hagyatek_banner_1460x342_a.png

Jedi Polgárháború (Legendák)

Előző: Mandalori Háborúk
Egyidőben:
 • Kanz Zavargások
 • Bek–Vulkar bandaháború
Következő:
 • Sith Polgárháború
 • Sötét Háborúk
 • Első Jedi Tisztogatás
DarthRevan_DarthMalak_EGF.jpg
Jedi Civil War
Idővonal: Kezdete:
 • YE 3.959

Vége:
 • YE 3.956, Rakata Prime-i csata
Helyszín(ek): Galaktikus méretű
Végkifejlet:
 • Taktikailag köztársasági/Jedi pürrhoszi győzelem
 • Lélektanilag Sith győzelem
  • Darth Malak halála
  • Revan megváltása
  • A Sith Birodalom felbomlása
  • 100 Jedi kivételével az összes odavész
Hadviselők:
 • Darth Revan Sith Birodalma †

Parancsnokok: Darth Revan Sith Birodalma:
 • Darth Revan, SIth sötét nagyúr (a háború eleje/közepén)
 • Darth Malak, SIth sötét nagyúr †
 • Darth Bandon †
 • Saul Karath admirális †
 • Azonosítatlan Sith admirális †
 • Mon Halan
 • Derred tábornok
 • Bastila Shan (a háború végén, rövid ideig)
 • Varko admirális

Jedi Rend / Galaktikus Köztársaság:
 • Tol Cressa főkancellár
 • Forn Dodonna tábornok
 • Bastila Shan
 • Vandar Tokare Jedi-mester
 • Vrook Lamar Jedi-mester
 • Lonna Vash Jedi-mester
 • Atris Jedi-mester
 • Dorak Jedi-mester
 • Kavar Jedi-mester
 • Zez-Kai Ell Jedi-mester
 • Zhar Lestin Jedi-mester
 • Revan (a háború végén, megváltva)
 • Carth Onasi
Esemény(ek):
 • Rakata Prime-i küldetés
 • Foerosti csata
 • Roche-i csata
 • Gizer-rendszeri csata
 • Axxilai csata
 • Allanteeni csata
 • Yag'Dhuli csata
 • Palanhi-i csata
 • Csata a Czerka 431-esnél
 • Rajtaütés az AB-343-nál
 • Telos IV bombázása
 • Iridoniai küldetés
 • Iridoniai csata
 • Rodiai csata
 • Mon Gazza-i csata
 • Lanniki csata
 • Sernpidali küldetés
 • Darth Revan elfogása
 • Nyriaani csata
 • Taris elfoglalása
 • Az Endar Spire megtámadása
 • Bastila Shan kiszabadítása
  • Rajtaütés a Vulkar Bázison
 • A Taris elpusztítása
 • Tatuini csapda
 • Lázadás a Kashyyykon
 • Rajtaütés a Sith Nagykövetségen
 • Párbaj a Hrakert Állomáson
 • Dantuini rajtaütés
 • Összetűzés a Leviathan fedélzetén
 • Korribani összetűzés
 • Rakata Prime-i csata

Legendák

Azért nevezték el Jedi Polgárháborúnak, mert a galaxisban csak néhányan értik a különbséget Sith és Jedi között. Számukra mindkettő Jedi - csak különböző filozófiákkal.
- Mical.

A Jedi Polgárháború, vagy más néven a Második Sith Háború, a Régi Köztársasági Felkelés, Malak Háborúja, és ahogy a mandaloriak nevezik, a Csillagkohó Háborúja, egy pusztító konfliktus volt, ami akkor kezdődött, mikor egy Revan nevű Jedi-lovag, aki a Galaktikus Köztársaság erőit vezette győzelemre a Mandalori Háborúkban, megalapította saját Sith Birodalmát és a Sith-ek Sötét Nagyurává keresztelte magát. A háború akkor kezdődött, mikor ő valamint barátja és tanítványa, Darth Malak a Galaktikus Köztársaság megszállását irányították YE 3.959-ben, akik egy hatalmas Sith flottával tértek vissza az Ismeretlen Régiókból, elfoglalták a Korribant és felélesztették az ottani Sith Akadémiát, majd a Rakata Prime-on való küldetésük során bejutottak a Csillagkohóba. A Mandalori Háborúk veteránjai, a hozzájuk csatlakozó Sith-ek, és a múltban velük szolgáló, tömegnyi Sötét Jedi átálló segítségével a néhai Jedi remélte, hogy átveszi a Köztársaság felett az irányítást, aki megérezte a galaxis Ismeretlen Régiójában lapuló Sith Birodalom általi hatalmasabb fenyegetését.

 

A háború alatt Darth Revan térdre kényszerítette a Köztársaságot és majdnem sikerült meghódítania azt, azonban egy a Jedik által állított csapda és az akaratlanul bűnsegédként kezeskedő Malak eszméletlen állapotba ütötte ki őt, és az elméje majdnem az enyészetté vált. A halál torkából a hajóroncsból Bastila Shan Jedi-lovag mentette meg, akinek képességeivel a csatameditációban és az Erőben végre tudta hajtani a küldetést. A Dantuini Jedi Enklávéhoz szállított Revant meggyógyította a Jedi Rend és beléprogramozták azt a hitet, hogy ő egy a Köztársasághoz hű ügynök. Revant Shan parancsnoksága alá helyezték, akit azután az Endar Spire-re helyeztek. YE 3.956-ban Revant azzal a szándékkal, hogy felszínre hozzák Revan darabokra tört emlékeit a Csillagkohóról, a hatalmas űrállomásról, ami a Sith-ek látszólag végtelen erőforrásainak forrása volt, a Taris városbolygóra vitték, ahol egy Malak által vezetett Sith-flotta várakozott a lecsapásra.

 

Végül a Tarisról elmenekülő Revan, valamint Shan, Carth Onasi köztársasági parancsnok és mások a Dantuini Akadémiára repültek, ahol az ottani Jedi-mesterek ismét kiképezték őt. Néhány hét múlva a Dantuini Tanács a tágasabb galaxisba küldte vissza őt és az Ebon Hawk személyzetét a Csillagkohó hollétének megszerzéséért, ami az ősi rakaták Végtelen Birodalmának szívében nyugodott. Később, miután számos ősi Csillagtérképet felkutattak, Malak támadást vezetett az Enklávé ellen, megsemmisítve azt és tovább gyengítve a Jedi Rendet ezzel. Az utolsó Csillagtérkép meglelése után kikövetkeztették abból a rakaták szülőhonának helyzetét, majd Revan, a Jedik és a Köztársaság megindították a háború utolsó csatáját. Revan legyőzte Malakot a Csillagkohón és a Köztársaság sikeresen felmorzsolta a Sith erőket. Malak halálával, a Csillagkohó megsemmisülésével, valamint a Sith-flotta szétszóródásával és szétverésével a hosszadalmas és veszteséges háború véget ért.

Eredetek


A Mandalori Újkeresztesek 

Malak és Revan egykor a Jedi Rendhez tartoztak, de fiatalok és önfejűek voltak. És a Tanács kívánalmaival szembemenve csatába indultak a mandaloriak ellen a Peremvidéken.
- Carth Onasi.

Mandaloreultimate2A Jedi Polgárháború magjait közel 20 évvel a konfliktus kitörése előtt vetették el. Ez YE 3.976-ban történt, mikor a mandaloriak - egy harcos csoport, ami az ősi Coruscanton élő taungokból fejlődött ki - egy második hódító hadjáratba kezdtek, miután összekovácsolták magukat a vereség után, amit Exar Kun Sith-nagyúr mért rájuk a Nagy Sith Háború alatt. Világokat hódítva meg és kolóniákat rombolva le galaxis-szerte a köztársasági űr határán túl, az Újkeresztesek klánjai Nagy Mandalore vezetése alatt kevesebb, mint egy évtizednyi időtartam alatt kimetszettek egy olyan területet, amely még a huttok által uralténál is nagyobb volt.

 

Értesülvén a Peremvidéken történtekről, a Galaktikus Szenátus először nem akart reagálni, mivel nem óhajtottak a Köztársaság határain kívüli bolygók védelmébe beavatkozni. Sok szenátor - még mindig kimerülve a háborútól a Kun és Krath Szent Keresztes-háború által mért pusztítás nyomán - nem akarta kitenni választóikat még egy konfliktusnak, amíg a mandaloriak magát a Köztársaságot nem fenyegetik. Mikor úgy érezte, hogy a klánjai kellően harcedzetté váltak, Mandalore hamarosan lekötelezte őket, elfogadva a Sith-ek titkos ajánlatát, hogy megküzdjenek egy méltó ellenféllel. Háromágú inváziót indítottak YE 3.963-ban. A mandalori flották fémjelzett, a Peremvidékkel szomszédos inváziós folyosókon át folytak be a köztársasági űrbe, lángra lobbantva a Mandalori Háborúkat. A konfliktus első csatáiban, főleg a serrocói csatában, a Köztársasági Hadiflotta erőit túlterhelte a túlerő és a felsőbbrendű taktika. Ezen szerencsétlen események ellenére a Jedi Tanács elutasította a Köztársaság kétségbeesett segélykérelemét, érezve, hogy egy másik, rejtett veszély leselkedik, ami várat felfedni magát. Bár a Jedi Rend fiatalabb és gyorsabb felfogású tagjai közül sokan sóvárogtak megütközni a mandaloriakkal, a Jedi-mesterek nem engedték, akik kiálltak amellett, hogy nem fedik fel saját háborús félelmeiket és terveiket.

 

A Revansista Intervenció 

A Mandalori Háborúk olyan mészárlássorozat volt, ami egy másik, hittérítő háború elől rejtette el a figyelmet, ami egy olyan utolsó rémtettben terebélyesedett ki, amit egyetlen Jedi sem úszhatott meg szárazon - kivéve egyet.
- Kreia a Jedi Tanácsnak, a Száműzetésre hivatkozva. 

A cathari csata hatalmas szerepet játszott a helyzet alakulásában. Az Újkeresztes Hadjáratok alatt, amik előre keltezték a Köztársaság megszállását, Cassus Fett, a Mandalore főtaktikusa által vezetett erők megtámadták a Cathar világát, a lehető legtöbb cathart zúdítva rabszolgasorba és ölve meg. Később olyan elméleteket gyártottak, hogy ez a botrányos támadás sokak egyike volt annak érdekében, hogy kiprovokálják a Jedik bevonását a konfliktusba. A játszma kifizetődő volt; miután kitudódott a Catharon történtekről az igazság, az ifjú és karizmatikus Jedi-lovag, Revan - aki "A Revansista" néven vált ismertté - szembeszállt a tanáccsal és kezdte maga köré gyűjteni a Jedi Rend fiatalabb tagjait, köztük barátját, Aleket, aki a "Malak" nevet adta magára a háborúk alatt, hogy szolgálják ügyét. Miután támogatást nyújtottak a csata sújtotta köztársasági flottának, hamarosan többnek bizonyultak ügyes parancsnokoknál a csatatereken, gyorsan kapaszkodva fel a ranglétrán. Hamarosan az egész Köztársasági Hadiflotta közvetlen irányítását is élvezhették. Revan arra használta eme újonnan szerzett jogát, hogy támadó élként szolgálja a Köztársaság háborús erőfeszítéseit; lelkesítő vezetősége alatt a csaknem vereséget szenvedett köztársasági katonák rendezték soraikat és elkezdték visszaszorítani a mandaloriakat. Valamikor a Mandalori Háborúk alatt Revan ellátogatott a Malachor V-re és a Korribanra, közelebb sodródva a sötét oldalhoz és figyelmeztetve a Sith Birodalom Sith Császárát a jelenlétére.

 

A Dxun és az Althir világokon történt, keserűen vitatott csatasorozat után a háború tetőpontja vészesen közelgett. Ahogy a harcok pokolivá váltak, Revan egy módszeren kezdte törni a fejét a háború befejezésére, mielőtt még a Köztársaság túlságosan meggyengülne a konfliktusban, hogy szembenézzen a közelgő fenyegetéssel. Titokban dolgozva egy új Sith akadémiát épített a Malachor V ősi komplexumának omladozó romjaira és a belsejében összegyűlt sötét oldal-energiákra, hogy az ügyéhez láncolja az Erő-érzékeny követői közül a legmegbízhatóbbakat. Ezek a teremtmények a Sith gyilkosok rendjének építőköveivé váltak – ezt a csoportot még Malak elől is eltitkolt.

