darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

Darth Malgus (Legendák)

darthmalguslegendak.jpg
Darth Malgus
Életrajzi adatok
Születési hely: Dromund Kaas
Születési idő: YE 3.701
Fizikai adatok
Faj: Ember
Nem: Férfi
Magasság: 2,18 méter
Hajszín: Nincs
Szemszín: Sárga
Bőrszín: Sápadt fehér
Kronológiai és politikai adatok
Mester(ek): Vindican
Tanítvány(ok):
 • Darth Karrid
 • Cytharat
Korszak: Régi Köztársaság korszaka
Besorolás:
 • Sith Birodalom
  • Sötét Tanács
  • Katonai Akciók Kerekasztala

 • Új Sith Birodalom

Legendák

Harcoltam, mert azt kellett tennem, és a Birodalom egy eszköz, amelynek révén megvalósíthatom a céljaimat. A Birodalom az, ami megtestesíti a háborút. Ettől tökéletes.
- Darth Malgus

Darth Malgus egy ember férfi Sötét Tanácstag volt a Sith Birodalomból, aki a Nagy Galaktikus Háború korában élt. Birodalmi felségterületen született Veradun névvel és az őt örökbe fogadó nevelőapja nevelte fel. Még fiatalkorában Veradun megölt egy twi’lek rabszolgát az apja birtokán, ezzel felfedve az Erőre való érzékenysége sötét akaratát. A fiatal fiút ezután elküldték a Dromund Kaas-i Sith Akadémiára a Birodalom fővárosába, ahol hamarosan Sith-harcos lett és sikeres parancsnokává vált a Birodalmi Hadseregnek. A Peremvidéken található Geonosisra tett utazása során Veradun felfedezte a twi'lek rabszolgalányt, Eleena Darut, és magához vette őt. Bár gyakorlatilag a rabszolgája volt, a két fél egymásba szeretett és sok csatában harcoltak egymás mellett a Köztársaság ellen. Veradun később levetette kapott születési nevét és felvette a Sith nevét; Darth Malgust.

 

Kezdetben Malgus és mestere, Vindican sikeresen vezették a Korriban visszafoglalásért vívott csatát, majd Malgus végzett Vindicannal, mert Kao Cen Darach Jedi-mester megsebesítette. A háború tetőpontján Malgus meglepetés-támadást vezetett az Alderaan ellen; bár a csata kezdetben sikeres volt, végül Malgus erőit legyőzték az ellentámadó Köztársaságiak, akiket Satele Shan vezetett. A Sith-nagyúr súlyosan megsérült a csatában, és kénytelen volt légzőkészüléket viselni élete hátralévő részében. YE 3.653-ban a Birodalom tárgyalásokat folytatott a Köztársasággal egy színlelt béke érdekében, melynek célja nem volt más, mint a figyelemelterelés a Sith-ek valódi célpontjáról: a fővárosról, Coruscantról. Darth Angral Malgust választotta, hogy legyen vezetője a coruscanti támadásban a Jedi Templomot megtámadók csoportjának. Sikerült megölnie jelentős számú Jedi-hátvédet - beleértve Ven Zallow Jedi-mestert, akit Malgus legnagyobb zsákmányaként tartottak számon - mielőtt a Sith flotta megérkezett, hogy lecsapjon a világ többi részére. A harc végére a Sith-ek elpusztították a Jedi Templomot, a Jedi Főtanács felét megölték, és a Köztársaság szeme láttára szégyenítették meg a Jedi Rendet.

 

Bár Malgus úgy hitte, a Birodalmi Armada le fogja rombolni a Coruscantot, és elpusztítják a Köztársaságot egyszer és mindenkorra, a csatát csak eszközként használták fel az alderaani béketárgyalásokhoz. A tárgyalások folyása alatt a Sith-ek megtelepedtek a megszállt Coruscanton. Malgust a bolygókörüli védelem vezetésével bízták meg, de a Sith ellenszegült a parancsnak és visszatért a Coruscantra, hogy megütközzön a renegát Jedivel, Aryn Leneerrel, aki meg akarta bosszulni mestere, Ven Zallow halálát. Bár Leneer végül elbukott, a konfliktus alatt Malgus kiábrándult a Birodalomból, és gyengeségnek tartotta viszonyát Daruval. Ezért kénytelen volt végezni vele, hogy megszilárdítsa hatalmát és megszabaduljon kötelékétől, majd úgy döntött, megtisztítja a Birodalmat a politikusoktól, akiket azért okolt, mert szerinte ők hagyták fennmaradni a Köztársaságot. A Hidegháború idején, a sikeres béketárgyalásokat követően Malgus Sith erőket vezetett az Ismeretlen Régiókba, hogy új, addig ismeretlen területeket szerezzen a Birodalomnak.

 

A Hidegháború vége felé, a Sith Császár feltételezett halála után, Malgus ismét előtérbe került és egy új Birodalmat alapított, egy olyat, ami mentes volt a Sötét Tanács belső viszályaitól. Idővel azonban fellelték titkos bázisát és legyőzték Malgust. 

Ám a Sith-nagyúr visszatért az ossusi invázió alatt a Harmadik Galaktikus Háború kezdetén, aki Acina császárnő és a Sith Birodalom alatt szolgált, ismét katonai vezetővé válva. Azonban a koréliai csatát követően Malgus arra törekedett, hogy eltöröl minden fizikai és mentális korlátot, ami kontroll alatt tartja őt.

Életrajz


Úgy hiszem, nagy harcos válik belőled, Veradun. Hatalmas eszköze leszel a Birodalomnak.
- Veradun nevelőapja. 

Korai élet


DromundKaas TORVeradun egy Erő-érzékeny ember férfi volt, aki YE 3.701-ben született a Dromund Kaas bolygón, az újjáéledt Sith Birodalom fővárosában. Nevelőapja gondozta, aki a Birodalmi Tudományi Hivatal biológusa volt, és a Birodalom finanszírozásával egy magánállatkertet tartott fent, ahol gyűjtötte és tanulmányozta a különféle állatokat. Gyerekként Veradun egy seregnyi állatot gondozott és az ő feladata volt azok etetése és a ketrecek takarítása is. A fiatal fiú az Erőről is tanult számos olyan oktató által, akik mind felismerték, hogy nagy lehetőségek vannak benne, mert kiemelkedően áthatja őt az Erő.

 

Valamikor fiatal korában, egy twi'lek szolgálólány Veradun apjának birtokán szabálysértést követett el. Bár maga a sértés jelentéktelen volt Veradun számára, mégis megölte a nőt, pusztán azért, hogy bizonyítsa magának, hogy képes rá. Apja elégedett volt fia tettével, és felvette a kapcsolatot a Dromund Kaas-i Sith Akadémiával. A fiú elhagyta a birtokot és az Akadémiára utazott, hogy Sith-harcos legyen.

 

A Veradun indulását megelőző napon az apja elvitte az állatkertbe, hogy három dolgot tanítson neki; magatartást, megtévesztést és türelmet. A leckék, melyeket az apja tanított, az állatok és gondozóik közti kapcsolatról szóltak, és nagy hatással voltak Veradun életszemléletére a hátralévő életében. A következő nap az Akadémiára vitték, és kiválasztották a tisztavérű Sith-mester, Vindican tanítványának választották. A Peremvidéken található Geonosisra tett látogatás során Veradun felfedezett egy twi'lek rabszolgalányt, akit Eleena Darunak hívtak. Amikor látta, hogy Darut fizikailag bántalmazza és veri a gazdája, megölte a gazdát és maga mellé vette a twi'leket. Bár a lány rabszolga maradt, később szerelmesek lettek egymásba, és végül elérte, hogy feleségként bánjon vele annak ellenére, hogy a Birodalom idegen-ellenes politikát folytatott.

 

Ezután történt, hogy miután elfogadták Sith-tanítványnak, Veradun új nevet adott magának: Malgus.

 

Nagy Galaktikus Háború

 

A Korriban visszafoglalása 

Ezer év után a Korriban végre újra a miénk.
- Malgus. 

YE 3.681-ben a Birodalom felfedte magát a Köztársaság előtt, és támadást indított ellene, kirobbantva a Nagy Galaktikus Háborút. Vindican és tanítványa azon szerencsés kiválasztottak között voltak, akik részt vehettek a Korriban szent világát visszaszerző támadásban, és a korribani csata alatt a páros egy Fury-osztályú birodalmi elfogóvadásszal repült be a bolygó feletti köztársasági űrállomásra. Miután landoltak a hangárban, céljuk az volt, hogy megakadályozzák, hogy a legénység elhagyja az állomást az ott lévő teherhajóval, majd szembenéztek a két érkező Jedivel.

 

Míg Vindican a Jedi-mesterrel, a zabrak Kao Cen Darach-kal foglalkozott, addig Malgus a padawant támadta, Satele Shant. A Sith gyorsan a fiatalabb ember fölé kerekedett először, de Darach elhajított fénykardja megakadályozta, hogy bevigye a végső csapást és a lány visszanyerte egyensúlyát. Malgus mestere úgy válaszolt, hogy Erő-villámokat küldött Malgus ellenfelére, azonban Darach megint megmentette tanítványát és egy Erő-lökéssel arrébb hajította a harcost, mire Vindikan célpontot váltott és a közeli teherhajót támadta, ami a csempész Nico Okarr tulajdonában volt. Okarr a hajó beindításával volt elfoglalva, hogy ő és a Jedik menekülni tudjanak, de egy Jace Malcom nevű köztársasági katona kelt a hajó védelmezésére és egy rakétát küldött a Sith-mester felé.

 

Vindican könnyedén kivédte a rakétát, de dühös lett, mikor látta, hogy Darach parancsba adta Snannak, hogy távozzon a hajóval. A dühös Malgus és mestere harcba szálltak Darach-kal, míg a zabrak harcmester saját és Shan duplapengés fénykardjával védte magát. Annak ellenére, hogy a Sith-ek számbeli fölényben voltak, Darach könnyedén visszaverte támadásaikat, mély sebet ejtett Vindican arcán, majd a Sith-mester hasába fúrta Shan pengéjét. Bár mestere elbukott, a fiatal Sith magához rántotta Vindican fénykardját és elöntötte a düh. Szemrebbenés nélkül vágta ketté a gép és fémdarabokat, amiket a Jedi-mester hozzávágott. Kiütötte Shan fénykardját Darach kezéből és megszüntette a zabrak védelmét, majd Malgus azzal zárta le a párbajt, hogy levágta a Jedi-mestert.

