hagyatek_banner_1460x342_a.png

Rakata (Legendák)

Rakata_kotor_.jpg
Rakata
Biológiai osztályozás
Megjelölés: Értelmes
Alfajok:
 • Húsrablók
 • Bukesek
 • Droot
 • Ikalik
Fizikai tulajdonságok
Bőrszín: Vörös, narancs, barna, zöld, türkiz, kék, vagy szürke
Hajszín: Általában nincs, vagy fekete
Szemszín: A barnától az aranyig, vagy kék
Ismertetőjegyek:
 • Vízszintes szemkocsányok
 • Háromujjú végtagok
Szociokulturális jellemzők
Származási hely: Lehon
Étrend: Ragadozó
Nyelv: Rakata
Ismert tagok:
 • Skal'nas
 • Ceh'le
 • Orsaa
 • Tul'kar
 • Soa
 • Az Egyetlen
 • A Bebörtönzött

Legendák

«Régen a rakaták uralták az ismert űrt; minden faj behódolt nekünk.»
- Orsaa őrző 

A rakaták (egyéb nevükön az Építők) egy humanoid, sajátos kétéltű ismertetőjegyekkel bíró faj voltak. Technológiailag fejlett szinten voltak, akik a galaktikus történelem korai szakaszában fejlődtek ki, és a hiperhajtómű technológia első változatát is ők alkották meg. Az Erő sötét oldalának hosszú időszakos használata megfertőzte társadalmukat és könyörtelen harcos fajjá váltak. A rakaták hatásos, Erő által működtetett technológiájukkal meghódítottak és rabszolgasorsba vetettek minden más fajt, amivel találkoztak ismert galaxisukban. A Végtelen Birodalmuk uralma alatt kegyetlenségük, barbárságuk és arroganciájuk jellemezte őket. Egész bolygókat szipolyoztak ki erőforrásukért, és világokat terraformáltak váltakozó szükségleteikhez alkalmazva azokat; egész munkaerőforrásokat küldtek a halálba; a levágott ellenségeik, de még saját népük tagjainak holttestét is elfogyasztották és meggyalázták. 

Biológia és megjelenés


Utazásaink során sosem találkoztunk olyan fajjal, ami hódításra és pusztításra rendezkedett be. A rakaták a sajátjaikat ették meg.
- A'nang mester 

Rakata ProfileKülsőleg a rakaták sima bőrű, kétéltűszerű humanoidok voltak, nagy fejnyúlvánnyal, valamint rövid szemkocsányon lévő szemekkel. Ezek a kétlábú élőlények háromujjas kezekkel rendelkeztek, végükön karmokkal, hogy a döngölt talajban ásni tudjanak. Faji szinten egységesen soványak voltak és majdnem ugyanolyan magasak. A fajba nem tartozóknak gondot okozott megkülönböztetni az egyedeket egymástól, bár a női tagoknak vékonyabb felépítéssel bírtak. Az éles fogakkal teli fogazatuk tükrözték húsevő szokásaikat, akik még más fajokat, sőt még rakata fajtársaikat is bekebeleztek.

 

A bőrszínük a szürkétől a szürkésbarnáig terjedt. Majdnem minden rakata szürke, vagy vöröses szürke színben játszott, bár ez azoknak a domináns felmenőknek a vonása volt, akik túlélték a népüket tizedelő pusztító járványt. A sokkal ritkább példányokba tartoztak a majdnem kihalt rasszok, ahová a kékbőrű drootok, a vörös csíkos ikalikok és a fekete bukesekek tartoztak. A rakata eredetileg Erő-érzékeny faj volt, bár egy őket sújtó járvány miatt vakokká váltak az Erőben. 

Történelem


A rakaták felemelkedése 

A rakaták a galaxis dögvésze, amit szégyenünkre mi, a kwák engedtünk szabadjára.
- A'nang mester 

Rakata First ContactA rakata faj a Lehonról, egy mérsékelt szárazföldi világról származott az Ismeretlen Régiókból. Megannyi évvel YE 36.453 előtt a kwák - egy Erő-érzékeny hüllőszerű faj a Dathomir bolygóról - érkeztek a Lehonra a Végtelen Kapu technológiájukkal, amely segítségével a kwák nagyon hamar beutazták a galaxist. Mint korábban sok bolygó esetében, a kwák a rakaták jótevői lettek, az Erőre tanították és fejlett technológiával adományozták meg őket. Ez idő tájt az Égiek, a kwák támogatói és az akkori domináns galaktikus hatalom birtoklói szintén rabszolgájukká tették a rakatákat. Azonban a kwák megdöbbentek azon, hogy a rakaták egy kannibalista faj és elutasították a kwa tanításokat az egyensúlyról, és csak az Erő sötét oldalához vonzódtak. Az agressziójukra és a kwa technológiával való hadjárati vágyaikra alapozva a rakaták elhagyták a Lehont és világokat kezdtek el hódítani az Ismeretlen Régiókban. Megalapított Végtelen Birodalmuk központja a Lehon volt, és Erő-alapú hiperhajtóművekkel utaztak világról világra, erős Erő-hullámprofillal.

 

A Végtelen Birodalom, ahogy a rakaták magukat illették, Erőben gazdag világokat célzott be, amiket leigáztak és rabszolgákká tették helyieket. A rakaták olyan technológiát fejlesztettek ki, amivel gerjeszteni tudták a félelmet és a gyűlöletet az Erő-érzékenyekben, és az Erő-érzékeny rabszolgákat és meghódított populációkat hadihajóik és technológiáik táplálására használták fel, olyan gépekbe helyezve őket, amik energiává alakították a rabszolgák sötét oldali érzelmeit. A kwák Végtelen Kapu technológiára fájt a foguk, ezért jótevőik ellen fordultak, de a kwák visszakoztak - és a kirobbanó lehoni csatában rengeteg kwa életét vesztette a rakata harcosok feltartásában, de meg tudták semmisíteni a kaput a Lehonon.