 

YE 3.960-ban Revan kénytelen volt utoljára összecsapni a mandaloriakkal a Malachor V felett. A csata idején Revan egy közvetlen konfrontációba csalta Mandalore-t, amiben szembeszállt és legyőzte a mandalori vezért egy párharcban. Azonban Revan megtudta a haldokló Mandalore-tól, hogy a Mandalori Háborúkat a Sith-ek rendezték el, és hogy a Mandalore-t manipulálták. Miután a Mandalori Háborúknak véget vetettek egy visszhangzó, de nagyon drága győzelemmel a Tömegárnyék Generátorok aktiválásának köszönhetően az egyik Jedi-tábornoka által, Revan és Malak az erőik maradékát az Ismeretlen Régiókba vezették azon ürügy miatt, hogy megtalálják a mandalori flotta maradékát. Az idő teltével a Köztársaság nem kapott hírt a háborút nekik megnyerő Jedikről, és a nagyhatalom attól tartott, hogy ők és katonáik valamely nagy, ismeretlen katasztrófában haltak meg a feltérképezetlen területek mélyén.

 

A Sith-ek visszatérése 

A Malachor és a Mandalori Háborúk után volt, mikor a Sith-tanok kezdtek elterjedni a köznép köreiben. Tudtuk, hogy hol a hűségünk - azon Jedik iránt, akik segíteni jöttek értünk, nem pedig azok iránt, akik hátradőltek a Dantuinon és a Coruscanton, és nézték, ahogy meghalunk.
- Atton Rand.

TEAMiután a Mandalore a Rekkiad felé mutatta az irányt, Revan és Malak elrejtették a Mandalore Maszkját Második Dramath Sith-nagyúr sírjánál, és a Nathema bolygóra, majd a Dromund Kaasra követték a nyomokat. Azonban egy a Sith Császár által állított kelepcébe sétáltak, aki megtörte a két Jedi-lovag akaratát, szolgáivá téve és a Sith Sötét Nagyuraivá változtatva őket. A Császár azután visszaküldte a párost a Köztársaságba előretolt ügynökökként, hogy felkutassák a Csillagkohót, egy ősi rakata szuperfegyvert, hogy a Jedik és a Köztársaság elleni terveit végső bosszúvá kovácsolja.

 

Revan és Malak egy rakata Csillagtérképet találtak a Dantuin ősi temetkezési helyein, a Jedi Enklávé közelében. Miután sikeresen vették a "próbákat", amiket az "építők" által hátrahagyott őrdroid állított számukra, bejutást nyertek a Csillagtérképhez. Pillanatokkal azelőtt ugyanakkor, hogy a sötét oldali műtárgyat rejtő kapu túloldalára bejutást nyertek, Malak figyelmeztette Revant, hogy ha átkelnek eme küszöbön, lehet sosem térnek vissza a Jedi Rendhez. A figyelmeztetés dacára Revan hozzáférkőzött Malakkal a Csillagtérképhez, és később további Csillagtérképeket találtak a Kashyyykon, a Manaanon, a Korribanon és a Tatuinon. A páros háromszögezéssel megtalálta a Csillagkohó helyét, majd a Rakata-rendszerbe utazott, ámbár kiszabadultak a Császár irányítása alól és megalapították saját birodalmukat.

 

A sötét oldaltól fűtve és nyersanyagokat vonva ki azon napból, amely felett épült, az űrállomás egy automatizált gyár és csatahajó is volt egyben, ami képes volt hajók, droidok és egyéb hadianyagok gyorsütemű, korlátlan mértékű készleteinek előállítására. Revan kezében a Csillagkohó egy új Sith háborús törekvés szívévé vált. A feltérképezetlen Rakata-rendszerben lévő gyárkomplexum felsőbb szintjein Revan megalapította új birodalmát, magával hozva mindazokat, akik szolgálatukat az ügyéért szentelték. Revan és Malak visszatértek a Korribanra és átvették a sírvilág irányítását, és alapítottak egy új Sith Akadémiát.

 

A sötét oldali tanítások kezdtek leszűrődni az egyszerű köztársasági hadseregen belül, amit Revan és Malak közvetlen irányítása alá helyeztek. Csaknem mindnyájan, akik alatta szolgáltak, erősebb hűséget esküdtek Revannak, mint a Köztársaság és a Jedi Rend maradékának; köztük volt néhány magas rendű vezető a hadseregből és a flottából, például Derred tábornok és Mon Halan. Amint feladták esküjüket és az ismert űrön túlra követték őt, Revan züllesztése szétterjedt, amivel megformálta új Sith Birodalmának magját. Ráadásul Revan el is rendelte HK-47 és a hozzá hasonló orvgyilkos droidok megépítését, hogy politikai célú gyilkosságokat hajtsanak végre galaxis-szerte. 

A háború


Kezdeti hadjáratok

 

A Foerost hajógyárai 

Három évvel ezelőtt Revan és Malak visszatértek egy hatalmas inváziós flotta élén. Revan felöltötte a Sith-nagyúr címet; a hős hódítóvá vált.
- Dorak.

JediCivilWarA Mélymagban elhelyezkedő Foerost hajógyárai a legnagyobb hajógyári létesítmények voltak a Köztársasági Hadiflotta alkalmazásában. Negyven évvel korábban, a Nagy Sith Háború idején, a gyárakat Krath és a mandaloriak kombinált erői rohanták le, amikor hozzávetőlegesen háromszáz hadihajót loptak el a Coruscant elleni támadásukhoz. Mikor Revan és Malak, kiket már Darth Revan és Darth Malak néven ismertek, a Sith-ek Sötét Nagyuraivá avatták magukat, és az egyik első nyílt tettük eme rajtaütés válaszcsapásának elrendelése volt; a Saul Karath által nyújtott kódok segítségével Sith bombázók feltűnés nélkül haladtak át a területi szenzorhálókon és elkezdték rombolni a belső védelmet. Mialatt a Köztársaság próbált védelmet felállítani, rengeteg hajójukat megszállták és megszerezték a Sith katonák; ezek az újonnan szerzett járműveket gyorsan hozzáadódtak a Sith hajóflottához, ami a rajtaütés sikerességének biztosításáért érkezett. Ezzel megacélozva a két volt Jedi alatti erők megkezdték támadásukat a mit sem sejtő galaxis ellen.

 

Egy birodalom meghódítása 

Tulajdonképpen ez a szektori főhadiszállásunk. Meglehetősen komor, nemde?
- A Czerka Vállalat üzletembere üdvözli Revant a Korribanon.

Mivel emlékeztek még az irányításukra, rengeteg köztársasági tiszt és katona kezdett átállni a Sith-ek új Sötét Nagyuraihoz. Következésképp a két Sith-nagyúr képes volt gyorsan kialakítani egy új Sith Birodalmat anélkül, hogy különösebb harcokat kellett volna elkövetniük. Olyan helyeken dúltak a csaták, mint a Roche, az Axxila, a Gizer és a Randon, miközben Revan és Malak birodalmukat bővítették. A Yag'Dhulnál lévő további akciókkal kis területet biztosítottak a Rimma Kereskedelmi Úton és a Koréliai Kereskedelmi Gerinc keresztutakon, valamint a Tapani-szektor és a Fondor hajógyárai a Sith-ekhez kerültek. A Sith űr egyéb szeletei az Allanteen-rendszernél és a Gamorrnál alakultak ki. A Magvilágokban a Korélia, a Duro és a Bellassa is Sith irányítás alá került. Azonban a Sith próbálkozások az ezen területekről való kitörésre sikertelenek voltak, mivel a Köztársaság győzedelmeskedett az olyan világokon, mint a Commenor, a Denon, a Devaron, a Rhommamool és a Foless. Ennek dacára az új Sith Birodalom végül a lakott galaxis harmadát a markában tartotta.

 

Revan szükségét látta a vállalati segítséget a hadianyag szolgáltatására a háborús törekvések folytatásáért, ezért társult a Czerka Vállalattal, a galaxis-szerte jelen lévő konglomerátummal, ami olyan tevékenységi területek terén volt otthon, mint a bányászat, rabszolga-kereskedelem, és az olyan cikkek gyártásánál, mint a fegyverek, páncélzat és droidok. A Sith űrön belüli kereskedelmi monopóliumért cserébe a vállalat ellátói hálózatuk részeként segített támogatni a korribani Dreshdae kolónia létesítését és bővítését. A vállalat folyamatosan nyújtotta a logisztikai támogatást a Sith Birodalomnak a háború időszaka alatt.

 

Pollard Seario egy ilyen magas rangú vállalati tisztviselő volt; felajánlotta a vállalat egyik titkos katonai kutatóközpontja, a Czerka 431 feletti irányítást a Sith-eknek. Az ott elkövetett tevékenységek közé tartozott a Pusztító harci droidokkal való kísérletezés, amit a tudós Joni Ree végzett. Ree, reménykedve egy köztársasági segítségben, kiadta az ellenségnek a kirendeltség helyzetét, remélve, hogy a támadás alatt meg tud szökni. A Köztársaság egy kis erőt küldött, ami megsemmisítette a bázist. Ree-t, valamint három másik katonát elküldte a Köztársaság az AB-343-ba, amit a háború kezdete környékén foglaltak el, hogy minden lehető információt kiszedjenek belőlük. A Sith-ek nem szándékozták felfedni szövetségüket, ezért orvgyilkost küldtek a csapat kivégzésére. A GenoHaradan fejvadászcéh is küldött egy merénylőt, mivel azt vallották, hogy a legértékesebb érdekük a Czerka és a Sith-ek közti egyezmény titokban tartása.  A két orvgyilkos, miután fellelték a célpontjaikat, elindult megkezdeni a támadást.

 

A Telos bombázása 

Meséltem neked az otthonomról, a Telosról. Négy évvel ezelőtt Saul oda vezette a Sith flottát és a megadását követelte. A bolygó nem engedett és Saul megkezdte a teljes felszín elpusztítását. Milliók haltak meg. Ott volt a... a feleségem és a fiam a Teloson. Azt hittem, biztonságban tudom őket ott. De a különítményem túl későn érkezett a segítséghez. Nem volt elég orvosi készletünk. A kolóniát felégették és haldoklók hevertek mindenütt. Emlékszem, hogy a karomban fogtam a feleségemet és orvosokért kiáltottam. De… nem értek oda időben.
- Carth Onasi. 

YE 3.958-ban Saul Karath admirális kinyilvánította, hogy el akarja hagyni az általa egykor szolgált Köztársaságot. Hűségének próbatételére Darth Malak utasította, hogy a stratégiai fontosságú Telos IV köztársasági világot bombázza le. A Sith hadihajók flottája feletti irányítással birtokában Karath körbevette a bolygót és követelte, hogy a bolygókormány adja meg magát. A helyi vezetés visszautasítása után megparancsolta a flottának, hogy hajtsanak végre egy pusztító orbitális bombázást. Az attakot brutális hatékonysággal vitelezték ki, az egykor állatokkal és növényekkel teli buja és virágos élet felszínét felperzselték, és a légkört mérgező füstök miazmájává változtatták, ami savas esőt produkált. Bár néhány polgár rendszeren belül közlekedő kompokkal el tudott menekülni, milliókat öltek meg, és még többen haltak meg orvosi készletek hiánya és a bombázás utóhatásai miatt. Időközben Karath erői elhagyták a rendszert, lehetővé téve az evakuáló hajók zavartalan munkáját, így a hajókban lévő menekültek tanúbizonyságát adhatnak a Sith-ek képességeiről. Egy közeli köztársasági különítmény, amin Carth Onasi parancsnok szolgált, röviddel utána ért a rendszerbe, de már túl késő volt bármi egyebet tenni, mint biztosítani, hogy az evakuáltak biztonságba érjenek.

