darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

Jedi Kódex (Legendák)

Legendák

A Jedi Kódex kimondja, hogy adjak egy utolsó esélyt nektek, gengszterek! Szíveskednétek csendben velem jönni?
-Obi-Wan Kenobi 

A Jedi Kódex egy magatartáskódex volt, ami segítette megalapozni, szabályozni és képviselni minden Jedi általános viselkedését. Bár valamikor a Jedik története során átment egy apró, de lényeges változtatáson a leírt dogmák tekintetében, a kódex alap szövegösszefüggése és jelentése – felidézve az önfegyelmet, a toleranciát, az együttérzést, a harmóniát és a békés felfedezést – változatlan maradt. 

Mantra


A Kódex egyik kulcsrészlete egy ötsoros mantra volt. A mantra számos változata létezik, de az eredeti változat ez volt: 

Érzelem van, azonkívül béke.
Tudatlanság van, azonkívül tudás.
Szenvedély van, azonkívül higgadtság.
Káosz van, azonkívül harmónia.
Halál van, azonkívül az Erő. 

A finomított verziót Odan-Urr alapozta meg és Homonix Rectonia írta le a Korai Manderon Időszak alatt, ami talán a legismertebb volt: 

Nincs érzelem, béke van.
Nincs tudatlanság, tudás van.
Nincs szenvedély, egyensúly van.
(Nincs káosz, harmónia van.)
Nincs halál, az Erő van.
- A Jedi Kódex (Odan-Urr meditációi alapján) 

(*)A negyedik sor " Nincs káosz, harmónia van," el lett távolítva néhány Jedi-írásból. Mara Jade Skywalker temetésénél például ezt a sort elhagyták.

A kódexnek volt egy hosszabb változata is:

Nincs érzelem; béke van.
Nincs tudatlanság; tudás van.
Nincs szenvedély; higgadtság van.
Nincs halál; csak az Erő van.
Egy Jedi nem cselekszik személyes érdekből, vagy gyarapodásból, hanem a tudásra és a felvilágosodásra törekszik.
Egy Jedi sosem cselekszik dühből, haragból, félelemből, vagy agresszióból, hanem higgadtsággal és békével az Erőben.
A Jedik a béke őrei a galaxisban.
A Jedik mások védelmére, sosem támadásra használják erejüket.
A Jedik tisztelik az élet bármely formáját.
A Jedik másokat szolgálnak, nem uralkodnak mások felett, a galaxis javát szolgálva.
A Jedik a tudáson és a gyakorláson keresztül törekednek az önfejlesztésre.

A kódex másik változata YE 32-ben: 

A Jedik a béke védelmezői a galaxisban.
A Jedik a hatalmukat védekezésre és védelmezésre használják, sosem mások megtámadására.
A Jedik minden életet tisztelnek, minden formában.
A Jedik másokat szolgálnak, nem uralkodnak felettük, hogy a galaxis javára váljanak.
A Jedik törekednek az önfejlesztésre a tanulásuk és kiképzésük alatt. 

Luke Skywalker nagymester kissé módosította ezt a kódexet a Jedi Rend újraalapításakor a Galaxisban: 

A Jedik a béke védelmezői a galaxisban.
A Jedik a hatalmukat védekezésre és védelmezésre használják.
A Jedik minden életet tisztelnek, minden formában.
A Jedik másokat szolgálnak, nem uralkodnak felettük, hogy a galaxis javára váljanak.
A Jedik törekednek az önfejlesztésre a tanulásuk és kiképzésük alatt. 

Különféle dogmák


Itt olvasható számos különféle dogma, amik nincsenek megemlítve a Kódexben, de a Jediknek illett ismerni azokat.

