kért a killikektől, az emberméretű alderaani rovarszerű őslakosoktól, és Hark épphogy elmenekült, mielőtt a killikek megszállták a létesítményt. Alde elkezdett fel-alá járkálni, amint terveket vitatott meg a Lovaggal a létesítmény megtámadásáról, de a Jedi hirtelen észrevett egy kicsi vörös villogó fényt a nyaka mögött, mikor a gróf megfordult. A Lovag azonnal felismerte ennek jelentését, aki a nemes felé ugrott, de túl késő volt – a Haláljel tüzelt, eltalálta a nemest és hátrataszította Harkot, a Lovagot és Jedi társát. A felbolydulásra felfigyelt követség őrei berontottak a terembe, hogy Alde holttestét a padlón feküdve találják, ami arra sarkallta őketa, hogy megadásra utasítsák a másik hármat. Yils őrkapitány semmibe vette a Lovag magyarázkodási kíséretét, de Hark fogolyként feladta magát, hogy a Jedi folytatni tudja a küldetést. Yis gyanakodott, de elhitte a Jedinek, hogy a Lovag majd visszatér, és elengedte őket a követségből.

 

Knight Slices DoorÁtutazva az Alsakan-alföldet, a Lovag megtisztított egy utat a killikekkel elárasztott Mensaav Laboratóriumhoz és bejutott a létesítmény katonai osztályába. Ott több killik rátámadt a Jedire, de a Lovag és társa sikeresen elintézte őket és elérték a labor végét, ahol egy bezárt ajtó zárta el útjukat. Az ajtónál erőlködő Lovag épphogy tudta hárítani Din fénykardcsapását, mikor kinyitotta az ajtót. Din túlélte a támadást és bezárta magát a kamrába Parvux doktorral, a kutatócsoport egyetlen túlélő tagjával, és a páros felfedte, hogy Hark tulajdonképpen egy birodalmi kettős ügynök. A miriali megadta a labor helyzetét, hogy megtalálja az alacsony Sith erőit, és azt is elmondta, hogy ártatlan az Organa-kastélyban ártatlan embereket célzott be a Haláljel célzó berendezésével. Din gratulált korábbi tanítványának a rovarszerűek vezére megöléséért, de a Lovag tájékoztatta a Jedi-mestert, hogy egyáltalán nem volt semmilyen vezér sem. A beszélgetés alábbhagyott, mikor az ajtó rázkódni kezdett, és a Lovag és Din elővették fegyverüket, mikor a fal szétesett. A két Jedi és a Lovag társa együtt a kamrába beözönlő hordányi killikkel nézett szembe, akiket a killik praetor követett – a túlméretezett vezér, akiről Din beszélt. Míg Parvux felborított bútorok mögött bújt el, a trió tartotta a vonalat és az összes támadó killiket levágta.

 

A félelemből helyrerázódó, Parvux felkelt és becsatlakozott a két Jedi a Haláljelről szóló beszélgetésébe. A zabrak azt javasolta, hogy semlegesítsék a Haláljel három generátorát a lézer ideiglenes kiiktatásához, így Din biztonságba kerítette a doktort a közeli Duvaal Őrhelyen, míg a Lovag a killikekkel harcolt, akik a laboratórium területén hemzsegtek, és hatástalanította az áramfejlesztőket. A Lovag eme tette alatt a kicsi Sith – Nefarid – nem egyszer kapcsolatba lépett a Jedivel holokommon keresztül és kigúnyolta ellenségét, végül felfedve, hogy éppen felállított egy másik energiaállomást a Lovag hatóterén túl. A Lovag utána visszatért a Duvaal Őrhelyre, ahol Din és a Jedik kapcsolatba léptek Wynne Organával, az Organa-ház Köztársaság-párti emberével. Organa informálta őket, hogy Hark sosem került a cellájába, és már órák óta eltűnt – de a felderítők éppen megpillantották a nőt, amint belép a Thul-palotába a Juran-hegységláncban. A Thul-ház a Birodalom egyik szövetségese volt, de Horis Thul herceg támogatta a Charle Organa herceg által javasolt békés párbeszédet, és szerinte a békefolyamat darabokra törne, ha Thult megölné a Köztársaság szuperfegyvere. Din szólt korábbi tanítványának, hogy üldözze Harkot, míg ő Nefarid búvóhelye után kutat. A Lovag ellenvetése ellenére a páros különvált a küldetéseik elvégzéséhez.

 

A Juran-hegységeken átkelve, a Lovag és a Jedi társa rajtaütöttek a táboron és gyorsan átvágták magukat Thul meglepődött őrein. A csoportosulás központi üregébe jutva a Lovag néhány őr társaságában megtalálta Harkot, amint a herceggel beszélget. Thult meglepte, hogy a Jedik áttörtek védelmén, és a Lovag kilétét és szándékait firtatta, de Hark közbevágott és megparancsolta az őröknek, hogy támadjanak, állítva, hogy a Jedi meg akarja ölni a herceget. A hirtelen tűz alá kerülő Lovag félrevetődött az ellenség sugártüzétől és a földre kerítette az őröket, majd Hark ellen szegült, aki egy rejtett sugárpisztollyal tüzelt, amint a herceg ámulattal figyelt. Lefegyverezve és megsebesítve az ellenséges ügynököt, a Lovag keményen földre terítette Harkot, majd elmagyarázta a szituációt a nemesnek. Thul hitt a Jedinek és megparancsolta elrejtőzött őreinek a miriali letartóztatását, de a nő rosszindulatúan tájékoztatta a párost, hogy éppen most tájolta be őket a Haláljel célzó berendezésével egy utolsó dacos tettként. Az eszét elvesztő herceg egy lövéssel állon találta Harkot, aki elájult, majd a Lovag felé fordult, akit tájékoztatott, hogy Nefarid mozgalmait árulás vádjával keresik. Mielőtt a herceg elfogadta a Jedi tanácsát, miszerint meneküljön az űrkikötőbe, hogy megmeneküljön a Haláljeltől, átadta Nefarid koordinátáit és Hark halálát követelte. A Jedi ámbár nyugodt maradt, és emlékeztette az érzelemtől heves nemest, hogy gondolkodjon racionálisan. A lenyugodott Thul meglátta a bölcsességet a Lovag szavaiban és az őreivel letartóztatta az árulót, mielőtt elpusztította a Haláljel célzó berendezését.

 

Mialatt Nefraid Glarus-völgyben lévő búvóhelyéhez tartott, a Lovaggal kapcsolatba lépett Din. A Jedi-mester elárulta, hogy hazudott volt tanítványának – Nefaridot követése helyett, magát Darth Angralt kereste. Mielőtt a Lovag odaért a Duvaal Őrhelyhez, Din Angral hajóját az Alderaan-rendszer peremén lokalizálta, és felosont a hadihajó fedélzetére, hogy egyszer s mindenkorra megsemmisítse régi ellenségét. A Lovag aggodalma ellenére az ifjabb Jedi sok szerencsét kívánt Dinnek és tovább folytatta útját Nefarid bázisa felé. Átverekedve magukat a létesítményt őrző birodalmi erőkön, a Lovag és társa belépett a bázis szívébe, hogy egy látszólag elhagyatott kamrára találjanak. A páros felment a lépcsőn a második emeleti kezelőhídra, ahol egy kommunikációs konzol várt a beindításra, és a duó meghallotta Nefarid visszhangját a teremben. Az árnyékból gúnyolódó Nefarid távirányítással aktiválta a konzolt, hogy kivetítsen egy élő adást Angral hadihajójának hídjáról, az Oppressorról.

 

Orgus DeathA holo kivetítette a Din fölött álló Angralt, és a Sith-nagyúr a Jedi-mestert gúnyolta az ostobaságáért. A ledermedt Lovag nézte, amint Angral elfordul ellenségétől, visszautasítva a Jedi kérését, hogy engedje el gyűlöletét, amint Din talpra kecmergett. Angral kezébe hívta fénykardját és bekapcsolva a vérvörös pengét, és kérdezte régi ellenfelét, hogy fél-e a haláltól, Din pedig a Jedi Kódexből idézve válaszolt, mire a Sith felnyársalta a Jedi-mester gyomrát és az Erővel áthajította a termen. Din tanítványa összecsuklott, amint a Jedik Din halálán osztoztak, és Nefarid nevetése visszhangzott a teremben, mikor az adás véget ért. A Sith előbújását követelve a Lovag veszélyérzete kihegyezett lett, amint Nefarid emlékeztette a Jedit a Haláljelről. A Lovag leugrott a platformról, mikor éppen tüzelt a szuperfegyver, amit a Jedi társával együtt a második emeletről letaszította. Amint a páros földet ért és elővette fegyvereiket, Nefarid az Erő-álca elvetésével felfedte magát, majd bekapcsolta duplapengéjű fénykardját és a Lovagra rontott. A Sith-varázsló a Haláljelet és Sith varázslatot vetett be ellenségei ellen, Erő-villámok csapásait és életelszívó varázsigéket engedve szabadjára, amint az ellenfelei kitértek az orbitális fegyver szakaszos tüzétől. Ugyanakkor Nefarid előnyei kesés ideig tartottak csupán, és hamar védekezésre kényszerült a Lovag ellen, és kénytelen volt az árnyakba osonni, hogy kitérjen a messze képzettebb párbajozó elől. A varázsló megtévesztése csupán néhány pillanatnyi haladékot adott neki, mivel a Jedik megtalálták őt az Erőben és, kitérve a Haláljel többi tüzétől, folytatták párbajukat. Nem számított, mennyire tűnt el Nefarid, a két ellensége üldözte őt, és a harc végül akkor fejeződött be, mikor a Jedik egy fénykardcsapással a padlóra küldték a Sith-nagyurat.

 

Nefarid holttestét a padlón hagyták, a páros a Haláljel központi komputere létesímtényét kereste, irányítója halálával többé már nem tüzelt. A Lovag ráakadt a számítógépre, belegépelte a gép saját koordinátáit és a fegyvert tüzelésre állította, majd kirohant a kamrából, amint a Haláljel működésképtelenné tette magát. A Jedi utána kapcsolatba lépett Wynne Organával, hogy jelentse sikerét, és a fiatalember tájékoztatta a Lovagot, hogy a Thul-ház békeajánlatként leszállította nekik Aleyna Harkot. A hajónál a kettős újból találkozott csapatuk harmadik tagjával és kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal. A mon calamari komor volt, miután meghallgatta a Lovag beszámolóját, és tájékoztatta az ifjú Jedit, hogy Angral a HoloNeten sugározta Din meggyilkolását, majd a Jedi hulláját kidobta az űrbe. Egy köztársasági komp megtalálta Din testét, amit a Tythonra vittek, hogy egy hősnek kijáró temetést rendezzenek.

 

Kipusztulás 

Az összes életet kiirtották… Ez hihetetlen.
- Kira Carsen. 

Ugyanakkor, ahogy Suthra szóhoz engedte Godera doktort, Din utolsó cselekedetével ajándékot hagyott hátra a Köztársaság számára. Nyomkövetőt rakott az Oppressor fedélzetére Angral felfigyelése nélkül, lehetővé téve, hogy a Köztársaság megtalálja a hajót, mikor az kilőtt a hiperűrbe – Suthra hálás volt ezért az áldozatért, bár a Lovag megkérdőjelezte értékességét. A mon calamari utána emlékeztette a Jedit, hogy Din feláldozta életet, így másoknak nem kell feláldozni sajátjaikat. Az a bizonyos nyomkövető jelentései félbeszakították a beszélgetésüket, amik Angral hajóját az Uphrades-rendszerben mutatták ki. Az Uphrades egy jelentős agrárvilág volt, ami a Coruscant élelmének több mint felét látta el, és Angral ottani jelenléte rossz jel volt a Köztársaságnak.

 

SystemMivel az Alderaan közelebb volt az Uphradeshez a Coruscantnál, Suthra kérte a Lovagot és személyzetét, hogy azonnal induljon a rendszerbe. Carsen szerint Angral nem sok kárt tehet a bolygón egy hajóval, de Godera ellenvetette és mindenkit emlékeztetett arra, hogy a Tarissal hogy bánt el Darth Malak Leviathan sorhajója – az emlékeztető helyénvalónak bizonyult, mikor a Lovag a rendszerbe érkezett, és eléjük tárult, hogy az Uphrades elpusztult Angral keze által. A korábbi zöld felszínt most hamu, szikla és magma borította, valamint a széthasított felszínkéreg masszív és kiterjedt darabjai egy durva aszteroidamezőt formáltak a bolygó körül. Maga a légkör égni látszott, egy kísérteties és sokszínű szúrós sarki fény, ami a halott bolygót világította meg. A pusztítástól ledöbbent Teeseven és a Lovag kapcsolatba lépett Suthrával a hajó konferenciaterméből, míg Carsen az érzékelő jelzéseit sugározta a pilótafülkéből. Mindenkit hasonlóképpen megrázott a látvány, és Godera megerősítette a csoport elméleteit – a kár egyezett a kiolvasott információval, amit az Ord Mantellen találtak a Halálosztó fegyverről. A kétségbeesett Lovag rájött, hogy Agral betáplálta a Bolygóbörtönt egy világpusztítóba, és Godera is tovább tetőzte a rossz híreket azzal, hogy közölte a csoporttal, hogy Tarnis az összes köztársasági szuperfegyver projekteket – a Bolygóbörtön, a Haláljel, a Sokkhenger és az Áramőr projekteket- a Halálosztóba kombinálta . Kihasználva az Áramőr csapat általi haladásokat a kibernetikában és fegyvertechnológiában, Angral a saját hadihajójával fúzionálta a szuperfegyver technológiákat, hogy egy világokat elpusztítani képes fegyvert erősítsen a hajójára – amit az imént demonstrált az Uphradesen.

 

Abban a pillanatban Carsen megszakította eszmecseréjüket a pilótafülkéből, jelentve, hogy egy gyenge vészjelet fogott a bolygó túloldaláról. Amint kapcsolta a konferenciaterembe és a Coruscantra, a többiek meglepetten egy catharit látak egy köztársasági felségjelzésű hajóval, aki Dal kapitányként mutatkozott be a Daybreaker köztársasági orvosi fregattról. A kapitány azonnali segítséget kért, amint birodalmi kommandósok rohamozták meg őket, és Suthra és a Lovag egyetértett, hogy a személyzetnek meg kell próbálnia kimenteni a hajót. Amint Teeseven és a Jedi visszatértek a pilótafülkébe, Carsen átvitte a hajót az aszteroidamezőn és dokkolt az ostromlott Wanderer-osztályú transzporttal. A Lovag és társa azonnal kiszálltak, hogy a hajó legénységének túlnyomó részét a Daybreaker egyik orvosi szekciójában találják, akiket a fregatt főfolyósáról egy légzsilip zárt el. A szervezetlen harcosok felett átvéve a parancsnokságot, a Lovag robbantással kinyitotta a légzsilipet az egyik katona robbanóanyagával, és egyenesen egy tűzharcba érkezett a túloldalon.

 

Az ostromlott védők segítségére sietve, a Jedi és a katonák hamar legyőzték a birodalmi támadókat és egy más orvosi terület felé nyomultak – ahová a birodalmi szabotőrök elfoglaltan telepítették a robbanótölteteket. Miután meglepetésszerűen elkapták a szabotőröket és hatástalanították a bombákat, a csoport a hídhoz vezető folyosóra jutott és végeztek a majd’ tucatnyi birodalmival ott, köztük egy Sith bérgyilkossal, aki túszul ejtette a hajó parancsnoki személyzetét. Míg a diadalt arató köztársasági katonák őrizték a hajót és elkezdték felbecsülni a károkat, a Lovag a hídon találkozott Dal kapitánnyal és Senessa doktorral, a Daybreaker miriali egészségügyi főtisztjével. Dal és Senessa közölték a Jedivel, hogy a Daybreaker a rendszerbe érkezett, közben az Oppressor az Uphradest támadja, és hogy a menekülni próbáló hajókat elkapta az ionizált atmoszféra és visszazuhantak a felszín felé. Mikor a fregatt próbált sietni, az Oppressor átszállókabinokat küldött ki a megsemmisítésükre. Dal meg volt győződve, hogy mindenki meghalt az Uphradesen, de Senessa félbeszakította őt, éppen most érzékelt életjeleket a felszínen – feltehetőleg túlélőket. Senessa le akarta vinni a Daybreakert a felszínre, így készleteket, szállást és orvosságot nyújthatnak, de Dal rossz ötletnek tartotta és átsétált a fő kilátóablakhoz.

 

A Lovag társa informálta Senessát, hogy a Daybreakert hatástalanítaná az ionmező, de a miriali szerint ez kötelessége akárhogy is véghezvinni – amit a Jedi jóváhagyott. Ugyanakkor Dal továbbra is csendben figyelte a lepusztult bolygót, arra sarkallva a Jedit, hogy egy csendes beszélgetést folytasson vele. A cathari tiszt kérte a Jedit, hogy engedje el a hajót ahelyett, hogy a túlélőket segítésené, mivel neki volt egy családja, ahová vissza kart térni, és kenőpénzként felajánlotta a fregatt medikai készleteit annak fejében, ha lebeszéli Senessát az ötletéről. Mikor a páros visszatért a doktorhoz és a Jedi társához, a Lovag elárulta Senessának, hogy Dal próbálta megvesztegetni, és el kellene távolítani a parancsnoki pozícióból. A felmérgesedett Dal kirontott a mentőkabinokhoz, míg Senessa részletezte küldetésüket csapatának, az orvosok és a katonák egyhangúan igent mondtak a túlélők megsegítése érdekében.

 

Leszámolás 

Var Suthra: "Újabb vészjelet kaptunk a Tythonról. Továbbítom…"
Satele Shan: "…Darth Angral támadása alatt. Védő vadászgépeket kiküldeni… …Angral csatacirkálója… hadrendbe állít… energiafegyvert… a hajóink nem tudják elhagyni a Tython légkörét… csapdába estünk…"
Godera doktor: "Ez megmagyarázza, hogy Angral miért hagyott fel oly gyorsan az Uphradessel. Már kiválasztotta új célpontját."
Jedi-lovag: "Küldjék el a Tythonra, amijük csak van! Haladéktalanul, tábornok!"
- A Lovag és a személyzet megtudja, hogy Angral megtámadta a Tythont. 

OppressorAhogy a Daybreaker személyzete készült megközelíteni a bolygót, a Lovag és a Jedi társa visszatért hajójukhoz és kapcsolatba léptek Suthra tábornokkal. A mon calamari elkezdte a tápadagolási előkészületek, miután megtudta, hogy mi történt az Uphradesen és a Daybreakeren, de a beszélgetésüket félbeszakította egy vészjel a Tythonról. Shan nagymester segítséget kért a Lovagtól és Suthrától, mivel az Oppressor épp megérkezett a Tython-rendszerbe – Angral következő célpontja maga a Tython volt. Az Oppressor hadrendbe állította a Bolygóbörtön technológia mikro-robbantó verzióit, ideiglenesen ionizálva a Tython légkörét és semlegesítve az ellene mobilizált köztársasági vadászokat. Mikor Shan adása hirtelen megszakadt, a többiek felismerték, hogy Angral az új célpont miatt hagyta el az Uphradest olyan gyorsan. A Lovag utasította a tábornokot, hogy az összes elérhető erejét azonnal küldje a Tythonra, és a Lovag készült elutazni a bolygóra, mikor Godera félbeszakította a Jedit a Desolatorról szóló információival. Miután áttanulmányozta a fegyver terveit, a tudós meghatározta, hogy ugyanazt a hibát örökölte, mint elődje, a Bolygóbörtön: rengeteg időt vett igénybe az újratöltés a tüzelés előtt. Godera javasolta, hogy a Lovag és az Oppressor fedélzetén lévő személyzet még a tüzelés előtt hatástalanítsa a Halálosztót, és a tervet a Jedi el is fogadta. Míg a legénység a Tythonra rohant, Godera tovább tanulmányozta a Halálosztót hibák után kutatva, és Suthra erősítést gyűjtött a Rendnek a Mag összes elérhető forrásából.

 

Angral hajójához közel törve ki a hiperűrből, a legénység elkerülte az Oppressor turbólézereit és biztonságban lesztak a cirkálóra. Ott kapcsolatba léptek Godera doktorral, aki megállapította, hogy Angral megerősítette hajója reaktorát, hogy megbirkózzon a Halálosztó energiakövetelményeivel – amit Goderától tudott meg a tudós kivallatása alatt. Hogy a Halálosztó kikapcsoljon, az Oppressor legalább három reaktormotorját kellett túlhevíteni. Teeseven önként hátul maradt és érintkezett a hadihajó rendszereivel, hogy megzavarja a biztonsági protokollokat, és Angral éppen akkor kezdte zavarni adásukat, mikor Suthra sok szerencsét kívánt a Lovagnak. A harcra felkészült Carsen és mestere kiszálltak és az Oppressor mélységei felé tartottak. Nem sok időbe telt, hogy véderőkkel kerüljenek szembe: számos birodalmi katona és egy Sith-tanítvány keresztezte a két Jedi útját, és a Lovag gyorsan felismerte, hogy Angral V-ös Jelzésű Áramőröket vetett be kettejük ellen.

 

Kira ConfusedMinél messzebbre jutottak, annál erősebb ellenállás várt rájuk, de együtt a két Jedi levágott minden Áramőrt, tanítványt, vagy katonát, aki útjukba állt. Nem sokáig tartott, mire a Lovag és Carsen megérkezett az első reléhez, amit egy jól páncélozott birodalmi harci droid védett, és túlterhelték azt. Erre féltucatnyi birodalmi katona érkezett válaszul, akik tüzet nyitottak a két Jedire, majd több katona rontott be a kamrába egy másik bejáratból. A páros elkerülte a sugárlövedékeket és legyőzte a támadókat, majd a szomszédos kabin reaktormotorja felé indultak, amit szintén egy harci droid őrzött. Ennek a reaktornak a túlhevítése felkeltette néhány harci droid és Áramőr figyelmét, de a Jedik nem álltak meg a küldetés alatt. Miután hatástalanították a harmadik relét, a Lovag és Carsen a hajó hídja felé rohantak, hogy szembeszegüljenek magával Angrallal. Megölve a hajó biztonsági főnökét, Souske-ot, a Lovag a főnök biztonsági őrhelyét vezérelve kinyitotta a hídra nyíló ajtót, és a két Jedi átverekedte magát az utolsó ellenféllel telített folyosót, hogy elérjék céljukat. Maga a Sith-nagyúr a híd legvégében állt, aki a Tythont figyelte a híd kémlelő ablakán keresztül, miközben ellenfelei megérkezésére várt. Angral félresöpörte a Lovag követelését, hogy adja meg magát, és Carsen hirtelen meglepte mesterét, mikor felment a lépcsőn, hogy a Sith-nagyúr mellé álljon. A Lovag rémületére Carsen mély, férfias hangon utasította Angralt, hogy ölje meg a Jedit, és a Sith-nagyúr megígérte mesterének, hogy így fog eljárni – a Császár szállta meg volt Gyermekét.

