darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

Rohamosztagos (Legendák)

Storm-CHRON.jpg
Stormtrooper
Általános adatok
Alapító(k): Palpatine császár
Vezető(k):
 • Palpatine császár
 • Darth Vader
Alapítva: YE 19
Kronológiai és politikai adatok
Korszak:
 • A Birodalom felemelkedésének korszaka
 • A Lázadás korszaka
 • Új Köztársaság korszaka
 • Új Jedi Rend korszaka
 • Hagyaték korszaka
Besorolás:
 • Galaktikus Birodalom
  • Birodalmi Hadsereg
   • Rohamosztagos Hadtest
 • Újjászületett Birodalom
 • Zsinj Birodalma
 • Thrawn konföderációja
 • A Kéz Birodalma
 • Sötét Birodalom
 • Vérvörös Birodam
 • Visszaállított Birodalom
 • Birodalmi Maradvány
  • X1 csoportja
 • Második Impérium
 • Fel Birodalom
  • Birodalmi Szárazföldi Erők
 • Darth Krayt Galaktikus Birodalma
 • Száműzött Birodalom
 • Galaktikus Föderáció Triumvirátus

Legendák

A Birodalom hűséges katonák végtelen légiójával rendelkezik.
- Darth Vader. 

A rohamosztagosok voltak a Galaktikus Birodalom elit katonái. Az Imperial-osztályú csillagrombolókhoz és a TIE-vadászokhoz hasonlóan a rohamosztagosok Palpatine császár abszolút hatalmának örök emlékeztetői voltak. Az Új Rend eme arctalan igazságosztói a Császár akaratának kiterjesztésének számítottak, és ezért gyakran hatékony, ámde brutális taktikákat vetették be módszer gyanánt, hogy csillagrendszerek ezreit sorban tartsák a Birodalom iránti hódolat alatt szerte a galaxisban. A Birodalom fénykoránál a rohamosztagosok ténylegesen a brutalitás és a terror szimbólumaivá váltak. Néhány kivétellel a jellegzetes fehér páncélzatuk révén megkülönböztethetőek voltak a többi katonai egységtől.

 

A birodalmi rohamosztagosok voltak a Köztársaság Nagy Hadseregébe tartozó klón katonák továbbgondolt változatai. A Klónháborúk végére YE 19-ben a Galaktikus Köztársaság az első Galaktikus Birodalommá alakult át. Ennek eredményeképpen a Nagy Hadsereg rohamosztagos alakulatokba formálódtak és a klónokat "rohamosztagosokra" nevezték át. A Birodalom alatt a rohamosztagosok a Birodalmi Szárazföldi Erők és Hadiflotta egységei mellett szolgáltak, és néhányuk hadihajókon állomásozott, ahol flottagyalogosként szolgáltak. Bár a Hadtestet a Birodalmi Főparancsnokságtól független Rohamosztagos Parancsnokság nevű katonai hivatal felügyelte, minden rohamosztagos végül Palpatine császárnál felelt feltétel nélküli hűséggel és alárendeltséggel.

 

A Lázadók Szövetségébe tartozó Különleges Erők tagjai számos szleng nevet aggattak a rohamosztagosokra, ezek közül ott volt a fehérsapkások, műanyag katonák, hóemberek, A Fehér Fiúk, vödörfejűek és a műanyag fiúk. Egy másik kifejezés a "rohamoszik" volt, amit Wedge Antilles és Corran Horn használtak gyakran.

 

Bár Palpatine császár és Darth Vader halála YU 4-ben az eredeti Galaktikus Birodalom összeomlását és szétesését okozta, a rohamosztagosok elit katonák maradtak számos olyan utódállam alatt, mint a Birodalmi Maradvány, a Második Birodalom, és a Kéz Birodalma. YU 138-ra rohamosztagosok két birodalmi államban is jelen voltak: a Sith-nagyúr Darth Krayt Új Galaktikus Birodalmában, és a száműzött Roan Fel császár "Birodalmában".

 

Történelem


Korai történelem 

A klón katonák, akik most büszkén viselik a birodalmi rohamosztagos tiszteletbeli címet, az ellenségeink ellen való harcolás veszélyes munkáját vették kezükbe a frontvonalakon. Sokuk meghalt a Birodalomhoz iránti odaadásukban. A birodalmi polgárok jól cselekednek, ha emlékeznek a példájukra.
- Palpatine császár az Új Rend kikiáltása alatt. 

Battle Of Kashyyyk Imperial Era Ahogy a Klónháborúk a vége felé közeledett, a klón katona veteránok, akik a Régi Köztársaságot védelmezték, az Új Rend rettegett igazságosztóiként emelkedtek fel. Amikor Palpatine császár kikiáltotta az első Galaktikus Birodalom megalakulását, a néhai Jango Fett klónjait birodalmi rohamosztagosokká nevezték át. A Jedi tisztjeik irányítása nélkül a rohamosztagosok "elszabadultak", hogy brutálisan érvényesítsék az új birodalmi doktrínát, amivel gyorsan felépítettek könyörtelen és tántoríthatatlan katonai hírnevüket, akikbe belenevelték a Palpatine császár iránti feltétlen hűséget.

 

Kezdetben a Rohamosztagos Hadtestet majdnem teljesen a Fett mintáján alapuló klón katonák alkották. Köztük voltak a Kaminón tervezett életben maradt klónok, rajtuk kívül klónok milliói, akiket a Coruscanton és a Centax-2-n alkottak meg a Spaarti technológián keresztül, és három új rohamosztagos klón tétel, akiket a Peremvidék területein neveltek fel. Ez idő alatt az új és fejlesztett páncélmintáik nyomokban tartalmaztak elemeket a klónok elavult páncéldizájnjából. Ugyanakkor a rohamosztagos legénységében többé nem Fett utódai alkották a túlsúlyt a kaminói csata után YE 12-ben.

 

Az első csaták között, amik megszilárdították a rohamosztagosok félelmetes elit katona képét, a Kashyyyk volt, egy olyan bolygó, ami kétszer adott példát a birodalmi brutalitásra azoknak, aki ellenszegülést terveztek a Birodalom ellen. Darth Vader részt vett mind az első, mind a második kashyyyki invázióban, személyesen vezetve klón rohamosztagosok egy kontingensét, hogy leigázza a bolygó vuki populációját, és hogy levadássza a Jedi Rend szökevény tagjait. Appo parancsnok, az 501-es Légió parancsnoki tisztje és az első rohamosztagosok egyike a Jedi Roan Shryne áldozatává vált a Birodalom első kashyyyki támadásakor.

 

A Galaktikus Polgárháború 

A múltban titkon élveztük egy vagy két helyi felkelés leverését. A katonákat keményen és a Birodalmat rettegettként tartotta. De ezek a lázadók mások voltak. Szervezettek voltak, növekedtek és mindenütt ott voltak.
- 501-es rohamosztagos, kommentálva a Lázadók Szövetségének növekvő fenyegetését. 

Imperial Trooper AoD By BeyitA Galaktikus Polgárháború előjeleinek idejére Jango Fett klónjait többnyire olyan klónok váltották fel, akik többféle mintából származtak YE 9 körül, amit nem sokkal utána besorozott emberek követtek. Ezért a Fett-klónok ironikusan kisebbségi státuszba csökkentek évekkel azután, hogy gyakorlatilag teljes egészében megtöltötték a rohamosztagos legénységet. Egy rohamosztagos kezdő bejegyzésére hivatkozva az 501-esek naplójában, az egyik Fett-klón sem volt igazán képes kiegyezni azzal, hogy besorozottak és különböző klónok mellett szolgáljon, akiket megvetően "új fiúknak" bélyegeztek meg. Cody parancsnok, Jango Fett egyik első generációs klónja és a Klónháborúk egyik veteránja, a rohamosztagos besorozottakat abszolút intoleránsnak találta. A Birodalmi Hadsereg működési hatékonyságának és a saját nosztalgikus érzéseinek köszönhetően a Köztársaság "egy emberes hadserege" iránt, Cody a toborzott katonákat inkompetens idiótáknak tekintette, mindet feláldozta volna egyetlen egy igazi klón katonáért.

 

A különböző forrásokból beömlő új katonák ellenére a legénységben továbbra is emberi férfiak domináltak, így tükrözve az Új Rend emberi magaskultúráját. YE 0-ra a rohamosztagosok durván egyharmada klónokból állt a Fett mintán alapulva, míg a toborzottak szüntelenül voltak többségben a Rohamosztagos Hadtestben. A Rohamosztagos Hadtestben való szolgálat nyitott volt az ember férfiak és nők számára, de a női rohamosztagosok rendkívül ritkák voltak Palpatine uralkodása alatt és átlagosan sosem volt több 3 női rohamosztagos egy egész légión belül. Eme aránytalanság ellenére néhány női katona elit egységekben szolgált, mint például a Coruscanti Testőrségben.

 

A női rohamosztagosok ugyanazon nehéz kiképzésen mentek keresztül, mint férfi ellenpéldányaik. Csak a legjobbak közül is a legjobb toborzottat választották a Rohamosztagos Hadtestbe. Ha egyszer felvételt nyertek a Rohamosztagos Hadtestbe, minden katonát egyenlőnek kezeltek. Nem volt különbség férfi és nő között. Még ugyanazon a barakkokon is osztozniuk kellett. Mivel pontosan ugyanazt a rohamosztagos páncélt viselték, senki sem tudott különbséget tenni egy férfi és női rohamosztagos között.

 

Stormtrooper Alt Card Art IACSHuszonhárom év alatt a rohamasztagosok néhány ismert nagymértékű vereséget szenvedtek a Birodalom katasztrofális vereségéig az endori csatában. Egy egész légiónyi rohamosztagos, amit AT-ST-k támogattak, megalázó vereséget szenvedett, ami majdnem teljesen elképzelhetetlen volt, mivel a Birodalom rendelkezett az összes előnnyel mind az űrben, mind az Endoron. A nagy létszám, a fejlett fegyverek és a kimagasló kiképzés ellenére a rohamosztagosok totális vereséget szenvedtek a Lázadók Szövetségének kis beszivárgó csapatától, akiket nagyban segítettek az ewokok, a kicsi és látszólag jelentéktelen endori bennszülöttek, akiket Palpatine természetesen még a legkisebb fenyegetésnél is jelentéktelenebbnek ítélt meg. Ez egy fatális hiba volt, ami a Birodalomnak nem kevesebb, mint az egykori széttörhetetlen hatalmába került a galaxis felett.

 

A rohamosztagosokat teljesen meglepetten érték; az arroganciájukban elkezdték megbontani az alakzatot és kis csoportokba rendeződtek az ewokok levadászására. De mivel nem volt világos módszer az ewokok által alkalmazott különböző gerillataktikák ellen, a rohamosztagosokat szisztematikusan legyilkolták a látszólag gyenge ellenfeleik. Eme stratégián túl egy eltérített AT-ST is segítette megfordítani az állást és fedezékbe üldözni a rohamosztagosokat, nem csupán súlyos csapást mérve a sokkolt Birodalomra, hanem a rohamosztagosok hírnevére is. A hatalmas rohamosztagosok vereségének hírére egy kis lázadó banda és egy igencsak primitív faj ellen egy holtágas erdőbolygón - Palpatine császár és Darth Vader halálával kombinálva - számos felvillanyozódott világ teljes egészében fellázadt a Birodalom diktátori hatalma ellen.

 

A sok próbálkozás, hogy a háborút a Birodalomnak kedvezően fordítsák meg, végül kudarccal végződött. A híres Thrawn főadmirális számos Spaarti klónozó tartályt kutatott fel, hogy klón rohamosztagosokból álló új hadsereget építsen. A chiss tiszt halálának köszönhetően a rohamosztagosok nem voltak képesek elpusztítani az Új Köztársaságot Thrawn irányítása nélkül. Még Palpatine császár számos újjáéledése is elbukott a Birodalom teljes helyreállításánál, amely megoldást azzal ért el, hogy a tudatát önmaga számos klónjába ültette át sorjában. Az idő alatt a rohamosztagosok katasztrofális vereségeket szenvedtek el, ami erős feszültséget okozott köreikben. Ahogy a veszteségráták alaposan gyarapodtak, a Rohamosztagos Hadtest szinte majdnem emlékké vált YU 22-re, ahogy a legénység száma zsugorodott a veszteségektől, de még a dezertálásoktól is.

 

StormtrooperInsertion TSSAhogy a háború az utolsó fázisába lépett, a néhai Galaktikus Birodalom, vagy másképp a Birodalmi Maradvány, peremvidéki szektorok kis csoportjára zsugorodott. A Maradvány tovább alkalmazta a rohamosztagosokat csatákban, míg a Bastioni Egyezmény aláírásra nem került YU 19-ben, ami véget vetett a Galaktikus Polgárháborúnak a Birodalom vereségével. A háború alatt elszenvedett nagyarányú veszteségek ellenére a Rohamosztagos Hadtest végül, bár korábbi dicsőségének árnyékaként, de fennállt a Birodalmi Maradvány és a bukott Birodalom más utódállamai alatt. Az egyezményt követően a rohamosztagosokat gárdista és rendőrségi funkciókra redukálták azon néhány ezer világon, amik birodalmi irányítás alatt maradtak. Ugyanakkor néhány rohamosztagos elit katonaként harcolt a rövid életű Második Impérium alatt, egy birodalmi klikkben, ami vissza akarta állítani az első Galaktikus Birodalom dicsőségét.

