darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

A Köztársaság Visszaállításáért Szövetség (Legendák)

Rebel_Alliance_Symbol.png
Alliance to Restore the Republic
Általános adatok
Típus: Katonai ellenálló mozgalom
Államfő: Államfő
Kormányfő: Államfő
Főparancsnok: Államfő
Végrehajtó szervezet: Polgári Kormány
Törvényhozó testület: Tanácsadó Testület
Pénznem: Szövetségi kredit
Főváros:
 • Chrellis
 • Brigia
 • Orion IV
 • Dantuin
 • Yavin 4
 • Thila
 • Hoth
 • Golrath
 • Arbra
 • Endor
Hivatalos nyelv: Galaktikus alapnyelv
Hivatalos ünnep:
 • Galaktikus Unió Napja
 • Megemlékezés Napja
Alapítva: YE 2, a Koréliai Egyezmény aláírásával
Megszüntetve: Átszervezve: YU 4-ben, mint Szabad Bolygók Szövetsége
Kronológiai és politikai adatok
Korszak:
 • A Birodalom felemelkedésének kora
 • A Lázadás kora

Legendák

A lehető legrosszabb helyen, a lehető legrosszabbkor éltek. Nem csoda, ha hőssé lettek.
 -Leia Organa Solo

A Köztársaság Visszaállításáért Szövetség, vagy más néven a Galaxis Szabadságának Visszaállításáért Szövetség, a Lázadók Szövetsége, vagy egyszerűen csak Szövetség és nem hivatalosan a Lázadás, egy bolygó-, rendszer- és szektorszintű felkelő csoportok laza szövetsége volt. Alapvetően egy közös ügyért egyesültek, egy közös ellenség, a Galaktikus Birodalom ellen. Annak érdekében, hogy elérjék elsődleges céljukat a korábbi Galaktikus Köztársaság visszaállításában, a Szövetség célul tűzte ki Palpatine császár trónfosztását és az uralkodó Új Rendjének kigyomlálását a galaxisból. A Lázadás tagjaira a rohamosztagosok és más birodalmiak úgy hivatkoztak, mint "lázadók", "lázadó söpredék", vagy "mocskos lázadók".

 

Az egész Birodalom-ellenes mozgalom eredete YE 19-re nyúlik vissza, nem sokkal az előtt, hogy a Galaktikus Köztársaság átalakult Birodalommá. A Szövetség néhány oszlopos alapítója, mint például Bail Prestor Organa és Mon Mothma szenátorok a Lojalista Bizottságból, csatlakozott a Kétezrek Delegációjához az akkori kancellár, Palpatine tekintélyelvű vezetése ellen tiltakozva. YE 18-ban, mikor a Birodalom csaknem egy éve létezett, már megszerveződött egy katonai ellenállás az új rezsim ellen; köztük volt a Tizenegyek nevű rebellis csoport, amihez a szökevény Jedi, Ferus Olin csatlakozott. YE 2-re számos ellenálló csoport egyesült egy egységes lázadásba, megalkotva ezzel a Lázadók Szövetségét. Ironikus módon a Lázadók Szövetségének magalapítása titokban a Sith-nagyurak Rendjének ösztökélésére valósult meg. Ez egy cselszövésnek indult a Császár ellenségeinek előcsalogatására, Darth Vader Sith-nagyúr megparancsolta titkos tanítványának, Starkillernek, hogy különböző lázadókat és disszidálókat egy hatalmas ellenálló mozgalomba egyesítse. Miután azonban Starkillert elárulta mestere, a korábbi tanítvány feláldozta magát, hogy a lázadó vezetők életben maradjanak.

 

Ennélfogva kirobbant a Galaktikus Polgárháború a zöldfülű Szövetség és a Birodalom között a galaxis irányításáért. A lázadók nem közvetlenül harcoltak a Birodalommal, hanem felőrlő háborút vívtak, kulcsfontosságú birodalmi célpontokat semmisítettek meg és számos világot szabadítottak fel. Bár emberanyagban, csillaghajókban, fegyverekben és más különböző forrásokban alulmaradtak, a lázadók erős harckészséget tudhattak magukénak. Összességében a Szövetség jól képzett katonákból és briliáns parancsnokokból állt, néhányuk azután szentelték életüket a Lázadásnak, hogy dezertáltak a Birodalomból a birodalmi rezsim által elkövetett atrocitások miatt. Miután korai sikereket értek el a Birodalom ellen a Kaminón és a Toprawán, a lázadók az egyik legjelentősebb diadalukat aratták a yavini csatában, amiben a birodalmi harci állomást - aminek fedőneve a Halálcsillag volt - elpusztította egy Luke Skywalker nevű lázadó pilóta. YU 4-ben, kemény négy évvel az első Halálcsillag pusztulása után Palpatine császár és Darth Vader odaveszett az endori csatában. Az endori győzelmük nyomán a Lázadók Szövetsége egy hivatalosabb államformába alakult, amit eredetileg úgy hívtak, hogy a Szabad Bolygók Szövetsége, majd átalakult Új Köztársasággá. Végül az Új Köztársaság átformálódott a Galaktikus Szövetséggé, egy demokratikus unióvá, ami köztársaságpárti kormányformában egyesítette a galaxis nagy részét, éppen ahogy a Régi Köztársaság tette a maga idejében. 

Történelem


Korai szerveződések

Szavazzon Palpatine-ra! Szavazzon a Birodalomra. Vegye rá Mon Mothmát, hogy ő is cselekedjen így! Legyenek jó és engedelmes szenátorok! Ügyeljenek a modorukra, és hajtsanak fejet! És folytassák… mindazt, amiről nem beszélhetünk. Mindazt a dolgot, amiről én nem tudhatok. Ígérje meg nekem, Bail!
-Padmé Amidala, Bail Organának az Új Rend kikiáltásakor

Sithdelscener1pic2A Galaktikus Birodalom elleni Lázadás először egy politikai kisebbség, a Kétezrek Delegációja békés mozgalmával indult a Galaktikus Szenátuson belül. Bizonyos szenátorok, mint például a nabooi Padmé Amidala, az alderaani Bail Organa és a chandrilai Mon Mothma egyre nyugtalanabbá váltak az alkotmánymódosítások miatt, amik gyengítették a törvényhozást és majdhogynem diktatórikus hatalommal ruházták fel a végrehajtó hatalmi ágat. Bár a Szenátus nagy része támogatta ezeket a változtatásokat a kormány egész felépítésében a Szeparatista Krízis és a Klónok Háborúja miatt, mind a kettő a galaxis kettészakadásával fenyegetett a Galaktikus Köztársaság és a szeparatista felkelés között, a Kétezrek Delegációjának tagjai a módosításokat túl radikálisnak, alkotmányellenesnek és általában hátrányosnak érezték a Köztársaság jövőjére nézve. Azon tény ellenére, hogy a szeparatisták a vereség peremén voltak YE 19-ben, a Klónok Háborújának utolsó évében, a legtöbb szenátor továbbra is nagyobb hatalommal ruházták fel Palpatine főkancellárt. Félve, hogy a Köztársaság elkerülhetetlenül egy hatalmi rezsimbe torlódik, a Kétezrek Delegációja hivatalosan megosztották a kancellárral aggodalmaikat és kérték, hogy mondjon le különleges jogosítványairól.

 

Ugyanakkor a Kétezrek Delegációjából senki nem tudta, hogy Palpatine kancellár titokban egy Sith-nagyúr, Darth Sidious. A Sith Nagyurak Rendje ezer évig várakozott és tervezett az időre, mikor ismét a galaxis uralóivá válhatnak, speciális esetben úgy, hogy megdöntik a Galaktikus Köztársaságot és a Jedi Rendet. Mint Palpatine, Sidious évtizedeket töltött a Köztársaság politikai hierarchiájába való beszivárgással. A kancellári kinevezése, a kaminói klón hadsereg megalkotása, a szeparatista mozgalom kiterjesztése és a Klónok Háborúja kirobbantása mind a Sith-ek cselszövésének részei voltak a galaxis uralmának megszerzéséhez.

 

Három éves galaktikus háború erősítette Palpatine kancellár publikus megítélését. A vezetőségének polgári támogatottsága a Klónok Háborúja konfliktusában erős maradt; roppantul népszerű volt a köztársasági polgároknál és a Szenátus nagy része szilárdan elkötelezett volt a törvényhozói döntéseit illetően. Azonban a több ezer éves köztársasági tradíciók és demokrata ideálok szisztematikus elnyomása rávilágította Amidalát, Organát és egy csoportnyi hasonló gondolkodású szenátort, hogy a Köztársaság veszélyben van, mert elveszítheti az alapelveit a biztonság kedvéért. A Szektorkormányzói Rendelet elfogadása feleslegessé tette a Szenátust; a szektorokat katonai kormányzók - más néven moffok - klikkje fogja irányítani, akiket maga Palpatine kancellár válogatott ki.

 

Ezért a Delegáció kétezer aláírással rendelkező petícióval válaszolt olyan szenátusi tagoktól, akik ellenezték azt, hogy a moffok valósággal elbitorolják a Szenátus felelősségeit. Azt is remélték, hogy a kollektív ellenzésük arra fogja késztetni Palpatine kancellárt, hogy állítsa helyre a Köztársaságot a háború előtti szintre. A Delegáció ügye a további alkotmánymódosítások megakadályozásáért végül elveszett, mikor Palpatine kiadta a 66-os parancsot, egy vészhelyzeti utasítást, ami arra kötelezte a köztársasági klón katonákat, hogy árulják el és öljék meg Jedi parancsnokaikat. Palpatine utána soron kívül kongresszusi ülést hívott össze, amiben koholt tényekkel bejelentette, hogy a Jedik az életére akartak törni. A "Jedi-lázadás" álhíre megindokolta Palpatine-nak a végső változtatást a Köztársaságban; az Első Galaktikus Birodalom császárává koronáztatta magát. Amidala és Organa, a Kétezrek Delegációjának vezető tagjai alávaló sokknak élték meg, ahogy a munkatársai tapsviharral üdvözölték a demokrácia végét.

 

A Császár új rezsimjének első alakító rendelkezéseinek egyike a Kétezrek Delegációjának megcélzása volt. Azokat, akik aláírták a Palpatine tevékenységét ellenző petíciót, lázadással és felségárulással vádolva bebörtönözték, kivégezték, vagy száműzetésre kényszerítették. Miután a Birodalom meghódította és a földdel egyenlővé tette a vukik szülőbolygóját, a Kashyyykot, a Delegáció sok tagja visszavonta támogatását az életüket féltve. Azonban Organa és Mothma egy ideig el tudta kerülni az üldözést. Amidala halála előtt a nabooi szenátor titokban tanácskozott politikai szövetségeseivel a Császár ellen, míg ugyanakkor engedelmességet színlelt.

 

Fegyveres ellenállás 

A Birodalom fenntartja a rendet, és a magukfajták zavarják a rendet.
-Sarkli 

SnipermakeshistargetrPalpatine császár stratégiája az Új Rend kikényszerítésére olyan brutális taktikákon alapult, mint a katonai erőtől való félelem megalapozása a lázadó gondolatok megfékezéséhez. A Galaktikus Birodalom megalakulását nem minden világ támogatta. Az egyik legelső bolygó, ami próbált ellenállni az imperializációnak, a Császár szülővilága, a Naboo volt, amit akkor éppen Apailana királynő uralt. Apailana vezetése alatt a Naboo a Köztársaság emlékének ünneplését folytatta inkább, mint hogy tudomásul vette volna a Birodalom uralmát a galaxis felett. A királynő a katonai lehetőségeket is számba vette, ami Jedi menekültek befogadását jelentette. Ezeket az akciókat a Birodalmi Hírszerzés fedezte fel és lázadásként értelmezte, és ezért a Birodalom fegyveres erők bevetésével válaszolt. Az 501-es Légió, Darth Vader Sith-nagyúr parancsnoksága alatt álló klón rohamosztagosok elit hadosztálya megszállta Theed fővárosát YE 18-ban. Bár a királynő biztonsági osztagában Jedik is felsorakoztak, végül nem tudták visszaverni az 501-eseket. A város a birodalmiaké lett, a helyőrségüket megsemmisítették, és Apailanát megölték a csata alatt. A következő években a Birodalom többször buktatott meg hűtlen kormányokat erőszakkal, gyakran hagyatkozva Vader 501-es Légiójára, hogy végrehajtsák a Császár akaratát bárhol, ahol az ellenállásba ütközik.

 

Ugyanabban az évben egy csoportnyi kiábrándult civil nyíltan tüntetett a Birodalom despota politikája, köztük a Ghorman súlyos megadóztatása ellen. A tiltakozás színhelye az a leszállóplatform volt, ahova Wilhuff Tarkin moff hajója leszállni készült. Próbálkozásuk Tarkin érkezésének megakadályozására nem sikerült; és ez azért híresült el a Ghormani Mészárlásnak, mert a kormányzó szimplán letette a hajót a platformra, aktivisták százait ölve meg a folyamatban. Ezt az eseményt tragédiának fogták fel a felháborodott szimpatizánsok, akik szintén nem értettek egyet a Birodalom irányelvével. Jan Dodonna és más hivatásos tisztek, akik még a Köztársaságban is szolgáltak, lemondtak vagy visszavonultak a birodalmi szolgálatból. Az incidens meggyőzte arról Bail Organát is, hogy a Birodalom egy rosszindulatú kormány. Azonban még olyan sok szervezetlen és koordinálatlan lázadó sejt volt, hogy Organa megmaradt azon véleménynél, hogy az idő még nem alkalmas a nyílt lázadás megkezdéséhez. Továbbra is titokban találkozott a szorosabb politikai szövetségeseivel, Mon Mothma szenátorral és a koréliai Garm Bel Iblis szenátorral a Cantham házban a Coruscanton, hogy opciókat vitassanak meg a saját lázadásuk megalakításához Palpatine ellen. Azonban Mothma kénytelen volt száműzetésbe menekülni, miután a Birodalom árulójának bélyegezték meg az Új Rend szabadszólású kritizálásáért. Iblis sem tudta elfedni elégedetlenségeit a Birodalommal szemben, ezért ő is menekülni kényszerült az üldözés elkerüléséért.

 

KaminouprisingVoltak további fegyveres ellenállások a birodalmi uralommal szemben, mégpedig a bukott szeparatista mozgalmak maradványai képében. Gizor Dellso, egy geonosisi háborús bűnös, aki túlélte a Klónok Háborúját, a Mustafaron bújt el. Egy elhagyatott droidgyár felhasználásával Dellso megépítette saját, rohamdroidokból álló magánhadseregét a szeparatista ügy felvirágoztatásáért. Mielőtt a cselszövését teljesíteni tudta volna, az 501-es Légió megtámadta a Mustafart és megsemmisítette a seregét; Dellso meghalt a harcok során, majd a gyárát birodalmi csillagrombolók semmisítették meg orbitális bombázással.

 

Egy újabb felkelő puccsot lepleztek le később a Kaminón, azon a világon, ami felelős volt a köztársasági klón sereg előállításáért. Kaminói klónozók lázadó csoportja neheztelte, amiért a Birodalom tartja irányítása alatt az otthonukat. A Birodalom első évtizede alatt titokban építettek és készítettek fel egy hadseregnyi lázadó klón katonát, mindnyájukat abszolút hűségre programozták be a Kamino iránt. Miután Darth Vader felfedezte a tervet, a bolygóra küldte az 501-eseket - Boba Fett fejvadász vezetésével. A kirobbanó csata a lázadó klónok és megalkotóik pusztulásával eredményeződött, valamint Tipocaváros és egész Kamino elestével. Az incidenst titkosították és elrejtették a publikus feljegyzésekből, de Palpatine úgy döntött, hogy egy genetikai mintából előállított klón hadsereg túl hajlamos a romlásra. Ezentúl a Birodalmi Szárazföldi Erők és a Rohamosztagos Hadtest erősen szerteágazó lett az új klón katonák behozatalával, akik különböző minták skálájából kerültek megalkotásra. A Birodalom később más projektekre korlátozta a klónozási programot, és ezért a hadseregbe sokkal több természetes születésű sorozott ember katona került be.

 

Darth Vader titkos tanítványa 

A történelmi feljegyzések igazolni fogják, hogy a Lázadók Szövetsége a Korélián született meg. Ez egy dokumentált tény, de az igazság ez: a Lázadók Szövetsége a Scarl-rendszerben született meg… Darth Vader személyes csillaghajóján, az Executoron.
-PROXY

WhereShouldIStartMég évekkel a Lázadók Szövetsége megalapítása előtt, Darth Vader felfedezett egy Galen Marek nevű ember kisgyereket a kashyyyki támadás alatt. Marek apja és anyja, Kento és Mallie Marek a Jedi Rend gyakorlott tagjai voltak. Ezért a fiúnak hihetetlenül erős kapcsolata volt az Erővel. Felismerve, hogy a fiúban rejlő potenciál túl nagy ahhoz, hogy lemondjon róla, Vader elrabolta Mareket és tanította őt a Sith-ek útján, mint titkos tanítványt. Az idő teltével Marek egy nagyon hatékony Sith bérgyilkossá fejlődött, csak kevés beavatott tudta, hogy a kódneve Starkiller volt; a múltját és korábbi identitását már elfelejtette, mivel túl fiatalon került Vader könyörtelen gyámsága alá és nem tudta, milyen élete volt azelőtt. Ahogy a kiképzése közeledett a végéhez, Starkiller már majdnem igazi Sith lett. Ugyanakkor a Kettő Szabálya alatt csak két Sith-nagyúr létezhetett. Starkiller mestere még egy másik mesternek felelt, a Galaktikus Császárnak. Végül Vader biztosította Starkillert, hogy majd egyesíteni fogják erejüket Palpatine letaszításához, hogy mester és tanítványként uralják a galaxist.

 

YE 2-ben Darth Vader megparancsolta Starkillernek, hogy kutassa át a galaxist különböző lázadók és árulók után, akik a Galaktikus Birodalom ellen vannak. Utána egyesítenie kellett őket egyetlen lázadásba, ami polgárháborús helyzetbe mártja a Birodalmat. Vader azzal érvelt, hogy egy felkelés adja meg a legjobb lehetőséget a Császár elintézéséhez, főleg mert a figyelme a lázadók megsemmisítésére fog összpontosulni. Ezért a tanítvány komolyan hozzálátott küldetéséhez, és végül Rahm Kota Jedi-mestert, Marek küldetéséből a 66-os parancs túlélőinek levadászásával kapcsolatban az egyetlen túlélő Jedit, és Bail Organát sikerült összetoboroznia, miután elnyerte bizalmukat. Organán keresztül Starkiller szintén kapcsolatot létesített a számkivetett Mon Mothmával és Garm Bel Iblis-szel. Organa adoptált lánya, Leia Organa hercegnő is felajánlotta támogatását a születő lázadásnak, mialatt apja utódjaként dolgozott a Birodalmi Szenátusban.

 

A Lázadás születése 

Egyetértünk abban, hogy a diplomácia és a politika ideje lejárt. Most eljött az idő a cselekvésre... ezért legyen ez a lázadás hivatalos bejelentésének! Ma mindannyian felesküszünk a galaxis megváltoztatására, és egy napon a galaxis végre igazán szabad lesz!
-Bail Organa 

OctTableStarkiller államellenes társai kezdetben vonakodóan voltak a nyílt lázadás ötletével kapcsolatban. Úgy érezték, hogy a galaxisnak meg kell mutatni valahogy, hogy a Birodalom sebezhető. Darth Vader terve szerint Starkiller megsemmisített egy a Raxus Prime feletti birodalmi hajógyárat. Ahogy egy csillagromboló az elfogására indult, a tanítvány az Erővel lerántotta a hatalmas hajót az égből, mire az a felszínnek csapódott. A szimbolikus győzelem meghozta a Vader által megjósolt hatást. Starkiller és a szenátorok összegyűltek a Korélián, ahol ünnepélyesen kikiáltották a Lázadás megszületését, valamint a szándékukat a galaxis szabadságának visszahozásában.

 

Ugyanakkor Starkillert elárulta a Sith-ek Sötét Nagyura. A küldetésének igazi célja az volt, hogy összeterelje a Császár ellenségeit egyetlen egy helyre, így a birodalmi csapatok azonnal letartóztathatják mindnyájukat. Darth Vader felfedte az igazságot a sokkolt tanítványának: sosem akarta legyőzni a Császárt Starkillerrel az oldalán. Miután halálán hagyta néhai bérgyilkosát, Vader átszállította a lázadó vezéreket a befejezetlen Halálcsillagra, ahol Palpatine császár várta érkezésüket. Azonban Starkiller életben maradt és végül megtagadta Sith személyiségét, így a "Galen Marek" születési nevét vette magára, amit a múltjának elnyomott emlékeiből nyert vissza.

 

Marek beszivárgott a harci állomásra és egymaga mészárolt le számos birodalmi katonát, majd legyőzte korábbi mesterét egy fénykardpárbajban. Darth Vader súlyos sérüléseket szenvedett, de a tanítvány megkegyelmezett neki, így Palpatine császár arra bíztatta Mareket, hogy sajátítsa el az igazi Sith-nagyurak természetét azzal, hogy hidegvérrel megöli Vadert. Bár egy pillanatig engedett életcélja beteljesítésének, Marek inkább a lázadó vezetők megmentését választotta azzal, hogy rátámadt a Császárra. A lázadók mentették a bőrüket, de Marek kénytelen volt feláldozni a sajátját, hogy időt szerezzen nekik a Halálcsillagról való elmeneküléshez a Rogue Shadow-val.

 

Galen Marek halála után a lázadó vezetők ismét összegyűltek a Kashyyykon, ahol találkozót tartottak elesett vezérük gyerekkori otthonában. A Köztársaság Visszaállításáért Szövetség hivatalosan is megkezdődött. Leia Organa parancsára a lázadók azzal tisztelték meg a titkos tanítvány emlékét, hogy a szervezetük emblémáját Marek családi címerén vették alapul, gyakorlatilag a remény jelévé változtatva azt, ami rengeteg lényt összehozott a Galaktikus Polgárháborúban.

 

Új szövetségesek és fegyverek 

Ideje leselejtezni azokat a Z-95-ös Fejvadászokat!
-Raymus Antilles, a freasiai győzelem után 

A legjelentősebb felszereltségi közreműködésük közt ott volt az Incom Vállalat néhány szakemberének és egy fejlett vadászgép, a T-65-ös X-szárnyú fejlesztésébe beletartozó összes releváns anyag megkaparintása, amely gépet a fresiai csatában szereztek meg. Ezzel a fejlett vadászgéppel a lázadó pilóták teljes fölénybe kerültek a nagyszámú, de pajzstalan TIE-vadászokkal szemben. Gial Ackbar segítségével, akit a lázadó erők frissen kiszabadítottak a Birodalom fogságából, Mon Mothma szövetséget kötött a mon calamarikkal, akik nyíltan csatlakoztak a Lázadók Szövetségéhez, és a hajógyártásban elhíresült képességüket és szakértelmüket arra használták fel, hogy égetően szükséges vezérhajókat szolgáltassanak, amik ki tudnak állni a Birodalmi Hadiflotta ellen. A mon calamari csillagcirkálókból álló tekintélyes flottájuk alapos tűzerőt adományozott az újonnan formált Lázadók Szövetségének. A Szövetség stratégiájának része a téruralom elve volt. Vagyis az, hogy a Szövetség "üss és fuss" rajtaütésekkel támadja meg a birodalmi szállítmányokat; hogy a birodalmi készletszállításokat és ügyleteket zavarják, és szükséges anyagokat kobozzanak el. Ezekben a helyzetekben a vadászaik még a birodalmiak reagálása előtt a hipertérbe tudtak ugrani az előre megtervezett útvonalak mentén, ami lehetővé tette az ilyenféle zaklatásokat.

 

Ugyanakkor a Lázadók Szövetsége bekebelezte a legtöbb megmaradt szeparatista területet. Néhány konföderációs hadianyag, mint például a Recusant-osztályú könnyű rombolók, a lázadók kezére került.

 

Főleg a Birodalom elleni harcuk miatt, Cassio Tagge nagytábornok megemlítette a Birodalmi Hadsereg számára készült hivatalos kézikönyv, a Birodalmi kézikönyv a Birodalmi Szárazföldi Erők történelméről szóló szekciójában, hogy a lázadók, és révükön azok, akik rokonszenveztek velük, féltek a rendtől, ki nem állhatták a jólétet és gyűlölték a fejlődést.

 

RebelPosterAz Alderaan megsemmisítése 

Folytassák a hadműveletet; ha felkészültek, tűz.
-Wilhuff Tarkin nagymoff, parancsot adva az Alderaan megsemmisítésére 

Mivel számos szövetségi kulcsfigura dolgozott a Halálcsillagon rabszolgaként a Koréliai Egyezmény aláírása után, a Szövetség tudomására jutott a hatalmas bolygópusztító terrorfegyver létezése, ami a Birodalom hatalmát hivatott fenntartani. Egy Leia hercegnő által vezetett műveletben sikeresen megszerezték az állomás tervrajzait, de Darth Vader felfedezte a tettet és elfogta Leiát. Hogy kifecsegtesse az ifjú hercegnővel a titkos lázadó bázis hollétét, Tarkin nagymoff az otthona, az Alderaan megsemmisítésével fenyegetőzött. Annak dacára, hogy Leia megadta neki egy elhagyatott dantuini lázadó bázis helyzetét, Tarkin megparancsolta, hogy a Halálcsillag vesse be bolygópusztító szuperlézerét. Leia szeme láttára ölték meg milliárdnyi alderaani honfitársát a halálos szuperfegyverrel. A Szövetség ezt a tettet a propaganda eszközévé tette, hogy minél többet csábítsanak a soraik közé.

 

Egy új remény 

Ne feledd: az Erő veled lesz. Mindig.
-Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalkernek 

Az Erő a Szövetséggel volt. Luke Skywalker, egy tatuini fiatalember, Obi-Wan Kenobi Jedi-mester gyámsága alá került, miután rohamosztagosok megsemmisítették a farmját és megölték a nagybácsiját és nagynénjét. A koros Jedi már hosszú idő óta vigyázott Luke-ra. Tudván a családtörténetét és a Császár elpusztításának fontosságát, Obi-Wan megkezdte a fiút Jedi-tanítását. A páros a C-3PO és R2-D2 nevű droidokkal fuvart szereztek a Millennium Falcon teherhajón. A csempész Han Solo és vuki másodpilótája, Csubakka segítségével a csapat kiszabadította Leia Organa hercegnőt a Halálcsillagról és eljuttatták a terveket a Szövetséghez. Ennek eredményeképpen a Szövetség sikeresen megtámadta és elpusztította az űrállomást, és Luke személyében az egyetlen olyan hűséges tagot szerezték meg, aki gyakorlott volt az Erő és a gyakorlatilag kihalt Jedi-lovagok képességeinek használatában.

 

Galaktikus Polgárháború

A múltban titokban élveztük egy-két lázadás leverését, amik a katonákat fényessé és a Birodalmat félelmetessé tették; de ezek a lázadók mások. Szervezettek, növekednek, és mindenütt ott vannak.
-Az 501-esek naplója

DeathStar PlansA yavini csata után a Lázadók Szövetsége hitelességet nyert, mint a Birodalom hivatalos katonai ellensége. A csata utóhatásai és a Birodalmi Szenátus felosztása között csillagrendszerek ezrei csatlakoztak nyíltan a Szövetséghez a Halálcsillag megsemmisítése utáni hónapokban. Ennek eredményeképpen a Birodalom elkezdte azokat a világokat elfoglalni, amik korábban érinthetetlenek maradhattak, ezek az akciók a háború kiterjedésében eredményeződtek.

 

A Szövetség nem engedhette meg magának az időpocsékolást a nagy yavini győzelem után. Számos rajtaütés után a Yavin 4 bázisa ellen, a Szövetség ideiglenesen a Thilán épített ki támaszpontot, mialatt egy állandóbb létesítményt állított fel a Hoth jégbolygón. Volt néhány visszalépés: Garm Bel Iblis elhagyta a Szövetséget, miután nagyon összeveszett Mon Mothmával, és saját felkelést kreált. Ez csapás volt a Szövetségnek, bár ezt ellensúlyozta Borsk Fey'lya és tekintélyes bothan csoportjának csatlakozása. Mon Mothma lépéseket tett egy igazi flotta megalkotásához a Szövetségnek, admirálisi rangra emelve a mon calamari Gial Ackbart és kinevezve őt a Lázadó Flotta főparancsnokává. Ackbar vezetése alatt a flotta méretben és adottságban is növekedett. A Lázadók Szövetségének főhadiszállásai mellett Ackbar flottája volt a Lázadás legfontosabb vagyona. Ez idő alatt Luke, Han, Leia és társaik lettek a Lázadás legfontosabb tagjai, akik számtalan döntő küldetést teljesítettek.

 

A galaxisban bekövetkező csaták leginkább a két fél között robbantak ki. Sokban lázadó katonák harcoltak birodalmi fegyverek szabotálásáért, vagy birodalmi létesítmények megsemmisítéséért. Rengeteg embert inspirált a Galaktikus Birodalom vereségei arra, hogy csatlakozzon a Lázadáshoz. Ugyanakkor a Birodalom erőszakos és elnyomó természete arra sarkallt másokat, hogy csatlakozzanak a Birodalmi Hadsereghez.

 

A Hoth eleste 

Birodalmi csapatok hatoltak be a bázisra! Birodalmi csap-
-Jobin 

Rebel Pilot MemorialA Szövetség súlyos visszalépést szenvedett el, mikor a Hoth jégbolygón elhelyezkedő Echo Bázist, a Szövetségi Főparancsnokság fő hadműveleti bázisát felfedezte egy birodalmi kutaszdroid és lerohanták Darth Vader erői. A menekülésért vívott csatában a lázadók a hatalmas földi telepítésű ionágyú fegyverükkel számos orbitáló csillagrombolót hatástalanítottak, eredményesen és elég ideig ütve átmeneti lyukakat a birodalmi blokádban ahhoz, hogy a lázadó Gallofree transzportok és egyéb hajók elmenekülhessenek a bolygóról. A Szövetség kénytelen volt szétszóródni és folyamatosan mozogni a háború végéig, minthogy elveszítsenek egy újabb főbázist. Ezáltal a Főparancsnokságot áthelyezték a Lázadó Flottához, és Ackbar zászlóshajóját, a Home One-t használták a mozgó hadműveleti bázisnak. Ez sötét idő volt a Szövetség számára a hothi ember- és felszerelés-veszteség, valamint a Birodalom előli bujdosási kényszerültség miatt. Ráadásul Han Solót, a lázadók hősét elfogták, mialatt Lando Calrissian vendégszeretetét élvezte Felhővárosban, majd karbonitba fagyasztották és a fejvadász Boba Fett leszállította a hutt Jabbának a Tatuinra. Továbbá a Vergesso-aszteroidákban lévő titkos hajógyárat megsemmisítette Darth Vader flottája.

 

A kritikus endori győzelem

 

Battle Over EndorAnnak a híre, hogy egy új és még hatalmasabb birodalmi űrállomás, a második Halálcsillag nemsokára elkészül, arra sarkallta a Lázadást, hogy megtegye a legnagyobb kockáztatását. A teljes Lázadó Flotta a Sullust mellett gyűlt össze, hogy támadást indítson a felépítmény ellen, mielőtt az működőképes állapotba kerülne. Ezen támadás döntésének meghozatalában a legnagyobb befolyásoló tényező annak információja volt, hogy maga a Császár felügyeli az építkezés utolsó fázisait a Halálcsillagon. Ugyanakkor titokban a Birodalom odaszervezte az erőit, így mikor a lázadó flottát odacsalják, meg tudják semmisíteni őket. A terv nem vált be, és az endori csata hatalmas győzelemmel zárult a Szövetség számára. Palpatine meghalt; a Halálcsillaga megsemmisült sok más birodalmi hadihajóval, köztük Darth Vader zászlóshajójával, az Executorral. Darth Vader, akit a fia, Luke Skywalker visszatérített, ismét Anakin Skywalker lett és feláldozta magát, hogy megölje Palpatine-t, megmentve Luke-ot a folyamatban.

 

Átszerveződés Új Köztársasággá 

Már nem vagyunk többé a Lázadók Szövetsége. Egyesülve szó szerint a Szabad Bolygók Szövetsége vagyunk. És azok is maradunk addig, amíg a Köztársaságot vissza nem tudjuk állítani.
-Mon Mothma 

Nagyjából egy héttel a Császár endori halála után, Mon Mothma kinyilvánította, hogy a Lázadás (ami a Szabad Bolygók Szövetsége lett) befejeződött, majd egy hónappal utána bejelentette az Új Köztársaság, mint utódállam megalakulását. A Köztársaság Visszaállításáért Szövetség sikert könyvelt el - egy új Köztársaság született, bár sokak szemében a mozgalom csupán a Coruscant kétszeres elfoglalásával nyerte el legitimációját, egyrészt a Zsivány Osztag, másrészt az új köztársasági erők által YU 6.5-ben. 

Kormányzat és politika


A Civil Kormány

A Szövetség a hadviselés miatt alakult meg, nem a békeidőbeli kormányzásért. Egy jó értelemben vett diktatúra volt csupán a Lázadás vezetésére feljogosítva, nem a galaktikus kormányzására.
-Voren Na'al 

A Szövetség a Polgári Kormányra és a Hadseregre oszlott szét, amiket külön-külön az államfő és a fővezér vezetett. Azonban a Galaktikus Polgárháború alatt a két posztot egyazon személy, Mon Mothma töltötte be. A Civil Kormány bármely planetáris civil kormány számtalan feladatának kezeléséért volt felelős - köztük a Szövetség polgárainak védelméért, az állami jövedelmek begyűjtéséért, a létfontosságú szolgáltatások fenntartásáért, valamint az idegen kapcsolatokért és azok védelméért. Ezen funkciók közül sokat a Szövetség minden egyes tagvilágára vagy kormányára hagyták.

 

Az államfő volt a Szövetség vezetője. Gyakorlatilag megválasztott diktátorként az államfő valójában korlátlan hatalommal bírt a Szövetség felett. Minden második évben tartottak választásokat, bár a gyakorlatban ez csak formalitás volt, hiszen Mon Mothma egyhangú támogatást élvezett a szövetségi tagok között. A Koréliai Egyezmény szerint az államfő pozíciója "megszűnik, amint a Császárt eltávolítják, megölik, vagy lemond hatalmi pozíciójáról". Mikor ez megtörténik, a Tanácsadó Testület feladata, hogy átvegye a Szövetség végrehajtó hatalom szerepét és egybehívjon egy Alkotmánygyűlést egy új Galaktikus Köztársaság megalakításához.

 

Az államfő alatt volt a Tanácsadó Testület, ami hét szövetségi kormány képviselőiből állt össze, akik életük nagy részét csatákban töltötték a Birodalom megdöntésében. Ez a testület volt az államfő elsődleges tanácsadó testülete, ami az államfő javaslatai elfogadásáért és elutasításáért volt felelős. Továbbá a Tanácsadó Testület joga volt leváltani az államfőt kétharmados többségű szavazattal, az államfő hatalmának mérsékléséhez. A Szövetség történelmének nagy részében az olyan világok, mint az Alderaan, a Dac és a Sullust a Tanácsadó Testület tagjai voltak, mivel kifejezetten odaadóak voltak az ügyért és rengeteg fajtársukat vesztették el a Szövetség szolgálatában.

 

A Szövetségi Kabinet a miniszterek testülete volt, amin keresztül az államfő fenntartotta és működtette a Szövetséget. A tagokat Mon Mothma választotta az odaadásuk, intelligenciájuk és a megoldó készségük alapján. A Kabinet hat minisztériumból tevődött össze: a Pénzügyminisztériumból, ami a szövetségi tőke felügyeléséért volt felelős; az Oktatásügyi Minisztériumból, ami a Szövetségi Polgári Hírszerzést irányította és terjesztette a propagandát; az Államügyi Minisztériumból, ami más kormányokkal ápolta a kapcsolatot; az Iparügyi Minisztérium, ami az összes szövetségi gyárat és termelést kontrollálta; az Ellátásügyi Minisztériumból, ami az ellátási láncot szolgáltatta a szövetségi kormánynak; és a Hadügyminisztériumból, ami a szövetségi haderők irányításáról tájékoztatta az államfőt és kontrollálta a Szövetségi Főparancsnokságot.

 

A Szövetségi Parancsnokságok

 

A Szövetségi Egyesített Parancsnokságok a bolygók, szektorok, szervezetek és a Szövetségen belüli csoportok független, helyi kormányai voltak. Minden Szövetségi Parancsnokság élesen különbözött egymástól abból a szempontból, hogy az egyes tagvilágok mennyire voltak szervezettek, bár gyakorlatilag a Szövetségi Parancsnokságok utánozták a szövetségi kormány felépítését. A Szövetségi Parancsnokságok tagvilágokból, például a Mon Calamariból, vagy az Alderaanból, és egész szektorokból terjedt ki, például az Atrivisból, vagy a Churnisból. 

Szövetségi Hadsereg


Mindenki okkal van itt a Lázadásban. Mindenkire tett hatást a Birodalom, így vagy úgy. Mindenkinek van egy története, amit elmesélhet. A legtöbbjük tragikus.
-Wedge Antilles 

Rebel High GeneralA Hadügyminisztérium a Galaktikus Birodalom erőinek legyőzését és a Császár terroruralmának megdöntését volt hivatott elérni, amely feladathoz az összes lázadó katona felesküdött. A tagok között változatosan voltak köztársasági lojalisták, korábbi szeparatisták és birodalmi dezertőrök. A Szövetségi Hadsereg civil vezetői a főparancsnok és a hadügyminiszter voltak. Alattuk volt a vezérkari főnök, aki a főparancsnok és a Szövetségi Főparancsnokság hét egyesített főparancsnoka között dolgozott. A Főparancsnokság struktúrája egy páratlan fúzió volt, ami a lázadó katonai bizalmat a centralizált Szövetségi Flottában, a Szövetségi Csillagvadász Hadtestben, a helyi katonai erőkben és a titkos ellenálló sejtekben fejezte ki.

 

A Flottaparancsnokság irányította a Szövetségi Flottát, ahol Gial Ackbar admirális volt a főparancsnok YU 0-tól. A Szövetségi Csillagvadász Hadtest felelt a Csillagvadász Parancsnokságnak, ami névlegesen a Flottaparancsnokság alárendeltje volt, bár ez csak ritkán esett meg, mivel a Szövetség erősen függött a csillagvadászoktól, mint elsődleges harci erőiktől a korai években, bár YU 0 után a csillagvadászok taktikai irányítását a Szektorerők flottaelemeihez rendelték hozzá.

 

A Különleges Erők Parancsnoksága irányította a Szövetségi Különleges Erőket, a Szövetségi Szárazföldi Erők legtehetségesebb katonáit. A Különleges Erők az egész Lázadás egy rugalmas hátgerince volt, a barakk-ezredek különleges támogatóelemekként szolgáltak a Flottának és a Szektorerőknek, vagy őrizték a Főparancsnokság főbázisait, míg az alkalmi különítmények a legnehezebb küldetéseket hajtották végre. A Különleges Erőket rutinszerűen felhasználták a Szektorerők gyengeségeinek aládúcolásához. A Lőszer- és Készletellátás és az Ellátószolgálatok kezelték a katonai beszerzéseket, a csapatszállításokat és a logisztikákat, míg a hírszerzési főnök kontrollálta a Szövetségi Hírszerzést.

 

A Szektorparancsnokság felügyelte a Szövetség több ezer egységből álló Szektorerőit, aminek szárazföldi csapatai a Szövetségi Szárazföldi Erők a Különleges Erőkhöz nem tartozó elemeit alkották. A Szektorparancsnokság általában nagyban késleltette a Szektorerőket a hadműveletek végrehajtásában a szektoraikban. A Szektorerők alapvetően az Egyesült Parancsnokságok körébe tartozott, bár a Főparancsnokság szükségszerűen felsőbb katonai felhatalmazással élhetett velük. A Szektorparancsnokság néha felkért független Szektorerőket, hogy hajókat és katonákat küldjön a központi Szövetségi Flottához fontos hadműveletek esetén. 

Asztrográfia


Ismert bázisok

 

 • Menedékbázis az Arbrán
 • Titkos Lázadó Bázis a Korélián
 • AX-235 a Cron-sodrásban
 • Dantuni bázis a Dantunion
 • Endor Állomás az Endoron
 • Golrath Állomás a Golrath-on
 • Echo Bázis a Hoth-on
 • Polis Massa Bázis a Polis Massán
 • Tak Bázis a Talay-on
 • Anchorheadi Bázis a Tatuinon
 • Vergesso Bázis a Vergesso-aszteroidákban
 • A Nagytemplom a Yavin 4-en

 

Szövetségi világok

 

Bár a lázadóknak nem állt annyi erőforrás rendelkezésre, mint a Birodalomnak, irányítottak bolygókat

 

 • Abridon
 • Alderaan
 • Alzoc III
 • Arbra
 • Averam
 • Boz Pity
 • Brigia
 • Cantros 7
 • Chandrila
 • Chardaan
 • Chrellis
 • Korélia
 • Dac
 • Dankayo
 • Dantuin
 • Delaya
 • Edan II
 • Fangol
 • Generis
 • Geonosis
 • Gerrard V
 • Golrath
 • Hoth
 • Isis
 • Kalaan
 • Kashyyyk
 • Krant
 • Kriselist
 • Laakteen-depó
 • Mygeeto
 • Nentan
 • Ord Pardron
 • Orion IV
 • Polmanar
 • Polus
 • Ralltiir
 • Rori
 • Rudrig
 • Silken-aszteroidák
 • Sullust
 • Talay
 • Tel III
 • Telos IV
 • Thila
 • Thyferra
 • Togoria
 • Tomark II
 • Utapau
 • Vergesso-aszteroidák
 • Virgillia 7
 • Yavin 4

Fontosabb tagok


 • Rebel LeadersGial Ackbar - Admirális, a Szövetségi Flotta főparancsnoka
 • Wedge Antilles - Parancsnok, a Zsivány Osztag vezetője Luke Skywalker távozása után
 • Walex Blissex - Tábornok és kulcsfontosságú mérnök
 • Lando Calrissian - Tábornok, a csillagvadász erők parancsnoka az endori csatában
 • Csubakka - Han Solo másodtisztje és kulcsfontosságú szereplő a koráliai kiszabadításában Jabba palotájából
 • Airen Cracken - Tábornok, a Hírszerzés főparancsnoka
 • Jan Dodonna - Főtábornok, a Csillagvadász Parancsnokság főparancsnoka, a Yavin IV Massassi Állomásának parancsnoka és szövetségi katonai tanácsos
 • Juno Eclipse - A Szövetség főkapitánya, a Salvation parancsnoka
 • Borsk Fey'lya - Politikai tanácsos; a Bothan Kémhálózat vezetője
 • Garm Bel Iblis szenátor - Szenior tábornok, társalapító
 • Ylenic It'kla - Jedi-lovag, társalapító és Bail Organa tanácsadója (Meghalt az Alderaan megsemmisítésekor) †
 • Bob Hudsol - Tábornok, az ellenálló erők parancsnoka a Bothan Űrben
 • Obi-Wan Kenobi - Jedi-mester és a Szövetség egyik legkorábbi hőse (Meghalt, Darth Vader ölte meg a Halálcsillagon) †
 • Rahm Kota - A Lázadás megformálásában besegítő saját milíciájának parancsnoka, tábornok és Jedi-mester
 • Crix Madine - Tábornok, a Különleges Erők főparancsnoka
 • Galen Marek - Alapító, vezető (Meghalt, mikor feláldozta magát a többi vezetőért az első Halálcsillagon †
 • Pharl McQuarrie - Tábornok, a ralltiiri lázadó erők tanácsosa
 • Mon Mothma szenátor - Államfő és főparancsnok, társalapító
 • Ral'Rai Muvunc - Ellátásügyi miniszter és a Lőszer- és Készletellátás főparancsnoka
 • Ferus Olin — Jedi-lovag és korai alapító (Meghalt, Darth Vader ölte meg) †
 • Bail Organa szenátor - Társalapító, szövetségi katonai tanácsos és a Lázadók Szövetségének fontos tagja (Meghalt az Alderaan bolygó megsemmisítése során) †
 • Qu Rahn - Jedi-mester és tábornok (Meghalt, Jerec ölte meg) †
 • Carlist Rieekan - Tábornok, az Echo Bázis parancsnoka a Hoth-on
 • Ristt - Tábornok, a Gyűrűbázis parancsnoka
 • Roons Sewell - Tábornok, a Yavin 4 Massassi Állomásának korábbi parancsnoka †
 • Corwin Shelvay - Korábbi Jedi-lovag és parancsnok
 • Echuu Shen-Jon - Jedi-ester és tábornok (Darth Vader ölte meg) †
 • Col Serra - a Renegát Osztag parancsnoka
 • Rachi Sitra - Jedi-lovag és parancsnok
 • Luke Skywalker - Tábornok, a Zsivány Osztag korábbi vezetője és Jedi-lovag
 • Leia Organa - Államügyi miniszter, szenior diplomata, szenior tábornok, és szövetségi katonai tanácsos
 • Han Solo - Tébornok, az Endorra küldött különleges erők parancsnoka
 • Starkiller Vezér. (Darth Vader klónoztatta az eredeti Galen Marekből)
 • Tardi - Pénzügyminiszter †
 • Vanden Willard - Tábornok, a Delta Bázis parancsnoka az Új Kisge-n
 • Vernan - Tábornok, a Hírszerzés korábbi főparancsnoka †
 • X2 - A Szürke Osztag parancsnoka és Jedi-lovag

Parancsnoki struktúrák

 

 • Szövetségi Főparancsnokság

 

Egyesített Főparancsnokságok

 

 • Flottaparancsnokság 
 • Lőszer- és Készletellátási Parancsnokság
 • Csillagvadász Parancsnokság
 • Ellátószolgálatok
 • Hírszerzés
 • Különleges Erők Parancsnoksága
 • Szektorparancsnokság(ok)

A színfalak mögött


A Lázadók Szövetsége volt a főhős csoport a Star Wars Eredeti Trilógiájában, valamint az Expanded Universe és Kánon idővonalán. A film írásakor gondolatban George Lucas a Lázadók Szövetségét a vietcong kommunista/nacionalista gerillacsoportról mintázta a vietnámi háborúban (és kisebb mértékben az Északi Vietnámi Hadseregből, ugyanebben a konfliktusban), míg a Galaktikus Birodalom elsősorban Amerikáról lett mintázva szintén a vietnámi háború idejéről. Ezt nagyban inspirálta az Apokalipszis most című film kreatív folyamatában vállalt munkája is, bár némileg ezt álcázta, mivel a vietnámi háború még mindig folyt, mikor 1973-ban írta a The Star Wars-t. Lucas felemlegette ihletüket a James Cameron's Story of Sci-Fi második részében az AMC-n, mikor James Cameron rámutatott arra, hogy a lázadók hasonlítanak a Muzsáhidra és az Al Qaedára, mint terrorista csoportok, és Lucas jelezte, hogy ez volt a pontos szándéka a filmek megírásakor. A Vietcongon kívül a Star Wars and History könyv arra utal, hogy a kínai kommunista diktátor, Mao Zedong - különösen a polgárháborúban lévő nézetei szerint - szintén egy inspiráció volt a lázadókhoz.

 

George Lucas másképp magyarázta el a Lázadók Szövetségének gyökereit a Star Wars: A klónok háborúja TV-sorozat ötödik évadában, az "Egy háború két fronton", a "Frontkerülők", "Az egyszerűbb háború" és a "Végpontok" című részekben.

 

Jason Fry a The Essential Guide to Warfare kiadványba írt végjegyzetének hatodik részében Jason Fry elismerte, hogy tudatosan írta meg a szeparatisták háttértörténetét úgy, hogy az hasonlítson a Lázadók Szövetségéhez annak érdekében, hogy bemutassa, a birodalmiak miért maradtak eléggé hűek a Birodalomhoz, hogy az atrocitásai ellenére őket válasszák.

 

Az RTVE, egy spanyol TV-csatorna a Lázadók Szövetségét az al Qaida nevű terrorista csoporthoz hasonlította 2015. november 17-én. 

Megjelenések 


 • Star Wars Episode I: The Phantom Menace (ifjúsági regény) (Csak említve)
 • Star Wars: Battlefront
 • Star Wars: Battlefront II
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Clone Campaigns
 • Star Wars Battlefront: Renegade Squadron
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds
 • Star Wars: The Force Unleashed
 • Star Wars: The Force Unleashed II
 • Star Wars: Empire at War
 • "The Rebel Four" — Star Wars Tales 9
 • Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption
 • Star Wars: Force Commander
 • Star Wars: Empire
 • "Turning Point" — Star Wars Adventure Journal 5 (Csak említve)
 • "Captain Threepio" — Star Wars Tales 8
 • "When the Domino Falls" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Domain of Evil
 • "Domain of Evil" — Classic Adventures: Volume Two (Újranyomás)
 • The Farlander Papers
 • Star Wars: X-Wing
 • "Spero's Flight" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • A lázadás hajnala
 • "Ringers" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Tinian on Trial" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Tinian on Trial" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • Dark Forces: Soldier for the Empire
 • Dark Forces: Soldier for the Empire hangjáték
 • Star Wars Journal: The Fight for Justice
 • "Breaking Free: The Adventures of Dannen Lifehold" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Changing the Odds: The Adventures of Dannen Lifehold" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Star Wars IV. rész: Egy új remény (regényváltozat) (Első megjelenés)
 • Star Wars IV. rész: Egy új remény
 • Star Wars: A Storybook
 • Escape from the Death Star
 • Star Wars #1: In the Shadow of Yavin, Part 1
 • Star Wars: Trench Run
 • Star Wars 1
 • Star Wars 2: Six Against the Galaxy
 • Star Wars 3: Death Star!
 • Star Wars 4: In Battle with Darth Vader
 • Star Wars 5: Lo, The Moons of Yavin!
 • Star Wars 6: Is This the Final Chapter?
 • Super Star Wars
 • "A Certain Point of View" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "The Briefing of Spacetrooper Platoon 243-XT" — The Star Wars Sourcebook (Csak említve)
 • "The Briefing of Spacetrooper Platoon 243-XT" — Star Wars Sourcebook, Second Edition (Csak említve) (Újranyomás)
 • Scoundrel's Luck
 • Jedi's Honor
 • Tatooine Manhunt
 • Strike Force: Shantipole
 • Battle for the Golden Sun
 • Starfall
 • Otherspace
 • Scavenger Hunt
 • Riders of the Maelstrom
 • "Riders of the Maelstrom" — Classic Adventures: Volume Three (Újranyomás)
 • Crisis on Cloud City
 • Black Ice
 • Otherspace II: Invasion
 • The Game Chambers of Questal
 • The Isis Coordinates
 • Death in the Undercity
 • Graveyard of Alderaan
 • "Changing the Balance" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Changing the Balance" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Rebel Enslaved!" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Rebel Enslaved!" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Return to Bundim" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Return to Bundim" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Going My Way?" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Going My Way?" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "'Blades and Blasters" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "'Blades and Blasters" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Breakthrough in Bissillirus" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Breakthrough in Bissillirus" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "All Our Sins Remembered" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "All Our Sins Remembered" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • "Showdown" — Star Wars Gamemaster Kit
 • "Showdown" — Classic Campaigns (Újranyomás)
 • Planet of the Mists
 • Mission to Lianna
 • The Abduction
 • "The Abduction of Crying Dawn Singer" — Classic Adventures (Újranyomás)
 • "A Fortune For The Taking" — Star Wars Gamemaster Screen (Csak említve)
 • "The Royal Family" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Heart of the Universe" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Envoy to the Queen" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Droid Hunt" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Relative Difficulties" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "A Fistful of Credits" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Trouble at Galaxy Ways" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Slave Revolt" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Locked-Base Affair" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Murder in Paradise" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "The Barren-World Mystery" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Chameleon" — Star Wars Gamemaster Screen
 • "Tales of the Smoking Blaster" — Star Wars Gamemaster Handbook
 • "The Mynock Conspiracy" — Supernova
 • "The Evacuation of Jatee" — Supernova
 • "The Beginning of the End" — Supernova
 • "The Spira Regatta" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "The Spira Regatta" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "The Quality of Mercy" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Stranded" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Two for the Price of One" — Galaxy Guide 10: Bounty Hunters
 • "You're in the Army Now!" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "The Way of the Yrashu" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "The Prophecy" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "The Void Terror" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Enemies for Life" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Loyalties" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Surprise Visit" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Wind Raiders of Taloraan" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Swoop Gangs" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Rebel Escape" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "The Battle for Gap Nine" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Galaxywide NewsNets" — Star Wars Adventure Journal 13
 • "Hammer of Destiny" — Imperial Entanglements
 • "A Bazaar Encounter" — Imperial Entanglements
 • "Who Goes There?" — Imperial Entanglements
 • "Rescue Run" — Imperial Entanglements
 • "The Farrimmer Cafe" — Star Wars Adventure Journal 11 (Csak említve)
 • "The Ando Project" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "The Argovia Strike" — Instant Adventures
 • "Agent Nallok Is Missing" — Instant Adventures
 • "Heavy Lifting" — Instant Adventures
 • "Into the Heat of Battle" — Instant Adventures
 • "Family Problems" — Instant Adventures
 • "Meltdown" — Instant Adventures
 • "New Recruits and Rebel Guns" — Instant Adventures
 • "The Treasure of Celis Mott" — Instant Adventures
 • "Operation: Shadowstrike" — Instant Adventures
 • Operation: Elrood
 • "Gone To Ground" — No Disintegrations
 • "Seregar Turnabout" — No Disintegrations
 • "The Black Sphere" — No Disintegrations
 • "Elusive" — No Disintegrations
 • Imperial Double-Cross (Csak említve)
 • Star Wars: Rebellion képregények
 • Star Wars: Rebellion videojáték
 • Star Wars: Rogue Squadron
 • Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader
 • Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike
 • R2-D2's Mission: A Little Hero's Journey
 • The Day after the Death Star!
 • Star Wars Missions 1: Assault on Yavin Four
 • Star Wars Missions 2: Escape from Thyferra
 • Star Wars Missions 3: Attack on Delrakkin
 • Star Wars Missions 4: Destroy the Liquidator
 • Star Wars Missions 5: The Hunt for Han Solo
 • Star Wars Missions 6: The Search for Grubba the Hutt
 • Star Wars Missions 7: Ithorian Invasion
 • Star Wars Missions 8: Togorian Trap
 • Star Wars Missions 9: Revolt of the Battle Droids (Csak említve)
 • Star Wars Missions 19: Bounty on Bonadan
 • Star Wars Missions 20: Total Destruction
 • The Rebel Thief
 • Star Wars Missions 11: Bounty Hunters vs. Battle Droids
 • Star Wars Missions 12: The Vactooine Disaster
 • X-Wing Marks the Spot
 • Star Wars (Marvel)
 • Classic Star Wars 1 (Csak említve)
 • Classic Star Wars 2
 • "A Rebel Agent" — Galaxy Guide 7: Mos Eisley
 • "There's Many a Slip Betwixt Cup and Lip" — Mos Eisley Adventure Set (Csak említve)
 • "Death-Hunter" — Star Wars Adventure Journal 9
 • Star Wars 3-D
 • Under a Black Sun (Csak említve)
 • Beyond the Rim (Csak említve)
 • The Jewel of Yavin (Csak említve)
 • "To Fight Another Day" — Star Wars Adventure Journal 6
 • Rebel Force: Target
 • Rebel Force: Hostage
 • Hűség
 • "The Most Dangerous Foe" — Star Wars Adventure Journal 11
 • Shadow Stalker (Csak említve)
 • Válaszutak
 • "Uhl Eharl Khoehng" — Star Wars Adventure Journal 8
 • Star Wars: Rebellion
 • Boba Fett: Overkill (Csak említve)
 • Star Wars Galaxies: The Ruins of Dantooine
 • Erőpróba
 • Erőpróba (képregény)
 • The Star Wars Holiday Special
 • Imperial Spy
 • Star Wars Missions 17: Darth Vader's Return
 • Star Wars Missions 18: Rogue Squadron to the Rescue
 • Star Wars Missions 13: Prisoner of the Nikto Pirates
 • Star Wars Missions 14: The Monsters of Dweem
 • Star Wars Missions 15: Voyage to the Underworld
 • Star Wars Missions 16: Imperial Jailbreak
 • Star Wars 7: New Planets, New Perils! (Először azonosítva, mint "lázadó söpredék")
 • Star Wars 8: Eight for Aduba-3
 • Star Wars 9: Showdown on a Wasteland World!
 • Star Wars 10: Behemoth from the World Below
 • Star Wars 11: Star Search!
 • Star Wars 12: Doomworld!
 • Star Wars 13: Day of the Dragon Lords!
 • Star Wars 14: The Sound of Armageddon
 • Star Wars 15: Star Duel
 • Star Wars 16: The Hunter
 • Star Wars 17: Crucible
 • Star Wars 18: The Empire Strikes
 • Star Wars 19: The Ultimate Gamble
 • Star Wars 20: Deathgame
 • Star Wars 21: Shadow of a Dark Lord
 • Star Wars 22: To the Last Gladiator
 • Star Wars 23: Flight Into Fury
 • Star Wars 24: Silent Drifting
 • Star Wars 25: Siege at Yavin
 • Star Wars 26: Doom Mission
 • Star Wars 27: Return of the Hunter
 • Star Wars 29: Dark Encounter
 • Star Wars 30: A Princess Alone
 • Star Wars 31: Return to Tatooine
 • Star Wars 32: The Jawa Express
 • Star Wars 33: Saber Clash
 • Star Wars 34: Thunder in the Stars
 • Star Wars 35: Dark Lord's Gambit
 • Star Wars 36: Red Queen Rising
 • Star Wars 37: In Mortal Combat
 • Star Wars 38: Riders in the Void
 • Untitled Pizzazz Star Wars Story, Part I
 • Untitled Pizzazz Star Wars Story, Part II
 • Dread Discovery!
 • A Matter of Monsters!
 • Pursuit among the Ruins!
 • Do You Know What Your Children Are?
 • Caverns of Mystery!
 • The Keeper's Secret!
 • The Final Fury!
 • The Kingdom of Ice!
 • The Snow Demons!
 • Treachery!
 • Death Trap!
 • Snow Fury!
 • The Ice Worm Cometh!
 • Showdown
 • Pursuit!
 • "Homokfúvás"—Star Wars Mesék 4
 • The Constancia Affair
 • Gambler's World
 • The Kashyyyk Depths
 • Tatooine Sojourn
 • The Pandora Effect
 • Star Wars Adventures: Princess Leia and the Royal Ransom
 • "Droid Trouble" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Only Droids Serve the Maker" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "The Capture of Imperial Hazard" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Fair Prey" — Star Wars Gamer 1 (Csak említve)
 • "Idol Intentions" — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Crimson Bounty" — Star Wars Adventure Journal 14
 • "The Great Herdship Heist" — Star Wars Adventure Journal 15 (Csak említve)
 • Side Trip
 • Pengeélen
 • A Valentine Story
 • "The Hidden" — Star Wars Tales 6 (Csak említve)
 • "Uninvited Guests" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Return to Taul" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Phantoms in the Dark" — Strongholds of Resistance
 • The Empire Strikes Back (rádiójáték)
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág
 • Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (ifjúsági regény)
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág (regény)
 • The Empire Strikes Back: A Storybook
 • Star Wars 39: The Empire Strikes Back: Beginning
 • Star Wars 40: The Empire Strikes Back: Battleground Hoth
 • Entrenched
 • Star Wars 41: The Empire Strikes Back: Imperial Pursuit
 • Star Wars 42: The Empire Strikes Back: To Be a Jedi
 • "Csúszós lejtő" — Star Wars Mesék 15 (Csak említve)
 • Murder on the Executor
 • Star Wars 43: The Empire Strikes Back: Betrayal at Bespin
 • "Hála a Tervezőnek"—Star Wars Mesék 6 (Csak említve)
 • Star Wars 44: The Empire Strikes Back: Duel a Dark Lord
 • Super Star Wars: The Empire Strikes Back
 • "Assignment: Decoy" — Star Wars Galaxy Magazine 7 (Csak említve)
 • "An Old Flame in Need..." — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "In the Emperor's Service" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "Temporary Reassignment" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "Up the Intelligence Ladder" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • Star Wars: TIE Fighter
 • "The Emperor's Trophy" — Star Wars Galaxy Magazine 11 (Csak említve)
 • Star Wars Adventures: The Will of Darth Vader
 • Star Wars 45: Death Probe
 • Star Wars 46: The Dreams of Cody Sunn-Childe
 • Star Wars 47: Droid World
 • The Further Adventures: Droid World
 • Star Wars 48: The Third Law
 • Star Wars 49: The Last Jedi
 • Rust Never Sleeps
 • Dark Knight's Devilry
 • Star Wars 50: The Crimson Forever
 • "Permission Granted" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • Star Wars 51: Resurrection of Evil
 • Star Wars 52: To Take The Tarkin
 • Star Wars 86: The Alderaan Factor
 • Star Wars 53: The Last Gift From Alderaan!
 • Star Wars 54: Starfire Rising
 • Star Wars 55: Plif!
 • The Further Adventures: Planet of the Hoojibs
 • Star Wars 56: Coffin in the Clouds
 • Star Wars 57: Hello, Bespin, Good-bye!
 • Star Wars 64: Serphidian Eyes
 • Star Wars Annual 2: Shadeshine!
 • Star Wars 58: Sundown!
 • Star Wars 59: Bazarre
 • Star Wars 60: Shira's Story
 • Star Wars 61: Screams in the Void
 • Star Wars 62: Pariah!
 • Star Wars 63: The Mind Spider
 • Star Wars 65: Golrath Never Forgets
 • Star Wars 66: The Water Bandits
 • Star Wars 67: The Darker
 • "Slaying Dragons" — Star Wars Adventure Journal 9
 • The Stele Chronicles
 • "Hunting the Hunters" — Star Wars Galaxy Magazine 6 (Csak említve)
 • Child of Light
 • "The Longest Fall" — Star Wars Adventure Journal 11 (Csak említve)
 • "Droids Can't Fly" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • A Birodalom árnyai (regény)
 • Shadows of the Empire (hangoskönyv)
 • Shadows of the Empire (ifjúsági regény)
 • A Birodalom árnyai (képregény)
 • Star Wars: Shadows of the Empire Galoob miniképregény
 • Star Wars: Shadows of the Empire Ertl miniképregény
 • "The Weekly Luncheon"  —  Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "A Case of Mistaken Identities" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Ion Cannon Parts" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Glory Support" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "Hand-Off" — Shadows of the Empire Sourcebook (Csak említve)
 • "Let's Go!" — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "A Trip to the Country" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Slave Raid" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "The Ganjuko Graveyard" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Operation: Recovery" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Garbage Run" — Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Will the Last Person Leaving Vergesso Turn Off the Lights?" — Shadows of the Empire Planets Guide (Csak említve)
 • "A World to Conquer" — Star Wars Adventure Journal 2
 • The Long Arm of the Hutt
 • Star Wars 68: The Search Begins
 • Star Wars 69: Death in the City of Bone
 • Star Wars 70: The Stenax Shuffle
 • Star Wars 71: Return to Stenos
 • Star Wars 72: Fool's Bounty
 • Star Wars 73: Lahsbane
 • Star Wars 74: The Iskalon Effect
 • Star Wars 75: Tidal
 • Star Wars 76: Artoo-Detoo to the Rescue
 • Star Wars 77: Chanteuse of the Stars...
 • Star Wars 79: The Big Con
 • Star Wars 80: Ellie
 • Star Wars Annual 3: The Apprentice
 • "Finder's Fee" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Firepower" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Desperate Measures" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Special Ops: Drop Points" — Star Wars Adventure Journal 14
 • "Nerf Herder" — Star Wars Tales 7 (Csak említve)
 • Star Wars: X-Wing Alliance
 • Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire
 • "New Assignments" — Shadows of the Empire Planets Guide (Csak említve)
 • "Escape from Balis-Baurgh" — Star Wars Adventure Journal 1
 • Egy nap bosszúságai: Bib Fortuna története (Csak említve)
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér (regény)
 • Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (ifjúsági regény)
 • Super Star Wars: Return of the Jedi
 • Ideje a táncnak, ideje a gyásznak: Oola története (Csak említve)
 • Star Wars Journal: Hero for Hire
 • Egy szabad quarren a palotában: Tessek története (Csak említve)
 • Régi jó barátok: Ephant Mon története
 • "The Passage From Perdition" — Mos Eisley Adventure Set
 • "A Line in the Sand..." — Mos Eisley Adventure Set
 • Mara Jade: By the Emperor's Hand 1
 • Mara Jade: By the Emperor's Hand 2
 • A mandalori páncél (Csak említve)
 • Boba Fett kelepcéje (Csak említve)
 • Értékes zsákmány
 • Az utolsó éjszaka Mos Eisleyban: A farkasember és a lamproid meséje
 • The Ewoks Join the Fight
 • "Terror in the Trees" — Imperial Entanglements
 • Különbéke
 • "The Public's Pulse" — The Truce at Bakura Sourcebook (Csak említve)
 • Star Wars 81: Jawas of Doom
 • Star Wars 88: Figurehead (Csak említve)
 • Star Wars 89: I'll See You in the Throne Room
 • Gathering Shadows (Csak említve)
 • "Black Curs Blues" — Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • Shadows of the Empire: Evolution
 • "For a Few Kilotons More"  —Twin Stars of Kira (Csak említve)
 • "Freedom Strike Seltos" — Twin Stars of Kira
 • Luke Skywalker és a Mindor árnyai (Először azonosítva, mint Szövetség a Galaxis Szabadságának Visszaállításáért) (Csak említve)
 • "The Kaal Connection" — Star Wars Adventure Journal 7 (Csak említve)
 • "Conflict of Interest" — Star Wars Adventure Journal 13 (Csak említve)
 • "Chessa's Doom" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Big Quince" — Star Wars Adventure Journal 2 (Csak említve)
 • "Explosive Developments" — Star Wars Adventure Journal 3 (Csak említve)
 • "Starter's Tale" — Star Wars Adventure Journal 4 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Kella Rand, Reporting..." — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Missed Chance" — Star Wars Adventure Journal 7 (Csak említve)
 • X-szárnyúak: Lidérc osztag (Csak említve)
 • X-szárnyúak: Vasököl (Csak említve)
 • "A Glimmer of Hope" — Star Wars Adventure Journal 1 (Csak említve)
 • "It's a Gambler's Life" — Star Wars Adventure Journal 4
 • Dark Forces: Rebel Agent / hangjáték
 • Dark Forces: Jedi Knight / hangjáték
 • Crisis of Faith (Csak említve)
 • "The Trap" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • Artifact of Aaris — The DarkStryder Campaign (Csak említve)
 • "The Saga Nears Its End" — Endgame (Csak említve)
 • Sötét erők ébredése (Csak említve)
 • "Rendezvous with Destiny" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Relic" — Star Wars Adventure Journal 6 (Csak említve)
 • "Counterstrike" — Star Wars Adventure Journal 8 (Csak említve)
 • "Blaze of Glory" — Star Wars Adventure Journal 8
 • "Retreat from Coruscant" — Star Wars Adventure Journal 7 (Csak említve)
 • X-Wing: Starfighters of Adumar (Csak említve)
 • Boba Fett: Agent of Doom (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Junior Jedi Knights: The Golden Globe (Csak említve)
 • Junior Jedi Knights: Promises (Csak említve)
 • Young Jedi Knights: Diversity Alliance (Csak említve)
 • The New Jedi Order: Dark Journey (Csak említve)
 • The New Jedi Order: Enemy Lines I: Rebel Dream (Csak említve)
 • Dark Nest III: The Swarm War (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Sacrifice (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Revelation (Csak említve)
 • Millennium Falcon (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Outcast (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Omen (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Conviction (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Ascension (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Apocalypse (Csak említve)
 • "An Apology" (Nem kánon említés)
 • X-Wing: Mercy Kill (Csak említve)
 • Hagyaték 2: Szétroppanva 2 (Csak említve)
 • Hagyaték 33: Küzdj meg máskor 2 (Csak indirekt megemlítés)
 • Legacy 39: Tatooine, Part 3 (Csak említve)

Nem-kánon megjelenések 


 • LEGO Star Wars: The Video Game
 • LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga
 • LEGO Star Wars: Microfighters – "videojáték"
 • Star Wars: The Force Unleashed videojáték — Ultimate Sith Edition
 • LEGO Star Wars: Microfighters – "Episode 3: Rebel Rally Time"
 • "Lucky Stars" — Star Wars Tales 15
 • Star Wars 78: Hoth Stuff!
 • "A Wookiee Scorned!" — Star Wars Tales 10
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 1. rész – "Menekülés a Jedi Templomból" (Csak említve)
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 2. rész – "Holokron hajsza"
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 3. rész – "Támadása a Coruscant ellen"
 • LEGO Star Wars: Yoda krónikái: 2. évad, 4. rész – "Skywalker erők harca"

Források


 • Bantha Tracks #5
 • Star Wars: The Empire Strikes Back játéklánc
 • The Empire Strikes Back Coloring Book (1980)
 • The Empire Strikes Back Coloring Book (1982)
 • Star Wars: Return of the Jedi játéklánc
 • Star Wars: Return of the Jedi Coloring Book (Max Rebo) (Csak képen)
 • Star Wars: Return of the Jedi Coloring Book (Luke Skywalker) (Csak képen)
 • Star Wars: Return of the Jedi Coloring Book (1984) (Csak képen)
 • A Guide to the Star Wars Universe
 • Star Wars: The Power of the Force (1985)
 • Star Wars: Droids játéklánc
 • "Star Wars: Ten Year Tribute" — The Lucasfilm Fan Club Magazine 1
 • Star Wars: The Roleplaying Game
 • Star Warriors: Starfighter Combat in the Star Wars Universe
 • The Star Wars Sourcebook
 • Star Wars Campaign Pack
 • Assault on Hoth
 • Lightsaber Dueling Pack
 • Galaxy Guide 1: A New Hope
 • Starfighter Battle Book: X-wing vs TIE Interceptor
 • The Star Wars Rules Companion
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin
 • Battle for Endor
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back
 • Imperial Sourcebook
 • Galaxy Guide 4: Alien Races
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters
 • Rebel Alliance Sourcebook
 • Death Star Technical Companion
 • Cracken's Rebel Field Guide
 • Star Wars Gamemaster Kit
 • Planets of the Galaxy, Volume One
 • Star Wars Miniatures Battles
 • The Politics of Contraband
 • Planets of the Galaxy, Volume Two
 • Heir to the Empire Sourcebook
 • Star Wars: A szerepjáték (Második kiadás)
 • Dark Force Rising Sourcebook
 • Wanted by Cracken
 • Galaxy Guide 7: Mos Eisley
 • Galaxy Guide 8: Scouts
 • Star Wars Gamemaster Handbook
 • Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim
 • Dark Empire Sourcebook
 • Supernova
 • Planets of the Galaxy, Volume Three
 • Super Empire Strikes Back Official Game Secrets
 • Star Wars Technical Journal of the Planet Tatooine
 • The Movie Trilogy Sourcebook
 • X-Wing: The Official Strategy Guide
 • Death Star Technical Companion, Second Edition
 • Han Solo and the Corporate Sector Sourcebook
 • Star Wars Miniatures Battles, Second Edition
 • "Glah Ubooki's Strange & Wondrous Imports" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 1
 • "Lan Barell" — Star Wars Adventure Journal 1
 • Galaxy Guide 10: Bounty Hunters
 • Galaxy Guide 4: Alien Races, Second Edition
 • The Last Command Sourcebook
 • Rebel Alliance Sourcebook, Second Edition
 • Galaxy Guide 6: Tramp Freighters, Second Edition
 • Cracken's Rebel Operatives
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — Star Wars Adventure Journal 2
 • "Rebel Privateers!" — Star Wars Adventure Journal 2
 • Star Wars Sourcebook, Second Edition
 • Star Wars Screen Entertainment
 • Imperial Sourcebook, Second Edition
 • Star Wars Miniatures Battles Companion
 • "The Business of Bacta" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "The Pentastar Alignment" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Blasters for Hire" — Star Wars Adventure Journal 3
 • "Outlaw Battle Armor" — Star Wars Adventure Journal 3
 • Galaxy Guide 11: Criminal Organizations
 • The Star Wars Planets Collection
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 4
 • "Cracken's Rebel Field Guide: Scanners" — Star Wars Adventure Journal 4
 • Creatures of the Galaxy
 • "A Buyer's Guide to Alternative Starships" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Stand and Deliver" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Smugglers of the Outer Rim" — Star Wars Adventure Journal 5
 • "Zirtran's Anchor" — Star Wars Adventure Journal 5
 • Platt's Starport Guide
 • Goroth: Slave of the Empire
 • "The Greel Wood Haven" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "The Cure" — Star Wars Adventure Journal 6
 • "Scouts' Dispatch" — Star Wars Adventure Journal 6
 • Alliance Intelligence Reports
 • Classic Adventures
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 7
 • "The History of R-Series Astromech Droids" — Star Wars Adventure Journal 7
 • Star Wars Technical Journal of the Rebel Forces
 • Star Wars Technical Journal
 • Star Wars Customizable Card Game – Premiere Limited (Kártya: Blaster Rifle)
 • The Kathol Outback
 • The Truce at Bakura Sourcebook
 • "Fizzi's Slightly Used Starships" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Repulsortank Battlefield" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "ISB Intercepts" — Star Wars Adventure Journal 9
 • The Jedi Academy Sourcebook
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "Rebel Privateers!" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Cracken's Rebel Field Guide: Slicing Aids" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Toria Tell's Droid Journal" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Alliance Intelligence Report: TIE Fighters" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 10
 • Galaxy Guide 2: Yavin and Bespin, Second Edition
 • Star Wars: The Power of the Force (1995)
 • Flashpoint! Brak SectorGalaxy Guide 12: Aliens — Enemies and Allies
 • Galaxy Guide 1: A New Hope, Second Edition
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi, Second Edition
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 8
 • Heroes & Rogues
 • Star Wars Customizable Card Game – Premiere Limited (Kártya: Blaster Rifle)
 • The Kathol Outback
 • The Truce at Bakura Sourcebook
 • "Fizzi's Slightly Used Starships" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "Repulsortank Battlefield" — Star Wars Adventure Journal 9
 • "ISB Intercepts" — Star Wars Adventure Journal 9
 • The Jedi Academy Sourcebook
 • "The Free-Trader's Guide to Sevarcos" — The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4 (Újranyomás)
 • "Cracken's Rebel Field Guide: Slicing Aids" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 10
 • "Wanted by Cracken" — Star Wars Adventure Journal 10
 • The Secrets of Star Wars: Shadows of the Empire
 • Shadows of the Empire Sourcebook
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor is Lurking)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Leia Meets Dash Rendar)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor Wants it All)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: The Emperor Insists)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: The Waiting Game)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Vader Destroys the Rebel Base)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Guri Does Xizor's Dirty Work)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Luke and Dash's Bothan Mission)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash's Persuasive Charm)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Leia Meets Guri)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Vader Senses His Son)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash Fires the Guide)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Luke Blocks Xizor's Fire)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Guri Goes Toe-to-Toe with Luke)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor Narrowly Escapes)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Xizor's Castle Blows Up)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Battle Over Coruscant: Part III)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Good Riddance, Xizor!)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash's Secret Getaway)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: 4-LOM Tries His Luck Against Fett)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash Battles AT-ATs on Hoth)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: Dash Aboard the Suprosa)
 • The Thrawn Trilogy Sourcebook
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back, Second Edition
 • Live-Action Adventures
 • Star Wars: The Roleplaying Game, Second Edition, Revised and Expanded
 • Shadows of the Empire Planets Guide
 • "Cracken's Rebel Operatives" — Star Wars Adventure Journal 11
 • "Smuggler's Log" — Star Wars Adventure Journal 11
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Chewbacca (In Bounty Hunter Disguise))
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Leia (In Boushh Disguise))
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Luke Skywalker (In Imperial Guard Disguise))
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Darth Vader vs. Prince Xizor)
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire (Csomag: Swoop)
 • Galoob Star Wars: Shadows of the Empire Micro Machines (Csomag: Collection II)
 • Galoob Star Wars: Shadows of the Empire Micro Machines (Csomag: Collection III)
 • Star Wars Gamemaster Screen, Revised
 • Wretched Hives of Scum & Villainy
 • No Disintegrations
 • Introductory Adventure Game
 • Mos Eisley Adventure Set
 • "Alien Encounters" — Star Wars Adventure Journal 13
 • "Cynabar's Droid Datalog" — Star Wars Adventure Journal 13
 • Pirates & Privateers
 • Cynabar's Fantastic Technology: Droids
 • The Black Sands of Socorro
 • Rules of Engagement: The Rebel SpecForce Handbook
 • Secrets of the Sisar Run
 • Cracken's Threat Dossier
 • "The Pentastar Alignment" — Classic Adventures: Volume Four - The Best of the Journal
 • Star Wars: Shadows of the Empire Limited Collector's Edition
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire Embossed Metal Collector Cards (Kártya: ISSUE 1: Xizor's Plan Revealed)
 • Kenner Star Wars: Shadows of the Empire Embossed Metal Collector Cards (Kártya: ISSUE 6: Han Delivered)
 • Gundark's Fantastic Technology: Personal Gear
 • Kenner "Straight from the Horse's Mouth" — Star Wars Insider 35
 • Star Wars: Rogue Squadron: The Official Nintendo Player's Guide
 • Star Wars: The Action Figure Archive
 • "Meet Han Solo!" — Star Wars Kids 3
 • "Star Wars Kids Answer Quest" — Star Wars Kids 3
 • "So You Think You Wanna Be a Rebel Pilot?" — Star Wars Kids 4
 • "Meet Wedge!" — Star Wars Kids 4
 • "Who Is That Alien? Tauntauns & Wampas" — Star Wars Kids 4
 • "On Our Planet: Hoth" — Star Wars Kids 4
 • "Who Is That Alien? Mon Calamari & Bith" — Star Wars Kids 5
 • "Meet Princess Leia" — Star Wars Kids 5
 • "On Our Planet: Alderaan" — Star Wars Kids 5
 • "Star Wars Kids Answer Quest" — Star Wars Kids 6
 • "Meet Wicket!" — Star Wars Kids 6
 • "Who Is That Alien? Ewoks & Sullustans" — Star Wars Kids 6
 • "Star Wars Kids Feature Planet: Endor" — Star Wars Kids 6
 • "Who Is That Alien? Ithorians & Gamorreans" — Star Wars Kids 8
 • Star Wars: Rebellion: Prima's Official Strategy Guide
 • Star Wars: Power of the Jedi
 • The Dark Side Sourcebook
 • "Rescued Aliens: Swamp Slug and Stone Mite" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • The New Essential Chronology
 • Star Wars: Galactic Battlegrounds: Prima's Official Strategy Guide
 • "Kyle Katarn, Jedi Outcast" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader: The Official Nintendo Player's Guide
 • Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike: The Official Nintendo Player's Guide
 • Rough and Tundra: Adventure Settings and Scenarios for the Greater Javin a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars Battlefront: Prima Official Game Guide
 • "Fringe Benefits" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Rebel Storm
 • "Furry and Fury" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • "Heroes of Revenge of the Sith" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • "Universe Preview 8" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • Star Wars Battlefront II: Prima Official Game Guide
 • Bounty Hunters
 • "Alliance and Empire Preview 4" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • "Saga Edition Web Enhancement: Devaronians" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink)
 • "Castaways of Endor" a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Velmor: Royalty and Rebellion a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • Arbra: Sanctuary In the Storm, Part 2 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • Aargau: For All Your Banking Needs a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • Beheboth: Blood and Water a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game: Galactic Hunters
 • "The Battle of Turak IV" a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Fate of the Jedi: Dramatis Personae
 • Rebellion Era Campaign Guide
 • The Essential Atlas
 • "The Forgotten War: The Nagai and the Tofs" a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • "Xim Week: The History of Xim and the Tion Cluster" a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • "Xim Week: The Despotica (Part IV: Evocar)" a Hyperspace-n (cikk) (tartalom eltávolítva a StarWars.com-ról és nem elérhető)
 • Star Wars: Heroes
 • "Bartyn's Landing" — Star Wars Gamer 7
 • The Written Word
 • "New Republic Stat Pack" a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink nem elérhető)
 • Message to Spacers 7 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • The Unknown Regions
 • Message to Spacers 8 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlinkek az Archive.org-on)
 • "Blood Feud!"—Star Wars Insider 124
 • Millennium Falcon Owner's Workshop Manual
 • Rebel Alliance a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Able-1707 a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Tereb Ab'Lon a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Admiral Ackbar a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Arbra a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Janus Greejatus a Databank-on (tartalom mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: Movie Heroes (Csomag: Rebel Heroes) (Csomagolás)
 • Star Wars: Beware the Sith
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • The Essential Reader's Companion
 • Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Jedi Knight
 • "Red Five" — Star Wars Insider 137
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Core Set (Kártya: Red Squadron Pilot—X-wing)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Core Set (Kártya: Rookie Pilot—X-wing)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – X-Wing Expansion Pack (Kártya: Red Squadron Pilot—X-wing)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – X-Wing Expansion Pack (Kártya: Rookie Pilot—X-wing)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Y-Wing Expansion Pack (Kártya: Gold Squadron Pilot—Y-wing)
 • Star Wars: Edge of the Empire Beginner Game
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Detained)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Reconnaissance Mission)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: The Secret of Yavin 4)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Last Minute Rescue)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Rebel Assault)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: The Rebel Fleet)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Draw Their Fire)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: X-Wing)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Rookie Pilot)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Rebel Trooper)
 • Star Wars: The Card Game – Core Set (Kártya: Rebel Sympathizer)
 • Star Wars: The Legendary Yoda
 • Star Wars: The Card Game – The Desolation of Hoth (Kártya: Snowspeeder)
 • Star Wars: The Card Game – The Desolation of Hoth (Kártya: Probe Droid)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Echo Defender)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Renegade Squadron Mobilization)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Munitions Expert)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: AAC-1 Speeder Tank)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Tauntaun)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Death Squadron Star Destroyer)
 • Star Wars: The Card Game – A Dark Time (Kártya: Heavy Fire)
 • Star Wars: The Card Game – Assault on Echo Base (Kártya: Renegade Squadron Recruit)
 • Star Wars: The Card Game – Assault on Echo Base (Kártya: Frozen Refuge)
 • Star Wars: The Card Game – Assault on Echo Base (Kártya: Tauntaun)
 • Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • Star Wars: The Card Game – Edge of Darkness (Kártya: To Arms!)
 • Star Wars: The Card Game – Edge of Darkness (Kártya: Sullustan Weapon Tech)
 • Star Wars: The Card Game – Edge of Darkness (Kártya: Ion Cannon Barrage)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: Snowspeeder)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: Shadow Operative)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: Hold the Line!)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: Hoth Rearguard)
 • Star Wars: The Card Game – The Battle of Hoth (Kártya: 501st Trooper)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Ackbar (★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Dice Ibegon)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Lak Sivrak)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Tanus Spijek)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Tigran Jamiro)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Cariso Smadis)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Del Goren)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Luke Skywalker (★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Trey Callum)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Ackbar (★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Piett (★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Leia Organa (★★★, Tantive IV))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Leia Organa (★★★, Death Star))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Luke Skywalker (★★★, Hoth))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Stormtrooper (★★★, Death Star))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Stormtrooper (★★★, Tantive IV))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: General Veers)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Han Solo (★★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Lando Calrissian)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Boba Fett (★★★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Han Solo (★★★★★)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Luke Skywalker (★★★★★)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – B-Wing Expansion Pack (Kártya: Blue Squadron Pilot—B-wing)
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: Snowspeeder)
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: Tauntaun)
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: Vast Resources)
 • Enter the Unknown
 •  "Rogues Gallery: Clearance for Immediate Launch" — Star Wars Insider 146
 • "Slugthrowers: An Overview of Popular Music and Musicians in a Galaxy Far, Far Away, Part 2," The Official Star Wars Blog (link)
 • Suns of Fortune
 • Star Wars: Sith Wars
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Mission at Kothlis)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Rebel Sentry)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Tatooine Sympathizer)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: SpecForces Commando)
 • Dangerous Covenants
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Aquaris Freeholders)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Scouring the Empire)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: The Dark Trooper Project)
 • Star Wars: The Card Game – Lure of the Dark Side (Kártya: Commando Operations)
 • Star Wars: The Card Game – Lure of the Dark Side (Kártya: General Crix Madine)
 • Star Wars: The Card Game – Lure of the Dark Side (Kártya: Rebel Commando)
 • Star Wars: What Makes a Monster?
 • Star Wars: The Card Game – Knowledge and Defense (Kártya: The Hoth Gambit)
 • Star Wars: The Card Game – Knowledge and Defense (Kártya: Tauntaun)
 • A-wing fighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Ackbar az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Alderaan cruiser az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • B-wing fighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Biggs Darklighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Captain Antilles az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Chewbacca az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Death Star az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Lando Calrissian az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Millennium Falcon az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Mon Calamari az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Mon Calamari Star Cruiser az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Nien Nunb az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Rebel Alliance az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Rebel Pilots az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Rebel Troopers az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • snowspeeder az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • X-wing fighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Y-wing starfighter az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Rebel Transport Expansion Pack (Kártya: GR-75 Medium Transport—X-wing)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Rebel Transport Expansion Pack (Kártya: Red Squadron Pilot—X-wing)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Rebel Transport Expansion Pack (Kártya: Rookie Pilot—X-wing)
 • Star Wars: The Card Game – Join Us or Die (Kártya: Winter)
 • Star Wars: Age of Rebellion Core Rulebook
 • Star Wars: The Card Game – It Binds All Things (Kártya: Green Squadron A-Wing)
 • Star Wars: The Card Game – It Binds All Things (Kártya: Rebel Fighter Bay)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Rebel Aces Expansion Pack (Kártya: Blue Squadron Pilot—B-wing)
 • Star Wars: X-Wing Miniatures Game – Z-95 Headhunter Expansion Pack (Kártya: Bandit Squadron Pilot—Z-95 Headhunter)
 • LEGO Star Wars: The Dark Side (Nem-kánon forrás)
 • "Classic Moment: Lando's Second Surprise" — Star Wars Insider 152
 • "Blaster" — