darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

Szellem Börtön incidens (Legendák)

Előző: Atoai felkelés
Következő: Arkinneai kimentés
SWDVatGP_Coruscant_Palace_explosion.jpg
Ghost Prison incident
Konfliktus(ok): Korai konfliktusok a Birodalmi Korban
Idővonal: YE 19
Helyszín(ek):
 • Coruscant
 • A Prizma
Végkifejlet:
 • A Galaktikus Birodalom elleni katonai puccsot elfojtják
 • A Prizma foglyait megölték, vagy kiengedték
Hadviselők:
 • Galaktikus Birodalom
 • Sith Nagyurak Rendje
 • A Prizma foglyai

 • A Birodalmi Akadémia forradalmárai
Parancsnokok: Galaktikus Birodalom / Sith Nagyura Rendje / A Prizma foglyai:
 • Palpatine császár
 • Darth Vader
 • Wilhuff Tarkin nagymoff
 • Trachta moff
 • Laurita Tohm hadnagy

A Birodalmi Akadémia forradalmárai:
 • Gentis akadémiai igazgató †
 • Áruló birodalmi tábornok †
 • Caul Gentis zászlós †
Erők: Galaktikus Birodalom / Sith Nagyura Rendje / A Prizma foglyai:
 • 2 Sötét Nagyúr
 • Harminchárom kiszabadított fogoly
 • Császári Testőrség
 • Birodalmi Hadsereg
  • Hűséges birodalmi tisztek
  • Rohamosztagos Hadtest

A Birodalmi Akadémia forradalmárai:
 • A Birodalmi Akadémia teljes első végzős osztálya
  • Birodalmi kadétok és tisztek ezrei

 • Bombázók
 • Aorth-6-os telepített bombák
Esemény(ek):
 • Katonai lázadás a Coruscanton
 • Küldetés a Prizmába
 • Csata a Coruscanton

Legendák

Gentis ügyét kadétok és tisztek ezrei támogatták. Egy rövid pillanatig ő irányította Coruscant katonai és politikai erőit. Abban a szellemi meggyőződésben volt, hogy a cselekedetei jók. De a végén még mindezek sem számítottak… mert a Császárt nem tudhatta maga mellett.
- Laurita Tohm admirális, Birodalmi Incidensek Jelentése CM-0420-003. 

A Szellem Börtön incidens egy katonai puccs volt, ami a Galaktikus Birodalom uralmának első napjaiban történt meg. A puccsot Gentis vezérelte és uszította, a Birodalmi Akadémia igazgatója és a nemrég véget ért Klónháborúk hőse. Miután Palpatine főkancellárból Galaktikus Császár lett a Klónháborúk folyamán és a Birodalmi Időszak elején, Gentis haragja és kiábrándulása a háborúból egyre csak nőtt a fiatal birodalmi közlegények ezrei folyamatos halála miatt. YE 18-ban Gentis elhatározta, hogy elárulja a birodalmi alakulatot azzal, hogy a Birodalmi Akadémia első osztályú végzőseit összeesküvésébe avatja be, hogy megbuktassa a Császárt és megragadja a Birodalom irányítását, ezáltal véget vetve Palpatine zsarnok, terjeszkedő, pusztító kormányzásának.

 

A puccs a Birodalmi Központban, a Coruscanton kezdődött az Akadémia diplomaosztó ünnepségének estjén. A Gentisszel társult szabotőrök és robbantók bombákat robbantottak a kritikus pontokon a Galaktikavárosban, míg a Birodalom tisztjeinek legújabb évfolyama terroristáknak álcázták magukat és rohamosztagosokat támadtak meg a Birodalmi Palotán kívül. Eközben Gentis igazgató és számos megbízott diákja Palpatine-nal találkoztak a tróntermében, ahol olyan bombákat robbantottak, amik a halálos Aorth-6-os vírust tartalmazták. A biofegyver gyorsan megölte Palpatine összes védelmezőjét, de a Császár megmenekült a haláltól az Erő-képességeinek köszönhetően és Trachta birodalmi moff közbelépésével. Közben Palpatine tanítványa, Darth Vader és a hűséges Laurita Tohm hadnagy legyőzte a támadókat a Palotán kívül, a Császár meggyengült erőnléte és Gentis hatása a Coruscanton arra kényszerítette a lojalistákat, hogy elmeneküljenek a bolygóról.

 

Darth Vader és Trachta moff beleegyezett, hogy elvigyék a Császárt egy olyan helyre, ami mentes Gentis hatásától. Korábbi Jedi-létének tapasztalatait felidézve a Prizmát javasolta, a titkos börtönlétesítményt, amit még a Jedi Rend tartott karban és teljesen ismeretlen volt a galaxis számára. Vader, Thom és Trachta elvitték a Császárt a Prizmára, ahol felépült; időközben Gentis egyesítette erőit a Coruscant-on és tovább folytatta tervét, hogy a teljes irányítást átvegye. Mivel Palpatine túlélése kérdéses volt, összegyűjtötte terroristáit és eldöntötte, hogy helyette Wilhuff Tarkin nagymoffot veszi célba – a Birodalom egyik legkiemelkedőbb katonai és politikai vezetőjét és a titkos Halálcsillag projekt vezetőjét.