 

A Galaktikus Birodalom utáni periódus 

És befogadnak nem embereket is a közéjük?
Ameddig a világod a Kéz Birodalmának tagja, megfelelő vagy.
- Su-mil és Twister, értékelve az új birodalmi toborzási irányelvet. 

ShadowStormies HBCEBár igencsak redukálva voltak a Birodalmi Maradvány alatt, a rohamosztagosok megőrizték a korábbi feladataik nagy részét a Kéz Birodalma, a Galaktikus Birodalom másik utódállama alatt, amit Thrawn főadmirális alapított. Ráadásul, hogy megvédjék a Kéz tagvilágait, a rohamosztagosokat ironikusan felszabadító erőkként használták, hogy meggyőzzenek más bolygókormányokat a Kéz konföderációjához való önös csatlakozásról, mivel ellenkeztek használni a korábbi Birodalom által használt elnyomó és leigázó stratégiáit. Bár a Kéz Birodalmának nem sikerült elérni a hasonló jellegű Birodalmi Maradvány tartósságát, a rohamosztagosok tovább szolgáltak a Maradvány alatt, amely kezdte adaptálni a Kéz politikai és katonai reformjainak nagy részét.

 

A rohamosztagosok végül a korábbi szerepükre tértek vissza, mint elit katonai erők, amikor a Birodalmi Maradvány belépett a Yuuzhan Vong Háborúba a Galaktikus Szövetség, a korábbi Új Köztársaság utódállama oldalán a yuuzhan vong betolakodók ellen. Különböző frontokon szolgáltak és a korábbi ellenségeik, a Szövetség és a Jedik oldalán harcoltak, míg egy döntő győzelmet el nem értek a Coruscanton.

 

Míg a Birodalmi Maradvány lassan visszanyerte korábbi erejét, Palpatine Új Rendjének rengeteg ideálja, például az emberi felsőbbrendűség és az idegen alsóbbrendűség, elkezdett vele együtt kihalni. Végül a szükség arra kényszerítette a Maradványt, hogy visszavegyen a nem emberi lények elleni korlátozásból, főleg mivel azon irányelvek néhány elsőbbséges motivációk voltak a Lázadók Szövetségének növekedése és sikere mögött. A széleskörű erőforrások és a korlátlan munkaerő nélkül, amit a Birodalom élvezett fénykoránál, és mivel a galaxis nagy részét a Galaktikus Szövetség irányította, a Birodalmi Maradvány kénytelen volt beérni a kevéske maradék erőforrással, ami maga után vonta az idegenek és az ember nők bevonását a rohamosztagosok körébe.

 

Mivel a Rohamosztagos Hadtest állománya folyamatosan pótolva lett mind emberi, mind nem emberi forrásokból, a Birodalom egykori erős bizalma a klónok iránt csökkent az idők során, főleg a Kamino és más, klónozó üzemekkel rendelkező különböző világ elestének köszönhetően. Ráadásul a klón katonák folyamatos gyártásának eléggé drága folyamatából eredően az eljárást két egyéb ok nehezítette – a leghatékonyabb klónoknál, akik a kaminói mintában nőttek fel, túl sokáig tartott, amíg elérték a teljes érettséget és a gyorsított növekedést biztosító Spaarti klónok kifejezetten gyenge minőségűek voltak.

 

Ezért a Maradványnak nem maradt más választása, mint hogy bízzon a hazafiságban és a besorozottak kiképzésében a klónok programozott lojalitása és harci képességei helyett. A katonai műveleti hatékonyság csökkenését részben kompenzálta egy brutális kiképző rendszer, ami kihangsúlyozta a rohamosztagosok individualitásának hiányát és a Galaktikus Birodalomhoz való totális odaadását. A kockázatos vállalkozás végül kifizetődő volt, mivel a rohamosztagosok a harci berendezkedésre álltak át újra YU 40-re. A Második Galaktikus Polgárháború idejére a Maradvány rohamosztagosai kifogástalan lövészek lettek a régi Birodalom rohamosztagosaihoz hasonlítva őket. A rohamkatonákra, az elit katonákra a Birodalmi Elit Gárdán belül azt mondták, hogy épp annyira hatékonyak, mint Darth Vader 501-es Légiója. A háború végéig a Birodalmi Maradvány rohamosztagosai még egyszer a Galaktikus Szövetség szövetségeseiként harcoltak, majd azután a Sith Nagyúr, Darth Caedus irányítása alatt.

 

Egy megosztott Birodalom 

Születés és választás jogán én vagyok az igazi Császárotok! Nem ez a Sith bitorló Krayt! Én vagyok, akiért hűséggel tartoztok! Felhívlak titeket, hűséges rohamosztagosaim, hogy csatlakozzatok hozzám és vegyük vissza a Birodalmunkat, amit annyira hosszan és hűségesen szolgáltunk.
- Roan Fel, nagy igényeket támasztva a Bastion rohamosztagos helyőrség hűségére. 

SWLEG4 FCYU 130-ra a rohamosztagosok egy új Birodalom elit katonáiként szolgáltak, amit korábban a Birodalmi Maradványnak ismertek, amíg Jagged Fel meg nem ragadta a császári pozíciót. Valamikor miután Fel megkapta a hosszú ideig üresen álló császári trónt, a Rohamosztagos Parancsnokság beleolvadt a Birodalmi Hadseregbe, bár a sajátos rohamosztagos egységek aktívak és függetlenek maradtak a hivatásos katonák között. A rohamosztagos legénységben még mindig az emberi toborzottak domináltak abban az időben, bár még több sorozott idegeneket is tartalmazott, mint valaha az előtt. Az 501-es Légió, amit a Kéz Birodalma teremtett az eredeti 501-es feloszlása után, aktív maradt és a Bastion nagymértékben megerősített világán állomásozott.

 

Ugyanabban az évben a Birodalom győzelme a Galaktikus Szövetség felett a Sith-Birodalmi Háborúban a rohamosztagosok előtérbe való visszahelyezésére volt példa a legnagyobb katonai erőként a galaxisban. A galaktikus hódításhoz való még egyszeri küzdéshez hivatkozva, a rohamosztagosok még egyszer egy oldalon találták magukat a Sith-ekkel; Roan Fel császár, Jagged Fel unokája, vonakodva elfogadta egy új Sith Rend támogatását, amikor a háború először kezdődött el. A Szövetség összeomlásának utóhatásában a rohamosztagosok a Birodalom Sith szövetségesei mellett harcoltak az Ossusi Mészárlás alatt, ahol a Jedi Rend ellen harcoltak egy véres és drága csatában. Bár a rohamosztagosok és a Sith-ek elszenvedték a veszteségek igazságos eloszlását egy közvetlen támadásnál a Jedi Akadémia ellen, a Jedik végül megrekedtek az ellenség létszáma alatt; a túlélőknek nem maradt más választásuk, vissza kellett vonulniuk és bujdosásba kellett menekülniük, amint a Rendjük harmadik tisztogatása megkezdődött.

 

Ironikus módon a Birodalomnak a korábbi Galaktikus Szövetség meghódítása és a galaxis-szerte uralomba való visszatérése, részben az elit birodalmi rohamosztagosok bátor harcainak köszönhetően, egy rövid életű visszatérés volt a dicsőséghez. Hét évvel azután, hogy  a Sith Nagyúr Darth Krayt elbitorolta a birodalmi trónt, Roan Fel császár újra felbukkant és elfoglalta a Bastiont kizárólag birodalmi lojalisták odaadására hagyatkozva. A legerősebb támogatói a hadseregben az 501-es Légió és a 908-as Rohamosztagos Hadosztály rohamosztagosai voltak; sok más egység továbbra is dezertált Darth Krayt Galaktikus Birodalmából, ahogy a Második Birodalmi Polgárháború elhatalmasodott. Két birodalmi uralkodó harcolt egymással a trónért, a galaxist elnyelte a zűrzavar, ahogy a rohamosztagos egységek kénytelenek voltak állást foglalni a trónt birtokló uralkodó Darth Krayt és a leváltott Roan Fel császár között.

 

Fel BastionA második polgárháború sok olyan hatást gyakorolt a Birodalomra, mint az első; alapvető erőforrásokra való elpazarolt kiadások, tömeges pusztítások világok ezrein és drága munkaerő a rohamosztagosoknál, akik kénytelenek voltak egymás ellen harcolni. A polgárháború vége felé a Birodalom egy feldúlt hatalommá lett mindkét oldalon. Bár Fel pártja emelkedett ki győztesként a Sith klikk felett a Jedi Rend és a Galaktikus Szövetség Maradványa segítségével, Roan Fel meghalt az utolsó csatában. Többé nem volt abban a pozícióban, hogy uralja a galaxist a rohamosztagosok kegyetlen ereje által, és a Birodalom kénytelen volt megkötni az unióját a Jedikkel és a Szövetséggel. Ezentúl, bár végül nem sikerült visszaállítaniuk a Galaktikus Birodalmat, a rohamosztagosok áldozatai hozzájárultak a Galaktikus Föderáció Triumvirátus megalapításához, egy szervezethez, amit az egységes galaxis feletti uralkodáshoz teremtettek. A rohamosztagosok első uralkodó császárnéja, Marasiah Fel, képviselte a Birodalmat a hármas kormány egyik tagjaként Gar Stazi, a Galaktikus Szövetség admirálisa és K'Kruhk, a Jedi Rend mesetere mellett.

 

Sorozás


Törpéket is bevesznek rohamosztagosnak?
- Leia Organa hercegnő Luke Skywalkernek, aki rohamosztagosnak álcázta magát, a menekülésük alatt az első Halálcsillagról. 

AnsonTraskA füstbe ment YE 12-es kaminói felkelés után Palpatine császár arra a következtetésre jutott, hogy egy hadseregnyi klón katona messze túl hajlamos a lealjasodásra. Ezért kiterjesztette a Rohamosztagos Hadtestet, hogy abban olyan klónok foglaljanak helyet, akiket különböző genetikai minták alapján alkottak meg, ezzel gyakorlatilag Jango Fett utódait kissebségi státuszba szorítva. Az új klón források tömeges beözönlése mellett a Hadtest elkezdett igazi emberi lényeket besorozni, hogy a legénységben sorozott rohamosztagosokként szolgáljanak.

 

Ha egy 18 és 30 év közötti egyén a felső öt százalékban volt eredményes, egy birodalmi toborzó ügynök egyeztetett vele és feltehetőleg megállapodtak egy DNS minta kinyerésében a klónozáshoz. Azok, akiknek nem volt elég eredményesek genetikus mintaként, hivatásos katonaként alkalmazhatták. Valamint preferálva volt, ha a toborzott katonák súlyban és magasságban egy bizonyos szabványon belül voltak. Leia Organa hercegnő vélhetően járatos volt a Rohamosztagos Hadtest szabványaiban YE 0-ban, talán a munkája révén a Birodalmi Szenátusban. A férfiak töltötték be a sorozottak nagy részét, mivel szigorú előírások voltak a fizikumot és a méreteket illetően, bár mellettük nők is szolgáltak. Bizonyos emberszerűek is elfogadottak voltak némely esetben.

 

Egy ideig a Rohamosztagos Hadtest egyenletesen tartotta az egyensúlyt a klónok és a toborzottak között, legalább a Birodalmi Polgárháború kezdetéig, ami a folyamatban lévő Galaktikus Polgárháború mellett zajlott. A Kamino és a klónozó létesítményeinek, valamint sok egyéb klónozó központ elvesztése miatt szerte a galaxisban, a klón rohamosztagosok ritka alapanyagokká váltak, amit a Birodalom többé nem engedhetett meg magának fenntartani. Ahogy a Galaktikus Birodalom egységességét aláásták különböző sejttöredékek, néhány utódállam úgy döntött, hogy mérhetetlenül megreformálja a birodalmi sorozási irányzatot. Nem úgy, mint a régi Birodalom, a Kéz Birodalma különböző humanoid forrásokból sorozta be a rohamosztagosokat. Bár a rohamosztagos legénységben folyamatosan az ember férfi toborzottak dominálták, ez jelezte az első alkalmat, hogy nem embereket is felvettek birodalmi katonának.