 

Bár a Végtelen Birodalom hatalomra jutását övező pontos körülmények feledésbe merültek YE 0-ra, a Köztársaság előtt szakavatottak, mint doktor Insmot Bowen, általában azt fogadták el, hogy a rakaták háborúra készültek az Égiek ellen és azért harcoltak, hogy kiirtsák őket. A rakaták óriási űrállomást építettek Csillagkohó néven az Abo csillagnál a Lehon-rendszerben - ami egy sötét oldal által működtetett gyár volt, ami hadihajókat és technológiákat szolgáltatott a birodalom számára - és a rakaták kinyomultak az Ismeretlen Régiókból, be a galaxis keleti részébe YE 35.000 körül.

 

Egyes hipotézisek szerint, hogy a Galaktikus Mag nyugati részében lévő hiperűr turbulenciák, amik később megakadályozták a Köztársaságot az Ismeretlen Régiók feltérképezésében, az Égiek műve volt, hogy megfékezzék a feltörekvő rakatákat. Az Égiek legnagyobb erőfeszítései ellenére idővel befolyásuk elernyedt a rakaták közbenjárásával. A Gree Enklávé ősi grimoárjaiban lévő feljegyzések szerint a rakaták, akikre "Lélekvadászok" néven hivatkoztak, megátkozták az Égieket, akiket a "Szürke Elnyelés" és az "Arctalan Szájak", továbbá "Kiszipolyozók" és "Világok Felfalója" néven is illettek. YE 33.600-ra az Égiek eltűntek a galaxisból és a Végtelen Birodalom központi státuszba került.

 

A Végtelen Birodalom 

Rakata vagyok - így hívják a népemet. Eonokkal ezelőtt a Végtelen Birodalmunk számtalan világgal együtt ezt a bolygót uralták.
- A Bebörtönzött 

ConstructionOfTheStarForgeCsúcspontján a Végtelen Birodalom több mint ötszáz Erőben gazdag világot falt fel széltében-hosszában a galaxisban. Terjeszkedő civilizációjuk számtalan csillagrendszeren nyúlt túl, és messze nagyobb volt a későbbi birodalmaknál. A sötét oldal által működtetett technológiákkal, mint például az Erő által táplált hiperhajtóművel, az Építők Végtelen Birodalma évezredekig uralták az ismert űrt. Rengeteg kitűnő világ volt részese ennek a nagyhatalomnak, mint például a Korélia, a Honoghr, a Generis, a Hijarna, a Xo és a Dantuin. Ugyanakkor hiperhajtóművükkel csak erős Erő-mintázatokban gazdag világokat érhettek el, ezért hatalmas vakfoltok terültek el meghódított világaik között. A birodalom rendszertelen természete miatt számos egyéb civilizáció virágzásnak indult, és laza szövetségek alakultak a rakata világok közti űrben, a veszélyes és kiszámíthatatlan hiperhajtómű technológia segítségével.

 

Harcias és ádáz fajként a rakaták által teremtett hatalmas veszély volt a tény, ami miatt erősek voltak az Erőben és a fejlett technológia terén. Rabigába hajtottak, vagy kiirtottak minden civilizációt, amivel találkoztak. Ezen kívül a rabosított egyedek könyörtelen és manipulatív gazdáik hírében is álltak. Tetőpontján a Birodalom népességszámát tízmilliárd rakata harcos és egytrillió rabszolga alkotta. A meghódítottak között ott voltak a Manaan selkathjai, a Kashyyyk vukijai, a Tatuin kumumgahjai, a Honoghr noghrijai, a Coruscant emberei, és a Korélia-szektor lakosai. Ezen rabszolgafajok új világokra való szállításával a rakaták akaratlanul is értelmes élettel hintették be a galaxist. Továbbá a coruscanti munkásokkal és koréliai rabszolgákkal kolosszális méretű fegyvereket építettek. Egy évezreddel korábban a Mygeetón gyönyörű kristályképződményeket faragtak a Végtelen Birodalomban élő rabszolgák, hogy rég elfelejtett győzelemnek állítsanak emléket. A csúcsponton közel ötszáz meghódított világ fizetett sarcot a rakata Végtelen Birodalomnak.

 

A Kashyyyk erődvilága az egyik volt a Birodalom által elfoglaltaké közül, és a rakaták terraformáló számítógépet üzemeltek be a bolygón, hogy manipulálják a Kashyyyk wroshyr fáit. Azonban a komputer és a rakaták között megszakadt a kapcsolat YE 33.598-ban, majd több mint kétszáz évig nem megfelelően működve a wroshyrok növekedése is felgyorsult. Mikor a rakaták bekebelezték a Dathomirt, a kwák otthonát, brutális módon leigázták a világot bosszúból, amiért a kwák elpusztították a Végtelen Kapuikat szerte a galaxisban, és ennek eredményeként a kwák végül az együgyű kwi gyíkokká változtak. Az Éjnővér hiedelmek szerint a kwa Végtelen Kapuk használata természetellenes ürességeket és sebeket váltott ki a Dathomiron, ezért a Lelkek a bolygóra hívták a Végtelen Birodalmat. Érkezésük megtizedelték a kwákat, akik a Lelkek tettei hatására változtak állattá.

 

A Dathomiron élő hatalmas rankorok miatt tartva a Végtelen Birodalom látványelemnek átköltöztetett számosat belőlük a Lehonra, és a greeket –a kor egy másik űrutazó faját - is visszaszorították a honi csillaghalmazukba. A Végtelen Birodalom egy rankort vitt a Gamorra, ahol a honos gamorriak kultúrájában mitikus lénnyé vált. A Végtelen Birodalom a Belsavist börtönbolygóvá változtatta, sztázis techonológiával szörnyeket, hadurakat és egyéb erős entitásokat tüntetett el. A Belsavis első foglya - aki miatt a börtönt felhúzták - a Világromboló volt, egy titokzatos lény, akinek éhsége állítólag ezernyi világot falt fel. A Sírra – ez volt a Galaktikus Köztársaság kifejezése volt az első rakata börtönkomplexumra - vésett feliratok szerint az egész Végtelen Birodalom kellett a Világromboló megtöréséhez.