 

A Prizmán Vader és Thom kieszeltek egy tervet a Coruscant visszafoglalására a börtön foglyaiból álló sereg összeállításával. Miután erőszakos lázadást uszítottak, hogy kiválasszák a bentlakók közül a gyengéket és megtalálják az erősöket, a birodalmiak 33 korábbi bűnözőt választottak ki, hogy amnesztiát nyerjenek és újjáalakuljanak egy Palpatine-párti harcoló erővé. A tervük gyümölcsöző lett, amikor a lojalisták képesek voltak elfogni Tarkin nagymoff Coruscantra tartó kompját és szembesítették Gentisszel. Egy heves csata nőtt ki Palpatine erői és a rebellis tisztek között, mikor a komp a bolygóra érkezett, de a forradalmárok feletteseinek bosszankodására, gyorsan legyőzték őket. Palpatine császár személyesen ölte meg Gentist a csata alatt, véget vetve a puccsnak és visszafoglalva a Coruscantot. A konfliktus következtében, amit később „Szellem Börtön incidensnek” neveztek el, a túlélő összeesküvőket összegyűjtötték és sortűzzel kivégezték, és Gentis puccsának eseményeit bizalmassá nyilvánította a birodalmi kormány. 

Történet


Kezdetek 

A fiaimat adtam a Császárnak, de ő koporsókat adott vissza!
- Gentis. 

YE 19-ben, pár héttel a Galaktikus Birodalom felemelkedése után, Gentis tábornok részt vett egy katonai találkozón a Birodalmi Központban. Miközben igyekezett menekülni a különböző moffok durozsolásitól, felfedezte a Birodalmi Krematóriumot és meglátta a halott birodalmiak százait, ahogy minden percben elhamvasztják őket. Megértette, hogy bár a háború véget ért, a Császár háborús uszításai soha nem fognak szünetelni, gyorsan felvázolt egy kiutat ebből az értelmetlen gyilkolásból.

 

Az első osztály 

Nektek nem kell órák ezreit a taktikai szimulátorokban töltenetek, vagy túlélni az éhezés körülményeit egy 16 napos álostrom alatt. Tulajdonképpen csak egy, egy egyszerű teszten kell megfelelnetek… megválaszolni egyetlen kérdést – van-e bátorságotok meghalni a Birodalmatokért?
- Gentis. 

Pár hónappal később, YE 18-ban a Raithal Akadémia végzős kadétjai megérkeztek a Coruscantra. Hat különböző akadémia részesei voltak a galaxisból, akik azért jöttek a központba, hogy a birodalmi tisztek első végzős osztályának részesei legyenek. A kiképzésük – mint a Birodalom klónjaié és más katonai személyzeté – lerövidült, a természetes évekből néhány hónapos lett. Gentis, a Klónháborúk hőse vezette a ceremóniákat. Laurita Tohm volt a Raithal Akadémia búcsúbeszédét mondó végzős diákja és ezért hadnagyi rangot kapott magától Gentistől.

 

Tohm-t hamarosan Wilhuff Tarkin nagymoff flottájába választották, de Gentisnek más tervei voltak a fiatal tiszttel. Megparancsolta Caul és Shens zászlósoknak, hogy tartsák távol Tohm-t a „tűzvonaltól”. Tohm barátai bezárták őt egy birodalmi csillaghajó prototípusába és egy ideig úgy tett, mintha egy vicc lenne. Igazából ez volt az első kis lépés Gentis puccsához, mivel elhitte, hogy az ígéretes tiszt túl sok figyelmet von el a kiemelkedése és a rútsága miatt. Gentis igazából mélységesen törődött azokkal, akiket kiképzett és részben azért vezényelte fel a cselszövést, mert tudta, hogy az új Császáruk soha nem fogja abbahagyni azt, hogy a birodalmiakat a halálba dobja. 

Coruscant bitorlása 

"Nem kellett volna belekeveredned – túl sok figyelmet vonsz el. De most velünk tarthatsz. Öld meg Darth Vadert és a Birodalom a miénk lesz."
"Tegnap kellett volna megkérned rá."
- Shens párbeszéde Tohm-mal, mielőtt utóbbi kivégzi őt. 

Robbanások rengették a városképet több kilométeres körben, 72 birodalmi célpontot semmisítve meg perceken belül. A tiszti társaság, különböző rohamosztagos helyőrségek, a Kommunikációs Tornyok és egy felszerelésraktár semmisült meg. A Birodalmi tér epicentrummá vált a növekvő csatában, mivel „terrorista” erők masíroztak a város utcáin, harcolva a Birodalom klón erőivel. A rohamosztagosok elvesztették a csatát, majd Darth Vader megérkezett, összegyűjtötte a katonákat és visszaszorította az ellenséges erőket. Az őrületben Tohm kimenekült a csillagvadász prototípusából, aktiválva a katapultülését és a harc középpontjába landolt. Tohm csatlakozott a Vadert követő rohamosztagosokhoz, de amikor az egyik terrorista megragadta a bokáját, lehajolt és levette a férfi álarcát, leleplezve a barátját, Shens-t. Shens könyörgött Tohm-nak, hogy segítsen nekik megölni Palpatine-t, az aznap éjjeli merényletük fő célpontját.