 

A nem emberek rohamosztagossá való kiképzésének új gyakorlatát folytatta a Birodalmi Maradvány. Több mint egy évszázaddal a régi Birodalom bukása után a Maradvány történetesen egy új Birodalommá reformálta magát, amit emberekből, emberszerűkből, humanoidokból és még idegenekből is álló rohamosztagosok védelmeztek, ráadásul olyan idegenek is, akik alig hasonlítottak az emberi anatómiai szabványokhoz. Ugyanakkor a nem emberi rohamosztagosok nem az egyetlen kiegészítések voltak a Birodalom újjáéledő hadseregéhez; YU 130-ra az ember nők is gyakoribbá váltak a rohamosztagos legénységben.

 

Valamikor a Fel által irányított Birodalom történelmében, a birodalmi Hadsereg egy viszonylag új tradíciót alkalmazott a ”táborban született” fiúk és lányok besorozására. Minden - akár szolgálat alatt vagy után - született rohamosztagos-gyermeket bátorítottak, hogy csatlakozzanak a hadsereghez, így a katonáskodás öröklött pályafutásuk lehetett. Mivel őket nem lehetett törvényesen kényszeríteni arra, hogy kövessék a szüleik példáját, buzdítással is kiegészítették a nem hivatalos szabályzatot a Tartós Szolgálaton keresztül, ami lehetővé tette az új katonák számára, hogy ugyanabban az egységben szolgáljanak, mint a szüleik.

 

Femtroopers EGTWEgy másik birodalmi toborzási eszköz a Birodalmi Küldetés volt. Jagged Fel birodalmi államfő stratégiájának részeként, hogy megváltoztassa a Birodalom elnyomó, háborús uszító hatalomról szóló közvéleményt, a Küldetést azért teremtették meg, hogy békés eszközök révén terjesszék a birodalmi befolyást, például segítséget nyújtottak a yuuzhan vongok által feldúlt világoknak. Ugyanakkor a Küldetés potenciális toborzottak érdekszövetségeként is szolgált. Ha hálásak voltak a birodalmi segítségért, vagy egyszerűen nem tudtak mást tenni, azok, akik megfelelőek voltak a szolgálatra, sorozott katonákká válhattak a Küldetés során. Jes Gistang, egy koréliai őslakos rohamosztagos lett például a Birodalmi Küldetés alatt. Ami Gistangot illette, egy katona élete jobb volt azoknál, akik a szülővilágán maradtak, vagy bármely egyéb alternatív életpályánál.

 

A Második Birodalmi Polgárháború idejére, jó száz évvel az eredeti Birodalom bukása után, a rohamosztagosok túlnyomó többsége inkább a toborzott katonákból állt, embereket és nem embereket is egyformán sorozva be. Egyetlen klónról sem tudtak, aki szolgált volna a birodalmi szolgálatban akkoriban, ami azt jelezheti, hogy a klón rohamosztagosok használata megszűnt Darth Krayt Galaktikus Birodalmában és a Fel klikkben.

 

Szervezet


Azután úgy harcoltunk, mozogtunk, beszéltünk és gondolkodtunk, mint a rohamosztagosok – a férfiakat és a nőket minden mással együtt kivonták az egyenletből.
- Isila Drutch (TD-4388). 

JokersBár a rohamosztagosok gyakran dolgoztak együtt a Birodalmi Szárazföldi Erőkkel, Hírszerzéssel és Hadiflottával, a Rohamosztagos Hadtest a Birodalmi Hadsereg összes ágazatától függetlenül működött. Ennélfogva a Hadtest saját parancsnoki struktúrával, besorolási rendszerrel és intézményekkel rendelkezett. A Birodalmi Császári Testőrséggel együtt a rohamosztagosok közvetlenül Palptaine császárnak feleltek, de napi rendszerességgel a Rohamosztagos Parancsnokság irányította őket.

 

A szervezettség alapegysége az egyedi osztagkatona volt. Minden rohamosztagost kijelöltek taktikai célokra és a birodalmi egységesség etikájának megerősítésére. A katonákat rajokba, szakaszokba, századokba, zászlóaljakba, ezredekbe és légiókba osztották be. Egy századparancsnok parancsot adhatott a hivatásos tiszteknek bármely adott osztag vagy szakasz felett. Amikor először megalakult a Galaktikus Birodalom felemelkedése alatt, a rohamosztagos rajoknak 8 katonájuk volt, beleértve egy őrmestert és egy tizedest, a szakaszoknak 32 katonájuk (négy rajuk) volt egy hadnagy és egy  törzsőrmester vezetésével, a századok általában 128 katonát (négy szakaszt) tartalmaztak egy kapitány vezetésével, egy zászlóalj 512 katonát (négy századot) foglalt magába és egy őrnagy vezette, egy ezred 2.048 katonából (négy zászlóaljból) állt és egy alezredes irányította, és egy légió 8.192 katonát (négy ezredet) számlált egy főezredes parancsnoklásával. A Galaktikus Birodalom virágkorában egy egyszerű zászlóalj 820 katonából állt, holott egy klónkatonákból álló zászlóalj a Köztársaság idején ehhez viszonyítva csak 576 klónt tartalmazott.

 

YU 130-ra a Rohamosztagos Hadtest kézzelfoghatóan feloszlott a Fel Birodalom alatt, valamint az utódállama, a Sith-nagyúr Darth Krayt Galaktikus Birodalma. Maguk a rohamosztagosok egy hierarchiába tömörültek a Birodalmi Szárazföldi Erőkben. Ugyanakkor az egyedi rohamosztagos egységek továbbra is léteztek elit rohamerők formájában mind Krayt Birodalmában, mind a Fel klikkben.

 

Tisztek

 

501st StormtrooperA rohamosztagos tisztek hagyományosan nem klón végzősök voltak a Birodalmi Akadémiáról, de azon birodalmi rohamosztagosokat, akik a képességeiket a vezetőségben demonstrálták, tiszti státuszba is előléptethették. Csatában a hivatásos rohamosztagos tisztek szabványos páncélt viseltek, státusjelző rangjelzéssel. A nem hivatásos tiszteket a harcmezőben vállvédővel illették meg a szabványos, páncélon lévő rangjelzés-négyzetek helyett. A nem harci szituációknál a tisztek fekete uniformisöltözetet viseltek, amihez egy sapka, egy pár csizma, kesztyű és szabvány rangjelzés-négyzet is járt. A Tisztté válás a Rohamosztagos Hadtestben egy lépcsőfok volt, hogy csatlakozni lehessen a több presztízzsel rendelkező birodalmi tisztek közé; a rohamosztagos tisztek rangsor szerint még mindig kötelesek voltak betartani a birodalmi tisztek parancsait.

 

A rohamosztagos parancsnokok elkülönültek a Rohamosztagos Hadtest reguláris tisztjeitől. A harcban és vezetésben magasan képzett parancsnokokat az TMF-katonák után mintázták, az olyan klónkatonák után, akik a Galaktikus Köztársaságért harcoltak a Klónháborúk idején. Ennek eredményeképpen széles körben tekintették őket kiválóbb katonákként, mint a közönségesebb birodalmi rohamosztagosokat. A speciális státuszuk miatt a parancsnokokat a Birodalom árnykatonáinak parancsnokolásával bízták meg és felhatalmazást kaptak, hogy velük a saját belátásuk szerint rendelkezzenek anélkül, hogy bármely engedélyt kérjenek a Birodalmi Főparancsnokságtól. Egy szervezeten belüli szabálytalanság gyanánt, ami kihangsúlyozta az abszolút egységességet, a rohamosztagos parancsnokok könnyen felismerhetőek voltak a páncéljukon lévő kék jelzések segítségével, ami egyébként erősen hasonlított a rohamosztagos páncélra. Ugyanakkor a közönséges katonák által viselt védőölttől eltérően a parancsnokok egy beépített pajzsgenerátorral felszerelt specializált változatot viseltek, ami sok támadásnál áthatolhatatlan volt, beleértve bizonyos Erő-offenzívájú technikákat, de a fénykardos csapások igencsak megsebezhették.

 

A Kaminón keltetett klónok gyorsított öregedési folyamatának és a birodalmi klónozási program átirányításának köszönhetően az igazi emberi lények fokozatosan kezdték el helyettesíteni a klón tisztek nagy részét a Rohamosztagos Hadtest parancsnoki struktúráján belül. YE 1-ben, majdnem 20 évvel a Galaktikus Birodalom megformálása után, csak kis arányban léteztek klón tisztek, akik aktívak maradtak még a Klónháborúk befejezése után; Cody parancsnok egy volt azon klón veteránok között, aki folytatta a szolgálatot a seregben. A klón katonák gyártásának hanyatlása és a toborozható munkaerő iránti növekvő preferencia miatt, Cody legnagyobb elégedetlenségére egy olyan egységben találta magát, ami főleg sorozott katonákból állt.

 

YU 137-re a Birodalmi Szárazföldi Erők egy szín-rangsor rendszert használt a rohamosztagosokat irányító tisztek számára. Ez a rendszer tükrözte azt, amit a Köztársaság Nagy Hadseregében használtak, az előtt, hogy a szín egy bizonyos egységhez tartozást jelezte a rang helyett. Ran Harkas páncélja kitűnt az olíva-zöld színével, így tisztán látható volt őrmesteri rangja a 407-es Rohamosztagos Divíziójának Joker Osztagában.

 

Ideológia


 A rohamosztagosok még csak nem is álmodnak parancsmegtagadásról.
- GC-1000, Fenn Shysának. 

PalpatineA Galaktikus Birodalmon belüli elit katonai szerepükön kívül a birodalmi rohamosztagosok voltak Palpatine császár uralmának és a birodalmi háborús gépezet páratlan erejének a legegyértelműbb szimbóluma. Keményen kiképzett rohamkatonák voltak, akik rendületlenül szentelték magukat a birodalmi hatalom félelem és brutalitás általi kikényszerítésére számtalan világon szerte a galaxisban. Földön vagy az űrben a céljuk az volt, hogy gyorsan, pontosan és fölényben támadjanak, mikor a Birodalom elleni felkeléssel kellett szembenézniük.

 

A Palaptine császárhoz való hűség, engedelmesség és a halálra való felkészülés voltak a legelőkelőbb készségek, amiket a rohamosztagosokba tápláltak. Birodalmi igazságosztókként a rohamosztagosokat arra is kiképezték, hogy maradéktalanul támogassák és fenntartsák az Új Rend ideáljait. Minden egyedi katonától teljesen elvárták, hogy kérdés és hezitálás nélkül engedelmeskedjen a tisztjeiknek, függetlenül attól, hogy ha arra kérték őket, hogy másoknak ártsanak, vagy helyezzék rendkívüli veszélybe. A katonai és igencsak fegyelmezett természetükből eredően a rohamosztagosok tudatukban voltak a feláldozható státuszokról a Császárért – és készek voltak eldobni az életüket, hogy biztosítsák Palpatine és Birodalmának töretlen uralmát.

 

A szabályozottságuk mértékét még Leia Organa Solo is elismerte, hogy a kiképzésük borzalmas, különösen az alaposságukra tekintettel, és valósággal lehetetlen volt egy rohamosztagost eltántorítani a parancsaitól, mert majdhogynem lehetetlen volt tárgyalni velük. Átnevelésük dacára a besorozott rohamosztagosok civil életet is képesek voltak élni; fizetést és időszakonként eltávot kaptak, és bizonyos körülmények között lehetőséget is a szolgálatból való visszavonuláshoz.

 

A klón rohamosztagosokat genetikailag módosították, hogy elfojtsák az individualitásukat a megkérdőjelezhetetlen hűségükkel; a besorozott rohamosztagosokat szigorúan kiképezték arra, hogy tegyenek le az egyéni személyazonosságaikról azzal, hogy beléjük ültették a Császárhoz való lojalitást. A Palpatine iránti hűségük elengedhetetlenné tette a rohamosztagosok számára, hogy kivesse az hatalmát mind a civilekre, mind a nem rohamosztagos katonai személyekre, tekintettel főleg a Birodalmi Hadiflotta tisztjeire. Az első Halálcsillag megépülésekor YE 0-ban, egy hadseregnyi rohamosztagos állomásozott a harci állomáson. A Császár tanítványa, Darth Vader jelenlétén kívül a rohamosztagosok fő elrettentő példák voltak azon ambíciós tisztek ellen, akik azt tervezték, hogy a Halálcsillag erejét Palpatine ellen fordítják.

 

A rohamosztagosok lojalitása annyira töretlen volt, hogy sem megvesztegetni, sem elcsábítani, sem megzsarolni nem lehetett őket, hogy félredobják a Birodalomhoz vagy az uralkodójához való hűségüket. Ugyanakkor Palpatine császár és Darth Vader halála az endori csatánál olyan lánceseményeket indított el, ami majdnem a Galaktikus Birodalom teljes megsemmisülését láttatta és a rohamosztagosokét is, akik kikényszerítették az ideológiáit. A Galaktikus Polgárháború végére a korábbi Birodalom egy kis államra csökkent, amit a Birodalmi Maradványnak hívtak; a rohamosztagosokat egyre ritkábban lehetett látni, miután a létszámuk jelentősen megfogyatkozott a lemorzsolódás és a háborúskodás évei alatt.