 

Lecsapás az Iridoniára

 

A Sith-ek érdekeltsége a zabrak szülővilág, az Iridonia megkaparintása volt és az ott állomásozó köztársasági flotta megsemmisítése, ezért elküldték a volt Jedit, Acaadit, hogy megtámadhatóvá készítse elő a bolygót. Egy bandányi mandalori közé szivárgott be, akik a Mandalori Háborúk során rekedtek a bolygón. A következő két hónapban Acaadi átvette felettük az irányítást és meghagyta, hogy semmisítsenek meg egy köztársasági katonai kommunikációs központot a bolygón, a Sith támadást előkészítve. Utána Acaadinak már nem volt szüksége a mandaloriakra, ezért úgy szabadult meg tőlük, hogy néhányukat nekiugrasztotta régi bajtársának, a Jedi Duqua Darnak. Acaadi utána megölte a mandaloriakat és kimentette közülük Dart, majd rávette őt, hogy hagyja el a Rendet, mert a Jedik visszatartják őt. Egy csoportnyi Jedi és űrutazó lehallgatták őket, akik Darral dolgoztak, ezt követően Acaadi és Dar kénytelen voltak elmenekülni. Egy titkos hangárba jutottak Wortan városának peremén és Dar ott maradt néhány Sith kommandóssal, míg Acaadi és néhány kommandós egy kompon menekültek el, hogy szabotálják az Iridonia feletti köztársasági flotta zászlóshajóját, a Champion of Iridoniát. A Jedik és az űrutazók megérkeztek és próbálták meggyőzni Dart, hogy Acaadi a bolondját járatta vele. Majd harcolni kezdtek és a kommandósok meghaltak, mielőtt tudomást szereztek Acaadi tervéről.

 

A Jedik a Championra repültek, hogy figyelmeztessék a parancsnokát, Rokon admirálist arról, hogy mire készül Acaadi. Acaadi egy biztonsági kamerába beszélve felfedte, hogy ő és kommandósai már a megszabotálták a hajót, és már túl késő. Abban a pillanatban körül-belül egy tucatnyi Sith hajó érkezett, amik harcba szálltak a köztársasági flottával. A Jedik megküzdöttek és legyőzték Acaadit és kommandósait, véget vetve a Championra néző súlyos fenyegetésnek. Az a rengeteg köztársasági hajó disszidált a Sith-ekhez a csata folyamán, és a Sith-ek végül bevették Iridoniát. Ezek után a Sith-ek sikeresen bevették a Couscantot is érintő hiperútvonalon fekvő Palanhi bolygót, és az Ithori elleni köztársasági offenzíva kudarccal végződött.

 

Fordul a kocka

 

Nyomozás a Nyriaanon

 

Miután egy látomásában szerepelt a Nyriaan bolygó, Darth Glovoc Sith-nagyúr a planétára való utazás mellett döntött a zászlóshajójával, az Interdictor-osztályú Dying Sun cirkálóval. A Sun a Nyriaan mellé ért és végrehajtotta a bolygót körülölelő terület alapos átfésülését. Azonban a hajó aktív szenzorjait kiszúrta a Köztársaság, ami egy csapásmérő erőt küldött a cirkáló megtámadására. Mivel Glovoc az összes figyelmét a Nyriaanra összpontosította, a Sith nem vette észre a közeledő köztársasági hajókat, mielőtt túl késő lett volna a menekülésre. A csata nagyon véres volt és a Sith-ek meg tudtak semmisíteni három köztársasági cirkálót és rengeteg köztársasági csillagvadászt. Ugyanakkor a köztársasági erők súlyos tüzet mértek a Dying Sunra és számtalan torpedót lőttek ki rá. A hajó megrongálódott és végül elkapta a Nyriaan gravitációs kútja. A hajó darabokra tört, amik a bolygó felszínére zuhantak. A köztársaságiak a csata győzteseinek kiáltották ki magukat, soha nem néztek utána, hogy a Dying Sun mit is művelt a Nyriaanon, feltételezve, hogy csupán ott rejtőzködött a felfedezés elkerülése végett.

 

Köztársasági győzelmek

 

A nyriaani győzelem után a Köztársaság győzelmek sorozatát érte el a galaxis délnyugati részén. Megállították a Sith-ek előrenyomulását a New Covra az Allanteen Hatról. Időközben annak reményében, hogy megtagadják a Köztársaságot a felderítőkből és felfedezőkből álló főforrásától, a Sith erők megtámadták a semleges Rodiát. Azonban a Jedik felfedezték tervüket és a köztársasági flotta segítségre indult. A Peremvidék szélén lévő Koréliai Útvonal mentén állomásozó köztársasági erők elkergették a Sith flottát, és a csata után a Rodia hivatalosan belépett a háborúba a Köztársaság oldalán. A Rodiáról a Köztársaság hadjáratot indított, ami győzelmekkel kecsegtetett a Mon Gazzán és a Lannikon.

 

Darth Revan elfogása 

Én parancsoltam meg a hajóimnak, hogy tüzeljenek a hidadra. Azt hittem, hogy egy szem dicső győzelemmel megsemmisíthetem az összes ellenségemet! Álmomban nem gondoltam arra, hogy a Jedik élve kiszednek a roncsból.
- Darth Malak, Revannak. 

BastilasstriketeamfacesrevanKét évvel később a háború még mindig folyt, és a Köztársaság bajosan tartotta magát Darth Revan és Darth Malak armadáinak pörölycsapásaitól. Annak reményében, hogy frissítést hoznak a háborúba, vagy legalábbis hogy parányi lélegzetvitelhez jussanak, a Jedi Tanács kiötlött egy tervet, amivel elkaphatják a két Sith-nagyurat, ezúttal megfosztják a Sith-eket legnagyobb vezérüktől és taktikusuktól. Egy kétrészes tervet ütemeztek elő; először egy Jedi-támogatta köztársaságiakból álló csoport adatot szerzett a Sith-nagyurak flottájáról a Sernpidalon. Ezzel az információval a Jedik és a Köztársaság - akiket egy tehetséges Bastila Shan nevű ifjú Jedi-padawan támogat, aki fiatal korában mestere lett a csatameditáció művészetének - egy köztársasági hadihajókból álló kis ereje szállt harcba Darth Revan és Malak flottájával. Mialatt a két fél viaskodott, Shan néhány Jedi-lovag társaságában átszállt Revan zászlóshajójára, legyőzve az őreit és sarokba szorítva a Sötét Nagyurat parancsnoki hajójának hídján. Azonban Malak tudomást szerzett a történtekről és egy merész csellel utasította a hajóit, hogy lőjék mentora hídját, nem csak a Jedi átszállókat akarván megölni, hanem a barátját is, hogy elnyerje a Sith-ek Sötét Nagyura címet.

 

Azonban az újdonsült Sötét Nagyúr nem tudta, hogy Revan még nagyon is életben volt. Mint a Malak által végrehajtott támadás egyetlen másik túlélője, Shan az Erővel megóvta az eszméletlen Sötét Nagyúrban pislákoló életszikrát. Ez a tett egy majdnem fizikai köteléket formált kettejük között, az Erőn keresztüli összekapcsolódásuk utóhatásokat eredményezhetett, de akkor ezt egyikük sem tudta. Remélve, hogy megmentheti életét és talán előidézheti a megváltását, Shan elvitte Revan testét a hadihajó parancsnoki fedélzetének roncsából, kilépve a csatából és a Dantuini Jedi Enklávé Tanácsába juttatva el kettejüket. Az ottani Jedi-mesterek, vagyis Vandar Tokare, Vrook Lamar, Zhar Lestin és Dorak saját rejtélyes Erő-képességeiket használták, hogy ne csupán meggyógyítsák Revan sérült testét és elméjét, hanem hogy bejussanak az elméjébe és kitöröljék az összes emlékét, ami a Sötét Nagyúrként élt életére utalt.

 

Egy új Sötét Nagyúr

 

Változó prioritások 

Közismert, hogy Malak egy könyörtelen zsarnok, aki minden útjában állót eltipor… ahogy Revant is. A gyakorlat bizonyítja, hogy a Sith-eket addig nem lehet megállítani, amíg a Köztársaság romokban hever.
- Carth Onasi. 

Malak Sith EmpireBár a küldetés végső célját sikerült elérni, az erőfeszítéseik visszafelé sültek el a Jedik és a Köztársaság számára. Malakot felbátorította a Sith korona megszerzése, és folytatta a korábbi mentora által megkezdett hadjáratot. Bár messze volt Revan stratégiai és taktikai képességeitől, valamint nem is tudott Revan sok titkos üzletéről és projektjéről, például a Sith orvgyilkosokról és az akadémiáról a Malachor V-ön, a számok - és a Csillagkohó - az új Sötét Nagyurat igazolták. Még el is dobta katonai hódító és hittérítő hadjáratát egy sorozatnyi vérengzésért, szándékának demonstrálása céljából Malak egy aktív mellékküldetésre is ment a Jedi Bastila Shan elfogására vagy megsemmisítésére, kinek harci meditációjától egyaránt rettegett és elámult. Az új Sötét Nagyúr felismerte, hogy ha nem sikerül az oldalára állítani a nőt és képességeit, akkor meg kell halnia, hogy a háborúja sikerének esélyeit megtartva uralma alá hajtsa a galaxist.

 

Ahogy a Jedik a súlyosan sérült Revanon dolgoztak, beléje ültetve a hitet, hogy a Köztársaság hű katonája és Shan alatt szolgál, Malak saját maga állított csapdát, amit az Endar Spire nevű Hammerhead-osztályú cirkáló vezette kis köztársasági flotta ellen vetett be a Peremvidék Taris nevű világa felett. Az összetűzésben Shan, Revan és Carth Onasi, valamint egy kevés köztársasági katona és legénységi tag elmenekültek a halálra ítélt hajóról, majd egymástól különválva landoltak a Taris felszínének különböző pontjain; Shan valahol Alsóvárosban ért földet, míg az Onsait és Revant szállító kabin Felsőváros egyik gyalogos sétányán csapódott be. Míg Shant a Fekete Vulkarok nevű siklómotoros banda ejtette fogságba, akik rabszolgának akarták eladni őt, Onasi kihúzta a magán kívüli Revant a kabinból és egy elhagyott lakásban rejtette el, ahol 3 napig kómában feküdt.

 

EscapepodkotorMikor az Endar Spire szabadon úszó hidrogénné változott, a Malak alatti földi és űrbeli erők átvették az irányítást a Tarison és egy bolygóméretű karantént iktattak be, Sith hadihajók flottájával véve körbe a bolygót, amiknek automata lézerágyúik megsemmisíthettek minden felszínt elhagyó hajót. Nem lévén más lehetőségük, Carth és az új énnel rendelkező Revan nyomozni kezdtek a Tarison, hogy kiderítsék mi történt Shannal, mivel őt vélték a kulcsnak a Sith-ek végső megállításához - ha az egyáltalán lehetséges volt. Történetesen, a Rejtett Bekek tagjaival dolgozva, valamint Mission Vao és Zaalbar, az alvilágban jártas duó segítségével, a két köztársasági katona támpontot szerzett Shan fogva tartási helyét és okát illetően - azért ejtették foglyul, hogy a Vulkarok begyűjtsék a Tarisi Szezonnyitó siklómotor-bajnokság első díját. Látva a lehetőséget a kiszabadítására, Revan elfogadta Gadon Thek ajánlatát, hogy beszivárog a Fekete Vulkarok bázisára, hogy visszaszerezzen egy siklómotor-hajtómű prototípust, amit a Bekektől elloptak; cserébe Thek, a Bekek vezére engedte Bek cím alatt versenyezni Revant. Miután egy meglepő fordulattal megnyerte a versenyt, mivel látszólag sosem vezetett siklómotorokat korábban, Revant csalás gyanújával megvádolta a Vulkarok vezére, Brejik; mikor Brejik nem akarta kiadni az eddig eszméletlen Shant, a nő az Erővel kiszabadította magát. A kibontakozó tűzharcban Brejik és sok Vulkar meghalt, ez által Shan és Revan szabadon visszatérhettek a lakásra, ahol Onasi, Vao és Zaalbar rejtőztek.

 

Revan ismét felemelkedik 

Á, igen, most már felismerlek titeket. Te vagy a versenyző, aki megnyerte a nagy siklómotoros futamot, roppant ügyes! Mint ahogy a teljesítményed is az azutáni eléggé forró csatában.
- Davik Kang. 