 

 • Egy Jedi a civilizációk védelmezője, és szükségtelenül nem engedheti meg egy adott civilizáció elpusztulását.
 • Egy Jedi az Erőt tanulásra és védekezésre használja, sosem agresszióra vagy személyes haszonra.
 • A Kódex egyik kiegészítése szerint "Egy Jedi nem cselekszik önös érdekből."
 • A fénykard a Jedi Rend tagjainak szimbóluma.
 • Ha egy Jedi aktiválja a fénykardját, készen kell állnia egy élet kioltására.
 • A Jedik nem házasodnak (néhány kivétellel), hogy elkerüljék a ragaszkodást és – Vergerére hivatkozva – hogy ne alkossanak olyanokból dinasztiákat, akik hatalmasak az Erőben. Ugyanakkor, a Rend történelmének számos periódusában, valamint az Exar Kun előtti korszakban és Luke Skywalker újjáépített Jedi Rendjében a házasság nem volt tiltott. Ennek ellenére a cölibátust kötelező volt a Rend történelmének számos periódusában.
 • A Jedik tisztelik egymást, és minden életformát.
 • A Jediknek muszáj a közösség érdekeit az egyének szükségletei fölé helyezni.
 • Egy Jedinek muszáj védelmeznie a gyengét és a védtelent a gonosztól.
 • A Jediknek muszáj együttműködniük csata vagy krízis esetén.
 • A Jediknek nem lehetnek vágyaik; önuralmat kell mutatniuk.
 • A Jediknek tilos mások felett uralkodni, bár a Köztársaság vége felé volt néhány vita erről, hogy az aktuális Kódex része volt-e.
 • Egy Jedi-mesternek nem lehet egynél több padawanja. Ezt a sajátos törvényt a Régi Sith Háborúk után hozták be, mivel a legtöbb ősi mesternek, mint Arca Jeth, Thon, Vodo-Siosk Baas és Krynda Draay nem kellett ennek alávetnie magát. Meetra Surik is sok tanítványt képzett ugyanakkor az Erő-érzékenységüknek miatt, és mert a galaxisnak égető szükséglete volt a Jedikre. Ugyanakkor egy mester és egy tanítvány volt a mérték YE 32-re. De mivel Luke Skywalker Akadémiájában mesterhiánnyal küzdöttek, az volt a szükséges, hogy számos padawan legyen egy mesternél, erre példa Jaden Korr és Rosh Penin kiképzése Kyle Katarn alatt.
 • Míg a Kódex nem említett maximális életkort a padawanok tanítvánnyá fogadásához, Simikarty Jedi-mester befolyásoló értelmezéseket írt a Kódexhez, amik rengeteg korlátozást iktattak be; idővel a Kódexes értelmezései kombinálva lettek a Kódexszel magával. Revan idejében a tanítványokat a fiatal gyermekkorukban vették fel. Az Új Sith Háborúk vége után irányelvvé vált, hogy a tanítványokat csecsemőkorukban vegyék el, ami ellentmondásosnak bizonyult a Renden kívüliek számára. Viszont Nomi Sunrider felnőttként kezdte el a tanulását, ahogyan a Száműzött Jedik tanítványai tették, valamint sokan az Új Jedi Rendnél.
 • Egy Jedi nem öl meg egy levágott karú ellenfelet, például úgy, ahogy Anakin Skywalker kivégezte Dooku grófot.
 • Egy Jedi nem áll bosszút, mint ahogy Anakin tette a buckalakók ellen.
 • Egy Jedi nem ragad meg a múltban, ahogy azt Anakin tette, amikor olyan rossz emlékeket használt fel - például amiben Padmé majdnem orvgyilkosság áldozata lett -, hogy fenntartsa elhatározását Nute Gunray és a Független Rendszerek Konföderációjának megsemmisítésére.
 • A Jedik nem hisznek a foglyaik megölésében. 

A Kódex követése


A Jedik az engedelmesség láncaiba verik magukat. Engedelmességgel tartoznak a Jedi Tanácsnak, engedelmességgel tartoznak a mestereiknek, engedelmességgel tartoznak a Köztársaságnak. A világos oldal hívei még hisznek is abban, hogy alá kell vetniük magukat az Erőnek. Ők csupán az Erő akaratainak eszközei, egy magasabb rendű cél rabszolgái.
- Darth Bane, a Jedi Kódexet összehasonlítva a Sith Kódexszel. 