 

Még a Sith-nagyurak elvesztésével és a Galaktikus Birodalom valóságos összeomlásával, a rohamosztagosok Palpatine császár és a Sith Nagyurak Rendjének néhány maradandó hagyatékai egyikének bizonyultak. A Birodalmi Maradvány és a Kéz Birodalma - a korábbi Birodalom utódállama - mindketten megpróbálták fenntartani az Új Rend elveit, részben azzal, hogy fenntartsák a rohamosztagosokat a saját katonai erőikben. Bár a korábbi dicsőségeinek halvány árnyékára zsugorodtak, továbbra is igénybe vették a rohamosztagosok szolgálatát, biztosítva, hogy nem merülnek feledésbe, mint Palpatine és Vader.

 

Palpatine, valamint sok tiszt halála, akik az Új Rendet szolgálták az eredeti formájában, lehetővé tette mind a Maradvány, mind a Kéz számára, hogy különböző reformokat vezessenek be, és biztosítsák a mindenek feletti birodalmi ideológia folytonosságát. A sok klónozó létesítmény nélkül, amik a rohamosztagosok felét nyújtották a Birodalomnak, a Maradvány és a Kéz kétségbeesetten támaszkodott a sorozásra, hogy utánpótlást biztosítsanak a meggyengült munkaerőnek. A rengeteg toborozható civil nélkül mindkét állam arra szorult, hogy radikálisan megváltoztassanak bizonyos birodalmi ideálokat a nők és nem emberek besorozásával. Ez egy kétségbeesett intézkedés volt a kétségbeesett szituációra reagálva. Mivel a győztes Lázadók Szövetsége megszilárdította a hatalmát a galaxis felett - először az Új Köztársaságként, majd a Galaktikus Szövetségként - a Birodalmi Maradvány többé nem tudott csak emberi férfiakra támaszkodni, hogy feltöltse a rohamosztagosok legénységét. Így az emberi felsőbbrendű kultúra rendszere nagyban elavulttá vált. Ugyanakkor - noha nem olyan túlnyomó többségben, mint a férfiak - női rohamosztagosok is szolgáltak a Galaktikus Birodalomban. Egy különösen figyelemre méltó példa erre Isila Drutch volt a 291-es Dalisori Légióból. YU 130-ra az újjáéledő Birodalom, a Maradvány utódállama rohamosztagosok hatalmas hadseregét tartotta fenn, amit mind ember férfiakból, nőkből, valamint különböző humanoid és idegen fajokból töltöttek fel.

 

Yinchorrilegacy31A Fel uralta Birodalomban a rohamosztagos katonai szolgálatot a civilek és katonák egyaránt a büszkeség jeleként ismerték el. A Birodalom hatalmas lépéseket tett a toborzási hirdetésekhez olyan csatornákon keresztül, mint a Birodalmi Küldetés, illetve olyan csábításokkal, mint a Tartós Szolgálat. Miután az Egyetlen Sith megszilárdította uralmát az új Galaktikus Birodalom felett, a rohamosztagosok még egyszer a Sith uralom igazságosztóival váltak és gyakran arra utasították őket, hogy a galaktikus köznépen belül félelem és terror terjesztésével teljesítsék kötelezettségeiket. Bár sok minden a régi volt a toborzási politikában, ennek a kornak a rohamosztagosai éppen annyira fogékonyak voltak a túlzott brutalitásra és a fajirtásra, mint azon elődjeik, akik Palpatine császár alatt szolgáltak.

 

Még azután is, hogy kénytelenek voltak állást foglalni Darth Krayt Birodalma és a trónról letaszított Raon Felt támogató birodalmi lojalisták között, a rohamosztagosok egészként a birodalmi ideológia egyik legállhatatosabb szimbólumai közé tartoztak, ahogy azt Palpatine és a Sith filozófia megjósolta. Közel két évszázaddal az eredeti Galaktikus Birodalom felemelkedése óta, a rohamosztagosokat egyaránt tisztelték és féltek tőlük, mint az egyik legnagyobb katonai erő a galaktikus történelemben. A létezésük alatt a rohamosztagosok a Galaktikus Birodalom akaratának kikényszerítői voltak annak minden formájában, a Kamino legnagyobb alkotásának, a Köztársaság Nagy Hadseregének tartós hagyatékai, illetve a birodalmi módszer szerinti béke és igazságszolgáltatás szimbólumai voltak a fegyveres erőszak útján.

 

Felszerelés


Fegyverzet 

Ilyen jó lövéseik csak a birodalmi rohamosztagoknak vannak.
- Obi-Wan Kenobi 

E 11 BtmA BlasTech E-11-es sugárkarabély volt a Rohamosztagos Hadtest szabvány előírásos fegyvere és a leggyakrabban legyártott karabélyok egyike volt a Birodalmi Hadseregben. Az E-11-es sugárkarabély nagyban a DC-15A sugárkarabélyon alapult, a klón katonák standard fegyverén a Klónháborúk idején, főleg az összecsukható nyélre hivatkozva. Az olyan katonák kivételével, akik olyan szerepeket kaptak, amik nehéz vagy speciális fegyvereket követeltek, az egyszerű rohamosztagosok egy E-11-est hordtak egy SE-14r könnyű ismétlő sugárvetővel. Módosított sugárpisztolyokhoz is volt hozzáférésük.

 

A szabványos fegyvereiken kívül néhány elit rohamosztagos fel volt fegyverkezve egy halálos DLT-19-es nehéz sugárvetővel. Bár nem volt annyira gyakori, mint az E-11-es, a DLT-19-es erősebb és pontosabb volt. A rohamosztagosok kiegészítő fegyvereibe beletartoztak:

 • CSPL-12 "Caspel" rakétakilövő
 • DLT-20A sugárvető
 • "Revolver" vállról indítható ionágyú
 • DEMP puska
 • DXR-6-os diszruptor karabély
 • DXR6-os nehézkarabély
 • PLX-4-es rakétakilövő
 • Birodalmi nehéz ismétlőfegyver
 • LX-4-es önmegsemmisítő akna
 • LXR-6-os sokkgránát
 • PLX-2M "Plex" rakétacsövek
 • Mesterlövész 5-ös sugárkarabély
 • Stouker sokkoló karabély
 • Protonkarabély
 • T-21-es könnyű ismétlő sugárvető
 • T-28-as ismétlő mesterlövész puska
 • Az Újjászületett Birodalom alatt a rohamosztagos osztagvezetők a Golan Fegyvergyár FC-1-es kartács kilövőjével voltak felszerelve.
 • a DLT-20A sugárvetők, a T-21-es könnyű ismétlő sugárvetők, a T-28-as ismétlő orvlövész puskák, a PLX-2M rakétakivetők és a Birodalmi Nehéz Ismétlőfegyverek is. Az Újjászületett Birodalom alatt a rohamosztagos osztagparancsnokok fel voltak fegyverkezve Golan Fegyvergyáros FC-1-es kartács kilövőkkel.

 

Soldier StubMinden rohamosztagosnál volt egy Baradium-magú kódzáras hődetonátor, amit a torzópáncéljuk hátuljára illesztettek. A hődetonátorokat speciálisan úgy tervezték, hogy csak maguk a rohamosztagosok használhassák azokat, ezért biztosra mentek, hogy a lázadó katonák ne tudják felhasználni a birodalmiak saját robbanóanyagaikat ellenük. A rohamosztagosok hődetonátorainak biztonsági elemei tartalmaztak egy élesítő kódot. Hogy továbbra is megelőzzék azt, hogy az ellenség használja a robbanótölteteket, a hődetonátoron lévő gombok címkézetlenek maradtak. Minden hődetonátor élesítő kódja egyedi volt, amit csak az eszközt használó katona ismert. A katonák két LXR-6-os sokkgránátot is hordoztak.

 

YU 130-ra, a feltámadó Birodalom korában, a rohamosztagosok egy új szabvány fegyvert vezettek be: az ARC-9965-ös sugárvetőt. Bár az több energiát igényelt, mint a távoli elődje, az ARC-9965-ös modellt kiváló pontosság miatt építették. Bár az E-11-es sugárvetők gyakorlatilag elavultak voltak és kiszorították azokat az új fejlesztések, továbbra is katonai fegyverként használták az ARC-9965-ös sugárvető mellett.

 

Páncél 

Leszedlek, plasztik fiú!
- Névtelen lázadó katona. 

Stormtrooper CotFA rohamosztagos páncél kifejlesztése és elterjedése előtt, az első birodalmi rohamosztagosok II-es fázisú csatapáncélt viseltek olyan különböző megbízatások alatt, mint például az Új Plympto megtisztítása és a Garoche Tarkin után való kutatás. Ugyanakkor, amikorra a Naboo-t a katonai haderő leigázta YE 18-ban, a régi II-es fázisú csatapáncél elavulttá vált és a birodalmi páncél egy új összeállítása váltotta fel azt.

 

Még a rohamosztagos páncél megalkotása előtt a Birodalom klón katonáit arra kötelezték, hogy távolítsák el az egységet megkülönböztető jelzéseket, amik a II-es fázisú páncéljaikon díszelegtek. Onnantól kezdve gyakorlatilag a rohamosztagosokat a jellegzetes fehér páncéljaikról ismerték fel. A katonai egyöntetűség eme tradíciója több mint egy évszázadig kitartott Darth Krayt Galaktikus Birodalmáig. Ugyanakkor a rohamosztagos rangokat, mint például az altiszteket, elkülönülten azonosították be a közönséges katonáktól a páncéljukon lévő színcsíkok által.

 

A rohamosztagos páncél 18 darabos fehér plasztoid-kompozit testpáncél volt egy zárt, fekete kezeslábas felett. A teljes együttes beburkolta a viselő testét. Mivel a rohamosztagosok a klón katonák evolúciói voltak, a páncéljukat túlságosan a II-es fázisú előfutárai ihlették a Klónháborúkból. A hatásos megjelenésen kívül a páncél széleskörű túlélő felszerelést és hőszabályzókat nyújtott, hogy a rohamosztagosok majdnem minden környezetben életben maradjanak.

 

A durva környezet mellett a páncél lövedékek és ütőfegyverek ellen is védte a rohamosztagosokat. Bár egy közvetlen lézertalálat áthatolhatta azt, a páncél képes volt lecsökkenteni a kárt az elnyelt becsapódásból. A páncél köré elosztott lézerelszívók lekötötték a lézertalálat energiáját. Az elkülönített kezeslábas elősegítette tette a kényelmes műveleteket az igencsak szélsőséges klímákban, figyelembe véve – egy nagyon rövid ideig – még a teljes vákuumú körülményeket, vagy a hőség és a hideg roppant szélsőségességeit.

 

A "páncélos rohamosztagosoknak" nevezett specializált rohamosztagosok a rohamosztagos páncél egyik nehezebb verzióját viselték. A szóban forgó páncél különböző szálakat foglalt magába.

 

YU 130-ra rengeteg változatú rohamosztagos páncélt készítettek nem emberi sorozott katonák számára, akik a Birodalmi Szárazföldi Erőkben szolgáltak. A páncél általános megjelenése ugyanakkor csupán minimális változtatásokat nyújtott. Néhány kozmetikai változtatástól eltekintve a jelentések szerint a páncélt állítólag arra tervezték, hogy jobban védje a katonákat a lézertűztől, így csökkentve az elszenvedendő súlyos vagy halálos sérülések kockázatát.

 

Tiszti egyenruha

 

Nem harci szituációk esetén a különböző rohamosztagos tisztek olyan uniformist viseltek, ami hasonlított a különböző egyéb tisztekéhez a birodalmi katonai hierarchiában, és kifejezetten a Birodalmi Hadiflotta ágazatának egyenruha szabványaihoz igazodtak. Egy rohamosztagos tiszt által viselt egyenruha fekete színű zubbonyból és sapkából állt. Mivel az egyenruha nagyban származott a hasonló uniformis mintákból a Birodalmi Hadiflottából, a rohamosztagos tiszt uniformisa számos hasonló jelvényt viselt magán, köztük a tisztek korongját, rangjelző plakettjét és a kódhengereket, utóbbi tárgyakkal a rohamosztagos tisztek beléphettek a biztonsági területekre és számítógép-rendszerekbe.

 

Kiegészítők

 

Néhány speciális elem közé tartozott egy csukló komlink, egy sisakba épített, kicsi harci holokamera, egy páncélba épített rezonátor (a biztonsági ajtók kinyitására) és egy külső sisaklámpa. A hosszan tartó műveletek miatt a rohamosztagosok terephátizsákokat hordtak, ami tartalmazott egy egyszemélyes sátrat, öt sűrített élelmiszeradagot, tizenöt vízpalackot, nyolc sugárvető energiacellát és egy fényrudat. DSD1-es törpe pókdroidokat is használtak támogató fegyverekként. A páncéljukon lévő mindenre használható öv egy kis csatolmányt tartalmazott, amire rá lehetett csíptetni egy E-11-es sugárvetőt, így szabaddá téve a katona mindkét kezét. A rohamosztagosok egy fehér alapon fehér színű azonosító jelzést viseltek a bal vállon, ami a szabad szemnek még közelről is láthatatlan volt, hanem csak a többi rohamosztagos láthatta a vizorjuk kiélesítőjével.