TarisA siklómotor-versenyen zajló akciók jelentős felbolydulást okoztak a tarisi bűnözői elemek között, felkeltve a mandalori zsoldos Canderous Ordo figyelmét, aki eddig a bűnvezér és Tőzsde-vezér Davik Kangnak dolgozott a nemrég felbérelt, híres Calo Nord fejvadásszal. Lehetőséget látva személyes érdekei gyarapítására, mivel Kang nem fizette meg az ígért krediteket, Ordo felajánlott Revannak egy üzletet: cserébe, hogy a csapat betör a Sith-ek által irányított katonai bázisra a Tarison és ellopják a kódokat, hogy egy hajó a Sith-ek által nem zavartatva elhagyja a bolygót, Kang felajánlja nekik magánhajóját, a Dynamic-osztályú Ebon Hawk teherhajót. A megrendelésre épített asztromech droid, T3-M4 segítségével Revan, Shan és Onasi bejutottak a bázisra. Miután eltávolították és legyőzték az uralkodó Sith kormányzót, a trió találkozott Ordóval az alsóvárosi Javyar Kocsmájában. A zsoldos ezután elvitte Revant Kang birtokára. A szándék látszólag az volt, hogy be akar szállni a Tőzsdébe, azonban ez egy csel volt a bejutáshoz. Kang távozásával a csapat elindult ellopni az Ebon Hawkot. Ekkor egy a Tarison rekedt hat mandalori zsoldosból álló csoport megtámadott egy Sith-fosztogatót és néhány Sith-katonát egy újonnan alapított Sith-előőrsön a bolygón.

 

Időközben a bolygó pályagörbéjén Malak egyre idegesebb lett Shan sikertelen felkutatása miatt. Egy kétségbeesett intézkedéssel, és hogy ne essen ki szerepköréből, utasította Saul Karath admirálist, hogy kezdje meg a bolygó szisztematikus bombázását. A némileg hezitáló Karath admirális engedelmeskedett, megjegyezve, hogy pár órát igénybe fog venni a flotta újrarendezése egy ilyen művelet végrehajtásához. Ennek a késésnek komoly ára volt, mivel Revan és Ordo ekkor lopták el Kang szeretett teherhajóját, végezve a bűnvezérrel és látszatra Calo Norddal is, még mielőtt a Sith bombázás megkezdődhetett volna. Turbólézer-lövedékek áradata között repültek, amik hamar egy lángoló pokollá változtatták a városbolygót. Az Ebon Hawk a lakáshoz száguldott, ahol Revan többi társa tartózkodtak, felkapva őket és meredek szögben a csillagok felé vették az irányt. Ahogy igyekeztek elég közel kerülni a hiperűrbe lépéshez és eltávolodni a bolygó gravitációs erőterétől, hat Sith-vadászgép kezdte üldözni őket. Revan a teherhajó hátsó lövegét kezelve gyorsan hazavágta az ellenséges csillagvadászokat, megtisztítva az utat a Dantuin felé.

 

Ekkor a Tarison Revan szokatlan bevillanásokkal nézett szembe a régi emlékeiből; először álmokkal, amiben a halál küszöbéhez vezető események darabjait látta, ezek hamarosan kiegészültek. Miután új énjeként Shannal találkozott először, Revan szemtanúja volt elfogása látomásának, bár akkor nem értette ennek jelentőségét. Ahogy az Ebon Hawk leszállt a Dantuini Enklávénál, Shan elhagyta a hajót, hogy beszéljen az ottani Tanáccsal, hogy jelentse a velük és a bolygóvárossal történteket - valamint Revan látomását is. Nem ez volt az utolsó, hamarosan ezután mindannyian újabb emlékkel gazdagodtak egy álom képébe bújt látomással, amiben Revan és Malak egy közeli romhalmazban álltak, akik "a Csillagkohó titkait" keresték.

 

A Csillagkohó keresése

 

Küldetés a Kashyyykra 

Biztos vagy benne, hogy Revan tényleg meghalt? Mi van, ha elkezdjük tanítani őt, közben pedig a Sötét Nagyúr visszatér?
- Vrook Lamar. 

Felismerve a látomások jelentőségét, hiszen ez volt a céljuk, mikor az elfogott és eszméletlen Revan emlékeit törölték, a Dantuini Enklávé Tanács tagjai azon vitatkoztak, hogy a korábbi lovagot visszafogadják-e a Jedik körébe. Vrook elővigyázatos volt, mert szerinte jól látható az esély arra, hogy Revan visszatér a sötét útra; azonban, miután privát módon beszélték meg az ügyet, a Tanács úgy döntött, hogy visszahívják az amnéziás harcost a körükbe. A következő néhány hónapban Revan intenzív Jedi-gyógyító tréningen esett át, és Shannal dolgozott Zhar Lestin Jedi-mester felügyelete alatt. Miután elsajátította a Jedi Kódexet, új fénykardot készített, majd megkereste és megtérítette a bukott cathar Jedit, Juhanit, Revan bizonyította Lestinnek, hogy készen áll a padawanná váláshoz; miután ez beigazolódott, őt, Shant és Onasit küldetésre szólították, hogy nyomozzanak a Jedik látomásban lévő romok után. Az ott találtak megalapozták azt, amit a Jedi Rend korábban sejtett, hogy sötét átállásuk után Revan és Malak keresték és megtalálták a Csillagkohót egy sornyi Csillagtérkép segítségével. Ezzel a tudással felvértezve kiküldték Revant, Shant, Onasit, Vaót, Zaalbart, Ordót és a visszatért Juhanit a nagyobb galaxisba, hogy rájöjjenek, pontosan merre van a Csillagkohó -, valamint hogy semmisítsék meg azt.

 

Ahogy a csapat a Csillagtérképeket kereste a Tatuinon, a Kashyyykon, a Manaanon és a Korribanon, Shan tarisi szökésének a híre eljutott Darth Malakhoz Calo Nord által, aki épphogy elmenekült a pusztuló világról. Malak és Karath admirális azonnal felbérelték a férfit a Jedi levadászására, elfogására, ha mindez lehetséges, mialatt tegyen meg mindent társai elintézéséhez. Ekkortájt történt az, hogy egy bizonyos másik ember túlélésére tett első utalások is felkeltették a Sötét Nagyúr figyelmét, bár ezt a tényt hétpecsétes titok alatt tartotta. A keresés alatt a Revan vezette csoport Sith-ügynökökbe futott bele, akik között Sötét Jedi csapatok is voltak. Az első Csillagtérkép fellelése után, ami a kraytsárkány barlangjában volt elrejtve a tatuini Homok-tenger keleti részén, Norddal futottak össze. Egy rodiai és aqualish söpredékből álló négyes segítségével próbálta teljesíteni az egyezségét; azonban a két Jedi és Onasi túl soknak bizonyultak számukra és Nordot lemészárolták bérenceivel együtt. Már semmi tennivalójuk nem akadt a sivatagvilágon, ezért az Ebon Hawk legénysége a Kashyyyk felé vette az irányt. A Tatuinon a csapat felelős volt a buckalakók a Czerka bányászatára és Anchorhead polgáraira mért fenyegetés csillapításáért, valamint kiszabadították Mission Vao fivérét, Griff-t és néhány jawát.

 

WookieeuprisingA Csillagtérképekből áradni látszott a sötét oldal aurája, mivel magukba itták környezetüket; a Tatuinon a sötét oldal energiái magához vonták az akkori legnagyobb kraytot, míg a Kashyyykon azt közölte a Revan társaihoz szegődött visszavonult korábbi Jedi, Jolee Bindo, hogy az ősi rakata emlékmű a felelős Árnyékvilág - ahogy a wroshyr-erdők alsóbb szintjeit nevezték - összes veszélyes természetéért. Ahogy Revan és társai folytatták útjukat, a helyiek lázadása elérte őket; a Kashyyykon Revan Bindo és Zaalbar segítségével meggátolta a Czerka Vállalat által folytatott vuki rabszolga-kereskedést.

 

A Manaanon, ahol a selkath faj szigorú közömbös törvényeket tartatott be a kolto-export szankciók alatt, Revan, Shan és Onasi kénytelenek voltak elintézni egy árnyékháború-féleséget, amit a Köztársaság és a Sith Birodalom jelenléte szított a vízi világon. Miután megrohamozták a helyi Sith Nagykövetséget, hogy megszerezzenek egy titkosított adatmodult Roland Wann, a köztársaságiak fődiplomatája számára, Revan bejutási engedélyt nyert a Hrakert Résbe és a Hrakert Állomásra, az ott épült titkos köztársasági létesítménybe, ahol Wann szerint a Manaan relikviái lelhetők. Az óceán fenekén Revan lerombolta az állomást, megsemmisítve a kolto-aratógépezetét, hogy kiengesztelje az Őselődöt és hozzáférjen a térképhez. Azonban mindez nem az volt, ami annak látszott, mert röviddel utána újra összefutott Malak Árnykezével, Darth Bandonnal, akit Shan után küldött Malak, miután Calo Nord halálának híre a Sötét Nagyúr fülébe jutott. A párbajban Bandon és őt támogató két Sötét Jedi lelte halálát.

 

A Jedi Enklávé pusztulása 

A Dantuin most már egy üres temető. Nincs ott semmi, csak egy füstölgő rom és a néhai mestereid szénné égett maradványai!
- Saul Karath admirális. 

Még mikor Revan és társai küldetésüket folytatták, Malak felkészült a Dantuini Jedi Enklávé megtámadására. Habár a sötét oldal elhomályosította a jövőbeli események észlelését, a Dantuini Tanács elég figyelmeztetést kapott, hogy sikeresen evakuálják a legtöbb fontosabb relikviát, holokront és az egyéb ott tárolt dolgot, és hogy maguk is elmeneküljenek. Azonban a Sith ostrom túl gyorsan jött egy rendes visszavonuláshoz; magát az Enklávét szétporlasztotta egy orbitális csapás, mialatt Sith-katonák értek földet a világ leigázásához. Sok Jedit megöltek a vérengzésben; az azt követő Sith okkupáció alatt számtalan civilt felhajtottak, legtöbbjük sosem tért vissza. Ezek csapáshullámok voltak a Rendre, amik továbbgyengítették azt és a Köztársaságot; a Sith-ek csupán jóval a háború után hagyták el a háborút.

 

Elfogás és felismerés 

Mi a leghatalmasabb fegyver annál, hogy egy ellenséget magad mellé állítasz? Hogy a saját tudásukat felhasználod ellenük?
- Bastila Shan. 

Leviathan Ebon HawkA Manaan világa után az Ebon Hawk a Sith sírvilág, a Korriban felé vette az irányt, ahol ismeretük szerint az utolsó Csillagtérkép rejtőzött. Azonban útközben a hajót elfogta a Sith Interdictor-osztályú Leviathan cirkáló, Saul Karath zászlóshajója; miután kirántotta a hiperűrből a hajó gravitációs kút-projektora, a teherhajót megragadta a csatahajó vonónyalábja. Azonban mikor lassan bevontatták a hajót a főhangárjába, Onasi, Shan és Revan mentőtervet kezdtek el kiagyalni; hamarosan amellett döntöttek, hogy az lenne a legjobb, ha a csoport egyik tagja a rabság elkerülésére koncentrálna, vagy ha mégse, akkor szabaduljon ki, majd engedje ki a csapat többi tagját a cellájukból. Karath admirális személyesen vallatta ki Revant, Shant és Onasit, tájékoztatva őket a Dantuini Enklávé pusztulásáról, és meg akarta tudni, hogy a Jedi Tanács milyen küldetéssel bízta meg őket; azonban Shan megkínzása ellenére a Sith flottaparancsnok nem kapott információt, és eszméletvesztéssel járó tortúra után magukra hagyta a foglyokat. Ez alatt az Ebon Hawk legénységi tagjai elszabadultak őreitől. Egy rodiai rab segítségével bejutottak a börtönszint számítógéprendszerébe és feloldották a csapat többi tagját fogva tartó cellákat és energiaketreceket.

