hagyatek_banner_1460x342_a.png

Korriban (Legendák)

Moraband_FDCR.png
Korriban
Asztrográfiai adatok
Régió: Peremvidék, Sötét Kaldera
Szektor: Esstran-szektor (Sith Világok)
Rendszer: Horuset-rendszer
Napok: 1: Horuset
Holdak: 7
Rács koordináták: R-5
Kereskedelmi útvonalak:
 • Daragon Ösvény
 • Kamat Krote
 • Nache Bhelfia
Forgási idő: 28 standard óra
Orbitális idő: 780 helyi nap
Fizikai adatok
Osztály: Szárazföldi
Átmérő: 16.890 km
Légkör: I-es típusú (belélegezhető)
Klíma: Hideg és száraz
Elsődleges domborzat:
 • Hegységek
 • Kanyonok
 • Kiszáradt folyómedrek
 • Mocsarak
 • Sírok
 • Romok
Helyi látnivalók:
 • Sötét Nagyurak Völgye
 • Örök Máglya
 • Golg Völgye
 • Sith Akadémia
 • Sith Citadella
 • Shyrack barlang
 • Korribani Fogadóállomás
Társadalmi adatok
Helyi fajok:
 • Őshonos
 • Betelepült
  • Hssiss
  • Ember
  • Rakata
  • Theelin
  • Tuk'ata
  • Wraid
Elsődleges nyelv:
 • Modern: Galaktikus Alapnyelv
 • Korábban: Sith
Kormány:
 • Modern: Nincs
 • Korábban: Sith Birodalom
 • Magokratikus diktatúra
Főbb városok:
 • Dreshdae (főváros)
 • Kaniset
 • Vardin

Legendák

A Korribannak annak kell maradnia, ami mindig is volt. A legsötétebb Sith-nagyurak temetőjének, akik a mai napig suttognak sírhelyükből. Változatlanul a gonoszság forrása kell legyen, ami az egész évezreden át fenyegetést ontott magából.
- Darth Traya 

A Korriban - amit Pesegam néven ismertek Xim uralkodása idején, valamint Morabandként is a Klónháború alatt - az egyetlen bolygó volt a Horuset-rendszerben, amit szerte a galaxisban a Koros Majorról lehetett megközelíteni. A világ a Sith faj eredeti őshazája volt, valamint a Sith Rend szent bolygója, számos ősi és hatalmas Sith Sötét Nagyúr sírhelyének helyszíne, de maga a bolygó hatalmas sötét oldali energiát is rejtett.

 

A Százéves Sötétség után a fennmaradó Sötét Jedik keveredtek a Sith fajjal, és Erő-képességeik útján uralkodtak a Sith-ek felett. A Nagy Hipertéri Háború után a Korriban elhagyatottá és kopár világgá vált. A Sith Akadémia is ott épült fel, ami a Sith-ek főhadiszállását jelentette.

 

Nem esett messze a Bosthirdától, valamint a Nache Bhelfia és a Kamat Krote hiperútvonalakon feküdt. 

Történelem


A Korriban hívása erős, de ez a holtak szólítása.
- Darth Sion 

Végtelen Birodalom

 

Korriban KOTOREz a távoli, rossz előjellel kecsegtető bolygó a Sith faj eredeti otthonának hírében állt. Valamikor YE 30.000 előtt egy killik kolónia telepedett le a Korribanon, ami végül egy killik Sith-nagyurat nevelt ki magából. A rovarszerű telepeseket gyorsan elhajtották a Sith-ek a világról.

 

A rakaták azért kísérelték meg megszállni a Korribant, hogy integrálják a világot a Végtelen Birodalomba YE 27.700 körül, és rakata projektekhez szándékoztak rabszolgákat begyűjteni a világról. Az egyedüli műtárgy, ami sikeresen átszenvedte ezt a korszakot, a Csillagtérkép volt, amely köré Naga Sadow sírja épült.

 

A rakatákat történetesen elkergették a bolygóról, miután Adas Sith király ellenük vezette népét. Adas nem élte túl a csatát, és így győzelme dacára a Sith társadalom összeomlott, és a viszálytól terhes évszázadok során a Sith-ek rakata járművekkel olyan helyekre vonultak, mint az Arbra, a Ziost és a Tund, mire a Korriban olyan sírhelyvilággá alakult, amit csupán vallásos fanatikusok laktak.

 

A bolygó Xim birodalmának névleges tagja volt YE 25.126-tól a bukásukig, majd a Pesegam nevet kapta.

 

Sith Birodalom 

Korriban, a hatalmam bölcsője. Sith Akolitusként érkeztem ide és a sötét oldalban edzettem; most egy Sith-nagyúr tanítványa vagyok. Haragom céltudatos. Levadászom a Jediket és megsemmisítem a Galaktikus Köztársaságot.
- Ismeretlen Sith-harcos 

KorribanlandscapeA Sith Birodalmat YE 6.900-ban alapították meg a xorbosi csatából menekülő száműzött bukott Jedik, ami a Százéves Sötétség végét jelentette. A bukott Jedik a Korribanon szálltak le.