 

Specializált rohamosztagosok


A Birodalom végtelen.
- A részeg Rahm Kota Starkillernek 

Storm1 VdSzámos alcsoport volt a Rohamosztagos Hadtestben, amiket sajátos küldetésprofilokra képeztek ki és szereltek fel, általában a környezet típusa által sorolták be őket, amivel a rohamosztagos találkozhatott. A Rohamosztagos Hadtest toborozottjait már a kiképzés kezdeti szakaszában külön oktatnak, így ezek különleges tudásra és lélektani felkészültségre tesznek szert. Ezért a pszichológiai kötődésük a már specializált területre annyira erős, hogy a specializált rohamosztagos szinte sosem akart divíziót váltani.

 

 • Vízi támadó rohamosztagosok: Vízi harcra képzett rohamosztagosok.

   
 • Ostromkatonák: Sárga jelzésekkel ellátott szabványos páncélú rohamosztagosok.

   
 • Tűzszerész rohamosztagosok: Bomba hatástalanítására képzett rohamosztagosok.

   
 • Barlangi rohamosztagos: Rohamosztagosok egy olyan változata, akik különböző földrajzi területekre képeztek ki. Könnyebb páncélt viseltek, ami hasonlított a felderítő katonákéhoz és sugárkarabélyt hordoztak.

   
 • Klón rohamosztagosok: Különböző genetikai mintákból klónozott rohamosztagosok.

   
 • Jégmezei támadó rohamosztagosok: Más néven havasi rohamosztagosok; a hideg hőmérsékleti viszonyokhoz fejlesztett páncéllal rendelkező rohamosztagosok.

   
 • Coruscanti gárdisták: Elit rohamosztagosok karhatalma, akiknek feladata a coruscanti járőrözés volt.

   
 • Rendfenntartó rohamosztagosok: Civil felkelések leverésére képzett és felszerelt rohamosztagosok.

   
 • Cuis klónok: Sa Cuis genetikai mintájából klónozott Erő-érzékeny rohamosztagosok; képzettek voltak fénykard-harcban és alap Erő-technikákban.

   
 • Sötét rohamosztagosok: Speciális droid/kitinvázú rohamosztagosok.

   
  • Sötét Rohamosztagos Projekt: Harci droid rohamosztagosokból álló hadsereg teremtésére tervezett birodalmi program.

    
   • Nullfázisú sötét rohamosztagosok: Kiborgokká változtatott koros klón katonák.

     
   • I-es fázisú sötét rohamosztagosok: Vibrokardokkal és sugárpajzsokkal felfegyverzett sötét rohamosztagosok.

     
   • II-es fázisú sötét rohamosztagosok: Rohamágyúkkal, birodalmi ismétlő karabélyokkal és háti rakétákkal felszerelt sötét rohamosztagosok.

     
   • III-as fázisú sötét rohamosztagosok: Ostromágyúkkal és célkereső rakétákkal felfegyverzett sötét rohamosztagosok, alkalmanként egy pár kétcsövű sugárágyúval - csuklóként kettővel -, valamint hat PLEX rakétacsővel - vállanként hárommal -, és háti rakétákkal felszerelve.

     
  • Diadal-osztályú sötét rohamosztagos: Harci droidok és rohamosztagosok hibridjével alkotott sötét rohamosztagosok.

    
  • Feketelyuk sötét rohamosztagosok: Árny rohamosztagosokkal hadrendbe állított sötét rohamosztagosok.

    
  • Exogén-osztályú sötét rohamosztagos: A Galaktikus Birodalom által használt sötét rohamosztagos változat.

    
  • Sötét nóva-katona: Hajóra átszálló műveletek szakértelmével beprogramozott sötét rohamosztagos változat.

    
  • Dicsfény-osztályú sötét rohamosztagos: Főleg városi őrökként használt sötét rohamosztagos változat.

    
  • Inkvizítor sötét rohamosztagosok: Közvetlenül az Inkvizítorok parancsnoksága alatti szolgálatra megalkotott sötét rohmaosztagos-variáns.

    
  •  Tisztogató rohmaosztagos: Jedik elleni küzdelemre specializált sötét katona prototípus.

    
 • Harmathátú katona: Könnyű felderítő erőként használt lovagló rohamosztagosok.

   
 • Rohamosztagos droid: A Mechis III-on gyártott droidok rohamosztagos páncéllal IG-88 Droid Hadserege részére.

   
 • EVO katonák: A legkockázatosabb környezeteken belüli tevékenykedésre felfegyverzett és képzett rohamosztagosok.DarkNovatrooper

   
 • Terepi rohamosztagosok: Magas rangú rohamosztagosok kiemelkedő terepgyakorlattal és fegyverzettel.

   
 • Méreg rohamosztagosok: Olyan páncéllal felszerelt rohamosztagosok, ami ellenállt a szélsőséges hőmérsékleteknek, a savnak és a kézifegyvereknek.

   
 • Nehéz katonák: Közelharcra képzett, elektrobotokkal felfegyverkezett rohamosztagos.

   
 • Birodalmi hajóskatona: Hajós átszállási műveletekre képzett rohamosztagosok.

   
 • Lángszórós katonák: Lángszórókkal felfegyverzett rohamosztagosok, akik piromániás klónok voltak, akik égetésre és pusztításra irányuló intenzív belső ösztönzésre neveltek.

   
 • Birodalmi Elit Gárda: Egy rohamkatonákból álló elit büszke gárda, akik azt a feladatot kapták, hogy védelmezzék a Birodalmi Maradványt vezető kormánytisztjeit, mint például a Birodalmi Flotta főparancsnokát és a Moffok Tanácsát.

   
 • Birodalmi ugrókatonák: Légi harcra képzett rohamosztagosok.

   
 • Birodalmi Flottakommandósok: Könnyű páncélzattal ellátott rohamosztagosok.

   
 • BBH-s rohamosztagosok: A Birodalmi Biztonsági Hivatal közvetlen parancsnoksága alatt álló rohamosztagosok, akiket néha kémekként alkalmaztak a Rohamosztagos Parancsnokságon belül.

   
 • Magma rohamosztagosok: A Mustafarhoz hasonló vulkanikus környezetekben való működésre képzett rohamosztagosok.

   
 • Bányakatonák: A Sevarcos II-n található fűszerbányák biztonsági katonái.

   
 • Nóvaosztagos: Rohamosztagos becsületgárdisták, akik jellegzetesen fekete és arany páncéllal voltak felszerelve, és speciális megbízatásokra kommandósokként vetették be őket.

   
 • Sugárzási támadó rohamosztagosok: Egy elit rohamosztagos variáns, amit halálos, sugárzással teli környezetben való működésre fegyverkeztek fel.

   
 • Zavargásoszlató katonák: Zendülők és felkelők elleni harcra specializált rohamosztagosok.

   
 • Sivatagi rohamosztagosok: Rohamosztagosok, akik olyan sivatagos terepen működtek, mint a Tatuin.

   
 • Felderítő katonák: Könnyű páncélzatú rohamosztagos variáns, akiket felderítő katonáknak, kémeknek és túlélőknek képeztek ki.

   
 • Árny EVO katonák: Árny rohamosztagosok és EVO katonák variánsa.Scouttrooper Btm

   
 • Árny rohamosztagosok: Lopakodó küldetésekre specializált rohamosztagosok, akik fekete páncéllal és leárnyékoló berendezésekkel voltak ellátva álcázási célokra; akiket "Feketelyuk rohamosztagosokként" is ismertek a Blackhole ügynök alatt töltött szolgálataik miatt.

   
 • Árnyosztagosok (Újjászületett Birodalom): Az Erő sötét oldalában képzett Sötét Jedi rohamosztagosok.

   
 • Sokkoló katonák: Nehézfegyverek specialistáiként kiképzett és felszerelt elit rohamosztagosok, később a Birodalmi Maradványban szolgáltak a Birodalmi Elit Gárda katonáiként.

   
 • Rohamosztagos újoncok: A Galaktikus Birodalom Rohamosztagos Hadtestébe frissen bekerült tagok. Gyengébb páncéllal és minimális harci tapasztalattal rendelkeztek. Ezért nagyon elvétve vetették be őket közvetlen harcban.

   
 • Rohamkommandósok: A Rohamosztagos Hadtesten belül működő elit különleges alakulati egysége.

   
 • Roham lövészgyalogosok: A Rohamosztagos Hadtest specializált katonái, sárga parancsnoki vállvértekkel ellátva.

   
 • Rohammesterlövészek: A Rohamosztagos Hadtest specializált katonái, fehér parancsnoki vállvértekkel ellátva.

   
 • Swamp Trooper SWG Galactic Hunters By ShoemakerMocsári támadó rohamosztagosok: Mocsárosztagos becenéven felderítő katonák egy variáns egysége, ami ingoványos környezetekben működött.

   
 • Súlytalansági támadó rohamosztagos: A külső űrben való működésre felszerelt és kiképzett rohamosztagosok.

 

Alkalmanként a közönséges rohamosztagosok TIE-vadászpilótákként is szolgálhattak, mint például annak az alderaani rohamosztagosnak az esetében, aki lelőtte Leia Organa hercegnőt a Yinchorron.

 

Idegen rohamosztagosok

 

Fel Empire TroopsA rohamosztagosok voltak az Új Rend egyik alapja Palpatine uralma alatt, és ezért a legénységükben kizárólag emberi klónoknak és toborozottaknak volt lehetőségük belépni. Ennek az irányelvnek egy kivétele a T'Syriél rohamosztagosokokat sorozott be birodalmi katonáknak a t'syriél Sk'ar tábornok. Sk'ar maga egy idegen kaleesh volt, ami megmagyarázza, hogy ő miért volt kész eltérni a szabványos birodalmi sorozási irányelvtől. Később kis, idegen rohamosztagosokból álló katonai alakulatok alakultak, akik Daala admirális alatt szolgálták a Hadurak Egyesített Flottáit a lemondásáig. Az idegen rohamosztagosok gyakoribbak voltak a Kéz Birodalmában és Roan Fel Birodalmában a yavini csata utáni 130 évben.

 

BBH-s rohamosztagosok

 

A Birodalmi Biztonsági Hivatalnak megvoltak a saját rohamosztagosai, akik a Rohamosztagos Hadtest parancsnoki struktúráján kívül működtek. Mivel a megjelenésük megegyeztek a közönséges rohamosztagosokéval, alkalmanként arra használták fel őket, hogy beszivárogjanak a rohamosztagosok szabványos egységei közé, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a kiszabott feladatokat megfelelően teljesítették-e. Ennek a gyakorlatnak ékes példája a lázadó szimpatizánsok elleni támadás volt a Teardrop bolygón YU 0-ban. A BBH-s rohamosztagosok észrevették, hogy Daric LaRone, egy sorozott katona, szándékosan nem lőtte le a civileket.

 

A BBH-s rohamosztagosok még faggatóbbak voltak a parancsaik iránt, mint a standard rohamosztagosok. Két BBH-s katona elárulta a Császár Kezét, Mara Jade-t, míg ő beszivárgott egy kalózbázisra a Gepparinon. A reguláris katonai egységekhez való beszivárgás mellett gyakran a BBH-s taktikai egységekhez is átrendeződtek. 

A színfalak mögött


ST LightsaberA rohamosztagosok, ahogyan a korai Star Wars vázlatain szerepeltek, és ahogyan azt Ralph McQuarrie lelki szemeivel látta őket, fénykardokat és kézi pajzsokat viseltek. George Lucas, amikor háttér-információkat gyűjtött a licence tulajdonosoknak 1977-ben, azt állította, hogy nők is jelen voltak a Rohamosztagos Hadtestben, bár csupán néhányan állomásoztak a Halálcsillagon. Javasolta, hogy legyenek többen más egységekben. Ennek eredményeképpen néhány női rohamosztagos is feltűnt EU-s forrásokban.

 

Számos EU-s forrásra hivatkozva világossá válik, hogy a Galaktikus Polgárháború idejében a rohamosztagosok nem kizárólag csak klónok voltak. A Star Wars: Empire 36: The Wrong Side of the War, Part 1 képregényben a birodalmi támadást követően a Jabiim bolygón, Janek Sunber megvizsgálja a túlélő katonáit. Ekkor megjegyzi, hogy egyetlen egy sem élte túl az alatta lévő reguláris ember katonákból, és vett egy pillantást egy csapatnyi kék szemű és szőke klónra, akik feltehetően egy újabb mintából származtak. Sunber azt is elmondja, hogy a seregben lévő klónok szívósabbak voltak és azt hallotta, hogy a Klónháborúk alatt még keményebbek voltak. Tehát úgy látszik, hogy a hadsereg bővítésével a Galaktikus Birodalom felemelkedése után új klón mintákat kreáltak és részben rendes embereket is toboroztak, mert egy Jango-klón életideje durván egy átlagos emberének a fele volt. Ezért a klónok és nem klónok állandó pótlása szükséges volt a a rohamosztagos legénység megtöltéséhez.