 

Az ismét összeállt csapat megszervezte a kitörés következő fázisát. Míg Revan, Shan és Onasi a hajóhídra mentek a vonónyaláb deaktiválásához és a hangár kinyitásához, Ordo a csapat maradék tagjával az Ebon Hawk visszavételéért iparkodott, hogy minél előbb felkészüljenek az indulásra. Átfurakodva a Sith-gyalogosokon és Sötét Jediken, amik elárasztották a hajó parancsnoki fedélzetét, a vezércsoportnak végül űrruhákat kellett magára öltenie és a hidat külsőleg kellett megközelítenie a hajóvázon lévő légzsilipen keresztül. Karath admirálissal szembesülő csapat a hídfedélzeten megkapta a megadás lehetőségét; az ajánlatot azonban elutasították, és egy heves tűz- és fénykardpárbajt provokáltak ki, ami az admirális halálával végződött. Jóllehet az utolsó szavaival a néhai köztársasági tiszt elárulta Onasinak társai valódi kilétét, de nem sok időt takarított meg vele Malak azonnali érkezése előtt, és nem volt esélye elmagyarázni a helyzetet. A hármas próbált kitörni és a parancsnoki fedélzeten keresztül vonultak vissza a hangárszint felé. Sietségük ellenére a trió útját a Sötét Nagyúr állta méterekkel az Ebon Hawktól. Malak éppúgy megdöbbent, mint szórakozott az árulása óta történt eseményeken, majd vígan beavatta Revant a részletekbe, hogy ki is ő valójában - és hogy mi lett belőle.

 

Revan pálfordulása 

Nem tudsz menekülni az elől, ami egykor voltál, Revan! Értsd meg, hogy valamikor te voltál a Sötét Nagyúr - és azóta én vettem át a helyed!
- Darth Malak. 

Shan megerősítette a Sötét Nagyúr szavait, aki részletesen kifejtette saját szerepét a felállított csapdában, és azt a részt is, amiben neki szerepe volt Revan életének megmentésében. Revan elhitte, hogy a nőt a szíve vezérelte, valamint hogy még mindig próbálja előidézni a megváltását, ezért megbocsátott Shannak; ez felingerelte Malakot, aki korábbi mestere attitűdjét gyengének bélyegezte és kimondta, hogy jól tette, mikor elvette tőle a Sötét Nagyúr címet. A páros páncélcsatornák között harcolt a hangárszinten, Revan hátraszorította Malakot, de a Sötét Nagyúr nehezen hagyta magát. Shan utolérte a párbajozókat és közbevágott, Onasi pedig tehetetlenül figyelte, ahogy Shan közbeavatkozva a Sith-nagyúr felé hajította a fénykardját, és unszolta a párost, hogy meneküljenek az Ebon Hawk felé és találják meg a Csillagkohót. Onasi és Revan így is tett; amint a teherhajó a hiperűrbe ugrott, a csapatot a kiderült dolgok sanyargatták és emésztették. Onasi először gyanakvó volt a leleplezéssel kapcsolatban, de megenyhült, mikor a többiek Revan mellé álltak. Shan elfogásával a csapatnak nem volt más választása, mint a Korribanra sietni és megtalálni az utolsó Térképet.

 

A Korriban egy a sötét oldaltól lüktető, sivár világ volt, és az egyetlen jellegzetessége akkor a Dreshdae településnél lévő kis űrkikötő volt, amit a mindenütt jelenlévő Czerka Vállalat működtetett. A közeli Sith Akadémia miatt is kitűnt. Mivel a bolygó bőven a Sith Űrön belül helyezkedett el, a Sith Birodalom volt itt az illetékes; valójában ez azt jelentette, hogy a Sith-ek bármit megtehettek, amit kívántak, nem félve a megtorlástól. De a csapat nem volt célirány híján; a Revan által eddig meglátogatott világokon mindenhol a régi emlékképek víziója jelent meg nála, amik megmutatták, hogy a világon merre található a Csillagtérkép, jelen esetben egy sír volt az. A Dreshdae különböző polgáraival folytatott beszélgetések még több nyomot gyümölcsöztek, és hamarosan tisztává vált, hogy ha meg akarják találni az utolsó térképet és a Csillagkohót, a csapatnak be kell szivárognia az Akadémiára. Történetesen, miután egy vad Sith-tanonc hullájától elvettek egy medált, Revan bejutást nyert az Akadémiára Yuthura Ban, Uthar Wynn twi'lek tanítványa által, utóbbi az Akadémia igazgatója volt. Miután ez megtörtént, Ban és Wynn teljesen tisztában voltak azzal, hogy micsoda és mit jelent a Csillagtérkép; bár a csapat bejutott a Sötét Nagyurak Völgyébe, ez csupán egyetlen lépés volt a jó irány felé. Revan a két Sith-mestertől megtudta, mi minden kell, hogy "teljes értékű Sith legyen", és hogy hozzáférhessen a Térképhez, ami az ősi Sith-nagyúr, Naga Sadow sírjában lapult. Miután megtalálta az ősi struktúrát és végül felfedve a hiperűr-koordinátákat a Lehon-rendszerhez és a rakaták szülőbolygójához, Revan összecsapott a két Sith-tel, aminek végén megölte Wynnt és áttérítette Bant. Miután az Akadémia vezetőssége kikerült a képből, a másik Sith Revan és társai ellen fordult, egy véres csetepatét idézve elő, ami gyakorlatilag kiirtotta a teljes vezető- és diáktestületet.

 

Csata a Rakata Prime-nál 

Itt van, a Csillagkohó. Még sose láttam ehhez foghatót...
- Carth Onasi. 

BattleA Sith Akadémia megtisztítása után a csapat eltűnt a Korribanról, a rakaták eddig ismeretlen hazája felé véve az irányt, ahol a Csillagkohó állomásozott a rendszer primer csillagának pályagörbéje felett. Másutt a Köztársasági Hadiflotta elhajtotta a Sith-eket az Iridoniáról és legyőzte őket a Basilisknál és a Chazwa-rendszernél.

 

Az Ebon Hawk legénysége épp kijött a hiperűrből a Lehon-rendszerben, mikor egy kicsi, féltucatnyi Sith-csillagvadászból álló előőrs megtámadta őket. A hat ellenséges hajó megsemmisítése után a teherhajó akaratlanul átrepült az állomás elsődleges védelmi mechanizmusaként szolgáló szakítómezőn. A hiperhajtóművük megsérült és csak egy fényalatti hajtóművel repültek. Onasi kénytelen volt kényszerleszálláshoz folyamodni a Lehon egyik kisebb szigetén - ugyanazon a szigeten, ahol az Ősök Temploma nyugodott. Néhány összetűzés után az őshonos rakatákkal, köztük Az Egyetlen törzs tagjaival való finoman sem felhőtlen találkozással és a Vén Rakatával való békés kapcsolatfelvétellel, Revan össze tudta rakni az eddig megismerteket az ő - és Malak - utolsó látogatása óta az eddig ismeretlen világon. A Vének segítségével ő, akihez Jolee Bindo és Juhani társult, belépett az Ősök Templomába a szakítómező lekapcsolásához, így a közeledő köztársasági flotta - amit Onasi hívott a landolásuk előtt - nem fog hasonló sorsot szenvedni. A Templom tetején Shannal futottak össze - aki immár Darth Malak Sith-tanítványa volt.

 

Az áttért Shan megtámadta a triót; azonban, miután visszaszorult, próbálta rábeszélni Revant, hogy kövesse, csatlakozzon hozzá a sötét oldalon, hogy megszerezzék Malaktól a Sötét Nagyúr címet; a lány kimondta, hogy a Jedik kimosták Revan agyát és a csatameditációját a saját céljaikra használták fel, valamint hogy féltékenyek voltak kettejük hatalmára. Válaszul Revan nyomatékosan kérte, hogy forduljon el a sötét oldaltól, hivatkozva arra a tényre, hogy ő is így tett. Shan erre feldühödött és visszament a kompjához, majd a Csillagkohóhoz repült vele. Ahogy a trió visszatért a megjavított Ebon Hawkhoz, megbeszélték a történteket; Revan nyíltan felvállalta, hogy meg akarja menteni Shant, és hogy a csapat hagyja el a bolygót, csatlakozzanak a már folyó harchoz. Forn Dodonna admirális vezetése alatt egy Hammerhead-osztályú csatahajókból és köztársasági blokádtörőkből álló erő - A-szárnyú katonai vadászokkal és támadókompokkal karöltve - harcba szállt a Sith armada Interdictor-osztályú cirkálóival és vadászaival, amik felett Varko admirális parancsnokolt.

 

Shadows And LightA Jedik támogatásával, akiket a Dantuini Tanács túlélő tagja, Vandar Tokare vezetett, az Ebon Hawk dokkolt az állomáson; mialatt néhány, velük átszálló Jedi-lovag menekülő utat biztosított, Revan és két társa benyomultak a hatalmas komplexum belsejébe, minden irányból jövő Sith-katonákkal, támadó droidokkal és Sötét Jedikkel küzdve meg. Ahogy a két flotta lefaragta egymást a Csillagkohón kívüli űrben, Revan végül átütötte a külső védelmet, ismét rálelve és konfrontálódva Shannal. A sötét oldalt szolgáló Shan párbajt vívott Revannal; mindazonáltal a Csillagkohó sötét oldali energiái sorozatosan feltöltötték őt minden harci forduló után, de nem tudott a férfi fölé kerekedni. Revan szerelmet vallt a nőnek és bátorította őt, hogy merítsen a kötelékükből az Erőben, és így vissza tudta téríteni Shant, aki unszolásra csatameditációval megsegítette a köztársasági flottát, hogy jóvátegye árulását. A kulcsjelentőségű fordulattal a harc folyása váltott egyet; szakadások kezdtek el képződni a Sith hadi vonalakon, eme a réseket pedig a Köztársaság csillagvadászai és hadihajói kihasználták.

 

Mialatt Shan az erejét a csata állásának megfordítására fordította, Revan felment az állomás legmagasabb szintjeire, hogy megütközzön Malakkal. Miután lesújtott két fogoly Jedire, a Sötét Nagyúr aktivált néhány ősi droid-gyártó gépet; a Sith bezárta a termet és a gyárkomplexum felé menekült. Revan végül átverekedte magát a harci droidok támadásán és deaktiválta a gyárat, előretörve fénykardpárbajban legyőzte Malakot, ami alatt a Sötét Nagyúr próbálta kiszívni a megmaradt Erő-energiát azon sok Jediből, akiket megölt a Dantuini Enklávé megtámadásakor. Azonban Revan saját hatalmával megakadályozta a további elszívásokat. Miután legyőzte korábbi tanítványát a fénykardpárbajban, ő és Shan, valamint Onasi és a többiek beszálltak az Ebon Hawkba és elmenekültek az állomás megsemmisülése előtt. A Csillagkohó pusztulása után az orbitális pályán álló megmaradt Sith erők harci lelkesedése megtört, egytől egyig vereséget szenvedtek; eme akció hatásával a pusztító háború, ami rengeteg életet követelt mindkét oldalon, végre befejeződött. 

Utóhatás


A Jedi Polgárháború megsemmisítette a Jediket. A háború végére jó, ha száz Jedi megmaradt. Sokan estek el harcban… és még többen csábultak el Revan tanaitól.
- Kreia. 

Revan DepartureBár a legyőzött Malak erőit hazavágták a Csillagkohó megsemmisítésekor, a Sith-ekre nem lehetett joggal mondani azt, hogy teljesen legyőzték őket; a megmaradtak közül sokan egymás ellen harcoltak a megmaradt hatalom töredékeiért. Valamint más birodalmak kezdtek el falatozni a meggyengült és vezetés nélküli Sith-ekből, akik látszólag túl elfoglaltak voltak az egymással való viaskodással, hogy egyesült erővel az igazi ellenségek ellen fellépjenek. Ezen eseményekkel a Sith Birodalmat elkezdte visszafoglalni a Köztársaság és azok, akik területre áhítoztak. A Sith-eknek esélyük sem volt visszafordítani ezeket a történéseket és gyors hanyatlásba taszítódtak. Ezen kívül a Jedi Rend is önmaga árnyéka volt; néhányan úgy becsülték, hogy épphogy százan voltak azok a Jedik, akik túlélték a háborút és hűek maradtak a Jedi Kódexhez. A háborúban bolygók pusztultak el galaxis-szerte, a Peremvidék legtávolibb régióitól a Magvilágok pereméig, sok milliárd halottat és sokkal több hontalant hagyva maga után. Ezek a menekültek a galaxisban bolyongtak, sokan a Nar Shaddaan kötve ki, ahol bűnözők, kalózok és rabszolga-kereskedők áldozatává váltak; mindkét oldal veteránjai, megfosztva a hadseregtől vagy a harci céloktól, szabadúszó pilótákként, zsoldosokként, martalócokként vagy piti bűnözőkként keresték a kenyerüket.