 

Az Erőben szerzett gyakorlatukkal a bukott Jedik megfélemlítették a Sith-eket és istenszerű státuszba emelkedtek a Korribanon, a Sith nép uralkodójává válva. Az évek múlásával a Sith-ek és a Sötét Jedik keveredtek egymással, és a "Sith" kifejezés immár nem csak a Korriban eredeti őslakosaira, hanem a bukott Jedi urukra is vonatkozott. Naga Sadow felemelkedéséig a Sith Birodalom létezése rejtve maradt a Galaktikus Köztársaság elől.

 

A Sith ámítás leple alatt ez a lepusztult bolygó pokolibbá és veszélyesebbé vált. A Sith-nagyurak hatalmas palotákat és sírboltokat emeltek a halott Sötét Nagyuraik tiszteletére. YE 5.000 körül a bolygó az újonnan létesített Daragon Ösvény hiperútvonal végpontja lett, amit Gav és Jori Daragon fedezett fel. Ez az esemény gyújtotta be a Nagy Hipertéri Háborút. A Sith Birodalom bukása után a világ elvesztette kimagasló jellegének oroszlánrészét a galaxisban, még a galaktikus csillagjáratok vonaláról is lekerült egy évezredig. A hit ellenére, hogy a Sith, mint faj kihalt a háború vége után, léteztek elszigetelt kissai és massassi enklávék több mint egy évezreddel a birodalmuk összeomlása után is.

 

Régi Sith Háborúk

Pfah. A Korriban egy szikla. Csak óvatosan a Sith-ekkel!
- Jolee Bindo 

A Korribant YE 3.993 előtt népesítették be újra az Exar Kun Háború Sötét Jedi túlélői, és Dreshdae néven új telepítést és a egy Sith felkészítő akadémiát is alapítottak. YE 3.993-ban a Nagy Vadászatban Duron Qel-Droma és Shaela Nuur a bolygón estek el, amit nem sikerült megtisztítani azt a terentatekektől. A bolygó a Czerka Vállalat szektori főhadiszállása lett. Darth Revan és Darth Malak is a bolygóra lépett, mialatt a Csillagkohó után kutattak. Revan az emlékei elvesztése után ismét bejutott az akadémiára YE 3.956-ban, hogy újra megtalálja a Csillagkohót a Köztársaság javára. Naga Sadow sírjában keresve a Csillagtérképet átment a próbákon, majd összecsapott Utharral. Uthar Wynn mester, az akadémia igazgatója halálával, valamint Darth Malak Revan általi halálával, a Sith Rend YE 3.956-ban polgárháborúba sodródott (ami YE 3.956 és YE 3.950 között dúlt), ami megtizedelte a Sith Rendet.

 

Krbn1Pár évbe telt, mire a Köztársaság felderítő erőt küldött a Korribanra (YE 3.954 körül), hogy elintézzen olyan Sith-eket, akik fel akarták venni a Sötét Nagyúr címet. A bolygót majdnem romos, kopár és élettelen állapotban találták, köszönhetően az akkor még számukra ismeretlen polgárháborúnak. A köztársasági különítmény parancsnokai gyanították, hogy a fennmaradt Sith-ek fordultak egymás ellen a csekély megmaradt hatalomért. Azt is mondogatták, hogy Revan mindig is vissza akart térni a Korribanra egy nap, hogy csírájában elfojtsa a Sith felkeléseket, de eltűnt. Ám a köztársaságiak bizonyítékot találtak arra, hogy számos Sith-nagyúr megúszta a planetáris tűzvészt és a galaxis távoli szegleteikbe menekült.

 

Darth Malak bukása után a Sötét Nagyurak Völgyében lévő ősi sírhelyeket elárasztották a sírrablók. Minden nyughely egykor a régi Sith Birodalom történelmével és örökségével volt átitatva, az Erő nagy rejtélyeivel és erőteljes relikviáival. Rengeteg darabos, elszenesedett holttest terült el a Korriban síkságain ezekben az időkben, valósággal csak az maradt a Sith-ekből, akik egykor a bolygót népesítették. Ugyanakkor ellenséges szellemeik tovább éltek, készen felvéve a kesztyűt azokkal, akik megzavarják nyugalmukat az őrző familiárisaik, a hssissek segítségével.

 

A Jedi Polgárháborút követő zűrzavarban, ami majdnem a Jedi Rend végét jelentette, Lonna Vash Jedi-mester búvóhelynek használta a Korribant. Őt történetesen Darth Sion Sith-nagyúr ejtette csapdába és tette el láb alól az akadémia romjainál, és csalinak használta, hogy a Jedi Számkivetettet Sion keze közé csalogassa. A kelepcéből való megmenekülése után a Számkivetett megtalálta Ludo Kressh rég elveszett sírját.