 

Az első forrás, ami megemlítette, hogy vannak klónok a rohamosztagos legénységben a Soldiers of the Empire! cikk volt, ami a Star Wars Official Monthly Poster 4-ik számában jelent meg 1978 januárjában. Sajnos ez a cikk mély homályba került (a legtöbb rajongó még nem is hallott róla). Ennek hatására a legtöbb EU szerző az előzmény trilógia előtt azt hitte, hogy minden rohamosztagos toborzott volt. Sok Expanded Universe forrás említ birodalmi akadémiákat (mint például a Caridait) és normális emberi rohamosztagosokat, mint például Davin Felth-t és Kyle Katarnt. Miután az előzmény trilógiát bemutatták, egy retcon szükségszerű volt, hogy a klónokat a rohamosztagos legénységbe illesszék, hogy ezeket az EU forrásokat a filmekkel és az 1978-as cikkel összevegyítsék.

 

Chewie NegtcA Thrawn-trilógiában Luke Skywalker felismeri, hogy néhányan Thrawn rohamosztagosai közül klónok, az Erőn keresztül meg is érzi, hogy mindegyik azonos. Ezt szokatlannak érzi.

 

A LEGO Star Wars II: The Original Trilogy videojátékban bemutattak egy új, nem kánonba tartozó rohamosztagos típust, a "tengerparti katonákat". Szabványos sisakot és úszónadrágot hordtak, és forró kádakban lazítva lehet őket megtalálni néhány pályán.

 

A Star Wars: The Force Unleashed videojátékban ha beütjük a TK421 csaláskódot, megkapjuk a klasszikus rohamosztagos kinézetet.

 

Mivel láthatóan "képtelenek" eltalálni a fontosabb szereplőket a filmekben, és a főbb szereplők nagyobb eséllyel találják el a célpontjaikat a kétségbeesett helyzetekben, erről lett elnevezve a rohamosztagos-effektus. Ugyanakkor megjegyezendő, hogy legalább az első két film esetében erősen benne van az, hogy a rohamosztagosok szándékosan nem találják el a főbb karaktereket, így csapdába tudják csalni őket (az Egy új reményben Han Solóval és Luke Skywalkerrel akarták a Halálcsillagot odavezetni a lázadók titkos bázisához, amit Leia szóvá is tesz, és A Birodalom visszavágban pedig a Millennium Falcont akarták az Executorhoz csalogatni).

 

A rohamosztagosokat a német birodalmi Sturmtruppen után nevezték el, ami angolra lefordítva Stormtroopers, akik olyan speciális katonák voltak, akiket azzal bíztak meg az első világháború utolsó évében, hogy heves beszivárgásokat tegyenek a szövetséges lövészárkoknál a holtpont megbontásának megkísérlésével a nyugati fronton. Ugyanakkor a eme ágazat sok szolgálati szempontjai, például a megingathatatlan engedelmesség a Császár iránt, és a határtalan erejük hírneve, és a hadseregtől független státuszuk, néhány hasonlóságot viseltet a Waffen-SS-szel vagy a "Fegyveres SS" egységekkel, amik független katonai formációkban szolgáltak, és amit közvetlenül a náci hierarchia irányított, és nem a Német Főparancsnokság a második világháború idején. A népszerű hiedelmekkel ellentétben azonban csak nagyon kevés szándék van amögött, hogy a Star Wars rohamosztagosai hasonlítanak a náci Sturmabteilung egységekhez az 1930-as évekből, inkább névrokonság van köztük.  Mary S. Henderson Star Wars: The Magic of Myth című könyvére hivatkozva a rohamosztagosokat, és főleg a páncéljukat a THX-1138 földalatti börtönlétesítmény rendőr droidjai ihlették, ami George Lucas egyik legelső filmje volt.