Önfegyelem

 

Az önfegyelem volt a Jedik viselkedésének egyik kulcstényezője, és a Jedi-padawanoknak ezt tanították már kicsi korukban. A kezdő leckék hasonlóak voltak ahhoz, amiket egy átlagos tanulónak meg kellett tanulnia; ugyanakkor, ahogy a tanulók előrehaladtak, a leckék sokrétűségét is megtapasztalták.

 

Az önteltség legyőzése 

A mások elfogadása nem biztosíték. Mint bárki mást, egy Jedit a viselkedése alapján fogadnak el, vagy nem. A Jedi, aki elhiszi, hogy ő fontosabb másoknál, ez csupán azt bizonyítja, hogy a véleményét semmibe kell venni.
- Dooku. 

A Jediknek meg kellet tanulniuk azt, hogy bár képesek voltak használni az Erőt, nem jobbak azoknál, akik nem voltak képesek alkalmazni. A Jedik megtanulták, hogy csak azért voltak Jedik, mert néhányan vették a fáradságot a kitanításukért, nem azért, mert mások felett álltak, és hogy egy Jedi-mester csak azért volt Jedi-mester, mert figyelmen kívül hagyta az önhittség érzését és magába zárta az Erő akaratát.

 

Az önhittség legyőzése 

A túlzott magabiztosság szerinti gondolkodás hibás, mert a Jedik nem vesznek minden lehetőséget számba. Megértheti hamarosan a feladatot, a társai támogatását, és a sikere hatásait, és még talán tervezni is fog a váratlan tényezőkre – de nem sikerült megértenie a saját képességeit. Csak a sikerre tervezett, mert arra következtetett, hogy a bukás szóba se jöhet. Minden Jedinek minden feladatnál fel kell készülnie a lehetséges kudarcra.
- Vodo-Siosk Baas. 

Sok fiatal Jedi-tanonc, míg az Erő ösvényeit tanulták, elkezdtek hinni abban, hogy minden sikerülni fog nekik. Sok fiatal Jedi meghalt a feladatok alatt, amik túl nehezek voltak számukra, nem ismerték fel, hogy az Erő csak azoknak igazán határtalan, akik határtalan megértő képességgel rendelkeznek.

 

A kishitűség legyőzése 

Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd. De ne próbáld.
- Yoda. 

Az ifjú Jedik azt is megtanulták, hogy a kishitűség legalább annyira veszélyes, mint az önhittség. Bár ellentmondásnak tűnhet az önhittség legyőzésének céljához képest, egy Jedi először a sikerre tervez, majd a kudarcra. Azok a Jedik, akik mindig a bukásra terveztek, várható volt a vereségük, és gyakran csupán minimális erőfeszítéseket alkalmaztak – eleget, hogy elmondhassák azt, hogy megpróbálták.

 

A makacsság legyőzése 

Egy fénykardpárbajt ne a győzelem és vesztés szempontjából szemléljetek. Minden párbajnak sok, sok kimenetele lehet. Amikor csak a győzelemre koncentráltok – fénykardpárbajokban, vagy bármi másban -, beszennyezitek a győzelmet. A győzelem rosszabb lesz, mint a vereség. Jobb veszíteni, mint nem tisztán nyerni. És mindig jobb egy párbajnak békésen véget vetni, mint győzni vagy veszíteni.
- Rekpa De. 

Egy Jedinek mindig készen kell állnia arra, hogy elfogadja a vereséget, ha a győzelem ára nagyobb a vereség áránál. A Jedik azt tanították, hogy mindig jobb egy párbajnak békésen véget vetni, mint győzni vagy veszíteni.

 

A vakmerőség legyőzése 

Tanuljátok meg felismerni, hogy mikor nem fontos a gyorsaság. Akkor fontos a verseny, mikor elsők vagytok; mindig a saját sebességeteken mozogjatok. Nem szükséges, hogy mindig az első ütést vigyétek be, hogy az első megoldást megadjátok, vagy hogy előbb elérjetek egy célt bárki másnál. Tulajdonképpen, néha az a lényeges, hogy utolsóként vigyetek be egy ütést, hogy tiétek legyen az utolsó szó, vagy hogy ti érjetek oda utoljára.
- Wiwa. 

Sok ifjú Jedi, akikből hiányzott az önuralom, mindig készen álltak aktiválni a fénykardjukat és egyenesen fejest ugrani a csatába. Kitűztek egy célt és azért rohantak, bármely figyelem nélkül a láthatatlan veszélyekre vagy más lehetőségekre. És ezért tanulták meg a Jedik, hogy a sebesség nem feltétlenül vezet sikerhez.

 

A kíváncsiság legyőzése 

Az Erőt arra használd, hogy az Erő akaratát elégítsd ki – ne a saját kíváncsiságodat.
- Odan-Urr. 

Sok tapasztalatlan Erő-használó arra használta az Erőt, hogy a kíváncsiságukat kielégítsék, mások ügyeibe belemártva magukat. A vájkálás azt a tiszta üzenetet adta, hogy a Jedi más magánélete felett érezte magát. A Jedik azt tanulták, hogy bár az Erő használatával való mások titkainak finom leleplezése néha szükséges lehet, nem kellene magától értetődő dologgá válnia, mivel a közvéleményben hatalmas bizalmatlanságot okozhat a Jedikkel szemben.

 

Az erőszak legyőzése 

Egy Jedi az Erőt csak tudásra és védekezésre használhatja, sosem támadásra.
- Yoda. 

Jó néhány kiképzésben lévő Jedit összezavart a támadás, védekezés és az erőszakosság jelentése. Ezért az Ifjaknak azt tanították, hogy a Jedi agresszió, vakmerőség, düh és gyűlölet nélkül is oda tud vágni. Egy Jedinek megengedett volt az önvédelemből való életkioltás – csak ha nem volt más választása. Bár a Jedi oktatók azt tanították a tanoncaiknak, hogy a gyilkolás a körülményekre való tekintet nélkül nem válhat hétköznapivá. Az agresszió legyőzéséhez – akár harcban is - egy Jedinek meg kell vizsgálnia minden más lehetőséget, köztük a megadást, mielőtt halálos erőt alkalmaznának. Azon Jedik, akik függtek a gyilkosságtól, az Erő Sötét Oldalához közeledtek.

 

A külső lojalitás legyőzése

A Jedi az Jedi, mindenekelőtt és felett. Ha egy Jedi megossza a figyelmét az Erő akarata és mások akarata között, az a katasztrófa előrehozatala.
- Hoche Trit. 

Minden Jeditől el volt várva, hogy annyi külső zavart távolítsanak el az életükből, amennyi csak lehetséges. Például a Rend csak akkor fogadott be lehetséges padawanokat, mikor ők kisgyerekek voltak; túl fiatalok voltak ahhoz, hogy már erős kapcsolatokat formáljanak és tilos volt nekik alárendelt kapcsolatokat létesíteni a későbbi életük során. A Jediknek tilos volt házasodni különleges felmentés nélkül, erre példa a cereai Ki-Adi-Mundi Jedi esete, akinek meg volt engedve, hogy számos careai nővel házasodjon a népe alacsony születési rátája miatt. A Jediknek tilos volt politikai tárgyalásokon felszólalniuk vagy ajándékokat elfogadniuk. Azt tanították nekik, hogy a hűségük csak a Jedi Rendhez köti őket, semmi máshoz.

 

A materializmus legyőzése 

Viselem az öltözékemet, tehát nem fázom; viselem a fénykardomat, tehát biztonságban vagyok; és elég kreditem van a következő étkezésemig, tehát nem vagyok éhes. Ha az Erő többet akar nyújtani nekem, megtalálja a módját, hogy tudassa velem.
- Kagoro. 

A Jediknek tilos volt néhány elengedhetetlen tulajdonnál többet birtokolniuk. Két ok miatt; mert elvonják a Jedit az Erőtől, és másodszor, ahogy egyre feljebb kerültek a ranglétrán, a Jediknek kötelező volt előzetes bejelentés nélkül is küldetésekre indulni, és ezért rengeteg tárgy nagy súllyal járt. Ritka volt egy Jedi számára, hogy többet vigyen magával, mint amit egyszerre el tud magával cipelni.

 

Felelősség

 

Ha egy Jedi uralkodik az önfegyelmén, akkor kezdhet felelni a tetteiért. Azon Jedi, akit elkerül a felelősség, sosem taníttatott, és azon and Jedi, aki elfogadta azt, sosem utasította el a kiképzést.

 

Becsületesség gyakorlása 

Legyen igazság a szíved és az Erő között. Minden más mulandó.
- Surenit Kli'qiy. 

A becsületesség volt a legelső felelősség, amit a törekvő Jediknek tanítottak. A Jediknek szabad volt elferdíteni az igazságot, ha a helyzet megkövetelte számukra, bár ez annyira minimálisan mehetett végbe, amennyire csak lehetett. Egy becsületes Jedi mindig őszinte volt magának, a mesterének, a Tanácsnak.

 

Tartsd be az ígéreteidet 

Adj többet, mint ígérsz. A legjobb mód ezt meghatározni azt, hogy sokat adsz, még ha semmit se ígérsz.
- Tho-Mes Drei. 

A Jediknek azt oktatták, hogy ha ígérnek valamit, mindig készen kell állniuk megtartani azt, vagy más helyzetben kárpótolni. Ezért egy Jedi sosem tett ígéretet, ha nem volt biztos benne, hogy be tudja tartani. A Jedik bátran konzultálhattak a mesterükkel, mielőtt ígéretet tettek.

 

Tiszteld a padawanodat 

Jó parancs volt, ifjú padawan.
- Obi-Wan Kenobi a padawanjának, Anakin Skywalkernek. 

Egy Jedi mesternek szükséges volt tudni, hogy tisztelettel kell bánnia a padawanjával. Sosem dorgálhatja meg a padawanját nyilvánosan, és nem is büntethette meg a padawanját, ha nem értett vele egyet. Másrészről egy mesternek illett dicsérni a padawanját, főleg mások jelenléte előtt. Ez növeli a padawan magabiztosságát, és megerősíti a köteléket mester és tanítvány között.

 

Tiszteld a mesteredet 

Kérlek, bocsáss meg, mester. Nincs jogom vitatkozni veled a fiúról. És köszönöm, hogy érettnek tartasz a próbákra.
- Obi-Wan Kenobi Qui-Gon Jinn-nek. 

Ugyanezen az alapon a padawanoktól elvárták, hogy nagy tiszteletet mutassanak a mestereik iránt, főleg mások előtt. A padawanok azt tanították, hogy okoskodás szintjén ne ellenkezzenek a mestereikkel, és amikor másokkal beszélnek, a padawanok csak akkor szólítsák meg a mestereiket, amikor egymást megszólították. Ez megkímélte a mestert, hogy bocsánatot kérjen a padawanja viselkedése miatt.

 

Tiszteld a Jedi Tanácsot 

Most be kell tartanom az ígéretet, amit még Jedi-lovagként tettem – ez nem előreléptetés.
- Yoda mester, miután meghívták, hogy csatlakozzon a Jedi Főtanácshoz. 

Bár a Jedi Főtanács volt a Jedi Rend legnagyobb elismert tekintélye, a Jedi Főtanács nem lehetett mindenütt egyszerre. Ezért, amikor a Tanács egy Jedit küldetésre indított, a Jedi a Tanács nevében szólalt fel és azt képvielte. A Tanács kénytelen volt felelni a Jedi szavaira és válaszaira, és a Jedinek vigyáznia kellett, nehogy nehéz helyzetbe hozza a Tanácsot, valamint hogy ne mutasson szörnyű tiszteletlenséget a Tanácsnak.

 

Tiszteld a Jedi Rendet 

Mikor egy Jedi nyilvánosan rosszul viselkedik, egy szemtanú gondolhatná, hogy, 'Ha ez a Jedi képviseli az egész Rendet, akkor egyszerűen egyik Jedi sem méltó tiszteletre.' Egy találkozón egy második Jedi, aki szebben viselkedik az elsőnél, ugyanaz a személy gondolhatná, hogy, 'Ez azt jelenti, hogy a Jedik fele jó, a másik fele pedig rossz?' Ha az összejövetelen egy harmadik Jedi úgy viselkedik, mint a második, az egyén azt gondolhatná, hogy, 'Az első Jedi akkor kivétel volt?' Ily módon csak sok Jedi jó magaviseletéről gondolhatja a közönség, hogy a rossz Jedik nem szokványosak. Ennek alapján sok Jedinek kell feledtetni egy hibáját.
- Odan-Urr. 

Minden Jedi általi tett tükrözi a Rendet. A jótékonyságok emelték a Rend hírnevét, de a rossz viselkedés néha javíthatatlan kárt okozott. A Jedik megtanulták, hogy emlékezzenek arra, hogy akivel valaha találkoztak, még nem láttak Jedit korábban, és hogy a Jedi konkrét cselekedetei befolyásolhatják a Jedi Rend, mint egész megítélését.

 

Tiszteld a törvényt

 

A Jedik egyik legfontosabb szabálya az volt, hogy őrizzék a békét és az igazságot a Köztársaságban, és hogy egyik Jedi sem áll a törvény felett. A Jediktől elvárt volt, hogy úgy kövessék a törvényt, ahogyan másoktól elvárnák azt. A Jedik megszeghették a törvényeket, de csak akkor, ha az elengedhetetlen volt, és csak akkor, ha viselik a következményeket…

 

Tiszteld az életet 

Hallgass az Erőre, Cade. Egy mindenekelőtt az életet védi.
- Kol Skywalker. 

A Jediktől elvárt volt, hogy semmi esetre se kövessenek el gyilkosságot. Bár, ha egy élet-halál küzdelemben harcoltak, a Jedi ölhetett, hogy teljesítse a küldetését. Ezt a tettet nem bátorították, mivel egy élet kioltása a sötét oldalt erősítette; ugyanakkor, ha a tett indokolt volt – ha mások életét mentette meg, vagy ha a Jedi az Erő akaratából cselekedett -, akkor a világos oldal erősödött egyaránt. A Jediktől elvárt volt, hogy gondoljanak azokra, akiket megöltek, és hogy gondoljanak a halálukkal okozott szenvedésekre. Egy Jedi, akit nem érdekeltek az áldozatai, a sötét oldal ösvényén haladt.

 

Közszolgálat

 

Bár a Jedik az Erő szolgálatáért éltek, őket a szenátus támogatta, mert a közösségi érdekeket szolgálták. Ha egy Jedi képtelen volt az Erőt használni, tovább szolgálhattak, mert ez volt a kötelességük. Az Erő létezésének ténye, és hogy a Jedik annak legtermékenyebb és legodaadóbb gyakorlói voltak, megerősítették szándékukat, hogy jóra használják.

 

Kötelesség a Köztársaság iránt

 

Bár a Jedik és a Köztársaság különböztek egymástól, és a Jedi Rendnek nem volt hatalma a Köztársaság felett, a Jedik a Köztársaságot szolgálták, és elvárható volt, hogy megszilárdítsák a törvényeit és ideáljait, és hogy védelmezzék a polgárait. Ugyanakkor a Rend tagjai nem viseltek rangot a Köztársaság hierarchiájában, és csak akkor szolgáltak, ha megkérték őket arra; minden más esetben félreálltak. Ez a furcsa megállapodás a két fél között oly sokáig tartott, hogy senki se tudta, hogy hogyan és miért jött létre.

 

Segítség nyújtása

 

A Jedik hálásan segítették azokat, akiknek szükségük volt támogatásra, amikor csak lehetséges volt, és elvárt volt tőlük, hogy képesek legyenek gyorsan rangsorolni. A Jedik azt tanulták, hogy egy élet megvédése fontos, de sok élet megvédése még fontosabb. Ez az alapelv nem azt jelentette, hogy egy Jedinek le kell tennie más célokról minden körülmények között, hanem csupán azt, hogy egy Jedinek a legjobbat kell nyújtania, hogy bizonyítsák, hogy segítik azokat, akik a legjobban rászorulnak.