 

Nagy Galaktikus Háború 

Ezer év után… a Korriban újra a miénk!
- Darth Malgus 

Sith Seize KorribanA Jedi Polgárháború következtével egy köztársasági csillagromboló flotta maradt őrizni az elhagyatott Korribant. Ez így maradt a Nagy Galaktikus Háború kezdetéig, mikor az újjáalakult Sith Birodalom felemelkedett és világokat kezdett el meghódítani az Aparo-szektorban és megtámadta a köztársasági flottát a Tingel Karban, ahogy a Császár tervezte. A Nagy Hipertéri Háború utáni évezredben a Birodalom elvesztette a Korriban hollétét, de visszaszerezték, mikor a Sith Császár átvette az irányítást Revan és Malak elméje felett.

 

Erőik megtámogatására a Köztársaság rengeteg hajót mozgatott át a flottához, minek hatására csupán néhány Jedi őrjáró hajó maradt a Korribannál. Ez a tett ugyanakkor előre látható volt és közvetlenül a Császár hasznára vált. A konfliktus folytatódásával a Sith-ek, tudván, hogy a Korribant védő köztársasági erők jelentősen meggyengültek, támadást indítottak a védelmi hajók ellen és meg is semmisítették azokat, és a Császár tervei szerint Sith kézre juttatva vissza a Korribant, mielőtt még a Jedik tudomást szereztek volna az incidensről.

 

A Korriban visszavétele a Sith Birodalom egyik elsődleges prioritása volt, mikor az feltámadt a hamvakból a Nagy Galaktikus Háború alatt. A planéta visszaszerzése után újjáalapították a Sith Akadémiát is.

 

Hidegháború

 

Korriban TOR NewÉvekkel a Coruscanti Egyezmény aláírása után, a Korriban a Sith Birodalom fő tudásközpontja lett, láthatóan ráépítettek a sírokra és a néhai Dreshdaera, valamint feltártak számos elveszett sírt és barlangot.

 

Volt, amikor minden Akolitus a világon esett át a felkészülésen, hogy egyszer egy Sith Nagyúr, vagy Darth tanítványai legyenek, és a megszokott brutális próbákon is szintet emeltek: gyakran megestek olyanok, amikből csak egyetlen egy Akolitus kerülhetett ki élve számos társa közül, a halálozási szám csillagászati mértékre rúgott.

 

A Sith-ek között hosszú ideje bevett gyilkolások és árulások gyakorlását megtiltották az Akolitusoknál, amit még halállal is büntettek, ám ez nem jelentette azt, hogy esetenként nem fordult elő, mivel az Akolitusok tipikusan csapdákat állítottak és rajtaütéseket hajtottak végre a sírokban vagy barlangokban, hogy eltávolítsák a potenciális fenyegetéseket és kihívókat, gyakran ugyanezen sírokban élő bestiákra és őrült lakókra kenve az ügyet.

 

Történetesen a Sith Birodalom elkeseredetten próbálta pótolni a csatában elesetteket, ezért az Erő-érzékeny rabszolgáknak, elfogott Jediknek és még az idegen fajokba tartozóaknak is hajlandóak voltak megadni a lehetőséget, hogy akolitussá váljanak és lehetőleg tanítványként csatlakozzanak a Sith-ekhez.

 

Valamikor két erőben hatalmas élőlény, a meg nem nevezett Sith-harcos és az ősi Sith-nagyúr, Kallig leszármazottja a Korribanra érkezett - bár valószínűleg nem ugyanabban az időben és nem ugyanazon körülmények között -, ahol kivételes gyorsasággal teljesítették próbáikat és teljes értékű Sith-tanítványokká váltak. Ezt követően megváltoztatták a galaktikus történelmét, az egyik a Sötét Tanács székét foglalta el, a másik a Császár Haragja címet kapta meg.

 

Akadtak ott állomásozó birodalmi katonák, akiket megrontottak a bolygó sötét energiái és elmebetegek lettek, rátámadtak saját bajtársaikra, vagy bárkire, aki nem volt hasonlóan delejezett.

 

Galaktikus Háború

 

Korriban Incursion Concept ArtHamarosan egy új háború vette kezdetét a Köztársaság és a Sith Birodalom között. YE 3.638-ban a Köztársaság megszállta a Korribant és rövid ideig magánál tartotta a Sith Akadémiát. A támadást Rian Darok ezredes és a KHSZ ügynöke, Theron Shan tervelte ki. Ugyanakkor Darok titokban Revan Rendjének tagja volt és a támadás a Revanisták érdeke volt, hogy megkaparintsák a rakata technológiákat az Akadémiáról. Ezzel egy időben Darok titkos szövetségese, a Sötét Tanácstag Darth Arkous megszervezte a tythoni rajtaütést.