Megjelenések


 • StealStar Wars: Galactic Battlegrounds
 • Star Wars: Battlefront
 • Star Wars: Battlefront II
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Clone Campaigns
 • The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi
 • Jedi-növendék: Harc az igazságért (Obi-Wan látomásában)
 • The Rise and Fall of Darth Vader
 • Star Wars Battlefront: Elite Squadron
 • Star Wars:  III. rész: A Sith-ek bosszúja
 • Star Wars:  III. rész: A Sith-ek bosszúja (játék)
 • Republic HoloNet News Special Inaugural Edition 16:5:24
 • "Mist Encounter" — Star Wars Adventure Journal 7
 • Star Wars: Dark Times: The Path to Nowhere
 • Sötét nagyúr
 • Flames of Rebellion
 • Imperial Commando: 501
 • Star Wars: Dark Times: Parallels
 • Star Wars: Dark Times: Vector
 • Star Wars: Dark Times 13: Blue Harvest, Part 1
 • Escape from the Monster Ship: A Droid Adventure (A "Tail of the Roon Comets" adaptációja)
 • Evasive Action: Prey
 • Evasive Action: End Game
 • Coruscanti éjszakák I: A Jedik alkonya (Csak említve)
 • Coruscanti éjszakák II: Az árnyak utcája
 • Coruscanti éjszakák III: Az Erő mintázatai (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: The Desperate Mission
 • The Last of the Jedi: Underworld
 • The Last of the Jedi: Death on Naboo
 • The Last of the Jedi: A Tangled Web
 • The Last of the Jedi: Return of the Dark Side
 • The Last of the Jedi: Secret Weapon
 • The Last of the Jedi: Against the Empire
 • The Last of the Jedi: Master of Deception
 • The Last of the Jedi: Reckoning
 • Star Wars: Dark Times 14: Blue Harvest, Part 2
 • Star Wars: The Force Unleashed (videojáték)
 • Star Wars: The Force Unleashed II
 • "A Two-Edged Sword" — Star Wars Insider 85
 • "The Duty" — Star Wars Tales 12
 • A vadász végzete: Greedo meséje (webstrip)
 • Star Wars: Droids — "Tail of the Roon Comets"
 • Deader than a Triton Moon on Hyperspace (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link a Suvudu-n) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Az éden pokla
 • "The Final Exit" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Out of the Cradle" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "When the Domino Falls" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Boba Fett: Enemy of the Empire
 • A New Hope: The Life of Luke Skywalker (Csak említve)
 • Star Wars 1: In the Shadow of Yavin, Part One
 • Tomboló Erő (regény)
 • The Force Unleashed (képregény) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Domain of Evil
 • "Domain of Evil" — Classic Adventures: Volume Two (Újranyomás)
 • Star Wars: Empire at War
 • Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption
 • Scoundrel's Luck
 • Jedi's Honor
 • Tatooine Manhunt
 • Strike Force: Shantipole
 • Battle for the Golden Sun
 • Starfall
 • Riders of the Maelstrom
 • "Riders of the Maelstrom" — Classic Adventures: Volume Three (Újranyomás)
 • Otherspace II: Invasion
 • Black Ice
 • The Game Chambers of Questal
 • The Isis Coordinates
 • Graveyard of Alderaan
 • "Changing the Balance" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Changing the Balance" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Rebel Enslaved!" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Rebel Enslaved!" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • 'Blades and Blasters" — Star Wars Gamemaster Kit
 • 'Blades and Blasters" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Breakthrough in Bissillirus" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Breakthrough in Bissillirus" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Showdown" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Showdown" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • Mission to Lianna
 • The Abduction
 • "The Abduction of Crying Dawn Singer" — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "Quest for the Dragon's Tomb" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Natural" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Triple Cross" — Supernova (Csak említve)
 • "The Evacuation of Jatee" — Supernova
 • "The Spira Regatta" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "The Spira Regatta" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "The Quality of Mercy" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "You're in the Army Now!" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "The Way of the Yrashu" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "When the Domino Falls" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "The Void Terror" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Crimson Jailbreak" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Swoop Gangs" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Lumrunners" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "The Battle for Gap Nine" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 7
  "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Who Goes There?" — Imperial Entanglements
 • "Rescue Run" — Imperial Entanglements
 • "The Ando Project" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Bungo n' Rusti Get Carry-Out" — Star Wars Adventure Journal 11
 • Operation: Elrood
 • "The Black Sphere" — No Disintegrations
 • Imperial Double-Cross
 • "There's Many a Slip Betwixt Cup and Lip" — Mos Eisley Adventure Set
 • Star Tours: The Adventures Continue
 • Star Wars: Rogue Squadron
 • Han Solo hadjárata (képregény)
 • Star Wars Adventures: Han Solo and the Hollow Moon of Khorya
 • Star Wars Mesék: Leszámolás
 • Star Wars: Birodalom: Cselszövés
 • Halálosztag
 • Pax Empirica — The Wookiee Annihilation
 • "Tinian on Trial" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Tinian on Trial" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • Star Wars: Dark Forces
 • Dark Forces: Soldier for the Empire
 • Dark Forces: Soldier for the Empire (hangjáték)
 • Star Wars: Lethal Alliance
 • Star Wars: Masters of Teräs Käsi
 • "Changing the Odds" — Star Wars Adventure Journal 3 (Csak említve)
 • The Farlander Papers
 • Way of the Wookiee
 • Star Wars: Empire: Princess... Warrior
 • Star Wars: Empire: Darklighter
 • A vadász végzete: Greedo meséje
 • A lázadás hajnala
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron 1
 • Star Wars: Empire: The Short, Happy Life of Roons Sewell
 • "Resurrection" — Star Wars Tales 9
 • Star Wars Journal: The Fight for Justice
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (regény) (Első megjelenés)
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (ifjúsági regény)
 • Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader
 • Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike
 • Válaszutak
 • Star Wars Battlefront: Renegade Squadron
 • "Trouble Brewing"—Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Beyond the Rim
 • Rebel Force: Target
 • Rebel Force: Hostage
 • The Star Wars Holiday Special
 • Star Wars 1
 • Star Wars 2: Six Against the Galaxy
 • Cantina Communications (Csak említve)
 • Star Wars 3: Death Star!
 • Star Wars 4: In Battle with Darth Vader
 • Star Wars 6: Is This the Final Chapter?
 • Super Star Wars
 • Ha fordul a szél: A rohamosztagos meséje
 • Escape from the Death Star
 • "Only Droids Serve the Maker" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "A Certain Point of View" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Regina Cayli" — Star Wars: The Roleplaying Game
 • SWAJsmall "Regina Cayli" — Star Wars Adventure Journal 1 (Újranyomás)
 • "Death of a Rebel Base" — Imperial Sourcebook
 • "Death of a Rebel Base" — Imperial Sourcebook, Second Edition (Újranyomás)
 • Rookies: Rendezvous
 • Rookies: No Turning Back
 • "Spare Parts" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "No Disintegrations, Please" — Star Wars Adventure Journal 14 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Empire 13: What Sin Loyalty?
 • Star Wars: Empire 14: The Savage Heart
 • Star Wars: Empire: To the Last Man
 • Star Wars 7: New Planets, New Perils! (Csak említve)
 • Star Wars 12: Doomworld! ((Visszapillantás(ok)ban jelenik meg))
 • Star Wars 13: Day of the Dragon Lords (Csak említve)
 • Star Wars 16: The Hunter ((Visszapillantás(ok)ban jelenik meg))
 • Star Wars 17: Crucible ((Visszapillantás(ok)ban jelenik meg))
 • Star Wars 18: The Empire Strikes
 • Star Wars 19: The Ultimate Gamble
 • Star Wars 20: Deathgame (Csak említve)
 • Star Wars 21: Shadow of a Dark Lord
 • Star Wars 23: Flight Into Fury
 • Star Wars 29: Dark Encounter
 • Star Wars 30: A Princess Alone
 • Star Wars 31: Return to Tatooine
 • Star Wars 32: The Jawa Express
 • Star Wars 33: Saber Clash
 • Star Wars 34: Thunder in the Stars
 • Star Wars 35: Dark Lord's Gambit
 • Star Wars Missions 1: Assault on Yavin Four
 • Star Wars Missions 2: Escape from Thyferra
 • És a banda tovább játszott...: A zenekar története
 • Star Wars Missions 6: The Search for Grubba the Hutt
 • Star Wars Missions 7: Ithorian Invasion
 • Star Wars Missions 8: Togorian Trap (Csak említve)
 • Star Wars Missions 9: Revolt of the Battle Droids
 • Star Wars Missions 10: Showdown in Mos Eisley
 • Star Wars Missions 12: The Vactooine Disaster
 • Star Wars Missions 18: Rogue Squadron to the Rescue
 • Star Wars Missions 15: Voyage to the Underworld
 • Star Wars Missions 16: Imperial Jailbreak
 • Untitled Pizzazz Star Wars Story, Part II
 • Pursuit among the Ruins!
 • Do You Know What Your Children Are?
 • The Kingdom of Ice
 • The Weapons Master!
 • World of Fire
 • The Word for World is Death
 • The Guardian of Forever
 • The Bounty Hunter of Ord Mantell
 • Darth Vader Strikes
 • "Droid Trouble" — Star Wars Adventure Journal 3 (Csak említve)
 • "A Deal Gone Sour" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Surprise Visit" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Surprise Visit" — Imperial Entanglements
 • "The Argovia Strike" — Instant Adventures
 • "Agent Nallok Is Missing" — Instant Adventures
 • "Heavy Lifting" — Instant Adventures
 • "Into the Heat of Battle" — Instant Adventures
 • "New Recruits and Rebel Guns" — Instant Adventures
 • A Bitter Winter — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Fair Prey" — Star Wars Gamer 1 (Csak említve)
 • Vader's Quest
 • The Return of Ben Kenobi
 • Revenge of the Jedi
 • Rust Never Sleeps
 • Star Wars: Force Commander
 • Star Wars 3-D
 • Star Wars: Empire 23: The Bravery of Being Out of Range
 • Galaxy of Fear: Planet Plague
 • Hűség
 • River of Chaos
 • Galaxy of Fear: The Nightmare Machine
 • Galaxy of Fear: Ghost of the Jedi
 • Star Wars: Empire: Idiot's Array
 • Star Wars: Empire: "General" Skywalker
 • Star Wars: Empire 28: Wreckage
 • Star Wars: Birodalom: Apáik árnyékában
 • Galaxy of Fear: Army of Terror
 • Star Wars: Empire 31: The Price of Power (Csak említve)
 • Star Wars: Birodalom 35: A mintatiszt
 • Star Wars: Empire: The Wrong Side of the War
 • Boba Fett: Overkill
 • Star Wars: Rebellion 0: Crossroads
 • Star Wars: Rebellion: My Brother, My Enemy
 • Star Wars: Rebellion: The Ahakista Gambit
 • Star Wars: Rebellion: Small Victories
 • Star Wars: Rebellion: Vector
 • Galaxy of Fear: The Brain Spiders
 • Galaxy of Fear: The Swarm (Csak említve)
 • Galaxy of Fear: Spore
 • Galaxy of Fear: Clones
 • Galaxy of Fear: The Hunger
 • "Uhl Eharl Khoehng" — Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • "To Fight Another Day" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Combat Moon" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Do No Harm" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Death-Hunter" — Star Wars Adventure Journal 9
 • Planet of Kadril
 • Dark Lord's Conscience
 • Dark Knight's Devilry
 • Tilotny Throws a Shape
 • The Constancia Affair
 • Gambler's World
 • Tatooine Sojourn
 • Princess Leia, Imperial Servant
 • The Second Kessel Run
 • Bring Me the Children
 • Star Wars Galaxies: An Empire Divided
 • Star Wars Galaxies: The Ruins of Dantooine
 • "Lucky Stars" — Star Wars Tales 15
 • Pengeélen
 • Erőpróba
 • Erőpróba (képregény)
 • "The Capture of Imperial Hazard" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Double Cross on Ord Mantell" — Star Wars Galaxy Magazine 5
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 13
 • "Command Decision" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Finder's Fee" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • The Paradise Detour
 • Star Wars: Imperial Ace
 • Star Wars Adventures: Princess Leia and the Royal Ransom (Csak említve)
 • "Idol Intentions" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "The Great Herdship Heist" — Star Wars Adventure Journal 15 (Csak említve)
 • Side Trip
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág (ifjúsági regény)
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág
 • Murder on the Executor
 • Star Wars Adventures: Luke Skywalker and the Treasure of the Dragonsnakes (Vízió)
 • Star Wars Mesék #6: Hála a tervezőnek
 • "Up the Intelligence Ladder" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak emlíve)
 • Star Wars 43: The Empire Strikes Back: Betrayal at Bespin
 • Star Wars 44: The Empire Strikes Back: Duel a Dark Lord
 • Star Wars: TIE Fighter
 • Star Wars Adventures: The Will of Darth Vader
 • Star Wars 46: The Dreams of Cody Sunn-Childe (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 47: Droid World (Csak említve)
 • Star Wars 48: The Third Law (Csak említve)
 • Star Wars 50: The Crimson Forever (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 51: Resurrection of Evil
 • Star Wars 52: To Take The Tarkin
 • Star Wars 86: The Alderaan Factor
 • Star Wars 53: The Last Gift From Alderaan!
 • Star Wars 54: Starfire Rising
 • "The Longest Fall" — Star Wars Adventure Journal 11
 • One Step Ahead
 • "Firepower" — Star Wars Adventure Journal 8
 • Star Wars 56: Coffin in the Clouds
 • Star Wars 57: Hello, Bespin, Good-bye!
 • Star Wars Annual 2: Shadeshine!
 • Star Wars 60: Shira's Story (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 63: The Mind Spider
 • Star Wars 65: Golrath Never Forgets
 • Star Wars 66: The Water Bandits
 • "The Longest Fall" — Star Wars Adventure Journal 11
 • A Birodalom árnyai (képregény)
 • A Birodlaom árnyai (regény) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Dead End Drop" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "An Invitation to Defect" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Partners No More" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • Star Wars 68: The Search Begins
 • Star Wars 69: Death in the City of Bone
 • Star Wars 70: The Stenax Shuffle (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 71: Return to Stenos
 • Star Wars 73: Lahsbane
 • Star Wars 74: The Iskalon Effect
 • Star Wars 75: Tidal
 • Star Wars 76: Artoo-Detoo to the Rescue
 • Star Wars 77: Chanteuse of the Stars...
 • Star Wars 78: Hoth Stuff! (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 80: Ellie
 • Star Wars Annual 3: The Apprentice
 • "Nerf Herder" — Star Wars Tales 7
 • Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire
 • Star Wars: Ewoks — "Battle for the Sunstar"
 • Battle of the Bounty Hunters
 • Star Wars: VI.rész: A Jedi visszatér
 • Star Wars: VI.rész: A Jedi visszatér (regény)
 • Star Wars: VI.rész: A Jedi visszatér (ifjúsági regény)
 • Star Wars: Return of the Jedi 1: In the Hands of Jabba the Hutt
 • Ideje a táncnak, ideje a gyásznak: Oola története (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Vérszomj: A whiphid története (Csak említve)
 • Star Wars Journal: Hero for Hire (Csak említve)
 • Mara Jade: By the Emperor's Hand 1
 • Shaara és a Sarlacc: A naszád őrének története (Csak említve)
 • Star Wars: Return of the Jedi 2: The Emperor Commands
 • "The Passage From Perdition" — Mos Eisley Adventure Set
 • A mandalori páncél (Hologramban jelenik meg)
 • Boba Fett kelepcéje (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Értékes zsákmány (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Return of the Jedi 3: Mission to Endor
 • Star Wars: Return of the Jedi 4: The Final Duel
 • The Ewoks Join the Fight
 • Az utolsó este Mos Eisleyban: A farkasember és a lamproid meséje
 • Különbéke
 • Star Wars 81: Jawas of Doom (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 84: Seoul Searching
 • Star Wars 87: Still Active After All These Years (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 88: Figurehead
 • Gathering Shadows (Csak említve)
 • Escape from Balis-Baurgh
 • Star Wars Mesék #3: Hárman a Galaxis ellen
 • "Handoff" — Star Wars Gamer 10
 • X-Wing: Rogue Leader
 • The Vandelhelm Mission
 • Star Wars Mesék #23: Wedge Antilles, a Szerencsés (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: The Rebel Opposition
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: The Phantom Affair
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: Battleground: Tatooine
 • Star Wars: X-Wing—Rogue Squadron Special
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: The Warrior Princess
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: In the Empire's Service
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron 25: The Making of Baron Fel
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: Family Ties
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: Masquerade
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: Mandatory Retirement
 • "Marooned" — Star Wars Tales 22
 • Chessa's Doom (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Lumiya: Dark Star of the Empire" — Star Wars Galaxy Magazine 3
 • "One of a Kind" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Darth Vader kesztűje
 • A Jedik elveszett városa
 • Zorba, a hutt visszavág
 • Küldetés Yoda hegyéről
 • A Birodalom királynője
 • A sötét oldal prófétái
 • Luke Skywalker és a Mindor árnyai
 • Boba Fett: Twin Engines of Destruction
 • "Missed Chance" — Star Wars Adventure Journal 7 (Csak említve)
 • "A Glimmer of Hope" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Whispers in the Dark" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Mission to Zila" — Star Wars Adventure Journal 3
 • X-szárnyúak: A Bactaháború
 • X-szárnyúak: Lidérc osztag
 • X-szárnyúak: Vasököl
 • A Glimmer of Hope
 • Conflict of Interest
 • Dark Forces: Rebel Agent / hangjáték
 • Dark Forces: Jedi Knight / hangjáték
 • Star Wars: Jedi Knight: Dark Forces II
 • A Tatuin szelleme
 • Mission to Zila
 • Shadows of Darkness
 • Crisis of Faith
 • "The Right Place ..." — The Politics of Contraband
 • "The Right Place ..." — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "The Right Place ..." — The Politics of Contraband
 • "The Right Place ..." — Classic Adventures (Újranyomás)
 • The Saga Begins — The DarkStryder Campaign
 • "Plant Food" — The Kathol Outback (Csak említve)
 • "Wildfire" — The Kathol Outback (Csak említve)
 • "Waystation" — The Kathol Rift
 • "Showdown" — The Kathol Rift
 • "Endgame" — Endgame
 • A Birodalom örökösei
 • Sötét erők ébredése
 • Az utolsó parancs
 • "Gottu and His Vibroaxe" — Dark Force Rising Sourcebook (Csak említve)
 • "Rendezvous with Destiny" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Relic" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Counterstrike" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Blaze of Glory" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Stand at Bhir'khi Pass" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Betrayal by Knight" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Retreat from Coruscant" — Star Wars Adventure Journal 7
 • Sötét Birodalom
 • Sötét Birodalom II
 • Boba Fett: Agent of Doom ((Visszapillantás(ok)ban jelenik meg))
 • Vérvörös Birodalom
 • The Bounty Hunters: Kenix Kil
 • Vérvörös Birodalom II: A vér tanácsa
 • Új Rend
 • Sötét oldal
 • Az Erő bajnokai
 • Shades of Gray a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link a Suvudu-n)
 • Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast
 • Sötétkard
 • Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy
 • X-Wing: Starfighters of Adumar (Csak említve)
 • Fekete kard (Csak említve)
 • Az új lázadás
 • A múlt kísértete
 • A jövő látomása
 • Star Wars: Union (Álomban)
 • Fool's Bargain
 • Junior Jedi Knights: Anakin's Quest (Tahiri Veila látomásában)
 • A túlélők keresése
 • Ifjú Jedi lovagok
 • Star Wars: Chewbacca (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Equals & Opposites" — Star Wars Tales 21
 • The New Jedi Order: Destiny's Way
 • The New Jedi Order: Force Heretic I: Remnant
 • Legacy of the Force: Betrayal (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Bloodlines (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Sacrifice (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Fury (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Invincible
 • Fate of the Jedi: Outcast
 • Fate of the Jedi: Backlash
 • Fate of the Jedi: Conviction (Csak említve)
 • Star Wars: Hagyaték #1: Szétroppanva 1
 • Star Wars: Hagyaték #3: Szétroppanva 3
 • Star Wars: Hagyték #4: Ződfi
 • Star Wars: Hagyaték #3: Szétroppanva 3 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Legacy 13: Ready to Die
 • Star Wars: Legacy 22: The Wrath of the Dragon
 • Star Wars: Legacy 29: Vector, Part 10
 • Star Wars: Legacy 31: Vector, Part 12
 • Star Wars: Legacy 33: Fight Another Day, Part 2
 • Star Wars: Hagyaték 35: Viharok 2
 • Star Wars: Legacy 36: Renegade
 • Star Wars: Legacy 47: The Fate of Dac
 • Star Wars: Legacy 48: Extremes, Part 1
 • Star Wars: Legacy—War 3 

Nem-kánon megjelenések


 • Just WrongLEGO Star Wars: The Video Game
 • Phineas és Ferb: Star Wars
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga
 • LEGO Star Wars III: The Clone Wars
 • LEGO Star Wars: Microfighters video game (Csak képen)
 • Star Wars: The Clone Wars: Republic Heroes (Csak sisak)
 • Star Wars Mesék #4: Halálcsillag születik (Csak említve)
 • The Flight of the Falcon
 • Star Wars: Visions of the Blade
 • "Trooper" — Star Wars Tales 10
 • Star Wars Infinities: A New Hope
 • Star Wars Infinities: The Empire Strikes Back
 • LEGO Star Wars: The Han Solo Affair
 • Star Wars Mesék #4: Pillanatnyi kétely
 • Star Wars Infinities: Return of the Jedi
 • LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
 • Tag & Bink Are Dead
 • "Fortune, Fate, and the Natural History of the Sarlacc" — Star Wars Tales 6
 • Star Wars Infinities: Return of the Jedi
 • Return of the Ewok
 • "The Revenge of Tag & Bink" — Star Wars Tales 12
 • The Return of Tag & Bink: Special Edition
 • Club Penguin Star Wars Takeover
 • Star Wars: Tiny Death Star 