 

Mikor egy rövid időre megszűnt felette a Császár akarata, Carsen térdre rogyott zavarában, amint Angral emlékeztette örökségére, mint a Császár Gyermeke, és kérte a padawant, hogy csatlakozzon hozzá. Ugyanakkor Carsen mestere előrelépett és unszolta a lányt, hogy harcoljon a Császár befolyása ellen, és a fiatal nő egy hatalmas Erő-lökéssel taszította el a Sith akaratát. A csalódott Angral kivonta fénykardját, majd pengével és villámokkal egyaránt támadta a Lovagot. Az idősebb Sith roppant erős volt, de hatalma nem volt elég a két Jedi legyőzésére. Csapásról csapásra együttmozogva Angrallal, a Lovag lassan eltérítette a Sith-nagyurat az ablaktól az alsóbb szintre vezető lépcső felé, és a párbajnak akkor lett vége, mikor a Jedi fegyverének egy csapásásától Angral lebukdácsolt a lépcsőn. A sérült Sith a lábra állással küszködött, miközben a fegyverét még mindig bekapcsolva hagyó Lovag feléje közeledett, de a Jedi mozdulata félbeszakadt, mikor a sötét oldal energiájának felhője elnyelte Carsent, és a nő szabadjára engedett egy kopár-fehér villámcsapást a mesterére. Ahogy Angral holtan rogyott a padlóra, a megszállott padawan magához hívta a Sith vörös pengéjű kardját és megpörgette azt, a testét pedig csillámló sötét Erő-energia fedte. Carsen mesterére támadott, aki blokkolta a padawan fénykardcsapását és visszataszította, de a megszállott nő megidézett egy Erő-robbanást, ami a Lovagot Angral testén túlra lökte és a padlóra szegezte.

 

Kira PossessedCarsen visszament a lépcsőn a híd legfelsőbb szintjére, és állva nézte, amint a Lovag felkel és tájékoztatja a Császárt, hogy Angral halott. A bábként működő nő ide-oda járkált, és a Császár érzéketlen hangja még egyszer előjött Carsen szájából és informálta a Lovagot, hogy látomásokban látta a Jedit – és nem fogja engedni, hogy azok a jövők megvalósuljanak. A Császár utána arra kényszerítette Carsent, hogy még egyszer elővegye Angral kardját és támadjon a Lovagra a hídon, míg a Jedi egy jól helyezett csapással lefegyverezte őt. A Császárt dühítette, amiért Carsen ellenállt az irányításának, és készült elmében és testben dominálni felette, hogy újra a fegyverévé formálja. Ugyanakkor, mikor a nő teste felemelkedett a padlóról és elkezdett vörös Erő-energiával vibrálni, Carsen nem akarta megölni mesterét – megadva a Lovagnak a reményt, hogy a nő képes ellenállni. Carsen tanítója unszolta őt, hogy maradjon erős, felidézve, hogy ő választotta a Jedivé válást, és hogy a Császár csak akkor uralhatja, ha enged neki. Egy aranyszínű Erő-energiakitöréssel a padawan megtisztította az elméjét a Császár akaratától és véglegesen elvágta a köztük lévő köteléket, megszabadítva magát az irányítása alól. Megkönnyebbülve és megdöbbenve életben maradásukon, a két Jedi kénytelen volt rövidre vágni győzelmük ünneplését, mikor az éppen megérkezett köztársasági vadászok elkezdték bombázni az Oppressort. Ahogy a robbanások elkezdték tönkretenni a hadicirkálót, a duó visszasietett hajójához és elhagyták a haldokló hadihajót, mielőtt az felrobbant.

 

Visszatérés a Tythonra 

Elvesztettük egyik legnemesebb mesterünket, de cserébe kaptunk egy páratlan Jedit.
- Satele Shan nagymester a Lovagot dicséri. 

Ahogy a Lovag és személyzete elnavigált az Oppressor roncsától, a megkönnyebbült Shan nagymester érintkezett velük. Miután gratulált a csoportnak a sikerhez, kérte őket, hogy térjenek vissza a Tythonra és találkozzanak a Tanáccsal a Templomban. A Tanácsteremben Shan megköszönte a Lovagnak és Carsennek hősies erőfeszítéseit és megdicsérte őket bátorságukért. Shan utána a Lovagnak adományozta a "Tython Hőse" címet, megjegyezve, hogy Din milyen büszke lenne rá, ha még élne. A nő Carsent teljes jogú Jedi-lovaggá ütötte a Lovag és Kiwiiks áldásával, és közölte Carsennel, hogy sosem vesztette el hitét a padawanban. Jaric Kaedan mester aggódva hallotta, ahogy a Lovag megemlítette a Császárt, de Carsen és korábbi mestere biztosította a Tanácsot, hogy a Császárnak többé nincs hatalma felette.

 

Suthra tábornok megosztotta a Tanáccsal, hogy Angral veresége ellenére egy konfliktus készül kirobbanni a galaxisban. Angral akciói feszültté tették a Birodalom és a Köztársaság közötti kapcsolatot, és a váratlan politikai nyomás egy újabb háborút nyithat meg. Az Angrallal való konfliktus, plusz a két hatalom közötti események és csaták felmelegítették a Hidegháborút – elkezdődött a Galaktikus Háború.

 

Utazás a galaxisban

 

A Tython feletti csatát követően a Tython Hőse és legénysége egy jól megérdemelt hősi pihenésnek vágott neki. A trió a galaxisban utazgatott pár hónapig, új helyeket fedeztek fel és szükség esetén embereket segítettek, és a kalandjaik alatt Carsent felkereste néhány barátja a Nar Shaddaán. Miután elmenekült a Sith űrből, Carsen 8 évig élt a Nar Shaddaán egy csoportnyi menekülttel az Alsó Ipari Szektorban, mielőtt találkozott Kiwiiksel és Jedi lett belőle, és az akkori barátaiknak segítségre volt szükségük. Az idegen menekülteknek orvosi csomagok és készletek kellettek a túlélésért, és Carsen eltökélten akart segíteni gyermekkori barátain. Ámbár nem volt minden rendben a holdon; mielőtt Carsen elment, szembekerült a menekülteket terrorizáló Ur'kossags bandával. A találkozás fanyarul ment, és a nő kénytelen volt megölni néhány bandatagot. Bár Carsen nem ismerte fel, a barátainak tett akcióinak rossz híre kelt, és a csoport itta meg a levét: néhányan érintkezett velük, de más menekültek féltek a csoporttól. Carsen Enaq nevű evocii barátja megköszönte neki a segítséget, de egy Darshyn nevű másik menekült nem örült visszatérésének. Carsen meglepetten vette tudomásul akciói következményeit, de biztos maradt abban, hogy jól cselekedett.

 

Vadászat a Császárra 

Az Erő veled van - most és örökké.
- Orgus Din mester Erő-szelleme, korábbi tanítványának. 

Orgus GhostUgyanakkor a legénység nyugalma félbeszakadt, mikor a Lovagot meglátogatta Orgus mester Erő-szelleme. Din szelleme utasította korábbi tanítványát, hogy menjen a Tatuinra, ahol a Jedi találni fog a sivatagben egy lezuhant hajót, mielőtt figyelmeztette a Hőst, hogy a Császár hatalma egyre nő, és bármely áron meg kell állítania. Informálva Carsent és Teesevent Din üzenetéről, a Lovag a Tatuinra utazott és az Erő hívását a keleti Jundland sivatagba követte. Ott a Lovag és társa rátaláltak egy lezuhant Jedi-hajóra, amit Sith Fosztogatók támadtak. A Sith-ek legyőzésével a Hős találkozott egy Jomar Chul nevű zabrak Jedivel, aki a hajó roncsain belül meditált. Chul tudta, hogy a Lovag a Tython Hőse, és megköszönte a Hős segítségét és kapcsolatba lépett a kel dor Tol Braga Jedi-mesterrel. Ő jelentette a lezuhanást és sérülést Bragának, aki utasította Chult, hogy adja oda a Lovagnak a szenzoros hajónapló összeállítását, ami Chulnál volt. Chul egy ellenséges rendszert figyelt és az ő dolga volt elvinni a szenzornaplókat a Jedi Tanácsnak, de Braga megparancsolta a megsérült Jedinek, hogy várjon meg egy orvosi kompot.

 

A Hős elvitte a naplókat a Tythonra, ahol Braga mester kérte a Lovagot, hogy csatlakozzon egy általa összeállított csapásmérő csapathoz. Braga és néhány más Jedi felfedezték, hogy a Császár egy űrállomást tart fenn a Dromund Kaas birodalmi főváros felett, és hogy a legtöbb idejét az állomáson tölti. A kel dor azt tervezte, hogy összerak egy Jedikből álló csapásmérő csapatot, hogy elfogja a Császárt és a Tythonra vitesse. Ugyanakkor az űrállomást egy felfedezhetetlen álcázó berendezés rejti. Braga egyik múltbéli tanítványa - Warren Sedoru, a csapásmérő csapat egyik tagja – a Balmorra háború sújtotta világán kereste az erős álcázó berendezést, amiről az a szóbeszéd járta, hogy azon a világon van. Sedoru éppen megerősítette a prototípus ottlétét, és Braga elküldte a Hőst a Balmorrára, hogy segítse a többi Jedit a berendezés felkutatásában, hogy visszafordítsák azt.

 

A Balmorra csatamezői 

Megtudtuk, hogy a Birodalomnak van egy prototípus álcázó berendezése a Balmorra egyik fejlett fegyvergyárában. Ugyanez a technológia rejtőzik a Császár erődjében.
- Warren Sedoru. 

Ismét elhagyva a Tythont a hajójukon, a trió a Balmorrára utazott, és a Köztársaság ottani orbitális állomásán szálltak le. A Hőssel és csapatával aztán Sedoru érintkezett, aki elmagyarázta, hogy a helyi ellenállás már több mint 3 évtizede harcol a birodalmi okkupációval, még azelőtt, hogy a Köztársaság kénytelen volt visszavonulni a bolygóról a Coruscanti Egyezmény részeként. Az ellenállás fukar módon segítette a Hőst a prototípus keresésében a Köztársaság neheztelése ellenére, és megkezdték a küldetést. Ugyanakkor a Köztársasági Parancsnokság a bolygón éppen kapott egy kétségbeesett hívást egy ellenálló orvosi épületből a Farnel Előőrs közelében, Bogárvárosban – egy korábbi genetikai kutatótelepből, amit a rovarszerű colicoidok elfoglaltak – és kérték a Lovagot, hogy mentse meg a kórházat az ellenállás bizalmának elnyerése érdekében. A Lovag társaival egy komppal a Farnelre sietettek az állomásról, a létesítmény felé.

 

Colicoids And DocBejutva a bunkerbe, a páros rálelt az orvosi épületre, ami éppen colicoidok rajainak támadása alatt állt. Gyorsan elintézve az érző rovarszerűeket, a Lovag beszélt az ellenállás kapcsolatával, egy Archiban Kimble nevű férfival. Kimble, aki inkább a "Doki" néven volt ismeretes, azonnal gondjaiba vette a csapatot és utasította őket, hogy szállítsák el a betegeket. A Lovag beszélt Kimble-vel, aki figyelmeztette a Lovagot, hogy a colicoidok úton vannak, és a Jedi megparancsolta az orvosnak, hogy menjen vissza. Éppen ekkor a colicoidok elkezdtek feltörni a földből a szomszédos folyosón. Míg Kimble és az ellenállás tagjai a veszély elől elvitték a betegeket, a Lovag és a Jedi társa átküzdték magukat a rovarszerűek raján. Hogy megállítsa a támadásokat, a Lovag darabokat szakított ki a mennyezetről, hogy feleméssze azt a négy csatornát, amit a colicoidok használtak a kórházba való bejutáshoz, még a pár tucatnyi ellenség feltartóztatása ellenére is. A Jedik utána követték Kimble-t és a többieket vissza a létesítmény biztonsági termébe, ahol Kimble evakuációt tervezett. Ugyanakkor néhány beteg elmozdítása túl kritikus volt, és a birodalmi katonák ellopták a sajátjaiknak az összes traumacsomagot a közeli Markaran-síkságon. Míg az ellenállás elmozdította a hordozhatóbb betegeket, a Lovag elvitt egy kompot a Jacent-völgybe és visszaszerezte a készleteket az ott állomásozó birodalmiaktól.

 

Visszatérve a kórházba, a Jedi elvitte a traumakészleteket Kimble-nek, mikor Sedoru megérkezett. Az ellenállás belement, hogy segít megtalálni a prototípust, de be kellett jutniuk a birodalmi számítógépes hálózatba, és az egyetlen kapcsolódási pont Sobrikban volt – a Birodalom balmorrai műveleti bázisában. A várost birodalmi légiósok és hatalmas harci droidok őrizték szigorúan, és a parancsnokukról ismert volt, hogy az észlelt támadásokra agresszívan válaszol. Az ellenállás terve az volt, hogy a Jediknek meg kellett támadni néhány kommunikációs relét, amik Sobrik hálózatához kapcsolódtak, elvonva a birodalmi erőket a városból, így az ellenállás beosonhat és bejuthat a komputerrendszerbe. Mivel Sedoru már nem volt eléggé képzett és gyors, hogy elbánjon a sok ellenséggel, a Hős és a Lovag társa visszatért a Jacent-völgybe, hogy megtámadják a birodalmiak Jacenti Táborát. Átküzdve magukat a megannyi birodalmin, a duó elérte a tábor kommunikációs rendszereit és aktiválta a segélyhívást. Az erősítés érkezése előtt a Hős kirohant a területről és a Balmorrai Fegyvergyárba tartott. Ott a Lovag aktivált egy másik segélyhívást, majd megismételte a folyamatot a közeli Hódító Táborban. A Hőssel utána kapcsolatba lépett Sedoru, aki utasította a Jediket, hogy Sobrikban találkozzanak az ellenálló csapásmérő csapattal. Miután átküzdték magukat a város megmaradt védelmén, a Lovag és társa találkozott Kimble-vel és a többiekkel Sobrik járműraktárában.

 

A Lovag Kimble-től megtudta, hogy a csapásmérő csapat már elfoglalta a raktárt és megszerezte az információt, de amint elmentek, egy birodalmi orvosi transzport landolt az épületnél. A csapat vezetője, egy Avers nevű férfi tüzet nyitott embereivel és megölték a legtöbb birodalmit. A kettőt félbeszakították, mikor Larkin őrnagy, az egyik fogvatartott túlélő a lenti szintről Avers és Kimble felé ordított, hogy az emberei haldoklanak. Mint sok ellenálló, Avers mély gyűlöletet érzett a birodalmiak iránt az évtizedek óta tartó okkupáció miatt, és boldogabban hagyná sebesült ellenségeit meghalni. A Hős ugyanakkor javasolta Kimble-nek a birodalmi sebesültek ellátását, de egy bejövő adás félbeszakította Sedorutól. Az idősebb férfi figyelmeztette a Jediket, hogy a jelenlegi harc Sobrik körül felkavart egy colicoid fészket, és a rovarszerűek a város külső részein rajzanak. A csapásmérő csapatnak azonnal távoznia kellett, különben ellepik őket, és Avers megparancsolta egységének, fussanak, amerre látnak. Ugyanakkor Larkin őrmester képtelen volt elvinni embereit, és Kimble segíteni akart – nem hagyhatja el a sebesülteket, tekintet nélkül, hogy azok kit szolgálnak -, de a Lovagnak muszáj volt feltartani a colicoidokat. Míg Kimble a három sebesült birodalmi felé tartott, Larkin segített a Lovagnak és Jedi társának védeni a raktárt a rovarszerűek rajzásától. Larkin hálás volt és elámult, amiért a Hős kockáztatta életét a Birodalom katonáinak segítéséért, majd megköszönte a Jedinek és távozása előtt megígérte, hogy elterjeszti az esemény hírét a katonatársai között. Kimble informálta a Lovagot egy közelben lévő siklóról, de mivel az együléses volt, a Jedi szólt az orvosnak, hogy inkább ő vigye el. Távozása előtt megadta a Hősnek az ellenálló bázis koordinátáit, ahol Sedoru volt, és a Lovag elhagyta a birodalmi irányítású várost.

 

Balmorra War CouncilSedoru az ellenállás irányítása alatt álló Troidai Katonai Műhelyben várakozott a Gorinth-kanyonban, ahol Kimble-vel, Nikollan Korddal – az egyik legnagyobb ellenálló vezérrel – és Finley ezredessel, a Köztársaság Ötödik Expedíciós Erő parancsnokával találkozott. Az adatot a sobriki küldetéskor szerezték meg, ami az egyik női ellenálló ügynök helyzetét tartalmazta, aki az álcázó berendezés után nyomozott az elfogása előtt. Az ügynököt a Hódító Táborban tartották a bázis erősen megerősített Taktikai Hadműveleti Központban, amit rengeteg birodalmi alakulat védett, viszont az információja fontos volt a prototípus megtalálásához. Finley katonái nem tudták megközelíteni a bázist anélkül, hogy a birodalmiak ne emelhessék fel a vészpajzsokat, így Kord javasolta, hogy a Hős lopózzon be az épületbe és kapcsolja ki a pajzsokat, mielőtt a birodalmiak lezárhatnák őket. Míg Finley katonái elterelték a közeli birodalmi erőket a Hódító Tábortól, Sedoru elvitte az ellenálló erőket a bázishoz és a Lovag deaktiválta a pajzsokat. Amint Finley és Kord elment felkészíteni erőiket, Sedoru figyelmeztette Jedi társát, hogy tartsa a szemét az ellenálló vezéren - Kord kéme volt a kulcs a hadművelethez, és ő tudta ezt. A Hős és a Jedi társa elindult a Műhelyből a bolygó csata sújtotta felszínén, majd megérkeztek a Gorinth Előőrshöz.

 

A helyszínen a duóval kapcsolatba lépett Sedoru és Kord, akik egy fenti helyről mérték fel célpontjukat - a Birodalom vadászó-gyilkoló harci droidokat tett le a Lovag és a Hódító Bázis között. Finley katonái megkezdték az elterelést a birodalmiak megtámadásával egy sorozatnyi generátor közelében, de a harci droidok jelezhetnek a Hódító Bázisnak a pajzsok bezárására, ha azok szembekerülnek a köztársasági erőkkel. Továbbhaladva a cél felé, a Lovag rátalált és gyorsan megsemmisítette az öt harci droidot, mielőtt a segélyjelzéseiket elküldhették volna, biztosítva, hogy a célpont gyanútlan maradjon a küszöbön álló támadásról. Nem sokkal utána a Hős megérkezett a Hódító Táborhoz, amit egy elhagyatott bányába és aköré építettek. A hely az ellenállás Győzelem Táborának eredeti otthona volt, de a birodalmiak elfoglalták a bázist az ellenállás nagy kárára, és átnevezték azt. A Lovag és a Jedi társa leereszkedtek a körkörös szakadékot behálózó platformokról és kezelőhídakról, és végeztek a szembekerülő védőkkel, mielőtt még az ellenség riadóztathatott volna. A duó sikeresen elérte az alját anélkül, hogy riaszthatták volna a központi védelmet, lehetővé téve az épóletbe való biztonságos besurranást. Miután hatástalanították a külső páncélajtó vezérlőit, a páros átverekedte magát a birodalmi védőkön és épp időben elérték a parancsnoki termet, hogy leállítsák a belső irányítás aktiválódását. Ugyanakkor a birodalmi parancsnok beindította a bázis önmegsemmisítő mechanizmusát egyfajta utolsó dacos tettként, arra kényszerítve a Hőst, hogy megölje a központ taktikai parancsnoki tisztjét és megszerezze az önmegsemmisítő kódokat. A Lovag időben deaktiválni tudta az önmegsemmisítőt, és megkezdte a taktikai központ celláinak felkeresését.

 

Madel ThreatenedOtt a Jedik megtaláltak az ellenálló ügynököt, egy Madel nevű embert, és kiszabadították a cellájából, mikor Sedoru, Kimble, Finley és Kord megérkeztek az ellenálló csapattal. Amint Kimble elkezdte megvizsgálni a nő egészségét, a többiek kikérdezték őt a prototípus hollétéről. Madel állította, hogy a berendezést elvitték a bolygóról, mikor a Köztársaság betolakodott nem olyan régen, de Sedoru érezte, hogy a nő hazudik. Mikor továbbkérdezősködött, Madel csak azt ígérte, hogy akkor mondja el az igazat, ha a Hős megvédi őt Kordtól, és a Lovag elfogadta ezt. Madel utána szégyenteljesen felfedte, hogy bár megtudta, hogy a prototípus a Balmorrai Fegyvergyárban volt, a Birodalomnak elárulta az ellenállás jelenlétét, miután megkínozták, és erre Kord elővette sugárvetőjét és megkísérelte lelőni őt. Bár Finley megakadályozta Kordot, mielőtt a fénykardját kivonó Lovag Madel elé tudott lépni, és emlékeztette az ellenálló vezért, hogy Madel információkkal rendelkezik az ellenségről. A Lovag egyetértett, és Kord nemtetszésére és Kimble hálájára átadta az ezredesnek.

 

Miután Kord és Finley elmentek, Sedoru és a Hős terveket kezdtek el szőni a gyárba való behatoláshoz. Ugyanakkor Kimble közbelépett és kérte, hogy társulhasson a Lovaghoz, mivel ismerte a gyár alaprajzát és védelmét. A Lovag ezt elfogadta a gyár felé indult, míg a Jedi társa visszatért hajójukhoz és Sedoru koordinált egy támadást a Birodalom ellen, Finley pedig megtisztít egy utat a célponthoz. Míg Kimble orvosi támogatást nyújtott, a Lovag egyedül átverekedte magát a birodalmi erőkön a Sundari-síkságnál és bejutott a birodalmi gyárba, ahol átvágott a védelmen. Odabent a páros próbált bejutni az egyik turbóliftbe, de a rendszer le volt zárva. Mikor Kimble elkezdte a vezérlőket feltörni, a turbólift elindult és lehozott egy Remmy nevű férfit, aki Kimble-t látva megdöbbent – úgy tudta, hogy a birodalmiak megölték Kimble-t utolsó találkozásukkor. Remmy egy gyári alkalmazott volt, aki túlélte a birodalmi okkupációt úgy, hogy tettette az együttműködést és a tisztviselők rivalizálását kihasználva elintézte, hogy sose vádolják meg szabotázsaiért. Mikor Remmy megtudta, hogy a párosnak be kell jutnia a felsőbb szintekre, boldogan segített, mivel a hulladékkezelés volt a feladata és birtokolt egy adatkártyát a turbólifthez való hozzáféréshez, de aggódott az őrök miatt. Remmy utána elhagyta a gyárat azon a lyukon keresztül, amit a Lovag vágott a gyár védelmében.

 

Ugyanakkor, mielőtt a Hős és Kimble folytatni tudták volna, Finley kereste fel őket. Az ellenállás megtudta, hogy a birodalmiak átdolgozták az álcázó berendezést, hogy a rakétájuknál és fegyverzetüknél is alkalmazhatóak legyenek, potenciális lehetőséget adva nekik, hogy lenyomozhatatlan támadásokat indítsanak az ellenségeik ellen. A Lovag egyetértett, mikor az ezredes kérte, hogy a Jedi szerezze vissza az összes adatot, és a páros felment a lifttel a prototípust és egy számítógépes csatlakozót keresve, hogy Kimble bejusson. A kutatóépületben a Lovag gyorsan legyőzte a gyanútlan őröket és megsemmisítette az összes fegyverprototípust. Egy közeli komputeres terminállal a Hős betört a fájlokba, de csak azt találta, hogy azok elkezdték törölni magukat. Kimble emlékezett, hogy a turbólift adatkártyát ugyanúgy használják, mint a terminált, és át tudta másolni a fájlokat a kártyára, mielőtt azok véglegesen kitörlődnek.

 

Razik And GuardsA Hős gratulált Kimble-nek gyors észjárásáért, de közbeszóltak a létesítmény szirénái. A duó az álcázó berendezés hangárjához sietett, de egy Razik nevű Sith-nagyúr zárta el útjukat. Razik és őrei próbálták megölni a Jedit és Kimble-t, de a Lovag különösebb gond nélkül legyőzte őt és gárdáját. Ugyanakkor egy rosszabb meglepetés várt bent: Nikollan Kord és Avers próbált meglépni a prototípussal, egy lopott birodalmi transzportot, amit az épületbe való bejutáshoz használtak. Kord a Lovag felé emelte a sugárvetőjét, kinyilvánítva, hogy az eszköz a Balmorra népéé, és Avers megvetően lefitymálta a Hőst, amiért arra kérte őket, higgyenek egy olyan Köztársaságban, ami a Birodalom markában hagyta őket. Kord próbált rájátszani a Jedi szentimentalizmusára, hogy az eszközt kárpótlásként kaparintja meg a több évtizedes háborúért, de a Hős fordított a dolgon és felajánlotta a rakétaálcázó adatot a prototípusért cserébe. Az ellenálló vezér elfogadta, elvette az adatot és a kompjában elhagyta a létesítmény, míg Kimble-t és a Lovagot a prototípussal hagyta.

 

Amint a páros védte a prototípust, Kimble kérte, hogy csatlakozhasson a Jedi legénységéhez, mivel többé nem akar dolgozni az ellenállással az iménti akcióik fényében. A Lovag boldogan elfogadta, és a Hős egy közeli ellenálláshoz küzdte magát, míg Kimble az álcázó berendezést cipelte. Ott ketten egy komppal Bogárvárosba indultak, majd találkoztak Sedoruval és Finley-vel. Az ezredes ingerült volt, mert az ellenállás megszerezte az álcázó adatokat és azzal érvelt, hogy ő maga nem volt diplomatikus, mikor a Lovag sürgette, hogy mutassák meg a balmorraiaknak, hogy a Köztársaság segíteni akar, nem hódítani. Sedoru örült az álcázó berendezésnek és, miután megkérte a Hőst, hogy lépjen kapcsolatba Braga mesterrel, elment leszállítani az eszközt a Tythonra.

 

A Császár Haragja 

"Milyen rejtélyes tud lenni az Erő. Egy árulót jöttem keresni, ehelyett téged talállak. Közeleg az idő."
"Nem értesz te semmit. Ismersz engem, Sith?"
- Scourge nagyúr találkozik a Hőssel. 

A Lovag felment Kimble-vel az orbitális állomásra, ahová Kimble betelepedett, mielőtt csatlakozott Teesevenhez, Carsenhez és a Lovaghoz a főkabinban. Ott négyen kapcsolatba léptek a Tythonon lévő Bragával és jelentették küldetésük sikerét. Braga gratulált a Hősnek és érdeklődött, hogy ment a munka Sedoruval, mielőtt felhozta a csapat következő feladatát: a kel dor tanítványa, Sajar bajba keveredett a Quesh bolygón. Sajar a Birodalom Sötét Tanácsának tagja volt, aki 3 napig párbajozott Bragával a Nagy Galaktikus Háború idején. Ketten vitatkoztak az Erő világos és sötét oldaláról a párbajuk alatt, ami akkor ért véget, mikor Braga sikeresen meggyőzte Sajart, hogy hagyja el a sötét oldalt és válassza a Jedik útját. Sajar utolsó megbízatása a Köztársaság Katonai Adrenalinkutató Bázisának őrzése volt a Quesh bolygón, amely bolygó a kémiai anyagok miatt volt értékes, amiket serkentőként használtak, ami egy igazán csendes küldetés lehetett volna, ha a Birodalom nem támad.

 

SajarSajar nem válaszolt mestere holohívásaira, de egy támaszponti katona kapcsolatba lépett Bragával és informálta őt, hogy a csoportot körbevették a birodalmi erők, és Sajar valamiért nem tesz semmit. A kel dor felkérte a Hőst és csapatát, hogy találják meg és segítsék Sajart, mivel a katonai bázis elesne a Jedik segítsége nélkül. Miután Braga lezárta az adást, a Hőst újból meglátogatta Din mester szelleme, aki figyelmeztette a Lovagot Sajar veszélyes helyzetéről és kérte tanítványát, hogy segítsen rajta. A Balmorrához hasonlóan a csoportnak le kellett tennie a hajót a Queshi Orbitális Állomáson, ahol beoltották őket a bolygó mérgező atmoszférája ellen, mielőtt a komp földet ért volna. A Hős és társa megérkeztek a Köztársasági Hadműveleti Főhadiszállásra, majd délre indultak a Köztársaság Adrenalinkutató Létesítményébe, és átvágták magukat az odavezető utat körülvevő birodalmi erőin.

 

Az épületben a Lovag rátalált Sajarra, aki meg volt alázva, aki meg volt alázva, amiért Braga Jediket küldött a megtalálására. Sajar felfedte bujdosásának okát – az erői elfogtak néhány birodalmi felderítőt és hozzájuk küldték őket kivallatásra. Ugyanakkor ő elvesztette érzései felett az irányítást és dühében megölte őket, elfedve emberei előtt a halálukat. Mikor a fő birodalmi erők megérkeztek odakint, Sajar újra elvesztette a fejék és telekinetikusan a felderítők holttestét az ellenséghez dobta, közben felfedve arcát. Egy birodalmi tiszt felismerte a korábbi Sith-nagyurat, és figyelmeztette őt, hogy a Császár Haragja közeleg - Sajar meg fog bűnhődni a Birodalom elleni bűneiért. Sajar a Haragot a Császár ősi szolgájaként írta le, akitől még a Sötét Tanács is rettegett, és a padawan úgy döntött, hogy inkább Jediként hal meg, minthogy harcolna és áttérne a sötét oldalra.

 

A beszélgetésüket megszakította Gundo őrmester a Nyolcvanhatodik Gyalogságtól, aki jelentette, hogy a birodalmi erők gyülekeznek odakint. Gundo mérnökei összetákoltak néhány sugárpajzsot, de időbe telt azok felállítása. A Hős átvette a parancsnokságot, utasítva Sajart, hogy segítsen készenlétbe helyezni a pajzsokat, míg a Lovag a köztársasági katonákkal védte a létesítmény bejáratát. Sajar épp akkor adta be a derekát, mikor birodalmi erők törtek be a bázisra, arra kényszerítve a Hőst és társait, hogy az őrök segítségére siessenek. A Sith-fosztogatók, beavatottak, birodalmi kommandósok és egyéb katonák egyfajta csapásmérő ereje ellepte a köztársasági őröket és elárasztották a főbejáratot, hogy elérjék a kutatókamrát, de a Lovag megállította támadásukat és szünet nélkül nyomta vissza a birodalmiakat a főbejáraton, mikor a mérnökök aktiválták a pajzsokat. Mire a bázis viszonylagos védelme helyreállt, a Hős elment beszélni Gundóval. A katona magabiztos volt, miszerint a bázis ki tud tartani az erősítések megérkezéséig, de hirtelen mozgolódást fedezett fel a pajzson kívül.

 

A zöld energiamezőn keresztül a Lovag felismert egy páncélozott Sith-nagyurat, aki láthatólag észrevette a Jedit. Eltűnődve az Erő különös természetén, a Császár Haragja – Scourge nagyúr – lehetővé tette a Lovagnak, hogy megtartsa Sajart, és elment jelenteni a Császárnak, bár előtte figyelmeztette a Jedit, hogy Sajar gyönge, és hogy ő és a Hős újból találkozni fognak. Zavarában a Lovag rálelt Sajarra, aki a sugárpajzsok éppen időbeni beindításával tette magát hasznossá, és megtudta, hogy a korábbi Sith-nagyúr bizonytalan a következő teendőkről. A Lovag javaslatára Sajar bevárta a Köztársaság erősítését és feladta magát a Jedi Tanácsnak. Mikor Sajar állította, hogy kudarcot okozott Bragának, a Hős azzal vigasztalta, hogy Braga azért küldte a Lovagot Sajar megsegítésére, mert törődött a tanítványaival. Sajar köszönetet mondott a Jedinek, és a létesítményben maradt, miközben a Lovag és a Hős kísérete visszatért hajójára.

 

A tervek hajkurászása 

Megcsináltam! Megszereztem a Császár erődjének technikai leírásait. Az egész védelmi hálózat vázlatát tartalmazzák. Ezzel és az álcázó berendezés prototípusával, amit a Balmorrán megszereztetek, mindenünk megvan, ami a Császár elfogásához kell.
- Leeha Narezz, a tervek sikeres felfedezéséről. 

A hajó fedélzetén a Hős kapcsolatba lépett Bragával és tájékoztatta őt a Queshen történtekről. A Lovag megkérdezte a Jedi-mestert, hogy mit tud a Császár Haragjáról, de a Jedi Tanács csupán a címről hallott, semmi másról. Braga következő megbízatása a Jediknek az volt, hogy utazzanak el a Hoth bolygóra, ahol Leeha Narezz Jedi-lovag egy új célpontot üldöz a csapásmérő csapatnak. Mikor a Hős orbitális pályára ért, Narezz kapcsolatba lépett a hajó személyzetével. A nautoli elmagyarázta, hogy a Nagy Galaktikus Háború idején birodalmi és köztársasági erők csaptak össze egy óriási orbitális csatában, és rengeteg hajó csapódott a bolygó felszínébe. A hideg levegő rendkívül jól megóvta a roncsokat, kalózokat vonzva a Fehér Bendő szervezetből a roncsok kiguberálására, valamint birodalmi erőket a kalózok megállításukra. A csapásmérő csapat célpontja a bolygón a Deference volt, egy birodalmi tudós hajója, aki a Császár erődjének védelmét fejlesztette az utolsó háború alatt – ő volt az egyetlen nem Sith, aki az állomásra tette a lábát. A tudós hajója a bolygóra zuhant, ami teljes technikai leírást tartalmazott az állomásról. Mikor a Hőst meglepte Narezz információjának különlegessége, Narezz felvilágosította Lovag társát, hogy az adatot egy KHSZ-támadás fedte fel a Birodalmi Hírszerzés bázisa ellen a Nar Shaddaán. Mivel a Hoth felszíni hőmérséklete befagyasztotta a legtöbb hajó hajtóművét, Narezz szólt a Jedinek, hogy dokkoljanak a Köztársaság orbitális állomásán és egy komppal menjenek a köztársasági Aurek Bázisra.

 

Rusk And MurtagUgyanakkor a dolgok nem a tervnek megfelelően mentek, mikor a Lovag a felszínre érkezett. Egy birodalmi inváziós erő támadott, és Narezz kénytelen volt védeni a Köztársaság Cresh Előőrsét ahelyett, hogy a Hőst üdvözölte volna. Kapcsolatba lépett Jedi társával holokommon keresztül és kérte a Lovagot, hogy segítse a közelben lévő támogató csapatukat. Fideltin Rusk őrnagy vezetésével a 301-es Gyalogságezredből leszögezték egy különítményt a birodalmi kutaszdroidok, amik öngyilkos rohamot hajtottak végre – felrobbantak, mikor elég közel értek a köztársasági katonákhoz. Narezz koordinátáit követve a Lovag és társa átvágott a Jégrianás-pusztaságon és leereszkedett a Félhold-kanyonba, ahol Rusk egysége egy elhagyatott előőrsön dekkolt, ami az ortói telepesekhez tartozott. A helyszínen a páros a bázist birodalmi orvgyilkos droidok támadása alatt találta, valamint ott voltak azok a kutaszdroidok is, amikről Narezz beszélt. A Hős gyorsan legyőzte a támadókat és megtalálta Ruskot, aki az ötfős csapat egyetlen túlélőjét – Murtag közlegényt - védte a birodalmiaktól. A chagriai lábra parancsolta Murtagot a férfi sebei ellenére és sikeresnek jelentette a küldetést a Lovagnak, mivel a csapata kinyerte a térképeket a hajótemetőből a támadás előtt. Ugyanakkor Murtag egy újabb hullámnyi kutaszdroidot észlelt, erre a Lovag a támadókkal volt kénytelen foglalkozni, míg Rusk a közlegényt védte. A droidok megsemmisítése után a Lovag utasította Ruskot, hogy menekítse ki Murtagot a legközelebbi orvosi központba. Az engedelmeskedő őrnagy odaadta a térképeket a Jedinek és megígérte, hogy Narezznél fog találkozni a Jedivel egy új osztaggal, amint lehetséges.

 

Rusk távozásával a Hőssel kapcsolatot teremtett Callan Grayne tábornok a Köztársasági Főparancsnokságtól, aki éppen orbitális pályára ért. Mivel a Jedi parancsnokolta a 301-es Gyalogezredből valamennyi emberét, kérte, hogy a Lovag cserébe segítsen a katonaságnak. Köztársasági megfigyelők épülő birodalmi fegyveres platformokat találtak az Aurek Bázis közelében, és Grayne azt akarta, hogy a Jedi tüstént pusztítsa el azokat, mielőtt az ellenség lelőné a köztársasági kompokat. A Lovag és Jedi társa azonnal a három fegyverplatformhoz ment, amik a Félhold-kanyon szélénél sorakoztak. A duó a birodalmiakat meglepve gyorsan semlegesítette minden lövegállás védelmét és fegyverét, felmentve a köztársasági bázist a fenyegetéstől. A Lovag a Cresh Előőrshöz utazott, ahol Narezz várt az ME-D droidjaival. A Narezz által tervezett és épített droidoknak Jedi történelmet, filozófiát és egyéb ismeretet tanított a nautoli Jedi, és remélte, hogy egy nap Erő-érzékennyé válnak majd. A két lovag gyors társalgást nyitott a témával kapcsolatban, mivel Narezz úgy vélte, hogy a droidok talán a személyiségnél többet el tudnak sajátítani, ha elég sokáig futnak memóriatörlések nélkül. Ugyanakkor a beszélgetésüket félbeszakította az egyik droidja, aki lokalizált egy Pythar-osztályú birodalmi komphajót – ugyanolyan félét, amit kerestek -, amit birodalmi erők ástak ki egy közeli jégbarlangban. A Hős szólt Narezznek, hogy azonnal értesítse Ruskot a barlangról, közben a két Jedi két irányból bejutott a barlangba.

 

A Deference komp a Magashegy-hegyláncban zuhant le, a Doromboló Szikla Geotermikus Üzeme mellett – egy olyan energia-installációnál, amit az ortói telepesek építettek, ami most a Fehér Bendő kalózai birtokában volt. A Lovag a Doromboló Szikla nyugati oldalánál lépett be a barlangrendszerbe és gyorsan megölte a fosztogató technikusokat és az őreiket. A Hős feltűnt a barlangban, aminek mennyezetét a Deference áttörte, és megsemmisített három védőágyút, majd az ágyútól megsérült Narezz-zel találkozott. Ugyanakkor Narezz-zel kapcsolatba lépett egy Lassicar nevű alak, aki mondta a nőnek, hogy tartsa fenn megadási ígéretét, mivel négy birodalmi sokkoló katona közeledik. Narezz pillanatnyi türelmet kért, hogy elmagyarázza a Lovagnak a szituációt, amit Lassicar elfogadott, és a nő lezárta a holót. A nautoli csendesen kifejtette, hogy csapdát állított, és hogy a Hősnek beszélnie Lassicarral – inkább élve kellett nekik, mint holtan. Visszaváltva az adásra Narezz időt nyert a Lovagnak azzal, hogy megkérdezte, ki beszél. A birodalmi magát és embereit a Birodalmi Gárda tagjaiként mutatta be, akiket speciálisan Jedik megölésére képeztek ki, és a Jediket megadásra utasította: mivel létszámhátrányban vannak.

 

Hoth Rusk FightEkkor lépett életbe Narezz csapdája - Rusk és új csapata kötélen ereszkedtek le a barlangba, a Jedik javára billentve a mérleget. Rusk és Edder, Reico, Vanth, Voshpar és Dromol közlegények tüzet nyitottak, amint a birodalmiak támadtak, és a Hős gyorsan belépett a küzdelembe. A Jedi segítségével Rusk osztaga legyőzte a rohamkatonákat, de veszekedni kezdtek egymással, mikor Rusk a Hőssel beszélt. A Lovag azonnal közbelépett és félbeszakította Dromolt, aki Vanth-tal és Edderrel vitatkozott a tapasztalatuk hiányáról, és emlékeztette őket a kötelességükről, és hogy elengedhetetlenül félre kell tenni az érzelmeket a csata forróságában, hogy másokat tudjanak segíteni. Időközben Narezz kereste a roncshajót és egy Urrisov nevű birodalmi komputer-technikust talált. Rusk fenyegető viselkedése ellenére a Lovag meg tudta győzni Urrisovot, hogy mondja el, amit tud: a Fehér Bendő kalózai érték el először a Deference-t, és ellopták a hajó adatbankját. Ugyanakkor nem vették észre a dekódoló fájlt, amit Narezz elvett a fiatal technikustól. Rusk harcolt a kalózokkal, mielőtt a Birodalom a Hoth-ra érkezett, és tudta, hogy a Fehér Bendő raktárt tart fenn egy sugárpajzzsal védett, lezuhant csatahajóban. Az adatbankok biztosan átjutnak a raktáron, de a sugárpajzsokat meg kell szüntetni, mielőtt a Jedik és a katonák bármit tehetnének a visszaszerzésükért.

 

Narezz ME-D-jei két jég alá temetett reaktort találtak a Fehér Bendő territóriumában, amik valószínűleg a reaktorokat látták el energiával, így ő elküldte Ruskot és osztagát a kiiktatására, míg a Hős a másikat kapcsolta le. Narezz készült elvinni Urrisovot a Köztársaság előőrséhez a hajótemető közelében, és a három csapat ott találkozott volna, mikor a reaktorok megsemmisülnek, hogy megtervezzék támadásukat. A Lovag és társa a reaktorukhoz ment, ami kis vulkánokkal telített jégkanyonban nyugodott. A Fehér Bendő kalózai a reaktorépületet a Fagyhalál Csúcs alapjába építették, egy óriási jégcsúcsba az árok közepén, és a Lovag éppen megközelítette a reaktor létesítményének bejáratát, mikor Rusk holokommon hívta őt. Ő és emberei éppen hatástalanították a közelebbi reaktort, és Ruskkal kapcsolatba lépett Grayne tábornok. A tábornok erői egy sornyi Fehér Bendő munícióraktárt talált a csatahajó raktárhoz vezető útban, és elküldte Ruskot a fegyverek megsemmisítésére. Az őrmester javasolta, hogy a Lovag küszöbölje ki a lőszerraktárt a második reaktor közelében, és jelentette, hogy a tervek szerint egysége majd találkozni fog a Hőssel és Narezz-zel az előőrsnél. A Hős gyorsan felrobbantotta a munícióraktárt és belépett a Tűzfagy Reaktorépületbe, utat vágva a bent lévő Fehér Bendő erőin keresztül, majd elérte a reaktort. Ott a Hős egy Grossh nevű kaleesh-t lelt egy csoportnyi állig felfegyverzett kalózzal.

 

A Lovag követelte Grossh-tól, hogy álljon félre, de a kaleesh nem engedelmeskedett – a Fehér Bendő vezérei nem fogadják el a bukásokat. Mikor a kalózok támadtak, a Hős arra kényszerült, hogy levágja Grossh-t és fogdmegjeit, és utána előrement a reaktor hatástalanítására. A küldetés teljesítésével, a Lovag a Zerek Előőrsre utazott a Csillaghajó Temető szélére, és találkozott Narezz-zel a bázis parancsnoki bunkerében. Az ME-D-jei jelentették, hogy a sugárpajzsok kikapcsoltak, de aggódott amiatt, hogy Rusk még nem érkezett meg. A Hős megnyugtatta, hogy informálta a nautolit Grayne megbízatásáról és mindez igaznak bizonyult, mikor Rusk percekkel később megérkezett az osztagával. A Hős, Narezz és Rusk belevágtak támadásuk tervezéséve, és megvizsgálták a csatahajó adatait – a Star of Coruscant hajóét, a legendás csatahajó-prototípusét, amit a Köztársaság gyártott a Nagy Galaktikus Háború idején, de megsemmisült a hoth-i csatában. A masszív hajó a birodalmi támadás célpontja volt a csata alatt és a felszínnek csapódott, de a csatahajó váza annyira erős volt, hogy az nagyban érintetlen maradt, félig eltemetve a hóban és jégben. Az adatbázis egy birodalmi csapásmérő csapat és a Fehér Bendő kalózai között hevert, akik a hajó irányításáért küzdöttek és patthelyzetet értek el. A birodalmiak nehézfegyverzeti előnyét ellensúlyozta a Fehér Bendő Gen'Dai vezérének képességei és öreg kora, ami lefoglalta a két erőt. Narezz az adatbank után akart menni, mialatt a Lovag és Rusk osztaga lekötötte a két erőt.

 

Narezz And Rusk PlanRusk úgy vélte, hogy embereinek nagyobb esélyei lennének a kalózok ellen, mivel a bűnözők fegyelmezetlenek voltak és feltehetőleg pánikba esnek támadás alatt, így a Lovag a birodalmiakkal törődött. Így mikor a két csoport harcba szállt ellenfelével, Narezz és egy ME-D megszerezné az adatbankokat. A tervük beiktatásával a három csoport átkelt a temetőn. Átküzdve magát a Fehér Bendő régiót ellenőrző erőin, a Lovag a Star hátsó részéhez ment és utat nyitott magának a roncsolódott csatahajón a hátsó hangárfedélzethez. A hangárbejáratban megsemmisítve a birodalmi erőket, a Hős és társa a hangárba jutottak, hogy Lassicarra találjanak, aki néhány elit sokkoló katonával várakozott. Lassicar illedelmesen felkérte a párost a megadásra, figyelmeztetvén, hogy méltányos bánásmódban részesülnek, ha beszüntetik a harcokat. Elmagyarázta, hogy a Birodalmi Gárda egy olyan elit erő, ami a Császár védelmére és az ellenség megsemmisítésére esküdött. Mikor a Hős nem fogadta el ajánlatát, Lassicar utasította embereit, hogy nyissanak tüzet és támadjanak. A birodalmiak elit kiképzése ellenére Lassicar és a katonák nem tudták legyőzni a Jedit és a Lovag pengéje kioltotta életüket.

 

Narezz szinte rögtön jelentette sikerét a Lovagnak a Hős győzelme után, és megerősítette, hogy Rusk is életben maradt, az osztaga épen maradt. A küldetésük teljesítésével Narezz kérte e Lovagot, hogy találkozzanak az Aurek Bázisnál, és bontotta az adást. Mikor a Hős visszaérkezett a köztársasági parancsnoki bázisra, Narezz megköszönte Rusknak a segítségét, mikor Grayne bebicegett a terembe. A 301-es Gyalogságezredet visszarendelték a Coruscantra és a 88-as Páncélos Zászlóalj a Hoth felé tartott, de Grayne úgy vélte, hogy Rusk túl értékes katona ahhoz, hogy eltávot kapjon. Grayne Ruskot a Lovag állandó társává nevezte ki, és Rusk a Hős legénységének negyedik tagjaként foglalta el helyét. Míg Narezz távozott, hogy elvigye a terveket Braga mesternek, Rusk összeszedte felszerelését és a csapat hajóján találkozott a Lovaggal.

 

Leereszkedés a sötétbe 

Jomar Chul: "Nem! Ez tévedés! Tudom, hogy mit láttam!"
Jaric Kaedan: "Braga mester, kérlek, fontold meg. Túl nagy a kockázat."
Tol Braga: "A vita ideje lejárt. Közeleg a győzelmünk órája. Barátaim, azonnal indulunk a Császár erődjébe. Majd akkor koordináljuk a támadásunkat, ha már bejutottunk. Az Erő legyen velünk!"
- Jomar Chulnak és Jaric Kaedannak nem sikerül meggyőzni Braga mestert, hogy gondolja újra a küldetést. 

S FortressMikor a Hős kapcsolatot teremtett Bragával a hajón, a Jedi-mester megdicsérte a Lovagot a küldetés sikerességéért és visszaparancsolta a Jedit a Tythonra. A Rend szülővilágán a csapásmérő csapat a Jedi Tanács termében gyűlt össze és kifejtette a tervet a Hősnek. A hothi vázlatok felfedtek néhány hasznosítható stratégiai gyengeséget, és kifejlesztettek egy szkennert is, ami át tud látni az erőd álcázó berendezésén. A csapat összes tagja a saját hajójában fogja megközelíteni az állomást és különböző hangárdokkokban fognak leszállni, és kijelölt útvonalakat fognak követni az állomás biztonsági hálóján keresztül, majd a Császár trónterménél fognak találkozni. Braga szerint a Császár könnyen behódol majd, ha fogságba ejtik – már rábeszélte a Sötét Tanács egyik tagját, hogy Jedi legyen. Ugyanakkor beszédüket félbeszakította Shan nagymester, Jaric Kaedan és Bela Kiwiiks mesterek és Jomar Chul. Bár Shan támogatta a tervet, megengedte Kaedannak és a többieknek, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak: a gyógyító meditációi alatt Chul látta a Hőst egyik víziójában, hogy áttér a sötét oldalra és Sith lesz belőle, és Braga ezt semmibe vette, mikor a zabrak a csapat vezetőjévé vált. A kel dor ellenezte Kaedan és Chul kifogásait és állította, hogy a jövő mindig mozgásban van, de Chul elmondta a Jedi-mesternek, hogy a küldetés elbukik, ha a Hős velük tart. Mikor kérte, hogy a Lovag helyébe léphessen, a Hős engedett a Tanács akaratának, valamint Kiwiiks és Shan kifejezték bizalmukat a Lovaggal kapcsolatban. A dühös Chul kiviharzott, amint Braga a csapásmérő csapatot a hajókhoz parancsolta.

 

A Dromund Kaas feletti orbitális pályára érve a Lovag hajója és a többiek csillagvadászai különösebb baj nélkül, gyorsan dokkoltak az állomáson. Sedoru vadásza bekapott néhány találatot a befelé vezető úton, de Narezz volt az egyetlen, aki egyesült birodalmi védelmet vett észre a hangáránál. Braga utasította a csapatot, hogy szálljanak ki és tegyék a dolgukat, és kijelentette, hogy a Jedik számára nem lesz megadás vagy visszavonulás, majd bontotta az adást. A Hős a főkabinba rendeltea legénységet, ahol Carsen érezte, hogy a Császár rájuk vár. Az ellenségük nem félt – amit érzett, az hideg, csendes harag volt, valami, amit a Hős gyengeségnek tudott be. Ugyanakkor a volt Gyermek aggódott: a küldetést csapdának vélte. Carsen képes volt félretenni félelmét és csatlakozott a Hőshöz, mikor a Jedi kiszállt, a fedélzeten hagyva Teesevent, Kimble-t és Ruskot a hajójuk védelmére. Elhagyván a hajót, a két Jedi azonnal belefutott egy birodalmi testőrbe és két Sith-adeptusba. A Jedik gyorsan legyőzték támadóikat és mélyebbre nyomultak az állomáson, beindítva a riasztókat a csetepatéjuk alatt. Több testőr, beavatott és Kínzó orvgyilkosoknak nevezett Sith-ivadék támadta a párost egy hiábavaló próbálkozásban, hogy megállítsák a Jedik menetelését a trónterembe, de a korábbi mester és tanítvány levágta az őket keresztezőket.

 

S WrathA Császár tróntermének főkapuját erősen lezárták, arra kényszerítve a Lovagot és Carsent, hogy továbbmenjenek a körkörös állomáson, hogy elérjék a terembe vezető következő ajtót. Ezzel több birodalmi erőkbe botlottak, köztük Trahg parancsnokba a Birodalmi Gárdából. A Jedik ugyanakkor nem álltak meg, és Trahg és emberei a két Jedi-lovag pengéjével lelték halálukat. Miután félretaszították az utolsó védőket, a Hős és Carsen beléptek a trónterembe, hogy megtalálják a mesterét őrző Scourge nagyurat. Scourge felfedte, hogy a csapásmérő csapat többi tagja nem jutott el a trónteremig és támadás alatt állnak, majd a két Jedivel egy heves fénykard-párbajba kezdett. A Sith termetével és erejével fizikailag sarokba szorította a Jediket, de a Carsen megfojtására tett kísérletét megszakították a Lovag heves ellentámadásai. A trió küzdelme előre-hátra zajlott a Császár trónjához vezető platformon, majd Carsen és a Lovag felül tudták múlni Scourge-t, megsebesítve és térdre kényszerítve a Haragot.

 

Mikor a Lovag megadásra szólította fel Scourge-t, Braga és a csapat többi tagja megérkezett és követelték a Császár megadását. A Császár felült trónjából és kinevette a kel dort az arroganciájáért, meglepve a csapásmérő csapat tagjait azzal, hogy név szerint ismeri őket. Miután elárulta, hogy ők csupán azért lehetnek itt, mert ő engedte, a Sith heves villámok masszív viharát engedte szabadjára, ami elkezdte felülmúlni a Jediket. Sedoru esett el elsőnek, akit Carsen és Narezz követett. A Hős rátámadott a Császárra, mikor Braga próbált ellenállni, de a ked dor hátrakényszerült, mikor a Lovag próbálta feltartani a vihart a fénykardja pengéjével. A Császár egy újabb, az elsőnél erőteljesebb csapást idézett meg, ami a különítmény a padlóra küldte, akiket felemésztettek a villámok. Az utolsó dolog, amit a Jedi látott eszméletvesztése előtt az volt, hogy a Sith felette áll, kinyilvánítva, hogy ők most már a szolgái, rabszolgái és fegyverei.

 

Egy szörnyű szövetség 

Scourge: "Bár a Császár el akarja rejteni igazi terveit, én láttam azokat. Az a látomás vezetett idáig… Hűséget fogadok neked. Vigyél a Jedi Tanácsodhoz a Tythonra, és elárulom, hogy miért."
Kimble: "Valójában nem fontoljuk meg? Úgy értem, ő nyilvánvalóan velejéig gonosz."
Kira Carsen: "Nem hiszem el, hogy ezt mondom, de én a Dokival vagyok. Ez egy csapda."
Scourge: "Meg akarom menteni ezt a galaxist a pusztulástól. A segítségem nélkül a hajótok sosem jut ki. Ki tudlak szabadítani titeket."
- Scourge nagyúr elkötelezi magát a Tython Hősének 

A Császár parancsára a Hőst egy kolto tartályba helyezték gyógyulni, míg Scourge fel nem ébresztette a fiatal Jedit. A Császár teljes uralma alatt a Lovag hónapokat tréningezett az állomáson Chaskar felügyelő tanítványaként. A Jedi többtucatnyi droiddal harcolt és győzött le Chaskar és Scourge árgus szemei előtt, és hosszú időperiódusokat töltött a sötét oldalról való meditálással a Császár tróntermében. Ugyanakkor a most már Sötét Jedi egyik gyakorlata alatt a Hős látott egy szellemalakot állni az egyik küzdődroid mögött. A figura majdnem azonnal eltűnt, így a Lovag semminek könyvelte el azt és folytatta a gyakorlást. Mikor a Hős elhagyta a Császár tróntermét, a Lovag összecsuklott és látomásokat élt meg a Császárról és Orgus Dinről. Din Erő-szelleme unszolta a tanítványt, hogy harcoljon és álljon ellen a Sith sötét befolyásának, visszatérítve a Lovagot az Erő világos oldalára.

 

Lets Play Along Shall WeFelébredve a Hős beszélt Din jelenésével és megtudta, hogy a Császár egy jelentős ideig irányítása alatt tudta a csapásmérő csapatot, és hogy az állomás védői a Jedit még mindig szövetségesüknek hiszik. A Jedi-mester útmutatásával a Hőst megtalálta a kiutat az állomásról, és tájékoztatta korábbi tanítványát, hogy egy sötét szövetséges fogja segíteni a menekülésben. Din szelleme feloszlott, mikor Chaskar befordult a sarkon, és a Sith tájékoztatta látszólagos tanítványát, hogy itt az ideje tesztelni, hogy a Lovag mennyire képes információkat kinyerni - Kira Carsent tesztalanyként használva. Chaskar elvitte a Hőst egy közeli kamrába, ahol Carsent odaszíjazták a Kínvallató berendezéshez. A Sith utasította a Jedit, hogy a három erősségi fokozat közül a leggyengébbel kezdje, de a Lovag képes volt meggyőzni a felügyelőt az Erőn keresztül, hogy a berendezés meghibásodott. Chaskar elment megjavítani a problémát, ígya Hős deaktiválhatta a fékentartókat és kiszabadította a nőt. Carsen azonnal elárulta korábbi tanítójának, hogy Teeseven és a többiek még a dokkban várnak a hajójukban, de ketrecekbe zárták és legalább egy tucatnyi birodalmi őrzi őket. A két Jedi kisurrant a kínzókamrából és elmentek az őrök mellett, akik akadályozás nélkül továbbengedték őket, mivel úgy vélték, hogy a Lovag még mindig a Császár irányítása alatt áll. Gyorsan a hangárhoz siettek, ahol a két Jedi elképedve talált Scourge-ra, aki a birodalmi őrök tetemei közt áll, háta mögött a Lovag társaival.

 

Teeseven megerősítette, hogy a Sith kiszabadította őket, és Scourge hallgatott a Hős figyelmeztetéseire, majd a Harag udvariasan kérte, hogy induljanak, mielőtt még több gárdista érkezik. A Lovag kérdésére Scourge felfedte, hogy Braga és a másik két Jedi már nincsenek az állomáson, és több mint három évszázada várnak a Hős megérkezésére. A Jedi meglepetésére a Császár Haragja a Hős elé térdelt és hűséget esküdött, állítván, hogy a Lovag és Carsen különlegesek – néhányan már kitörtek a Császár uralma alól. Unszolta a Jedit, hogy vigye el a Jedi Tanácshoz a Tythonra, ahol majd magyarázatot ad, és megígérte, hogy segít a csoport hajójának kijutni az állomásról. A Lovag beleegyezésével hatan felszálltak a hajóra és tüstént elhagyták az állomást.

 

A Császár Háborúja 

Scourge: "Évszázadokkal ezelőtt látomásom volt arról, hogy a Császár elpusztítja a galaxist. A Köztársaság, a Birodalom, minden elveszett. Ennek a Jedinek elég ereje van, hogy megállítsa."
Tython Hőse: "Kiirtani minden életet valamennyi csillagrendszerben? Ez lehetetlenség."
Scourge: "Olyan erők birtokába van, amiről a Jedik és a Sith-ek sem álmodhatnak. A megújított háború inkább egy elterelés, hogy a Császár elrejtse terveit. A terveit már lendületbe hozta galaxis-szerte. Egyenként az összes csillagrendszer egyszerűen elhal. Trilliók fognak elpusztulni."
Satele Shan: "Ez hogyan lesz a Császár hasznára?"
Scourge: "Lakmározik a halálokból, hogy még erősebb legyen, mint a Jedik és Sith-ek együttvéve. Egy korlátlan erejű halhatatlanná válik."
- Scourge magyaráz a Jedi Tanácsnak. 

Council Meet ScourgeA Tythonra érve a Hős és Scourge sebtében találkozott Kiwiiks, Kaedan mesterekkel és Shannal a Tanácsteremben. A Lovag kézbesítette az állomáson felgöngyölített híreket, és felfedte, hogy a Császár Haragja elárulta mesterét, hogy segítse a Jedit és csapatát. Ahogy ígérte, Scourge kifejtette tettei indokát: egy korábbi látomásában a Császár felemésztett minden életet a galaxisban. Mikor megkérdezték, hogy ez miképp valósítható meg, Scourge elmesélte a tanácsnak a Nathema történetét. A Nagy Hipertéri Háború környékén 300 évvel ezelőtt, a Sith, aki Császárrá vált, belecsalta a többi Sith-nagyurat egy sötét rituálé megrendezésébe, ami a Nathema bolygó összes életének kipusztításához és a Császár halhatatlanságához vezetett. A Császár egy cél érdekében manipulálta az eseményeket az elmúlt három évszázadon keresztül, és az újabb háború inkább egy elterelésre kellett, hogy elrejtse igazi terveit: egy második szertartást akart megidézni egy exponenciálisan nagyobb skálán, az összes rendszer életét bekebelezve, amíg ő nem lesz az egyetlen élőlény a galaxisban.

 

Ugyanakkor a Császár szertartásához elsőnek elengedhetetlen volt egy áldozat – ki akarta irtani a Belsavis köztársasági börtönbolygóját, hogy az áhított szimultán halálok millióit megkapja. Scourge azonnali cselekvésre sürgette a Tanácsot, de Kaedant felborzolta az, hogy a Sith belekalkulálja magát a terveikbe és kivonta fénykardját. A tüzes Jedi kinyilvánította, hogy Scourge szerepe a háborúban véget ért, de a Hős és Shan meglepték őt a Sith megvédésével. A nagymester ki tudta veni az igazat Scourge szavaiban, és a Lovagnak szüksége volt Scourge ismereteire a Császárról, hogy sikerüljön megállítani őt. Shan kérésére a Hős elment a Belsavisra Scourge-dzsel és a legénység maradékával.

 

Holokauszt 

Tython Hőse: "Satele mester, megérkeztünk a Belsavisra. Megtudtál valamit?"
Satele Shan: "A Birodalom éppen most indított egy meglepetés-támadást a helyszínen. Veszélyes rabok szabadultak ki fogságukból, hogy pusztítást okozzanak a felszínen."
Scourge nagyúr: "Merő elterelés. A Császárnak csupán egyetlen célja van - az összes élet kipusztítása ezen a világon."
- A Hős és személyzete a Császár tetteit firtatják Shan mesterrel. 

Ship BelsavisA csapat a börtönbolygón dokkolta a hajót a Köztársaság ottani Makula Állomásán, és a korvett főkabinjában összeültek, hogy kapcsolatba lépjenek Shannal. A Belsavis egy ökológiai szempontból sokszínű bolygó volt, főleg jég borította, kivéve ahol a geotermikus rések felmelegítették a ritka trópusi nyílásokat a különböző ökoszisztémákkal, és az hivatalosan egy gyéren lakott világ volt. Ugyanakkor a bolygót valójában börtönnek használták a Köztársaság legveszélyesebb bűnözői és ellenségei fogva tartására, ahogy az ősi rakaták tették azt a Köztársaság kora előtt, és a Birodalom csak most fedezte fel a helyzetét. Shan informálta a Hős csapatát, hogy a Birodalom éppen egy meglepetés-támadást indított a világon, a folyamatban rabok százait szabadítva ki és a börtönt bezárták, de Scourge a támadást egy megtévesztésnek minősítette, hogy ezzel elrejtsék a Császár ügynökeit. A nagymester tudott adni nekik egy nyomot – friss jelentések szerint egy magas rangú tag a Birodalmi Hadseregből, Krannus végrehajtó érkezett a bolygóra. A Császár Haragja azonnal szólt, hogy Krannus a kulcs a Császár terveihez, és kifejtette, hogy a végrehajtó egy ritka nem Erő-érzékeny Tisztavérű Sith, aki fanatikusan hű a Birodalom vezetőjéhez – ha valaki, akkor Krannus meghalna, hogy népírtást kövessen el a Császárnak.

 

Egy Enna Tabord nevű Jedi már kereste Krannust a Belsavis felszínén, de Tabord nem volt elég erős a végrehajtóval való szembeszálláshoz, így Shan utasította őt, hogy legyen a Hős segítségére a küldetésben. Shan kérésére a Lovag és egy társa komppal lementek a Börtön Adminisztrációs Központjába a Belsavis Minimálisan Szigorított Részlegébe, ahol a páros átutazta a trópusi terepet és kiszabadított foglyok támadásait hárították el, mígnem elérték Tabord koordinátáit. Ugyanakkor ahelyett, hogy segítségre készen találta volna Tabordot az őrhelyen, a Lovag holtan elterülve lelt a Jedire és egy Pak Taldine zabrak állt előtte. Taldine sietősen elmagyarázta, hogy figyelmeztette Tabordot, hogy maradjon odabent, míg a Hős megérkezik, de a Jedi a terület felderítése mellett döntött inkább, és halálosan megsebesült egy birodalmi őrjárattal való találkozás során. Miután mélyebben kikérdezte, a Lovag megtudta, hogy Taldine maga egy fogoly volt, de tekintélyes adminisztrátornak állt: kölcsönadták Tabordnak, mert széleskörű tudással rendelkezett a Belsavis elrendezéséről, és Tabord megadta a zabraknak az összes Krannus terveiről szóló információját, mielőtt belehalt sérüléseibe. A birodalmiak beásták magukat a börtön főreaktorának közelében, nehézfegyverekkel és sugárpajzs projektorokkal védekezve. Taldine figyelmeztette a Hőst, hogy a fegyveres lövegállások túlságosan jól védettek, és javasolta a Lovagnak, hogy távolítsa el az energiareléket, amik a régiót látják el árammal, de a Jedi más lehetőségeken kezdett el gondolkodni. A Köztársasági létesítmény, amiben álltak, iontöltetek összetételével rendelkezett, amikkel egyszerre kiiktathatnák a reléket és megszakítanák az elektromos hálózatot, így a Hős utasította Taldine-t, hogy várjon a bázisban addig, míg a Jedi nem jelez a robbantásra. Elhagyva a viszonylagosan biztonságos őrhelyet, a Hős és a Lovag társa iontölteteket telepített az első relére a Varactyl-völgy régióban, és a másodikra a Minimálisan Szigorított Részleg főútjánál, átverekedve magukat a kiszabadult rabokon és az alkalmi birodalmi járőrökön.

 

A második töltet elhelyezésével a Hős jelzett Taldine-nak, hogy süsse el a tölteteket, amik hatástalanították a sugárpajzsokat és lehetővé tették a bejutást a Déli Áramfejlesztő Létesítményhez. A Hős ezek után gyorsan lecsapva megszállta a létesítményt a Jedi társával, hogy semlegesítse a birodalmiak nehézfegyverzeti lövegeit, és mélyebbre hatoltak az erősen védett épületben. Végül a főterem elérésével a Hős egy Hareth ezredes nevű vörös bőrű Sith tisztre lelt, aki kinyilvánította, hogy az egész affér egy elterelés volt, mikor a nő kapcsolatba lépett Krannusszal holokommon keresztül. Saját élete árán Hareth időt spórolt szeretőjének, Krannusnak, hogy teljesítse igazi célját, és a két Sith megvetette a Jediket, amiért elutasítják a Császár akaratát - egy "ajándékot", amiért örömmel halnának meg. A Lovag aggodalommal vette tudomásul, hogy Krannus követői egy halálkultusz-féleség részesei, majd a Hős legyőzte a kutaszdroidokat és birodalmi katonákat, akik Hareth védelmére rontottak be, és leütötte Hareth-et, mielőtt deaktiválta a reaktort. Krannus kapcsolatba lépett a Hőssel a harc után és megköszönte a Jedinek, hogy megölte szeretőjét, mivel attól tartott, hogy a Császár őt fogja kiválasztani és örök életet ad neki a rituáléja befejeztével. A Hős kapcsolatba lépett Taldine-nal és informálta a zabrakot, hogy nem találja Krannust, és elkezdte letapogatni a végrehajtót a börtön védelmi rendszereivel, míg a Lovag az őrhelyre ment vissza.

 

Gantrell HoloA helyszínen a zabrak elfogott egy segélyhívást Gantrell doktortól, aki állította, hogy a csapat szektorát lerohanták és birodalmiak keresik őket. Taldine elmagyarázta, hogy Gantrell a Fő Védelmi Részlegben dolgozó tudós, és a személyzet minden tagjának bőre alá nyomkövető chipet ültettek. Ugyanakkor a birodalmiak kiiktatták a megfigyelőállomásokat, arra kényszerítve a Lovagot, hogy mélyebbre jusson a börtönben és újraindítsa azokat, így Taldine meg tudná találni a tudóst. A Fő Védelmi Részlegbe utazva, a Hős és egy társa megtalálta az Elsőfokú Megfigyelőállomást, amit a Talath Vére nevű rattataki börtönbanda foglalt el, és átküzdték magukat a lázadó bentlakókon, hogy újraindítsák az állomást. A Harmadfokú Megfigyelőállomás még köztársasági kézen volt, és a Lovag könnyen aktiválta az állomás rendszereit, mielőtt a Másodfokú Megfigyelőállomás felé indult az Áramfejlesztő Központban. A bázist birodalmiak vették át, és a páros kénytelen volt átverekedni magát a katonák és harci droidok körén, hogy elérjék a megfigyelőállomásokat. Miután reaktiválták a harmadik állomást, a Hős megkapta Gantrell helyzetét Taldine-tól: S-31-es Kripta, az egyik ősi rakata épület a Lezárt Kripták régióban.

 

A kriptánál a Hős és egyik társa bevette magát a földalatti szerkezetbe és utat vágtak a birodalmi fanatikusok hordája között, akik próbálták megállítani őket. Végül megérkeztek a kripta főkamrájához, ami a rakaták ősi szobraival volt tele, és egy Rayfel nevű birodalmi parancsnokra és két emberére leltek, akik túszul tartották a tudósokat. Tudatva a Jedikkel, hogy Krannus már elment, Rayfel felfedte, hogy a tudósok nem csupán túszok – hanem akkumulátorok is. Az ember utána tarkón lőtte az egyik tudóst, és a Hős tanúja volt, hogy Rayfel elnyeli a férfi életerejét a sajátja erősítésére. A kultuszhívő a megnövekedett erejével támadt a Lovagra, arra kényszerítve a Hőst és társát, hogy fegyvert ragadjanak és legyőzzék a birodalmiakat. A harc befejezésével a rémült tudósok elmondták, hogy Krannus kivágta a még eszméleténél lévő Gantrell doktor nyakából a nyomkövető chipet, és elindult a sebesült Gantrellel, miután a többi tudóst Rayfelre és embereire hagyta. Ugyanakkor a tudósok aggódtak, hogy a foglyok megszerezték a fegyvereket, amiket a kutatásukkor fejlesztettek a börtön energiamagjában, és a Hős elment a S-86-os Kriptába a Maximálisan Szigorított Részleghez vezető úton. A tudósnak igaza volt – egy csoportnyi gamorri ügyködött a fegyverraktár feltörésén, és harcot kezdeményeztek a rabokkal, majd a Hős örökre elzárta a fegyvereket.

 

A közeli Maximálisan Szigorított Műveleti Bejárathoz vezető utat választva, hogy elérje a Maximálisan Szigorított Részleget, a Lovaggal és egy társával kapcsolatba lépett Krannus. A birodalmi gratulált ellenfelei sikerének, de figyelmeztette a Jediket, hogy nem állíthatják meg őt – néhány embere már nagy horderejű bombákat telepítenek egy közeli vulkanikus hasadékon, hogy beindítsák a vulkanikus aktivitást a bolygóban. A páros gyorsan a hasadékhoz sietett a felettük elhelyezkedő, a mélyebb börtönbe vezető hídon, majd átverekedték magukat a platformokon, amiket a birodalmiak építettek a robbanóanyagok megtartására. A kultuszhívő katonák heves ellenállásának dacára a Hős képes volt hatástalanítani a három robbanótöltetet és megsemmisíteni Krannus összes csapatát a területen, megszüntetve a hasadékra néző veszélyt. Gantrell tudóstársainak tanácsát követve a Lovag átverekedte magát az esh-khákon – egy rejtélyes faj voltak, akiket a rakaták zártak be a börtönbe -, akik irányították az ősi börtön külső mélységeit és hozzáfértek a Maximálisan Szigorított J-9-es Blokkjához. Gantrell a börtön mélyében tartózkodott, akit sarokba szorított egy terentateknek nevezett ősi Sith-ivadék, és a Lovag kénytelen volt megölni a bestiát, hogy kiszabadítsa a tudóst. A rémült ember kifejtette, hogy Krannus fel akarja robbantani a bolygó energiamagját, ami egy hipertéri lökéshullámot eredményezne és nem csak ezt, hanem a környező rendszereket is felemésztené. Gantrell könyörgött a Hősnek, hogy ne hagyja a veszélyes kriptában, így a Jedi abban maradt vele, hogy a kripta egyik biztonsági kamrájába zárja őt, mielőtt mélyebbre hatol a börtönben.

 

Krannus FightA Hős és társa mélyebbre törtek a börtön Sír nevezetű szekciójába, átküzdve magukat a birodalmi támadá miatt kiszabaduló különböző állatokon, és végül elérték a központi energiamaghoz vezető liftet. Ugyanakkor, mikor a páros a főkamrába ért, Krannus kultuszhívői és katonái elit osztagával került szembe. A vörös bőrű Krannus figyelmeztette a Hőst, hogy a detonációs töltetek már a helyükön vannak, de mielőtt megparancsolhatta volna katonáinak, hogy nyissanak tüzet a Lovagra, egy Köztársasági Különleges Erők egysége rontott be a terembe és felvették a pozíciókat a Jedik körül. A vezetőjük, egy Bedd nevű durosi őrmester utasította a birodalmiakat, hogy azonnal adják meg magukat a Hősnek, mire Krannus fanatikusai tüzet nyitottak. Bedd osztagának segítségével a Hős legyőzte Krannus embereit és lecsapott a végrehajtóra egy ádáz csatában – de a birodalmiak detonációs töltetei még helyükön voltak a hiperűr-hajtású mag körül. A Különleges Erők egysége és a Jedik időben tudták hatástalanítani a tölteteket, megelőzve a Belsavis pusztulását.

 

Amint Bedd emberei biztosították a kamrát, a durosi informálta a Hőst, hogy Bartaph ezredes felettese kíván beszélni a Jedivel a Börtön Adminisztrációs Központjában. Bartaph a börtön köztársasági megerősítéséért és biztosításáért volt felelős, és gratulált a Jedinek a küldetés sikeréért. Ugyanakkor a nő tudni akarta, hogy Pak Taldine miért segíti a Hőst, mivel Taldine a galalxis egyik legrosszabb bűnözője. Taldine, akit elfogtak egy bandányi rabbal, akik börtönőröket támadtak, tagadta, hogy ő rabokra lőtt. Bartaph szkepticizmusa ellenére a zabrak állította, hogy a Belsavison töltött idő megváltoztatta: Warden Playt a zabrakot egy tiszteletbeli börtönőrnek nevezte ki jutalomként, és a Lovag tanúvallomása, miszerint mennyire létfontosságú volt Taldine a Krannus megállításáért vívott harcban, megbízta Bartaph-ot, hogy elhigyje a bűnöző történetét és visszaadta korábbi börtönőri státuszát. A Hős és társa utána visszatértek a hajójukhoz az orbitális állomáson, ahol a Lovag és a többiek kapcsolatba léptek Shan mesterrel a sikerük elmeséléséért.

 

A bukott Jedi 

"Az a szóbeszéd járja, hogy magas rangú Sith-ek gyülekeznek egy távoli birodalmi űrállomáson, állítólag a Császár utasításaira. Az egyik legjobb felderítőnk önként jelentkezett a kinyomozására. Utána eltűnt."
"Beosonni az ellenség területére veszélyes dolog. Ki ez a felderítő?"
"Akit helyettesítettél Braga mester csapásmérő csapatában. Jomar Chul megkísérelt feljutni a birodalmi űrállomásra, ahol a Sith-ek összegyűltek, és azóta nem jelentkezett."
- Shan nagymester eligazítja a Hőst a Korriban Lángja helyzetéről. 

Leeha And JomarA korvettjükön a csoport tájékoztatta a nagymestert Krannus haláláról, akinek már volt egy másik küldetése számukra. A pletykák szerint a Császár parancsára magas rangú Sith-ek gyülekeznek a Korriban Lángja űrállomáson, és ez arra ösztönözte a Jediket, hogy elküldjék Jomar Chult nyomozni, de a zabrak eltűnt. Shan kérésére a Hős és társasága elutazott a Korriban Lángjához az Ismeretlen Régiókba, ahol Scourge felhasználta ismereteit a birodalmi komputerrendszerekről, hogy álcázza a küldetésüket – az állomás személyzete csak azt látta, hogy a hajó Resh nagymoffhoz tartozik. A Lovag és társasága kihasználta tévedésüket, átvágva magukat a meglepett birodalmi védőkön és az állomás parancsnoki központja felé tartva az erős ellenállás dacára. Ugyanakkor a Hős meglepetten talált rá Chulra, akit a megkísértett Leeha Narezz ejtett túszul. A nautoli ME-D droidjait birodalmi kutaszdroidokká alakították át, és kigúnyolta Chult a titkos romantikus kapcsolatukról, mikor a zabrak könyörgött a Hősnek, hogy ne bántsa Narezz-t. A nő felfedte, hogy Chul olyan bizonyíték után kutatott, hogy a Lovag átállt a sötét oldalra, és az egész "találkozó" egy kidolgozott csapda volt a Hősnek, majd félredobta Chult és kivonta fénykardját. Az ME-D-k tüzet nyitottak, amint mesterük a Lovagra támadott, arra kényszerítve a Jedit és társaságát, hogy egyszerre védjék magukat a több irányból jövő támadásoktól. Ugyanakkor Narezz nem volt kihívás a Hős számára, és nemsokára a nő sérülten esett a padlóra a Lovag lábai előtt.

 

Mielőtt a Hős bármit is tudott volna tenni, Narezz hirtelen elkezdett hátrakúszni és felkiáltani félelmében és zavarodottságában, és csodálkozott, hogy hol van. Veresége megtörte a Császár irányítását és az elméje széttöredezett – nem emlékezett semmire a hónapokból, amiket a Császár uralma alatt töltött, de még mindig érezte, mennyire gyűlöli a Hőst. Chul finoman felhúzta szeretőjét, és suttogva megkérte a Lovagot, hogy kapcsolatukat ne terjessze a tanács elé, amely kérést a másik Jedi nem tudott garantálni. De Chul melfogadta, és szólt a Hősnek, hogy maga fogja elmondani a Tanácsnak. Mielőtt elment, Chul bocsánatot kért a korábbi véleményéről a Lovaggal kapcsolatban, még a Tythonon, továbbá azt is elmondta a Jedinek, hogy kihallgatta, ahogy Narezz parancsokat adott egy Fulminiss nevű Sith-nagyúrnak a Voss bolygón.

 

Víziók

Tala-Reh. Ismerd meg látomásomat. Fulminiss nagyúr egy sötét barlangban van. Idegen szimbólumok díszítik a falakat. Egy romlott rituálé szabadjára enged egy őrült pestist, ami vérbe fojtja a Vosst. Te és a Jedi velünk vagytok. Őellene. Találkozzunk a Rémálom Földjén. A Sötét Szív.
- Valen-Da. 

A hajón a Lovag és személyzete közvetítette Shan mesternek, hogy mi történt az állomáson. Shan és Scourge nagyúr riadtan hallották, hogy a Császár terveiben benne van a Voss, a bolygó lakosai – a vossok – miatt, akiket egy csoportnyi Misztikusoknak nevezett Erő-érzékeny uralt. A Misztikusok nem hittek a világos és sötét oldalban, látomásokon keresztül uralták népüket, amik beteljesülni látszottak, és visszariadtak a Birodalommal vagy a Köztársasággal való szövetségtől. A Misztikusok ellenezték a Jedi Kódexet és úgy hitték, hogy a Jedik és a Sith-ek közti konfliktus nem fontos a vossok számára. A Voss körüli köztársasági orbitális állomáson leszállva, a legénység holokommon keresztül kapcsolatba lépett a nagymesterrel. Scourge elmagyarázta, hogy a Kínzó orvgyilkosok, akikkel a Hős szállt szembe a Császár erődjén, Fulminiss Sith-ivadék kreációi, mivel a Sith egy varázslómester volt, az élet manipulálásának több évtizedes tapasztalatával a háta mögött. A Rend megerősítette, hogy Fulminiss a bolygón tartózkodik, de számos birodalmi jelzavaró elrejti a titkosított kommunikációs relét, amit a Császárral való beszélgetéshez használt. Shan utasította a Hőst a zavarók kiiktatására, és a Lovag a társaságával levitt egy kompot a felszínre.

 

Battle In Fulminiss BaseA páros Voss-Kában landolt, egy hegytetőre épült városra, ami az egyetlen főbb település volt, amit a vossok fenntartottak, és egy légi szöcskével lement a Ken-La Előőrsre abba a régióba, amit Régi Ösvényeknek hívtak. A Rőt Lejtők elhagyásával a Hős átment a nexukkal és mawvorrokkal teli Lángfa erdőn, hogy megtalálja és hatástalanítsa a három zavarót. Ahogy Shan mejósolta, a zavarók nélkül Fulminiss bázisa könnyen kiszúrható volt. A Lovag megrohamozta a barlangbázist, átvágva magát a birodalmi őrökön, majd a főkamrába jutott, hogy rátaláljon a Tala-Reh nevű voss nőre. A voss kommandós felismerte, hogy a Hős egy Jedi, és informálta a Lovagot, hogy egy Valen-Da nevű Misztikust keres, aki Fulmiss-szal együtt elhagyta az egyik szent oltárukat három nappal korábban. Mikor a Lovag figyelmeztetni próbálta Tala-Reht Fulminiss fenyegetéséről a Vosson, a társalgást néhány Sith-tanítvány szakította meg – akikről sugárzott az őrültség sé a félelem. ASIth-ek összefüggéstelenül szörnyekről és démonokról kiáltoztak, közben támadtak, arra kényszerítve a Hőst és Tala-Reht, hogy levágják az eszement embereket. Mikor a harc lecsitult, Tala-Reh megmutatott a Lovagnak egy holofelvételt, amit az egyik holttesttől vett el, amin Fulminiss kinyúlt ki az Erővel, hogy saját tanítványait az őrületbe kergesse. Az undorodott Tala-Reh odaszólt a Hősnek, hogy találkozzon vele a Zarándokmenedéken, egy közeli ellátó táborban, így folytatni tudják majd kutatásukat.

 

A mendéken a kommandós tájékoztatta a Lovagot, hogy Valen-Dát és Fulminiss-t utoljára a Gyógyítás Oltárába belépni látták, a voss faj szent helyén, északon. Mivel Tala-Reh-nek megtiltotta a kultúrája az Oltárba való belépést, a Jedi és társasága keresztezte egyedül a Nyugalom Völgyét, és beléptek az építménybe, ahol szembe találták magukat az Oltár Belső Szentélyének Őrével. Az Őr elárulta a Hősnek, hogy a parancsaival összhangban be kell engednie a Jedit, és az Őr kinyitotta a Szentélybe vezető ajtót, és a Lovag találkozott három voss gyógyítóval a váróteremben – de a gyógyítók szörnyekről kezdtek el sikoltozni, mint a Hőst megtámadó Sith-tanítványok, és a Jedik a levágásukra kényszerültek. Fulminisst kutatva a Lovag belépett a Szentély főkamrájába, de csupán roncsot és harc jeleit találta egy ősi kőobeliszk körül. Megvizsgálva az obeliszket, a Lovag három ősi Misztikus szellemmel - Laeras-Wu, Shanatka-Lo és Hanar-Ye - szemben találta magát, akik az oltárban lakoztak, így meg tudták osztani a korok alatt gyarapodott bölcsességüket. A jelenések informálták a Jedit, hogy Fulminiss volt a felelős a pusztításért: Valen-Da vezette a Sith-et az Oltárhoz, aki meg tudott tanulni egy voss gyógyítási szertartást, de Fulminiss annyira bemocskolta a rituálét, hogy helyette az áldozatokat megbolondította. Fulminiss egy hasonló Sith technikával kergette őrületbe a tanítványait, de a voss szertartás lehetővé tette számára, hogy elvonja a többiek erejét, hogy a sajátját növelje. Mielőtt eltűntek, a Misztikusok megmutatták a Hősnek, hogy Valen-Da hová rejtett egy holoüzenetet és utasították a Jedit, hogy vigye el azt Tala-Reh-nek.

 

A táborban a Lovag találkozott Tala-Reh-vel és Phraken-Nal parancsnokkal a voss kommandóból, és hárman megtekintették az üzenetet, amit Valen-Da hagyott Tala-Reh-nek. Benne a Misztikus leírta vízióját - Fulminiss egy idegen szimbólumokkal ékesített sötét barlangban szabadjára akar engedni egy őrületjárványt, de Tala-Reh és a Hős Valen-Dával áll szembe vele. A Misztikus utasította Tala-Reh-t és a Jedit, hogy találkozzon vele a Sötét Szívben, egy ősi Sith romban, ami a Rémálom Földje régió szívében helyezkedett el. A vossnak nem voltak térképei a Rémálom Földjéről, mivel elkerülték a területet a sötétsége miatt, de a gormakok – a bolygó másik őshonos faja – rendelkeztek térképekkel a Rémálom Földjéről. Phraken-Nal elment beszélni a felderítőivel a táborban, egyedül hagyva Tala-Reh-t és a Hőst. Míg vártak a parancsnok visszatérésére, Tala-Reh elmesélte a Jedinek a férje, egy voss kommandós történetét, akit a garmakok öltek meg, míg a Misztikusok akaratát szolgálta. Tala-Reh férjének áldozata sokakat inspirált, hogy csatlakozzanak a voss kommandóhoz, ezen kívül versek és dalok íródtak a bátorságáról.

 

Gormak GuardianMikor Tala-Reh befejezte történetét, Phraken-Nal hírekkel tért vissza: a szükséges térképek a Gorma-Koss nevű gormak város királyi kriptájában lapultak, amit egy seregnyi gormak védett. Phraken-Nal és Tala-Reh fogják vezetni a kommandósokat a Gormakok Földjén lévő támadásoknál, hogy eltereljék a védőket, és a Lovag besurranjon a kriptába és elvegye a térképeket. Egy társával a Hős elutazott a Gormakok Földjére és beszivárgott Gorma-Kossba, elpusztítva azt a három pajzsgenerátort, amik szétszóródtak a területen és védték a kriptát, majd megsemmisítették a helyi ellenállást. Tala-Reh-vel érintkezve a Lovag megtudta, hogy a nő osztaga súlyos veszteségeket szenvedett, és a tiltakozásai ellenére a Jedi megparancsolta a kommandósnak, hogy kezdjék meg a visszavonulást. A Hős utána megtámadta a földalatti kriptát, a bejárata egy masszív ágyú alapjánál volt található, amit a gormakok építettek Voss-Ka megsemmisítésére. Átvágva a meglepett gormakokon, a Lovag lement az alsóbb szintekre, hogy találjon egy súlyosan mutálódott vorantikust- egy helyi kétlábú állatot -, ami sugározta a sötét oldalt és telepatikusan néhány megromlott gormakot irányított. A Gormak Őrző - ahogy a bestiát nevezték - kifejtette, hogy egy Sel-Makor nevű lényt szolgált, és a feladata az volt, hogy elcsábítsa a gormakokat és terjessze Sel-Makor befolyását. A vorantikus örömmel közölte, hogy ha most elnyeli a Lovagot, a Jedi elcsábul és újjáéled, és a vorantikus átszelte a kamrát és a Hősre támadott. A Jedi ki tudta cselezni a kreatúrát a masszív mérete ellenére, és miután legyőzte elcsábított szolgáit, a Hős megölte a vorantikust és sikeresen megszerezte a Rémálom Földje térképeit.

 

A Rémálom Földjén a Lovag találkozott Tala-Reh-vel a Shad-Ka Előőrsnél és utasította, hogy valósítson meg egy tisztító szertartást a Talan-De nevű voss segítségével, hogy kiblokkolják a Sötét Szív csábító hatalmát. A Lovag és társa Tala-Reh-től elválva a Sötét Szívhez utaztak, mivel a régiót lakó szörnyek és teremtmények inkább nagyobb csoportokat támadnak. Átküzdve magát a megrontott lényeken és állatokon a Rémálom Földjén a Sötét Szív eléréséhez, a Hős belépett a Terminusként nevezett kamrába, hogy egy sötét veremre leljen, amit csavart indák nőttek be és sötét energiával csillámlott. Valen-Da és Fulminiss is a kamrában tartózkodott, és a Sith-varázsló mérges lett, mikor megtudta, hogy a Misztikus elárulta őt, amikor Tala-Reh pillanatokkal megérkezett a Lovag után. Hirtelen egy sötét hang visszhangzott a teremben – a Terminus Sel-Makor energiájának szíve volt. Sel-Makor egy test nélküli sötét oldali entitás volt, így megosztotta energiájának egy részét Fulminiss-szel és utasította a Sith-varázslót, hogy ölje meg a betolakodókat és az árulót. A Sith-nagyúr bekapcsolta lila fénykardját, még mielőtt Valen-Dára támadott. Tala-Reh és a Hős a Misztikus védelmére ugrottak, majd a Jedi és társa visszaszorították Fulminiss-t a termen, míg Tala-Reh a sugárvetőivel a Sith-re lövöldözött, és a varázslót hamar átszúrta a Hős pengéje.

 

MakorA por leülepedésével Valen-Da gratulált a triónak a győzelemért, majd elárulta, miért társult Fulminiss-szal: hogy Tala-Reh eljusson a Sötét Szívhez. Valen-Da látomásain keresztül megtudta, hogy Sel-Makor volt az erő a Rémálom Földje mögött, és az egyetlen mód, hogy Sel-Makor csábításának terjedésére megálljt parancsoljanak, az Tala-Reh önfeláldozása volt. Az önfeláldozásával megsemmisíthetik Sel-Makort, a kommandó bebiztosíthat egy évezrednyi békét a vossok és a gormakok között. Sel-Makor kezdett dühös lenni a betolakodókra, de az akarata megtestesítője nélkül a jelenés csak arra volt képes, hogy a Hőst elképzelhetetlen erővel ruházhatta fel cserébe, hogy Valen-Dát a verembe taszítsa. A Lovag ugyanakkor ezt elutasította és Tala-Reh választását becsülte meg. Ahogy a többiek csendben figyeltek, Tala-Reh leereszkedett a bendő lépcsőin és eltűnt egy aranyszínű fény villanásában, aminek hatására a kamra mennyezete a verem felett összedőlt, elzárva a lyukat és örökre véget vetve Sel-Makor fenyegetésének. A Tala-Reh halálától elcsüggedt Lovag megígérte Valen-Dának, hogy biztosítani fogja, hogy a nép megemlékezzen a lányl, majd visszatért Voss-Kába, hogy egy komppal visszamenjen a csoportja hajójához.

 

A Valiant

A Valiant kisodródik az irányítás alól ezeken a koordinátákon. Szabadítsd fel, mentsd meg az admirálist és tudd meg, mik a Császár tervei. Siess - a Valiant legénysége nem sokáig tart ki.
- Shan nagymester. 

A korvett fedélzetén a Hős és Scourge érintkezett Shan mesterrel, hogy jelentsék eredményességüket. Ugyanakkor a nagymester rossz híreket kapott - Warren Sedoru újra felbukkant és elfoglalta a Valiant köztársasági zászlóshajót, és túszul ejtette Dabrin admirálist. Remélve, hogy Narezz-hez hasonlóan Sedoru is megtér, és hogy információval szolgálhat a Császár terveiről vagy Braga mester hollétéről, a csoport azonnal a Magvilágokba indult, ahol a cirkáló az űrben sodródott.

 

Battle Of The Valiant 2A Lovag és egy társa átszállt a Valor-osztályú cirkálóra és átvágták magukatt az átszálló birodalmi erőkön, a torpedókamra felé tartva, ahol Sedoru várakozott. A bukott Jedi pengéjét az admirális torkához szegezte, amint néhány sokkoló katona személyzeti tagokat ejtett túszul, és a Hőst meglátván a katonák lelőtték túszaikat és tüzet nyitottak a Lovagra. A Jedi átfutott a termen, közben visszaküldte a sugárlövedékeket a birodalmiakra, megölve sokukat és arra sarkallva Sedorut, hogy ragadja meg a többi katonát az Erővel és dobja félre őket. A volt Jedi-lovag tudakolta, hogy a Hős miért hódol be a Tanács irányításának, és győzedelmesen tájékoztatta ellenfelét, hogy Braga nemsokára győzelembe vezeti a Birodalmat a dúló koréliai csatában – milliárdokat ölve meg és közben megkezdődik a Császár rituáléja. Dabrin rákiáltott a Jedire, hogy végezzen Sedoruval, mert rászedte az admirálist, hogy adja ki a köztársasági flotta biztonsági kódjait, de Sedoru félretaszította a tisztet és a Lovagra támadt. Sedoru az Erővel megrázta a hajó fedélzetét és erős szelekkel bombázza a Hőst, aki áthajszolta a Lovagot a torpedótermen, de az ifjabb Jedi ereje és hatalma felülkerekedett a bukott Jedin. Amint a Hős Sedoru felett állt, Dabrin újra kérte a Lovagot, hogy ölje meg a Sith-et, de a Jedi nem tette és megparancsolta az admirálisnak, hogy tartsa fogva Sedorut, míg a többi Jedi meg nem érkezik a begyűjtésére. Sedorut Dabrin gondjaira bízva a Lovag és társa visszatértek hajójukra és kapcsolatba léptek Shannal.

 

A Jedik irányítása 

Erős vezetésre van szükségünk, hogy megnyerjük a csatát. A koréliai Jedi erők főparancsnokává nevezlek ki. […] A Korélia nem eshet el. A küldetésetek kettős; vezessétek erőinket a Köztársaság hadseregét támogatva, és találjátok meg Braga mestert.
- Shan nagymester. 

Shan hírt kapott arról, Braga a Korélián tartózkodik, és azonnal a csata sújtotta bolygóra rendelte a Hőst és személyzetét, akiknek feladata a Jedi erősítések rendezése volt. Megérkezve a Korélia-rendszerbe, a Lovag hajója a Lőtér Hajógyár Hajóács Kisegítő Űrkikötőjében szállt le, a köztársasági erők egyik főhadiszállásán Aves tábornok alatt. A dúló koréliai csata egy masszív konfliktus volt, minden óra életek ezreit követelte – ami a Császárt egyre közelebb vitte a rituáléja megteremtéséhez. Aves erői teret nyertek a Birodalom ellen, de Shan feltételezte, hogy Braga mester a tudása alkalmazásával képes blokkolni a köztársasági erőfeszítéseket. Így Shan informálta a Hőst a közeli Jedi erősítésekről a Peremvidékről, és kinevezte az ifjú Lovagot az összes Jedi erő főparancsnokává a bolygón. Megadva a Hősnek Shan kapcsolata, Rikdine kapitány helyzetét, a nagymester unszolta a Lovagot, hogy keresse meg a néhány megmaradt Jedit a felszínen. Az új főparancsnok és egy társa a Socorro Teheráru épületében találta meg a kapitányt, ahol Rikdine megadta a Lovagnak a többi Jedi koordinátáit, és a Hős átkelt a csatamezőn. Egy közeli lakótömbben a Hős kimentette Unaw Aharót – egy Jedi-lovagot – és egy csoportnyi koréliait egy birodalmi támadás alól. Aharo elszomorodott, mert néhány koréliai az életével fizetett, hogy a bázisaként használhassa az épületet, de összeszedte magát a Hős hívására és beleegyezett, hogy találkozik a többi Jedivel a Socorro Teheráru épületénél.

 

Morr Fight MandoA hajógyár Szórakoztató Közterében a Hős egy csapatnyi mandalorira lelt, akik a Rozsdás Teherhajó Kantint ostromolták, ahol vélhetően néhány Jedi tartózkodott. Átvágva magát a zsoldosokon, a Lovag meglepetten lelte meg Bengel Morrt elbarikádozva a kantin VIP előcsarnokába és nézte, ahogy a nautoli gyorsan megöli az utolsó két mandalorit. Morr próbálta kifejteni, hogy a mandaloriak vadásztak rá, de a bűntudat eluralkodott felette, amint meglátta a halott zsoldosokat, míg a Hős emlékeztette a korábbi Sötét Jedit, hogy ő egy másik személy. A nyugtatásnak örülő Morr elmagyarázta, hogy Kaedan mester küldte őt a Koréliára három Jedi-mesterrel, de a birodalmaik által felbérelt mandaloriak megölték a többi Jedit és végigüldözték őt a körzeten, majd bekerítették a kantinban. A Hős kérésére Morr találkozik majd Aharóval és a többi erősítéssel, és a Lovag hozzálátott a többi Jedi megtalálásához. A hajógyár alatti csatornákban a Hős rálelt Pravenre, aki egy csoportnyi ellenálló harcost védett birodalmi harci droidoktól, és csatlakozott a korábbi Sith-hez a támadók megsemmisítésében. Praven üdvözölte az őt megtérítő Jedit, és megköszönte a Hősnek, amiért rábeszélte őt a Rendhez való csatlakozásra – annak ellenére, hogy csak egy padawan volt, Praven otthonosabban érezte magát, mint korábban valaha, és boldogan jelentkezett be Rikdine bázisához a többi Jedivel.

 

A negyedik és utolsó Jedi egy újabb ismerős arc volt: Kiwiiks mester. Ugyanakkor, mikor a Hős és Carsen megtalálta őt egy lezuhant cirkálóban, Kiwiiksre éppen lesújtani készült két Sith-orvgyilkos. A Jedi-mester védelmébe lépve a Lovag átbukfencezett a két bérgyilkoson és egy egyszerű söprögető csapással levágta őket, mielőtt azok reagálni tudtak volna. Amint Carsen felsegítette korábbi tanítóját, Kiwiiks elmagyarázta, hogy a bérgyilkosok mutattak neki egy holót Bragáról – aki azonnal utasította őket, hogy öljék meg a nőt. Mikor a Hős kifejtette, hogy Braga megállításáért teljesít küldetést, a togruta mester figyelmeztette a főparancsnokot, hogy sosem fog teljesen felépülni a tatuini Sokkhenger hatásából. Carsen sürgetésére a Lovag egyetértett, hogy Kiwiiks akkor lenne a leghasznosabb, ha segítene evakuálni a Köztársaság sebesültjeit a frontvonalakból, és a Hős visszatért Rikdine bázisához, hogy találkozzon az újonnan megérkezett erősítésekkel. A nagymester szavához hűen olyan világokról gyűjtött be Jediket, mint a Kinyen, a Rodia, az Orto és a Duro, és a Peremvidékről érkező Jedi erők padawanokból, lovagokból és mesterekből álltak össze. Aharo hamar felvette a vezető szerepet és a tapasztaltabb Jedik felkészítették ifjabb társaikat a harcra, mikor parancsnokuk megérkezett. Rikdine azonnal kapcsolta a Hőst Suthra tábornokhoz, aki Avec néhány csapatát irányította a Munkás-völgy szektorban, és a mon calamari kérte, hogy a barátai vigyék a többi Jedit a bázisához, így a saját erőit a Hős irányítása alá tudná helyezni.

 

Outer Rim Jedi ForcesA Munkás-völgyben a Hős bemutatkozott Magremme Thrakusnak, aki a régióban található néhány fegyvergyár tulajdonosa és a Köztársaság háborús erőfeszítésének fontos beszállítója volt. A Birodalom elfoglalta Thrakus gyárait, és Suthra javasolta, hogy a Hős erői vegyék vissza a fegyvergyárakat. Ugyanakkor, mikor a tábornokot elszólította egy fontos hívás Saresh főkancellártól, Thrakus felfedte, hogy a Birodalom a vállalati irodáit is elfogta – ahol a vállalat vésztőkéjét tartották. Az üzletasszony megkísérelte megvesztegetni a Jediket azért, hogy néhány Jedi-osztagot az irodái felszabadítására rendeljenek, de félbeszakították, mikor Suthra Helver ügynökkel visszatért a KHSZ-től. Helver ellenálló csapata felfedezte, hogy Braga elküldött egy csapásmérő csapatot a Munkás-völgy megsemmisítésére és egy kémiai finomító megszállására, hogy egy olyan bombát készítsenek, ami egy masszív mérgező felhőt enged ki. Mivel a KHSZ nem tudta, melyik finomítót vették be a Sith-ek, a Hős és egy társa eldöntötték, hogy lezárnak pár kémiai csővezetéket a körzetben, így le tudják szűkíteni a pontos komponenseket, amiket a Sith-ek használnak. Míg a Lovag a Biokémiai Ipari Körzetbe utazott, Aharo a megmaradt peremvidéki Jedi-erőt vezette egy mindent átfogó támadásra a Thrakus gyárai felszabadításáért, ami az üzletasszony rosszallását nyerte el. Miután a Hős átküzdte magát a terület harci droidjain és deaktivált három csőcsomópontot, figyelmeztette Helver, hogy a Sith-ek elrejtőztek a közeli Saxan Kémiai Finomítóban, majd a Lovag Suthra erőinek erősítéseivel és Jedi újoncaival megrohamozta az épületet.

 

Kikerülve a benti Sith és birodalmi csapatokat és a periodikusan tüzelő hamvasztósugarakat, a Lovag képes volt lekapcsolni a feldolgozó hamvasztórendszereit és bejutni a következő részlegbe vezető ajtón, de néhány Sith bérgyilkos csapdába ejtette a Hőst és társát, mialatt a páros az ajtót nyitotta, arra kényszerítve a Jediket, hogy levágják a támadókat, mielőtt mélyebbre mennek a finomítóban. Átküzdve egy tucatnyi Sith harcoson és bérgyilkoson, valamint néhány Sith-mesteren, a Lovag végül legyőzte Argos nagyurat és deaktiválta a finomító rendszereit, véget vetve a kémiai veszélynek. A Hős hívta Suthrát, és jelentette neki a finomító sikeres leállítását, és a tábornok olyan hírekkel válaszolt, hogy a Hős Jedi erői egyetlen veszteség nélkül visszaszerezték a fegyvergyárakat. Suthra visszairányította a Jedit a Tengely Park övezetbe, hogy támogassa a köztársasági offenzívát a körzetben, és javasolta, hogy a Lovag csatlakozzon ott hozzájuk Braga keresésében. Thrakus is érintkezett a Jedivel Suthra után, hogy kieressze dühét – a Birodalom ellopta a gyára összes vagyonát, mert a Hős nem pártolta a nő ügyét. Miután a haragos üzletasszony megszakította az adást, a Lovag egy rakétacsillével a Tengely Parkba ment, és követte Suthra útmutatásait a Koréliai Tudományi Múzeumhoz.

 

Council Of WarAz erődösített múzeumba belépve a Hős Jol Zackin szenátor és Brint ezredes vitájába sétált. Zackin könyörgött a Hősnek és Aharónak, hogy mentse ki a rabokat, akiket a Birodalom rabolt el a koréliai börtönökből, mivel szerinte ártatlanok, míg bűnösnek nem bizonyulnak, és nem érdemlik ki a Birodalom durva bánásmódját. Ugyanakkor Brint azt akarta, hogy a Jedik segítsenek támadni a birodalmi erőket, amik lemészároltak számos köztársasági orvosi tábort, és fejlett katonai ellátást ajánlott a Balmorráról a segítségért cserébe. Zackin kirohant Brint vesztegetési kísérlete miatt, de a Hős egyetértett Aharóval, hogy a Jedi erők jobban harcolnak egy olyan ügyért, amiben hisznek. Az ezredes haragjára a Hős utasította Aharót a szenátor kisegítésére, és a megundorodott Brint szólt a Jedinek, hogy Suthra tudományos tanácsadója várja a másik szobában. A "tudományos tanácsadóról" kiderült, hogy nem más, mint Godera doktor, aki örült, hogy újra láthatja az ifjú Jedit. Godera kutaszdroidjai Sith aktivitás után kutatták át a Tengely Parkot, és felfedezték, hogy a Sith-ek "Tűzvész Turbólézereknek" nevezett fegyvereket állítottak fel három környező épületben. A turbólézerek a Halálosztó fókuszált adaptációi voltak, és a Sith-ek arra használták, hogy megsemmisítsék a város tengerfenekét. A Köztársaság nem bombázhatta le a civilek ezreivel teli épületeket, de Godera megtudta, hogy a közeli Koréliai Csillaghajó Múzeumnak van egy működő birodalmi támadókompja, amivel a Hős feltűnés nélül be tud szivárogni a három toronyba.

 

Megtalálva a kompot, amit Godera mutatott a birodalmi kézen lévő múzeumban, a Lovag és társa a komppal a közeli Korvalus Toronyba utaztak, amit az épület leszállóblokkjában raktak le, majd átvágtak a benti megdöbbent birodalmi és Sith erőkön. A Hős ledobta az egyik módosított protontorpedót a fegyvercsövekre, amit Godera adott a Jedinek, a Jedinek pedig örömet okozott a csövek láncreakciójának és robbanásának látványa. A páros visszatért kompjához és hamarosan megismételteéka folyamatot a Tyrelli Lelőhelynél és a Gowix Vállalat épületénél. Visszajuttatva a kompot a Koréliai Csillaghajó Múzeumba és visszautazva a Tudományos Múzeumba, a Hőst megrémisztette, hogy távollétében megtámadták a múzeumot. Godera meghalt, és Suthra dühös volt a Sith-ekre. Közben Brint érkezett, hogy jelentse, hogy az épületet tiszta, és hogy megtalálta a doktor munkáját. A halála előtt a tudós egy a Parlamenti Tér felett lebegő birodalmi csatacirkálóhoz követte Braga adásait. Braga terveinek megállítása érdekében a tábornok és a Hős az erőit a Drall Könyvtárhoz irányították a Kormányzati Szektorban és találkoztak Erris Wyummal a Koréliai Hírszerzéstől.

 

Wyum csapatai felfedeztek egy energiahullámot az Eclipse csatacirkálóról, és úgy vélték, hogy a hajó reaktorait annyira túlterhelték, hogy fel fog robbanni és el fogja pusztítani az egész szektort – és több száz kilométeres körzetben sugárzást fog szétteríteni. Ámbár a cirkáló az egyik kormányzói épülethez kapcsolódott egy biztonsági turbólifttel, ami azt jelentette, hogy a Hős és társa fel tudnának jutni a cirkálóra. Míg Suthra a köztársasági katonák és Jedi-osztagok szakaszát vezette a körzeti birodalmi parancsnoki központok megtámadásában, a Hős és egy társa megrohamozták a cirkáló alatti épületet. Az épületet elfoglaló Sith-eken, birodalmi katonákon és harci droidokon átvágva a páros elérte a turbóliftet, és felmentek vele az Eclipse-re. A fedélzeten a Hős átverekedte magát a hajó legénységéhez tartozó Birodalmi Hadiflotta tagjain, és különböző Sith-ek rohamait és támadásait verte vissza, akik Braga alatt szolgáltak. A hajtóműtermet elérve a Lovag megpróbálta deaktiválni az utat blokkoló sugárpajzsot, de kénytelen volt kivédeni egy Sith-nagyúr és egy másik Sith-harcos rohamát. A hős és a Jedi társa gyorsan megölték a két Sith-et, mielőtt megsemmisítette a sugárpajzs generátorát egy fénykard-dobással, megnyitva az utat a hajtóműterembe. A kamrában csak Braga tartózkdott, aki Sith gúnyába és páncélba öltözött, miaaltt türelmesen várta a Lovag megérkezését. A kel dor állította, hogy a Császárnak győznie kell ahhoz, hogy a galaxis megtérüljön, és nem állt kötélnek a Hős kísérleteinek, hogy eltérítse a Jedi-mestert a sötét oldaltól. Szerinte a Császár túlszárnyalja a Jedik és a Sith-ek erejét, és a galaxis gyengesége azt jelzi, hogy nem érdemes megmenteni azt.

 

Tol Braga In BattleBraga előkapta vörös pengéjű fénykardját, arra sugalmazva a Hőst, hogy átbukfencezzen a kel dor felett, hogy gyorsan véget vessen a csatának. A Sötét Jedi megragadta a Lovagot az Erővel és hozzávágta a Jedit a padlóhoz, majd megközelítette ellenfelüket, mialatt a felettük lévő hajtómű egyre közelebb jutott a detonációhoz. Mikor a Lovag újra próbálta kérni Bragát, a megrontott Jedi kitépett egy komputerterminált a falból és a Hős felé repítette – aminek hatására a Lovag hátrabukdácsolt, hogy elkerülje azt. A bukfencből feltápászkodó Hős harmadjára is ráparancsolt Bragára a Jedi társával, és a hármas nemsokára elkezdett párbajozni. Braga ismét megragadta az ellenfeleit az Erővel és a földre vátga őket, de a Hős fokozatosan kifárasztotta a kel dort, mialatt hárman a hajtóműteremben párbajoztak. A Hős végső csapása a padlóra küldte Bragát, és a Lovag a hajtóművezérlőkhöz rontott, hogy deaktiválja a túlterhelődő gépezetet. A Hős azonnal jelentkezett Suthránál, aki jelentette, hogy jól alakulnak a csatározások, és hogy köztársasági katonák küld az Eclipse biztosítására. A térdre emelkedő Braga kérdezte, hogy a Lovag miért folytatja a harcot – hogy miért küzd még, mikor semmi sem számít már. A szavai akkor nyertek értelmet a Hős számára, mikor a Lovag megtudta az igazságot Bragáról: azért szolgálta a Császárt, mert még sosem nézett szembe a kudarccal az űrállomási küldetésük előtt. Braga meggyőződése, hogy a fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett, megtört, mikor szembekerült a Császárral, és a kel dor szakított vele.

 

A Braga figyelmeztette, hogy a Császár újra, újra és újra próbálkozni fog, míg teljesen be nem fejezi rituáléját, és szólt a Hősnek, hogy menjen a Dromund Kaasra és küzdjön meg a Császárral. A Császár helyzetét is megadta, vélve, hogy a Jedi egy senki a Császárhoz viszonyítva, még a Sith gyengébb napjaikor sem, és kérte a Hőst, hogy vessen véget bukásának. Ugyanakkor a Lovag unszolta Bragát, hogy engedje el múltját és tegye a galaxist egy jobb hellyé azzal, hogy a Tythonra megy, és újra beáll a Rendbe. A habozó Bragában meglepően tudatosult, hogy reményt érez hosszú idő óta először és beleegyezett, hogy feladja magát a Jediknek. Miután bizonyossá vált, hogy az Eclipse motorjai stabilizálódtak, a Hős és a Jedi társa visszatértek a Drall Könyvtárba, hogy találkozzanak Erris Wyummal. Wyum gratulált a Hősnek a fantasztikus győzelemért, és Suthra is megérkezett a maradék Jedivel, hogy bejelntsék, ők is diadalt arattak a körzetben. Suthra bejelentette, hogy a Peremvidék összes Jedije medált érdemel a bátorságáért, és elhessegette a Lovag tiltakozását, miszerint ő a kötelességéért szolgált, nem a hírnévért. Míg a Lovag elhagyta a Koréliát, hogy szembeszálljon a Császárral, a Hős átruházta a Jedi erők parancsnoklását a tábornokra, aki megígérte, hogy jó hasznukat veszi az utolsó előrenyomulásnál a Korélia felszabadításában, majd a Lovag visszatért az űrkikötőbe, hogy kapcsolatba lépjen a nagymesterrel.

 

Ítéletnap

Scourge: "Elviszem magunkat a Császár templomához, de egyedül kell szembeszállnod vele. Senki más nem tud ellenállni a közvetlen befolyásának."
T7-O1: "Császár = nincs hatása a droidokra // Teeseven = megy + figyeli Jedi hátát"
Scourge: "Támogatást nyújtunk és megsemmisítjük a Császár őreit. A droid használhatja a templom hálózatát, hogy koordináljon minket."
Hős: "Mindent megteszek, ami a Császár megállításához kell. Ti csak maradjatok életben."
Scourge: "Nem a túlélés a célunk itt - kizárólag az ellenség megsemmisítése."
-A Hős és legénysége, mielőtt beszállnak a kompba 

Crew Aboard ShipA korvett fedélzetén a Hős és Scourge azonnal kapcsolatba léptek Shannal, hogy jelentsék a híreket a Császárról és meglepetésükre a nagymester meg akarja támadni a birodalmi fővárost egy inváziós flottával, hogy időt spóroljon a Lovagnak. Scourge a Dromund Kaas biztonságáról szóló tudását latba vetve átkalauzolja majd a Hőst a birodalmi védőkön, és a köztársasági flotta harcba fog szállni a Birodalommal, hogy elvegye a figyelmet a Jedi küldetéséről. A nagymester azonnal elkezdte összehívni a Köztársasági Hadiflotta elemeit, míg a Lovag és személyzete a küldetésükre készültek, és hatan a célpontjuk felé vették az irányt, a birodalmi űr szívébe. A világ felett dúló harc kellős közepében szállva le a Dromund Kaason, a csoport a hajót Kaasváros külvárosában rakta le és megbeszélést tartottak a konferenciateremben. Scourge a Bragától kapott koordinátákat a Sötét Templom lokációjaként azonosította, ami egy olyan épület volt, amit a Császár ellenségeinek bebörtönzésére és a sötét oldali energiák forrásának építettek évszázadokkal korábban. A Császár volt Haragja tudott egy közeli magánkompról is, ami a Császár tulajdonához tartozott és biztonsági engéllyel bírt a Templomnál való landoláshoz, így a csoport úgy döntött, hogy elkötik a hajót. Rusk őrmester javaslatára párokba oszlottak, hogy ne keltsenek feltűnést, majd a hat főből álló csoport elhagyta hajót és beszivárgott a Birodalom fővárosába.

 

Míg maga Dromund Kaas támadás alatt állt, Kaasváros szigorú katonai lezárás alatt volt, a város nagyobb részeit sugárpajzsokkal zárták le. A Hős útja a Lovagot és egy társát a város egyik emlékműves terén vezette végig, és a páros átverekedte magát birodalmi katonák, kommandósok, sőt, mandaloriak tucatjain, akiket a rendfenntartás megerősítéséért béreltek fel a városban, amint a duó elhagyta a Győzelem Csúcsai nevű tornyos emlékművet. A páros legyőzött egy masszív birodalmi pusztító droidot, ami a tér szélének közelében állomásozott, majd áttörtek egy katonai barikádon és az utcán a Császár kompja felé folytatták útjukat, ami egy platformon nyugodott, ami a közte és a Birodalmi Citadella közti szakadékra látott. A többi pár pont akkor ért a komp köré, mint a Hős, és a csoport összegyűlt, hogy megtervezzék a támadásukat. Scourge a komppal a templomba repül, de a Hősnek kell egyedül szembeszállnia a Császárral – senki más közülük nem tudna ellenállni befolyásának. Teeseven azonnal tiltakozott, mondván a barátjával menne, mivel a Császárnak nincs hatalma a droidok felett. Carsen, Rusk, Kimble és Scourge a templom védelmezőivel foglalkoznak és elterelik a Lovagról a figyelmet, és a Sith megjegyzése, miszerint mindenkinek a saját útján kell mennie, kivívta Carsen gúnyát. Tudván, hogy a galaxis sorsa a küldetésük sikerén vagy bukásán áll, a bajtársak felkészítették magukat és beszálltak a kompba.

 

Dark Temple GroundsMiután odaértek a Sötét Templom bejárata melletti leszállóplatformhoz, a Hős és Teeseven átküzdték magukat néhány Sith-bérgyilkoson, birodalmi őrön és a templomot védő droidon, akik az épület körül állomásoztak. Azonban nem számított, hány birodalmi támadta a párost, a Jedi és a droid megállíthatatlanak voltak menetelésükben a Sötét Templom szívéhez, és hamarosan megérkeztek a főfolyosó végéhez, hogy az útjukat egy erőtér blokkolja. A Hős nem tudta aktiválni a konzolt, így Teeseven hozzálátott betörni a templom rendszereibe, de a droid felfedezte, hogy az egyik csapat a közeli birodalmi gárda bunkerben csapdába esett és a lerohanás veszélye fenyegeti őket. Miután Teeseven egy automata folyamatot állított be, hogy áttörje a sugárpajzs energiáját a következő néhány percre, a páros tüstént a szövetségeseik segítésére rohant. Ugyanakkor a barátaik megmentéséért dúlt harc a duó idejébe került, és a Hős és Teeseven több ellenféllel nézett szembe, mint amikor a sugárpajzsos lépcsőn és a Császár kamráiba vezető folyosón harcoltak. Amint beléptek a kamrába, a Császár - bár a Lovag nem tudta, hogy csak a gazdateste volt – rébuszokban beszélt a vég kezdetéről és talpra állt, majd figyelte, amint a Hős a trónjához vezető lépcső felé sétál. A lépcső tetejéről a Sith uralkodó kigúnyolta ellenségét, amiért energiát áldoz fel egy szövetséges megmentéséért, majd Erő-villámcsapást engedett szabadjára, amit a Lovag ki tudott védeni a fénykardja pengéjével.

 

A közömbös Császár egyetlen mozdulattal megidézte önmaga három másolatát, és a Hős levágta az egyiküket, mielőtt a második felé fordult. Teeseven egy ionlövedékkel eltalálta a harmadikat, amint a Jedi blokkolta a második másolat fénykardját és átrepítette a fantomot a termen, majd az illúzió eltűnt, mikor a Hős levágta a droid kábult ellenfelét is. Akkor az igazi Császár leereszkedett a lépcsőn, hogy szembeszegüljön a Jedivel, és a Sith teljesen közönyös volt, mikor a Hős küzdőállást vett fel csupán egy lábnyira tőle. Mikor megkérdezte, miért akarja a Birodalma és az egész galaxis pusztulását, a Császár a Lovag korlátozott realitásérzékén gúnyolódott. A Császár utána kivonta saját fénykardját és további hat másolatát idézte meg, majd a fiatal Jedire rontott. Teeseven tüzet nyitott a szilárd Erő-kivetítésekre, amint a Hős kénytelen volt kivédeni a sorozatos csapásokat a különböző Császároktól, de a csata folyamán a Jedi az egyik fantomot győzte le a másik után, míg az igazi Sith hátrabukott a Hős fénykardjának csapásától. Ugyanakkor a Császárnak még nem halt meg – amint a Lovag és Teeseven elérték sebesült ellenfelüket, a Sith egy villámokkal barázdált, hullámzó Erő-energia sokkhullámot idézett meg, ami hátrarepítette ellenfeleit.

 

Emperor AttacksA Hős képes volt kikecmeregni az irányítatlan repülésből, és egy felvett állásban landolt, amint a Császár térdre ereszkedett. A Császár közölte csalódottságát, hogy a Lovag ereje egy Jedire megy pocsékba, majd megidézett egy még erőteljesebb villámcsapást a terem másik végéből. A Sith és a Jedi lassan egymáshoz közeledtek, a Császár folytatta a villámcsapások szórását a Lovagra, amiket a Lovag a fénykardjával blokkolt, míg egy fordulattal a Hős bevitt egy végzetes csapást a Sith oldalába, mikor elhaladtak egymás mellett. A Császár fájdalmában a padlóra rogyott, de figyelmeztette, hogy nem fog megtérni, vagy engedelmeskedni az elfogásnak – és nem a Hős lesz az, aki megöli. Ahogy a Császár összecsuklott és elcsendesedett, a Lovag kapcsolatba lépett Scourge-dzsel,hogy elmesélje győzelmét, és a korábbi Harag unszolta a Jedit, hogy vigye be a gyilkos csapást és mentse meg a galaxist. Mielőtt a Lovag bármit is tenni tudott volna, a Császár teste elkezdett elhomályosodni egy sötét oldali energiafelhőben, és a Hős hallotta a Császár telepatikus hangját, amiben figyelmeztette a Jedit, hogy bármit megtesz, hogy magával vigye. A sötét energia felrobbant odakint, ami a Sötét Templomot földrengésekkel sújtotta és kezdett összeomlani, miközben a Hős és Teeseven biztonságba sietett, otthagyva az ellenség testét, amit egy leeső szikla összezúzott. A hatos csapat a kompnál gyülekezett, majd visszatértek Kaasvárosba és a hajójukhoz, ahol a Hős azonnal jelentette a küldetés sikerét a nagymesternek, aki így visszarendelheti a flottát. Shan tudomásul vette az üzenetet és utasította a Jedit, hogy találkozzon a Valianttal és a flotta maradékával a Magvilágokban.

 

Győzelem 

Te megtestesíted azt, amivé minden Jedi válni akar. A bátorságod, az elkötelezettséged és vezetőképességed hála átvészelük ezt a sötét időszakot. Ettől a naptól kezdve már nem vagy Jedi-lovag. Hanem Jedi-mester.
- Shan nagymester. 

Carsen és Scourge a körleteikben meditáltak az utazás alatt, és ennek eredményeképpen Rusk, Teesven és Kimble voltak az elsők, akik kiszálltak a Valiantra való dokkolás után. Miután lekapcsolta a hajót és felébresztette a másik kettőt a meditációból, a Hős kiszállt a hajóból és látta, hogy Rusk és a többiek előre mennek. Köztársasági katonák éljeneztek és szalutáltak a Hősnek, Carsennek és még Scourge-nek is, miközben a trió elhaladt mellettük, és a hármast a Valiant egyik főhangár fedélzetébe vezették. Mikor a hangárajtók kinyíltak, Carsen és a Hős meglepetten látták, hogy köztársasági katonák, előkelőségek és egyéb befolyásos egyének gyűltek hatalmas tömegbe odabent a ceremóniához, köztük a híres háborús hős, Jace Malcom ezredes és az alderaani Charle Organa herceg, valamint a Lovag a csoport korábbi utazásaikon találkozott személyeket is felismerte: Hare'ent a Tatuinról, Erris Wyummot, Unaw Aharót, és még Ranna Tao'Vent is a Tythonról. A hangár legvégén egy hatalmas pódium állt, ahol Rusk, Teeseven sorakoztak Dabrin admirálissal és a nagymesterrel, és a tömeg örömujjongásban tört ki, amint a Hős a folyosón haladt Scourge-dzsel és Carsennel.

 

Award CeremonyA két Jedi felsétált az emelvényre a barátaikhoz, bár Scourge a platform lábánál maradt, óvatosan figyelve a jelenlévő felfegyverkezett köztársasági katonákat. Dabrin magasztalta a Lovag akcióit, és jelentette, hogy a hírek segítettek megfordítani a háború állását, majd emlékeztette a Hőst, hogy Suthra tábornok meg akarta jutalmazni a csoportot a Bátorság Medáljával a Korélia miatt. Ám Dabrin másra is gondolt – a kérésére a Hős és a csapat megkapta a Köztársaság legnagyobb megtiszteltetését: a Dicsőség Keresztjét. Még Scourge is kapott egyet, de közölte, hogy a Lovaggal maradna addig, míg meg nem bizonyosodik afelől, hogy a Császár terveinek vége. A nagymesternek volt még egy bejelentése: a Hős tetteiért és vezetéséért a nemrégi konfliktusok alatt a Lovagot Jedi-mesteri rangra emeli. A nő szemeiben nem számított, hogy a Hős fiatal – a Jedi bölcsessége, hatalma és páratlan ereje azt jelentették, hogy a Hős több mint felkészült a rangra. A tömeg felé fordulva a nagymester emlékeztette a jelenlévőket, hogy miért harcoltak: a reménybeli békéért és a Köztársaság győzelméért, és a tömeg tapsban tört ki a szavai hallatán.

 

További kalandok 

Minden példa benned lakozik, ami a Jedi Kódexben szerepel. A Tanács egyhangúan azt a döntést hozta, hogy kinevezünk a rend harcmesterévé.
-Satele Shan 

Az ünnepség után a hatos tovább járta a galaxist és különböző világokon segítette a hadi erőfeszítéseket, köztük az Ilum jégvilágán is harcoltak a Birodalom ellen. A csata alatt Darth Malgus Sith-nagyúr kikiáltotta saját birodalmát a Császár távollétében, bár a bitorlót végül legyőzték a Birodalom és a Köztársaság egyesített erői.

 

Suri HoloValamikor a Császár legyőzése után Carsen egy meglepő üzenetet kapott Suritól, a Császár egyik Gyermekétől, aki a Jedi gyermekkori barátja volt a Korribanon. A Gyermek Carsen segítségéért könyörgött, mivel még mindig hallotta a Császár szavait a fejében, és Carsen volt az egyik egyetlen ismert ember, aki megtörte a Császár irányítását. A hírek felzaklatták Carsen és a Hőst, aki válaszolt Suri hívására és találkoztak is vele a Voss egyik barlangjában. Bár Suri félig volt csak eszénél, a két Jedi képes volt eléggé lenyugtatni őt, hogy kommunikáljanak vele, és a gyermek felfedte, hogy a Császár szavainak semmi értelmük sincs – minden másodpercben változtatta a galaxis elleni parancsait, és Suri könyörgött nekik, hogy öljék meg és vessenek ezzel véget a szenvedésnek. A Hős és Carsen eszmecséréjét ezügyben félbeszakították, mikor a Császár másik két Gyermeke érkezett, és felszólították a Jediket, hogy hátráljanak a testvérüktől. Carsen felismerte a vezért, Tannacot, egy másik Gyermeket, akire emlékezett a Korribanról, és figyelmeztette a korábbi mesterét, hogy ne provokálja a "férget". Tannac udvariatlanul kifejtette, hogy segítene Surinak visszanyerni az uralmát, és hogy ha a Jedik megkísérlik őt vinni a Tythonra, meghal. Tannac unszolására Suri bevallta, hogy nem akar megszabadulni a Császártól, és a két Jedi nem örömest engedte meg Tannacnak és a másik Gyermeknek, hogy távozzanak Surival. A hírek, miszerint a Gyermekek még mindig meghallhatják a Császár hangját, nagyban nyugtalanította a Hőst és Carsent, bár eldöntötték, hogy meg fogják állítani a Császárt, ha valahogy sikerül visszatérnie.

 

Az évben később a Hős csapata a Rishi bolygón találta magát, a galaxis szélén lévő kalózmenedéken. A város Fosztogatók Öblében a Jedi-mester az Erő vezérletével a város nyugati szélén nyugvó házhoz ment. A helyszínen a Hős Orgus Din szellemét látta, aki elárulta, hogy ebben a házban született és cseperedett, mielőtt a Rendhez került. Tanáccsal ellátva korábbi tanítványát, Din kérte a Hőst, hogy mutasson be pár tettet, hogy a Jedi-mestert ismét megérintse a béke. Din instrukciójára a Hős gyógyszereket vitt számos falubelinek, akiket megfertőzött a Koréliai Tanamen-láz, és megjavította a város hibás monszun-terelőlemezeit még az eljövendő viharszezon előtt. Miután rengeteg törmeléket eltávolított a sérült házakról, a Hős visszament Din házához, ahol a Jedi szelleme elárulta neki, hogy más célból is megjelent itt. A Hős erőfeszítései újra megérintette a Jedit a világos oldal magjával, így Din segíthetett tanítványának begyógyítani egy régi sebet - a Császár alatti gyakorlatában és befolyásában tapasztalt emlékeket. Din segítségével a Hős elfogadta a történteket, és megtisztult a Sith maradék befolyásától.

 

Nem sokkal utána a Birodalom és a Köztársaság egy ideiglenes szövetséget kötött egymással annak érdekében, hogy a Revan Rendje és vezetőjük, az őrül Erő-használó, Revan vegyék fel a küzdelmet. Revan megmenekült a haláltól, de tébolyultságában végérvényesen el akarta törölni a Császár galaxisra néző fenyegetését; a Császár szelleme megmenekült a Hőssel való csatában, és a Yavin 4 holdon kapaszkodik az életbe. Ezért Revannak fizikai formába kellett öntenie újra a Császár szellemét, de a Birodalom és a Köztársaság szerint Revannek nem fog sikerülni legyőzni a Császárt, és a Császár újból tombolni kezd. Tython Hőse azon Jedi, Sith-ek, valamint a Köztársaság és Birodalom hősei közé tartozott, akik szövetséget kötöttek és Revannal konfrontálódtak az Áldozat Templománál. Revant legyőzte a koalíció, de a Császár gondtalanul visszanyerte erejét és felszívódott a holdról, előtte kinyilvánította, hogy vissza akarja szerezni a galaxist.

 

Revan veresége után Shan nagymester találkozott a Hőssel, hogy híreket osszon meg vele - a Jedi Tanács egyhangúan amellett döntött, hogy a Hőst válasszák a Rend harcmesteri címére. Ebben a szerepkörben a Hős stratégiai éleslátásokkal segíti majd a Tanácsot, és fénykardharc-instruktorként fogja okítani a Rend legjobb diákjait, és vezeti a feltámasztott Császár elleni támadást. Azonban YE 3.637-ben - nem sokkal a yavini csata után - az újdonsült harcmesternek nyoma veszett, mikor a rejtélyes Örök Birodalom megtámadta és meghódította a Köztársaságot és a Birodalmat. A Hős társai átfésülték a galaxist barátjuk után, de erőfeszítésük hiábavaló volt.

Személyiség és jellemvonások


Személyes jellemvonások és moralitás 

"Nincs végső 'győzelem' a Sith-ek ellen. Kiirtjuk őket, majd újra felkerekednek. Nem úgy tűnik, hogy nyernénk."
"Nem a győzelemről vagy a vereségről van szó, Kira. Hanem azokról, akiket védelmezünk."
- Kira Carsen és a Hős. 

Már fiatal tanítványként a Tython Hőse teljes szívvel hitt a megtérésben. A Lovag nem a haragtartásról volt híres, és meg akart bocsátani az ellenfeleinek és segíteni őket rátéríteni a világos útra. Ranna Tao'Ven volt az egyik ilyen példa; mikor kiderült, hogy Tao'Ven elárulta a Hős mesterét Bengel Morrnak, a Jedi felismerte, hogy a nő a népe védelméért tette ezt, de nem hagyta, hogy a falusiak megöljék a padawant, miután az ifjú Jedi segítette őket. Mikor Tao'Ven megbocsátást kért, a Hős könnyen megadta és unszolta a matriarchát, hogy a dolgok jóvátételére törekedjen.

 

A Lovag gyakran alkalmazta a meditációt, hogy az érzelmekre és a gyógyulásra összpontosítson, és ritkán adta meg magát a haragnak és a félelemnek. Az ifjú Jedi hitt a világos oldal jóvátételi erejében, ezzel erős szövetségeseket nyert Pravenben és Bengel Morrban, és a hit segítette Kira Carsent kitörni a Sith Császár hatása alól. Még a Sith Császár sem volt elveszve a Hős szemében, annak ellenére, hogy Scourge milyen kitartóan ellenkezett, és a Császárral való csatában a Lovag felismerte, hogy a Sith uralkodó sosem térne át. A hatalom ígérete nem vonzotta a Hőst már padawanként sem, és a Lovag többszörös ajánlatot utasított el számtalan Sith-től, akik át akarták csalni a Jedit a sötét oldalra.

 

Míg a Hős nem élvezte az életek kioltását, a Jedi megértette, néha szükséges volt az ártatlanok megmentése érdekében. A Rend alázatos tanához hűen a Hős nem szerette a dicséretet és a kitüntetéseket, vélve, hogy a Jedi kötelessége a Köztársaság megvédése, tekintet nélkül a fizetségre vagy jutalmakra. Az Uphrades pusztítása ténylegesen sokkolta a Hőst, és a Jedi elkötelezett akarta biztosítani, hogy Darth Angral nem fog újabb életet kioltani onnantól. A Lovag tisztelte a becsületet és lojalitást és képes volt felhasználni azokat a kvalitásokat Pravenben és Őrző Egyesben, hogy meggyőzze a Sith-et és a birodalmit, hogy nem ők az igazi ellenfelek. Ám a Hős betartotta a Jedi Kódexet, így alkalmanként ütközött a nőcsábász Archiban Kimble-vel és heves vitákra jutott Scourge-dzsel. Kimble a vagyon, a hírnév és a nők iránti szeretete a Kódex alázatról és lelki békéről szóló tanok ellen mentek, míg a Császár korábbi Haragja nyíltan megvetette a Rend hitvallását és tradícióit.

 

Vezetői képességek 

Ha most megadja magát, a katonái halála hiábavaló volt. Ez az, amit akar? Mi van a bázisban lévő férfival, aki a kiszabadításra vár? Nem segítene neki? Ez az igazság pillanata, őrmester! Feladja és engedi a gonoszt győzni, vagy feláll és harcol?
- A Lovag harcra buzdítja Nidaljo őrmestert. 

A Hős képes volt lelket önteni még a legeltiportabb és legmegtörtebb katonákba, hogy kövessék a Lovagot csatába, így sokak lojalitását nyerte el a Lovag utazásai során. A Hős gyorsan felfejlődött egy természetes vezetővé a Darth Angral elleni háború első napjaiban, és a Jedi tapasztaltsága a harcok és a tárgyalások terén tette a Lovagot az elsődleges jelöltté a Jedi és köztársasági erők vezetésére a Korélián. A Hős vezetése alatt a peremvidéki Jedi-erők nem szenvedtek el veszteségeket a koréliai csata alatt, és a tapasztalatlan Jediből nem sok idő alatt egy félelmetes harcos lett.

 

Jóllehet a Jedi vezetői képességei nem korlátozódtak a csatatérre. Mikor a helyzet elkezdett káoszba omolni, mint például a rajtaütés után a KHSZ nar shaddaai bázisán, vagy mikor Nikollan Kord tudomására jutott Madel árulása a Balmorrán, a Hős gyorsan átvette az irányítást és nyugalmat szított még a legforróbb hangulatban is. A Lovag politikailag hozzáértő volt egy pontig, bár a Jedi ellenkezett Kira Carsen nézetével, miszerint a Rend irányítsa apolitikában a Köztársaságot. Mikor Nikollan Kord a Jedik és a Köztársaság ellen támadt az álcázó berendezés ellopásáért, a Hős ki tudott egyezni az elkeseredett ellenálló vezérrel, így mindkét oldal profitált ahelyett, hogy vérontással oldották volna meg a helyzetet.

 

Kapcsolatok 

Örökké fogtok élni, mint a Köztársaság hősei. Kira Carsen Jedi-lovag… Fideltin Rusk őrmester… T7-O1… Archiban Kimble doktor… […] Még te is, Scourge nagyúr. Bár önző okokból csatlakoztál hozzánk, a sajátodén kívül több életet mentettél meg.
- Shan nagymester megjutalmazza a Hőst és legénységét a Dicsőség Keresztjével. 

A Lovag útjai során a Hős öt társból álló csapatra tett szert: T7-O1 asztromechanikai droidra, Kira Carsen padawanjára, a Kimble nevű orvosra, Fideltin Rusk őrmesterre a 301-es Gyalogezredből, és a Császár egykori Haragjára, Scourge nagyúrra. A különböző személyiségük és háttértörténetük ellenére ezeket a társakat összekötötték a Tython Hősével való kapcsolatuk – néhányan a Jediknek köszönhették életüket, mások hűségből és barátságból követték, néhányan kötelességből és tiszteletből. Amint hatan együttdolgoztak a csatatereken galaxis-szerte, megtanultak egymásban bízni, és a csoport személyiségeit nagyban alakították az egymásra gyakorolt hatásuk.

 

T7-O1 

"Jedi + T7 = legnagyobb hősök valaha // T7 = örök Jedivel marad!"
"Ne aggódj, kis barátom - bármerre megyek, mindig az oldalamon leszel."
- T7-O1 és a Hős 

O1T7-O1, más néven T7 vagy Teeseven, egy jelentős és híres múlttal rendelkező asztromech droid volt, több mint két évszázada létezett a Tython Hőssel való találkozásáig, mikor az ifjú Jedi kimenekítette a Húsrablóktól. A droid később csatlakozott az akkor tanítvány Hőshöz, a Jedi ama küldetése alatt, hogy kimentsék Orgus Dint Bengel Morr markából, és továbbra is a már lovaggá avatott Jedi mellett maradt a Coruscant fővárosban. Az együtt töltött idő alatt a Hős rengeteget tudott meg Teeseven múltjáról és rávette a droidot, hogy gyűjtsön össze olyan fájlokat, amit Shafu, Teeseven korábbi partnereinek egyike hagyott hátra, hogy megtalálja a volt rabszolga-kereskedőt.

 

Teeseven rengeteg tisztelettel adózott Tython Hőse iránt, és a Jedi legtovább kitartó és leglojálisabb társa volt. Egy köntörfalazó és heves droid egyéniség lévén Teeseven meglátása szerint ő és a Lovag együtt megállíthatatlanok és teljes szívből hagyta jóvá a Jedi ajánlását, hogy másokat szolgáljon, és hogy rengetegszer tette kockára valaki életét, hogy a galaxist megóvja a Sith-ek fenyegetésétől. A droid szégyenkezett felfedni, hogy szánt szándékkal dolgozott Shafuval a rodiai rabszolga-kereskedelmi ügyleteiben, de a Hős biztosította a kis asztroszernek, hogy semmi baj - Teeseven és Shafu később ráeszméltek az életútjuk során elkövetett hibáikra és megváltoztak.

 

Mikor Teeseven majdnem feladta Shafu fájljainak összegyűjtését a nehézség miatt, a droid elmondta a Hősnek a történetet, hogy miképp bukott el egy küldetést egy GenoHaradan orvgyilkos elfogásában, aki egy muun követet próbált meggyilkolni. De a Jedi képes volt lelkesíteni az asztroszert a munka folytatására azzal, hogy meggyőzte Teesevent, hogy nem bukott el – míg a követ lemondott a kísérlet után, hosszú és virágzó életet élt utána Teesevennek köszönhetően, és ez egy siker volt a Hős szemében. Mivel Teeseven volt a Jedi egyetlen olyan társa, aki biztonságban szembeszállhatott a Császárral, mivel nem szálhatta meg a csapat ellensége, a droid elkísérte a barátját a Sötét Templomba, ahol a duó sikerrel megvívott és legyőzte a Császárt a Sith elképzelhetetlen ereje dacára.

 

Kira Carsen 

Sith Császár: "Most meghalsz. Még ha a Gyermekemnek is követnie kell téged a halálba."
Carsen: "Nem… Nem ölök érted!"
Jedi-lovag: "Erősebb vagy a sötét oldalnál. Állj ellent! Segítek!"
Carsen: "Már megtetted. A sötét oldalnak nincs hatalma felettem. Jedi vagyok!"
- A Lovag segít Carsennek kitörni a Császár irányítása alól. 

Kira CarsenKira Carsen akkor találkozott először a Tython Hősével, mikor még a togruta Bela Kiwiiks Jedi-mester tanítványa volt, akit az akkor padawan segítségére küldtek az ifjú Jedi küldetésében a Tython egyik ősi oltárához. A lányt azonnal inspirálta a padawan harci képességei, mivel Din mester tanítványa alig bírt féltucatnyi Erő-használó Húsrablóval. Később segítette a lovaggá ütött Jedit a Tarnis Sith-nagyúr elleni ütközetben, ami után a nőt a Lovag új padawanjának osztották be.

 

A Jedi Tanácshoz 18 évesen csatlakozó Carsent alkalmanként idegesítette a Rend érzelmi megkötései, de a Jedi-lét privilégiuma volt a legfontosabb a fiatal nő életében. Mint mestere, Carsen is kockára akarta tenni életét, hogy megvédje azokat, akik magukat nem tudják megvédeni, és megborzongott a Császár céljától, aki fel akart emészteni minden életet a galaxisban. A Hős tanítványaként töltött időszakban fény derült Carsen múltjára, mint a Császár Gyermekére, de a Lovag bizalma a lányban elég meggyőző volt a Jedi Tanácsnak, hogy Carsen megdönthetetlenül hűséges a Rendhez. Egy erős köteléket is kiépített a tanítójával, aki segített Carsennek felülkerekedni a Császár uralmán, és hogy kitörjön a Sith rettenthetetlen akarata alól – amit csak egy maréknyi egyén, köztük a Hős érhetett el.

 

A Császár utáni vadászat alatt a Hős eléggé megbízott Carsenben, hogy engedje csatlakozni a küldetéséhez a Császár űrállomásán, a nő aggodalmának dacára a félelem hiányáról, amit az ellenségük elméjében érzékelt. Carsen szarkasztikus és magabiztos személye elrejtette bizonytalanságát és félelmét, hogy elveszti Jedi-létét, és csak a Lovag támogatásával volt képes felfedni a Tanácsnak az igazat a múltjáról. Carsen meg is osztotta nézeteit a Jediről a mesterével az utazásaik során, és gyakran megvitatták a Rend szerepét és célját a galaxisban. A Hőssel ellentétben Carsen szerint a Jediknek hatalom kell, mivel ők birtokolták a képességet a dolgok jobbá tételére – és csodálkozott, hogy a Köztársaság miért volt akkori helyzetében, mert a Jedik nem vették át az irányítást. Úgy vélte, hogy a Jedik összpontosítása a moralitásra és a szenvedélyek tiltása gyakran megakadályozta, hogy a Rend megtegye, amit el kellett végezni, bár tudomásul vette a Hős nézetét, miszerint a Kódex és a Rend szabályai földön tartották a Jediket.

 

Archiban Kimble 

Úgy tűnik, a Doki éppen időben érkezett. Hogyan sikerült túlélned egy droiddal és Morcos Kisasszonnyal?
- Kimble, miután csatlakozott a Hős személyzetéhez. 

Archiban KimbleArchiban Kimble szanitéc, más néven "Doki", egy olyan valaki volt, aki majdnem hasonlított Scourge nagyúrhoz, hogy ideológiai kérdésekben összekülönbözött a Lovaggal, mikor a Hős először találkozott vele. A huncut nőcsábász, és a gazdagságot és hírnevet üldöző Kimble csodálkozott, hogy a Jedi hogy képes elutasítani az érzelmi kötődések csábítását, és a Hős hűségét a Jedi Kódexhez is megcsodálta. Az orvos személyes nézete az volt, hogy a Jedi Rend tagjainak egy kicsit meg kéne engedni maguknak az érzelmeket a felkészülésük során, mint ahogy az egy méreg ellenanyagának meghatározásához szokták tenni - maga az "immunizáció" egyik mód a csábítás ellen. Kimble vágya a hírnév és dicsőség iránt gyakran okozott súrlódást a páros között, és a férfi dühös volt, mikor megtudta, hogy a hutt Suudaa Nem'rót nem sikerült kigyógyítania ritka betegségéből, mikor egy fejvadász megölte Nem'rót, mielőtt a kezelése hatott volna.

 

Ugyanakkor a kivetített személyisége ellenére, Kimble valójában egy rendkívül önzetlen személy volt, miután nélkülöző emberekkel találkozott. A Hőshöz hasonlóan Kimble kockáztatni akarta az életét a szerencsétlenebbek segítésére, és tekintélyes képességeit és orvosi tudását alkalmazta az életek mentésére, mikor az lehetséges volt – nem számított, hogy azok menekültek vagy a birodalmiak voltak-e. Mikor Kimble felismerte, hogy a Balmorrai Ellenállás emberei önös érdekből a Köztársaság ellen akarnak fordulni, undorodva hagyta el őket és csatlakozott a Hős legénységéhez, ahol új hivatásra lelt. Az együtt töltött idejük alatt a Hős rájött, hogy Kimble igazán hitt a Lovag ügyében, és igazán tisztelték egymást, amiért biztonságba kerítik azokat, akik nem védhetik meg magukat, a következményekre való tekintet nélkül.

 

Fideltin Rusk 

"Maga nem feláldozható, őrmester. Azt hittem, mostanra már rájött erre."
"Én… értékelem a bókot, Jedi-mester."
- A Hős és Rusk őrmester. 

FideltinFideltin Rusk őrmester egy köztársasági katona volt, aki először a Hoth csatamezején találkozott a Lovaggal, ahol a chagriai segítette a Hőst és Leeha Narezz-t a küldetésük alatt, annak dacára, hogy elvesztette az egyik osztagát. Az őszülő veterán, akit megkeményítettek a harc és személyes veszteségek évei, Rusk nagyban megbecsülte, hogy képes szolgálni egy Jedi mellett a Hős súlycsoportjában, és kiváló kvalitásnak találta a Lovag odaadását a mások szolgálása iránt. Azt is vélte, hogy a Jedi Kódex nagyban fejlesztheti a Köztársasági Hadsereget, ha alkalmazzák.

 

Együtt töltött idejük elején Rusk kezdett aggódni, hogy a Lovag rosszul gondol a veszteségi rátáról az őrmester friss katonai történelmében. Rusk elmesélte a Jedinek az első csapata történetét, és hogy miképp harcoltak a rettenetes esélyekkel, hogy a küldetésüket 97.4%-os veszteségi rátával, haláleset nélkül teljesítsék. A chagriai szerint a katonák feláldozhatók, és míg az emberek vesztesége megviseli a Köztársaságot, az áldozatuk többet ad vissza – a nézőpontját a Lovagnak kénytelen volt elfogadnia, első kézből szerezve tapasztalatokat a csatatereken galaxis-szerte. Örömmel tudta meg, hogy a Lovag nem egy csökönyös pacifista, mint a szülei voltak, mivel az okozta a halálukat a Birodalom részéről, hogy az elnyomással való szembeszállást elutasították.

 

Scourge 

"Elvárod, hogy bízzak benned?"
"Nem. Elvárom, hogy vezess engem."
- A Hős és Scourge nagyúr. 

Lord ScourgeScourge nagyúr kapcsolata a Tython Hősével egyedülálló volt a Lovag társasága közt – a Jedi születése előtt néhány évszázaddal "kezdődött". Scourge feláldozta szövetségeseit, Revant és Meetra Surikot, hogy elég sokáig életben maradjon ahhoz, hogy a Hős segítségére legyen, mikor végre megérkezett, irtózatos összeget fizetve a halhatatlanságáért. Mikor a Császár Haragja végül találkozott a Jedivel a Quesh bolygón, elkezdte mozgásba lendíteni disszidálását néhány hónappal azután, hogy a Lovagot elkapták a Császár űrállomásán. Scourge egy fontos szövetségesként értékelte a Hőst, és képes volt életét adni a Császár elpusztításáért, de elég világossá tette a Lovag számára, hogy nincsenek aggályai a Lovag megölésével kapcsolatban és új jelöltet fog keresni, ha kiderül, hogy a Lovag nem tudja legyőzni a Császárt.

 

Tisztelték egymást, de bizalmatlanság is volt köztük, amit egyik sem próbált elrejteni – a közös céljuk ellenére a Hős Jedi volt és Scourge pedig Sith. Jóllehet, a Lovag és Scourge próbált változtatni ezen: mindketten próbálták átcsábítani a saját oldalukra az Erőben az utazásaik során, és Scourge nyíltan megvetette a Jedi Kódexet. Scourge még egyenesen azt is elmondta a Jedinek, hogy a kísérletei, miszerint át akarja téríteni a Lovagot a sötét oldalra, csupán a saját szórakoztatására történtek. Ugyanakkor a kapcsolatuk mindkettejük számára hasznos volt – a Császár Haragja tudomásul vette, hogy többet tanult az Erőről, Revanről és a Hőstől, mint amit a Sith-ektől kapott, és a Lovag elfogadta, hogy Scourge nézeteinek megvannak a saját értékei.

 

Erők és képességek


Könnyű kiemelkedni, ha a legjobbtól kaptál kiképzést.
- Tython Hőse. 

A Tython Hőse még a kor egy Jedi-lovagjai tükrében is rendkívül képzett volt a fénykard-harcban. Jedi-beavatottként a Hőst kivételesnek tudták a csatában, és a Lovag korai tanítótóinak számtalan dicsérete meggyőzte Derrin Weller mestert, hogy azonnal elküldje a padawant a Húsrablók elleni küzdelembe a megérkezése után, annak dacára, hogy a Hős puszta tanítvány volt. Weller bizalma beigazolóditt, mikor a padawan egy egyszerű vibrokarddal le tudta győzni a fénykarddal felfegyverkezett és tapasztaltabb Callef Sötét Jedit. Orgus Din tanítványaként Din mélyebben megbízott a padawanjában és a Hőst kis, vagy semmilyen támogatással indította a rengeteg Húsrabló elleni küldetésekre, és magabiztos volt a sikerben. Din figyelembe vette a padawan legbátrabb pillanatait a Tythonon a Húsrablókkal kapcsolatos konfliktusban, mikor a Hős és Teeseven átküzdötték magukat a Húsrablók hadserege által kontrollált területen, és amikor a padawan csupán egy gyakorló fénykarddal sikeresen legyőzte a messze tapasztaltabb Bengel Morr-t.

 

HeroSaberA Hős utolsó tette Jedi-padawanként egy fénykard elkészítése volt, minek kristálya kezdetben kék színben játszott, bár a kardpenge színe változhatott a Birodalom elleni közelgő háborúk alatt. Miután Jedi-lovaggá avatták, a Hős elutazott a Carrick Állomásra, ahol az ifjú Jedi utat választott a Jedi Védelmező és a Jedi Őrszem között. Míg a Hős fő szaktudása a fénykard-forgatásban rejlett, a Lovag jártas volt az Erő harci alkalmazásában is. A Hős gyakran használta az Erő-technikákat a fizikai képességei gyarapítására, például a nagy távolságú ugrásokra és az Erő-gyorsítású sebességgel való mozgásra. A telekinézis egy másik erő volt, ami természetes volt a Lovag számára, valamint egy kívánt célpontra is jól célzott a fénykard eldobásakor.

 

A Lovag sok nyelvet ismert az Alapnyelven kívül. A Lovag széleskörű fajok egyedeivel kommunikált a durosi, rodiai, houk, bináris, hutt, jawa, nautoli és twi’lek nyelveken, valamint a Selkathok és más egyebek nyelvein. A Hős Jediként olyan műszaki tudásra is szert tette, ami túlmutatott az átlagos egyénekénél. 

A hipotézis itt véget ér. 

A színfalak mögött


És ebben a pillanatban újabb, minden korábbinál tisztább kép suhant át [Scourge] agyán: a Császár legyőzve hevert egy nagy hatalmú Jedi lába előtt. De az a Jedi nem Revan volt, és nem is Meetra. És a Sith-nagyúr most már tudta, mit kell tennie.
- Scourge látomása a Hősről, a Revan-regény elbeszéléséből.

 

RevanA Tython Hőse képviseli a Jedi-lovag játékos-karaktert a masszív multi-player online Star Wars: The Old Republic szerepjátékban, amit a BioWare és a LucasArts adtak ki 2011. december 20-án. A Jedi-lovag karakterének történetét Hall Hood és Drew Karpyshyn írták, a Darth Bane könyvtrilógia és a kapcsolódó The Old Republic: Revan könyv írói. Daniel Erickson a vezetőíróként dolgozott az egész projekten, aki meghatározta az egész történetet és fenntartotta az osztályok közötti konzisztenciát, bár Hood és Karpyshyn volt felelős a fősztoriért.

 

A férfi Lovagot David Hayter, és a női Lovagot Kari Wahlgren szólaltatta meg. A Hős egyedi a nyolc osztályú karakterek között, és a Lovag lett először megemlítve a The Old Republic játékon kívüli forrásban: a Hős Scourge víziójában jelenik meg Drew Karpyshyn kapcsolódó Revan-regényében, a Sith-nagyúr, Revan és Meetra Surik Császár elleni harcában. A regény rengeteg háttértörténettel szolgált a Jedi-lovag osztály eseményeihez, ráadásul a Birodalom történetéhez is, és felvezeti a Lovag III-as felvonását és a Revannal kapcsolatos Flashpointokat. A Flashpointok többjátékos küldetés-sorozatok, ahol játékosok csapatai mennek megbízatással különböző helyekre és részt vesznek a Flashpoint történetszálában. Ugyanakkor ezek a küldetések megismételhetőek és az idővonalban nem mindegyikük esik határozott helyre, és maximálisan 4 csapattal teljesíthetők, így az egyszerűség kedvéért a Flashpointok nem részesei a Hős karaktertörténetének a későbbi megerősítésig.

 

A Rise of the Hutt Cartel, a The Old Republic első digitális kiegészítője azzal bővíti a játékosok történetszálait, hogy elküldi a játékost a Makeb bolygóra. Ugyanakkor, mivel az összes négy köztársasági osztály részt vehet a Makeb köztársasági történetvonalában, a karakter kánon identitása, akit a főkancellár küld a Makebre, bizonytalan. Ezért ez a cikk tartózkodik a Rise of the Hutt Cartelt tartalmazó történettől, amíg több információ nem lesz.

 

Játékmechanikák 

Ha engem kérdeznek, a játékos osztályok 'kánon' identitásait kizárólag a személyes játékosaik határozzák meg.
- Hall Hood. 

Jedi Knight HolonetEgy videojáték játszható karaktereként a karakter identitásának sok aspektusa formálható, és ezért kánonként nem erősíthetőek meg. Egy jó példa lehet a Fejlett Osztályok: mikor elérik a 10-es szintet, a játékosok választhatnak, hogy Jedi Védelmezővé vagy Jedi Őrszemmé válnak. Mivel a fejlett osztályok játékmeneti mechanikák és játékos-függők, a Lovag kánon státusza Jedi Védelmezőként vagy Jedi Őrszemként ismeretlen. Minden osztály megugrásával a játékos jutalomként választhat különböző fénykard formákból, valamint különböző képességeket, és még a Jar'Kai alkalmazását is Őrszemként, így a Lovag sok kánon képessége és harci jártassága nem meghatározható.

 

A The Old Republic egy nagyban formálható játék, melyben a játékosok kiválaszthatják, hogy a karakterek miképp reagáljanak különböző helyzetekre, és hogy miket mondjanak a társalgásokban, ami azt jelenti, hogy a lehetőségek majdhogynem végtelenek, mikor definiálni kell a kánon karaktert. Majdnem minden küldetésnek a klasszikus történetvonalban vannak kijelölt választásai, ahol a játékos választásától függően világos és sötét oldali pontokkal jutalmazódik, és maradandó hatással szolgálnak a történet folyamán. A teljes történetszál ugyanaz, a játékos választásaira való tekintet nélkül - Darth Angral mindig meghal, a Császárt legyőzik, az összes társ a játékos csapatához szegődik – de kisebb dolgok, mint például hogy bizonyos jelentéktelenebb karakterek meghalnak-e, vagy sem, vagy visszatérnek-e később a játékban, mint például Bengel Morr vagy Praven, formálhatók, és ezért nincs szilárd következménye. Ám mivel a Lovag köztársasági karakter, ez a cikk feltételezi, hogy a játékos csupán azokat a döntéseket hozza, amik a maximális világos oldali pontokban realizálódnak. Ráadásul ezen szócikk nem tartalmazza a mellékküldetéseket, amiket minden szinten lehet teljesíteni, mivel megerősítetlen, hogy mely egyének teljesítették ezeket a küldetéseket a kánonban.

 

Név és identitás 

Láttam már az arcodat. Te vagy az, aki legyőzte Darth Angralt. A Tython Hőse.
- Jomar Chul. 

Mivel a karakter neve játékos-függő, a Lovagra különböző címekkel és szerepekkel hivatkozik ez a cikk. A "Tython Hőse" címet az I-es felvonás teljesítésével kapja meg a játékos, miután a Lovag legyőzte Darth Angralt és a Jedi Tanács színe elé áll. A játékosra aztán Tython Hőseként hivatkozik sok karakter a Lovag későbbi szintküldetéseiben. Mivel lehetetlen lenne játékosok által kreált szinkronos neveket bevonni, a játékos karakterre sosem hivatkoznak név szerint, kivéve a betöltő képernyőkön. A The Old Republic olyan rövid leírásokkal rendelkezik, amik a hat Star Wars-filmben megjelenő nyitószövegekhez hasonlít, és ezek az összefoglalók változatosan írják le az aktuális eseményeket, ahogy a játékos a klasszikus történetvonalon halad. A játékos által kreált név szerepel ezekben az összefoglalókban, de az összes játékbeli hanganyagban vagy írott tartalomban nem. A 2012-es referenciakönyv, a Star Wars: The Old Republic Encyclopedia is ezt a gyakorlatot alkalmazta a Lovag karakterére való hivatkozásnál, hogy a játékbeli Tython Hőse címként azonosítják.

 

Hero Of TythonA Jedi-lovag karakterének neme és faja játékos-függő, így a karakter kánon leírása ismeretlen. Ez a cikk nemileg semlegesen mutatja be a Lovagot. A játék kezdeti kiadásánál a Lovagot emberként, miralukaként, mirialiként, twi'lekként vagy zabrakként lehetett játszatni. A Game Update 1.2: Legacy frissítésben a játékosok négy további fajt választhatnak - chiss, kiborg, rattataki és Tisztavérű Sith -, ha elérik az 50-es szintet azoknak a fajoknak egy másik karakterével.

 

A The Star Wars: The Old Republic Encyclopedia tartalmaz egy kétoldalas összefoglalót a Jedi-lovag osztály történetszáláról, valamint információs ablakokat az öt társhoz. Az összefoglaló oldalain a Jedi-lovagot férfi miralukaként ábrázolják egy fénykarddal és páncélozott gúnyával, ami Jedi Védelmező szerepét jelezte. Ez a karakter két képben jelent meg a "Doomsday" Jedi-lovag küldetésben, ahol a játékos a Császárral küzd, valamint a küldetés egy másik jelenetében az útmutató utolsó oldalain. Az összefoglaló lap a Lovagot páncélos gúnyában festi le Kira Carsennel, Darth Angrallal szemben az Oppressoron, de a karakter arca nem látszik. Ugyanakkor Hall Hood játékíró, aki a Lovag osztály egyik fő írója volt, megerősítette, hogy a Tython Hősének és a többi osztálykaraktereknek az ábrázatát – amiből a legtöbb ellentmondó képekkel rendelkezik – nem a kánonba szánták. Hoodra hivatkozva a Jedi-lovag karakterét 18-20 év körülinek szánták a játék elején.

 

A 2014-es Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan digitális kiegészítőben osztályfüggő küldetések szerepelnek a közös küldetésláncnál a Rishi bolygón, és mindegyik osztályhoz különböző társalgást írtak a kiegészítő történetszálának végére. Így a cikk azt feltételezi, hogy a Rishi-küldetés és zárás megtörtént, és tartózkodik attól, hogy a Hőst azonosítja a kiegészítő fő történetszálával eme pontoktól túlmenően.

 

Társak és románcok

 

"Nem akárkiért harcolok ebben a háborúban, hanem azért a nőért, akit szeretek. Azért, aki otthont csinál ebből a hajóból. Hátralévő életemet veled fogom tölteni, Kira - ha te is beleegyezel."
"Hát persze, hogy beleegyezem! Kösz, hogy megkérdezted!"
- Egy férfi Jedi-lovag megkéri Kira Carsen kezét. 
"Oké, íme az ajánlatom. Jóképű vagyok, okos és elbűvölő. Egy első osztályú orvosi specialista, aki jótékony munkát végez. Már egyáltalán nem nézek rá a többi nőre, ami fizikailag lehetetlen lenne. A lényeg az, hogy eléggé biztos az, hogy szeretlek. A galaxisnak bármelyik másodpercben vége lehet… de az nem mentség arra, hogy ne házasodnánk meg. Nem hiszem el, hogy ezt elmondtam."
"És a sors különös fintora, kiderül, hogy te vagy az egyetlen személy, akire igazán számíthatok. Nem érdekel, mit mond a Jedi Kódex… szeretlek! És együtt akarok élni veled!"
- Egy női Jedi-lovag elfogadja Kimble házassági ajánlatát.

 

A játékmenetben a játékosok megkapják az öt társból álló összes karaktert. Az esőt, az asztromech droid T7-O1-et a Tython történetszál végénél kapjuk meg a Prológusban, és a második társ Kira Carsen padawan, aki Coruscanton csatlakozik. A harmadik és negyedik társ Archiban Kimble – a játékban "Dokiként" ismert – és Fideltin Rusk katona, őket a II-es felvonásban kapjuk meg a Balmorrán és a Hoth-on külön-külön. Az ötödik és utolsó társ Scourge nagyúr, aki a II-es felvonás végén csatlakozik, és egyedi az öt közül abból a szempontból, hogy először a Star Wars: The Old Republic játékon kívül, a Revan-regényben jelent meg.

 

The Whole GangUgyanakkor csak egy társ segít a játékosnak egyszerre, és a játék legtöbb részében a játékos kiválaszthatja, melyik társat vigye magával. Ezért ez a cikk nem hivatkozik névvel a társakra, hacsak azt nem lehet leszűkíteni. T7-O1 társul a játékoshoz az utolsó küldetésben a Tythonon, a legtöbb coruscanti küldetésben, és a küldetések alatt az Ord Mantellen, míg Kira Carsen az utolsó coruscanti küldetéshez szükséges és a Valis-szal való harchoz. A Doki az utolsó balmorrai küldetésben csatlakozik a Hőshöz, és Teeseven elengedhetetlen társ a Császárral való végső szembeszállásnál.

 

Ha a játékos férfi karakter szeretne lenni, szerelembe eshetnek és végül összeházasodhatnak Kira Carsennel, míg a női karakterek a Dokival eshetnek románcba. Carsen és Doki több tucatnyi beszélgetések sorozatával rendelkezik, valamint két mellékküldetéssel Carsen számára. A többi társnak is vannak beszélgetés-sorozataik és mellékküldetéseik, bár a számuk változik attól függően, hogy a társra mikor tesznek szert. Ezek a társalgások rengeteget felfednek a társakról és definiálhatják a játékos karakterét, de mivel a karakter eléggé formálható, a Lovag személyiségét – ahogyan a cikk fentebbi részében ki lett fejtve – csak az definiálja, ami jelen van a nem választható szegmensek és a világos oldali opciók alatt. 

Megjelenések


 • The Old Republic: Revan (Első megjelenés) (Scourge nagyúr látomásában)
 • Star Wars: The Old Republic
 • The Old Republic: Megsemmisítés (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: The Old Republic: Rise of the Hutt Cartel
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Starfighter
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Strongholds
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire (Csak említve) 
 • Star Wars: The Old Republic: Onslaught (Csak említve)

Források


 • Jedi Knight a The Old Republic Holonet-en
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • Companion 101: Kira Carsen a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink az Archive.org-on)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000