 

Az Örök Birodalom felemelkedése alatt valamikor a Korriban rengeteg templomát porrá zúzták a zakuul flotta bombázásai, mivel a Sith-ek nem akartak fejet hajtani előttük. Bár később újjáépítésre kerültek, rengeteg ősi műtárgy maradt betemetve a homok alatt.

 

Új Sith Háború

A Korriban a Sith-ek ősi otthona. Ez a világ hatalmas erők forrása. A sötét oldal ott él és lélegzik ennek a bolygónak a magjában.
- Qordis, Darth Bane-nek 

Miután egy brutális harccal elvették a Korribant a Köztársaságtól, a Sötét Testvériség egy Sith Akadémiát hozott működésbe a planétán. A Sith Akadémia gyakornokait a tehetségük miatt becsülték meg; az ott végzősök a legerősebb Sith-nagyurak hírében álltak a jövőben a Testvériség körében. Az egyik ilyen tanítvány a fiatal Darth Bane volt, aki a Sith egyik Sötét Nagyurává vált.

 

A Klónok Háborúja és a Galaktikus Birodalom

 

YE 24-ben egy Granta Omega nevű Sith Kultista megkísérelt kapcsolatot létesíteni az életben maradt Sith-nagyúrral (vagy nagyurakkal) a galaxisban. Bár találkozott az ismeretlen Sith-tel, Omegát megölte Obi-Wan Kenobi, ám előtte Omega végzett Darra Thel-Tanisszal.

 

A világ kipusztult maradt, míg át nem vette a hatalmat a Kereskedőtestület a Klónháború előtt, YE 24 körül. A céh tagjain kívül a bolygót inkább olyanok lakták, akik szerencsétlenségükre a Korribanon ragadtak és nem tudtak elmenni onnan. Eeth Koth egy köztársasági erőt vonultatott a Korribanra a háború korai szakaszában, és a csata rengeteg klón katona életét követelte.

 

PIE 1A Klónháborúban a bukott Jedi, Quinlan Vos és Tol Skorr egymással versengve Darth Andeddu holokronja után kutattak, ami majd Dooku grófé lesz. Vos azzal a módszerrel nyert, hogy egy tuk'atával elkergette Skorrt. Jutalmul Dooku gróf odaadta Vosnak Andeddu fénykard kristályát.

 

A Klónháború vége felé Yoda Jedi-mester egy küldetés miatt utazott a Korribanra, amit más néven, Morabandként illettek. Qui-Gon Jinn Jedi-mester szelleme küldte oda, hogy befejezze az elkezdett munkáját és ráleljen az élet szándékára. Darth Sidious és Darth Tyranus Sith-nagyurak a sötét oldallal próbálták "megtörni" Yodát és átállíttatni a nagymestert a sötét oldalra. Számos víziót mutattak neki, köztük saját maga démoni verzióját, a 66-os parancs jelképes illúzióit, Mace Windu és Ahsoka Tano Jedik halálát, Darth Bane szellemét, és egy megakadt párbajt két Sith, valamint Anakin Skywalker között. Bár a próbák igencsak megterhelőek voltak számára, Yoda minden elé vetett akadályt sikerrel vett.

 

A Klónháború és a Nagy Jedi Tisztogatás után a Jediből lett fejvadász, A'Sharad Hett egy Resk nevű illetőt keresett a Korribanon. Miután lefejezte, Hettet az ősi Sith-nagyúr, XoXaan szólította, aki felfedte előtte az ősi Sith-ek titkait.

 

Röviddel a yavini csata után Palpatine - a Galaktikus Birodalom császára és az uralkodó Sith Sötét Nagyúr - meglátogatta az ősi korribani Sith-nagyurak sírjait, ahol a régen halott Sith szellemek még akkor is kísértettek. Palpatine több tudást akart a sötét oldalról, de követelései csak a mumifikált Sith-ek haragját váltotta ki. A megsebesült és megfélemlített Palpatine-t Jeng Droga mentette meg, majd egy bakta tartályban volt kénytelen felépülni a támadásból a Birodalmi Központban.

 

Ezalatt a Zann Konzorcium műveleteket hajtott végre a bolygón a tudásért. Egy korribani zarándokút alatt, nem sokkal az endori csata előtt, Palpatine császáron rajtaütött a Lázadók Szövetségébe tartozó Renegát Osztag. Az osztag veszteségek árán ideiglenesen bezárta őt az egyik sírba, feljutotti a leszálló hajójára és információt szerzett a második Halálcsillagról, amivel előidézték a zsarnok bukását.

 

A Sith-eket eláruló Darth Vadernek szánt sírt felajánlottak Darth Sidiousnak a Sith-ek, amit valószínűleg ezen időszaka alatt emeltek. Egy másik sírkamrát építettek Naga Sadownak évezredekkel korábban, ám sosem foglalták el, mivel Sadow egy másik bolygón halt meg.

 

Új Köztársaság 

Kyle: "Akkor a Korribanra megyünk, mi? Nem kifejezetten egy nyaralóhely."
Jaden: "Korriban? Sosem hallottam róla."
Kyle: "Egy csomó Sith-nagyúr temetkezési helye."
- Kyle Katarn és Jaden Korr a Yavin 4-en 

BattleofKorribanYU 11-ben Palpatine ismét, legutoljára a bolygóra lépett, hogy meggyógyítsa pusztuló testét. Konzultált is a Sith szellemekkel, akik próbálták lebeszélni arról, hogy megmentse életét, és helyet kínáltak neki a mumifikálódott testük körébe, a sírtrónt, amit Vadernek tartottak fenn (a Császár valószínűleg nem készített előre magának sírt a Korribanon, mert sosem számolt a végső halállal).

 

Darth Sidious kardoskodott amellett, hogy élni akar és élnie kell, és a Sötét Nagyurak felvilágosították arról, hogy bár utolsó testét nem lehet megmenteni, friss Jedi vérrel életben tud maradni, az újszülött Anakin Solo megszállásával. Eme kísérlete nem sikerült, és utolsó klón testét az Onderonon vesztette el.

 

YU 14-ben a Ragnos Tanítványai nevű kultusz a Korribanra érkezett a Sötét Jedi, Tavion Axmis vezetésével az Újjászületett Birodalomtól, remélve, hogy feltámaszthatják az ősi Sith-nagyurat, Marka Ragnost. Ám tervüket lassan felszínre tárta néhány Jedi, köztük Luke Skywalker, Kyle Katarn és két diákjuk: Jaden Korr és Rosh Penin. Végül a próbákkal a Korribanra kerültek a Jedik. A kor egyik legnagyobb Jedi-harca, a korribani csata itt zajlott le, mikor Jaden Korr legyőzte a Tavion testét megszálló Marka Ragnos szellemét. Axmis veresége után a birodalmi támogató csapatok visszavonultak és a Tanítványok szektája összeomlott.

 

Évekkel később Hett végül hosszú idő múlva felemelkedett XoXaan gyámsága alól, aki le akarta győzni Sidioust és Vadert, de csak ekkor tudta meg, hogy ők vereséget szenvedtek és halottak. Ráeszmélve a gondolatra, hogy a semmiért ment keresztül mindenen, az Ismeretlen Régiókba szökött, hogy ott vesszen el, de találkozott a yuuzhan vongokkal.

 

JKAlevelshot Kor2Az Új Jedi Rend szintén visszalátogatott a bolygóra egyéb alkalmak során. Egyszer Luke Skywalker néhány kutatót küldött a Jedi Akadémiából a Korribanra, ahol ráleltek a Jynni's Virtue hajónaplójára. A bejegyzéseken lévő időkódolások azt sejtették, hogy éppen a yavini csata előtt keletkeztek, ám egy lezárt, 7.000 éves sírban találták meg.

 

Az Egyetlen Sith uralma

 

A Korribant kézzel foghatóan nem érte el a Yuuzhan Vong Háború, mivel Darth Krayt és Egyetlen Sith-jei főhadiszállásként használta a bolygót YU 30-tól. YU 127-ig viszonylag rejtve maradtak, Palpatine-hoz hasonlóan az árnyak mögül cselekedve.

 

YU 40-ben Alema Rar annak érdekében utazott a Korribanra Sith tanításért, hogy segítsen Darth Caedusnak összpontosítani Lumiya halála után. Alema Rar találkozott a Sith-ekkel, ahol kisebb rábeszélés után maradhatott egy kis időre. Alema ott tanult és megkapta a hasztalan tudással teli Darth Vectivus holokronját, amit Jacennek adott. Az, hogy nem bíztak meg Jacenben, a tervük lényegét jelentette és inkább azt vallották, hogy mivel nem elég erős, el fog bukni. Alema ezzel nem értett egyet és szerinte ezek a Sith-ek bujkáltak, míg Caedus, egy igazi Sith, megragadta a galaxist. A következő évben Kell Douro, az Egyetlen Sith-nek dolgozó anzati kém is a Korribanra utazott, és Darth Wyyrlokkal találkozott.

 

Pár évvel YU 44 előtt Luke Skywalker a Korribannal kapcsolatos összes navigációs adatot töröltetett a Jedi számítógépekből, és a Galaktikus Szövetséghez fordult, hogy ők is tegyék meg ugyanezt. Ennek dacára elég információ volt fellelhető ősi, lezárt feljegyzésekben, amikkel Luke, Ben Skywalker, Jaina Solo és Vestara Khai a Korribanra juthattak az Elveszett Sith Törzs után kutatva.