 

Helyreállítás és újjáépítés 

Egy standard hónapon belül a Köztársaság összeomlik. Nem a szecesszió, vagy a háború miatt, hanem egyszerűen azért, mert hiányzik az önmaga fenntartásáért szükséges infrastruktúrája.
- G0-T0. 

Röviddel a Jedi Polgárháború vége után a Galaktikus Szenátus új főkancellárt iktatott be, Tol Cressát, aki a rekonstrukció és a rehabilitáció platformján irányelveket adott ki olyan munkákra, mint a Telosi Újjáépítési Projekt, és ezt az erőfeszítést egy tömegnyi ithori vállalta el Chodo Habat Erő-adeptus irányításával, hogy helyreállítsák a Telos IV felszínét. Az azt követő években a hatalmas Fellegvár Állomás, és alatta a projekthez szükséges sok Újjáépítési Zóna formát öltött. Az ithoriak gondoskodása alatt a Telos kezdte a felépülés jeleit mutatni, azonban a helyzet megváltozott, mikor a Czerka Vállalat fokozatosan átvette a projekt irányítását a profit érdekében. Végül a Köztársaság kezdett túl sokat vállalni a helyreállítási törekvésekkel; a Hadiflotta még mindig szánalmasan gyenge volt, és sok stratégiai, de félreeső világ egyre kevésbé lett biztonságos azon egyszerű okból kifolyólag, hogy nem volt meg a védelemhez szükséges ember és anyag. A helyzet romlani kezdett olyan világokon, mint a Dantuin, amit csúnyán megviselt a Sith okkupáció, és az Onderon, ami érthetetlen okokból elkerülte a Sith-ek haragját. A bűnöző elemek, mint amiket a Tőzsde és a huttok reprezentáltak, áthatóbbak voltak, mint valaha, és megfelelő bűnüldözés híján a galaxisban, kezdték megépíteni saját mini-birodalmaikat; ez hozzájárult a galaxis infrastruktúrájának további gyengüléséhez.

 

Egy ismeretlen veszély és Revan búcsúja

 

A háború vége után Revan az Erőn keresztül egyre több elveszett emléket kezdett visszanyerni a Jedik törlési céljaiknak dacára. Mikor a Köztársaság próbálta megsemmisíteni a Sith Birodalom utolsó nyomait, elküldve egy különítményt nagyjából egy évvel a háború vége után a Korribanra, de csupán üres sírokat tártak fel, amiket a halott Sith-ek maradványai hintettek be, a néhai Sötét Nagyúr emlékezett egy veszélyre, amivel az Ismeretlen Régiókban találkozott: az Igazi Sith Birodalommal. Hátrahagyva szerelmét, Shant, valamint a háború végén a mellette szolgáló embereket, és minden tulajdonát, Revan elhagyta az ismert űrt, hogy saját maga nézzen szembe ezzel a veszéllyel. A száműzött Jedi-mester, Kreia, aki még padawan korában tanította Revant, elment megkeresni őt és megtalálni a választ arra, hogy miért hagyta hátra a Köztársaságot, ami ellen háborút szít; végül a nő is megtalálta a Malachor V-öt és miután megfertőzték a sötét energiák, elkezdte megformálni a Sith Triumvirátust.

 

Az Első Jedi Tisztogatás 

Háborúban állunk, de ez nem hasonlít egy háborúhoz sem, amikben korábban harcoltunk - még nem is találkoztunk a támadóinkkal a csatatéren. Az ellenség valahogyan az Erőn keresztül céloz be minket, lecsap, majd visszavonul az árnyékba. Az összegyűlt Jedik, akár egy jelzőfény, vonzzák őket.
- Vrook Lamar. 

A Jedi Polgárháború lezárása utáni években a meggyengült Rend még betegesebb lett a legyőzött Sith Birodalom rejtett töredékeinek akcióitól. Bár szervezetlenek és erős vezetés híján voltak, Revan életben maradt Sith-bérgyilkosai kóbor Jedikre kezdtek vadászni, egyedi hatalmukat felhasználva, hogy egy másik lényben érzékeljék és kiszívják az Erőt. Mikor Kreia átállt a sötét oldalra és Darth Traya lett belőle, az Árulás Úrnője, megtalálta és felélesztette ezt az elfelejtett Sith kultuszt; Darth Sion, a "Kín Nagyura" és Darth Nihilus, az "Éhség Nagyura" nevű tanítványaival, belülről próbálta rohasztani a Köztársaságot, előregördítve számos incidenst, amik később az Első Jedi Tisztogatásként lettek nevezetesek. Néhány tettét akarata ellenére segítette elő Atris, a Jedi Tanács egyik utolsó túlélője; ezek az incidensek magukba foglalták a miralukák világa, a Katarr elpusztítását, ami0azt eredményezte, hogy Nihilus az erejével az összes életet megsemmisítette a világon, köztük az ott gyülekező Jediket. Atris azt tervezte, hogy a rejtett veszélyt úgy próbálja meg leleplezni, hogy kiszivárogtatja a Jedi-találkozó helyét és idejét, de ez kudarcba fulladt és azt eredményezte, hogy a túlélő legerősebb Jedi-mesterek legtöbbe lemenekült Nihilus éhsége elől.

 

Öt évvel a háború után a száműzetett korábbi Jedi-lovag, akit a Rendből a Mandalori Háborúkban való részvétele miatt dobtak ki, visszatért az ismert űrbe. Akkor került a Sith Triumvirátus tevékenységei körébe, mikor tudomást szereztek létezéséről, mégpedig onnan, hogy Atris kiszivárogtatta helyzetét a HoloNeten és a többi adatbázison. Ez az úgynevezett "Jedi Számkivetett" kénytelen volt nem csak a mandalori konfliktus hagyatékával megküzdeni, aminek segített véget vetni, hanem a Jedi Polgárháborúval, amiben nem vett részt. Ama tény dacára, hogy sokan akarták megölni, a Számkivetett és követői a bukás gátjaivá váltak, amire a Köztársaság kétségbeesetten áhítozott a túlélés érdekében. A Dantuinon, a Nar Shaddaán, az Onderonon és a Teloson tett akciói arra szolgáltak, hogy megerősítsék a Köztársaság kapcsolatait, valamint hogy eltompítsák a Sith-ek feltámadását. A Jedi Rend, ami már majdnem kihalt Darth Traya és a többi Sith-nagyúr intrikái miatt, általa született újjá. Azonban történetesen az Ismeretlen Régiókba is elment, Revant és a harcot keresve, amit a férfi űzött az igazi, sötétben időző veszély ellen, a galaxis feltérképezetlen régióiban. 

A Jedi Polgárháború hagyatéka


A Jedi Polgárháború sok szenvedést hozott a galaxisra, s Malak és Revan ellenünk felhalmozott erői korlátlannak látszottak. Sok világ pusztult el, kereskedelmi útvonalak bomlottak fel és a köztársasági flotta majdhogy megtizedelődött. Míg azt suttogták, hogy Revan és néhány másik köztársasági hős és Jedi legyőzte Malakot, sok tekintetben Malak már győzedelmeskedett.
- Mical.

A Jedi Polgárháború sok különböző fronton dúlt galaxis-szerte, valamint kínt és halált hozott világok százaira, és addigra a legpusztítóbb konfliktusként vonult be a galaktikus történelembe. A konfliktus hagyatéka jól éreztette magát a körül-belül négyezer évvel későbbi Galaktikus Polgárháborúban is, mialatt a Sith Birodalom sok különböző hajtása és frakciója próbálta átvenni a maga módján az irányítást a galaxis felett - vagy csupán erősnek lenni saját államukban. Ezen kívül a kb. háromszáz évvel későbbi Nagy Galaktikus Háború előtt, az Új Sith Háborúkban, 2-3 évszázaddal a Jedi Polgárháború után, a sötét oldal erői ismét ilyen mértékű galaktikus konfliktust kezdeményeztek.

 

Végül a Sith Palpatine tényleg képes volt belülről meghódítani a Köztársaságot, Sith-irányítású Birodalommá formálva át azt, és a sötét oldal létezésének és uralmának folyamatos fejlesztése mellett döntött. Mielőtt legyőzte a Sötét Testvériséget, Darth Bane ősi elődje, Darth Revan Sith-nagyúr élettapasztalatait kereste, és még YU 137 körül Darth Krayt ugyanazon ősi tanács után kutatott az Erő sötét oldalával kapcsolatban, jóllehet csak azoktól, akik korábban éltek és, mint például Darth Nihilus esetében, kiemelkedővé váltak a Jedi Polgárháború után.

Küzdő felek


Revan Sith Birodalma

 

SvgAz Új Sith Birodalom Revan túlélő erőiből szerveződött a Mandalori Háborúk végén a hadihajóikkal egyetemben, ami exponenciálisan nőtt. Ez nagyrészt a Csillagkohó felfedezésének és alkalmazásának volt köszönhető, de a meghódított és egyéb világokból beömlő önkéntesek is közre játszottak. Az új Sith hadsereg magja, ami a mandaloriak ellen fellépő Jediknek hűséget esküdőkből álltak, semmint azokból, akik háttérben maradtak, köztük néhányan a legjobb és legfényesebb köztársasági háborús vezetők közül. Az olyan tábornokok, mint Derred és Mon Halan, és admirálisok, mint Saul Karath, átalakították Revan hódító haditerveit olyan taktikákká, amikkel csatákat lehetett nyerni, felhasználva a köztársasági hajókról és működésről szóló tudásukat, hogy a korai stádiumban sornyi megsemmisítő győzelmet érjenek el.

 

Röviddel az után, hogy Malak elárulta és elfogta Revant és a Jediket, a Sith Birodalom könyörtelenül folytatta a Köztársaság ostromát. Malak jobban preferálta korábbi mestere mindent átfogó víziójának elhagyását annak érdekében, hogy az összes ellene lévőt nyíltan lemészárolja és végleg eltörölje. Ugyanakkor Malak és parancsára a Sith hadsereg óriási része és néhány Sötét Jedi Bastila Shan elfogására vagy megölésére kezdett összpontosítani, akinek mesteri csatameditációja messze azon kevés dolognak bizonyult, ami sakkban tartotta a Sith-ek előretörő erejét. Még akkor is folytatódott a vadászat, mikor az újraprogramozott Revan nekilátott a feladatnak, amit a Jedi Tanács állított eléje - hogy megtalálja a Csillagkohót. Azonban a végén a Rakata Prime-i csatában, a visszatért Revan, aki társaival és a Forn Dodonna admirális által irányított Köztársasági Hadiflottával együtt harcolt, győzedelmeskedett régi tanítványa felett egy párbajban. A Csillagkohó megsemmisítése után Revan régi Sith Birodalma gyorsan széttöredezett, a vezérek és kegyencek siettek, hogy rátegyék a kezüket a megmaradt hatalom néhány szeletére. Idővel a köztársasági erők hozzávetőlegesen egy évvel a háború után megérkeztek a Korribanra, de csak a tátongó ürességet és a halott Sith-ek rongyos holttesteit lelték fel. Az első Jedi Tisztogatás idejére a más világokon rejtőző sok megtört maradványt megreformálta a Sith Triumvirátus.

 

Jedi Rend

 

Jedi SymbolMég negyven év múltán is a Nagy Sith Háborútól lábadozva, amely galaktikus méretű tűzvész sok tagjuk bukását és halálát jelentette, a Jedi Rend hezitált a Mandalori Háborúkba való belépést illetően. Helyette Revan vezetésével rengeteg ifjabb lovag, ráadásul még néhány mester is fogta magát és elhagyta a Rendet, csatlakozva a mandaloriakkal harcoló köztársasági erőkhöz a Peremvidéken. Ezen események alatt a Jedi Főtanács próbálta azonosítani a veszély természetét, ami a mandalori invázió mögött lappangott, bár végül a teljes Rend nem kötelezte el magát a harcokhoz. Ez a tétovázás kísértette őket, mikor három évvel a háború után Revan és Malak visszatértek az ismert űrbe régi flottájuk élén, amit a Csillagkohó által gyártott hajók, vadászok és harci droidok tömérdek sokasága gyarapított.