Források


 • Kenner Star Wars: The Empire Strikes Back (Csomag: Stormtrooper)
 • Artoo Detoo's Activity Book
 • Kenner Star Wars: Return of the Jedi (Csomag: Imperial Stormtrooper)
 • The Empire Strikes Back Coloring Book (1982)
 • Star Wars: Return of the Jedi Coloring Book (Luke Skywalker) (Csak képen)
 • A Guide to the Star Wars Universe
 • Kenner Star Wars: The Power of the Force (1985) (Csomag: Luke Skywalker (Imperial Stormtrooper Outfit))
 • Star Wars: The Roleplaying Game
 • Death Star Technical Companion
 • The Star Wars Sourcebook
 • "Collections: Foreign Star Wars Collectibles" — The Lucasfilm Fan Club Magazine 5 (Csak képen)
 • Star Wars Campaign Pack
 • Galaxy Guide 1: A New Hope
 • The Star Wars Rules Companion
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin
 • Battle for Endor
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back
 • Imperial Sourcebook
 • Galaxy Guide 4: Alien Races
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters
 • Death Star Technical Companion
 • Cracken's Rebel Field Guide
 • Star Wars Gamemaster Kit
 • Star Wars Miniatures Battles
 • Planets of the Galaxy, Volume Two
 • Heir to the Empire Sourcebook
 • Star Wars: A szerepjáték (Második kiadás)
 • Dark Force Rising Sourcebook
 • Wanted by Cracken
 • Galaxy Guide 7: Mos Eisley
 • Star Wars Gamemaster Handbook
 • Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim
 • Dark Empire Sourcebook
 • Planets of the Galaxy, Volume Three
 • Star Wars Technical Journal, Volume One
 • The Movie Trilogy Sourcebook
 • Death Star Technical Companion, Second Edition
 • Han Solo and the Corporate Sector Sourcebook
 • Star Wars Miniatures Battles, Second Edition
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 1
 • The Last Command Sourcebook
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters, Second Edition
 • Cracken's Rebel Operatives
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Recon & Report: The Journey to Coruscant" — Star Wars Adventure Journal 2
 • Star Wars Sourcebook, Second Edition
 • Star Wars Screen Entertainment
 • Imperial Sourcebook, Second Edition
 • Star Wars Miniatures Battles Companion
 • The Star Wars Planets Collection
 • Creatures of the Galaxy
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Zirtran's Anchor" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Platt's Starport Guide
 • Goroth: Slave of the Empire
 • Galladinium's Fantastic Technology
 • Flashpoint! Brak Sector
 • Star Wars Technical Journal
 • "The Cure" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Scouts' Dispatch" — Star Wars Adventure Journal 6
 • Alliance Intelligence Reports
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin, Second Edition
 • Galaxy Guide 12: Aliens — Enemies and Allies
 • Galaxy Guide 1: A New Hope, Second Edition
 • The DarkStryder Campaign
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi, Second Edition
 • "Boba Fett: Mystery Man in Not-So-Shining Armor" — Star Wars Galaxy Magazine 1
 • Star Wars: The Power of the Force (1995)
 • The Essential Guide to Characters
 • The Truce at Bakura Sourcebook
 • "Repulsortank Battlefield" — Star Wars Adventure Journal 9
 • The Jedi Academy Sourcebook
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "Recon & Report: The Journey to Coruscant" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "Cracken's Rebel Field Guide: Slicing Aids" — Star Wars Adventure Journal 10
 • Shadows of the Empire Sourcebook
 • The Thrawn Trilogy Sourcebook
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back, Second Edition
 • Gamemaster Toolkit: Live-Action Adventures
 • "Imperial Garrisons" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Shape-shifters" — Star Wars Adventure Journal 12
 • Wretched Hives of Scum & Villainy
 • No Disintegrations
 • Introductory Adventure Game
 • Mos Eisley Adventure Set
 • Cynabar's Fantastic Technology: Droids
 • The Black Sands of Socorro
 • Gundark's Fantastic Technology: Personal Gear
 • "The Pentastar Alignment" — Classic Adventures: Volume Four - The Best of the Journal
 • Star Wars: The Roleplaying Game, Second Edition, Revised and Expanded
 • Shadows of the Empire Planets Guide
 • Shadows of the Empire Sourcebook
 • The Secrets of Star Wars: Shadows of the Empire
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 11
 • Gamemaster Toolkit: Live-Action Adventures
 • The Secrets of Star Wars: Shadows of the Empire
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Luke and Dash's Bothan Mission)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash Does it Again)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash Aboard the Suprosa)
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Luke Skywalker (In Imperial Guard Disguise))
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Boba Fett's Slave I) (Csak képen)
 • Star Wars: Shadows of the Empire Limited Collector's Edition
 • The Essential Guide to Weapons and Technology
 • Rules of Engagement: The Rebel SpecForce Handbook
 • Star Wars: The Art of the Brothers Hildebrandt
 • Star Wars Gamemaster Screen, Revised
 • Star Wars: Rebellion: Prima's Official Strategy Guide
 • Star Wars Encyclopedia
 • Star Wars: Power of the Jedi
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — Star Wars Adventure Journal 2
 • Star Wars: Rogue Squadron: The Official Nintendo Player's Guide
 • Kessel: Hell in Space a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Manaan: Depths of History a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • "So You Think You Wanna Be a Rebel Pilot?" — Star Wars Kids 4
 • "Meet Princess Leia" — Star Wars Kids 5
 • Star Wars: The Action Figure Archive
 • The Essential Chronology
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Prima's Official Strategy Guide
 • Rebellion Era Sourcebook
 • The Official Star Wars Fact File 15 (IMP1-4, Imperial Stormtroopers)
 • Star Wars: Battlefront official website
 • Star Wars Battlefront: Prima Official Game Guide
 • "Furry and Fury" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • The New Essential Guide to Weapons and Technology
 • The New Essential Chronology
 • The New Essential Guide to Characters
 • Star Wars: Képes Enciklopédia
 • Star Wars: The Complete Visual Dictionary
 • Star Wars Customizable Card Game – Premiere Limited
 • Star Wars: Legacy 0
 • Star Wars Insider 76
 • Star Wars Insider 82
 • Star Wars Insider 96
 • Star Wars: Chronicles
 • Star Wars: Behind the Magic
 • The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: Stormtrooper Sentry)
 • Empire's Finest a Hyperspace-n (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Trooper's End a Hyperspace-n (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Star Wars Miniatures: Rebel Storm
 • "Alliance and Empire Preview 4" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Star Wars Miniatures: Alliance and Empire
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide
 • "Toy Wars" — Star Wars Insider 107
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 13
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Tinker, Tailor, Soldier, Praji a Hyperspace-n (cikk) tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Star Wars: Empire at War: Prima Official Game Guide
 • Star Wars Battlefront II: Prima Official Game Guide
 • Rebellion Era Campaign Guide
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Initiative) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Paint Target) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Sure Shot) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Advocate) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Gas Canister) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Killing Grimace) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: On Target) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: E-11 Carbine) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Bantha Hunt) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Imperial Strormtrooper)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Squadrons Over Corellia (Kártya: Crippling Vortex) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Squadrons Over Corellia (Kártya: Blast Radius) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Squadrons Over Corellia (Kártya: Stormtrooper Sniper)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Squadrons Over Corellia (Kártya: Rebel Inspectors) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Squadrons Over Corellia (Kártya: Clearing the Trash) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Side Arm Accuracy) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Hasty Retreat) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Shock Tracer) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Covering Fire) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Sudden Strike) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Propaganda) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Drugged Prisoner) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Force Shui) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Timing and Patience) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Peace) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Anger Management) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Carbine Accuracy) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Vital Efficiency) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: ProtonRifle) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Stormtrooper Helmet)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Reveal Shadows) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: SmokBomb) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Steal) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Imperial Trooper)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Lord of War) (Csak képen)
 • Galaxy at War
 • The Forgotten War: The Nagai and the Tofs a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Scavenger's Guide to Droids
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – The Nightsister's Revenge (Kártya: Stormtrooper Commando)
 • "Bartyn's Landing" — Star Wars Gamer 7
 • Star Wars Art: Visions
 • "Secrets of the Force" — Star Wars Insider 123
 • "Blaster" — Star Wars Insider 126
 • Stormtrooper a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • 501st Legion a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Hasbro Star Wars: Movie Heroes (Csomag: Rebel Heroes) (Csomagolás)
 • Millennium Falcon Owner's Workshop Manual
 • Sithek könyve
 • Star Wars: Beware the Sith
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Imperial Command)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Heavy Stormtrooper Squad)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Stormtrooper Elite)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Imperial Officer)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Heat of Battle)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Twist of Fate)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Take Them Prisoner)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Detained)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Trooper Assault)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Tear This Ship Apart)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Intimidated)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Interrogation)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: The Hand's Blessing)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Dark Alliance)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Jedi in Hiding)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Jedi Mind Trick)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Our Most Desperate Hour)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Fleeing the Empire)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: False Lead)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Rebel Sympathizer)
 • Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: R1-G4)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Sandtrooper (★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Snowtrooper (★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Stormtrooper (★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Darth Vader (★★★)) (Csak képen)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Han Solo (★★★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Lobot (★★★)) (Csak képen)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Luke Skywalker (★★★, Death Star))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Nebit (★★★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Sandtrooper (★★★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Snowtrooper (★★★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Stormtrooper (★★★, Death Star))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Stormtrooper (★★★, Tantive IV))
 • "X-Wing Miniatures Game - HWK-290 Expansion Pack" (Kártya: Intelligence Agent) (Csak képen)
 • "X-Wing Miniatures Game - Lambda-class Shuttle Expansion Pack" (Kártya: Captain Kagi) (Csak képen)
 • "X-Wing Miniatures Game - Lambda-class Shuttle Expansion Pack" (Kártya: Intelligence Agent) (Csak képen)
 • "X-Wing Miniatures Game - Lambda-class Shuttle Expansion Pack" (Kártya: Rebel Captive) (Csak képen)
 • "X-Wing Miniatures Game - Lambda-class Shuttle Expansion Pack" (Kártya: ST 321) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: Endless Reserves)
 • Enter the Unknown
 • Star Wars: Sith Wars
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Lambda-class Shuttle) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: The Final Ship) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: SpecForces Commando) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Rebel Ambush Team) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Entrenched Position) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Rigged to Explode) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Evading Pursuit) (Csak képen)
 • Suns of Fortune
 • Star Wars: The Adventures of C-3PO
 • Dangerous Covenants
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Forward Reconnaissance) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: The False Report) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Imperial Inquisitor) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: General Mohc) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Phase I Dark Trooper)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Heat of Battle) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Lure of the Dark Side (Kártya: Adaptive Strategy) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Lure of the Dark Side (Kártya: Shifty Lookout)
 • Star Wars: What Makes a Monster?
 • Star Wars: The Card Game – Knowledge and Defense (Kártya: My Ally Is the Force) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Knowledge and Defense (Kártya: Relentless Pursuit) (Csak képen)
 • Hasbro Star Wars Rebels (Pakk: Stormtrooper)
 • Hasbro Star Wars Rebels (Pakk: Stormtrooper vs. Zeb)
 • Blasters az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink)
 • Galactic Empire az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink)
 • Stormtroopers az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Tantive IV Expansion Pack (Kártya: C-3PO) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Join Us or Die (Kártya: Observation Point) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Join Us or Die (Kártya: Infiltration) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Join Us or Die (Kártya: Reinforcements!) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Join Us or Die (Kártya: Security Checkpoint) (Csak képen)
 • Star Wars: Age of Rebellion Core Rulebook
 • Star Wars: The Card Game – It Binds All Things (Kártya: Heart of a Wookiee) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – It Binds All Things (Kártya: Hoth Reinforcements) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – It Binds All Things (Kártya: Heat of Battle) (Csak képen)
 • "Blaster"—Star Wars Insider 152
 • Birodalmi kézikönyv
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – VT-49 Decimator Expansion Pack (Kártya: Rear Admiral Chiraneau—VT-49 Decimator) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: A Hero's Trial) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Sacrifice at Endor) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Clever Ruse) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: "No Disintegrations") (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Heat of Battle) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Confiscation) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Security Task Force)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Imperial Discipline) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Precision Fire) (Csak képen)
 • Fly Casual
 • Strongholds of Resistance

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000