 

KorribankraytYU 137-ben Krayt visszatért a Korribanra, hogy kikövetelje Darth Nihilus, Darth Andeddu és Darth Bane ősi Sith-nagyuraktól a tudást önmaga meggyógyítására, vagy legalábbis a vong daganatok mérséklésére a testén, ám a szellemek megtagadták tőle a segítséget. A varázslattól az általa viselt vong páncél a névrokonával leginkább megegyező teremtménnyé változott át. Az aktuális Sötét Nagyúr nem fogadta el végzetét és levetette a mágiát.

 

Hónapokkal később, mikor Krayt vereséget szenvedett a Had Abbadonon és megölte őt Darth Wyyrlok, testét XoXaan Templomában hantolták el, egy sztáziskamrába zárták, hogy más Sith-ek ne jöjjenek rá mesterük halálára. Ugyanakkor Marasiah Felt elrabolták és börtönbe zárták a bolygón, és Darth Maladi elküldte Darth Nihlt a planétára feltárni, hogy Darth Krayt életben van-e, vagy nem. A két Sith-nagyúr kiábrándult lett attól, ahogy Darth Wyyrlok kezelte a Rendet és a Birodalmat.

 

Darth Krayt utolsó halála után a coruscanti csatában, valamint az ebből következő Krayt Birodalom bukásával, a Korribanon lévő összes Sith katona tombolásba ment át, és megpróbáltak mindenkivel végezni maguk körül. Amely Sith-ek tudtak, elmenekültek; akik nem, arra halál várt. 

Fauna


A bolygó barátságtalan környezete és a sötét oldal mértéke miatt a Korriban őshonos állatvilága veszélyes és alattomos volt, ahogy például a vad terentatekek. A denevérszerű shyrackek nagy számban éltek a bolygó barlangjaiban. A tuk'aták, más néven Sith vérebek szintén gyakran előfordultak, főleg a Sötét Nagyurak Völgyében. A sötét oldali sárkányok, vagy hssissek szintén fellelhetőek voltak, de félig vízi teremtményekként ritkák voltak. Wraideket is lehetett találni a Korribanon. Van rá bizonyíték, hogy valamikor a bolygó otthont adott majomszerű, vagy főemlősszerű fajoknak, bár Naga Sadow korára ez a faj már rég eltűnt. Ugyanakkor lehetséges, hogy a főemlős faj valahogy kötődött a Sith fajhoz, nincs ismert meggyőző kapocs eme faj és a Sith faj között. Az igencsak harapós pelkobogár a bolygón élő rovar volt - mérge zsibbasztó hatással járt és a Sötét Testvériség Sith gyakorlókarjaiban használták fel ezt az anyagot az Új Sith Háború vége felé. A Hidegháború korára k'lor'csigák is megjelentek a Korribanon. 

Helyszínek


Fearful Landscape CotGA Sötét Nagyurak Völgye a Korriban Sith-nagyurainak temetkezési helye volt. Eredetileg a bolygó lakosai alakították ki királyaik nyughelyének; a Jedi Rend száműzöttei, akikből Sith Sötét Nagyurak lettek, saját sírjaikat építettek hozzá a Völgyhöz. Számos feltűnő sír mellett a Völgy az ősi Sith Nagy Templom és Khreusis Nagyúr Erődjének otthona volt, ami több ezer évig emelkedett ki a Völgyből.

 

Sith Akadémia

 

Sith Academy EntranceA Sith Akadémia egy a Jedi Polgárháború óta használatos intézmény volt, ami az Erő-érzékenyek Sith-ek útján való tanítására hivatott, valamint a Sötét Nagyurak Völgyében végzett régészeti projekteket.

 

Korribani Fogadóállomás

 

A Korribani Fogadóállomás a Korriban fő űrkikötője volt a Hidegháború alatt. Az Akadémia és a Sötét Nagyurak Völgye közelében helyezkedett el, és inkább kompok használták, hogy potenciális akolitusokat tegyen le, akiket az Akadémiára vittek. Ott találkoztak gyakorló felügyelőjükkel és gyorstalpalóval megismertették őket a Sith gyakorlások alapjaival.

 

Golg Völgye

 

A Golg Völgye a rengeteg temetkezési völgy egyike volt, amit a Korribanon alakított ki az ősi Sith Birodalom. A bolygó egyenlítője közelében helyezkedett el. 