 

A gyengék védelmezése

 

Hasonlóképp egy Jeditől elvárt volt, hogy megvédjék a gyengéket azoktól, akik elnyomják őket, kezdve a csekélyebbtől, hogy az alsóbb rendűeket keseríti valaki, egészen a legkomolyabbig, amikor egy fajt nyomnak el. Ugyanakkor a Jedik azt tanulták, hogy emlékezzenek arra, hogy nem minden úgy van, ahogy látszik, és hogy tisztelniük kell más kultúrákat, még ha nem is egyeznek a Jedik moráljával vagy etnikai szabályával. A Jediket óva intették, hogy ne avatkozzanak be a hatáskörükön kívüli területekbe, és hogy mindig vegyék figyelembe a tetteik következményeit.

 

Támogatás nyújtása

 

Időnként elkerülhetetlen volt a Jediknek félreállni és hagyni, hogy más emberek védjék a gyengéket, még ha a Jedik úgy is érezték, hogy kiváló munkát végeznének. A Jediknek azt tanították, hogy szóval vagy tettel segítsenek, ahogy a helyzet megkívánja, és akkor nyújtsanak támogatást, ha szükséges, akkor ártsanak, ha elkerülhetetlen, és csak akkor érveljenek, ha a józan ész hiányzik. A Jediknek emlékezniük kellett arra, hogy az Erő bámulatos fegyverét viselték, és hogy fel kell készülniük arra, hogy csak jóra használják. 

Különféle dogmák


A Jedik más olyan dogmákhoz is ragaszkodtak, amelyek nem voltak az eredeti Jedi Kódex részei:

 

Kristály dogma

 

LightsaberConstruction CW14A kristály dogma egy olyan mantra volt, amit hagyományilag a Jedik szavaltak el, miközben a tanoncaikat figyelték, ahogy a fénykardjaikat összeszerelik. Ugyanakkor ez nem volt állandó, mivel egy különálló hagyomány szerint a Jedi-tanoncok a fénykardjaikat egyedül, más társaságán kívül kell fabrikálniuk és összeszerelniük, a mestereik utasítása vagy közbelépése nélkül. 

A kristály a penge szíve.
A szív a Jedi kristálya.
A Jedi az Erő kristálya.
Az Erő a szív pengéje.
Mindez összefonódik.
A kristály, a penge, a Jedi.
Egyek vagyunk. 

A színfalak mögött


A Jedi Kódex alapjai a Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág című filmhez nyúlnak vissza, amiben Luke Skywalker elmondja a "Jedi-esküt", mielőtt elutazna a Bespinre. Ha a filmben megjelent volna, a fogadalom így szólt volna: 

Én, Luke Skywalker, becsületemre és a lovagok testvériségének hitére esküszöm, hogy az Erőt csak jóra használom, örökké megvetem, sosem állok át a Sötét Oldalra; hogy az életemet a szabadság és az igazság ügyére áldozom. Ha megszegem ezen esküt, az életem az elmúlásé lesz, most és a jövőben. 

Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja videojáték változatában, a Serra Ketóval való harc közben a tanító hologramok, amik a Jedi Kódexet ismétlik, hibásak lehetnek, mert mikor bekapcsolódik egy "Kard Kristály", sötétebbé vázolja a Jedi Kódexet általa; pl. Nincs halál, az Erő van, amit lecseréltek a következőre: A halál…az Erő. 

Megjelenések


 • Star Wars: Knights of the Old Republic
 • The Old Republic: Revan
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
 • The Old Republic: Végzetes szövetség (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic
 • The Sixth Line: Part One a The Old Republic hivatalos honlapján (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • The Sixth Line: Part Two The Old Republic hivatalos honlapján (cikk) (háttérlink az Archive.org-on)
 • The Old Republic: Megsemmisítés
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan (Csak említve)
 • Darth Bane: A pusztítás útja
 • Legacy of the Jedi (Csak említve)
 • Jedi növendék sorozat
 • Darth Maul: A vadászó árnyék
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (Csak említve)
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (ifjúsági regény)
 • Jedi Quest sorozat
 • Kirajzás
 • Precipice a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link a Suvudu-n) (Csak említve)
 • Töréspont
 • Jedi próba
 • Star Wars: The Clone Wars 7: In Service of the Republic, Part 1 (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja, 2. évad, 13. rész – "A kísértés útja" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja, 3. évad, 19. rész – "Ellentámadás" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja, 3. évad, 20. rész – "Menekülés az Erődből" (Csak említve)
 • "Mask of Iron" — Star Wars: The Clone Wars Comic UK 6.44 (Csak említve)
 • Padawannabes (Csak említve)
 • The Way of the Force (Csak említve)
 • The Dark Side Beckons (Csak említve)
 • A Mon Alone
 • A Hero Seeks Not Vengeance
 • Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith videojáték
 • Coruscanti éjszakák I: A Jedik alkonya
 • Coruscant Nights III: Patterns of Force
 • The Last Jedi
 • Star Wars: The Force Unleashed (Jedi Temple Mission DLC)
 • Domain of Evil
 • "Domain of Evil" — Classic Adventures: Volume Two (Újranyomás)
 • "The Most Dangerous Foe" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Uhl Eharl Khoehng" — Star Wars Adventure Journal 8
 • The Jewel of Yavin (Csak említve)
 • A Birodalom örökösei (Első megjelenés)
 • Sötét oldal
 • Én, a Jedi
 • Hazugságok pajzsa
 • Junior Jedi Knights: The Golden Globe
 • Junior Jedi Knights: Lyric's World
 • Junior Jedi Knights: Promises
 • A túlélők keresése
 • The New Jedi Order: Destiny's Way
 • Dark Nest I: The Joiner King (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Inferno
 • Fate of the Jedi: Abyss
 • Fate of the Jedi: Vortex
 • Fate of the Jedi: Apocalypse
 • Star Wars: Legacy 15: Claws of the Dragon, Part 2 (Csak említve)
 • Star Wars: Legacy—War 4 

Nem-kánon megjelenések


 • "Mythology" — Star Wars Tales 14
 • "Nobody's Perfect" — Star Wars Tales 20 (Csak említve) 

Források


 • Star Wars: The Roleplaying Game (Először említve)
 • The Star Wars Sourcebook
 • Star Wars Campaign Pack
 • Lightsaber Dueling Pack
 • Heir to the Empire Sourcebook
 • Star Wars: A szerepjáték (Második kiadás)
 • The Star Wars Sourcebook, Second Edition
 • Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim
 • "Smugglers of the Outer Rim" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Star Wars: The Roleplaying Game, Second Edition, Revised and Expanded
 • Tales of the Jedi Companion
 • Star Wars Gamemaster Screen, Revised
 • "Alien Encounters" — Star Wars Adventure Journal 13
 • "Use the Force: Jedi Trivia Quiz" — Star Wars Galaxy Magazine 13
 • Star Wars Episode I: The Phantom Menace Scrapbook
 • Star Wars I. rész: Jedi-lovag vagyok
 • Star Wars Roleplaying Game Core Rulebook
 • Star Wars Roleplaying Game Revised Core Rulebook
 • Power of the Jedi Sourcebook
 • The Official Star Wars Fact File 107 (JED7-10, The Jedi Code)
 • Star Wars Gamer 2
 • Star Wars Official Poster Monthly
 • The Dark Side Sourcebook
 • Coruscant and the Core Worlds
 • Hero's Guide
 • Star Wars Roleplaying Game Saga Edition Core Rulebook
 • Threats of the Galaxy
 • Star Wars Fandex Deluxe Edition
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Jedi Academy Training Manual
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: There Is No Emotion)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Harmony)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Knowledge)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Peace)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Serenity)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: There Is No Death)
 • A Jedi útja
 • "Family Tradition" — Star Wars Insider 130
 • The Journal of Master Gnost-Dural
 • Jaesa Willsaam a The Old Republic Holonet-en
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • Totally 20: The Phantom Menace
 • Sith-ek könyve
 • "Back From the Depths!" — Star Wars Insider 132
 • The Essential Guide to Warfare
 • "Classic Moment" — Star Wars Insider 137
 • Star Wars: Sith Wars

Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000