 

Habár a háború kibontakozásával Darth Revan Sith-orvgyilkosai az árnyékban munkálkodva Jediket raboltak el vagy öltek meg, esetleg addig kínozták őket, amíg át nem adták magukat a sötét oldalnak és csatlakoztak Revanhoz, majd később Malak Sith Birodalmához. A Tanács Jediket küldött ki annak reményében, hogy módot találnak a látszólag megállíthatatlan Sith előrenyomulás meggátolásának, azonban sokan nem tértek vissza sose, valószínűleg a Revan által kreált orvgyilkosok vadászták le és ölték meg őket. A Sötét Nagyúr elfogásakor, újraprogramozva és újra alávetve őt a Jedi-tréningnek, a Tanács kiküldte Revant a Csillagkohó megtalálására, és annak felfedezése esetén vezesse oda a köztársasági erőket a megsemmisítésére. A háború befejeztével a Jedik megpróbáltatásai még messze nem értek véget, a csata végére, amiben a Csillagkohó megsemmisült, épphogy száz Jedi maradt életben. Ezek a számok még akkor is csökkentek, mikor a Sith-ek magukat irtották, mivel Revan orvgyilkosai aktívak maradtak; később a Konklávéval megesett katasztrófa a Katarron és a Sith Triumvirátus további tisztogatása csaknem kiirtották a Rendet. Azonban a Számkivetett visszatérte új életet lehelt a megtört Rendbe, és azok, akiket a nő az Erő útjain tanít, felveszik a Jedik palástját.

 

Galaktikus Köztársaság

 

RepublickotorA Jedi Rendhez hasonlóan a Köztársaság sem volt felkészülve a Revan új Sith Birodalmával való szembeszálláshoz. A Mandalori Háborúk alatti óriási veszteségek, az infrastruktúrák elvesztése és a katonaság által elszenvedett bénító csapások tetejében, a Köztársaság még nem heverte ki az Exar Kun és a Krath által okozott Nagy Sith Háborút. Egy olyan ellenséggel nézve szembe, ami korábban megcsillogtatta legjobb tudását a katonai technológiában és vezetésben, amit a Csillagkohó eddig nem ismert ereje bővített, a Köztársaság nem tudott egyebet tenni, mint a legjobbját nyújtja a harcban, bár győzelmek szinte nem is nagyon voltak részéről. A dolgok kezdtek kissé megváltozni, mikor Bastila Shan bevetette mesteri csatameditációját a Flotta támogatásáért, segítve nekik védekezni a Sith-ek ellen, hogy azok legalább elveszítsék teljes fölényüket; a segítségével a Köztársaság hadserege pár győzelmet is el tudott érni.

 

Ahogy a háború elérte delelőjét, valamint Revant halottnak nyilvánították és Malak most már pusztító háborúskodásra koncentrált egy egyszerű hódító háború helyett, a helyzet egyre szörnyűbbnek kezdett látszódni. Még mikor az újraprogramozott és újból kitanított Revan megkísérelte visszaszerezni tudását a Csillagkohóról, a Köztársaság még így is épphogy kitartott; a messzi küzdelmekben a hadiflották elvesztéséről szóló jelentések rendszeresen érték a Dantuini Jedi Enklávét. A háború utolsó csatája után úgy tűnt, hogy a Köztársaságot a legnagyobb vihara rengette meg, azonban mindez csak a látszat volt. A jól kitervelt terv ellenére, hogy a Jedi Polgárháborúban megtépázott világok helyreállítását és újjáépítését elősegítsék, öt évvel később a Köztársaság az azonnali összeomlással nézett szembe, de ezúttal nem a háború miatt, hanem egyszerűen attól, hogy nem képes önmagát fenntartani. A vállalati érdekek, a bűnszervezetek, a szakadár mozgalmak és még a Sith-ek rejtett maradványainak akciói is hozzájárultak a galaktikus kormány belső gyengítéséhez. Azonban, nagyrészt egy száműzött Jedi-lovagnak köszönhetően, számos kulcsvilágon ezen aktivitások nagy része megszűnt, és a Köztársaság ismét kezdett megerősödni, mint a galaxis domináns hatalma. 

Sith kulcsfigurák


Darth Revan

 

RevanDLotSRevan egy kimagasló tehetségű és karizmatikus Jedi-lovag volt, általánosságban kora egyik legerősebb Erő-használójának tekintették. Egy titokzatos alak volt, mikor úgy tartotta kedve, és sok kortársbeli Jedi-mestere, köztük Zhar Lestin, Dorak és a Kreiaként ismertté vált nő tanításait kereste. Mikor a mandaloriak megkezdték Új Keresztes hadjáratukat, Revan magára vállalta a Peremvidék szélén kibontakozó események felügyelését, majd végül kiérdemelte a Jedi Tanács haragját, amiért saját maga akart nyomozásba kezdeni. Még mielőtt a mandaloriak közvetlen támadást indítottak a Köztársaság ellen, győzködte a Jediket a beavatkozásra, azonban a háború kitöréséig az üzenetét nem vették tudomásul. Követőket rajzott maga köré, akik "a Revansisták" voltak, majd háborúba indult; nem sokkal a belekeveredése után a konfliktus állása megváltozott, a Köztársaság kezdte meggátolni a mandaloriak előrenyomulását és végül vissza is szorították őket.

 

A háború után azért ölelte magába a sötét oldalt - legalábbis néhányan ezt hitték -, hogy egy hatalmasabb gonoszt akadályozzon meg a galaxis meghódításában. A Sith-ek új Sötét Nagyura elindította hittérítő hadjáratát, amiben kiteljesedtek hihetetlen taktikai és stratégiai képességei. Nyílt hadviselésbe való kezdés mellett - aminek okai mások számára ismeretlen maradtak - próbálta a lehető legjobban megkímélni a katonai és civil infrastruktúrát, és a Sith-nagyúr politikai merényletekre kötelezte el magát. Az orvgyilkosai és merénylő droidjai olyan politikusokat vettek célba, akikről az volt a véleménye, hogy destabilizáló hatással vannak a Köztársaságra. Az erősebbekkel saját maga szállt szembe, és saját kezűleg ölte meg őket. Az őt majdnem elpusztító csapda után, Revan Sith-nagyúrként élt életéről szóló emlékei ki lettek mosva az elméjéből, mialatt a dantuini akadémián gyógykezelték; ennek eredményeképp egy olyan emberré vált, aki a Köztársaság hű ügynökeként hitte magát. Azonban a következő év folyamán Revan kezdte visszanyerni elveszett emlékei és identitása töredékeit, amely szilánkok kalauzolták őt a Csillagkohó keresésénél. Miután összetűzött régi tanítványával, amiben megismerte igazi nevét és természetét, Revan mindezek ellenére a fény útján maradt. A szerepe biztosította megváltását a Jedi Polgárháború befejezésében, valamint Malak legyőzésében és a bukott Shan visszatérítésében. Ugyanakkor az összes emléke visszanyerésével Revan elhagyta az ismert űrt olyan okok miatt, amit sosem tett közzé, és talán többé már nem látják ismét.

 

Darth Malak

 

Malakcrop2Darth Malakot korábban az Alek nevű Jedi-lovagként ismerték, régi barátja, Revan tanítványa lett nem sokkal azelőtt, hogy a páros megkezdte Jedi-toborzó kampányát a mandaloriak elleni harchoz a Peremvidéken. Bár a maga módján erős Jedi volt, stratégiai és taktikai képességei elmaradtak társáétól, valamint társa bölcsességének és karizmájának is a híján volt. Azonban a Mandalori Háborúk alatt másokhoz hasonlóan fontos eleme volt a Jedik belekeveredésének sikerében, és mikor Revan átállt a sötét oldalra, először ő csatlakozott hozzá az útján, fejest ugorva a Sith-tanokba. A Jedi Polgárháborúra Malak olyan kegyetlenné és brutálissá vált, mint mestere, ha nem jobban, és fűtötte az ambíció, hogy végül kitúrja mentorát és barátját a Sötét Nagyúr cím alól, és eszerint cselekedett még akkor is, mikor a Jedik megkísérelték elfogni Revant. Malak megparancsolta a hajójának, hogy lőjön a zászlóshajó hídjára, megölve minden ott lévőt Bastila Shan és Revan kivételével.

 

Mikor a Sith-ek Sötét Nagyura cím az övé lett, Malak a mentora által megkezdett háborút folytatta, bár utóbbi parancsnoki és hadvezetői képességeit nem sikerült átvennie. Míg Revan a finomságot, ravaszságot és a megfelelő erő használatát preferálta győzelmei megszerzéséhez, Malak egyszerű, brutális erőre hagyatkozott, ezt a stratégiai és taktikai váltást a Csillagkohó növekedő produktivitása tette lehetővé. Mikor nagyobb atrocitások elkövetésére sarkallta seregét, Malak megszállott lett Bastila Shan megtalálása és lehetőleg elfogása iránt, akinek csatameditációja messze az egyik legjobb apró bíztató jele volt a Köztársaságnak a háborúban. Végül teljesült óhaja a csata alatt, amiben Saul Karath, Malak legfőbb admirálisa meghalt, majd elvitte az elfogott Shant a Lehonra, ahol kínzó és csábító tanokat használva tanítványává kovácsolta a nőt. Azonban nem sokkal ezután a megtért Revan, oldalán a köztársasági flottával, odaért a világra. A kirobbanó masszív csatában Shan megtért és Malak, aki korábbi mesterével konfrontálódott, egy epikus csatában vesztette életét.

 

Saul Karath

 

SaulSaul Karath admirális a Köztársasági Flotta egyik kitüntetett tisztje volt a Mandalori Háborúk kezdete előtt, ő volt az egyik első vezető parancsnok, aki nyílt hadviselésben szállt szembe a mandaloriakkal a serrocói csatában, amiben a tömör köztársasági flotta túlterhelődött és a bolygó híres stereb városai sugárzással fertőzött kráterekké váltak. Mikor Revan és Malak Jedi-lovagok, valamint követőik csatlakoztak a harci törekvésekhez, Karath történetesen az egyik alárendeltjük lett. A háborút végigszolgáló admirális tekintélyes eszét alkalmazta a harcban, és végül a mandaloriak legyőzésében. Mikor felettesei átálltak a sötét oldalra a Malachor V-ön történt konfliktus után, és később mikor parancsnokságuk alatt megkezdték újraszervezni a köztársasági erőket saját Sith Birodalmukká, Karath csatlakozott hozzájuk, majd a Sith-flotta főparancsnoka lett.

 

Egy utolsó hűségi tesztként Karath azt a parancsot kapta Malaktól, hogy vigye a flottát a Telos IV-re és követelje ki a megadását, és visszautasítás esetén teljes egészében pusztítsa el a bolygót. A helyzet az utóbbivá vált és a parancsait követő Karath és flottája szüntelenül bombázta a bolygót, míg az egy sebhelyes és veszedelmes kődarab nem lett, amit egy savas, mérgező atmoszféra lengett be. Karath haszna beigazolódott azoknak, akikhez csatlakozott, korábbi védence szava járásával hamarosan ilyen jelzővel illették: "az egyik ok, ami miatt a Sith-ek ennyire jól teljesítettek a háborúban". Kis idő múlva Malak a peremvidéki Taris világ megsemmisítésével bízta meg őt, egy végül sikertelen erőfeszítésben, hogy megakadályozzák Bastila Shan elszökését a bolygóról. Történetesen akkor érte el a vég, mikor elkapta a Revan és társai által használt Ebon Hawk transzportot, akik a Csillagkohó hollétét keresték; a zászlóshajóján Revan, Shan és Carth Onasi szálltak vele szembe, majd nem sokkal halála előtt felfedte Revan identitását a Jediknek. 

Köztársasági kulcsfigurák


Bastila Shan

 

Bastilaphotoshoot2Bastila Shan egy tanítvány volt a Mandalori Háborúk kitörésekor, valamint kiképzését folytatta a Dantuini Jedi Enklávén, mikor Revan és Malak elmentek háborúzni, és a nő csatameditációs képességei még nem mutatkoztak meg. Ahogy érettebbé vált az Erőben, szentül hitt abban, hogy a Jedi Tanács nem fog a konfliktus részesévé válni. Azonban a Jedi Polgárháború kitörésére elérte a lovagi rangot, egyre ügyesebbé válva a csatameditáció művészetében. Ez idő alatt kezdett aktívan részt venni a Köztársaság korábbi szövetségesei és bajtársai elleni küzdelemben. A képességeit felhasználta, hogy éppen elegendő mértékben elejét vegye a Sith-eknek, hogy azok nehogy totális dominanciát érjenek el. Mikor a helyzet riasztó lett, neki kellett vezetni egy kis Jedi csapásmérő csapatot egy küldetésen, hogy Revan zászlóshajójába beszivárogjanak, míg néhány kis erejű köztársasági csatahajó a Sith-eket csalták csatába. Darth Malak árulása ellenére Shan az Erővel meg tudta akadályozni Revan életszikrájának elillanását, elszállította az eszméletlen Revant a súlyosan megrongálódott csatahajóról, majd a Dantuinra menekültek.

 

Az eme tett által kreálódott kötelék tette lehetővé, hogy Shan érzékelje az újraprogramozott Revan gondolatait és érzéseit, ezért kijelölték őt, hogy kísérje el a következő útjára a Csillagkohó megtalálásához. Azonban elfogták a különben sikeres kísérlet alatt, mikor az Ebon Hawk legénysége elszökött a Leviathan nevű Sith Interdictor hajóról, Karath admirális zászlóshajójáról. A nő egy hét alatt csábult át a sötét oldalra, és Darth Malak tanítványa lett, aki a csatameditációs képességeit a Csillagkohó által gyártott végtelen sorozatú flottánál akarta kamatoztatni. Ez után kétszer szembesült Revannal, egyszer az Ősök Templománál a Lehonon, majd ismét a Csillagkohón; Revan ugyanakkor meríteni tudott az Erő-kötelékükből és az egymás iránt érzett szerelemből, hogy a nőt visszaállítsa a világos oldalra. A megváltást megtestesítő cselekedetként Shan ismét fókuszálta csatameditációját, ezúttal azért, hogy a leharcolt köztársasági flottának segítsen megsemmisíteni a Csillagkohót. Azonban a háború után kezdte megérteni, hogy Revan emlékezett valamire abból az időből, mikor Sötét Nagyúr volt, a köztük lévő kapocs által futó pillantásokat ragadott meg abból, amire a férfi visszaemlékezett. Nem sokkal azelőtt, hogy elindult az Ismeretlen Régiókba, Shan, aggódva, hogy Revan nem tér vissza majd, kérte a T3-M4-es asztromech droidot, hogy találjon valakit, aki tud segíteni neki, amit a droid teljesített, mégpedig a Száműzött Jedi formájában.

 

Carth Onasi

 

CarthCarth Onasinak a Telos IV volt az otthona, és a Köztársasági Hadiflottában szolgált a Mandalori Háborúk kirobbanásakor, a hadnagyi rangot a serrocói csatában nyújtott teljesítményéért kapta. Karath admirális pártfogoltjaként már híres emberként harcolt a konfliktusban, sok kitüntetést szerezve a háború folyamán. Onasi azon kevés katona egyike volt, akik hűek maradtak a Köztársasághoz a Malachor V után, de sokkot kapott, mikor Karath kinyilvánította, hogy "saját túlélésére gondol", bár nem azonnal értette meg, hogy a mentora próbálja a Sith-ek oldalára édesgetni. Onasi nehezen viselte az árulását, de ami a foreosti csatában történt, és különösen szülőhazája bombázása, amiben felesége, Morgana meghalt és a fia, Dustil is eltűnt, nagyon erős bosszúvágyat keltett benne Revan Sith emberei, főleg Karath ellen.

 

Az Endar Spire-on állomásozott Shannal, valamint tudtán kívül Revannal, a már parancsnok Onasival, végül a Tarison kötött ki a csatahajó pusztulása után. Miután elmenekült a világról, ő és az Ebon Hawkon lévők a Dantuinra siettek, ahonnan idővel elindult Revannal, Shannal és a többiekkel a Csillagkohó helyzetének felkeresésére. A teherhajó pilótájaként szolgálva ő is sikeresen elmenekült korábbi mentora hajójáról, miután ott volt az esély, hogy csatában szembe szálljon Karath-tal. Bár a meglepetés, hogy akivel utazott, az tulajdonképpen Revan, megzavarta őt, mindazonáltal nem űzte el a küldetésről, vagy Revan szándékairól való véleményét. Shan volt az, aki segítségül hívta a köztársasági erősítéseket a Lehon-rendszerben a Csillagkohó megsemmisítésére, és Onasi tanácsolta, hogy Forn Dodonna és Vandar Tokare vegyenek részt a kirobbanó csatában. A háború vége után admirálisi rangra léptették elő és - Revan parancsai szerint járva el, mielőtt eltűnt az ismert űrből - a Köztársaság helyreállítási törekvései felett vette át a vezetőséget. Öt év múlva a Telos IV-es csatában vett részt, az utánpótlás flotta parancsnokaként, amit azért küldtek ki, hogy megállítsa Darth Nihilus támadását a Fellegvár Állomás ellen.

 

Vandar Tokar

 

VandarfullVandar Tokare egy nagyra becsült Jedi-mester volt, aki helyet foglalt a Dantuini Enklávé Tanácsban és a Jedi Főtanácsban, valamint a Jedi Rend egyik legelső vezetője is volt a Mandalori Háborúk idején. Sok kortárs mesterével megegyezően óvatosságot tanácsolt, mialatt felbecsülték a madnaloriak a Köztársaságra néző fenyegetését. Nem tudta és nem is akarta felfedni az ő és Tanácsbeli társainak félelmeit a közelgő háborúról, vagy terveiről a konfliktusba való belekeveredés ügyében, ő, csakúgy, mint a Jedi Tanács tagjainak többi része, nem támogatta Revan és követői vágyát a háborúba való belépéshez a Köztársaság oldaláról.

 

Az utána következő Jedi Polgárháborúban Tokare felügyelte a Jedi Rend erőfeszítéseit a Köztársaság harcának támogatásánál, a Revan és Malak vezette Sith-ek ellen. Engedélyét adott arra, hogy Revant próbálják meg elfogni, emellett a Tanács döntése felett is ő elnökölt, hogy az eszméletlen Revan emlékeit a Sith-ek ellen fordítsák. Később, mikor a kilétéről nem tudó Revant a Dantuini Tanács elé vezette Bastila Shan, Tokare féken tartotta a jelen lévő mestereket, Dorakot, Vrook Lamart és Zhar Lestint, nehogy véletlenül bizonyos információkat elhintsenek; akkor Revan valójában az egyetlen jelenlévő volt, aki nem tudott a Tanács döntése mögötti igazságról. Tokare azzal zárta le a Tanács ülését, hogy Revant a Jediknek újra ki kell tanítani, és szintén ő volt az, aki útjára indította az Ebon Hawk legénységét a galaxisba, hogy lenyomozzák a Csillagkohót. A többi mesterrel megszökve a támadás elől, amit Darth Malak indított a Dantuin ellen, visszatért a Jedi kontingens élére, ami részt vett a Rakata Prime-i csatában. Közel 5 évvel később odaveszett a rengeteg többi Jedivel a Katarri találkozón, mikor Darth Nihilus a hatalmát felhasználva az összes életet megsemmisítette a bolygón, hogy éhségét táplálja. 

A színfalak mögött


Chris Avellone szerint a visszamenőleg alkalmazott "Jedi Polgárháború" név az Obsidian Entertainment cégtől jött, és elsőre elfogadta a LucasArts és a Lucasfilm, azzal magyarázva, hogy a háború elsősorban a Köztársaság és a Sith Birodalom között folyt, utóbbi pedig főleg a Köztársaság korábbi erőiből tevődött össze. Ráadásul egy újabb galaktikus polgárháborúnak is lehet tekinteni, amiben a Jedik - világosak és sötétek egyaránt - jelentős szerepet játszottak mindkét oldalon. A The History of the Mandalorians nevű referenciacikkre hivatkozva, amit Abel G. Peña írt és a Star Wars Insider 80-as számában jelent meg, a Jedi Polgárháborút a mandaloriak úgy ismerték, hogy "a Csillagkohó háborúja".

 

A Jedi Polgárháború utolsó részének rengeteg részletkérdését a játékos választásai határozzák meg a Star Wars: Knights of the Old Republic című videojátékban. Még ha a játékos tetszőleges rendben találja meg a Csillagtérképeket, kívánság szerint utazva bolygóról bolygóra, az egyszerűség érdekében ez a cikk azt feltételezi, hogy a csapat a Tatuin, a Kashyyyk, a Manaan és a Korriban sorrendjében halad, mielőtt a Lehonra repülnek. Míg a sztori kánon verziója a helyreállt Revant ábrázolja, aki a galaxis megmentőjévé válik, egy alternatív sötét oldali befejezés is létezik, amiben Revan döntése szerint visszaveszi a Sötét Nagyúr címet, miután megölte Malakot.

 

Drew Karpyshyn, a Heritage of the Sith című cikkében, ami a Star Wars Insider 88-as számában jelent meg, azt állítja, hogy "Revan és Malak 20 éves hadjáratba fogtak, hogy a Jedi Rend 'zsarnokságának' egyszer, s mindenkorra véget vessenek". Bár Karpyshyn valójában a főíró volt a BioWare-nek dolgozva a Star Wars: Knights of the Old Republic sztoriján, ez a szám nem igazán illik bele a játék folytatásába írt idővonalba, valamint a Knights of the Old Republic képregény-sorozatba, amit a Dark Horse Comics jelentetett meg. A Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force című kiadványban lévő információ azt sugallja, hogy ez egy tévedés lehet Karpyshyn részéről, vagy hogy a Heritage cikk egy in-universe perspektívából íródott, ami maguk a Sith-ek szemszögét tükrözi. 

Megjelenések


 • "Shadows and Light" — Star Wars Tales 23 (Duron Qel-Droma látomása)
 • "Iridonian Darkness" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • The Betrayal of Darth Revan
 • Knights of the Old Republic: Opportunities
 • Az elveszett Sith törzs: Őrszem (Csak említve)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic (Első megjelenés)
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (Először azonosítva, mint Jedi Polgárháború)
 • Timeline 1: Treaty of Coruscant (Csak említve)
 • Timeline 8: The Jedi Civil War (Hologramon jelenik meg)
 • The Old Republic: Végzetes Szövetség (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Onslaught (Csak említve) (Kódex-bejegyzés)
 • Darth Bane: A pusztítás útja (Csak említve)
 • Darth Plagueis (Csak indirekt megemlítés)
 • Jedi — The Dark Side 1 (Csak említve)
 • Star Wars: Empire at War (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption (Csak indirekt megemlítés)
 • Legacy of the Force: Bloodlines (Csak említve) 

Források


 • Knights of the Old Republic: Prima's Official Strategy Guide
 • Chronicles of the Old Republic (Először azonosítva, mint Régi Köztársasági Felkelés)
 • Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: Prima Official Game Guide
 • The History of the Mandalorians (Először azonosítva, mint a csillagkohó Háborúja)
 • The New Essential Chronology (Először azonosítva, mint a Második Sith Háború)
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force
 • Evil Never Dies: The Sith Dynasties
 • "Heritage of the Sith" — Star Wars Insider 88
 • Starships of the Galaxy, Saga Edition
 • Threats of the Galaxy
 • "Behind the Threat: The Sith, Part 1: Portrayal" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • "Payback" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • Knights of the Old Republic Campaign Guide
 • The Force Unleashed Campaign Guide
 • "Czerka 431" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • "Permanent Demotion" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • "Korriban Creatures" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • Jedi Academy Training Manual
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 22
 • The Essential Atlas
 • Scavenger's Guide to Droids
 • Galaxy of Intrigue
 • The Unknown Regions
 • Miraluka a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Nar Shaddaa a The Old Republic Holonet-en (eredeti változat)
 • A Jedi útja
 • XS Stock Light a The Old Republic Holonet-en (eredeti változat)
 • Darth Malak a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Bastila Shan a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Carth Onasi a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • HK-47 a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Forge a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • The Art and Making of Star Wars: The Old Republic
 • The Journal of Master Gnost-Dural
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • Sithek könyve
 • HK-51 a The Old Republic Holonet-en
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook (Csak indirekt megemlítés)
 • "So Uncivilized: Great Gunslingers in Star Wars, Part 1," The Official Star Wars Blog (link)
 • "Slugthrowers: An Overview of Popular Music and Musicians in a Galaxy Far, Far Away, Part 1," The Official Star Wars Blog (link)
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • Star Wars: Age of Rebellion Core Rulebook (Csak indirekt megemlítés)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000