A színfalak mögött


Adas egyesítő befolyása nélkül ismét háborúk dúltak a Sith nép irányításáért, és az uralkodó harci felek magukhoz ragadták a Sith'ari címet, és végül a Sith fővárost átköltöztették a Ziost bolygóra. Történetesen, majdnem két tucat évezreddel Adas halála után végre Adashoz méltó utód látszott érkezni. A köztársasági űrben Száműzötteknek nevezett áruló Jedik dezertáltak a Százéves Szövetségnek keresztelt galaktikus háborúból, akik a Korribanra érkeztek és rémisztő Erő-képességeikkel, fénykardjaikkal és fejlettebb technológiájukkal megfélemlítették a Sith népet.
- Abel G. Pena tisztázza a Korriban és a Ziost körüli ellentmondást 

A Korriban legelőször a Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 2: The Quest for the Sith című számban jelent meg. A bolygó nevét pedig Kevin J. Anderson találta ki.

 

Bár a Star Wars: Jedi históriák - A Sithek aranykora képregényben a Ziostot mondták ki az eredeti Sith őshazának, rengeteg forrás a Korribant nevezi meg annak. Az volt a Sith Birodalom "nyilvános" főbolygója Darth Revan korában, ám azt ezer évvel megelőzőleg mauzóleumvilág volt és nem sokkal később visszatért ebbe a szerepbe.

 

Az ellentmondást Abel G. Pena bogozta ki az Evil Never Dies: The Sith Dynasties című cikkben, amiben tisztán ki van mondva, hogy a Sith-ek a Korribanról származnak és áttelepültek a Ziostra a Sötét Jedi számkivetettek érkezése előtt a Százéves Sötétség alatt, ám a Sötét Jedi száműzöttek a Korribanon szálltak le.

 

A Star Wars: The Force Unleashed játékban, ha beütjük a "KORRIBAN" szót az "Input Code" szekcióba, megkapjuk a Sith lesvadász páncélt.

 

A Korriban feltűnik a Star Wars: A klónok háborúja epizódjaiban is. George Lucas előnyben részesítette a "Moraband" nevet a Korriban helyett a történet kidolgozásakor, ezért "Az áldozat" című részben Moraband néven hivatkoznak rá, nehogy a nézőknek bekavarjon a Coruscant név. Az epizód útmutatójának triviális képtára tisztázta a gondot, állítva, hogy a Korriban több névvel bírt a történelme során, rámutatva, hogy mindkét név egyenlő mértékben helytálló. 

Megjelenések


 • Jedi históriák: A Sithek aranykora (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Jedi históriák A Sith Birodalom bukása 5. rész
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 1: Masters and Students of the Force (Először említve) (Csak indirekt megemlítés)
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith hangjáték
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 2: The Quest for the Sith (Első megjelenés)
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 3: Descent to the Dark Side
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 4: Death of a Dark Jedi (Csak említve)
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 5: Sith Secrets (Csak említve)
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 6: Jedi Assault (Csak említve)
 • Tales of the Jedi: The Sith War 3: The Trial of Ulic Qel-Droma (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Shadows and Light" — Star Wars Tales 23
 • The Betrayal of Darth Revan (Csak említve)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic
 • The Old Republic: Revan (Csak említve)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
 • Return
 • The Old Republic: A Birodalom vére 1 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • The Old Republic: A Birodalom vére 3
 • The Final Trial a The Old Republic hivatalos weboldalán (cikk) (háttérlink)
 • The Old Republic: Árulás (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic, Threat of Peace
 • Timeline 6: Onslaught of the Sith Empire (Hologram)
 • Timeline 7: Peace for the Republic? (Hologram)
 • Timeline 10: The Exar Kun War (Hologram)
 • Timeline 11: Rebirth of the Sith Empire (Hologram)
 • Timeline 12: The Great Hyperspace War (Hologram)
 • The Old Republic: Végzetes szövetség
 • Star Wars: The Old Republic
 • The Old Republic: Megsemmisítés (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Rise of the Hutt Cartel
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Strongholds (Kép)
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Eternal Throne (Csak említve)
 • Sacrifice a The Old Republic hivatalos weboldalán (cikk) (háttérlink)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire (Csak említve)
 • Lost Tribe of the Sith — Spiral 1 (Csak említve)
 • Lost Tribe of the Sith — Spiral 2 (Csak említve)
 • Lost Tribe of the Sith — Spiral 3 (Csak említve)
 • Darth Bane: A pusztítás útja
 • Darth Bane: A kettő szabálya (Csak említve)
 • Darth Bane: A gonosz dinasztia (Csak említve)
 • Darth Plagueis (Csak említve)
 • Jedi Apprentice Special Edition: The Followers (Csak említve)
 • Jedi Quest: The Final Showdown
 • Jedi: Count Dooku (Csak említve)
 • A klónok háborúja: Külső űr (Csak említve)
 • Köztársaság 63: Csapás az árnyak közül
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 12. rész – "Végzet" (Először azonosítva, mint Moraband) (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 13. rész – "Az áldozat"
 • A gonosz útvesztője (Csak említve)
 • Sötét nagyúr (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: The Desperate Mission (Csak említve)
 • "Ghosts of the Sith" — Star Wars Insider 88
 • The Last of the Jedi: Underworld (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: Against the Empire (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: Master of Deception (Csak említve)
 • Star Wars: Empire at War
 • Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption
 • Star Wars Battlefront: Renegade Squadron
 • Star Wars Galaxies: An Empire Divided (Csak említve)
 • A Birodalom vége
 • Empire's End hangjáték
 • Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy
 • Legacy of the Force: Inferno
 • Legacy of the Force: Fury
 • Áramlatok
 • Hullámtörés
 • Fate of the Jedi: Omen (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Abyss (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Ascension
 • Hagyaték 5: Szétroppanva 4
 • Star Wars: Legacy: Trust Issues (Csak említve)
 • Legacy 17: Claws of the Dragon, Part 4 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Legacy 18: Claws of the Dragon, Part 5 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Hagyaték 30: Vektor 11 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Hagyaték 33: Küzdj meg máskor 2 (Csak említve)
 • Hagyaték 34: Viharok 1
 • Hagyaték 34: Viharok 2 (Csak említve)
 • Legacy 37: Tatooine, Part 1 (Csak említve)
 • Legacy 38: Tatooine, Part 2 (Csak említve)
 • Legacy 45: Monster, Part 3 (Csak említve)
 • Legacy 46: Monster, Part 4
 • Legacy 47: The Fate of Dac (Csak említve)
 • Legacy 48: Extremes, Part 1
 • Legacy 49: Extremes, Part 2
 • Legacy 50: Extremes, Part 3
 • Legacy — War 1
 • Legacy — War 6 (Csak említve) 

Források


 • "Straight from the Horse's Mouth: A Guide to the Star Wars: Tales of the Jedi Universe, Part 1" — Star Wars Insider 26
 • "Straight from the Horse's Mouth: A Guide to the Star Wars: Tales of the Jedi Universe, Part 2" — Star Wars Insider 27
 • The Dark Side Sourcebook
 • The Official Star Wars Fact File 1 (SIT1–2, Dark Lords of the Sith)
 • "Don't Leave Home Without It" — Star Wars Galaxy Collector 1
 • "Darth Malak" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: Prima Official Game Guide
 • Knights of the Old Republic Campaign Guide
 • "The Emperor's Pawns" — Star Wars Gamer 5
 • The New Essential Chronology
 • Korriban a Knights of the Old Republic weboldalon
 • "Heritage of the Sith" — Star Wars Insider 88
 • Evil Never Dies: The Sith Dynasties a Hyperspace-en (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; háttérlink)
 • "Korriban: Planet of Lost Souls" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • The Official Star Wars Fact File 133 (KOR1-4, Korriban)
 • Star Wars: Complete Locations
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Special Edition
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • "Behind the Threat: The Sith, Part 1: Portrayal" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Korriban a The Old Republic Holonet-en (eredeti verzió) (háttérlink)
 • "Korriban Creatures" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek)
 • Star Wars: Empire at War: Prima Official Game Guide
 • Legacy Era Campaign Guide
 • Jedi Academy Training Manual
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 21
 • Korriban a The Old Republic Holonet-en (eredeti verzió) (háttérlink)
 • The Essential Atlas
 • "Class Wars!" — Star Wars Insider 114
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 37
 • The Written Word
 • The Unknown Regions
 • A Jedi útja
 • "Exploring The Old Republic" — Star Wars Insider 121
 • Sith Pureblood a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink)
 • Terentatek a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink)
 • Khem Val a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink)
 • The Art and Making of Star Wars: The Old Republic
 • The Journal of Master Gnost-Dural
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • "Blaster" — Star Wars Insider 131
 • Sith-ek könyve
 • Star Wars: Beware the Sith
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • The Essential Reader's Companion
 • Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Star Wars: Sith Wars
 • "Sacrifice" Episode Guide - The Clone Wars a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Darth Bane az Encyclopedia-n (tartalom elavult; háttérlink) (mint "Moraband")
 • Moraband az Encyclopedia-n (tartalom elavult; háttérlink)
 • "Authors of the Expanded Universe: Tales of the Sith" — Star Wars Insider 153
 • Star Wars: Force and Destiny Core Rulebook
 • The Essential Guide to Planets and Moons
 • May the 4th Hits the Cartel Market a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink) (Kép)
 • Cartel Market Specials: Week of June 12, 2017 a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink) (Kép)
 • Cartel Market Specials: Week of August 1, 2017 a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink) (Kép)
 • United Forces Update Coming this November a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink) (Kép)
 • The Impact of KOTOR on SWTOR a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink) (Kép)
 • United Forces Rewards a The Old Republic hivatalos weboldalán (háttérlink) (Kép)

A Szerző: owokaleyo1992

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000