hagyatek_banner_1460x342_a.png

Passel Argente (Legendák)

PasselArgenteHS.jpg
Passel Argente
Életrajzi adatok
Születési hely: Kooriva
Halál ideje: YE 19 (16:5:23 ArS), Mustafar
Fizikai adatok
Faj: Koorivar
Nem: Férfi
Magasság: 1,86 méter
Szemszín: Sápadt zöld
Bőrszín: Zöld
Kronológiai és politikai adatok
Korszak: A Birodalom felemelkedésének kora
Besorolás:

Legendák

Mindig kész vagyok szolgálni a Konföderációt, nagyuram. Mindig.
-Passel Argente, Dooku grófnak 

Passel Argente egy férfi koorivar volt, aki a Vállalatszövetség elöljárójaként szolgált és a szülőbolygója, a Kooriva bolygót reprezentálók egyik tagja volt a Galaktikus Szenátusban a Galaktikus Köztársaság utolsó napjaiban. Az elhúzódó Szeparatista Krízis után Argente a Szövetség támogatását Dooku gróf és a Független Rendszerek Konföderációja kezébe ajánlotta, mielőtt elszakadt a Köztársaságtól és tagja lett a Szeparatista Tanácsnak, ahogy a Klónok Háborúja káoszba sújtotta a galaxist. Argente projektek és műveletek sora felett bábáskodott a háború alatt, és adminisztratívabb szerepet kívánt játszani a háború során, a háttérben maradni, míg a rámenősebb munkatársai a Tanácsban a műveleteiket tervezték és alakították. Miután a Tanács a Mustafarra költözött, titokzatos jótevőjük, Darth Sidious elárulta őket azzal, hogy odaküldte tanítványát, Darth Vadert, hogy mészárolja le Argentét és bajtársait. 

Biográfia


Korai karrier 

Minden lehetőt megteszünk a vagyonaink és szellemi tulajdonaink védelme érdekében.
-Passel Argente 

ArgentePassel Argente egy férfi koorivar volt a Belső Gyűrűbeli Kooriva bolygóról, aki a politikai és a vállalati életbe fiatalon lépett be. Az erős Lethe Kereskedelmi Vállalat fejeként, amely vállalat kapcsolatban volt a Vállalatszövetséggel, Argentét otthona szenátornak is kinevezték és a népét a Galaktikus Köztársaság Szenátusában képviselte. Finis Valorum főkancellár második hivatali idejében jutott a Szenátusba, Argente kinevezése annak nyomában történt, mikor a Vállalatszövetség elöljárójává emelkedett. A Szenátusban töltött évei alatt Argentét gyakran kritizálták vesztegetéssel és korrupcióval, és hogy a vállalati kapcsolatait használta fel arra, hogy nagy vagyonra tegyen szert.

 

Mivel Valorum szószóló ellenfele volt, és a gyenge hozzáállását kritizálta a kereskedelem védelméről a Peremvidék mentén elhelyezkedő hiperútvonalak tekintetében, Argente szorosan csatlakozott a Szenátus olyan tagjaihoz, akik a kancellár kitúrását kívánták. YE 32-ben Argentát meghívták a rylothi Orn Free Taa szenátor boxába a Coruscanti Operában, csatlakozva Edcel Bar Gane, Toonbuck Toora és Palpatine munkatársaihoz, hogy megbeszéljék Valorum tehetetlenségét. Nem sokkal később a Kereskedelmi Szövetség neimoidijai blokád alá vették a Naboot, és ez az esemény vezetett ahhoz, hogy a bolygó királynője, Padmé Amidala bizalmatlansági eljárás megszavazását kezdeményezze Valorum vezetésével kapcsolatban. Argente az elsők között volt, aki Amidalát támogatta és örömmel szemlélte, ahogy Valorum távozik és a Naboo szenátora, Palpatine veszi át a helyét.

 

Folytatva a munkát a Szenátusban és az igazgatást a Vállalatszövetségben, Argente biztonságát Jerv Riske végrehajtó felügyelte, egy ember, aki a Barlok bolygó elöljárójával szövetkezett YE 27-ben, hogy egy vitát rendezzenek el a Vállalatszövetség és Gilfrome céhmester között egy bányászvitában. A tárgyalások alatt Argente a Csillagfény szállodában tartózkodott; míg a tárgyalások folytak, egy orvgyilkos kísérelte meg megölni Argentét, de ezt Jorus C'baoth Jedi-mester megakadályozta.

