hagyatek_banner_1460x342_a.png

Galaktikus Birodalom (Legendák)

GalacticEmpireLogo_.jpg
Galactic Empire
Általános adatok
Típus:
 • Örökletes alkotmányos monarchia (de jure)
 • Sötét oldali magokrácia (de facto)
 • Emberközpontú önkényuralmi birodalom (de facto)
Vezető(k): Palpatine császár (de facto)
Államfő: Galaktikus császár (YE 19 – YU 11)
Kormányfő: Nagyvezír (YE 19 – YU 4)
Főparancsnok:
 • Galaktikus Császár
 • Főparancsnok (YE 19 – YU 4; YU 8—)
 • Katonai Végrehajtó (YU 10 – YU 11)
Végrehajtó szervezet:
 • Birodalmi Uralkodótanács (YE 19 – YU 4)
 • Nagymoffok Legfőbb Tanácsa (YU 5)
 • Ideiglenes Uralkodótanács (YU 11)
 • Birodalmi Bolygókormányzók Testülete (YU 11)
Törvényhozó testület:
 • Birodalmi Szenátus (YE 19 – YE 0)
 • Birodalmi Bolygókormányzók Testülete (YU 11 körül)
Pénznem: Birodalmi Datary
Főváros:
 • Birodalmi Központ
 • Orinda (Thrawn Konföderációja)
 • Byss (Sötét Birodalom)
Hivatalos nyelv: Birodalmi Alapnyelv
Hivatalos ünnep: Birodalom Napja
Alapítva: YU 19 (16:5:23)
Megszüntetve: YU 12
Újra alapítva: YU 44 körül, a Fel-dinasztia alatt
Kronológiai és politikai adatok
Korszak:
 • A Birodalom felemelkedésének korszaka
 • A Lázadás korszaka
 • Új Köztársaság korszaka

Legendák

A mi Birodalmunkban a többség uralkodik majd! Egy új Birodalom, új Alkotmánnyal! A törvények és nem a politikusok Birodalma! Olyan Birodalom, amely az igazságos társadalom megóvásának híve. A biztonságos és biztos társadalomnak! Olyan Birodalom vagyunk, amely tízezer évig fennmarad!
-Palpatine

A Galaktikus Birodalom, más néven a Régi Birodalom, az Első Galaktikus Birodalom, Palpatine Új Rendje, Impérium, Császárság, vagy főleg Birodalom, az a galaktikus kormány volt, amit Palpatine főkancellár alapított a Galaktikus Köztársaság helyére YE 19-ben, és ezzel a galaxist a Sith-ek irányítása alá vonta.

 

A Köztársaság, ami 25.034 évig állt fenn, intenzív politikai belviszályok periódusa és az utána következő Klónok Háborúja pusztítása nyomán ért véget. Dooku gróf halála után a Coruscant felett, Grievous tábornok utapaui halála és végül a Független Rendszerek Konföderációja vezéreinek lemészárlása után a Mustafaron, Palpatine kancellár (aki végül jóformán abszolút hatalommal uralkodott), megkezdte a Jedi Rend megsemmisítését, majd kikiáltotta magát a galaxis császárának és a Galaktikus Köztársaságot átformálta "az első Galaktikus Birodalommá" a galaktikus fővárosban, a Coruscanton. 

A Galaktikus Birodalom ettől kezdődően elkölünült formában működött 157 évig, amikor egy új szervezet bekebelezte.

Történelem


Eredet

Egységes Birodalom vagyunk, amit továbbra is ez a fenséges testület ural majd! Olyan Birodalom, amely sosem tér vissza a politikai manőverezéshez és korrupcióhoz, ami oly mélyen megsebzett minket; olyan Birodalom, amelyet egyetlen, szuverén uralkodó irányít majd: valaki, akit életre szólóan választanak meg.
-Palpatine császár, a Birodalmi Ünnepi Beszédében

A Birodalom úgymond a Sith-nagyúr, Darth Sidious cselszövő törekvéseivel kezdődött, akinek másik énje a nabooi Palpatine szenátor volt, amit a három évezreddel korábban galaktikusan uralkodó Feltámasztott Sith Birodalomról mintázott. Az események nagy manipulátoraként titokban felbujtotta a Nabooi Krízist, a Kereskedelmi Szövetséget bábként használta, ami ahhoz vezetett, hogy Amidala királynő "Bizalmatlansági Szavazást" indítványozott Finis Valorum főkancellár ellen, sikeresen leváltva őt a nabooi csata megnyerésével a gunganek segítségével. Mikor első tanítványát, Darth Mault legyőzte Obi-Wan Kenobi, Sidious a néhai Jedit, Dooku grófot vette tanítványául. YE 24-ben Dooku utána segített megalapítani a Független Rendszerek Konföderációját a Szeparatista Tanács felállításával a Raxus Prime-on, ami pedig kirobbantotta a Szeparatista Krízist. Palpatine a második ciklusa végén hatalmon maradhatott a vészhelyzet elmúlásáig. Ez vezetett a Klónok Háborújához, ami az első geonosisi csatával robbant ki YE 22-ben.

 

84PalpatineSpeechFinalA Klónháborúk kezdetén Palpatine egy gyakorlatias és hatásos vezető volt, aki gyorsan véget vetett a korrupciónak a Szenátusban; a hatalma jelentőségteljesen nagyobb volt, mint a Szeparatista Krízis elején, közben a Szenátus örömmel ruházta fel egyre több különleges jogosítvánnyal őt. Végül a Szenátus elvesztette hatalma legjavát és alig volt több már, mint egy formalitás, amin Palpatine-nak végig kellett mennie, hogy törvényeit érvényre juttassa. Akkor a Szenátusnak maximum csak szimbolikus hatalma volt; Palpatine kancellár a Szenátust körülvevő pompa és körülmény mögött bújt meg, de a hatalma ezernél is több szenátor irányításán alapult, akiket saját korrupciós hálójába csalt. Azonban Dooku gróf halála után az Invisible Hand fedélzetén a Coruscant felett, valamint Grievous tábornok eleste után az Utapaun, Anakin Skywalker felfedezte, hogy Palpatine egy Sith-nagyúr, és miután tájékoztatta erről Mace Windu Jedi-mestert, egy maga Wundu által vezetett Jedi különítmény kísérelte meg letartóztatni őt. Egy kisebb párbaj után Palpatine legyőzöttnek látszott. Skywalker megérkezett és követelte a Sith-nagyúr életének megkímélését, és hogy állítsák törvény elé. A mélyen kétségbeesett Skywalker mindazonáltal segített Palpatine-nak megölni Windut, ami arra sarkallta őt, hogy behódoljon Palpatine-nak új tanítványaként és végrehajtójaként, Darth Vaderként. Palpatine ezek után hozzálátott a Nagy Jedi Tisztogatás végrehajtásához, köztük a Jedi Templom lerohanásához, ami majdnem az összes Jedit a sírba vitte, míg ezzel egy időben kiirtotta a Konföderáció maradványát a Mustafaron, ahol olyannyira meggyengültek, hogy csak önmaguk árnyékévá váltak, ezzel zárva le a Klónok Háborújának. Bízva biztos hatalmában és pozíciójában, Palpatine az úgynevezett Jedi-lázadást arra használta fel, hogy bejelentse az Új Rend Kikiáltását, és hogy a galaxis császárává koronáztassa magát YE 19-ben, a Galaktikus Köztársaságot Galaktikus Birodalommá alakítva át. Palpatine ugyancsak kijelentette, hogy a frissen létrehozott Birodalom tízezer békés évet fog megélni.

 

Az Új Birodalomban rengetegen támogatták lelkesen az Új Rend Kikiáltásában felvázolt víziót, főleg az erőszak miatt, ami ilyen sokáig fertőzte a galaxist. Sok szenátor szívesen támogatta az új kormányt, míg számos óvatosabb szenátor inkább várt és figyelt, hogy az új kormány hogyan fogja kezelni az államügyeket. Azt ígérték, hogy a törékeny kereskedelmet megerősítik, a káoszt megszüntetik, és a bizonytalanság helyét az erős kéz váltja majd fel. Visszatekintve a Birodalom megalapítása már Palpatine kancellári ideje alatt sziklába lett vésve és az összes potenciális veszélyt eliminálták; ezért a Köztársaság Birodalommá való átalakulása viszonylagosan könnyedén ment.

 

Fontos megjegyezni, hogy nem minden szenátor örült annak, amit látott. Valójában a Kétezrek Petíciója ezen szenátorok aggodalmait akarta Palpatine elé tárni. A petíciót Bail Organa, Mon Mothma és Padmé Amidala vezette. A Palpatine által eme nyugtalanságok elutasítása az egyik faktor volt, ami Organát és Mothmát a Köztársaság Visszaállításáért Szövetség megalapítására vezette.

 

Imperializáció 

Elhoztam a békét, a szabadságot, az igazságot és a biztonságot a Birodalmamba!
-Darth Vader 

EGTWA Birodalom felemelkedésével a régi Köztársaság összes intézménye meg lett szüntetve, vagy a felismerhetetlenségig át lett alakítva. Volt egy felkelés minden "birodalmivá" való átnevezésére, az új Császár dicsőítésére: másnapra a Coruscant-szektor Birodalmi szektor lett, magát a Coruscantot Birodalmi Központtá nevezték át, és a Galaktikavárost Birodalmi Várossá keresztelték. A Galaktikus Szenátusból Birodalmi Szenátus lett, a Köztársaság Nagy Hadserege átalakult a Birodalmi Szárazföldi Erőkké, a klón katonák, akik a KNH nagy részét alkották, a Rohamosztagos Hadtestbe szerveződtek át, és a Köztársasági Hadiflotta helyét a Birodalmi Hadiflotta vette át. A Köztársaság négy elaggott hírszerző ügynökségét a Birodalmi Hírszerzésbe olvasztották, és a Szenátusi Hírszerzési Hivatal (SzHH) korábbi igazgatója, Armand Isard maradt a vezetésben. A Köztársasági Palotát újraépítették és kibővítették Birodalmi Palotává, árnyékba burkolva az összes többi épületet a Birodalmi Központban. A korábbi Köztársasági Védelmi Bizottságot (KVB) átnevezték az Új Rend Védelmi Bizottsággá (ÚRVB). Napokon belül csak pár név maradt, ami az embereket arra emlékeztethette, hogy valaha volt egy Galaktikus Köztársaság.

 

Palpatine azzal szilárdította meg hatalmát, hogy tisztogatásokat indított ellenfelei ellen, főleg a Régi Köztársaság tisztjei ellen, akiket nem sikerül maga mellé csábítania. Azokat a tiszteket, akik birodalom-ellenes nézeteket vallottak, Palpatine parancsára Mulleen admirális letartóztatta és kivégezte. Palpatine első tisztogatása a Birodalmi Hadiflottában két héten belül a Birodalom megalakulása után történt.

 

Ezen kívül sok korábbi szeparatista világ vagyonát elkobozta Gahg pénzügyminiszter Palpatine parancsaira.

 

A Birodalom első néhány évében, a galaxis a legnagyobb katonai felépítményét látta a történelem során. A moffok és területi kormányzók állandó osztályát alapították meg, hogy hatékonyabban kormányozzák a Birodalom független szektorait és régióit. Nagyon magas volt Palaptine államvezetésének támogatottsága. Ráadásul a Birodalom a galaxis Középső Gyűrűnek és Peremvidéknek visszahódítását is űzte, hogy az összes megmaradt szeparatista befolyástól megszabaduljanak. A Nyugati Régió Hadműveletbeli Kelrodo-Ai-i csata alatt YE 17-ben, a Birodalom nyolc szektorban állította helyre a törvényi rendet és uralmat, és 95 világot szabadított fel. Sokaknak ez az ünnep időszaka volt: a szeparatisták végül teljes vereséget szenvedtek, a törvényi rend és uralom visszatért az olyan szektorokba, amik régóta kalózkodásba és bűnözésbe fulladtak. A szenátorukból kiábrándult polgárok új hangot találtak az ÚRVB-hez hasonló szervezeteken keresztül, és a Peremvidék olyan békítő gesztusok által simult bele a birodalmi uralomba, mint bizonyos szeparatista foglyoknak való megbocsátása és előzetes szabadlábra helyezése.

 

Mindazonáltal a Birodalmi Hadsereg sok tagja nem volt boldog Palpatine imperializációs tervei miatt: Egy birodalmi tiszt, ráadásul a Birodalmi Akadémia igazgatója, Gentis, aki egyik fia kivételével mindenkit elveszített Palpatine háborúpárti nézetei miatt az imperializációs erőfeszítések alatt, egy katonai puccsot szervezett meg Palpatine ellen és Aorth-6-tal mérgezte meg, hogy békét hozzon a Birodalomba, amit szerinte Palpatine sosem akart volna elérni. A puccs eleinte sikeres volt, de végül elbukott.

 

A Sötét Idők 

Cselekednünk kell. A Jedik nem adják fel. Ha csak egy is életben marad közülük, véres polgárháború vár ránk.
-Palpatine

SidEmpAhogy ez a folyamat zajlott, a Császár a nagyra becsült caamasiakat tekintette fenyegetésnek az Új Redjére, így elrendelte szülőviláguk, a Caamas megsemmisítését. Egy csoportnyi bothan beszivárgó volt a felelős a Caamas pajzsgenerátorainak szabotálásáért, mire a bolygó védtelenné vált a birodalmi orbitális bombázásoknak. Az egykor gyönyörű világ elpusztult a támadás alatt, és mérgezett sivár vidékké változott. A békés caamasiak szétszóródtak a galaxisban. YE 18-ban a Császár megépítette a hatalmas, aszteroida formájú szuperfegyverét, az Eye of Palpatine-t, hogy a belsavisi Jedi enklávét megsemmisítse. Azonban a halálos szuperfegyvert két Jedi-lovag szabotálta és a Jedik a Belsavison el tudtak menekülni.

 

Körül-belül ekkor egy csoport tiltakozott a Galaktikus Birodalom zsarnoksága ellen a Ghorman bolygón, a Sern-szektorban. Wilhuff Tarkin zászlóshajóját elállták a békés tüntetők, akik a hajó leszálló-platformján álltak és nem akartak elmozdulni onnan. Palpatine burkolt engedélyére, Tarkin leszállt a hajójával, egyenesen a tiltakozókra, akik közül sokan megsérültek és meghaltak. Ez a Ghormani Mészárlásként került a köztudatba. A Köztársaság Visszaállításáért Szövetség ennek nyomán került megalapításra.

 

Pár Jedi is fellázadt Palpatine rezsimje ellen. Olee Starstone és egy csoportnyi, a 66-os parancsot túlélő Jedi és Roan Shryne megpróbálták helyreállítani a Jedi Tanácsot, de ezt nem koronázta siker. A csoport a Kashyyykra menekült, hogy ottani Jedik után kutassanak, de a Birodalom megindította a bolygó brutális elfoglalását. Darth Vader megölte Roan Shryne-t és néhány Jedit, Starstone pedig épphogy meg tudta menteni a saját bőrét. A csoportban egy Csubakka nevű vuki elmenekült a városból, hogy megtalálja a családját. Időközben Ferus Olin, Solace Jedi-mesterek és barátaik sok rombolást okoztak birodalmi ellenőrzésű bolygókon, valamint egy lázadást is szítottak a Bellassa bolygón. A két Jedi betört a megsemmisült coruscanti Jedi Templomba, megsemmisítette a Birodalmi Helyőrségi és Fegyvermuníciós Központját a Naboon. A Kesselen egy csoportnyi Jedi, köztük Tsui Choi mester és Bultar Swan Jedi-lovag próbálta csapdába csalni és megölni Darth Vadert. A kivételesen rossz tervezés és taktika miatt mindre halál várt, bár Vader páncélja némileg megsérült.

 

YE 1-ben a Császár és Vader egy csoportnyi birodalmi áruló tiszt cselszövésének célpontjai voltak Trachta nagymoff vezetésével. Trachta a Sith-eket bolondnak és elavultnak tekintette, és szerinte a Birodalmat nem egy két emberből álló kultusznak kellene irányítania. A terveik szerint egy csak nekik engedelmeskedő, megváltoztatott rohamosztagos csőcselékkel semmisítik meg a két Sith-nagyurat. Azonban a puccsuk megbukott, részben az összeesküvő társak belső harcai miatt.

 

Ellenállás a Birodalmi uralommal szemben 

De én most nem mehetek el innen. Nekem itt van dolgom. Nem arról van szó, hogy én nem gyűlölöm a Birodalmat, de most úgysem tehetek ellene semmit. Nem mehetek el.
-Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobihoz 

Galactic Empire BannerMiután a Birodalom valódi természete napvilágra került YU 2-ben, a három legbefolyásosabb szenátor, az alderaani Bail Organa, a koréliai Garm Bel Iblis és a chandrilai Mon Mothma másokkal közösen a Birodalom elleni nagy lázadás megindítása közelébe értek. Hogy az árulókat kiugrassák búvóhelyükről, a Császár és Darth Vader Galen Marekkel, Vader titkos tanítványával üldöztette a lázadókat. Miután a férfi összehozta őket, titokban találkoztak a Korélián és aláírták a Koréliai Egyezményt. Ez alapította meg a Köztársaság Visszaállításáért Szövetséget, vagy ahogy hétköznapi nevén a Lázadók Szövetségét. Az alapítók a helyszínen lettek letartóztatva, de Marek átállt az Erő világos oldalára és saját életét is feláldozva kiszabadította őket. A Kashyyykon a Szövetség megemlékezett Marek haláláról, és családi címerét használták fel az új szervezet szimbólumává. Hetekkel később totális háború robbant ki a birodalmiak és a lázadók között, amely galaktikus konfliktus az elkövetkező években felemésztette a galaxist.

 

Ugyanakkor a lázadás veszélye felruházta Palpatine-t, hogy jóváhagyja a Tarkin-doktrínát, ami arról szólt, hogy a félelem erejével kormányoznak maga az erő helyett. Így Palpatine azzal a törvényes ürüggyel üdvözölte a zöldfülű Lázadók Szövetségének megalapítását, hogy elsöpörje a Köztársaság utolsó nyomait és szorosabbá tegye a szorítását a galaxison. Röviddel a yavini csata előtt Palpatine vészhelyzetet állapított meg és feloszlatta a Birodalmi Szenátust. Így az utolsó emlék, ami a Köztársaság értékeit és ideáit képviselte, eltűnt.

 

A doktrína érvényre juttatásának egyik kulcsa a Halálcsillag lett volna, egy hold méretű űrállomás, ami elég tűzerővel rendelkezik egy bolygó egyszerű elpusztításához az erős szuperlézere egyetlen lövésével. Míg sok bolygó engedhette meg magának a planetáris elhárító-pajzsokat, amik jóformán ki tudták védeni a szokásos támadásokat, egyik sem háríthatta el a fegyver erejét. A yavini csatában a fegyvert megsemmisítették, ami az első jelentős győztes űrcsatáját jelezte a Lázadók Szövetsége számára. Ekkor Palpatine és a Birodalom többi része felismerte, hogy a lázadás egy jelentős fenyegetés rájuk nézve, és hogy komolyan kell venni őket, mivel a Halálcsillag megsemmisítése egy hatalmas csapás volt a Birodalomnak.

 

A szuperfegyver pusztulása után a lázadók végül talpra álltak. Egyenletes csapásokat kezdtek el mérni a birodalmi területekre, bátorítva a folyamatos ellenállásra a Birodalom ellen és a lázadók zászlaja alá csábítva őket. A Szövetség olyan jellegzetes híres vezetőket és hősöket nevelt ki, mint Han Solo, Lando Calrissian és a leendő Jedi, Luke Skywalker. Bár a Birodalom volt fölényben a Szövetség elleni legtöbb hadjáratban (mint a hothi csata és a második Halálcsillag építése), nem kerülhették meg a megállíthatatlan könyörtelen erőt, amit a lázadók szabadítottak rájuk és érezték, hogy a szorításuk a galaxison kezdett lassan gyengülni. Ezért a Galaktikus Polgárháború tetőpontja az endori csata volt, ahol Anakin Skywalker is a lázadókat segítette egy ősi Jedi-prófécia beteljesítésével, és a Birodalom végleg elvesztette irányítását a galaxis felett.

 

A széttöredezés és a hadurak kora

 

A Birodalom azonban túl nagy volt, hogy egyetlen csapással megsemmisüljön; a következő évtizedekre a lázadók (akik hamarosan átnevezték magukat a Szabad Bolygók Szövetségévé és az Új Köztársasággá) a galaxis felszabadításáért harcoltak olyan korábbi birodalmiakkal, akik független haduraknak kiáltották ki magukat, valamint olyan birodalmi lojalistákkal szemben, mint Thrawn és Ysanne Isard.

 

Még Palpatine császár YU 4-ben bekövetkezett bukása előtt, YU 0-ban a széttöredezés jelei kezdtek megmutatkozni a lázadó propagandával a néhai Alderaan elpusztításával. Az első engedtlenség Kalast moffé volt, amit az a még súlyosabb szituáció követett, aminek a tárgya a fegyverkereskedő Harkov admirális volt, és végül a nagy birodalmi belviszályban tetőzött be Demetrius Zaarin főadmirálissal. A helyzet akkor vált kritikussá, mikor Zaarin csínyt kísérelt meg Palpatine császár ellen, aki csodálatos módon elfogta a Sith-nagyurat azzal, hogy elrabolta a zászlóshajójáról, azonban ezt a cselszövést Thrawn admirális akadályozta meg.

 

Az endori birodalmi vereség után Sate Pestage nagyvezír azonnal átvette a hatalmat a Birodalom felett. Azonban hiánya volt karizmában, Erő-képességekben és rémisztő jelenlétben, amik Palpatine császárnál és Darth Vadernél is megvoltak, hogy egyben tartsák a Birodalmat. Blitzer Harrsk admirális volt az első birodalmi, aki hadúrrá nevezte ki magát és felállította saját mini-Birodalmát, de nem is ő volt az utolsó. Ott volt Treuten Teradoc admirális, Zsinj admirális és Sander Delvardus tábornok, hogy párat említsünk.

 

Sate Pestage csak szűk hat hónapig tudta megtartani a trónt, mikor a három vezérből álló Birodalmi Uralkodótanács letaszította őt. Az Uralkodótanács a Birodalmi Hírszerzés igazgatója, Ysanne Isard manipulációi által cselekedett ámbár, és az Uralkodótanács Birodalmat vezető vezetősége Isard brutális körülményei alatt bevégezte.

 

Ysanne Isard két évig sikeresen egyben tartotta a Birodalmat és elhajtotta az agresszív hadurakat, valamint Trioculust és az ál-Kadann-t, akik szintén igényt tartottak a trónra, majd elvesztette a Birodalmi Központ feletti irányítást. Mikor Ysanne Isard markából kezdett kicsúszni a Birodalom, a tudósaival kifejlesztett egy csak nem embereket megtámadó biológiai vírust, amit később szabadon engedett a Coruscanton. Mikor a Coruscant elesett a Zsivány Osztag által vezetett lázadó támadástól, megörökölték Isard járványát, ami pusztulást okozott a kezdő kormánynak. A Coruscant elvesztésével a Birodalom tovább bomlott és hamarosan Zsinj hadúr tűnt az egyetlen legnagyobb birodalmi fenyegetésnek a galaxisban. Isard megmenekült a halál torkából és a kis királyságába menekült.

 

A Birodalom maradványai először találták egyazon oldalon magukat az Új Köztársasággal a tárgyalóasztalon, Mindkét kormány Zsinj hadurat tartotta a legnagyobb fenyegetésnek. Zsinj mindkét kormány nyomása alá került, de csak akkor tudták levadászni Zsinjt, mikor Teren Rogriss admirális Solo tábornok oldalára állt.

 

Az ideiglenes szövetség felbomlott és új harcok bontakoztak ki a Birodalom és az Új Köztársaság között Zsinj területeinek darabkáiért. Ugyanakkor az Új Köztársaság csapás után csapást mérte a Birodalomra, a legtöbb harcot ők nyerték és tovább alázták a Birodalmat azzal, hogy a Kuat hatalmas hajógyárából kiűzték őket.

 

X1 terveket szőtt az Új Galaktikus Birodalomról, amiben ő maga lett volna az új császár.

 

Birodalmi újjáéledés

 

ThrawnA Birodalom folyamatosan vert helyzetben volt Thrawn főadmirális, egy katonai géniusz visszatéréséig, aki az egyetlen nem ember volt, aki megmászta a ranglétrát a Birodalmi Hadiflottában, és ő volt az utolsó főadmirális. Thrawn főadmirális hadjárata visszafoglalta a Birodalomnak a galaxis majdnem a felét; azonban ez hirtelen véget ért, mikor Thrawnt a saját testőre meggyilkolta. Pellaeon kapitány, Thrawn másodtisztje tudta, hogy ő nem lenne képes folytatni Thrawn hadjáratát, ezért visszavonulót rendelt el.

 

Az Új Köztársaság azonnal malmára hajtotta a vizet a birodalmi hatalmi vákuumból és a jövőbeli birodalmi fenyegetéseket, a megmaradt hadurakat kezdték el levadászni. A különböző bűnöket végrehajtó birodalmiak üldözésének ürügyén az Új Köztársaság kezdett Delak Krennel hercegadmirális ellen nyomulni. Krennel új szövetségese, Ysanne Isard klónja és a valódi Isard fondorlatai dacára a szuper csillagrombolója visszaszerzésére, a Köztársaság győztesen jött ki és még tovább nyomult előre, minimális védelemmel hagyva a Magvilágokat.

 

YU 10-ben a Birodalmi Uralkodótanács életben maradt tagjai Ars Dangor vezetése alatt számos ellenséges birodalmi hadurat toboroztak egy katonai hadjárat megszervezéséhez a Galaktikus Magba. A hadurakat a néhai Thrawn főadmirális diadalai és sikerei bátorították az Új Köztársaság ellen, ami még mindig felépülőben volt a pusztító Thrawn-hadjáratból. Az Új Köztársaságnak nem volt ereje kivédeni az ismét egyesült Birodalom katonai hatalmát, és a Birodalom könnyen meghódította a gazdaságilag, politikailag és stratégiailag fontos Magvilágokat heteken belül. A Chandrila, az Esseles, a Ralltiir, valamint a Metellos és Kaikielius rendszerek, mind a Birodalomé lettek, míg a Capriorilt meghódította a Birodalmi Hadiflotta és a Határmenti Régiók felmorzsolódtak. Az offenzíva a pusztító második coruscanti csatával hágott tetőfokára, amiben az Új Köztársaság elhagyta a bolygót és a Birodalom visszafoglalta a galaktikus fővárost. Miután teljes uralom alá vette a Magvilágokat, a Birodalom helyreállította korábbi dicsőségét, míg az Új Köztársaság vezetése visszahelyezte főhadiszállását a Peremvidékre.

 

Monument Plaza MutinyA Coruscant visszavétele után a Birodalmi Uralkodótanács fontos politikai és katonai vezetőket hívott meg a Szenátusi Épületbe, hogy új galaktikus császárt válasszanak meg és újraalapítsák a feloszlatott Birodalmi Szenátust. Azonban a moffok, a nagymoffok, a Szárazföldi Erők, a Hadiflotta, az ÚRVB, a Hírszerzés, a Biztonsági Hivatal és az inkvizítorok, valamint különböző kormányzók, főnemesek és bürokraták sóvárogtak az abszolút hatalomra a Birodalmi Szenátus felett. A Birodalom anarchiába és káoszba fulladt: a Birodalmi Hírszerzés és a Biztonsági Hivatal megszervezte politikai ellenfeleinek meggyilkolását, míg az ÚRVB-s puristák próbálták átvenni a hatalmat a rezsim felett, nehogy bármi változás essen be az Új Rendben.

 

Hamarosan fegyveres konfliktus tört ki a különböző politikai és katonai frakciók között, mind próbálta megszerezni magának a Birodalmat. A szétzilált Birodalmi Hadsereg volt felelős az atrocitásokért, civileket mészárolva le és egész világokat pusztítva el. A Coruscant feletti pálya űrhulladékkal lett beszennyezve és a csillagrombolók orbitális bombázásokat hajtottak végre, a bolygófelszínt elhaló városi pusztasággá züllesztve. A felszínen rohamosztagosok, lépegetők és tankok harcoltak a bolygóváros utcáin. A galaktikus főváros nagy része hulladékkal és romokkal telt meg, és a helyi coruscantiak milliói vesztették életüket a birodalmi belharcok során. Az Új Köztársaság előnyt kovácsolt a káoszból, elfogott birodalmi járművekkel szállták meg a birodalmi területeket. A polgárháború néhány hónappal a Coruscant visszafoglalása után ért véget.

 

Palpatine visszatérése

 

EmperorrebornMikor már úgy tűnt, hogy a Birodalom sosem fog visszatérni, elveszett a remény, hogy az Új Köztársaság végre közel került a győzelemhez, mert egy rejtélyes alak töltötte be a császári címet. Azonban ez a személy nem új császár volt, mert maga Palpatine császár tért vissza. Friss klóntestekbe tért vissza, amik a halott zsarnok szellemével töltődtek fel, majd nekilátott újjáépíteni bukott Birodalmát és hat év múltán végre visszanyerte erejét, hogy ismét szembeszálljon az Új Köztársasággal. Míg majdnem az összes rangú és állományú embere visszatért hű szolgálatába, csak pár hadúr tette meg ezt, a legtöbb az életéért menekült el. Palpatine a széttöredezett Birodalom sok hadurát és lojális erejét ismét egyetlen egységes haderő alá helyezte, a főhadiszállás a Byss rejtett trónvilága volt a Mélymagban. A galaktikus császár elkötelezte magát a meggyengült Új Köztársaság összeroppantása és a galaxis ismét sötét uralma alá hajtása mellett, majd egy az Árnykéz Hadjárat nevű katonai offenzíva megkezdése mellett döntött. Végül Palpatine a Birodalmat magokráciává (egy olyan állammá, aminek vezetője mágikus hatalommal bír) akarta változtatni, amiben örökké uralja a galaxist hűséges Sötét Oldali Adeptusaival.

 

A Császár átcsábította az Erő sötét oldalára Luke Skywalker Jedi-lovagot, hogy a Birodalmi Erők új főparancsnokaként szolgáljon, de Skywalker visszatért az Új Köztársasághoz és az asztromech droid, R2-D2 újraprogramozta a Császár félelemgerjesztő szuperfegyvereit, a Világpusztítókat, hogy egymást semmisítsék meg az első Mon Calamari-i csata alatt. Az Orombázisért vívott ütközetben Palpatine előidézett egy Erő-vihart, hogy megsemmisítsen egy új köztársasági flottát a Da Soocha V felett. Azonban Skywalker és a testvére, Leia Organa Solo az Erővel és a viharral elpusztította Palpatine-t és a zászlóshajóját, az Eclipse-osztályú Eclipse csatahajót.

 

Míg Palpatine-t halottnak hitték, az Árnykéz Stratégiát átvette a Császár legerősebb sötét alattvalója, Sedriss QL katonai végrehajtó. Sedriss súlyos veszteségeket szenvedett, mialatt megpróbálta elfoglalni a Balmorra gyárvilágát és az ossusi csatában el is esett. Ugyanakkor a Császár ismét visszatért, hogy a galaktikus hadjáratát vezesse, majd üzembe helyeztette a legújabb szuperfegyverét, a Galaxis Ágyút. A szuperfegyver megsemmisítette a Da Soocha V-öt, az Űrvárost, a Krinemonent és a Hirsit, és erre számos világ a Belső és Középső Gyűrűben kénytelen volt birodalmi uralom alá sorakozni. A Birodalomnak sikerült elfoglalnia a galaxis nagyobb részét és az uralkodó galaktikus szuperhatalommá vált, míg az Új Köztársaság az összeomlás szélére csúszott.

 

Azonban egy Carnor Jax és Sarcev Quest vezette csoportnyi birodalmi politikus és tiszt szabotálta a Császár klóntesteit annak érdekében, hogy eltegyék láb alól Palpatine-t és átvegyék az irányítást a birodalmi állam felett. Az onderoni rajtaütésben Palpatine császár utolsó klóntestét megölték és a súlyosan sebesült Empatojayos Brand Jedi-lovag a galaktikus császár szellemét az Erő Honába száműzte. A Császár végeleges halála után az Eclipse II csillag-csatahajót átprogramozták, hogy ütközzön össze a Galaxis Ágyúval, ezzel mindkét szuperfegyvert megsemmisítve. A Galaxis Ágyú véletlenül egy részecskebomlasztó robbanófejet indított a Byss-re, megsemmisítve a bolygót és megölve a lakosait.

 

Ezekben a katasztrofális eseményekben a Birodalom elvesztette a galaktikus császárt, két szuperfegyvert, a Byss felett orbitáló Birodalmi Flottát, valamint Palpatine legtöbb lojális tanácsadóját, tisztjét, katonáját és Sötét Oldali Adeptusát. Az Árnykéz Hadjárat, ami az utolsó nagy akció volt egy Sith által vezetett Birodalomtól, Palpatine Birodalmának végső megsemmisítését eredményezte, mivel a Byss megsemmisítése gyakorlatilag kiirtotta az összes politikai és katonai struktúrát, ami a birodalmi államot fenntartotta. A néha Palpatine császár vezetése és útmutatása nélkül a Galaktikus Birodalom gyakorlatilag megszűnt létezni. A káosz közepette rivális hadurak menekültek kis birodalmukba, a szervezetlen birodalmi erők elhagyták a Magvilágokat, és az Új Köztársaság visszafoglalta a Coruscantot. Ennek eredményeképpen a feltámasztott Birodalom térde rogyott és saját magát semmisítette meg.

 

Vajúdások

 

Palpatine végső halála után Carnor Jax szerezte meg a birodalmi trónt. Azonban a birodalmi flotta iránya vesztett maradt a Császár parancsai nélkül. Visszavonultak a Magvilágokból, és a Birodalom gyorsan felmorzsolódott. Sok flottaparancsnok nem követte Jaxt és Ideiglenes Uralkodótanácsát, és szétváltak, hogy különböző hadúri hatalmakat hozzanak létre. Jax Vérvörös Birodalma így kevés területet mondhatott magáénak, egy keskeny űrsávra korlátozódott, ami a Peremvidéktől a Kolóniákig nyúlt. Ez volt az egyetlen terület, ami még a centralizált birodalmi kontroll alá volt rendelve.

 

Mikor Jaxet megölte korábbi gárdista társa, Kir Kanos, az arisztokrata Burr Nolyds vette át az irányítást az Uralkodótanács felett. Vele hamarosan Nom Anor végzett, Xandel Carivus tanácsos egyik szövetségese, aki támogatta Carivus terveit, hogy ő legyen a tanács új vezére. Anor titokban a galaktikán túli yuuzhan vong faj előretolt ügynöke volt valójában, és még Carivus sem sejtette, hogy a tanácsot vette célba annak érdekében, hogy felgyorsítsa a Birodalom összeomlását, ami kedvezett a yuuzhan vongok galaktikus inváziójának. Carivus lett a tanács új feje, de hamarosan feloszlatta a tanácsot és az új császárrá kiáltotta ki magát. Mikor az Új Köztársaság megtámadta hatalmi bázisát az Ord Cantrellen és Kanos végzett vele, a birodalmi hatalom végleges összeomlása következett, és a Birodalom megszűnt létezni.

 

Hagyaték 

Mostanra az egész galaxis frontvonallá vált. Nem teljes értékű háborút vívunk itt, ott ütjük a Köztársaságot, ahol csak tudjuk.
-Egy birodalmi tiszt a Kőhalom Bázison 

Grand Admiral PellaeonA Mélymagban a hadurak számos mini-birodalmon osztoztak, hevesen háborúzva a riválisok ellen és az "erőd világok" néven ismert, jól megerősített bolygókat építettek ki. Közismert volt, hogy a hadurak egész vagyonokat költenek hadianyagok építésére, valamint hogy olyan pompás címekkel illetik meg magukat, mint "mindenható hadvezér". A széttöredezett Birodalomban a két legerősebb csoport a Blitzer Harrsk "főhadúr" vezette Zéró Parancsnokság, valamint a Nagy Maldrood volt, amit Treuten Teradoc "nagyadmirális" irányított. Harrsk tulajdona volt a nagyobb terület, míg Teradocnak a legnagyobb hadsereg állt rendelkezésére. Harrsk kísérletét a Peremvidéken lévő Atravis-szektor elfoglalására Teradoc ellenezte, és a halálos feszültség a Zéró Parancsnokság és a Nagy Maldrood között teljes értékű háborúvá fejlődött. Egy másik jelentősebb birodalmi hadúr volt Sander Delvardus "főtábornok", aki magánhajójának megépítette az Executor-osztályú Night Hammer csillag-csatahajót.

 

Míg a hadurak a Mélymagban viaskodtak, a caridai Furgan nagykövet ideiglenesen elintézte Ackbar admirális lemondatását és megmérgezte Mon Mothma államfőt, hogy megtépázza az Új Köztársaságot, ami éppen az Árnykéz Hadjáratból volt felépülőben. Ugyanakkor a Caridát és az előkelő Caridai Katonai Akadémiát megsemmisítette a Napzúzó szuperfegyver, amit a megszállott Jedi, Kyp Durron irányított, és maga Furgan meghalt az anothi csatában, mikor megpróbálta elrabolni Anakin Solót és átmosni az agyát, hogy Erő-érzékeny császárt faragjon belőle. Időközben a Natasi Daala admirális vezette flotta lelepleződött a Bendő-halmazban. Daala megindította gerilla-hadjáratát az Új Köztársaság megbuktatásához, megtámadva a Dantuint és a Mon Calamarit. Szintén megpróbált egy csillagrombolót becsapódtatni a Coruscantba, de a tervet Durron a Napzúzóval meghiúsította. Végül a Bendő Bázis, a Halálcsillag prototípus és a Napzúzó megsemmisült a Bendőben vívott csatában és Daalát halottnak hitték.

 

A Bendő Bázisban történt csata után Daala a Mélymagba menekült és felvette a kapcsolatot Harrsk főhadúrral. A nő szövetséget kötött Thrawn főadmirális másodtisztjével, Pellaeon kapitánnyal, aki most Teradoc nagyadmirálist szolgálta, és együtt összetoborozták Harrskot, Teradocot, Delvardust, Yzut és kilenc másik hadurat a Tsoss állomáson lévő birodalmi kommunikációs reléállomáson. Daala tervei a Birodalmi Polgárháború befejezésére kudarcot vallottak, mikor a hadurak nem akartak kollaborálni, és megszervezni egy közös katonai hadjáratot az Új Köztársaság ellen. Daala és Pellaeon ideggázzal gyilkolta meg a tizenhárom leghatalmasabb hadurat, a hátrahagyott katonai erőiket a Birodalom címe alá hozva.

 

A Birodalmi Újjáegyesülés életet adott az Hadurak Egyesített Flottájának, véget vetve a Birodalmi Polgárháborúnak. Daala vezetése alatt a flották újjáépítették a meggyengült Birodalmi Hadsereget azzal, hogy számtalan lépegetőt, csillagvadászt és csillagrombolót gyártottak le, és még nőknek és nem embereknek is munkát adtak a hadseregben. Miután Ivan Cronus ezredes, Delvardus főtábornok korábbi másodparancsnoka, csatlakozott a flottákhoz, Daala megszerezte a Night Hammert és átnevezte Knight Hammerre. Míg Cronus villámtámadásokat intézett a Khomm, a Porus Vida és a Chardaani Hajógyár ellen, Daala és Pellaeon megtámadta Luke Skywalker Jedi Praxeumát a Yavin 4-en, tudván, hogy az Új Jedi Rend a legveszélyesebb fenyegetés a Birodalom ellen. Azonban a csata a Yavin 4-en végül katasztrófába sodródott a flották számára, és ahogy Pellaeon flottáját Dorsk 81 Jedi-lovag kilökte a Yavin-rendszer széléig, Cronus a parancsnoki hajójával odaveszett, és a Knight Hammer a Yavin Prime-ba zuhant. A csata után Daala átadta a parancsnokságot Pellaeon segédadmirálisnak. Pellaeon a Birodalmi Hadiflotta új főparancsnokaként áthelyezte a Birodalmi Maradványt a Peremvidékre és bekebelezte a Ötágú Csillag Csoportosulást. A Bastion erődvilága, ami korábban Sartinaynian néven volt ismert, lett a központja az új Birodalmi Maradványnak, és a Moffok Tanácsát megalapították azért, hogy örökébe lépjen a Birodalmi Bolygókormányzók Testületének.

 

Még sok vereség várt rájuk a következő években, a Peremvidék nyolc kies szektorába szorult a Birodalmi Maradvány. Pellaeon látta a küszöbön álló vereséget és végül belátta a békekötés szükségét. Miután a békeszerződést aláírták a Köztársasággal, a Maradvány kezdett stabilizálódni, így vetve véget a Galaktikus Birodalom rezsimjének a galaxis felett, csupán 38 évnyi emberközpontú diktatúra után, és nem pedig tízezer évnyi uralom után, ahogy az Palpatine álma volt.


ERCA Galaktikus Polgárháború utáni években a Birodalmi Maradvány szövekzett az Új Köztársaság utódállamával, a Galaktikus Szövetséggel a Yuuzhan VOng Háború és a Rajháború idejére, de szürke területnek számítottak a Második Birodalmi Polgárháborúban, ami a Birodalmi Maradvány, a Konföderáció és a Galaktikus SZövetség között zajlott.

 

A Birodalmi Maradvány demokratizálódása nem tartott ki korlátok nélkül. YU 44-ben, az Elveszett Törzsi Háború után a Maradvány megszűnt létezni, miután egy új Birodalomba szerveződött át, ahol örökletes monarchia működött. Jagged Fel, a korábbi államfő, aki az élen akarta átformálni a Maradványt köztársasági érzelmű államformává, Palpatine óta az első császárként lett megkoronázva. Csak egy hónap kellett hozzá, hogy a Galaktikus Szövetség és az újonnan feltámasztott Birodalom közötti, számos évtizeden átívelő Hidegháború kitörjön. Ezt követően Jagged Fel az újdonsült Fel Birodalom számára megalapította a Birodalmi Lovagokat a Bastionon, akik a Birodalmi Királyi Testőrök utódia voltak, azzal a különbséggel, hogy ők nem Sötét Jedikből, hanem Szürke Jedikből váltak azzá.

 

És így rendezkedett be a galaxis körül-belül 80 évre, két szuperhatalom osztozott a területeken és az irányításon. YU 126-ban kezdtek el megváltozni a dolgok az Ossus Projekt megkezdésével: a yuuzhan vongok és a Galaktikus Szövetség megkísérelte újjáépíteni a yuuzhan vongok által elpusztított világokat, a majdnem egy évszázadig bújdosó Egyetlen Sith szabotálta a projektet és a kudarcért a fajt sározta be. A Jedik tudták, hogy ártatlanok, mégse voltak képesek bizonyítani ezt. YU 127-ben az egyezmény megtört, mikor az Egyetlen Sith előbújt rejtekhelyéből és háborút kezdeményezett a Galaktikus Szövetséggel, ahol Fel Birodalmának befolyása jelentősen megnövekedett. YU 130-ban a háború birodalmi győzelemmel végződött, és a Galaktikus Szövetség a Galaktikus Szövetség Maradványává csökkent. Azonban YU 130-ban, mikor Fel "szövetségesei" az Egyetlen Sith-en belül Darth Krayt vezetésével puccsot szervezett meg a birodalmiak elárulására és száműzték a császárt, a Fel Birodalmat egy Új Galaktikus Birodalom rombolta le és vette át a helyét, amit az Egyetlen Sith vezetője uralt vaskézzel. A Coruscant elfoglalásával elbitorolta a birodalmi trónt és az Új Galaktikus Birodalom császárává kiáltotta ki magát, aki elindította a Harmadik Jedi Tisztogatást.. Azonban ez az új Birodalom később romokba dőlt a Második Birodalmi Polgárháború hatására, miután Kraytot megölte Cade Skywalker.


MarasiahFelKray uralma a Második Galaktikus Polgárháború miatt tört meg, ezzel együtt az ellenfele, a száműzött Fel Birodalom is összeomlott a száműzött császár, Roan Fel YU 138-ban bekövetkezett halála után. Bár a Fel dinasztiát később visszahozták, később beleolvadt a Galaktikus Föderáció Triumvirátusba, valamint a Galaktikus Szövetség Maradványába és a széttöredezett Új Jedi Rendbe, és ezért többé már nem volt az ismert univerzum egyedüli államapparátusa.Fel lánya, Marasiah Fel királynő állt a Birodalm élére, mint az állam első teljes hatalmú császárnője. Bár Palpatine császár a szenátusnak tízezer éves birodalmi uralmat jósolt a galaxis felett, összességében csupán 157 évig tartott. Csupán a Fel Birodalom vénájában folyó rend és jóakarat maradt meg a Galaktikus birodalomból.


Az elsősorban a birodalmat megalapító Sith-eket legyőzték YU 139-ben. Nem sokkal a Sith-ek végleges kipusztulása után Marasiah Fel átállította a Birodalmi Lovagokat az Erő világos oldalára és nagy valószínűséggel a megmaradt tagokat is felkutatta, ami a SIth vallás végleges megsemmisülését hoza magával. Az utolsó ismert galaktikus konfliktus azonban csak akkor ért véget, mikor az Egyetlen Sith szekuláris támogatói legyőzték magukat YU 140-ben. Mindezen konfliktusok után a galaxis békekorszakba lépett 172 évvel Palpatine befolyását követően, és végleg megszabadult a régi császár gonoszságától.

Logó


A Galaktikus Birodalom fő jelképe - ami a Régi Köztársaságéból jött - a Bendu vallásból származó Galaktikus Felségjel módosított verziója, avagy az Egység Jele, ami a Régi Köztársaság emblémájaként szolgált. A két logó közti jelentősebb különbség a középpontban lévő két küllő eltávolítása volt, besötétítették a szélek és a középponti küllők közti részt, valamint hogy vonalakat raktak a külső szegmensek közé. Eme szimbólum korai változatát használták a Klónok Háborújában. A jelképet a Birodalom bukása után különböző frakció is alkalmazta, köztük a Visszaállított Birodalom (amit vörösre színeztek, és a küllőket eltávolították a középponti körből, utóbbi kapott egy kiegészítő kört a középpont belsejében), az Endor Előtti Szövetség (aminek logója a Torpedó Szférához hasonlító ábrát tartalmaz), a Sötét Oldali Elit (cián és fekete színt kapott, és a küllőket megnagyobbították), és a Fel Birodalom, valamint a Száműzött Birodalom és Darth Krayt Galaktikus Birodalma (ami nagyjából az eredetire hajazott, bár a színeket megcserélték).

 

A Birodalomnak voltak még különböző jelzései. Az egyiket a yavini csata környékén alkalmazták, ami színben főleg szürkében játszott, a fekete széleket lekerekítették, a jelkép közepén lévő, lefelé irányuló két vonal között két fehér és egy fekete vonallal, a középen pedig a birodalmi kereszt foglalt helyet. Ezeket kimagaslóan a birodalmi hadseregen belüli összejöveteleken mutogatták. A jelképek néha sötétkéknek is tűntek a megvilágítás miatt. Egy a Császári Testőrséget jelképező logó fekete alaú volt vörös csíkozással, középpontban a szintén vörös birodalmi kereszttel. Ez a jelkép a Császár Menedékhelyén volt megtalálható a Naboon.

 

A Birodalom három színt használt: a Köztársasági Vöröset, a Sith Feketét, és a szürke/csillagromboló fehéret. Nyilvánvalóan a köztársasági hagyományokhoz való ragaszkodást, győzelmet/félelemkeltést és hatalmat reprezentáltak. 

Kormányzat és politika


Ja, azt mondja, hogy a Birodalom a legrosszabb dolog, ami a galaxisban történt. Eltiporja a demokrácia nyomait, elkobozza a vagyont, egész populációkat gyilkol meg. Azt hiszi, hogy a rosszfiúkhoz csatlakozom."
-Biggs Darklighter Luke Skywalkernek, Huff Darklighterről beszélve

ImperialFigureheadsA Galaktikus Birodalom hivatalosan alkotmányos monarchia volt, amiben a Galaktikus Császár és a Birodalmi Szenátus osztozott a hatalmon a birodalmi politikusok felett. Ez azonban csupán egy koholmány volt. Valójában Palpatine császár abszolút monarchiát vezetett, hatalmának nem voltak korlátai.

 

A Birodalmat abszolút hatalommal uralta Palpatine császár, Sate Pestage nagyvezír és a Birodalmi Haderők főparancsnoka, Darth Vader. A birodalmi uralom tekintélyelvű volt. Semmilyen formában nem volt szólásszabadság és a másképp gondolkodóakat súlyosan megbüntették. A Birodalom katonai erejének írt hivatalos kézikönyv előszava szerint ez azért volt, mert a Birodalom egy uralkodót, egy törvénykódexet, egy közös nyelvet és oktatást dicsőített és részesített előnyben a társadalmi haladás érdekében, és egységet akart biztosítani.

 

A Galaktikus Birodalom decentralizáltabb volt valójában a Galaktikus Köztársaságnál. Rendszerek csoportosultak szektorokba, és szektorok pedig szuperszektorokba. Ezeket moffok és nagymoffok irányították, akik a hatalmat gyakorolták a galaxis eltérő régióiban. Ez ellentmondott a Galaktikus Köztársaság struktúrájának, ami szenátorokat helyezett a saját szektoruk irányításába. A Birodalomban a bolygók már nem kaptak szót a kormányban, hanem az erőtől való félelem által tartották sorban őket.

 

A Birodalom uralkodói

 

Miután YE 19-ben galaktikus császárrá vált, Palpatine a Galaktikus Köztársaság megkeményedett maradványait egy birodalomba olvasztotta, és így egyeduralmat vezetett be az egész galaxis felett. Míg korábban a vezetők határozott időszakig szolgáltak, amíg megfelelően megválasztott utódot nem találtak, most a birodalmi öröklés kényes kérdését komplikációk bonyolították.

 

Palpatine kevés igazi érdeklődést mutatott az iránt, hogy ki követhetné őt. Valójában a kezdetektől fogva örökké akart élni és uralkodni, még saját Sith doktrínát is kifejlesztett, hogy átvegye Bane Kettő Szabályának a helyét. Azonban végső halála végérvényesen véget vetett terveinek.

 

 • Palpatine: YE 19 - YU 4
 • Sate Pestage: YU 4 ABY - YU 5
 • Paltr Carvin, a Birodalmi Uralkodótanács fejeként: YU 5
 • Ysanne Isard: YU 5- YU 7,5
 • Moffok és birodalmi tanácsadók koalíciója: YU 7,5 -
 • Ars Dangor a feltámasztott Uralkodótanács vezetőjeként: – YU 9
 • Thrawn főadmirláis: YU 9. Ezen kívül a Ciutric Hegemónia és a Pentacsillag Csoportosulás a puccsoktól félve a Birodalomnak és Thrawnnak esküdték területeiket, aki egy ideiglenes katonai konföderáció vezetője volt.
 • Moffok és flottaparancsnokok egy csoportja: YU 9 - YU 10
 • Birodalmi Zendülés: YU 10
 • A feltámasztott Palpatine a Sötét Birodalom vezetőjeként: YU 10 - YU 11. A Sötét Birodalom volt rövid ideig a vezető az egyik Palpatine-klón halála után az orombázisi csatában, de Palpatine úgy tervezte, hogy beavatkozás nélkül fennmaradhasson.
 • Carnor Jax, a Vérvörös Birodalom vezetőjeként: YU 11
 • Burr Nolyds, az Ideiglenes Uralkodótanács fejeként: YU 11
 • Xandel Carivus, a Tanács fejeként, majd önjelölt császárként: YU 11
 • A birodalmi uralom végleges pusztulása következett és a Birodalom megszűnt létezni.

 

Sikertelen törtetők

 

Legtöbbször Palpatine uralkodása biztonságos volt, bár voltak olyanok, akik meg akarták szerezni a trónt:

 

 • Gentis
 • Trachta
 • Demetrius Zaarin
 • Raygar
 • Ederlathh Pallopides
 • Trioculus a saját töredékpártjának vezetőjeként, amit a Nagymoffok Legfőbb Tanácsa támogatott

 

Végrehajtó hatalom

Csak a Birodalom adhatja meg az esélyt a galaxisnak, hogy visszatérjen a rend. A Halálcsillagok voltak annak a rendnek a végső megtestesítői. A Birodalom polgárait nem félemlíthették volna meg a gyáva terroristák, akik rejtett búvóhelyekből támadtak. Nem lett volna többé törvénytelenség, és a káosz nem sanyargatta volna az ártatlanokat. Palpatine állást foglalt: Zavard meg a rendet, és a Birodalom helyreállítja azt... minden szükséges eszközzel.
-Antinnis Tremayne birodalmi főinkvizítor 

GuardMíg Palpatine volt a császár, a végrehajtó hatalmi ág a Birodalmi Uralkodótanácsból állt, egy csoportnyi birodalmi tanácsadóból, akik mind a mindennapos feladatokat, mind Palpatine óhajait próbálták meg érvényesíteni és megoldani a Birodalomban. A császár és a tanácsadók alatti igazi hatalom a nagymoffok, a moffok és a regionális kormányzók kezében volt, akik tulajdonképpen direkt kontrollt élvezhettek területeik felett. Ott volt még a Császár Hivatala, aminek a jóváhagyása kellett a Halálcsillag szuperlézerének bevetéséhez.

 

A hatalom gyakorlását az állami terror támogatta a Tarkin Doktrína formájában, amit Wilhuff Tarkin nagymoff után neveztek el. A doktrína a hatalomtól való félelmet részesítette előnyben, mint az erők bevetését, hogy a nézeteltéréseket kezeljék; a Ghormani Mészárlás egy példa volt erre. A Tarkin Doktrína egy jogorvoslat volt a tiszta terror túlzott költségeire és kivitelezhetetlenségére, milliárdnyi katona és hadihajó formájában a rend fenntartásához.

 

A doktrína végrehajtásának eszköze a Birodalmi Hadsereg volt, ami rohamosztagosokat foglalt magába, valamint olyan megfélemlítő hadihajókat, mint a csillagrombolók a Birodalmi Hadiflottából és AT-AT lépegetőket a Birodalmi Szárazföldi Erőkből, mindezeket a félelem terjesztésére és az ellenség legyőzésére használták fel részben. Ez a politika a bolygópusztító Halálcsillag megépítésével érte el a tetőpontját.

 

Mivel Palpatine volt a Birodalom fővezére, Palpatine érkezését a Birodalmi Hadsereg katonák ezreivel és TIE-vadászok parádéjával hálálta meg.

 

Más kormányzati minisztériumokat és ügynökségeket a nagyvezír és a birodalmi tanácsadók (Birodalmi Uralkodótanács) közvetlen irányításába helyezték, mialatt az ÚRVB és a BBH folyamatos megfigyelései alatt álltak.

 

Törvényhozó hatalom

 

A Galaktikus Birodalom megalakulása után a Galaktikus Szenátust átszervezték a Birodalmi Szenátussá. Ugyanakkor elődjével ellenkezően, ami a törvényhozó és végrehajtó hatalmat hordozta magában, a Birodalmi Szenátus csak a törvényhozó hatalmat hordozta (és a hatalmának nagy részét radikálisan lecsökkentették) a Szenátusi Alkotmány utasításaira. A Szenátus törvényeket tudott elrendelni, valamint tanácsot adni a Császárnak; illetve névlegesen felügyelte a birodalmi bürokráciát, és dolgozhatott a birodalmi költségvetésen. Ugyanakkor a Császár birodalmi határozatokat hozhatott ellenviták és szenátori felülírás nélkül, valamint tetszés szerint összehívhatta és feloszlathatta a Szenátust. A Szenátus gyakorlatilag erőtlen volt és végül Palaptine császár fel is oszlatta, hogy megszabaduljon hatalma utolsó alkotmányos korlátjától. A felfüggesztése után a maga után hagyott űrt az ÚRVB Választóbizottsága töltötte be.

 

A birodalmi törvényhozó testület különböző tanácsokon keresztül folytatódott, ami főleg moffokból állt: a Nagymoffok Legfőbb Tanácsa, az Ideiglenes Uralkodótanács és végül a Moffok Tanácsa.

 

Bírói hatalom

 

Mivel a Galaktikus Birodalom alatt a kormányzati hatalmat a végrehajtói hatalmi ágba központosították, valószínű, hogy a Legfelsőbb Bíróságot és egyéb Területi Bíróságokat feloszlatták valamikor, feltehetőleg a Szenátus YE 0-ban történő feloszlatása előtt. Helyette a birodalmi büntető igazságszolgáltatási rendszerét az igazság prokurátora vezette. Az Igazság Prokurátorának feladata a politikai foglyok elítélése és egész bolygók feletti ítéletének benyújtása volt.

 

Más birodalmi szervezetek

 

Hogy megszilárdítsa hatalmát, Palpatine különböző szervezeteket hozott létre, amik hűek voltak hozzá. Elsőként ezen szervezetek között ott volt az ÚRVB, a Birodalmi Biztonsági Hivatal, a Birodalmi Hírszerzés, az inkvizítorok és a Sötét Oldal Adeptusai. Palpatine-nak szintén ott voltak a Császár Kezei néven futott speciális bérgyilkosok, akik neki engedelmeskedtek. A Császár egyik híres Keze Mara Jade volt, aki ironikus módon Palpatine halála után beleszeretett és hozzáment feleségül Luke Skywalkerhez, és később a Jedi Főtanács tagja lett.

 

Palpatine megengedte ezeknek a szervezeteknek és vezetőinek, hogy saját hatalmi bázist építsenek ki maguknak. Palpatine bátorította ezt a rendszert, a felelősségek gyakran fedték egymást. Ez a birodalmi adminisztrációt kevésbé hatékonnyá tette, de Palpatine profitált belőle azzal, hogy biztosította azt, hogy ő legyen a forrása minden politikai erőnek a Birodalomban. 

Gazdaság


A Császár ritkán készített csak egyetlen egyet valamiből.
-Qwi Xux 

A Galaktikus Birodalomnak nagyon összetett és sokrétű gazdasága volt. A Klónok Háborúja után a Birodalom belekezdett a gazdaság stabilitásának és növelésének folyamatába. Míg a Birodalmi Korban a gazdasági procedúrákban megnövekedett az állami kontroll és központosítás, csak kis hatást gyakorolt a galaktikus gazdaságra, ha az infláció tulajdonképpeni nemlétét nézzük. A Birodalom néhány vállalati egységet beolvasztott, bár ezen akciók között főleg azok a cégek álltak a célkeresztben, akik a Független Rendszerek Konföderációjának tagjai voltak, vagy támogatták azt, illetve akik támogatták és favorizálták a Lázadást. A Birodalom közvetlen irányítása alá került sok hadizsákmány a szeparatistáktól, de a legtöbb vagyont az olyan hűséges vállalatoknak adták, mint például a Kuati Hajógyár, a Sienar Rendszerek, a Tagge Vállalat és a Merr-Sonn. Amíg az érdekei ellen nem cselekedtek, a Birodalom a hűséges vállalatokat nagyrészt békén hagyta, ráadásul a Vállalatszektort ki is terjesztette, hogy az 30.000 csillagrendszert kitegyen. A Szövetségi Fennhatóságnak adott támogatásért cserébe a Birodalom 3 %-nyi éves illetményt szedett be a teljes bruttó termékéből, 9 %-ot az összes anyagából és 20 %-nyit a ritka hadászati elemekből, amik a Vállalati Szektorból származtak. Ezek az akciók, vagyis a tiszta kalmárszellem beavatkozás nélküli engedélyezése, hogy a Vállalati Szektor Fennhatóságban a vállalati versengést lehetővé tegyék, valamint annak bebiztosítása, hogy a vállalatok bizonyos mértékben a nagyobb jót szolgálják, szintén a gazdasági stabilitás okai közé tartoztak.

 

Azonban, legalábbis a Birodalmat bírálók szerint a gazdaság birodalmi irányítása drámaian túlment a Lázadás korában. YE 0-ra a Birodalom már átvette az uralmat az összes kereskedelem felett a galaxis központi rendszereiben, és Biggs Darklighter úgy gondolta, hogy a Birodalom hamarosan átveszi az irányítást a föld és a munka felett a kinti régiókban, különösképpen hogy a Tatuinon az embereket "a Birodalomnak gürcölő haszonélvezőkké" alacsonyítja.

 

A Birodalom a rengeteg gazdasági erőforrását és kreditek trillióit arra is fordította, hogy fejlessze a Birodalmi Hadsereget és különböző területeken új tudományos fejlesztéseket pénzeljen. Ez a katonai fegyverkezés abban realizálódott, hogy a Birodalmi Hadiflotta csillaghajók millióiból állt, a Birodalmi Szárazföldi Erők katonái több trilliónyian voltak, valamint rohamosztagosok hatalmas hadát alkották meg.

 

A Kereskedelmi Szövetség imperializációja a Galaktikus Birodalom által egy csempészekkel teli hézagot kreált, hogy erős igényt címezzenek a birodalmi vezetés által kiváltott kereskedelemhez. A csempészek a birodalmi korban független operátorokként gyarapodtak, vagy olyan nagyobb szervezetek részeként, mint amilyen Jorj Car'dasé, Quelev Tapperé, Talon Karrde-é, vagy Booster Terriké volt.

 

A Birodalom megtörése után az endori csatában, sok különböző valuta lépett életbe, és az árfolyamok erősen váltakozóak voltak. Akkor a kreditet a Muunilinst bolygó hihetetlen vagyona támogatta. 

Társadalom és kultúra


A Galaktikus Birodalom kultúrája önsanyargató és minimalista volt. Ezen esztétikumokat a galaxisban az ÚRVB egyik ága, a Haladásért Koalíció bátorította.

 

Rabszolgaság

 

A Galaktikus Birodalom megalakulásakor hivatalosan betiltotta a rabszolgaságot szerte a galaxisban. Ugyanakkor korlátozott körülmények között törvényes volt az A-SL-4557.607.232-es birodalmi határozaton keresztül, ami megtorlásként tartalmazta azon polgárok felé, akik a társadalmi rendet bűncselekményekkel sértették meg, és őket rabszolgaságra ítélték. Ennek eredményeképpen a Birodalom sok kritizálóját ítélték rabszolgaságba számos fegyverprojektnél, köztük a Halálcsillag szuperfegyver építésénél. Ráadásul a Birodalom által legyőzött ellenségeket, különösen a nőket és a gyerekeket gyakran küldték el az Orvax IV-re, hogy becsatlakozzanak a rabszolgapiacra, főleg ha máshogy nem voltak hasznára a Birodalomnak. Azonban maga Palpatine bizonyította, hogy a Birodalom által gyakorlott rabszolgaság más, mint a tanítványán, Darth Vaderen gyakorolt rabszolgaság, mégpedig ez egy lehetőség volt a legyőzött foglyok számára, hogy megfizessenek bűneiért.

 

Művészetek és média

 

A Galaktikus Birodalomban a művészet és a média szerepe didaktikus volt elsősorban; a kulturális kifejezés egy eszközként szolgált az Új Rend ideológiájának belenevelésére. A rövid élete alatt a Birodalom nem volt kifejezetten brutális a művészeti kultúra elnyomásában, ahogy az mindenek előtt érdekelt volt a katonai és politikai dominanciában. Ugyanakkor az Új Rend nyomásai rányomta bélyegét a birodalmi kor művészetére. Számos birodalom-ellenes művészt kivégeztek, amiért szimpatizált a Lázadók Szövetségével, mint például Bornát, egy fiatal zenészt, aki a Birodalom elleni tiltakozásaként sötét és mélabús szimfóniákat komponált.

 

A birodalmi propaganda terjesztésének irányelvét a Birodalmi Propagandaminisztérium, a Birodalmi Propagandaügyi Hivatal és a Propaganda Terjesztési Részleg tartotta fenn. A Birodalmi HoloVízió lett a HoloNet Híradó jogutódja, a hírek és szórakoztatás vezető galaktikus szolgáltatója, ami birodalom-párti álláspontot foglalt és ezért a Birodalom legerősebb propaganda eszköze volt. Az összes birodalmi médiát ellenőrizte, átvizsgálta és cenzúrázta a Birodalmi Kultúratanács és a Kulturális Minisztérium.

 

A holodráma egy másik politikai helyszín volt. Rengeteg birodalmi holofilm dicsőítette az Új Rendet és feltűnően propagandaszerű volt, mint például a Győzelem vagy halál, ami egy fiú heroizmusát ábrázolja, aki lelkesen támogatta az Új Rendet szülei ellenzései ellenére, vagy az Áldozat az Endornál, amiben Palpatine császárt jóindulatú megmentőként és az endori csata hőseként testesítik meg.

 

Az egyik legjelentősebb birodalompárti zenei együttes A Császár új ruhája volt, amit a Birodalmi Kultúratanács favorizált. A banda szöges ellentéte a birodalomellenes Vörös Határ volt, aminek az összes albumát betiltották a birodalmi hatóságok. A Birodalom elsőrendű zenekara a Birodalmi Szimfonikus Zenekar volt.

 

A Birodalom hivatalos sportja a gravszféra volt, egy a Serdülőcsoportos Szabadidősport által feltalált versenysport, amit az egyik legnagyobb sikerüknek tekintettek. Míg a gravszférát eredetileg az ÚRVB-s tagoknak fejlesztették ki, meglepően népszerűnek bizonyult a galaxisban, világok ezrein terjedt el. A hivatalos birodalmi sokklabdacsapat feltehetően a Fejedelmi Sokklabdacsapat volt. A Birodalmi Játékok egy másik sportesemény volt, ami a Birodalomban éves szinten került megrendezésre.

 

Vallás

 

A Galaktikus Birodalomban a Jedi-ellensség kormánypolitika volt, ami azt jelentette, hogy a polgárokat elbátortalanították az Erőben való hittől, de nem csak a Jedik voltak a szenvedői, Az összes Erő-érzékenyt célba vették, aki nem a Császár akaratának összhangjában használta fel képességeit. Az Új Rend Jedi-ellenessége dacára a birodalmi kormányban sokan tudtak arról, hogy Palpatine császár és Darth Vader Erő-használók voltak, de csak páran tudták, hogy valójában Sith-nagyurak. Ez a nézet egy Palpatine és Vader elleni puccskísérlethez is vezetett, a nyilvánvaló ok pedig az Erő-érzékeny természetük volt. Palpatine-on és Vaderen kívül volt néhány birodalmi tiszt, például Dyer ezredes, aki akár egy kicsit is Erő-érzékeny volt, például Nial Declann főadmirális, akit titokban gyakorolta az Erő hasznosítását Palpatine különleges céljaira. Ezen felül a Birodalmi kézikönyvre hivatkozva a Birodalom addig tolerálta az Erő-érzékenyeket, amíg szándékaik teljesen egybeestek a Császár kívánságaival.

 

Bármely más vallás gyakorlását megengedték, amíg az direkt nem volt szálka a Birodalom szemében. A szóbeszédek szerint vallások milliói léteztek a Galaktikus Birodalomban. Hasonlóképp Tarkin megemlítette a naplójában, hogy Palpatine épphogy toleráns volt azokkal szemben, akik nyíltan tagadták az Erő létezését.

 

Xenofóbia

Mondjon egy példát szenátor, amikor én magam alapot szolgáltattam ezekhez az aggodalmakhoz! Igen, a hadseregünket emberi lények alkotják, továbbá a tanácsadóim és a tisztjeim túlnyomó többsége is ember. Ám mindez csupán a sajátos körülmények miatt alakult így.
-Palpatine 

A Birodalom Új Rendje az emberi és egy bizonyos mértékig humanoid fensőbbséget hangsúlyozta ki, míg a többi idegen fajt "nonhumán" jelzővel illettek. A Birodalom az "Emberi Magaskultúrát" gyakorolta, ami olyan emberközpontú meggyőződésből állt, hogy az emberek eleve a többi faj felett állnak. Sok nem emberi fajt, például a vukikat, a mon calamarikat, a talzokat és a lurriakat ítéltek rabszolgaságba. Az Értelmes Fajok Jogait, a Galaktikus Alkotmány egyik legismertebb fajellenes záradékát, valamint több más fajellenes törvényt, amit jóváhagytak a Galaktikus Köztársaság uralma alatt, eltávolították a Birodalmi Alapítólevél és az idegen fajok üldöztetését legalizáló törvényjavaslatokat szavaztak meg. A Birodalom lényegében legalizálta a rabszolgaságot az A-SL-4557.607.232-es birodalmi rendeletben.

 

A Birodalom köztudottan követett el atrocitásokat és fajgyűlöleti kampányokat nonhumán fajok ellen, ilyen volt a Caamasi Incidens a békés caamasiak kiirtására, és birodalmi megsemmisítő hajókat bíztak meg egész fajok eltörlésére a Peremvidéken. A Birodalmi Belső Kör egyik tagja, Janus Greejatus megalapította a Birodalmi Átszervezési Osztályt a nonhumánok elnyomásáért és irtásáért. A Birodalmi Központban az összes nonhumánt egy Idegenvédelmi Körzetnek nevezett "etnikai szomszédságba" kényszerítettek, rossz életkörülmények között tartva őket. Ennek eredményeképpen a kormánytisztviselők nagy többsége ember volt, csak ritkán akadtak kivételek, mint például Thrawn főadmirális, aki megjárta a katonai ranglétrát. Ugyanakkor Ampotem Za, Stafuv Rahz és Bentilais san Sk'ar esete igazolják, hogy a Birodalom tolerálta a nonhumánokat, ha hűségesen meghajoltak a Császár akarata előtt.

 

A birodalmi propaganda-gépezet emberközpontú dokumentumokat állított elő, hogy felnagyítsa és kiemelje az emberek általi érdemeket a galaktikus történelemben és kultúrában, figyelmen kívül hagyva számtalan nonhumán faj teljesítményét és hozzájárulását a galaktikus civilizáció és a Köztársaság megalapozásában. Az Új Rend alatt emberpárti propagandisták úgy érveltek, hogy a Galaktikus Köztársaság alatt a legfejlettebb és leggazdagabb tagbolygókat a Magvilágokban és a galaxis egyéb régióiban egyetemesen emberek lakták és uralták. Különösképpen a birodalompárti Obo Rin fajtani kutatót szponzorálta Darth Vader és Pandur hadnagy, hogy megírja A Galaxis Intelligens Lényeinek Jegyzékét, ami egy hamisított munka volt és az állt benne, hogy a mon calamarikat és a columikat, a Régi Köztársaság oszlopos tagjait a Birodalom fedezte fel nemrég. Másrészről az iyra Tem Eliss professzor az ÚRVB ügynökei elől kényszerült menekülni A Sanbrai Egyetem Intelligens Élet Útmutatója című idegenpárti könyve miatt. A Birodalom emberközpontú politikája felserkentette az emberellenes fanatizmust és a birodalom-ellenes Idegenek Szövetségének megalakulásához vezetett Birodalmi Városban, YU 3-ban, bár a szervezetet végül a birodalmi biztonsági erők felszámolták később. Ironikus módon a Szövetség utóda, a Különbözőek Szövetsége nevű terrorista csoport emberellenes fajirtást próbált meg elkövetni a Pellaeon–Gavrisom Egyezmény aláírása utáni években a Birodalom által kifejlesztett, emberre halálos kórokozót felhasználva.

 

Magas fokú hímsovinizmus is jelen volt a Birodalom kormányzatában és hadseregében. A burjánzó nőgyűlöletet az idegenek üldöztetésével kombinálva a Birodalomra gyakran hivatkoztak úgy, hogy "Non-huMan politikákat" folytat. A köztudott hímsovinizmus alól kivétel volt a Birodalmi Hírszerzés igazgatója, Ysanne Isard, a Birodalmi Szárazföldi Erők főtábornoka, Tessala Corvae, és még számos flottatiszt, mint Natasi Daala admirális, Betl Oxtroe admirális, Juno Eclipse kapitány és Plikk kapitány. A Birodalmat fertőző szexista politika felbátorította Corvae főtábornokot a Tűzmadár Egyesület megalapítására annak bebizonyításául, hogy a női katonák hatékonyak és hasznosak a Birodalmi Hadsereg számára.

 

Az Új Rend alatt a droidokkal gyakran bántak durván, mert a birodalmi törvény nem tekintette őket teljes értékű polgároknak. Rengeteg birodalmi intézmény részesítette előnyben a vukikat és más rabszolga, emberhez hasonló idegeneket a komplikált és megpróbáltató építkezési projekteknél, például az első Halálcsillagnál, még ha a droidok gazdaságilag olcsóbb munkaerők is voltak, valamint hatékonyabb és kifinomultabb kapacitást performáltak a szerves rabszolgáknál. Érdekes módon az IG-sorozatú orvgyilkos droid, 4-8C a nagymoffok rangjába emelkedett és bevonták a Birodalmi Átszervezési Osztály tevékenységébe. A kiborgokat a birodalmi polgárok kerülték és utálták, még Osvald Teshik főadmirálist is kiközösítették a külsőséges kibernetikus protézisei miatt. A legjelentősebb kivétel az uralkodó kiborg-ellenes felfogásban a Birodalom második leghatalmasabb embere, Darth Vader főparancsnok volt, akinek kibernetikai létfenntartó rendszerével elviselte súlyos sérüléseit, és a Birodalom ellenségeinek szívében jeges félelmet idézett elő.

 

Míg a Birodalom megkérdőjelezhetetlenül idegengyűlölő volt, nem sugallja semmi sem azt, hogy a Császár az lett volna. A Sith Rend semmiképpen sem volt xenofób, mivel alapjában véve rengeteg Sith fajú humanoid egyedet számlált, és rengeteg nagy Sith-nagyúr volt vagy idegen, vagy keresztezett fajú, valamint Sidious Sith-mestere, Darth Plagueis is muun volt például, és első Sith tanítványa, Darth Maul például dathomiri zabrak volt. Tulajdonképpen úgy vélték, hogy a cinkos tanácsosok és tanácsadók voltak fajgyűlölők, akik Palpatine udvarát töltötték meg és napról napra vezették a Birodalmat, és a saját önszántukból érvényesítették az Emberi Felsőbbrendű Kultúrát. Ezen kívül Palpatine tagadta a vádakat, miszerint ő nem tolerálja a faji elfogulatlanságokat, arra hivatkozva, hogy a Birodalom emberi populációja egyszerűen csak a körülmények eredménye miatt van többségben. Szintén tagadta fajgyűlöletét a Sith-ek könyvébe írt előszavában. Számos magas rangú birodalmi bürokrata és katonai tiszt, mint Crueya Vandron nagyúr, Wilhuff Tarkin nagymoff, Ishin-Il-Raz főadmirális, Danetta Pitta főadmirális és sok más volt ismert emberközpontú attitűdjéről. A legkiemelkedőbb birodalmi fajgyűlölő Sate Pestage volt, aki az összes nem embert még az "állati ürüléknél" sem tartotta jobbnak. Valószínű az, hogy a Fekete Naphoz tartozó Xizor hercegből, Thrawn főadmirálisból és más, a Birodalmi Udvarban lévő jelentős idegenekből kiindulva Palpatine csak kihasználta a fajgyűlöletet arra, hogy hűséget nyerjen ki embertársaiból, míg mindenki mást egyenlőnek kezelt fajtól függetlenül. Valójában a Császár Sötét Oldali Adeptusai közül sokan nem is voltak emberek, például Hethrir, Ja'ce Yiaso és Gwellib Ap-Llewff. Ráadásul, míg a Birodalmi kézikönyv az idegeneket határozottan primitívnek tekintette, világossá vált, hogy nem szabad lebecsülni őket egy-egy váratlan bennszülött-lázadás miatt, és arra is utaltak, hogy engedelmes idegen dolgozókra is van szükségük a Birodalmi Műszaki Alakulatoknál. 

Hadsereg


Állj! Igazoljátok magatokat, a Birodalom nevében!
-Egy felderítő rohamosztagos Luke Skywalkernek

BFA Birodalmi Hadsereg volt a Galaktikus Birodalom katonai ága. Túlnyomórészt a Birodalmi Szárazföldi Erőkből, a Birodalmi Hadiflottából és a Rohamosztagos Hadtestből állt, katonai hadműveletek teljesítéséért volt felelős a galaxisban, valamint a birodalmi tagvilágok, kormányzóságok, kolóniák és a protektorátusok feletti rend fenntartásáért. Mivel a Birodalom Új Rendje a megfélemlítő erőn alapult, a Birodalmi Hadsereg a birodalmi kormányzás nagyon fontos alkotóelemét képezte. Mégis a flotta valahogy fegyelmezetlen volt, és a coruscanti kormányzás és a flottaadmirálisok között feszültség volt jelen ebben a korban, ami a Birodalmi Biztonsági Hivatal megalapítását kényszerítette ki, hogy felügyelők formájában politikai tisztviselőket ültessenek be a hadsereg sorai közé.

 

A Birodalom első éveiben a legtöbb rohamosztagos klón volt még a Klónok Háborújából. Ugyanakkor, később sorozott ember katonák kerültek közéjük. A besorozott embereket a Caridán készítették fel, és ez a legzordabb kiképzés tárgya volt, amit a Birodalom nyújtani tudott. Thrawn főadmirális uralma alatt a rohamosztagosokat ismét klónozták és a birodalmi erő tömegeként alkalmazták. 

Asztrográfia


A Birodalom szeltében-hosszában terjeszkedik el, és számos olyan egyénből áll, akik ugyanazon nagy célért küzdenek: a stabilitásért.
-Ars Dangor birodalmi tanácsadó

A Galaktikus Birodalom csúcspontjában körül-belül másfél milliónyi tag- és meghódított világot számlált, valamint hatvankilenc milliónyi kolónia, protektorátus és bábkormány volt köztük szerte a galaxisban, a Mélymag határaitól a Vad Űr legvégéig terjedve. Palpatine császár küldetéssel bízta meg Thrawn főadmirálist, hogy az Ismeretlen Régiókban építsen ki birodalmi uralmat. A főadmirális a Nirauan erődjénél hozott létre egy parancsnoki posztot, és az volt a Birodalom uralmának központja a galaxis feltérképezetlen régióinak, megalkotva a Kéz Birodalmát. Bár nem közvetlenül a Birodalom irányítása alatt, a hét csatlós galaxisból ötöt el tudtak érni intergalaktikus útlevelekkel.

 

A Birodalom fővárosának eredeti neve a Coruscant volt; ugyanakkor a Birodalom átnevezte Birodalmi Központtá. Néhány, a Birodalom kormányán kívül álló ezt a nevet használta, és miután az Új Köztársaság visszafoglalta a bolygót, visszakapta a "Coruscant" elnevezést.

 

Az endori csata után a galaxis hatalmas szekciói levetették magukról a birodalmi okkupációt és köztársasági tagok lettek, és YU 6.5-re a Birodalom épphogy 50%-át uralta a korábbi területének. A birodalmi hadurak ölelték fel az elveszett területek nagy részét, míg a Köztársaság még viszonylagos gyerekkorát élte. A Coruscant elestével maga Zsinj hadúr uralta egyedül a Birodalom korábbi területeinek harmadát.

 

YU 9-re a Birodalom a galaxis területének negyedét foglalta magába, mialatt háborús erőfeszítések zajlottak Thrawn főadmirális alatt. A chiss főadmirálissal a Birodalom területe megközelítőleg megduplázódott kevesebb, mint egy év alatt, ami majdnem a Köztársaság halálát eredményezte. Thrawn halála után a Birodalomnak kevés ideje volt megerősíteni ezen területeket, és a Birodalom sokat elveszített ezekből a feltámadó Köztársaság javára.

 

Az Árnykéz Hadjárat alatt a Császár egyesítette a hadurakat és a főerőket, és a galaxis több mint felét birtokolta. A Császár halála után a Köztársaság meglepő gyorsasággal vette vissza területeit, és a maradék birodalmi erők a Mélymagba vonultak vissza. A Köztársaság gyenge maradt Thrawn és a feltámasztott Császár erőfeszítései nyomán, valamint a hadurak és a moffok erődvilágokat szilárdítottak meg a galaxis harmadában.

 

Daala újraegyesítését és a Birodalmi Maradvány megalapozását követően a Birodalmi Hadiflotta elfoglalta a Pentacsillag Csoportosulás maradványát, egy szakadár hadúr hűbérbirtokát, utána a Köztársaság szíve felé nyomultak. Később Daala egy második offenzívát vezetett a Magvilágok ellen a Mélymagból. Végül a Gilad Pellaeon által uralt Birodalom csupán nyolc szektort mondhatott magáénak YU 19-re. 

A színfalak mögött


A Galaktikus Birodalom már a The Star Wars: Story Synopsis című műben be lett vezetve, amit George Lucas fejezett be 1973 májusában, és szimplán csak "egy birodalomként" lett feltüntetve. Az átdolgozott The Star Wars: Rough Draft piszkozatban a galaxis-szintű diktatórikus kormány már az "Új Birodalom" néven szerepel, amit a könyörtelen Cos Dashit császár ural a hataloméhes alattvalóival, Darth Vaderrel és Crispin Hoedaack-kal. A későbbi vázlatokban Hoedaack kormányzóból lett Tarkin nagymoff, és Cos Dashit helyét Palpatine császár vette át. A piszkozatot a The Star Wars: First Draft követte, ahol a Birodalmat "Új Galaktikus Királyságnak" hívták. A birodalom végül megkapta végleges "Galaktikus Birodalom" elnevezését az Adventures of the Starkiller, Episode I: The Star Wars műben, ami után az első Star Wars film, a Star Wars: IV. rész: Egy új remény következett. A jelenben a Star Wars franchise hatalmas sikere miatt lett a Birodalom a legismertebb példája a "galaktikus birodalom" témáknak a science fictionben.

 

Inspirációk

 

George Lucasra hivatkozva a Star Wars birodalma nagyban a Galaktikus Birodalmon alapult Isaac Asimov Alapítvány-sorozatából, bár Asimov birodalma jóindulatú kormányként volt ábrázolva. Valamint a Coruscant a Trantor bolygó mintájára lett megalkotva, ami Asimov birodalmának központja volt. A Galaktikus Birodalmat Adolf Hitler náci Németországa is megihlette; például a birodalmi rohamosztagosok a német rohamosztagosokhoz hasonlítanak, és a Birodalom legelismertebb színei - a vörös, a fekete és a fehér - a náci zászló színei. Palpatine ígérete, hogy a Birodalom tízezer évig fog fennállni, de közben pár év alatt megbukik, szintén fémjelzi Adolf Hitler ígéretét egy "tízezer éves birodalomra". Valamint a moffok/nagymoffok területi kormányzókként vannak emlegetve, és Tarkin megemlíti, hogy közvetlen irányítás kell a szektorok felett, mikor a Birodalmi Szenátust feloszlatták az Egy új reményben. Ezt tükrözi a gauleiterek (körzetvezetők) esete, akik Hitler által kinevezett területi kormányzók voltak, akik a náci Németország különböző szegmenseit irányították közvetlenül. A Galaktikus Köztársaság átalakulása a Birodalommá talán a Római Köztársaság átalakulása a Római Birodalommá alapján lett lemodellezve; a Római Köztársaság háború, belharcok és két vezetője, Julius és Augustus Caesar miatt alakult át. Az átalakulás egyéb okai is két átalakuláson alapult: az Első Francia Köztársaság átalakulásán a Francia Birodalommá Napóleon által (egy puccs után), és a Weimari Köztársaság átalakulásán a Harmadik Birodalommá. Lucas a 2005-ös Cannes-i filmfesztiválon azt sejtette, hogy a hasonlóságok ezen történelmi események - köztük kisebb mértékben Amerika harca a 2003-as iraki háborúban - között részben Lucas azon filozófiája nyomán született meg, hogy a demokráciák hajlandóak az emberek akarati támogatása miatt átformálódni diktatúrákká, amely filozófia Lucas szerint Amerika vitenámi háborús részvételéből származik. A Birodalom filozófiájának részei, mint például többek között a Jedi-ellenes politika/az Erőben való hit ellenes politika, szintén hasonlított a náci Németország nürnbergi törvényeihez. A Sztálin alatti Szovjetunióhoz hasonlóan (különösképpen a Sztálin halála utáni időkben), miután Palpatine először meghalt az endori csatában, különböző lázongások ütötték fel fejüket a Birodalomban, mielőtt azokat a birodalmiak leverték. Különösen az egyik felkelés, mégpedig a Coruscanti Felkelés kísértetiesen hasonlít az 1956-os magyar forradalomhoz, amit nem sokkal Sztálin halála után követtek el. Egy vonatkozó megjegyzésben George Lucas azt állította, hogy Palpatine császár érkezése a Halálcsillagra A Jedi visszatérben a "Május Elsejei" katonai felvonulások alapján készült, amiket a Szovjetunióban tartottak. Ugyanakkor George Lucas rámutatott a The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film és a The Making of Return of the Jedi dokumentumfilmekben, illetve A Sith-ek bosszúja audio-kommentárjában és a 2005-ös Cannes-i Fesztiválon, hogy a Galaktikus Birodalom elsősorban a vietnámi háború alatti amerikai erőkről lett mintázva néhány részletben, míg azt is mondta, hogy az ewokok és a Lázadók Szövetsége a vietcongokról lett mintázva, valamint szintén elmondta, hogy a Birodalom uralkodójára, Palpatine-ra elsődlegesen Richard Nixon akkori elnök lett inspiráló hatással, és a The Making of Star Wars-ban szóvá tette, hogy a Birodalom lényegében az 1983-as Amerika (ez tíz évvel van az után, hogy elkezdte írni a Star Wars vázlatait), ahol "nixoni gengszterek" meggyilkolják a Császárt és egy megrendezett választással nyernek hatalmat, kizsákmányolnak különböző csoportokat a hatalmon maradásért, valamint olyan mértékig szándékosan hagyják burjánozni a bűnözést, hogy a nép üdvözölt volna egy totális fennhatóságú rendőrállamot. A Birodalmat egy a vietnámi háború korában álló Amerikáról mintázta (és az idő teltével a Lázadók Szövetségét a vietcongokról) már amikor 1973-ban írta a történetet, részben azért, mert a Star Wars egy, az amerikaiak Vietnámba való belekeveredését leszóló tematikus trilógia folytatása, és azt állította, hogy az eladni kívánt történetvázlat arról szól, hogy "egy technológiai birodalom szabadságharcosok kis csoportját üldözi", amit saját maga feladatából csíráztatott az Apokalipszis most című film készítésénél.

 

Egy TIME magazin interjúban, ami az akkor hamarosan elkészülő Star Wars: II. rész: A klónok támadása című filmben a Birodalom és a Köztársaság kapcsolatát boncolgatta, Lucas azt nyilatkozta, hogy Nixonon kívül volt még egy benyomás a Birodalomra, mégpedig a Kennedy család.

 

Az is megjegyezendő, hogy az eredeti trilógiában sok birodalmi karakter, például Tarkin nagymoff és Firmus Piett admirális, angol ajkú brit akcentussal beszél. Azonban van néhány kivétel; például Conan Antonio Motti admirális jól hallhatóan közép-atlanti akcentussal beszél. 

Megjelenések


 • Jedi-históriák: A Sithek aranykora 0: Conquest and Unification (Csak említve)
 • A régi Köztársaság lovagjai 25: Vektor 1 (Az Első Látókör látomásában)
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds
 • The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi
 • The Rise and Fall of Darth Vader
 • Star Wars Episode I: The Phantom Menace (ifjúsági regény) (Csak említve)
 • Star Wars: Battlefront
 • A közelgő vihar (Csak említve)
 • Star Wars: Battlefront II
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Clone Campaigns
 • Star Wars Battlefront: Elite Squadron
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja
 • "Salvaged" — Star Wars: Clone Wars Adventures Volume 9
 • "Republic HoloNet News Special Inaugural Edition 16:5:24" — Star Wars Insider 84
 • "Mist Encounter" — Star Wars Adventure Journal 7
 • The Last of the Jedi sorozat
 • Sötét nagyúr
 • Star Wars: Dark Times
 • Star Wars: Purge: Seconds to Die
 • In His Image
 • Evasive Action: Recruitment
 • Coruscanti éjszakák I: A Jedik alkonya
 • Coruscanti éjszakák II: Árnyak utcája
 • "The Guns of Kelrodo-Ai" — Star Wars Insider 132
 • Deader than a Triton Moon a Hyperspace-n (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link a Suvudu-n; háttérlink az Archive.org-on) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Droids
 • The Pirates and the Prince (Csak említve)
 • "Turning Point" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "The Final Exit"—Star Wars Adventure Journal 4
 • Star Tours: The Adventures Continue
 • A New Hope: The Life of Luke Skywalker
 • "Spare Parts" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "The King's Requiem" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "There's Many a Slip Betwixt Cup and Lip" — Star Wars: A szerepjáték
 • "Dark Vendetta" — Star Wars Galaxy Magazine 7
 • "Out of the Cradle" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "When the Domino Falls" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Han Solo hadjárata (Csak említve)
 • Star Wars: The Force Unleashed
 • Star Wars: The Force Unleashed II
 • "All the Extras" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "Better Than Nothing" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • Star Wars: Empire
 • Star Wars: Empire at War
 • Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption
 • Star Wars: Rebellion
 • Star Wars: X-Wing
 • Star Wars: Rebel Assault
 • Star Wars: Force Commander
 • Star Wars: Ewoks
 • "The Rebel Four" — Star Wars Tales 9
 • Domain of Evil
 • "Domain of Evil" — Classic Adventures: Volume Two (Újranyomás)
 • "Tinian on Trial"—Star Wars Adventure Journal 4
 • Star Wars: Dark Forces
 • "Captain Threepio" — Star Wars Tales 8
 • Dark Forces: Soldier for the Empire
 • Dark Forces: Soldier for the Empire (hangjáték)
 • Luke's Fate
 • Star Wars Journal: The Fight for Justice
 • Interlude at Darkknell
 • "Ringers" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Breaking Free: The Adventures of Dannen Lifehold" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Changing the Odds: The Adventures of Dannen Lifehold" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (regény) (Első megjelenés)
 • Star Wars Episode IV: A New Hope (ifjúsági regény)
 • Star Wars: A Storybook
 • "What They Called Me"—Star Wars Tales 5 (Csak említve)
 • "What They Called Me" — Star Wars Gamer 4 (Csak említve)
 • Escape from the Death Star
 • Star Wars #1: In the Shadow of Yavin, Part One
 • Star Wars: Trench Run
 • Star Wars: Assault Team
 • Star Wars 1
 • Star Wars 2: Six Against the Galaxy
 • Star Wars 3: Death Star!
 • Star Wars 4: In Battle with Darth Vader
 • Star Wars 5: Lo, The Moons of Yavin!
 • Star Wars 6: Is This the Final Chapter?
 • Super Star Wars
 • "Regina Cayli" — Star Wars: The Roleplaying Game
 • "Regina Cayli" — Star Wars Adventure Journal 1 (Újranyomás)
 • "The Briefing of Spacetrooper Platoon 243-XT" — The Star Wars Sourcebook
 • "The Briefing of Spacetrooper Platoon 243-XT" — Star Wars Sourcebook, Second Edition (Újranyomás)
 • Scoundrel's Luck
 • Jedi's Honor
 • Tatooine Manhunt
 • Strike Force: Shantipole
 • Battle for the Golden Sun
 • Starfall
 • Otherspace
 • Scavenger Hunt
 • Riders of the Maelstrom
 • "Riders of the Maelstrom" — Classic Adventures: Volume Three (Újranyomás)
 • Crisis on Cloud City
 • Otherspace II: Invasion
 • Black Ice
 • The Game Chambers of Questal
 • The Isis Coordinates
 • Death in the Undercity
 • Graveyard of Alderaan
 • "Changing the Balance" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Changing the Balance" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Rebel Enslaved!" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Rebel Enslaved!" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Return to Bundim" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Return to Bundim" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Going My Way?" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Going My Way?" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "'Blades and Blasters" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "'Blades and Blasters" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Breakthrough in Bissillirus" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Breakthrough in Bissillirus" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Showdown" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Showdown" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • Planet of the Mists
 • Mission to Lianna
 • The Abduction
 • "The Abduction of Crying Dawn Singer" — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "A Fortune For The Taking" — Star Wars Gamemaster Screen (Csak említve)
 • "The Heart of the Universe" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Envoy to the Queen" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Droid Hunt" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Relative Difficulties" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "A Fistful of Credits" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Quest for the Dragon's Tomb" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Slave Revolt" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Locked-Base Affair" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Murder in Paradise" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Monster Maker" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Natural" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Drag Race" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Under The Claw" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Tales of the Smoking Blaster" — Star Wars Gamemaster Handbook
 • "Infiltration" — Supernova
 • "The Mynock Conspiracy" — Supernova
 • "Triple Cross" — Supernova
 • "The Evacuation of Jatee" — Supernova
 • "The Beginning of the End" — Supernova
 • "The Spira Regatta" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "The Spira Regatta" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "The Quality of Mercy" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Stranded" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Two for the Price of One" — Galaxy Guide 10: Bounty Hunters
 • "You're in the Army Now!" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "The Way of the Yrashu" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "The Prophecy" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "The Void Terror" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Enemies for Life" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Loyalties" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Surprise Visit" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Surprise Visit" — Imperial Entanglements (Újranyomás)
 • "Courier's Deal" — Creatures of the Galaxy
 • "Wind Raiders of Taloraan" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Swoop Gangs" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Lumrunners" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Rebel Escape" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "The Battle for Gap Nine" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Silent Fury" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Hammer of Destiny" — Imperial Entanglements
 • "A Bazaar Encounter" — Imperial Entanglements
 • "To Hunt the Hutt" — Imperial Entanglements
 • "Who Goes There?" — Imperial Entanglements
 • "Rescue Run" — Imperial Entanglements
 • "Death-Hunter" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "The Farrimmer Cafe" — Star Wars Adventure Journal 11 (Csak említve)
 • "The Ando Project" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Bungo n' Rusti Get Carry-Out" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Festival of High Winds" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "The Argovia Strike" — Instant Adventures
 • "Agent Nallok Is Missing" — Instant Adventures
 • "Heavy Lifting" — Instant Adventures
 • "Into the Heat of Battle" — Instant Adventures
 • "Family Problems" — Instant Adventures
 • "Meltdown" — Instant Adventures
 • "New Recruits and Rebel Guns" — Instant Adventures
 • "The Treasure of Celis Mott" — Instant Adventures
 • "Operation: Shadowstrike" — Instant Adventures
 • Operation: Elrood
 • "Gone To Ground" — No Disintegrations
 • "Seregar Turnabout" — No Disintegrations
 • "The Black Sphere" — No Disintegrations
 • "Elusive" — No Disintegrations
 • Imperial Double-Cross
 • "There's Many a Slip Betwixt Cup and Lip" — Mos Eisley Adventure Set
 • "Harvest Day" — Mos Eisley Adventure Set
 • Under a Black Sun (Csak említve)
 • "Trouble Brewing" — Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Debts to Pay (Csak említve)
 • Beyond the Rim
 • The Jewel of Yavin
 • "To Fight Another Day" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "A Bitter Winter" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Válaszutak
 • Vader's Quest
 • Star Wars: Rebellion
 • R2-D2's Mission: A Little Hero's Journey
 • Star Wars 7: New Planets, New Perils! (Csak említve)
 • Star Wars 8: Eight for Aduba-3 (Csak említve)
 • Star Wars 9: Showdown on a Wasteland World! (Csak említve)
 • Star Wars 10: Behemoth from the World Below (Csak említve)
 • Star Wars 11: Star Search! (Csak említve)
 • Star Wars 12: Doomworld! (Csak említve)
 • Star Wars 13: Day of the Dragon Lords! (Csak említve)
 • Star Wars 15: Star Duel (Csak említve)
 • Star Wars 16: The Hunter (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 17: Crucible (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 18: The Empire Strikes
 • Star Wars 19: The Ultimate Gamble
 • Star Wars 20: Deathgame
 • Star Wars 21: Shadow of a Dark Lord
 • Star Wars 22: To the Last Gladiator
 • Star Wars 23: Flight Into Fury
 • Star Wars 24: Silent Drifting
 • Star Wars 25: Siege at Yavin
 • Star Wars 26: Doom Mission
 • Star Wars 27: Return of the Hunter (Csak említve)
 • Star Wars 28: What Ever Happened to Jabba the Hut? (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 29: Dark Encounter
 • Star Wars 30: A Princess Alone
 • Star Wars 31: Return to Tatooine
 • Star Wars 32: The Jawa Express
 • Star Wars 33: Saber Clash
 • Star Wars 34: Thunder in the Stars
 • Star Wars 35: Dark Lord's Gambit
 • Star Wars 36: Red Queen Rising
 • Star Wars 37: In Mortal Combat
 • Untitled Pizzazz Star Wars Story, Part I
 • Untitled Pizzazz Star Wars Story, Part II
 • Dread Discovery!
 • A Matter of Monsters!
 • Pursuit among the Ruins!
 • Do You Know What Your Children Are?
 • Caverns of Mystery!
 • The Keeper's Secret!
 • The Final Fury!
 • The Kingdom of Ice!
 • The Snow Demons!
 • Treachery!
 • Death Trap!
 • Snow Fury!
 • The Ice Worm Cometh! (Csak említve)
 • Showdown
 • Pursuit!
 • Star Wars Missions 1: Assault on Yavin Four
 • Star Wars Missions 2: Escape from Thyferra
 • Star Wars Missions 3: Attack on Delrakkin
 • Star Wars Missions 4: Destroy the Liquidator
 • És a banda tovább játszott…: A zenekar története
 • Star Wars Missions 5: The Hunt for Han Solo
 • Star Wars Missions 6: The Search for Grubba the Hutt
 • Star Wars Missions 7: Ithorian Invasion
 • Star Wars Missions 8: Togorian Trap (Csak említve)
 • Star Wars Missions 9: Revolt of the Battle Droids
 • Star Wars Missions 10: Showdown in Mos Eisley
 • Star Wars Missions 11: Bounty Hunters vs. Battle Droids (Csak említve)
 • Star Wars Missions 12: The Vactooine Disaster
 • Star Wars Missions 17: Darth Vader's Return
 • Star Wars Missions 18: Rogue Squadron to the Rescue
 • Star Wars Missions 19: Bounty on Bonadan
 • Star Wars Missions 20: Total Destruction
 • Star Wars: Rebellion
 • "Homokfúvás" — Star Wars Mesék 4
 • Star Wars: Rogue Squadron
 • Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader
 • Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike
 • Star Wars Battlefront: Renegade Squadron
 • The Star Wars Holiday Special
 • Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire
 • "Pearls in the Sand" — Star Wars Insider 74
 • Star Wars Missions 13: Prisoner of the Nikto Pirates
 • Star Wars Missions 14: The Monsters of Dweem
 • Star Wars Missions 15: Voyage to the Underworld
 • Star Wars Missions 16: Imperial Jailbreak
 • Star Wars Galaxies: An Empire Divided
 • Star Wars: TIE Fighter
 • Classic Star Wars 1
 • Classic Star Wars 2
 • Boba Fett: Overkill
 • "Walking the Path That's Given" — Star Wars Tales 21
 • Star Wars 38: Riders in the Void
 • The Constancia Affair
 • Gambler's World
 • The Kashyyyk Depths (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Tatooine Sojourn
 • The Pandora Effect (Csak említve)
 • Star Wars Galaxies: The Ruins of Dantooine
 • Erőpróba
 • Erőpróba (képregény)
 • Star Wars Adventures: Princess Leia and the Royal Ransom
 • "Droid Trouble" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "A Deal Gone Sour" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Only Droids Serve the Maker" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "The Capture of Imperial Hazard" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Fair Prey" — Star Wars Gamer 1 (Csak említve)
 • "Idol Intentions" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Small Favors" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Crimson Bounty" — Star Wars Adventure Journal 14 (Csak említve)
 • "Crimson Jailbreak" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "The Draw" — Star Wars Adventure Journal 15
 • "The Great Herdship Heist" — Star Wars Adventure Journal 15 (Csak említve)
 • "The Hidden" — Star Wars Tales 6
 • Side Trip
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 13
 • "Command Decision" — Star Wars Adventure Journal 11 (Csak említve)
 • A Valentine Story (Csak említve)
 • "A Rebel Agent" — Galaxy Guide 7: Mos Eisley
 • "Uninvited Guests" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Return to Taul" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Phantoms in the Dark" — Strongholds of Resistance
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág
 • Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (ifjúsági regény)
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág (regény)
 • The Empire Strikes Back: A Storybook
 • Star Wars 39: The Empire Strikes Back: Beginning
 • Murder on the Executor
 • Star Wars 40: The Empire Strikes Back: Battleground Hoth
 • Entrenched
 • Star Wars 41: The Empire Strikes Back: Imperial Pursuit
 • Star Wars 42: The Empire Strikes Back: To Be a Jedi
 • "Csúszós lejtő" — Star Wars Mesék 15 (Csak említve)
 • "Pillanatnyi kétely" — Star Wars Mesék 4
 • Star Wars Adventures: Luke Skywalker and the Treasure of the Dragonsnakes (Csak említve)
 • Star Wars 43: The Empire Strikes Back: Betrayal at Bespin
 • "Hála a tervezőnek" — Star Wars Mesék 6
 • Star Wars 44: The Empire Strikes Back: Duel a Dark Lord
 • Super Star Wars: The Empire Strikes Back
 • "An Old Flame in Need..." — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "Temporary Reassignment" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "The Emperor's Trophy" — Star Wars Galaxy Magazine 11
 • Star Wars: Shadows of the Empire Ertl (miniképregény)
 • Star Wars Adventures: The Will of Darth Vader
 • Star Wars 45: Death Probe
 • Star Wars 46: The Dreams of Cody Sunn-Childe
 • Star Wars 47: Droid World (Csak említve)
 • The Further Adventures: Droid World
 • Star Wars 48: The Third Law
 • Star Wars 49: The Last Jedi
 • Rust Never Sleeps
 • Dark Knight's Devilry
 • Star Wars 50: The Crimson Forever
 • "Permission Granted" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "In the Emperor's Service" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • Star Wars 51: Resurrection of Evil
 • Star Wars 52: To Take The Tarkin
 • The Further Adventures: Planet of the Hoojibs (Csak említve)
 • Star Wars 86: The Alderaan Factor
 • Star Wars 53: The Last Gift From Alderaan!
 • Star Wars 54: Starfire Rising
 •  Star Wars 55: Plif! (Csak említve)
 • Star Wars 56: Coffin in the Clouds
 • Star Wars 57: Hello, Bespin, Good-bye!
 • Star Wars 64: Serphidian Eyes
 • Star Wars Annual 2: Shadeshine!
 • Star Wars 58: Sundown!
 • Star Wars 59: Bazarre (Csak említve)
 • Star Wars 60: Shira's Story
 • Star Wars 61: Screams in the Void
 • Star Wars 62: Pariah! (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 63: The Mind Spider
 • Star Wars 65: Golrath Never Forgets
 • Star Wars 66: The Water Bandits
 • "Slaying Dragons" — Star Wars Adventure Journal 9 (Csak említve)
 • The Stele Chronicles
 • "Hunting the Hunters" — Star Wars Galaxy Magazine 6
 • "The Longest Fall" — Star Wars Adventure Journal 11
 • A Birodalom árnyai (regény)
 • Shadows of the Empire hangoskönyv (Bantam Doubleday Dell Audio Publishing) 
 • Shadows of the Empire hangoskönyv (Talking Book Publishers Inc.)
 • Shadows of the Empire (ifjúsági regény)
 • A Birodalom árnyai (képregény)
 • "Assignment: Decoy" — Star Wars Galaxy Magazine 7
 • "Escape from Mos Shuuta" — Star Wars: Edge of the Empire Beginner Game
 • The Long Arm of the Hutt
 • "Hand-Off" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "Dead End Drop" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "The Weekly Luncheon" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "A Very Special Meal" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "We Are Made of Suffering" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "An Invitation to Defect" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "A Most Deadly Hunt" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "The Ganjuko Graveyard" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Operation: Recovery" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Ion Cannon Parts" — Shadows of the Empire Planets Guide (Csak említve)
 • "Garbage Run" — Shadows of the Empire Planets Guide (Csak említve)
 • "Will the Last Person Leaving Vergesso Turn Off the Lights?" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Hasty Exit" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "Let's Go!" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • Star Wars 68: The Search Begins
 • Star Wars 69: Death in the City of Bone
 • Star Wars 70: The Stenax Shuffle
 • Star Wars 71: Return to Stenos
 • Star Wars 72: Fool's Bounty
 • Star Wars 73: Lahsbane
 • Star Wars 74: The Iskalon Effect
 • Star Wars 75: Tidal
 • Star Wars 76: Artoo-Detoo to the Rescue
 • Star Wars 77: Chanteuse of the Stars...
 • Star Wars 78: Hoth Stuff! (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 79: The Big Con (Csak említve)
 • Star Wars 80: Ellie
 • Star Wars Annual 3: The Apprentice
 • "Finder's Fee" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Firepower" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Desperate Measures" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Nerf Herder" — Star Wars Tales 7
 • Star Wars: X-Wing Alliance
 • "New Assignments" — Shadows of the Empire Planets Guide (Csak említve)
 • "A World to Conquer" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Escape from Balis-Baurgh" — Star Wars Adventure Journal 1
 • Egy nap bosszúságai: Bib Fortuna története (Csak említve)
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér (regény)
 • Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (ifjúsági regény)
 • Super Star Wars: Return of the Jedi
 • A melléfogás: Mara Jade története
 • A szóbeszéd álcája: Az orgyilkos története (Csak említve)
 • Ínyencfalatok: Jabba főszakácsának története (Csak említve)
 • Ideje a táncnak, ideje a gyásznak: Oola története (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Kecskefű: Ree-Yees története (Csak említve)
 • Vérszomj: A whiphid története (Csak említve)
 • Star Wars Journal: Hero for Hire (Csak említve)
 • Egy szabad quarren a palotában: Tessek története (Csak említve)
 • A nagy Quay isten: Barada és a weequayek története (Csak említve)
 • Régi jó barátok: Ephant Mon története
 • Mara Jade: By the Emperor's Hand 1
 • Shaara és a Sarlakk: A naszád őrének története (Csak említve)
 • Az ötlábú barve esete: Boba Fett története (Csak említve)
 • "The Passage From Perdition" — Mos Eisley Adventure Set
 • "A Line in the Sand..." — Mos Eisley Adventure Set
 • Mara Jade: By the Emperor's Hand 2
 • A mandalori páncél (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Boba Fett kelepcéje (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Értékes zsákmány (Csak említve)
 • Az utolsó éjszaka Mos Eisleyban: A farkasember és a lamproid meséje
 • The Ewoks Join the Fight
 • "Terror in the Trees" — Imperial Entanglements
 • Különbéke
 • "Akin from Afar" — The Truce at Bakura Sourcebook
 • "The Public's Pulse" — The Truce at Bakura Sourcebook (Csak említve)
 • "Report to the Provisional Council of the Alliance of Free Planets" — The Truce at Bakura Sourcebook (Csak említve)
 • Star Wars 81: Jawas of Doom (Csak említve)
 • Star Wars 82: Diplomacy (Csak említve)
 • Star Wars 83: Sweetheart Contract (Csak említve)
 • Star Wars 84: Seoul Searching
 • Star Wars 85: The Hero (Csak említve)
 • Star Wars 87: Still Active After All These Years (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars 88: Figurehead
 • Star Wars 90: The Choice (Csak említve)
 • Star Wars 89: I'll See You in the Throne Room
 • Star Tours
 • Shadows of the Empire: Evolution
 • "One of a Kind" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Jedi-herceg sorozat
 • Luke Skywalker és a Mindor árnyai
 • Gathering Shadows
 • Dark Forces: Rebel Agent
 • Dark Forces: Rebel Agent (hangjáték)
 • Dark Forces: Jedi Knight
 • Dark Forces: Jedi Knight (hangjáték)
 • Star Wars: Jedi Knight: Dark Forces II
 • "Chameleon" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Prophet of Doom" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Package" — Twin Stars of Kira
 • "Lazerian IV" — Twin Stars of Kira
 • "Den of Spies" — Twin Stars of Kira
 • "For a Few Kilotons More" — Twin Stars of Kira
 • "Ropagi II" — Twin Stars of Kira
 • "Operation: Pet Show" — Twin Stars of Kira
 • "Freedom Strike Seltos" — Twin Stars of Kira
 • "The Iskallon Factor" — Twin Stars of Kira
 • "It's a Gambler's Life" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Missed Chance" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "A Glimmer of Hope" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Whispers in the Dark" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Mission to Zila" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Shadows of Darkness" — Star Wars Adventure Journal 4
 • X-szárnyúak sorozat
 • "The Prize: A Scout Adventure" — Galaxy Guide 8: Scouts
 • Conflict of Interest
 • "Chessa's Doom" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Big Quince" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Explosive Developments" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Starter's Tale" — Star Wars Adventure Journal 4 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Kella Rand, Reporting..." — Star Wars Adventure Journal 6
 • Fists of Ion a Hyperspace-n (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról; új link Suvudu-n; háttérlink az Archive.org-on) (Csak említve)
 • "First Contact" — Star Wars Adventure Journal 1 (Csak említve)
 • "First Contact" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Csak említve) (Újranyomás)
 • "The Politics of Contraband" — The Politics of Contraband
 • "The Politics of Contraband" — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "The Art of Betrayal" — The Politics of Contraband
 • "The Art of Betrayal" — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "Free Time" — The Politics of Contraband
 • "Free Time" — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "The Right Place ..." — The Politics of Contraband
 • "The Right Place ..." — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "Easy Money" — The Politics of Contraband (First appearance)
 • "Easy Money" — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "Countdown to Disaster" — Star Wars Adventure Journal 7
 • The Saga Begins — The DarkStryder Campaign
 • "Omens" — The DarkStryder Campaign
 • "Artifact of Aaris" — The DarkStryder Campaign
 • "Death Is Remotely Possible" — The DarkStryder Campaign
 • "Shintel Downtime" — The DarkStryder Campaign
 • "Crisis" — The DarkStryder Campaign (Csak említve)
 • "Traitor in our Midst" — The DarkStryder Campaign
 • "Plant Food" — The Kathol Outback
 • "Little Empires" — The Kathol Outback
 • "Wildfire" — The Kathol Outback
 • "The Masters of Exocron" — The Kathol Outback
 • "Galaxy's Edge" — The Kathol Outback
 • "Introduction" — The Kathol Rift
 • "Harm's Way" — The Kathol Rift
 • "Rogue Elements" — The Kathol Rift
 • "Waystation" — The Kathol Rift
 • "Home" — The Kathol Rift
 • "Showdown" — The Kathol Rift
 • "The Saga Nears Its End" — Endgame
 • "Endgame" — Endgame
 • "Droids Defiant" — Star Wars Adventure Journal 9
 • A Birodalom örökösei
 • Sötét erők ébredése
 • Az utolsó parancs
 • "Rendezvous with Destiny" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Relic" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Counterstrike" — Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • "Blaze of Glory" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "The Trap" — Star Wars Adventure Journal 6
 • Sötét Birodalom
 • Sötét Birodalom II
 • Boba Fett: Agent of Doom (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • A Birodalom vége
 • Vérvörös Birodalom
 • The Bounty Hunters: Kenix Kil
 • A Jedi Akadémia-trilógia
 • Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast
 • Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy
 • Sötétkard
 • Az új lázadás
 • A Thrawn Keze duológia
 • Fool's Bargain
 • A túlélők keresése
 • Junior Jedi Knights: The Golden Globe (Csak említve)
 • Junior Jedi Knights: Lyric's World (Csak említve)
 • Junior Jedi Knights: Vader's Fortress (Csak említve)
 • Young Jedi Knights: Diversity Alliance (Csak említve)
 • The New Jedi Order
 • Dark Nest III: The Swarm War (Csak említve)
 • Legacy of the Force
 • Fate of the Jedi: Omen (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Allies (Csak említve)
 • Hagyaték 1: Szétroppanva 1 (Csak említve)
 • Legacy 22: The Wrath of the Dragon (Csak említve)
 • Legacy 27: Into the Core (Csak említve)
 • Legacy 39: Tatooine, Part 3 (Csak említve) 

Nem-kánon megjelenések


 • LEGO Star Wars: The Video Game
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga
 • LEGO Star Wars: Microfighters – "video game"
 • Star Wars: Visions of the Blade
 • LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
 • Star Wars Infinities: A New Hope
 • LEGO Star Wars: Microfighters – "Episode 3: Rebel Rally Time"
 • Star Wars Infinities: The Empire Strikes Back
 • "Lucky Stars" — Star Wars Tales 15
 • LEGO Star Wars: The Han Solo Affair
 • "Fortune, Fate, and the Natural History of the Sarlacc" — Star Wars Tales 6
 • Star Wars Infinities: Return of the Jedi
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 1. rész – "Menekülés a Jedi Templomból"
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 2. rész – "Holokron hajsza"
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 3. rész – "Támadása a Coruscant ellen"
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 4. rész – "Skywalker erők harca" 

Források


 • Star Wars játéklánc
 • Star Wars: The Empire Strikes Back játéklánc
 • Star Wars: Return of the Jedi játéklánc
 • A Guide to the Star Wars Universe
 • Star Wars: The Power of the Force (1985)
 • "Star Wars: Ten Year Tribute" — The Lucasfilm Fan Club Magazine 1
 • Star Wars: The Roleplaying Game
 • Star Warriors: Starfighter Combat in the Star Wars Universe
 • The Star Wars Sourcebook
 • Star Wars Campaign Pack
 • Assault on Hoth
 • Lightsaber Dueling Pack
 • Galaxy Guide 1: A New Hope
 • Starfighter Battle Book: X-wing vs TIE Interceptor
 • The Star Wars Rules Companion
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin
 • Battle for Endor
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back
 • Imperial Sourcebook
 • Galaxy Guide 4: Alien Races
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters
 • Rebel Alliance Sourcebook
 • Death Star Technical Companion
 • Cracken's Rebel Field Guide
 • Star Wars Gamemaster Kit
 • Planets of the Galaxy, Volume One
 • Star Wars Miniatures Battles
 • The Politics of Contraband
 • Planets of the Galaxy, Volume Two
 • Heir to the Empire Sourcebook
 • Star Wars: A szerepjáték (Második kiadás)
 • Dark Force Rising Sourcebook
 • Wanted by Cracken
 • Galaxy Guide 7: Mos Eisley
 • Galaxy Guide 8: Scouts
 • Star Wars Gamemaster Handbook
 • Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim
 • Dark Empire Sourcebook
 • Supernova
 • Planets of the Galaxy, Volume Three
 • Star Wars Technical Journal of the Planet Tatooine
 • The Movie Trilogy Sourcebook
 • Super Empire Strikes Back Official Game Secrets
 • Death Star Technical Companion, Second Edition
 • Han Solo and the Corporate Sector Sourcebook
 • Star Wars Miniatures Battles, Second Edition
 • "Glah Ubooki's Strange & Wondrous Imports"—Star Wars Adventure Journal 1
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Lan Barell" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 1
 • Galaxy Guide 10: Bounty Hunters
 • Galaxy Guide 4: Alien Races, Second Edition
 • The Last Command Sourcebook
 • Rebel Alliance Sourcebook, Second Edition
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters, Second Edition
 • Cracken's Rebel Operatives
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Rebel Privateers!" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Recon & Report: The Journey to Coruscant" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 2
 • Star Wars Sourcebook, Second Edition
 • Imperial Sourcebook, Second Edition
 • Star Wars Miniatures Battles Companion
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "The Business of Bacta" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "The Pentastar Alignment" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Blasters for Hire" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Outlaw Battle Armor" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Galaxy Guide 11: Criminal Organizations
 • The Star Wars Planets Collection
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Cracken's Rebel Field Guide: Scanners" — Star Wars Adventure Journal 4
 • Star Wars Technical Journal
 • Creatures of the Galaxy
 • "A Buyer's Guide to Alternative Starships" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Stand and Deliver" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Smugglers of the Outer Rim" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Zirtran's Anchor" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Platt's Starport Guide
 • Goroth: Slave of the Empire
 • "The Greel Wood Haven" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "The Cure" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Scouts' Dispatch" — Star Wars Adventure Journal 6
 • Alliance Intelligence Reports
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "The History of R-Series Astromech Droids" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Into the Core Worlds" — Star Wars Adventure Journal 7
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin, Second Edition
 • Galaxy Guide 12: Aliens — Enemies and Allies
 • Galaxy Guide 1: A New Hope, Second Edition
 • The DarkStryder Campaign
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi, Second Edition
 • "The Gree Enclave" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "The Yard of Opportunity" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Scouts' Dispatch" — Star Wars Adventure Journal 8
 • Star Wars Customizable Card Game – Premiere Limited (Kártya: Blaster Rifle)
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin, Second Edition
 • Galaxy Guide 12: Aliens — Enemies and Allies
 • Galaxy Guide 1: A New Hope, Second Edition
 • The DarkStryder Campaign
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi, Second Edition
 • "The Gree Enclave" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "The Yard of Opportunity" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Scouts' Dispatch" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Wanted by Cracken"—Star Wars Adventure Journal 8
 • Heroes & Rogues
 • Star Wars Customizable Card Game – Premiere Limited (Kártya: Blaster Rifle)
 • The Kathol Outback
 • The Truce at Bakura Sourcebook
 • "Fizzi's Slightly Used Starships" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Repulsortank Battlefield" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "ISB Intercepts" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Boba Fett: Mystery Man in Not-So-Shining Armor" — Star Wars Galaxy Magazine 1
 • "Straight from the Horse's Mouth: A Guide to the Star Wars: Tales of the Jedi Universe, Part 2" — Star Wars Insider 27
 • Star Wars: The Power of the Force (1995)
 • Flashpoint! Brak Sector
 • Galladinium's Fantastic Technology
 • "Cracken's Rebel Field Guide: Slicing Aids" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 10
 • Shadows of the Empire Sourcebook
 • The Secrets of Star Wars: Shadows of the Empire
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor is Lurking)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Luke Feels the Dark Side)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor Greets Vader)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor's Dirty Handiwork)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor Summons Jabba)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Fancy Flying)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Luke Scores a TIE)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Boba Fett Escapes From Gall)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Narrow Escape)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Vader Grows Wary of Xizor)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: The Waiting Game)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Vader Destroys the Rebel Base)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Luke and Dash's Bothan Mission)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash's Persuasive Charm)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Luke and Melan Are Ambushed)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Leia and Chewie Go Underground)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash Fires the Guide)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Good Riddance, Xizor!)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash's Secret Getaway)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Millennium Falcon)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Outrider)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash Battles AT-ATs on Hoth)
 • The Thrawn Trilogy Sourcebook
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back, Second Edition
 • Tales of the Jedi Companion
 • Gamemaster Toolkit: Live-Action Adventures
 • Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 11
 • Endgame
 • Wretched Hives of Scum & Villainy
 • Gamemaster Toolkit: Live-Action Adventures
 • "Imperial Garrisons" — Star Wars Adventure Journal 12
 • No Disintegrations
 • "The Pentastar Alignment" — Classic Adventures: Volume Four - The Best of the Journal
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Chewbacca (Fejvadász álruhában))
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Dash Rendar)
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Leia (Boushh álruhájában))
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Luke Skywalker (Birodalmi Gárdista álruhában))
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Prince Xizor)
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Boba Fett vs. IG-88)
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Darth Vader vs. Prince Xizor)
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Swoop)
 • Galoob Star Wars: Shadows of the Empire Micro Machines (Csomag: Collection I)
 • Galoob Star Wars: Shadows of the Empire Micro Machines (Csomag: Collection II)
 • Galoob Star Wars: Shadows of the Empire Micro Machines (Csomag: Collection III)
 • Star Wars Gamemaster Screen, Revised
 • Star Wars: Shadows of the Empire Limited Collector's Edition
 • Star Wars: Shadows of the Empire Embossed Metal Collector Cards (Kártya: ISSUE 1: Xizor's Plan Revealed)
 • Star Wars: Shadows of the Empire Embossed Metal Collector Cards (Kártya: ISSUE 2: Rescue Attempt on Gall)
 • Star Wars: Shadows of the Empire Embossed Metal Collector Cards (Kártya: ISSUE 4: Leia Meets Xizor)
 • Star Wars: Shadows of the Empire Embossed Metal Collector Cards (Kártya: ISSUE 6: Han Delivered)
 • Star Wars: The Art of the Brothers Hildebrandt
 • "Shape-shifters" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Cynabar's Droid Datalog" — Star Wars Adventure Journal 13
 • Pirates & Privateers
 • Cynabar's Fantastic Technology: Droids
 • The Black Sands of Socorro
 • Rules of Engagement: The Rebel SpecForce Handbook
 • Secrets of the Sisar Run
 • Cracken's Threat Dossier
 • "The Pentastar Alignment" — Classic Adventures: Volume Four - The Best of the Journal
 • The Official Star Wars 20th Anniversary Commemorative Magazine
 • Gundark's Fantastic Technology: Personal Gear
 • "Straight from the Horse's Mouth" — Star Wars Insider 35
 • Star Wars: Power of the Jedi
 • "On Our Planet: Corellia" — Star Wars Kids 3
 • "Meet Han Solo!" — Star Wars Kids 3
 • "Star Wars Kids Answer Quest" — Star Wars Kids 3
 • "So You Think You Wanna Be a Rebel Pilot?" — Star Wars Kids 4
 • "Meet Wedge!" — Star Wars Kids 4
 • "Who Is That Alien? Mon Calamari & Bith" — Star Wars Kids 5
 • "Meet Princess Leia" — Star Wars Kids 5
 • "On Our Planet: Alderaan" — Star Wars Kids 5
 • "Who Is That Alien? Ewoks & Sullustans" — Star Wars Kids 6
 • "Who Is That Alien? Ithorians & Gamorreans" — Star Wars Kids 8
 • Star Wars: Rebellion: Prima's Official Strategy Guide
 • Star Wars: Rogue Squadron: The Official Nintendo Player's Guide
 • Star Wars: The Action Figure Archive
 • Star Wars: Power of the Jedi (Csomag: Ellorrs Madak)
 • The Dark Side Sourcebook
 • "Ilum: A Frozen World Hides a Jedi's Secret" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • "Shaggy Slaves: The Gentle Talz" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Velmor: Royalty and Rebellion a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Coruscant: Center of the Empire a Wizards.com-on (háttérlinkek az Archive.org-on) (Matrica)
 • Kessel: Hell in Space a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Arbra: Sanctuary In the Storm a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Hero's Guide
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Prima's Official Strategy Guide
 • Star Wars Battlefront: Prima Official Game Guide
 • "Furry and Fury" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Star Wars Battlefront II: Prima Official Game Guide
 • Star Wars: The Complete Visual Dictionary
 • Behind the Threat: The Sith, Part 1: Portrayal a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Hapes: Ladies First a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on) (Mentioned only)
 • Aargau: For All Your Banking Needs a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Beheboth: Blood and Water a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • "Refresher Reading" — Star Wars Insider 91
 • "Classic Moment" — Star Wars Insider 104
 • "Classic Moment" — Star Wars Insider 106
 • "Castaways of Endor" a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Star Wars Roleplaying Game Saga Edition Core Rulebook
 • Scum and Villainy
 • Tinker, Tailor, Soldier, Praji
 • The Battle of Turak IV a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • "Manaan: Depths of History" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • "Rough and Tundra: Adventure Settings and Scenarios for the Greater Javin" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • "We Don't Need That Scum" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • "Planet Hoppers: Phindar" on Wizards.com (eredeti cikk link, háttérlink)
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • "Planet Hoppers: Skako" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • The Essential Atlas
 • The Forgotten War: The Nagai and the Tofs a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Star Wars: Heroes
 • Fate of the Jedi: Dramatis Personae
 • Rebellion Era Campaign Guide
 • The Essential Atlas
 • "Bartyn's Landing" — Star Wars Gamer 7
 • Xim Week: The History of Xim and the Tion Cluster a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • The Written Word a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • "New Republic Stat Pack" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink nem elérhető)
 • Message to Spacers 5 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Message to Spacers 7 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • The Unknown Regions
 • Message to Spacers 8 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Message to Spacers 10 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • A Jedi útja
 • Galactic Empire a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Aarrba the Hutt a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Tereb Ab'Lon a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Y'ull Acib a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Admiral Ackbar a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Janus Greejatus a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Bane Malar a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Hasbro Movie Heroes (Csomag: Rebel Heroes) (Csomagolás)
 • Millennium Falcon Owner's Workshop Manual
 • Sith-ek könyve
 • Star Wars: Beware the Sith
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • The Essential Reader's Companion
 • Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Jedi Knight
 • "Red Five" — Star Wars Insider 137
 • Star Wars: Edge of the Empire Beginner Game
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Dark Side Apprentice)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Advisor to the Emperor)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Kuati Security Team)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: The Heart of the Empire)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: The Emperor's Web)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Imperial Command)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Stormtrooper Elite)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Reconnaissance Mission)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Jedi in Hiding)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Fleeing the Empire)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: The Rebel Fleet)
 • Star Wars: The Card Game – The Desolation of Hoth (Kártya: Weapon Mastery)
 • Star Wars: The Card Game – The Desolation of Hoth (Kártya: Probe Droid)
 • Star Wars: The Legendary Yoda
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Echo Defender)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Renegade Squadron Mobilization)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: AAC-1 Speeder Tank)
 • Star Wars: The Card Game – A Dark Time (Kártya: Self Preservation)
 • Star Wars: The Card Game – A Dark Time (Kártya: Gotal Outcast)
 • "The Droids Re-Animated, Part 1," The Official Star Wars Blog
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Core Set (Kártya: Academy Pilot—TIE Fighter)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – TIE Fighter Expansion Pack (Kártya: Academy Pilot—TIE Fighter)
 • Star Wars: The Card Game – Assault on Echo Base (Kártya: Outer Rim Space Pirates)
 • Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Star Wars: The Card Game – Edge of Darkness (Kártya: The Defense of Cloud City)
 • Star Wars: The Card Game – Edge of Darkness (Kártya: Trandoshan Terror)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: Rogue Leader)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: Hold the Line!)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: 501st Legion)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Ackbar (★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Motti)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Ozzel (★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Garindan)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: General Tagge)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Lak Sivrak)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Luke Skywalker (★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Sandtrooper (★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Snowtrooper (★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Stormtrooper (★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Trey Callum)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Ackbar (★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: AT-AT Pilot)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Darth Vader (★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Nebit (★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Shaak Ti)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Stormtrooper (★★★, Tantive IV))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Viper Probe Droid)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Ben Kenobi (★★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Ben Kenobi (★★★★, Event card))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Emperor's Royal Guard)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Wicket W Warrick)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Darth Vader (★★★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: General Rieekan)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Luke Skywalker (Special))
 • "So Uncivilized: Great Gunslingers in Star Wars, Part 1," The Official Star Wars Blog (link)
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: Endless Reserves)
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: Vast Resources)
 • "Viva Space Vegas! The History of the Marvelous Wheel, Part 1," The Official Star Wars Blog (link)
 • Fejvadász kódex
 • "Slugthrowers: An Overview of Popular Music and Musicians in a Galaxy Far, Far Away, Part 1," The Official Star Wars Blog (link)
 • "Rogues Gallery: Clearance for Immediate Launch" — Star Wars Insider 146
 • Enter the Unknown
 • Star Wars: Sith Wars
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Lemelisk's Ambition)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: TIE Interceptor)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: SpecForces Commando)
 • "The Imperial Warlords: Despoilers of an Empire, Part 2," The Official Star Wars Blog (link)
 • "Slugthrowers: An Overview of Popular Music and Musicians in a Galaxy Far, Far Away, Part 2," The Official Star Wars Blog (link)
 • "Galactic Architecture 101 and the history of Centerpoint Station," The Official Star Wars Blog (link)
 • Suns of Fortune
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Imperial Aces Expansion Pack (Kártya: Saber Squadron Pilot—TIE Interceptor)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Scouring the Empire)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: The Dark Trooper Project)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Phase I Dark Trooper)
 • Star Wars: The Card Game – Lure of the Dark Side (Kártya: Commando Operations)
 • Star Wars: What Makes a Monster?
 • Ackbar az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • AT-AT walker az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Biggs Darklighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Darth Bane az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Death Star az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Galactic Empire az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Imperial shuttle az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Imperial Star Destroyer az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Lando Calrissian az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Millennium Falcon az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Mon Calamari az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Rebel Alliance az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Stormtroopers az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Super Star Destroyer az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • TIE fighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Wookiees az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: Age of Rebellion Core Rulebook
 • LEGO Star Wars: The Dark Side (Nem kánon forrás)
 • "Classic Moment: Lando's Second Surprise" — Star Wars Insider 152
 • "Blaster" — Star Wars Insider 152
 • Star Wars: Birodalmi kézikönyv
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Sacrifice at Endor)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Shadows of the Empire)
 • Lords of Nal Hutta
 • Fly Casual
 • Strongholds of Resistance
 • Nexus of Power
 • Endless Vigil
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Galactic Empire Conversion Kit (Kártya: Nu Squadron Pilot)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Galactic Empire Conversion Kit (Kártya: Omicron Group Pilot)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Galactic Empire Conversion Kit (Kártya: Saber Squadron Ace) (TIE/in Interceptor Expansion Pack újrakiadása)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Galactic Empire Conversion Kit (Kártya: Sigma Squadron Ace)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Scum and Villainy Conversion Kit (Kártya: Krassis Trelix) (Reissued in Slave I Expansion Pack)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000