 

Malgus meglepetten tapasztalta, hogy mestere még életben van, kigúnyolta Vindicant a kudarca miatt, amiért nem sikerült a túlélők menekülését meggátolnia, majd mialatt nézték, ahogy a Sith armada leereszkedik a Korribanra, lefejezte a tisztavérű Sith-et. A csata után Malgus egyedül sétálgatott a Korriban felszínén és egy Erő-látomás tört rá melyben a Galaxis és a Köztársaság lángokban állt. Ettől kezdve Malgus úgy hitte, hogy ő lesz a felelős a Köztársaság és a Jedi Rend megbuktatásáért.

 

Az Alderaani csata

 

A korribani csatát követő években Malgus Sith-nagyúrrá lépett elő és YE 3.667 körül megadták neki a Darth címet. Így teljes névvel Darth Malgust kiválasztották, hogy vezessen a Birodalmi erők parancsnokaként egy meglepetésszerű támadást a magvilági békés Alderaan bolygó ellen. A támadással egy időben a köztársasági flottát egy csellel kivonták a Magból, így Malgus sértetlenül landolt több ezer harci droiddal, birodalmi rohamosztagossal és több száz Sith-tel a bolygó felszínén, miután a Birodalom befejezte a kegyetlen orbitális bombázást. Malgus maga vezette a Birodalmiak átvonulását a bolygón, felégetve az erdőket és megsemmisítve a városokat a főváros irányában. Azonban a Káosz osztag tagjai - a Köztársasági Különleges Erők egyik egysége - gerilla ellentámadást indított, amikor a Sith-ek átvonultak egy völgyön.

 

MalgusVsShan HopeJace Malcom parancsnok, ugyanaz a katona, aki 14 évvel korábban a Korribannál találkozott Malgusszal, a birodalmiak ellen vezette csapatait, védekezésre kényszerítve a Sith-eket. Látva, hogy a Sith-nagyúr katonáit mészárolja, Malcom több rakétát küldött a Sith-nagyúr felé. Malgus képes volt kivédeni a robbanásokat, bár az arca megsérült, majd a dühtől szabadon engedett egy villámrobbanást, ezzel terítve le Malcomot, amikor a katona rárontott. Malgus parancsára 3 Sith készült kivégezni Malcomot, de ekkor megjelent Satele Shan - most már Jedi-lovagként - és megmentette a katonát a haláltól.

 

Mikor barátja mögött landolt, Shan szabadon eresztett egy Erő-robbanást, mely elrepítette a három Sith-et, és felkeltette Malgus figyelmét. A két ellenfél párbajba kezdett, Malgus erőteljes ütései térdre kényszerítették Shant, de a lány kicsavart egy fát az Erővel és kettejük közé döntötte, hogy meghátrálásra kényszerítse a Nagyurat. Ahogy a párharc folytatódott, Malgusnak sikerült ketté vágnia Shan fénykardját, arra kényszerítve őt, hogy puszta kézzel blokkolja Malgus pengéjét és elnyelje annak energiáját. Malgus támadását Malcom szakította félbe, amikor a Sith-nagyúrra támadott; pusztakézzel birkózott vele, majd a kezében lévő gránáttal felrobbantotta magukat. A robbanás elrepítette Malcomot, míg Malgus ellen tudott állni a robbanásnak, de az arca csúnyán megsérült. Shan kihasználta ezt a pillanatot és az Erővel egy sziklának lökte a Nagyurat. A lökéserő növelésével Shan egyre jobban beágyazta Malgust a sziklafalba, majd az egészet ráomlasztotta a Sith-re.

 

Vereség

 

Malgus Survival JMGDA Sith erők visszavonulást fújtak, mivel erősítés érkezett a Köztársaságtól a védők számára. Shan nagy szerepet játszott abban, hogy reményt adott a túlterhelt terepkatonáknak.

 

Malgus túlélte az ellentámadást és a saját hajója vette fel őt. Frusztrált és dühös volt a vereség miatt és nem foglalkozott a sebeivel. Légzése olyan hangzott, mintha valaki egy fát kaparna. Bőrét csípte az égési sérülés. A tüdeje is megsérült. Zúzódásai és sebei zordan tarkították a húsát. Azonban Malgus nem érzett fájdalmat.

 

Bosszú és a harmadik lecke

 

Miután elindult az Alderaanról, Malgus megérezte egy Jedi jelenlétét a bolygó egyik romvárosából. Azzal a szándékkal, hogy bosszút álljon azokon, akik megfosztották a győzelemtől, Malgus megparancsolta az űrsikló pilótájának, hogy forduljon meg és körözzön a város felett. A pilóta tiltakozását fejezte ki, de Malgus kiugrott a hajóból, hogy megütközzön a Jedivel a város romos utcáin. Amikor földet ért, egy zabrak Jedi jött ki az egyik épületből és észrevette, majd bekapcsolta két fénykardját, hogy szembenézzen vele - és a Jar'Kai fénykard-stílust használta. Malgus rárontott a zabrak Jedire, de hirtelen érte, amikor a Jedi két épületet (amit dúrbetonból és acélból építtettek) készült rádönteni az utca mindkét oldaláról, hogy megölje vele.

 

Malgus csapdába esett a törmelékek alatt és az Erővel védte magát a teljes összezúzódástól. A felszálló por csak nehezebbé tette a már amúgy is rossz légzését. Malgus felismerte, hogy annyira szította a bosszú, hogy nem mérte fel ellenfele erejét rendesen. Egy erőfeszítéssel koncentrálta és kontrollálta haragját, és eszközzé tette a hatalma növeléséhez. Az Erőt használva ellökte magától a több tonnányi törmeléket, amik a szomszédos épületekbe csapódtak. Malgus kiugrott a romokból és az utcán ért földet. A zabrak Jedi ledöbbent. Malgus újabb támadást indított és a két fél fénykardpárbajba kezdett. Malgus fénykard-csapások sorozatával sújtott le, ami megakadályozta a Jedit abban, hogy bármiféle ellentámadást indítson. A Jedi visszavonult az offenzíva elől, kétségbeesve védve ki Malgus szúrásait. Malgus fénykardja fénylő vörös ívekkel szántott a levegőbe, és folyamatosan szorította hátra a Jedit. Ellenfele pedig folyamatosan adott teret. Malgus hamarosan rájött, hogy a Jedi a folyamatos hátrálással akarja csapdába csalni őt.

 

Malgus növelte az Erő-érzékeit, és egy másik Jedi gyenge jelenlétét érezte a közelben. Ez a Jedi a romok között bujkált és az Erő segítségével próbálta elrejteni jelenlétét. Ezt felismerve Malgus tomboló erővel támadt a zabrak Jedire és egy Erővel felerősített pörgőrúgással távolította el őt az útjából, majd az Erővel megragadta a másik Jedit, előhúzta rejtekhelyéről és elroppantotta a légcsövét.

 

Társának halála felbőszítette a zabrak Jedit és Malgusra rontott. Azonban a Sith-nagyúr egy tomboló Erő-villámmal állította meg, ami átszakította a Jedi pajzsát és égetni kezdte a húsát. De a Jedi fénykardjával fedezve magát Malgus felé tántorgott, minden lépésével számtalan égési sérülést szenvedve el. Malgus több energiát vetett be és térdre kényszerítette őt a Jedit, aki felsikoltott a fájdalomtól. Malgus villámai körülölelték a Jedit, sötét lyukakat égetve a testébe, és a fénykardja a földre esett. A zabrak Jedit tönkretette a támadás, de még élt. A Sith-nagyúr várt egy pillanatot, hogy felfedezze a Jedi szemében a kudarcot, majd felnyársalta. Közben eszébe jutott a harmadik és egyben utolsó lecke, amire nevelőapja tanította - néha üresen marad a ketrec - míg visszavonuló erői egyesültek.

 

Az alderaani csatát követően Malgust Daru ápolta, de az állkapcsán ékeskedő sebek miatt kénytelen volt légzőkészüléket használni, amely befedte a nyakát, a száját és az orrát is.

 

Peremvidék

 

Ord Radama 

The strength of my scream buckled the bridge's transparisteel viewport and left the crew's ears bleeding. More gratifyingly, my raged overloaded the fuel slugs of an incoming wave of Aureks. The bright bursts of their deaths raised a smile.
- Darth Malgus, leírja a haragját, miután megérezte Darth Venemal halálát 

A háború későbbi szakaszaiban Malgus hadjáratokat vezetett a Köztársaság ellen a Peremvidéken és saját naplót vezetett a tapasztalatairól. 129 nappal a hadjáratok kezdete után Malgus támadást intézett az Ord Radama bolygó ellen, ahol ő és Darth Venemal felügyelete a Sith csapatok leszállását a világra. Malgus és Venemal ezután egy Sith csoportot vezettek a köztársasági lövegállás ellen, amelyet egy szirten lokalizáltak. Amíg Venemal és egy csoport kommandós hatástalanította a fegyvereket, Malgus elvezette megmaradt csapatait a hágón át, majd az Erőt felhasználva egy nagy sziklát görgetett az ösvény mentén, amely felszámolta az előttük található taposóaknákat. Amikor elérte a hegy gerincét, Malgushoz újra csatlakozott Venemal csapata és gratulált a kommandósoknak, miután megtudta, hogy sikeresen kifosztottak egy köztársasági erődöt. Ezután további Sith csapatok szálltak le a Radamára és pár nappal később Malgus összeszedte katonáit, majd beszédet tartott, hogy lelket öntsön beléjük ORd Radama fővárosa, Livien Magnus elleni támadáshoz.

 

Malgus erői ostrom alá vették Livien Magnust, azzal a céllal, hogy kiéheztessék a város lakóit. Egy héttel a támadás után, a Sötét Tanács Adraas nagyurat, Malgus riválisát küldte az Ord Radamára, hogy legyen Malgus segítségére. Malgust dühítette Adraas jelenléte a bolygón és mikor Adraas azt javasolta, hogy küldjön néhány I-es és II-es jelzésű Sith harci droidot a városhoz vezető út megtisztítására, Malgus és Venemal mégsem tettek semmit, hogy lebeszéljék őt, annak ellenére, hogy kétségeik voltak a droidok képességeit illetően. Adraas parancsa után a droidok megtámadták a város déli kapuját, és Malgus csak figyelte, hogyan pusztulnak el a köztársasági védők keze által. Azonban a droidok kellően elvonták a védők figyelmét, hogy Venemal és kommandósai behatoljanak a városba és lyukat üssenek a falon. Livien Magnus gyorsan elesett Malgus csapatai által és Adraas később megpróbálta learatni az összes babért, ami továbbra is riválisa megvetésére késztette Malgust.

 

A kezdeti sikerek ellenére Malgus seregei nem kaptak utánpótlást, és Malgus félt, hogy a Sith-ek elvesztik az Ord Radama feletti irányítást. Bár a Szervezési Minisztérium volt a felelős Malgus katonái ellátásáért, Malgus nem rendelkezett elegendő befolyással Shullis Khamarr miniszternél, a minisztérium vezetőjénél, hogy segítsen neki, ezért a hadügyminiszterhez fordult, Shareishez. Azonban Shareis nem válaszolt és Khamarr nem küldött ellátmányt Malgusnak, míg a Köztársaság több Hammerhead-osztályú cirkálót és Thranta-osztályú korvettet küldött, hogy megtámadják Malgus hajóit az Ord Radama körül. Livien Magnus palotájának erkélyéről látta Malgus a Köztársasági hajók flottáját, majd beszállt a siklójába, hogy felrepüljön a Lindworm csatahajó fedélzetére és átvegye a parancsnokságot. Azonban mire a hajó hídjára érkezett, a Sith-ek már elvesztették a csatát és csak nézni tudta, ahogy egy Harrower-osztályú csatahajó az Ord Radama légkörébe zuhan, majd darabokra robban Livien Magnus utcáin. Az Erőn keresztül Malgus megérezte Venemal és a több százezer lakó halálát és haragjában felüvöltött. Üvöltésének ereje megrepesztette a híd ablakát és a legénységnek vérezni kezdett a füle. Az Erő-hullám ezenkívül megsemmisített egy csoport köztársasági Aurek-osztályú taktikai támadóvadászt is, amik a hajó mellett haladtak el. Felismerve, hogy nincs remény a köztársasági hajók legyőzésére, Malgus megparancsolta a megmaradt erőinek, hogy hagyják el a rendszert és ugorjanak a Sith Űr szívébe.

 

Köztársasági előrehaladás és Serenno bukása 

Most meg kell védenünk a területünk szívét. Dühös vagyok a Sötét Tanácsra, hogy megengedte, hogy Ashas Ree-ig fajuljon a háború, mégis csodálom azt, ahogy a Köztársaság kijátszott minket.
- Darth Malgus. 

A Sith Űrbe való visszavonulás után Malgus erőit követték a köztársaságiak, és egy köztársasági flotta megtámadta a Ziost Sith-világot. Malgus részt vett a csatában, de a Sith-ek képtelenek voltak megállítani a Köztársaság előrenyomulását, amely hamarosan az Ashas Ree bolygó ellen indított támadást. Malgust elküldték, hogy segítsen megvédeni az Ashas Ree-t és miután megérkezett a világra, átvette egy szakasznyi ostromtank parancsnokságát, amiket a köztársasági járművek távol tartására használt fel. A Sith erők végül győztek az Ashas Ree-n és ebben Malgus nagy szerepet játszott, ezért a Sötét Tanács biztosította, hogy soha többé nem kell szembenéznie olyan ellátáshiánnyal, mint amilyen az Ord Radamán történt.

 

Miután a Birodalmi Hírszerzés közölte vele, hogy Ven Zallow Jedi-mesternek - az Ashas Ree-i csata köztársasági parancsnokának - a főhadiszállása a Serennón van, Malgus felkeresett egy titkos ügynököt, egy Hírszerzésnek dolgozott magas rangú Serenno nemest, aki közölte vele, hogy a köztársaságiak új helyre költöztetik a bázisukat. A támadáshoz való felkészülés alatt egy másik titkos ügynöknek parancsba adták, hogy ölje meg Zallowt a Köztársaság parancsnoki struktúrájának felborításához, és Malgus úgy tervezte, hogy hadihajókkal ront a Serennónak, ha az ügynök elvégezte dolgát. Aztán Malgus hírt kapott, hogy az ügynök sikerrel járt, és a flottájával a hiperűrbe ugrott, majd megtámadta a Serenno körül keringő köztársasági hajókat. Átvettea a Palerma-ház villájának ellenőrzését, melyet a Köztársaság parancsnoki központként használt, majd haragra gerjedt, amikor megtudta, hogy Zallow megölte ügynökét és elmenekült a világról. A serennói családok, például a Comprassi-ház és a Teramo-ház kifogásolták a Sith-ek jelenlétét a bolygójukon és zsoldosokat béreltek fel a villa megtámadására. Az attak viszont sikertelen volt, és Malgus csak figyelte egy mellvédről, hogy néhány Sith bérgyilkos legyőzte a támadókat.

 

Ord Radama visszahódítása 

A Sith Császár elrendelte az Ord Radama visszafoglalását. Én fogom vezetni a támadást. Hallani olyan pletykákat, hogy néhányan engem hibáztatnak Venemal nagyúr haláláért és a vereségért, amit elszenvedtünk. Ez a küldetés visszaállítja a becsületem és bizonyítja majd a Sith Birodalom erejét.
- Darth Malgus. 

Számos pletyka keringett, miszerint a Sith-ek Malgust hibáztatták Venemal halálért és a Császár utasította Malgust, hogy foglalja vissza az Ord Radamat. Malgus úgy hitte, hogy a támadás segít visszaadni a becsületét. Nem bízva semmit a véletlenre, Malgus egy Sith-harcosokból álló ezredet tervezett vezetni Új Raido, Ord Radama új fővárosa ellen, valamint hogy droidok, katonák és kommandósok csatlakoznak majd hozzá, ha megtöri a város védelmét. A csata néhány hét alatt lezajlott, és Malgus nem egy kudarcot szenvedett el a Jedik tettei miatt. Azonban nagyon élvezte a csata vérfürdőjét ama tény ellenére, hogy a támadás lassú folyása a Sötét Tanácsban elért tiszteletét vette el. Biztos maradt afelől, hogy a világon diadalmat arat, és hogy a győzelmével helyet kap majd a Sith seregben, ami éppen gyülekezett a Köztársaság fővárosa, a Coruscant elleni ostromra. Malgus azt is sejtette, hogy a Sötét Kaszás, egy a Nagy Sith Háború során használt szuperfegyver energiaforrása az Ord Radamán található.

 

Malgus később hozzáfogott egy különítmény összeszervezéséhez egy köztársasági irányítású terület megtámadása részeként a Magvilágokban, és a Sötét Tanács a kezébe adott 4 Harrower csatacirkálót, 48 Fury-osztályú birodalmi elfogóvadászt és 192 VI-os jelzésű elfogóvadászt.

 

A Coruscant bekebelezése

 

YE 3.653-ban, huszonnyolc évvel a háború kezdete után, a Sötét Tanács felvette a kapcsolatot a Szenátussal, kifejezve azon kérésüket, hogy a két fél folytasson tárgyalásokat a háború befejezése érdekében. Míg a Birodalom, a Szenátus és a Jedik delegációi felkészültek az alderaani békekonferenciára, a Sith-ek a Coruscant lerohanására gyakoroltak. A hadművelet vezetője a magas-rangú Darth Angral lett, míg Malgus vezette a felszíni csapást a Jedi Templom ellen. Azzal a benyomással, hogy a Birodalom lebombázza a Coruscantot és megtisztítja azt minden élettől egy orbitális bombázás során, Malgus lelkesen vállalta a feladatot, mert hitt benne, hogy korribani látomása a Köztársaság pusztulásáról most következik be. Malgus támadóterve az volt, hogy behatol a Templomba, ahol elvonja a Jedik figyelmét, mialatt ötven erős Sith-harcos beszivárog az ősi épületbe és megsemmisítik a bolygóvédelmi számítógép-hálózatot. Bár Malgus kifejezetten kérte, hogy ő legyen a támadás egyetlen vezetője, Angral ragaszkodott ahhoz, hogy Malgus riválisa Adraas, Angral politikai szövetségese is jelen legyen másodparancsokként, aki az ötvenfős beszivárgó csapatot felügyeli.

 

Támadás a Jedi Templom ellen 

Elárultak titeket. És a Köztársaság most elbukik.
- Darth Malgus Ven Zallownak. 

TempleDuel DeceivedA támadást megelőző hónapokban Malgus és csapata szorgalmasan gyakorolt és tervezte a küldetésüket, és a Sith-nagyúr több ezerszer végignézte a támadás számítógépes modelljét. Amikor a tárgyalófelek megkezdték a csúcstalálkozót az Alderaanon, a Sith-ek terve mozgásba lendült; Malgus Eleena Daru kíséretében megérkezett a Coruscantra és a Jedi Templom felé vették az útjukat, áthaladva coruscanti polgárokkal zsúfolt tereken, akik mit sem sejtettek a közelgő támadásról. Útjuk úgy telt, hogy beszéltek az életükről és az Erőről, valamint egy szenvedélyes csók is elcsattant köztük. A célponthoz érés előtt Malgus visszaigazolást kapott a mandalori fejvadásztól, Shae Vizlatól, hogy a Coruscant védelmi rendszerét kikapcsolták a Sith támadás előkészületében.

 

A Templom biztonsági őreinek egy raja megpróbálta feltartóztatni közeledését, és Malgus utasította Darut, hogy ne avatkozzon közbe, majd végzett a csoporttal. Vizla a Templom egy beugró párkányán figyelte a jelenetet, majd felvette maszkját és a szervizjáraton át behatolt a Templomba, míg társai a főbejáraton léptek be.

 

Hat Jedi-lovag ugrott le az erkélyről szembeszegülni az idegenekkel, és Ven Zallow Jedi-mester is csatlakozott hozzájuk. A hét Jedi egyként lendült mozgásba Malgus és Eleena ellen, és Malgus és Eleena szintén feléjük indult. Ekkor Malgus csuklóján a krono csipogni kezdett, jelezve hogy az eltérített NR2-es köztársasági szállítóhajó a Templomhoz ért. A csipogás pánikba ejtette a Jedi-lovagokat odabent, bekapcsolták fénykardjaikat, hátráltak egy lépést, és védekező állást vettek fel. Mindazonáltal Zallow nem mozdult a helyéről. Malgus tisztelete jeléül fejet hajtott neki ezért. A szállítóhajó eközben beleütközött a Jedi Templom főbejáratába, betörve azt, majd a padlón csúszva szétzúzta a Templom folyosójának tartóoszlopait, maga alá rántva sokakat, akik ott vesztették életüket.

 

Azonban Malgus és Zallow mozdulatlanul álltak, míg a hajó feléjük sodródott, majd közvetlenül Malgus mögött állt meg. A hajó rámpája fújtatva nyílt ki, hogy felfedje Adraas nagyurat és ötvenfős Sith-harcosokból álló csapatát, akik ekkor bekapcsolták fénykardjaikat. Ebban a pillanatban Malgus visszaemlékezett korribani látomására, elmosolyodott és aktiválta fénykardját. Az erősítés csatlakozott Malgushoz, Daruhoz és a fejvadász Vizlához, hogy megtámadják a Jediket és a biztonsági őreiket.

 

Zallow és harcosai 20 métert ugrottak hátra, ahol számos Jedi gyülekezett. Ebben a pillanatban Adraas és Sith-harcosai támadásba lendültek. Köztársasági csapatok érkeztek a helyszínre és csatlakoztak a Jedikhez a Sith-ek elleni harcban. Malgus kivédte a lövedékeiket és Zallow felé igyekezett, aki várt rá. Következő célpontja egy Jedi volt, akit egy rövid pengeváltás után levágott. Egy zabrak Jedi nő felhívta magára a figyelmét azzal, hogy Daru felé közeledett hogy megölje. Daru képességei semmit nem értek egy Jedivel szemben, így Malgus közbelépett. Megidézte magában az Erőt és egy lökéssel átrepítette a Jedit az egész Templomon, aki egy hatalmas kőoszlopnak csapódott, majd vérző orral elterült a földön. Ekkorra a csata kaotikussá vált.

 

Adraas hirtelen köztársasági katonák gyűrűjébe ugrott, majd egy Erő-energiarobbanással szétrepítette őket, mint a száraz leveleket. Malgus ekkor egy Erő-villámrobbanást engedett szabadjára, ami elborított két padawant és egy Jedi-lovagot egyszerre, megölve őket és csúnyán megégetve testüket. A két lenyűgöző bravúr után Malgus és Adraas gúnyosan tisztelegtek egymás felé.

 

Daru egy másik köztársasági csoporttal is tűzpárbajba keveredett, ami felkeltette Malgus figyelmét. Mielőtt még közbelépett volna, Vizla két rakétát lőtt ki a katonákra, ami megölte őket. Utána egy másik katonai csoport felé lebegett a háti rakétájával és a lángszóróját használva végzett velük. Malgus megértette, hogy a csata most már az erőinek kedvez. Megpróbálta lokalizálni Zallow-t, de 3 másik Jedi bekerítette; egy férfi, egy nő és egy togruta nő. A párbajozó képességeivel az akrobatikai képességeivel összevetve akart túljárni az eszükön. A nővel végzett elsőként, akit Malgus földhöz vágott az Erő által támogatott erejével. Utána a togruta nő mögé ugrott, elhárította a fénykardcsapásait és egy Erő-taszítással a földön lévő törmelékekbe lökte. Végül elkerülte a férfi egyik fénykardcsapását, majd torkon ragadta, felemelte és halálra fojtotta.

 

Darth Malgus Cold WarMalgus most már nagyobb dühvel tombolt, mint valaha korábban. Végül megpillantotta Zallow-t, a vetélytársát, akit a legérdemesebbnek vélt az összes közül, akikkel harcolt aznap. Zallow párbajozó képességei figyelemre méltóak voltak és gyorsan levágott két Sith-harcost, miközben Malgus őt nézte. Abban a pillanatban Adraas pontosan Zallow mögé ugrott és megpróbálta megölni őt. Zallow hárította a támadásait és átcsúsztatta őt a csarnok hátsó részébe egy Erő-taszítással. Malgus utána Zallow felé irányult és a folyamat közben felkeltette Daru és Zallow figyelmét. Daru tüzet nyitott Zallow-ra, hogy Malgus segítségére legyen. Zallow pillantást sem vetve Darura védte ki a lövedékeit a fénykardjával, és visszaküldte azokat őrá. Kettő elkapta a nőt, és ahogy összecsuklott, Zallow egy oszlophoz hajította őt.

 

Malgus megállt egy pillanatra és Darut nézte. A haragja felülkerekedett rajta. Szabadjára engedte a haragját és az erejét is azzal együtt, összezúzta egy közeli oszlopot és egy kőtörmelék-vihart zúdított át a termen. A figyelmét újra Zallow-ra összpontosította, haragja és ereje tapintható hullámban fodrozódott körülötte. Ekkor egy másik Jedi került szembe Malgusszal. A Sith-nagyúr nem is törődve vele egyszerűen kinyújtotta a kezét, áttört a Jedi védelmén és halálra fojtotta őt, félredobta a testét, miközben Zallow felé menetelt. A Jedi-mester is Malgus felé közeledett. Egy Sith-harcos szállt szembe Zallow-val, de a Jedi könnyedén levágta. Malgus és Zallow végre szemtől szemben álltak és megálltak, egy pillanatra tanulmányozták egymást. Egy Jedi-lovag megzavarta Malgust azzal, hogy próbálta ledöfni őt. Malgus kitért és megütötte a Jedit, aki elvesztette az egyensúlyát. Utána egy gyilkos ütést mért volna a Jedire, de Zallow megakasztotta a pengéjét. A páros egy rövid pillanatig csapásokat mért egymásra.

 

Malgus az Erő által mellkason rúgta Zallow-t, ami hatására 10 méteres távolságra repült hátra. Zallow talpra érkezett két újabb Sith-harcos közelében. Megtámadták őt, de lenyűgöző gyorsasággal mindkettőt levágta. Malgus utána Zallow felé hajította a fénykardját, és a röppályáját az Erővel segítette. Ugyanakkor Zallow átugrotta a fénykardot, hogy elkerülje a támadást. Míg Zallow a levegőben volt, Malgus egy energiarobbanást idézett meg, ami felkészületlenül érte a Jedit és egy halom törmelékre küldte őt és ott feküdt elhasalva. Malgus utána 20 métert ugrott a levegőben Zallow helyzete felé, közben visszahívta fénykardját és egy fordított kétkezes fogást vett fel, és felkészült a Templom padlójába szögezni Zallow-t. De Zallow félregurult az útból az utolsó pillanatban és Malgus pengéje egészen a markolatig a Templom kőpadlójába mélyedt. Zallow Malgus felé ugrott, guggoló állásban érkezett, újraaktiválta a fénykardját és átszelte a padlót Malgus mögött.

 

Szédületes sebességgel és erővel Zallow fénykardcsapások hatásos zárótüzét zúdította rá. Malgus kivédte a támadásait, de nem tudott kezdeményezni. Zallow a kardjának a markolatát Malgus álkapcsának ütötte, kisebb sebet okozva ellenfelén. Lehetőséget látva a kezdeményezésre, Zallow előrelépett és megcélozta Malgus torkát. Ugyanakkor Malgus résen volt; függőleges helyzetbe fordította a pengéjét, hogy eltérítse az ütést és kipörgött a pengeszorításból. Pörgés alatt visszaszerezte fénykardját és átdöfte Zallow hasát. Zallow ábrázata letaglózódott, ahogy ott lógott, karóba húzatva a vetélytársának fénykardja által. A szemeiben Malgus látta a lángoló Templom lángjait visszatükröződni és a birodalmi flottaerők érkezését.

 

Birodalmi támadás a Coruscanton

 

MalgusLeaves DeceivedA Coruscant bekebelezése megkezdődött, és míg a Darth Angral vezette Sith erők átvették az irányítást a Szenátusi Épület felett és megölték a Köztársaság főkancellárját, Berookent, a Sith armada megkezdte a főváros bombázását Adraas parancsára, aki kikerülte Malgust, hogy kiadja a parancsot. A Templomon belül Malgus sütkérezett a pusztításban, gratulált a túlélő Sith-eknek, mielőtt Darut ellátta volna. Adraast elküldte egy orvosi csapatért a Steadfast birodalmi orvosi hajóról, mielőtt elbocsátotta volna őt a bombázás kiadására irányuló engedetlenségéért. Malgus a Templom romos bejáratánál nézte, ahogy a birodalmi bombázók pusztítást hoznak a bolygóvárosra, megragadva lehetőséget, hogy kapcsolatba lépjen Darth Angrallal a Darkness csatacirkálóról és tájékoztassa őt a csatáról.

 

Amikor az orvosi csapat megérkezett, Malgus megparancsolta nekik, hogy Darut is beleértve lássák el a sebesülteket. A nő először nem akart elmenni Malgus oldaláról, de a twi'lek a medikusokkal együtt elindult a bolygó pályáján lévő Steadfastra, mikor a Sith-nagyúr tájékoztatta őt, hogy az orvosi hajóra fog látogatni, ha mindent elintézett a Coruscanton. Adraas elérte Malgust és a Jedik holttesteinek sorsáról érdeklődött; mivel Malgus szerint becsülettel küzdöttek, úgy döntött, hogy a Templom legyen a végső nyughelyük, és a szállítóhajóban lévő megmaradt robbanótölteteket használták fel az építmény elpusztításához. Ahogy a túlélő Sith-ek csatlakoztak Malgushoz 20 méterrel távol a Templomtól, megszemlélte az épület jellegzetességeit, majd aktiválta a detonátort. A Jedi Rend ősi szimbóluma összeomlott, törmeléket süvítve minden irányba. Malgus és a többiek egy energiafalat képeztek az Erő által, ami védte őket a pusztítástól, és így biztonságban és éljenzés közben figyelhették az egész folyamatot.

 

Kiábrándulás 

"Azt tudod, hogy a Jedi Rend elárult téged? Ők tájékoztattak minket, hogy valószínűleg idejössz."
"Én már nem tartozom a Rendhez."
"Benned és bennem több a közös, nem csupán a harag."
- Darth Malgus és Aryn Leneer. 

Leneer Vs Malgus JMGDAhogy a csata egész Coruscanton tovább tombolt, Malgus harcosai visszatértek a bolygópályán lévő hadihajóikhoz. A Sith-nagyúr a Jedi Templom romjainál maradt, ezért a bombázást közvetlenül láthatta. Több óra és a fokozatosan csökkenő birodalmi erők pásztázása után, Malgus kapcsolatba lépett a Darkness kapitányával, Jarddal, mert tudni akarta, hogy az orbitális bombázás még miért nem kezdődött el. A kapitány jelentette Darth Malgusnak, hogy Angral nagyúr megparancsolta a Birodalom erőinek, hogy okkupációra készüljenek, mivel az Alderaanon folytak a tárgyalások. Malgus haragjában gyorsan a Szenátusi Épülethez utazott, ahonnan Angral katonai célokból igénybe vette a Köztársaság főkancellárjának hivatalait, akit megöltek a korai invázió alatt. Útközben Darth Malgus megtudta, hogy a Sith vezetők az elfoglalt Coruscantot politikai aduként használják fel a tárgyalásokban a bolygó teljes elpusztítása helyett. A Sith-nagyúr szemeiben ez direkt szembeszállt a saját és a Birodalom céljával, és megakadályozta a Köztársaság megvalósuló elpusztításáról szóló látomását.

 

A Szenátushoz megérkezve Malgust Roon Neele kapitány kísérte el a kancellár irodájába. Ott érzelmi kitörésben azonnal megkérdőjelezte a tervek megváltoztatását a felettese előtt. Malgus nem tudta, hogy Adraas Angral harcálláspontjához sorozta át, és az alantas Nagyúr jelenléte az összejövetelt egy nagy szégyenkezéssé tette Malgus számára. A mérges Sith gyakorlatlan volt a birodalmi politikában, nem úgy, mint a két kortársa, akik remélték, hogy egy politikai ukázként ellene fel tudják ellene használni az Eleena Daru iránti szerelmét, valamint a Császár rendelkezésének rosszallását. Ahogy a feszült beszélgetésük folyt, Adraas felfedte, hogy megtagadta Daru kezelését a Steadfast fedélzetén és helyette átirányították őt a Coruscant felszínén lévő egyik polgári kórházba. Meghallván, hogy Darut „kéjencnek” nevezte a riválisa, Malgus kivonta fénykardját és a pengéit Adraas fénykardjával keresztezte. Angral véget vetett a harcnak és útjára bocsátotta Malgust, hogy találja meg a szeretőjét, de Adraast a hivatalában tartotta, hogy tisztázódjon, melyik oldalt választja.

 

Amint Darth Malgus megtudta, hol helyezkedik el Daru kórháza, azonnal odament, hogy felszedje a szeretőjét. Az épület túlzsúfolt volt a Sith támadás áldozataival, és annyira elárasztották, hogy az orvosok, nővérek és a sebesültek a kórház tetejéig értek és kint az utcán is tódult a sor. Malgus kompja az utca közepén ért földet, ahol a Coruscant dühödt csőcselékével találkozott. Amint a polgárok kigúnyolták és közbeszólásokkal bosszantották a Sith-nagyurat, az egyik egyén a tömegből egy darab dúrbeton-törmeléket hajított Malgusra. Bár össze tudta törni a követ az Erővel, Malgust felmérgesítette a tett és tudni akarta, hogy ki dobta rá azt. Mikor senki sem jött elő, a Sith-nagyúr megpróbálta eloszlatni a tömeget, de helyette csak segélykéréseket kapott. Válaszképpen egy Erő-hullámot bocsátott ki, ami durván hátrataszított mindenkit körülötte, több sérülést és pusztítást okozva. Az út megtisztításával Malgus belépett a kórházba és követelte, hogy egy nővér vezesse el őt Daruhoz. Megtalálván a szeretőjét, Malgus elvitte őt a kórházból és visszavitte őt a transzporthoz. Míg a bolygópályán lévő Velor felé utaztak, a Sith-nagyúr Angral és Adraas szándékáról gondolkodott, hogy Darut ellene használják fel, és nehéznek ítélte összhangba hozni a twi'lek iránti szerelmét a Sith kötelezettségével.

 

Végül kapcsolatba lépett Darth Angrallal, aki megparancsolta, hogy maradjon orbitális pályán a Vallor fedélzetén, hogy felügyeljék a blokádflottát. Míg Malgus a feladatot alantasnak tekintette, engedelmeskedett és a cirkálója hídján maradt, míg Adraas és Angral a felszíni dolgokkal foglalkoztak. A Corusant inváziójának másnapján a flotta elfogott egy Dragonfly-osztályú leszállóhajót, ami a bolygóra tartott. A tulajdonos fejvadász, Vrath Xizor tájékoztatta Jard kapitányt, hogy egy olyan információ birtokában van, ami a blokád parancsnokának értékes lehet. Darth Malgus végül hozzájárult, hogy találkozzon a férfival, aki informálta a Sith-et, hogy egy csempész nemsokára megpróbál áttörni a birodalmi blokádon egy Jedi-lovag kíséretében. Bár Malgus szkeptikus volt Xizor kinyilvánításait illetően, riasztatta a Valort és fokozta a bejövő birodalmi ellátmányozó teherhajókonvoj vizsgálatát. Amikor egy rendellenességet találtak az egyik bejövő konvojban, Malgus birodalmi kompokat küldött ki, hogy vizuálisan átvizsgálják az egyik hajó vázát. Felfedezvén egy XS áruszállító könnyűteherhajót, ami a Dromo nehézteherhajó hátulsó részéhez kapcsolódott, a kompok a hajó elpusztításához láttak volna hozzá, de nem tehették, mert a betolakodó közel maradt a nehézteherhajóhoz. Hogy kicsalogassák az XS könnyűteherhajót a fedezékből, Darth Malgus megparancsolta, hogy a konvoj oszoljon szét, hogy a Valor tisztán lőhessen.

 

A felbolydulás alatt Malgus felvette a kapcsolatot Darth Angrallal, de letett a válaszadásról, míg nem végzett az űrhajóval. Malgus inkább üdvözölte a behatoló teherhajót és megparancsolta a pilótának, hogy kapcsolja ki az energiáit, különben elpusztul. Amikor a csempész Zeerid Korr visszautasította, Malgus Angrallal vette fel a kapcsolatot. A felettes Sith-nagyúr tájékoztatta őt, hogy a birodalmi delegáció az Alderaanon információkat fogadott a Jedi kortársaiktól; egy Aryn Leneer nevű Jedi nő engedély nélkül elment a tárgyalást, és ezért a közelgő békekötés veszélybe került. A Jedi delegáció vezetője, Dar'Nala mester jelezte a Sith-ek felé, hogy Leneer akciói  nem hozható összhangba a Renddel vagy a Köztársasággal, és hogy őt egy független ellenséges ügynökként kezelik.

 

Zeerid hajóját, a Fatmant megtámadta a Sith flotta. Sikerült áttörnie a Coruscantra, de nem sokkal utána felrobbant az égen. Aryn és Zeerid túlélték, mert Aryn használta az Erőt, és hozzávetőlegesen biztonságban értek földet a Coruscant felszínén.

 

Hamarosan Aryn visszatért az elpusztított Jedi Templomba, szembeszállt Darth Malgusszal, aki várt rá amióta megtudta, hogy a nő keresi, hogy megbosszulja Zallow mester halálát. A harcnak hirtelen vége szakadt az egyértelmű győztes eltökéltségénél, amikor Zeerid megérkezett felvenni Arynt, mivel Malgus bosszúból való megölése Arynt a sötét ösvényre terelte volna. Aryn kiötli, hogy csak akkor állhat nagyobb bosszút Malguson, ha a twi'lek szeretőjét célozza meg, Eleena Darut, így meg fogja tapasztalni a fájdalmat, amit Aryn szenvedett el Zallow mester halálakor. Aryn és Zeerid egy űrkikötőbe megy, ahol Aryn felkészül megölni Eleenát, de rájön, hogy a megölésével megszégyeníti mindazt, amit Zallow mester tanított neki. Újra szembeszáll Malgusszal, amikor Zeerid távozik egy hajóval.

 

Malgus legyőzi Arynt a második összecsapásuknál, de ahelyett, hogy megölné őt, megengedi, hogy elhagyja a Coruscantot, miután meghagyta Eleena életét. Malgus utána megöli Eleenát, miután szerelmet vall neki, és mert a férfi számára ez gyengepontot jelent, amit többé nem engedhet meg magának.

 

A békeszerződés megköttetik a Köztársaság és a Birodalom között, és az utóbbi felhagy a Coruscant elfoglalásával. Csalódottságában, hogy a béke fogja uralni a Galaxist, Malgus át akarja venni a hatalmat a Birodalom felett, kezdve azzal, hogy megöli politikai ellenfelét, Adraas nagyurat.

 

Nyugtalanság a Hidegháború alatt 

Egy szajha vagy, Adraas. Angral szajhája vagy! Te és a hozzád hasonló szajhák bemocskoljátok a Birodalmat, megrontjátok a tisztaságát, amikor eladjátok az Erőt a szánalmas békééért.
- Darth Malgus, Adraasnak. 

Darth MalgusA háborúnak hivatalosan véget vető Coruscanti Egyezmény aláírását követően Malgus távol tartotta magát a különböző Sith-ek által játszott hatalmi játszmáktól, akik egy székért versenyeztek a Birodalmat kormányzó Sötét Tanácsban. Ehelyett Malgus Sith erőket vezetett az Ismeretlen Régiókba, kiterjesztve a Birodalom irányítását a nagyban felfedezetlen területekre. Bár vad harcos volt, furcsamód kirívó volt a Sith-ek között, gyakran alkalmazott olyan zsoldosokat különböző idegen fajokból, akiket a Birodalomban csalafintának és hűtlennek ítéltek meg. Malgus ennek eredményeképpen sok nyelvet tanult meg. A Sötét Tanács tagja, Darth Mekhis rábízta a szuperfegyvert, a Császár Árnyékát.

 

Malgus felelős volt sok hadművelet irányításáért a Hidegháború alatt, még azt is, ami magába foglalta a Pöröly állomást, de ami még jelentősebb, megszerezve a Kohót és legyőzve annak irányítóját, Revant.

 

Egy új császár 

Malgus: "Hát nem látjátok? A túlélésünk egy új Birodalomtól függ, amit idegen szövetségek tarkítanak és a türelem erősít."
Darth Nox: "Láttam a Birodalom gyengepontjait. Muszáj váltanunk a túlélésért, de te a rossz irányból közelíted meg."
Malgus: "Tudod, hogy a Sötét Tanácsban sosem mondanának le a hatalmukról."
-Malgus és Darth Nox megtárgyalják, hogyan mentsék meg a Sith Birodalmat. 

Darth Malgus 1A Sith Császár vélt halálát követően a Dromund Kaason, Darth Arho megtorlásképpen megszállta az Ilumot. De az erőfeszítéseit megakasztotta Darth Malgus, aki segített a Köztársaságnak legyőzni őt, hogy a riválisát kivonja a forgalomból, valamint Rans főparancsnok kiszabadításánál is segített. Katonai tanácsadóként is szolgált a Sötét Tanács nevében, felügyelve a birodalmi kísérleteket az Adegai kristályok megkaparintásáért, hogy megalkossanak egy legyőzhetetlen titkos armadát. Támogatta az idegen fajú szövetségek szükségességét és a reformokat a Birodalomban, olyan ötleteket, amiket a rendíthetetlen hagyományelvű Ilyan Regus nagymoff visszautasított. Miután Darth Arhót megölték a köztársaságiak, Darth Malgus örökölte a halott Sötét Tanácstag székét és összes vagyonát.

 

De amint Malgus megszerezte a kristályokat, egy nagy beszédet mondott egy új Birodalom megalapításáról és kikiáltotta magát az új Császárnak, aki a Sötét Tanács belharcaitól mentes lesz, valamint az idegen fajú szövetségeket és a toleranciát is előtérbe helyezte. A Birodalomhoz - amiből ő kivált – intézett üzenetben elmondta, hogy a Kohó erejét használta egy új droid hadsereg megalkotásához, hasonlóan Revanéhoz, de ez sokkal erősebb annál. Elküldte a szövetségesét, Darth Serevint az Ilumra, hogy teljesítse a Darth Arho által megkezdett inváziót. De Serevin vereséget szenvedett és egy csapásmérő csapat birtokába vett egy ellopott parancsnoki hajót az inváziós flottából és Darth Malgus titkos űrállomásának koordinátái felé vették az irányt.

 

Sarokba szorítva a tróntermében, Malgus aktiválta az állomás önmegsemmisítő rendszerét, hogy a megszálló flottát megsemmisítse, majd szembeszállt a csapásmérő osztaggal. Bár ami azt illeti, Malgus egy brutális és képzett harcos volt, az elszántsága gyengült a csata folyása alatt. Ennek előnyét kihasználva a támadói impulzus gránátokat, Erő-képességeket és egyebeket használtak fel, hogy lelökjék a platform széléről a reaktoraknába, ahol meghalt.

A Harmadik Galaktikus Háború

Felbukkanás az Ossuson

Darth Malgus vagyok. A Sith Birodalom által rám ruházott teljes hatalommal állok itt. És mostantól én vagyok a parancsnok.
- Darth Malgus 

MalgusPuccskísérlete ellenére Darth Malgus túlélte a Császár Erődjének felrobbanását, és meghamisította Ilum feletti halálát. Távollétében a birodalmi köznyelvben rengeteg pletyka keringett Malgus túlélésével kapcsolatban, többek között azt is spekulálták, hogy Malgust karbonitba fagyasztotta az Örök Birodalom, mások elmélete szerint Darth Acina megtalálta őt az állomás törmeléke közt, kibernetika segítségével újjáépítette testét és a Sith Birodalom végrehajtójává tette. Mások azt rebesgették, hogy ő lett a harmadik Birodalom Haragja. Malgus puccskísérlete miatt Acina császárnő szoros "pórázon" tartotta, és így az új nem hivatalos "Birodalom Haragja" lett belőle.

 

Malgus egy 'ejtőernyős szállítmányban' tért vissza a közéletbe egy az Ossusra tartó kompon. Darth Malora felfigyelt a 'küldeményre', és kikötötte, hogy semmiképp se nyissák ki, mivel egy rivális is küldhette azt a művelete megakadályozására. Ugyanakkor a 'szállítmányt' maga Malgus nyitotta ki és felfedte magát Malora, a Szövetségi Parancsok, Major Anri őrnagy és a többi ott lévő előtt. A túlélésétől ledöbbent Malora próbált rátámadni, de a Sith-nagyúr a mélybe lökte őt a párkányról. A Sith-nagyúr átvette Malorától az invázió irányítását és támadást indított a Jedi kolónia ellen, ahol Gnost-Dural Jedi-mester is állomásozott. Malora azonban túlélte a zuhanást és visszament az Szövetségi Parancsnokhoz és Anri őrnagyhoz, és feltárta gondolatait, miszerint talán a császárnő tartja "pórázon" Malgust, de nem ő az egyetlen, aki féken tudja tartani. Történetesen Malgus életben maradása kitudódott a Sith Birodalom többi részében és a Galaktikus Köztársaságban a bolygó inváziója után.

 

A dantuini betörés

 

Az ossusi inváziót követően Darth Malgus egy hadműveletbe vágott a Dantuinon. Malgus közvetlen fenyegetésnek ítélte meg a Dantuint az elhelyezkedése miatt a Birodalmi Űr peremén, ami kiemelkedően hatékony hadműveleti bázissá tette a Galaktikus köztársaság számára, és az Örök Birodalom elleni lázadás után eme probléma miatt a múltban jelentéktelen mezőgazdasági világ hamar fontos ellátási tényezővé vált a köztársasági erők részéről a Peremvidéken. A Birodalom Darth Xarion tanácsára felbérelte a Nóvapengések nevezetű kalózbandát, hogy támadják meg a bolygót. Amíg a kalózok elégséges elterelést szolgáltatnak, a Sith Birodalom egy kisebb romboló különítményt küldött saját erőből, hogy előre kiválasztott infrastruktúrákat rongáljanak és szabotálják a köztársasági haderőt, amit a kalóztámadásra reagálva vetettek be. A Nóvapengések dantuini inváziója gyors és meglepő volt, teljesen állva hagyva a köztársasági védőket, így a Sith Birodalomnak Malgus vezetésével sikerült beszivárogni a Dantuinra.

 

A Meridián Komplexum

 

Darth Malgus és Darth Krovos lett a hadművelet kivitelezésének vezetője, ami egy Meridián Komplexum nevű koréliai fejlett köztársasági hajógyár megsemmisítéséről szólt, amely létesítmény a Köztársaság javára fordíthatta volna meg a háború kimenetelét. Malgus és Krovos egy hatalmas armadát állított össze, nagy része a Sith Birodalom teljes hadiflottájából, Darth Nox Pusztító Flottájából (Pyron moff irányításával immár) és az Ötös izotóppal rendelkező utolsó csillagrombolókból, valamint üzemanyaghajók támogató csoportjából tevődött össze, hogy a flotta megállás nélkül a Koréliához érjen.

 

Malgus fülébe jutott, hogy a köztársasági flottában nem szerepel egyetlen üzemanyaghajó sem, ezért terve szerint olyan köztársasági erősítéseket pusztít el, amit szövetséges, vagy semleges világokon tankolnak fel, hogy megakadályozza, hogy megtámadják a Birodalomi Flottát a Koréliánál. Az első célpont az Onderon volt, egy ismert köztársasági világ, és Darth Savik - aki Darth Malorát váltotta a Sötét Tanácsban - kapta a művelet végrehajtásának feladatát. A második a Mek-Sha, egy a Hutthullám által irányított bűnözőkkel teli bolygó volt, akik egy olyan árverésen vettek részt, ami eldöntötte, hogy adjanak-e el üzemanyagot a Köztársaságnak, éppen ezért Darth Shaart tették meg az operáció élére, mivel már előzetesen ismerte a Birodalom régi szövetségese, a Fivérek által támogatott bűnözői alvilágot.

 

Savik és Shaar küldetése teljesítésével Malgus visszahívja őket és erőiket a Koréliára, hogy besegítsenek a csatában. Darth Malgus jelen volt a haditerv megvitatásánál, amin Vowrawn császár, Darth Krovos és Pyron moff is részt vett. Mikor a birodalmi erők betörtek a Meridián Komplexum vezérlőtermébe, Darth Malgus megtudta Theran Cedraxtól, hogy Tau-Idair, Gnost-Dural protezsáltja a megsemmisítése előtt átirányította a vezérlést az elsőből másodlagos irányítóközpontba.

 

Darth Malgus megküzdött Tau Idairrel és bajtársaival, majd egy robbanás elválasztotta őket egymástól, sorsuk is ismeretlen maradt. Darth Malgus talpra állt és ahhoz a doktorhoz és orvosi droidhoz vitték, akik Malgust Acina császárnő, és most Vowran császár irányítása alá helyezték, és átvizsgálásával rémületükben állapították meg, hogy a vezérlő chipet egy igen forró elemmel eltávolították, vagyis Malgus a fénykardjával iktatta ki az eszközt. Malgus felébredt, kivonta fénykardját, majd egy orvosi droidot és egy hajót követelt magának.

Dantuini küldetés

 

Mialatt ismeretlen úti célja felé tartott, Darth Malgus álomba merült és olyan látomást tapasztalt, amiben egy Sith cirkálón tartózkodott, ahol legyőzötten és sebzetten hevert, miután birodalmiakat és Sith-eket intézett el, majd egy Sith-harcos, Darth Krovos és Vowrawn császár szorította sarokba.

 

Malgus az égbe kiáltotta, hogy nem fog visszatérni, és Vowrawn többszörösen Erő-villámokkal szórta meg, de Malgus folyamatosan ugyanazt ordította. Vowrawn kegyelemdöfése riasztotta fel Malgust szendergéséből. Az orvosi droid jelentkezett Malgusnál és informálta, hogy a víziói és egészségi állapota egyre rosszabbodik, és elmondta Malgusnak, hogy nincs ötlete, hogy szüntesse meg ezt a pszichológiai hatást. Rövid gondolkodás után Malgus eszébe jutott, hogy ismer egy bizonyos technikát és utasította a droidot, hogy módosítsák a Dantuin felé az irányt.

 

Hagyaték 

A Darth Malgusról szóló folyóiratban lévő idézetek a Nagy Galaktikus Háború utáni harminchat évszázadban kiváló példák arra, hogy egy sebesült harcos hogyan tudott kitartani a harag által. A háború mérhetetlen siker volt a kor Sith Császára számára, és Malgus volt az egyik legjobb katonája.
- Darth Sidious. 

Malgus árulása után Darth Marr be akarta szüntetni a belharcokat a Birodalomban. Évezredekkel később a Sith-ek Sötét Nagyura, Darth Bane írt Darth Malgusról A kettő szabálya című könyvben. Darth Sidious Sith-nagyúr történetesen megszerzett néhány megmaradt részletet Malgus folyóirataiból egy antikváriumostól és azokat hozzátette az általa írt Sith-ek könyvébe, ami SIth történelmi írásokkal teli antológia volt. Sidious Malgus katonai képességeit és erejét a sötét oldalban lenyűgözőnek találta, és később tanítványa, Darth Vader is tanulmányozta Malgus írásait és megjegyezte, hogy némi hasonlóságot talált közte és az ősi Sith-nagyúr között. Vitiate mellett Malgust tekintették az egyik legerősebb Sith-nagyúrnak a történelemben a nagy ereje, akarata és befolyása miatt. 

Személyiség és jellemvonások


Ő még azoknak is árt, akiket ő maga szeret. Ezek a férfiak, meg az ő háborúik... A neve Veradun, Jedi. És megölne, ha megtudná, hogy elmondtam neked. De a nevek fontosak.
- Eleena Daru, Aryn Leneernek. 

MalgusAlderaan HopeDarth Malgusnak a Sith-ek között eltérő személyisége volt. Egy erőszakos, frontvonali harcos volt, aki gyakran alkalmazott idegen fajú zsoldosokat, hogy teljesítse a parancsát, még akkor is, ha a Sith-ek számára megbízhatatlanoknak számítottak az ő korában. A rengeteg idegen fajjal való kapcsolata révén Malgus sok idegen nyelvet tanult meg.

 

Malgusnak szerelmi viszonya volt egy Eleena Darunak nevezett idegen fajú nővel, akire nem rabszolgaként, hanem feleségként tekintett. Érdekességképpen Malgus megértette Daruval, hogy a privát kapcsolatuknak kell maradnia a kívülállók előtt. Azt vélte, hogy a riválisai kihasználnák, ha felfedezik kapcsolatuk igazi természetét. Csak Daru szólíthatta Darth Malgust igazi nevén, Veradunnak, de azt sem nyilvánosan.

 

Malgus jelleme igazolta erőszakos frontvonalbeli harcos hírnevét. Azt vélte, hogy harcra született és hogy a Sith Birodalom volt az eszköz, amely révén elérte célját. Számára a háború ára nem számított, nem érdekelte az ár mértéke.

 

Malgus az Erőt a konfliktus forrásként értette. Miután barátja, Daru ezt megkérdőjelezte, rámutatott arra, hogy az Erőnek van világos és sötét oldala, ami az elméletét támasztja alá. Szerinte a Jedik az Erőt csak részben értik meg. Elismerte, hogy néhányan közülük hatalmasak voltak a használatában. Ugyanakkor a Jediket bolondoknak nevezte.

 

Malgus semmiképp sem tűrte el a hibákat. Miután Kao Cen Darach Jedi-mestert megölte és tudomást szerzett Satele Shan és bajtársai szökéséről, undort érzett a Sith-mestere, Vindican iránt, amiért nem ért el teljes győzelmet. Bár lefejezte az aranyvérű Sith-nagyurat, mindazonáltal élvezte utolsó együttes győzelmüket, ami a legutolsó volt a legjelentősebbek között. Az Alderaan eleste után Malgus kezelhetetlen haragra gerjedt egy időre, két Jedivel harcolt a sebeire való tekintet nélkül, és bosszúként megölte őket a távozása előtt.

 

Magabiztos egyén lévén Malgus bátran és vakmerően lépett be a Jedi Templomba, hogy szembeszálljon a Jedikkel egyetlen barátjával, Daruval az oldalán. Amikor az elfogott sikló áttört a Templom főbejáratán és végigcsúszott a padlón, Malgus tartotta helyzetét, míg a legtöbb Jedi körülötte szükség esetén a menekülésre készült. Amikor Ven Zallow Jedi-mester egy helyben maradt, Malgus egy tisztes fejbólintással ismerte el bátorságát. Malgus örömét lelte a köztársasági katonák megölésében, főleg miután egy kommandó nehéztüzet alkalmazott ellene az alderaani csata során. Amikor szembenézett a vággyal, hogy megöljön valakit, készenlétben maradt, hogy a saját szövetségeseit megölje, ha nem marad elég ellenség a dühe kielégítéséhez. A későbbi években Zallow-t Malgus legjelentősebb áldozataként ismerték el.

 

A Jedik iránti megvetésére tekintet nélkül Malgus az elvek embere volt. Nem szokott hozzá a kényelemhez és sosem ivott bort. Mindig tartotta magát az ígéreteihez. Aryn Leneer Jedi-lovag meg akarta bosszulni a Jedi-mestere, Ven Zallow halálát, akihez erőteljes kötődés fűzte. Tudomást szerzett a kapcsolatról Malgus és Daru között, és ezt hasznosítani akarta. Eldöntötte, hogy megöli Darut, hogy Malgus megtapasztalja a fájdalmat, amit a nő élt át a tettei miatt. Ugyanakkor Aryn féken tartotta az érzelmeit és életben hagyta Darut, miután elfogta őt az Űrkikötőben. Malgus is megérkezett oda és harc során legyőzte Arynt. De meghagyta az életét, amiért a nő életben hagyta Darut és megadta neki a lehetőséget, hogy elhagyja a Coruscantot. Arynt ez lenyűgözte, de mégis megzavarta. Míg Aryn elhagyta a Coruscantot, Malgus betartotta ígéretét és nem húzott hasznot a nő helyzetéből.

 

Malgus LightsaberUgyanakkor Malgus felismerte a legrosszabb félelmét és az Arynnal való tapasztalatából előnyt kovácsolt. Megértette, hogy Daru a gyengepontja volt, mint ahogyan a Jedik. Többé nem engedhette meg magának ezt a gyengeséget. Tehát megölte az egyetlen barátját, megszabadítva magát az érzelmek béklyójától.

 

A Korribanon Malgus egy látomást látott arról, hogy a Galaxis lángokban áll; Egy Galaxist átívelő kormány (a Köztársaság) bukását. Ugyanakkor Malgus a Sith Birodalom politikai ügyeinek kritikusa is volt. A Coruscanti Egyezmény után felháborodottságot érzett a Sith Birodalom politikája iránt és úgy érezte, hogy nemcsak a Köztársaság az egyetlen rendszer, ami tisztogatást igényel. Malgusnak nézeteltérései főleg a Sith riválisával, Adraas nagyúrral volt különböző ügyekben és végül ő ölte meg.

 

Malgus reformokra vágyott a Sith Birodalomban a Coruscanti Egyezmény után, aminek hatására bizonyos körökben megvetést kapott. Nem volt érdekelt a magas rangú Sith-ek hátba támadós politikájában, akik a Sötét Tanács székeire vágytak. Ugyanakkor Malgus a Sötét Tanácsban is tevékenykedett Darth Arho halála után, mint a Katonai Rajtaütések Szférájának vezetője mindaddig, míg puccskísérletet nem hajtott végre. Malgus a Sötét Tanácsban betöltött szerepe segítségével dolgozott jövőbeli tervein, Arho erőforrásait felhasználva.

 

Malgus egy megbízható hadvezér volt és előnyben részesítette a felderítetlen területekbe irányuló katonai expedíciók vezetését, minek célja a Sith Birodalom tényleges befolyásának növelése volt.

Erők és képességek


Fénykard-forgatás 

Malgus fénykardos küzdőformája hibátlan volt, de haragot és elszántságot kevert a harcába. Megingott, és lecsaptam rá.
- Tython Hőse a Malgusszal való harcát ecseteli. 

Malgus ReturnDarth Malgus egy kivételesen tehetséges kardvívó volt, és haragot és nyers erőt vetett be ellenfelei legyőzéséhez. A kiemelkedő fizikai erején kívül - ami nem csak a fénykard-párbajoknál tett jó szolgát nála, de a közelharcban is - Malgus gyakran akrobatikus megmozdulásokat mutatott be, hogy hatékonyságát növelje a fénykard-harcban. Olyan sebességgel operált, hogy egy egyszerű ember nehezen tudta megfigyelni a mozgását a párbajok során.

 

Darth Malgus S LightsaberDarth Malgus egy kegyetlen, rémisztő hírnévvel rendelkező Sith-harcos volt, aki élevezte a frontvonalbeli harcot. Ezen kívül számos neves, magasan képzett Jedi-mester haláláért is felelős volt. A Korriban visszavétele alatt a Jar'Kai-t vetett be Kao Cen Darach Jedi-harcmester megöléséhez, annak dacára, hogy utóbbi profi volt ugyanebben a küzdőstílusban, valamint annak ellenére, hogy győzelmet szerzett Malgus mestere, Vindican felett. Malgus ereje, haragja és tiszta összpontosítása előnyt nyújtott neki, és ezekkel gyorsan megfosztotta Kaót az egyik fénykardjától és egy gyors csapással levágta a Jedi-mestert. Évekkel később, a Coruscnat bekebelezése alatt, Malgus egy rövid, de ádáz párbaj során sikeresen megölte Ven Zallow Jedi-mestert. Zallow-ra gyakran úgy hivatkoznak, hogy ő volt a legnevesebb áldozata.

 

Erő-képességek 

Az oktatóid mondták nekem, hogy tehetséges vagy az Erőben.
- Veradun nevelőapja. 

DarthMalgusLightning DeceivedDarth Malgus számos Erő-képességet vetett be a Coruscant bekebelezése alatt sok Jedi és köztársasági katona legyőzéséhez, akik az útjában álltak, beleértve a kard elhajítást, az Erő-taszítást, Erő-fojtást, Erő-ugrást, Erő-gyorsítást és Erő-villámot. Malgus az érzelmeit – többek között a haragot és mások gyűlöletét – arra használta fel, hogy táplálja a sötét oldal erejét. Malgus demonstrálta a képességét és hatalmát abban, hogy több ellenféllel egyszerre bánt el különösebb erőfeszítés nélkül.

 

Az egyik esetnél Malgus egy hatalmas Erő-villámcsapást engedett szabadjára és 3 Jedit ölt meg vele. Malgus maga tűrni tudta az Erő-villámtámadásokat. Az Adraas nagyúr elleni párbajában Malgus elnyelte a riválisa Erő-villámzárótüzét a fénykardját és az ujjait használva, hogy levezesse, és visszaküldte azt az ellenfele felé és kiüsse őt. Olyan szintre emelte jártasságát az Erő-villámok tekintetében, hogy egy Erő-örvényt is meg tudott idézni. Az ilumi csatában Tutaminist alkalmazott, mikor az Űrkopó, a Meteor, a Vadász, vagy a Kilences Ügynök rálőtt, és egy kézzel nyelte el a lézertüzet.

 

Malgus gyakran vetett be Erő-sikolyokat, hogy a haragját az ellenfelei felé gyötörje, valamint hogy elpusztítsa az ellenséges harcosokat a haragjával. A Jedi Templom megszállása alatt Malgus a haragjával olyan erőt szabadított el, ami darabokra tört egy közeli oszlopfalat és kődarabok zuhatagát zúdította le a teremben, amikor a barátját, Eleena Darut leütötte a legerősebb ellenfele a régióban: Zallow. Malgus ezt a képességet használta újra Aldraas pihenőhelyének megszállásánál, tisztán láthatóvá téve számára a rendkívüli haragját iránta azzal, hogy pusztításnyomot hagyott maga körül az úton, mialatt a Sith riválisához közeledett.

 

Malgus rendszerint használt Erő-gyorsítást fizikai mozgása fokozására. Amikor Malgus párbajt vívott Ayrn Leener Jedi-lovaggal, egy szemtanú megkísérelte kifigyelni őket, de nem látta pontosan a mozdulatukat a roppant gyorsaságuk végett. Később Malgus újra felhasználta ezt a képességet, amikor a hangár felé iramodott egy Űrkikötőben, hogy egy fenyegetéstől megmentse Darut, messze mögötte faképnél hagyva az őt kísérő katonákat.

 

Malgus Using Force Maelstrom BoSMivel erős volt az Erőben, Malgus profi volt a telekinézis alkalmazásában. Malgus el tudta lökni az ellenfeleit a levegőben, míg ők feléje ugrottak. Az Arynnal való párbaja közben Malgus demonstrálta ezt a képességét, hogy tárgyakat, mint például rakétákat hajított az ellenfeléhez. Malgus az Erő-szorításra és az Erő-zúzásra is alkalmas volt.

 

Az Alderaanon egy zabrak Jedi az Erőt használta, hogy két épületet Malgusra döntsön, hogy megölje őt. Malgus a hegynyi, acélból és dúrbetonból álló épületrészekből összetevődő kőtörmelék alatt állt, amit megállított az Erővel, nehogy összezúzza őt. Malgus kontrollállta a haragját kiélesítette az erejét. Felemelte a törmeléket és elhajította, majd a szomszédos épületekre zúdította.

 

Malgus Erő-hullámot is bemutatott, amikor megpróbált szétoszlatni egy hatalmas tömeget, ami az Orvosi Épületen kívül gyűlt össze, hogy bejusson Daruhoz. A löket mindenkit szétrepített maga körül minden irányba, és testek ütköztek egymáshoz, falakhoz és ablakokhoz. A közelben lévő transzport megingott, és az Orvosi Épület minden ajtaja kitört és a földre hullott.

 

Az Alderaanon Malgus Satele Shan Jedi-mesterrel és a szövetségeseivel is szembe szállt, valamint heves tűzerőt és Erő-energiákat is kibírt az ellenfeleitől, amik darabokra törtek hatalmas objektumokat körülötte. Súlyosan megsebesült, de túlélte és nem érzett fájdalmat.

 

Malgus el is tudta rejteni a jelenlétét az Erővel. Érdekességképpen egy Jedi az Alderaanon ezt a képességet használta, hogy eltitkolja az Erő-hullámprofilját, amikor készült megrohamozni Malgust, de ez nem volt hatásos ellene. Malgus képes volt megérezni a jelenlétét és meghiúsította a terveit.

 

Az Adraasszal való párbaja előtt Malgus még erősebb lett, mint korábban azzal, hogy kiiktatta az egyetlen gyengeforrását: Darut. A halála lehetővé tette Malgus számára, hogy egy olyan mentális állapotot érjen el, mint egy haragos viharban lévő csendes szem. Az Erő pezsgett körülötte, és benne is. Nem úgy érezte, mintha merített volna az Erőből, hanem hogy használta azt. Úgy érezte, hogy maga az Erő egybeolvadt vele. Ebben az állapotban Malgus jóformán megállíthatatlanná vált. 

A színfalak mögött


Ő tulajdonképpen nem egy hős, és nem is egy anti-hős. A célom az volt, hogy egy olyan karaktert alkossak meg, akit az olvasók tisztelnek, de ugyanakkor iszonyodnak is tőle. Nagyon élvezem az olyan karakterek írását, akik érzelmi homályban élnek.
- Paul S. Kemp, Malgusról beszélve a The Old Republic: Áruláshoz. 

Darth Malgus először egy ismeretlen Sith-ként jelent meg a Deceived nevű előzetesben, ami a közelgő videojátékoz, a Star Wars: The Old Republic-hoz készült. Az előzetesben Malgus - akinek a hangját Jamie Glover kölcsönözte – narrátorként szolgál, bár legalább egy sor dialógust tesz, amikor megöli a Jedi ellenfeleit. Malgust először egy bejegyzésben azonosítják a The Old Republic honlapjának Holonet adatbankjában, amiben olyan Aurebesh kifejezések vannak, mint a "Mandalore barátja", "Yablari, Trandosha, Kalee", és "Első kapcsolatfelvétel". Malgus megjelenést tett a Hope és a Return előzetesekben, és főszereplőként szerepel Paul S. Kemp regényében, a Star Wars: The Old Republic: Árulásban, amit 2011. március 22-én adtak ki. Darth Malgus páncélja később játékban is megjelent "Sith Raider Armor" néven, ami megvásárolható volt a Kartellpiac rendszerében.

A hivatalos "The Old Republic: The Challenge of War" küldetés útmutatójában Darth Malgusra a Sötét Tanács egyik tagjaként hivatkoznak. Azonban ez egy tévedés a fejlesztők részéről, vagy annak bizonyítéka, hogy Darth Arho halála után feljebb került a ranglétrán.

A San Diego Comic Con 2015 Cantina Tour rendezvény alatt egy közönségtalálkozón szerepelt a Bioware, egy klip és számos koncepciós rajz a Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire bemutatkozó videójának kivágott jelenetéből, amiben Darth Malgus karbonitba van fagyasztva, akit Thexan és Arcann visznek az Örök Birodalom császára, Valkorion elé. Bár meg van nevezve, de a karakter nem tűnik fel a kiegészítőben, amit ugyanazon év október 27-én jelentettek meg.

Megjelenések


 • Return
 • Hope
 • "The Old Republic: The Third Lesson" — Star Wars Insider 124
 • Árulás (Első megjelenés)
 • The Old Republic: Deceived (Először azonosítva, mint Veradun)
 • Star Wars: The Old Republic — Az elveszett csillagok 4 (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic
 • The Old Republic: Megsemmisítés (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Rise of the Hutt Cartel (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Galactic Strongholds (Csak képen)
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Eternal Throne
 • Sacrifice (Kimaradt jelenet(ek)ben tűnik föl)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire (Csak említve)
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Eternal Throne
 • Star Wars: The Old Republic: Onslaught
 • Onslaught at Arda I (Csak említve) 

Források


 • "The Sacking of Coruscant" — Star Wars Insider 113
 • Star Wars Galaxy Series 5 (Kártya: Into the Temple)
 • Star Wars Galaxy Series 5 (Kártya: Clash of the Foils)
 • Star Wars Galaxy Series 5 (Kártya: Eye to Eye)
 • Darth Malgus a The Old Republic Holonet-en (link elavult; háttérlink az Archive.org-on) (Először azonosítva, mint Darth Malgus)
 • "Exploring The Old Republic" — Star Wars Insider 121
 • "Secrets of the Force" — Star Wars Insider 123
 • "Blaster" — Star Wars Insider 123
 • Novel Trailer: The Old Republic: Deceived a StarWars.com-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • "Writer's Republic" — Star Wars Insider 126
 • The Art and Making of Star Wars: The Old Republic
 • The Journal of Master Gnost-Dural
 • "Launch Pad" — Star Wars Insider 130
 • "Blaster" — Star Wars Insider 131
 • Sith-ek könyve
 • Hasbro Star Wars: The Vintage Collection (Csomag: Darth Malgus)
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • The Essential Reader's Companion
 • Star Wars: Galactic Files (Kártya: Darth Malgus (Sith Lord))
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • "Blaster" — Star Wars Insider 142 (Csak képen)
 • LEGO Star Wars: The Dark Side (Nem-kánon forrás)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000