 

Palpatine kancellár két időszaka alatt egy Szeparatista Krízis fertőzte meg a Szenátust. Ekkor Argente megparancsolta a Fakir-rendszer Yirt-4138-Grek-12 bolygójának megtámadását, hogy megsemmisíttessen egy ipari kémeket kiképző létesítményt. Argente egy holoüzenetet adott ki a Vállalatszövetség részvényeseinek, hogy tájékoztassa őket a támadásról és annak törvényszerűségéről, cégük védelmének érdekében. A néha megkérdőjelezhető hűsége miatt ez idő alatt, Argentéről köztudottá vált, hogy egy tekintélyes adományt adott a Vállalatszövetség részéről a Menekültsegélyezési Mozgalomnak.

 

Csatlakozás a Konföderációhoz

 A Vállalatszövetség felhatalmazott a szerződés aláírására.
-Passel Argente

YE 22-ben, ahogy a szakadár mozgalom kezdett páváskodni, Argentét egy ülésre hívta meg Dooku gróf, a szeparatista ügy vezetője a Geonosisra. A segédje, Denaria Kee kíséretével Argente találkozott a Kereskedelmi Szövetség helytartójával, Nute Gunrayjel; a Techno Unió vezetőjével, Wat Tamborral; San Hill-lel, az Intergalaktikus Bankár Klán igazgatójával; a Kereskedőtestület elnökével, Shu Mai-jal, és még sok mással. A Kereskedőtestület teljes tőkéjét és végrehajtási ágazatukat Dooku ügyének szentelve, a csoport hamarosan a Független Rendszerek Konföderációjába szerveződött. Nem sokkal a titkos találkozó befejezése után a Geonosist megtámadta a Köztársaság Nagy Hadserege a Jedi Rend vezetése alatt. Míg egy rejtett haditanácskozási teremben elrejtőztek, Argente és a többi vállalati vezető elhagyta a bolygót, mikorra világossá vált, hogy a Köztársaság elfoglalja a világot.

 

Feladva posztját a Szenátusban, Argente a Szeparatista Tanácsban foglalt helyet, ami a Konföderációt vezető kormányszervezet volt. Abban reménykedve, hogy a háború frontján továbbra sem fog sok vizet zavarni és a háttérben marad az eseményeket manipulálni, Argente nem volt boldog, mikor Dooku csaták koordinálására és műveletek felügyelésére kényszerítette. Argente Jedi- és Köztársaság-ellenes propagandát pénzelt és hirdetett, ami segített az embereket a konföderációs területeken marasztalni a háború előtt.

 

Verseny a hatalomért

 

A háború elején Passel Argente egy kis időre csínyt vezetett Dooku gróf eltávolításához az FRK éléről. A kaminói klónozó létesítmény megelőző támadását szorgalmazta, amit a bábja, Merai mon calamari parancsnok vezetne. Reményei szerint egy korai győzelem elvágná a Köztársaságot a háborús utánpótlási képességeitől, mielőtt a háború egyáltalán megkezdődne, és ezzel övé lenne a háború megnyerésének érdeme, így elég politikai támogatottságot szerezne Dooku legyőzéséhez. Azonban Darth Sidious és Dooku tisztában volt a cselszövésről és elintézték, hogy a Konföderáció haditervei kiszivárogjanak Quinlan Vos Jedi-lovagnak, aki a Kerék állomáson tartózkodott, Dooku ügynökén, Tookartin keresztül. Ennek eredményeképpen az első kaminói csata katasztrófába torkollott a Konföderáció számára, és ahelyett, hogy dicsőséges vezérnek istenítették volna, Passel Argentét vonták felelősségre a bukásért és kegyvesztetté vált, ami egy súlyos visszalépésnek bizonyult a cselszövési tervében. 

Az a Wat Tambor készül valamire. Tudom. A helyzet változik, és tudom, hogy valaki nyakát hurokba akarják tenni. Tudom, hogy az én nyakammal szemeznek. De elég adottságom van, hogy okosabb legyek tőle!
Passel Argente, Gha Nachkt-nak 

Argente DiscountA Dooku elleni elbukott csel után Argente megtudta, hogy tanácstársa, Wat Tambor, a Techno Unió skakói vezetője, lépéseket tervez ellene. Mivel félt attól, hogy az életére törnek, Argente találkozott a Gha Nachkt nevű trandoshi roncsvadásszal, hogy szerezzen be egy droidot, ami majd kémkedik neki. Argente nem tudta, hogy Nachkt már Tambor vezető fizetettje volt, aki egy kémprogrammal ellátott RA-7-es protokoll droidot nyújtott át neki, hogy azt adja Argentének. Argente mindig a közelében tartotta a poloska droidot annak reményében, hogy kémprogramot talál a hajóján; és egész idő alatt titokban rejtett üzleti operációkat sugárzott közvetlenül Tambornak. Az egyik ilyen találkozó során Argente összpontosítása a Ryloth bolygóra felkeltette Tambor érdeklődését a rendszer elfoglalásában, elrendelve a Techno Unió bolygóinvázióját.

 

Az Ukio meghódítása

"Idő... Idő... Ezúttal mire kell várni? Mikor lendülhetünk mozgásba?"
"Türelem, elöljáró. Ezeket az előkészületeket maximális precizitással kell elvégezni. Ne akarja, hogy ez a nagy igyekezet elbukjon, mikor már annyira közel állunk a győzelemhez."
-Passel Argente és Doktor 

Később a háború alatt Argente kezdte megtervezni az Ukio, a Köztársaság agrárvilágának megszállását és meghódítását. Annak dacára, hogy a Nagy Hadsereg és a Jedi Rend jelen volt a bolygón, Argente egy csapást akart mérni a Köztársaságon, és ezért megbízta a T-sorozatú taktikus droidot, Doktort, hogy segítsen az Ösztön Projekt megtervezésében. A bolygó körüli pályán Argente flottája hatalmas mennyiségű mocskot rakott le az Ukiót védő planetáris pajzsokra, amiket a Moorja bolygón szedett fel, hatékonyan kiblokkolva a napot. Mikor az ukióiak kénytelenek voltak alább hagyni a védelmen, hogy a szenny eloszoljon, Argente flottája sorban különös fegyvereket dobott le a bolygófelszínre. Ezek az eszközök aktiváláskor szokatlan frekvenciát bocsátottak ki, ami a nem Erő-érzékenyeket erőszakos és vérszomjas viselkedésre kényszerítette. Míg a bolygón lévő Jedik meg tudták semmisíteni az eszközöket és vissza tudták verni Argente támadását, a bolygó élelemellátásba fektetett részvények esni kezdtek, ezért Argente eredményesen meghódította a bolygót és az összes forrását, megfosztva a Köztársaságot egy jelentős ellátótól.

 

Árulás a Mustafaron

Hamarosan megérkezik az új tanítványom, Darth Vader. Tőle majd megkapják, ami jár.
-Darth Sidious a Szeparatista Tanácshoz 

Ahogy a háború tovább folytatódott, a Koorivát elfoglalta a Köztársaság, csakúgy mint a szeparatista vezetőség többi otthona és haszonbolygója. Mivel a szülőbolygóik nem álltak a rendelkezésükre, a Tanács tagjai kénytelenek voltak az űrben kóborolni a privát hajóikon Grievous tábornok védelme alatt. Miután a Tanács a kiborg zászlóshajójára, az Invisible Handre költözött, a Konföderáció vezetőségét az Utapau víznyelős bolygójára küldték újabb intézkedések erejéig. Dooku halála után a Coruscant felett a háború egyik legforrongóbb csatájában, Argente jelen volt a többi tanácstaggal a találkozón, ahol Grievous a Mustafarra parancsolta őket, a Peremvidék bányászbolygójára, ahol biztonságot ígért nekik. Nem sokkal az Utapau elhagyása után Grievoust megölte Obi-Wan Kenobi Jedi-mester és a Tanács teljes ellenőrzése alá került a Konföderáció.

 

ThisPictureOfVaderKillingPasselArgenteInRevengeOfTheSithUsedToHaveAReallyAwfulFilenameMikor a Tanács a Mustafarra ért, gyorsan berendezkedtek a homályosan megvilágított parancsnoki központban a hegyoldalon lévő Klegger Testület bányászlétesítményében. Argente és a többi szeparatista vezetők belemerültek a munkába a létesítmény parancsnoki központjában, stratégiákat és haditerveket felügyelve a magányos szentélyükből. Eközben a Tanács hívást kapott a titokzatos Darth Sidioustól, a Konföderáció árnyékos jótevőjétől. Sidious biztosította őket a háború végéről, és arról, hogy a Köztársaság összetört a szakadárok hadigépezete alatt. Sidious azt tanácsolta a Tanácsnak, hogy maradjanak a bolygón és tájékoztatta őket, hogy elküldi új tanítványát, Darth Vadert, hogy vigyázzon rájuk. Megkönnyebbülve a győzelem híreitől, Argente és a többiek igyekvően vártak Vader érkezésére és arra, hogy végre elhagyják a zord világot. Vader landolásakor a Tanács és a segítői a létesítmény fő parancsnoki centerében gyűltek össze Vader fogadására, csak miután a férfi lezárta a létesítmény kijáratait, megértették, hogy nem a védelmükért jött. Bekapcsolva a fénykardját, Vader kegyetlenül levágta az ajtónál álló őröket, majd a védtelen tanácsosokra és szolgáikra támadt. Denaria Kee-t, Argente segédjét gyorsan átszúrta, míg Argente próbálta védeni magát. Argente nem volt elég fürge és Vader kardja a halálát okozta, egy gyors fejvesztésen esett át és azonnal meghalt. Nem sokkal a halála után a Vállalatszövetség a vállalat-szektorba helyezte át forgalmazó vállalatait; Argente halálával a Vállalatszövetség feledésbe merült. 

Személyiség és jellemvonások


"Túl sokáig tart. Vagy... túl gyorsan történik minden. Nem tudom. Egyszerűen ki nem állhatom ezt!"
"Elöljáró, kérem, próbáljon megnyugodni. Itt a teája."
"Miért kell ezt túlbonyolítani? Olyan sok a változó. Túl sok a változó!"
"A droid azt teszi, amire építették, elöljáró. Meg kell bíznia a programozásában."
"A gróf még napirenden van?"
"Igen, a kompja belépett a rendszerbe."
"Nem érdekelnek a bújócskák! Nem érdekelnek!"
-Passel Argente és Denaria Kee, az Ösztön Projekt alatt

Argente korrupt és hízelgő egyéniség volt, a társai és kollégái gyakran felelőtlennek tartották, aki nem akarta vállalni a felelősséget és beismerni a hibákat. A természetét gyanúsnak ítélték meg, de Argente nem érezte bűnösnek magát, ha másokat okolt a bukásaiért, azt gondolva róluk, hogy csak alá akarják ásni őt minden egyes kockázatvállalásakor. Még mikor a Koorivar szenátora volt, Argentét már korrupcióval és vesztegetéssel hozták szóba, mert erős kapcsolatai voltak a vállalati érdekekkel. Argente gyakran kibújt a személyes felelősségvállalás alól és inkább másokat hibáztatott a saját hiányosságaiért és malőrjeiért. Mint az összes koorivart, Argentét a koponyaszarvának alakja és mérete alapján értékelték, és a faja mindig a legnagyobb hordozóját becsülte meg legjobban. Ezen kívül a vagyon teljesen a hatalmába kerítette. A politikai karrierje során Argente sokszínű ruházatot viselt, köztük egy csillámmadár nyelvből készült köntöst a szenátorrá válási ideje alatt, valamint az FRK-ban betöltött szerepekor egy fényes narancs palástot, amin egy naphoz hasonló minta díszelgett. Sok koorivarral egyetemben Argente is fonalszerű fejfedőt hordott.

A színfalak mögött


Passel Argentét Steven Boyle játszotta a Star Wars: II. rész: A klónok támadása, valamint Marty Wetherill a Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja című filmben. 

Megjelenések 


 • Passel ArgenteDarth Plagueis
 • A megtévesztés leple
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (Első megjelenés)
 • Kirajzás
 • Corporate Alliance Attacks Slicer Compound — HoloNet News Vol. 531 48 (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • RRM Fundraiser a Huge Success — HoloNet News Vol. 531 53 (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: II. rész: A klónok támadása
 • Star Wars: II. rész: A klónok támadása (regény)
 • Star Wars: II. rész: A klónok támadása (képregény)
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Clone Campaigns (Csak a történethez nem kapcsolódó eseménykor jelenik meg) (Csak említve)
 • Köztársaság 50: Kamino védelme
 • CIS Shadowfeed Year's Start Fete Day Edition (Csak képen)
 • The Clone Wars: Discount
 • The Clone Wars: Covetous
 • "Spy Girls" — Star Wars: Clone Wars Adventures Volume 7 (Csak említve)
 • The Clone Wars: Act on Instinct
 • Secrets of the Jedi (Csak említve)
 • Reversal of Fortune
 • A gonosz útvesztője
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja (képregény)
 • Sötét nagyúr (Csak említve) 

Források


 • Star Wars: I. rész - Képes Enciklopédia
 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace The Official Souvenir Magazine (Csak képen)
 • "Galactic Power Brokers” — Star Wars Gamer 10
 • Star Wars: A klónok támadása - Képes Enciklopédia
 • Ultimate Alien Anthology
 • The Official Star Wars Fact File 91 (COR1-2, Corporate Alliance)
 • Star Wars: A Sith-ek bosszúja - Képes Enciklopédia
 • Star Wars: The Complete Visual Dictionary
 • The Official Star Wars Fact File 103 (ARG1-2, Passel Argente)
 • The New Essential Chronology
 • Star Wars: The Comics Companion
 • The New Essential Guide to Alien Species
 • Star Wars Customizable Card Game – Coruscant Limited (Card: Passel Argente)
 • The Complete Star Wars Encyclopedia, Vol. I ("Argente, Passel")
 • Passel Argente a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Corporate Alliance a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Corporate Alliance tank droid a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Oro Dassyne a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Denaria Kee a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Sithek könyve
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • Star Wars Character Encyclopedia
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Denaria Kee)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Passel Argente)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000