 

Ismeretlen időben a Végtelen Birodalom az esh-ka nevezetű lények fosztogató hordájának fenyegetése alá került. Ezek az idegenek egymás után szállták meg a világokat, ahol elpusztították annak lakosait, majd folytatták hadjáratukat. Ilyen akciók vezettek ahhoz, hogy bizonyos rakata rabszolgavilágok kerültek az esh-khákhoz, mielőtt a Végtelen Birodalom összeszervezte katonaságát, hogy elejét vegye ennek a veszélynek. A rakaták gyűlölték az esh-khákat és a galaxis dögvészének nevezték őket tetteik miatt. A kirobbanó konfliktus elárasztotta az egész galaxist és az esh-khák majdnem kipusztulását hozta. Csupán pár ezer túlélő maradt, mire a Végtelen Birodalom megnyerte a háborút, és ezeket az esh-khákat a Belsavison vetették tömlöcbe és sztázisba helyezték. A technológia nem ölte meg a fajt, de eszükbe véste a rakatákat, vélve, hogy ez a büntetés megmutatja az esh-kháknak útjuk hibáit. Az esh-khák hírneve arra sarkallta a rakatákat, hogy még a Szent Hangot és békés esh-kha követőit is bebörtönözzék a Belsavison. A Végtelen Birodalom nagy győzelmére a rakaták emlékművet emeltek a Hoth bolygón, ami interaktív hologramot rejtett és az esh-kha feletti diadalmukról szólt.

 

Második expanziós periódusuk alatt a rakaták kapcsolatba kerültek a korribani Sith fajjal. A rakaták először elővigyázatosak voltak és megjátszották, hogy szövetséget kötnek Adas hadúrral. Még arra is megtanították, hogyan alkosson Sith holokront. Idővel Adas rájött, hogy a betolakodók hódítási szándékkal jöttek. A Sith-eket egyesítő Adas király lázadást keltett a rakata megszállók ellen és megszerezte tőlük a technológiájukat és a holokronokat. Mikor a két faj harcra kelt, Adas győzelemre vezette a Sith-eket és elüldözte a rakatákat a Korribanról, de ezért az életét kellett áldoznia. Bár legyőzettek, a rakaták tönkre vágták a Korribant, ezért a Sith-ek átköltöztek a Ziostra. A Végtelen Birodalom tetteitől a Sith-ek valósággal átszellemültek a sötét oldaltól, és viszályuk arra sarkallta a tisztavérű Sith-eket, hogy töredékszektát formáljon, ami hitként átvette a rakatákkal való interakcióikból azt, hogy minden értelmes faj Erő-érzékeny. Egy időben egy Soa nevű rakata saját birodalmat alapított, aminek hatalmi bázisa és trónja a Korribanon volt. Ugyanakkor a Végtelen Birodalom később bebörtönözte őt az Örökkévalóság Kriptájába a Belsavison, ahol az Ördögi Lényként vált ismertté.

 

A rakaták tetőpontja YE 25.793 köré datálható, mikor Végtelen Birodalmuk elérte csúcsát. Ekkor avatkoztak bele megannyi általuk vezérelt világ ökoszisztémájába a Kashyyyktól kezdve a Tatuinig és a Vagar Praxutig. A Kashyyyk felszínét mezőgazdasági célokból terraformálták a rakaták. Ezzel szemben például a Duro és a Morseer nevű világokat lecsupaszították a Végtelen Birodalom csúcspontján. Valamikor megkaparintották a Byss bolygót is, ami erődjük lett a Mélymag tiltott területeinek felfedezéséhez. Itt találtak rá egy erőteljes világra mélyen a Magban, aminek eléréséről azt hitték, hogy lehetetlen.

 

Je'daii kapcsolat

A kopóm, Trill azt mondja, észlelt egy Erő-érzékeny világot a Mélymagban.
-  Skal'nas predor 

A Végtelen Birodalom delelőjén a rakaták Erő-kopókká képezett rabszolgákat használtak. Ők a sötét oldalban edzett teremtmények voltak, akiknek feladatuk az Erőben gazdag bolygók felkutatása volt. Ilyen volt például a Tatuin, amit Xesh, Tul'kar predor szolgája talált meg. Ez időben a Trill nevű Erő-kopó állítólag egy az Erőben kiemelkedően erős bolygóra lelt, ám az elérhetetlen volt a fekete lyukak és csillagok által okozott sodródó útvonalak miatt. Xesht küldte el erre a bolygóra Skal'nas predor. A Tython egy elszigetelt bolygó volt, ami edzett Erő-érzékenyeknek adott otthont, a Je'daiioknak. A Je'daiiok igyekeztek tetteiket a sötét és világos oldal közti egyensúlyban tartani, nehogy hatalmas Erő-viharokat keltsenek a bolygón. Xesh eljutott a Tythonra, de sötét jelenléte változást okozott a bolygó egyensúlyában, ami intenzív bolygóméretű vihart idézett elő. Ez a tombolás felkeltette a Je'daiiok figyelmét és kárt okozott a hajójában, mire az lezuhant a Tythonra és megsemmisült. A rakaták rabszolgája volt az egyetlen túlélő és azonnal összeakadt a Je'daiiokkal.

 

Összeomlás 

«A Rakata Birodalom összeomlása alatt a hadurak szörnyű pusztító fegyvereket kovácsoltak, ami fajunk kiirtásával fenyegetett.»
- Rakata Vén, Revanhoz 

Több nemzedéknyi galaktikus fennhatóság után a Végtelen Birodalom hanyatlani kezdett és YE 25.200 környékére a rakata birodalom berobbant. A belső frakciók közti folyamatos feszültségek hirtelen pusztító polgárháborúba fajultak, amit a Csillagkohó megrontó hatása generált. A háborúskodásban egyébként is meggyengült rakatákat egyik pillanatról a másikra halálos járvány sújtotta, ami gyorsan végigterjedt köztük és megtizedelte a fajt. Később azt az elméletet vallták, hogy a betegséget egy rabszolga faj hozta létre, ami csak az Építőkre volt hatással. A fertőző pestis majdnem kipusztította a rakatákat és térdre kényszerítette a Végtelen Birodalmat, ám a rosszabb még csak ezután következett. A rakaták hirtelen és érthetetlen módon elkezdték elveszíteni kapcsolatukat az Erővel. Ráadásul nem tudták felderíteni hanyatló érzékenységük forrását. A rakata tudósok számos spekulatív hipotézissel álltak elő gyengülő kapcsolatuk megindoklására, de a végén minden talányuk helytelennek bizonyult. Idővel feltárult, hogy a járvány rejtélyes mutációja fosztotta meg az Építőket a hatalmuktól.

 

Így a rakaták gyors terjeszkedése váratlan véget ért, mikor ez a furcsa járvány végigment a fajon. Milliók vesztették életüket és a túlélők elvesztették kapcsolatukat az Erővel. Ahogy az Erő-érzékenyek egyre magasabb arányban kivesztek a teljes populációból, a rakaták elvesztették képességüket saját technológiájuk vezérlésében. Hamarosan kénytelenek voltak alárendelt berendezésekre hagyatkozni, amik nem függtek az Erőtől. A gyengülést észlelő rabszolga fajok nagyfokú zavargásokkal keltek fel rengeteg tagvilágon és elindították a Végtelen Birodalom totális összeomlását YE 25.200-ban. A sebezhetőség eredményeképpen a rakaták nem voltak képesek elnyomni az ellenük irányuló, rengeteg kirobbanó erőszakos rabszolgafelkeléseket. A megtizedelődött rakaták nem tettek mást, mint felhagytak hadjárataikkal és visszatértek otthonuk biztonságába, a Lehonra. Pár rakata túlélte a Végtelen Birodalom bukását a Tion Halmazban YE 25.100-ig, így a tioni emberek hozzáférhettek Erő-érzékeny technológiájukhoz.

 

Unkwld TempleAz Erő elvesztése, plusz a majdnem kihalás szülőhonukra való visszatérésükre sarkallta a rakatákat. Ekkor a Lehon-rendszert egy diszruptor mező védte, ami kiiktatta bármely érkező hajó kommunikációs és navigációs rendszerét. A Lehon felszínén lévő egyik templom csúcsáról sugárzott mezőt eredetileg a Csillagkohó védelmére építették, ám most a rakaták védelmére fordították. Ezen a szülővilágukon a rakata civilizáció gyorsan bizonytalanságba és barbarizmusba vedlett át. A Lehonon pár ezer rakata túlélő látszólag képviselte mindazt, ami megmaradt a Végtelen Birodalomból, akik rejtett otthonukon maradtak, ahol barbarizmusba ereszkedtek. Belharcaik csak még jobban szétrombolták civilizációjukat. A globális háború végével csupán néhány barbár törzs maradt fenn. Ezek a fenevad rakaták uralták elszigetelt otthonukat a következő tizenkétezer évben. Pár ilyen törzs egymagában élt nyugalomban a dzsungelek mélyén, míg mások erőszakosan terjeszkedtek és hódították meg a többi törzset, hogy egyetlen hadúr alatt egyesítsék a világot. Azonban akárhányszor ez történt, egy zendülés tört ki az altörzsek közt, és a hadjáratok körforgása újra és újra elejét vette. A hadurak tömeges pusztító fegyverekkel pusztították el a bolygó felszínét, és a rakaták nagy része föld alá kényszerült. Később, mikor a rakaták ismét felbukkantak, fekete rakatáknak nevezték magukat, mint az Egyetlen és a nép. Csupán a Lelkész Kaszt, a Vének törzs leszármazottai maradtak a felszínen, akik ősi templomaik és enklávéik által védve voltak. A többi rakata törzs vörös rakatáknak nevezte őket. Ők megőrizték a hatásos technológia és fajuk változatos történelmének teljes ismeretét.

 

A következő évszázadokban az Építőket szándékosan kitörölték rabszolga alanyaik feljegyzéseiből, és a Végtelen Birodalom eltűnt a galaktikus történelem oldallapjairól. Idővel a felszabadult világok megsemmisítették a rakaták alkotásait és feljegyzéseit, így a róluk szóló összes nyomot és tudást leradírozták a nagyobb galaxisból. Néhány rakata törzs az Ismert Galaxisban állítólag minden elmozdíthatót eltulajdonított a kihasználatlan Csillagkohó raktáraiból, majd elmenekültek a harcos és pap osztályok közti nukleáris háború előtt. Ezek a menekültek később az űr egy olyan régióját lakták, ami később a Rakata Szigetvilág néven vált ismertté. Rakaták egy kis csoportja a Belsavis börtönbolygóján is akadt, ahol az Anyagépezet nevű mesterséges intelligenciát alkották meg, ami vészterhes időkben képes volt egész fajokat létrehozni az elveszett rakata Erő-érzékenység visszaszerzéséhez. A Rakata Birodalom összeomlásával elkezdték visszafejteni a rakata hiperhajtóműveket, ami a kolonizáció második hullámához vezetett, ami magába foglalta a Mag egy kis foltját. YE 12.293-ban a doktor Beramsh által vezetett, a Tandun III-ra irányuló expedíció közben belefutottak egy bolygóba, amin ősi populációs központok romjai hevertek. Beramsh állította, hogy ezeket az építményeket a rakaták építették.

 

Maradványok 

A néhány túlélő rakata őshonuk elhagyását határozta el, és számuk nem volt elegendő ahhoz, hogy életképes génállományt tartsanak fenn. Néhány nemzedéknyi időn belül a faj hosszú és lassú kihalása végül beteljesedett.
- A hivatalos köztársasági dossziéból, ami a Lehon bolygóról szól

Rakata TempleA túlélő rakaták barbarizmusba züllöttek és végül elfelejtették, hogyan használják saját technológiájukat. Több mint 20.000 évvel a Végtelen Birodalom bukása után a legtöbb rakata csak ekkor kezdett újra előbukkanni a föld alól, míg a Vének Törzse még mindig jólétben fürdött elszigetelt táborában. Évezredes magány és elmélkedés után a Vének nagy gyáruk elpusztítására szánták el magukat, hogy végül hátrahagyják véres múltjukat, de volt egy probléma. Már nem tudtak belépni az Ősök Templomába, saját felhalmozott tudásuk nexusába és a Csillagkohóhoz tartozó kulcshoz sem tudtak hozzáférni, mivel a Kohó elveszett számukra.

 

Darth Revan és Darth Malak időszerű érkezése a rendszerbe tökéletes lehetőséget adományozott a Véneknek. A Csillagkohó elpusztításának ígéretével Revan belépett a templomba, de visszaélt a Vének bizalmával és elvette magának az űrállomást. YE 3.959-ben kihasználta a Csillagkohó minden energiáját és megkezdte a Galaktikus Birodalom masszív meghódítását, ami a Jedi Polgárháborúban tetőzött ki. Időközben a rakaták kénytelenek voltak saját tetteit megismétlődni látni Revanon keresztül, de nem volt erejük a megállítására. Templomuk és Csillagkohójuk újra a sötét oldalt használók birtokába került. Mégis Revan három év múlva váratlanul visszatért és jóvátette árulását. A jó útra tért Revan véget vetett a rakata templom Sith uralmának és deaktiválta a bolygó diszruptor mezőjét, hogy a Csillagkohót megsemmisíthesse a köztársasági flotta. A rakaták erőfeszítéseit is segítette, hogy visszanyerjék Erő-érzékenységüket, amitől úgy vélekedtek, ezzel visszacsatlakozhatnak a galaktikus közösséghez.

 

A Csillagkohó elpusztítását követően ezen rakaták csatlakoztak a Galaktikus Köztársasághoz, és ezzel néhányan lehoni felebarátaikkal együtt elhagyhatták otthonukat, hogy ismét egy technológiailag fejlett társadalomba kerüljenek. Ezek az utazók történeteket meséltek ősi társadalmukról, de nem sokan hittek nekik vagy szenteltek figyelmet rájuk. A korban még mindig akadtak életben maradt rakaták, ám ősi felmenőik titkai és a birodalmuk összeomlása mögötti kérdések tisztázatlan maradtak. Egyesek azt tartották, hogy Revan rengeteget kiderített a rakatákról, de ez a tudás elveszett, mikor elhagyta az ismert űrt. Mivel a Végtelen Birodalomról szóló összes feljegyzés idővel enyészetté vált, néhányan kételkedtek abban, hogy ezek a látszólag primitív lények egykor világok százait tartották markukban és a galaxist uralták. A Lehon bolygó populációja folyamatosan apadt az idő előrehaladtával. Ettől a Lehon rakatái lassan kihaltak, mivel túl kevesen voltak fajuk fenntartásához, csupán a felfedezésük utáni, más bolygókon talált néhány kolónia volt képes a túlélésre. YE 1.000-re a lehoni rakaták kihaltak, és csupán a menekült "Rakata Szigetvilágon maradtak túlélők".

 

Az Építők hagyatéka

Szerintetek ilyesmi lehet? Az ilyesmit mindig félig mítosznak hittem. Mármint úgy értem, komolyan gondoljátok, hogy rakata lehet?
- Khedryn Faal, Jaden Korrnak 

TURSluissiRakataBár látszólag kihaltak a Lehonon, a rakaták hagyatéka hatással volt a későbbi években a galaxisra. A tudósok azt a nézetet vallották, hogy a rakata Végtelen Birodalom legfeljebb a szélsőséges tudomány része, bár egyesek hasonlóságot véltek felfedezni a gépezettel kapcsolatban, ami a Kashyyyk Árnyékvilágban volt található. A Hidegháborúban számos kísérlet volt a rakata relikviák felkutatására, a Birodalmi Restauráló Szolgálat a Tatuinon fel is fedezett a Czerka Vállalat által végzett régészeti küldetés során. Ők cserébe megkapták a Bebörtönzött elméjét tartalmazó börtönt, akit véletlenül kiengedtek. Ez a rakata az új Végtelen Birodalom korát akarta elhozni a rendelkezésére álló fejlett technológiával, de legyőzték.

 

A belsavisi támadás alatt az Örökkévalóság Kriptája megsérült, ami egy harchoz vezetett a Soának nevezett Ördögivel. Gorshaa börtönigazgató egy a Belsavis alsó szintjein még élő rakata volt, ahol találkozott egy Sith-inkvizítorral, és a Sith-nek képességei irányításának megismerését ajánlotta fel annak cserébe, ha a birodalmiak genetikus állományukat az Anyagépezetnek áldozzák. Lhunu is egy még életben lévő rakata volt, aki vezekelni akart népe bűneiért azzal, hogy kiszabadította az esh-kha Szent Hangot és követőit a Barsen'thor segítségével. A Mély Börtönökben lévő rakata gépezetet szabotálták az esh-khák, akik még többet akartak kiszabadítani saját fajtájukból, mire egy rakata holografikus felület megkérte az utazókat, hogy javítsák meg a gépezetet. A Sith-ek időközben rakata memóriamagokat próbáltak meg helyreállítani, hogy észleljék a börtönalkotó technológiát, amivel a Birodalom saját börtönvilágot tudna alkotni. Ez idő alatt Revan a Sith-ek megsemmisítését tűzte ki célul és felsorakoztatta az őt szolgáló Revan Rendje kultuszt. Ők rakata technológiával megalkották a Végtelen Hadsereg hatalmas kiborgjait, és a revanisták bázist létesítették a Rakata Prime-on. Néhány őslakos vad rakata szolgálta Revant, és bárkikkel szembeszálltak, akik Revan terveit akarták megakadályozni.

 

Amikor Darth Bane a Lehonra utazott Darth Revan Sith Holokronjának felderítése miatt, a bolygó teljesen mentes volt az értelmes életnek. A Sith-nagyúr Darth Plagueis gyűjtötte a rakaták ősi történelmét és megjegyezte Sith-tanítványának, Darth Sidiousnak, hogy az Erőt akaratuk szolgájává tették, miközben az sosem ítélkezett munkáik felett.

 

A faj egyetlen túlélői az Ismeretlen Régiókban, a Rakata Szigetvilágban éltek. Egyetlen köztársasági földmérő sem talált rá az űr ezen területére, míg sok helyi fajjal bánt rosszul ez a zsákcivilizáció. Az Ismeretlen Régiók más hatalmai inkább nem ismerték, vagy nem félték ezen rakaták fenyegetését, bár maguk a rakaták ha lehetett, elkerülték a vagaarikat. Az űrben, azon belül a szétszóródott bolygókon maradt maroknyi rakata törzsekben élt, amik folytatták hagyományos viaskodásukat. Míg a legtöbb törzs primitív volt és egyetlen bolygóra korlátozódtak, néhányuk újból felfedezte az űrben való repülés titkait; két törzs kis (fél kilométeres) orbitális gyár építésébe fogott, ami a Csillagkohóhoz hasonlóan működött. Más csoportok saját magukat, vagy egymást irtották olyan fegyverekkel, amiket már egyáltalán nem értettek, és világokat is tarlóvá változtattak. Úgy hitték, hogy ha ezen rakaták módot találnak eredeti technológiájuk helyreállítására, akkor talán ismét felemelkedik általuk a Végtelen Birodalom.

 

Az Egyetlen Sith ügynökei rakata romokra leltek az Ismeretlen Régiókban és valamikor YU 41,5-ben elmelándzsákat zsákmányoltak. A Jedi akadémia diákjainak leckéket tanítottak a rakatákról, és úgy szóltak ezek, hogy a Végtelen Birodalom valami nagy katasztrófa miatt omlott össze. Ebben a korban Jaden Korr egy olyan szerkezetre talált, amiről Marr Idi-Shael úgy hitte, hogy rakata eredetű. Később bebizonyosodott, hogy valóban rakata kötődésű és találkoztak az Anya nevezetű entitással.

 

A rakakták az egyik legfontosabb faj volt a bolygórégészet és xenoantropológia területén dolgozó kutatók számára, mivel egy olyan ősrégi múlthoz kötődtek, ami végérvényesen megváltoztatta a galaxist. A későbbi érákra csupán néhány gyér rom maradt a civilizációjukból, ami elszóródott a galaxisban, és érdeklődési forrást nyújtottak a régészeknek és történészeknek. 

Társadalom


«A rakata természeténél fogva egy könyörtelen és vad faj.»
-Rakata számítógép Revannak 

Rakata TURTermészeténél fogva a rakata hódító nép volt, és sokan egyetértettek abban, hogy a rossz szándék jeleit mutatták kifelé, és erőszakos lényük is a felszínre került. A felbőszült rakatákkal nem lehetett érvelni, és saját sebesüléseikkel sem törődtek, ha az ellenségeiknek hitteket el akarták pusztítani. A faj módszeres rosszindulatot mutatott a más fajokkal folytatott interakcióiban. A későbbi korok rakatái, bár főleg primitívek voltak, tudták, hogy egykor sokkal hatalmasabbak voltak, és erősen vágytak arra, hogy visszaállítsák fajuk néhai dicsőségét. Ezek a rakataák látszólag hátrányban voltak a galaktikus társadalomban a fejletlen nevelésük miatt, bár elég okosak voltak ahhoz, hogy megtanulják használni a fejlett technológiát.

 

Az Erőben gazdag világokat az Erő-kopóknak nevezett Erő-érzékenyek kutatták fel. Mikor ráleltek ezekre a világokra, a rakaták felfedezték és erőfitogtatásos technológiájukkal minél több helyit próbáltak rabszolgasorba dönteni. A bolygó bekebelezése után a rakaták mindig ugyanazzal a felszereléssel kifejtették a bolygót a fémjeiért, érceiért, sűrített gázaiért és radioaktív plazmáiért. Hajóik általában gazdag érintetlen bioszféráknál jelentek meg, ezért a rakatáknak ritkán kellett a fejlett civilizációkkal egyezkedniük. A Végtelen Birodalom csúcspontján a politikai és katonai manőverezések véres játékok voltak. Tul'kar predornak kimagaslóan erős Erő-kopója volt és bárkit megölt, aki igényt emelt szolgálataira, köztük egy Skal'nashoz hasonló feljebbvalót, kinek halála után még a gerincét is megette, mikor már túl nyilvánvalóvá vált árulása. Mint olyan, Skal'nasnak kémei rejtőztek soraiban, és saját emberei berkeiben köztudott volt brutalitása, mivel merő akaratból és céltudatossággal emelkedett fel a ranglétrán. A predorok igényt tartottak az általuk meghódított bolygóért, mind a hódítás dicsősége, mind a velejáró haszon miatt; és kifejezetten védelmezőek és agresszívak voltak igényeik megtartása iránt, még a feljebbvalóikkal is kiálltak, hogy ne feledjék, kié a jogcím.

 

A fajnál számos osztály létezett, az uralkodó csoport volt a papi osztály, minek tagjai hosszú köpenyeket és alkarjukon elektronikus vezérlőket hordtak, és a dolguk holt szövegek megfejtése volt. Ezzel kontrasztban a harcos kaszt szögletes plasztoid páncélt viselt, sokkdárdával párosulva. A primitív törzsekbe születtek kénytelenek voltak fából és fonalból készült védőruhát magukra ölteni, és gyakran tűztől megfeketedett lándzsát lóbáltak. Ezek a különbségek a gondolkodók és katonák közt még a rakata uralom alatti legeldugottabb bolygókon is léteztek. A harcosok hajlamosak voltak negatívan gyanakodni a lelkészekre, akikre az értelmiségen túl a hatalom kihasználóiként is tekintettek, míg a papok óvakodtak a harcosoktól ezzel egy időben, mivel szerintük nagy fizikai erővel, ám korlátolt gondolkodással rendelkeztek.

 

Infinite Empire JMGD 1 A sorukat megtizedelő ősi járvány eredményeképp a későbbi korok rakatái mind vakok voltak az Erőben. Ezért Erő-érzékenységük visszaszerzésére törekedtek és spirituális szinten ezt veszteségnek könyvelték el, bensőjükben fekete lyuknak, ami felemészti életüket, elégedettségüket és boldogságukat. A lelkész kaszt praktikusabb megközelítéssel élt: mivel összes ősi technológiájuk az Erővel való kapcsolaton alapult erősen, azt jelentette, hogy már nem uruk saját technológiájuknak. Ezért a papi kaszt tudósai élőlényeket kezdtek el tanulmányozni, hogy megpróbálják érzékelni az Erő esszenciáját. A kísérletek alatt állatokat boncoltak és szöveteket oltottak a foglyok testébe. Ezen élve boncolók bűnei nem maradtak észrevétlenek, mivel ezen a rakatáknak az Ismeretlen Régiókban elterjedt hírnévvel rendelkeztek brutalitásukról. Ezen hírnév miatt rengeteg őshonos nép ádáz harcot folytatott rakata uraik ellen.

 

A rakata társadalmat törzsi struktúrába szervezték, minden törzs saját célt követett. Néhány új mód találására adta a fejét az Erővel való újrakapcsolódásra, míg mások múltjukat semmibe véve még primitívebbé váltak. A Rakata Szigetvilágon belül néhány világon a papi és harcos kasztok egyesültek, hogy elődjeik csodás találmányait felhasználják. Ezen felvilágosult világoknál a mindennapos vérontás ritkább lett, míg elmúlt dicsőségeik visszaszerzése iránti vágyuk erőteljes. Más világokon a két kaszt közötti szakadás nyílt konfliktust eredményezett, a hadakozó felek olyan fegyvereket használtak, amiket alig értettek, és ezért a táj kimarttá és sugárszennyezetté vált. A barbár törzsek között az a hit maradt meg, hogy saját világuk reprezentálta az összes teremtést, és más fajok ellen mentek háborúba.

 

A rakaták a saját, rakata nevű nyelvüket beszélték. Ennek dacára elég intelligensek voltak ahhoz, hogy új információt, köztük nyelveket sajátítsanak el hamar. Ez különösképp a lelkész kaszt tagjaira volt igaz, akik nagyobb eséllyel megértették a külhoniak beszédét. 

Technológia


«Bizonyára hallottál már az Építőkről és a Végtelen Birodalomról. Őrjöngő fegyvereik még az én hatalmamat is túlszárnyalták.»
- A Világromboló 

StarForge DotJ0Az ősi rakaták Erő-energiájú technológiára támaszkodtak megannyi világ meghódításához. A rakaták hatalomra kerülését a fejlett eszközök hajtották, amik az Erővel társulva csúcstechnológiát jelentettek. Elődeik csodái között ott voltak a planetáris diszruptormezők, az építődroidok és ugróhajók. Azon tucatnyi régi faj közé tartoztak, amik öntudatos automatákat fejlesztettek ki. Tulajdonképpen a Végtelen Birodalom nem olyan úgy tekintettek meg az Erőre és a technológiára, hogy ellentmondtak egymással. Öntudatos gépeket építettek, amiket részben Erő-energia működtetett. Vannak feljegyzések, miszerint a rakaták gépi-organikus technológiai elemeket használtak fel, amiket a sötét oldallal vegyítettek. A belsavisi börtönlétesítményüket teleportációs technológia használatára készítették, amivel gyorsan az egyik helyről a másikra tudtak szállítani. Ráadásul egyfajta sztázis technológiát is kifejlesztettek, amivel az egyéneket mozgásképtelenné tették akár évtizedekre, miközben azok öntudatuknál maradtak, és ezt a vívmányt bebörtönzésre használták. Továbbá masszív energiamagokat is generáltak a Belsavison, ami a hiperűrből nyert energiát, és túltöltésnél egész csillagrendszereket volt képes megsemmisíteni, melynek hatása a környező rendszerekre is kihatott. Az Építők állítólag az egyik első faj volt, ami energiapajzsot épített, és nevükhöz fűződik a csillagközi hiperhajtómű legelső formájának kidolgozása. Ám a rakata hajtómű erősen korlátozott eszköz volt a tény miatt, hogy az Erőre hagyatkozott a működéshez. Csak arra volt jó, hogy kimagasló Erő-hullámprofilú (például magas arány a helyi életben) világokat észleljenek és utazzanak köztük. Ezért a rakaták alatti világok korlátozottak, ám változatosak és eléggé szétszórtak voltak.

 

A Csillagtérképeket, mint tartós emlékműveket a meghódított világokra helyezték, hogy a Végtelen Birodalom erejét és területét jelezzék. Mint sok rakata vívmány, a Csillagtérképek önfenntartóak voltak és képesek voltak a regenerációra. A terraformáló gépeket szintén gyakran bevetették a megszállt világok klímájának, földrajzának, flórájának és faunájának módosításához, hogy azok találkozzanak az Építők kívánságaival. A folyamatban a rakaták egész világokat alakítottak át és nagymértékben befolyásolták a helyi fajok fejlődését. Számos világokon épültek templomok, például a Honoghron, a Dantuinon és a Lehonon. Néhány ilyen templomot a Csillagtérképek elraktározására húztak fel. A honoghri templom rendeltetése ismeretlen volt. A rakaták egyik legérdekesebb találmánya az "elmebörtön" volt, egy sajátos doboz, ami foglyul ejtette áldozata elméjét. A rab egyetlen módja a kijutásra (amely hibára egy rendkívül hosszú időre bedugott rakata jött rá) az volt, hogy átvette a hatalmat a következő egyén felett, aki bolond módjára kinyitotta a dobozt. Revan majdnem áldozatául esett a csapdának, amikor egy ilyen berendezéssel játszadozott, de miután megnyert egy sorozatnyi rejtélyes játékot a rakata fogoly ellen, kijutást nyert. Azonban azt nem tudta kideríteni, hogyan szabadíthatná ki a foglyot anélkül, hogy egy másikat börtönözzön be helyette.

 

Valóságos végtelen ellátási folyamat volt szükséges a rakata birodalom terjeszkedésének felgyorsításához. Ez vezetett legnagyobb vívmányuk megvalósításához, ami bármit meg épített, amire megalkotói vágytak. Evégből a rakaták megépítették a Csillagkohót YE 30.000-ben. A Csillagkohó volt a rakata birodalom ékköve, és technológiai találmányaik közül is a legfejlettebb. A hatalmas űrállomást a Lehon-rendszer napja működtette, és feladata a hadi eszközök tömeggyártása volt. Egyedül képes volt előállítani az egész Birodalom által elvárt csillaghajó és harci droid mennyiséget, ám ez a hatékonyság borzalmas árat követelt. A Csillagkohót részben az Erő sötét oldala látta el energiával, és így erősen bomlasztó hatása volt. A rakata tudósoknak és mérnököknek hála a Csillagkohó majdnem korlátlan energiához jutott, és szerintük kontrollálni tudták, de tévedtek. Egy félig élő entitásként a Csillagkohó sötét oldali energiát falt fel, és idővel saját alkotóik manipulálásával etette magát. A késői történészek szentül hitték, hogy nem a rakaták találták fel a hiperhajtóművet, hanem az Égiektől vették át a technológiát, akik számos évezreddel korábban antedatálták a Birodalmukat. 

A színfalak mögött


TarisAudience KOTORA rakatákat a Star Wars: Knights of the Old Republic című játékhoz találták ki. Azelőtt voltak utalások meg nem nevezett idegenekre, a Star Wars: The Roleplaying Game-re hivatkozva, akik hiperűr technológiával ajándékozták meg az embereket. A The New Essential Chronology szerint a rakaták voltak a hiperhajtómű első feltalálói. A koréliaiak, a durosok és különböző egyéb civilizációk átvették azt, és saját igényeikre módosították a Végtelen Birodalom bukása után. Ugyanakkor a könyv a rejtélyes Égieket nem a rakatáknak azonosítja be.

 

A Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords játékban a játékos egy rakata szalagot találva ez a leírás tárul a szeme elé: 

Ezzel az egyszerű eszközzel a viselője jobban érzékeli a valós környezetét. Az eszköz eredete ismeretlen, de a szóbeszéd szerint idegen gonosztevő faj elleni védelem érdekében készült, ami abszurd uralkodói vággyal rendelkezik a galaxis felett. Állítólag ez a hazug primitív faj addig is elment, hogy minden főbb eseményt a galaktikus történelemből magának tulajdonított a hiperhajtómű feltalálása óta. 

A fenti megfogalmazás nyíltan sejteti, hogy a rakaták kapcsolatba léptek a nagyobb galaktikus közösséggel a Knights of the Old Republic (YE 3.956) és a Knights of the Old Republic II (YE 3.951) játékok között.

 

A The Complete Star Wars Encyclopedia állítja, hogy a rakaták és kultúrájuk a Galaktikus Köztársaság által lett kiirtva. Míg ez részben igaz lehet, a The Unknown Regions könyv később azt alapozta meg, hogy a rakaták a Rakata Szigetvilágba menekültek. 

Megjelenések


 • Rakata2 KotorDawn of the Jedi: Force Storm 1
 • Dawn of the Jedi: Force Storm 3 (Hullák)
 • Dawn of the Jedi: Force Storm 4 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Dawn of the Jedi: The Prisoner of Bogan 1
 • Dawn of the Jedi: The Prisoner of Bogan 2 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Dawn of the Jedi: The Prisoner of Bogan 3 (Csontváz)
 • Dawn of the Jedi: The Prisoner of Bogan 4 (Holokronban jelenik meg)
 • Dawn of the Jedi: The Prisoner of Bogan 5
 • Star Wars: Dawn of the Jedi: Force War
 • " Shadows and Light" — Star Wars Tales 23 (Duron Qel-Droma látomásában)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic (Első megjelenés)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (Csak említve)
 • Timeline 8: The Jedi Civil War (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Strongholds
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Eternal Throne (Csak említve)
 • Darth Bane: A pusztítás útja (Csak említve)
 • Darth Plagueis (Csak említve)
 • Star Wars: The Wrath of Darth Maul (Csak említve)
 • Köztársaság 68: Páncél (Csak említve)
 • Dark Times 15: Blue Harvest, Part 3
 • Winner Lose All (Csak említve)
 • Star Wars 20 (Csak említve)
 • Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption (Csak indirekt megemlítés)
 • Hullámtörés (Csak említve)
 • Millennium Falcon (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Apocalypse (Csak említve) 

Források


 • Chronicles of the Old Republic
 • Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: Prima Official Game Guide
 • The New Essential Chronology
 • Heritage of the Sith" — Star Wars Insider 88
 • Evil Never Dies: The Sith Dynasties a Hyperspace-en (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link az Archive.org-on; háttérlink)
 • The New Essential Guide to Droids
 • The New Essential Guide to Alien Species
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force
 • Knights of the Old Republic Campaign Guide
 • "KOTOR Campaign Guide Web Enhancement 5" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Tinker, Tailor, Soldier, Praji a Hyperspace-en (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • The Essential Atlas
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 26
 • Xim Week: The History of Xim and the Tion Cluster a Hyperspace-en (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 35
 • The Written Word
 • The Unknown Regions
 • Sith Pureblood a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink)
 • "Secrets of the Force" — Star Wars Insider 123
 • Star Forge a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • The Journal of Master Gnost-Dural
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • Sithek könyve
 • "Blaster" — Star Wars Insider 132
 • The Essential Guide to Warfare
 • The Essential Reader's Companion
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • "Blaster" — Star Wars Insider 138
 • Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Barely Tolerable: Alien Henchmen of the Empire, Part 2 a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink)
 • Star Wars: The Essential Guide to Warfare Author's Cut — The Celestials a StarWars.com-on (cikk) (háttérlink)
 • Enter the Unknown
 • Suns of Fortune
 • Dangerous Covenants
 • "Blaster" — Star Wars Insider 150
 • A Record of the Dread Masters a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink)
 • Birodalmi kézikönyv
 • Nexus of Power
 • 'Sisters of Carnage' Update: Now Live a The Old Republic hivatalos honlapján (háttérlink) (Csak képen) (Szoborként jelenik meg)

A Szerző: owokaleyo1992

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000