 

The PrismShens haldoklott, majd megkérte Tohm-t, hogy ölje meg Darth Vadert, de Tohm elmondta barátjának, hogy korában csatlakozott volna hozzá, és Shens-t fejbe lőtte. Tohm majd odaköszönt Vaderhez, aki azonnal felfigyelt bátorságára és lojalitására. Ahogyan a páros útnak indult a tértől, újabb robbanás rengette meg a környező épületeket, szabadjára engedve egy erőteljes üszkös vírust, az Aorth-6-ot. Birodalmiak tucatjait, beleértve a Császári Testőrséget ölte meg a levegőben terjedő vírus, ami belülről kifelé cseppfolyósította őket. Tohm felvett egy légzőkészüléket, amit a TIE-vadászból vett el, amikor katapult és követte Vadert befelé. Ott rátaláltak a halálosan megfertőződött Palpatine-ra és Trachta moffra. Palpatine az Erő sötét oldalát használta, hogy a vírust sakkban tartsa, de még a félelmetes erejével is elvesztette a csatát. Vader Trachtát vádolta azzal, hogy benne volt az összeesküvésben, de a moff vehemensen tagadta ezt, mondván, hogy a Császárt el kell rejteni; attól tartott, hogy a félelme az egyetlen, ami a Birodalmat egyben tarthatja. A hármas elkísérte Palpatine-t egy hangárba a Birodalmi Palotán belül, ahol egy rejtett jármű fedélzetére vitték.

 

A Prizma

 

SWDarthVaderGhostPrison4A Jedi Templom Főtanácstermében szerzett információból Vader kikövetkeztette, hogy az egyetlen biztonságos menedék a beteg császár számára a Prizmában van, egy börtönlétesítményben, ami a Diab hatodik holdja környékén volt a Diab-rendszerben, amit a Jedi Tanács titokban tartott még a főkancellár elől is.

 

Nem bízva a hűséges és szavahihető katonákban, Tohm azt javasolta Vadernek, hogy a Prizma foglyait szabadítsa ki és engedje meg, hogy harcoljanak értük, hogy visszavegyék a Coruscantot Gentistől. Vader módosította Tohm elképzelését és inkább ahelyett, hogy egyszerűen kiszabadítanák a rabokat, közülük 207-et arra kényszerítette, hogy küzdjenek meg egymással, valamint Tohm-mal és Vaderrel, hogy kiérdemeljék a Galaktikus Birodalom iránti szolgálatot. A csata véres volt és vad, a veszteségek gyorsan nőttek. Shonn Volta szeparatista orvlövész csatlakozott Tohm-hoz, miután Ur’Loach tábornoktól megmentette az életét, miközben Vader legyőzte Nax Cirvant, egy bukott Jedit, aki később engedelmeskedett a Sötét Nagyúrnak.

 

A végén csupán 33 fogoly élte túl a harci körülményeket, beleértve Voltát és Cirvant. Vader megparancsolta Trachtának, hogy mondja meg a raboknak, hogy mit jelent szolgálni a Birodalmat. Trachta elmondta a túlélőknek, hogy a bűneik most már feledve vannak, de az elítéléük indokai nincsenek elfelejtve – most már egy olyan államot szolgálnak, amit sem „önző” köztársasági szenátorok, sem a Jedi Rend nem irányít. A rabok letérdeltek Trachta és a többiek előtt, behódolásukkal birodalmiakká válva.

 

A Coruscant visszafoglalása

 

A lojalisták képesek voltak elfogni Tarkin nagymoff a Coruscantra tartó kompját és szembesítették Gentisszel. Egy heves csata nőtt ki Palpatine erői és a rebellis tisztek között a komp a bolygóra való megérkezésekor, de a forradalmárok feletteseinek bosszankodására, gyorsan legyőzték őket. Palpatine császár személyesen ölte meg Gentist a csata alatt, véget vetve a puccsnak és visszafoglalva Coruscantot. A konfliktus következtében, később „Szellem Börtön incidensnek” nevezték el, a túlélő összeesküvőket összegyűjtötték és sortűzzel kivégezték és Gentis puccsának eseményeit bizalmasnak tekintette a birodalmi kormány. 

Megjelenések


 • Star Wars: Darth Vader and the Lost Command (Első megjelenés)
 • Star Wars: Dark Times 23: Fire Carrier, Part 1 (Hologramon jelenik meg)
 • Star Wars: Dark Times 28: A Spark Remains, Part 1 (Hologramon jelenik meg)

A Szerző: owokaleyo1992

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000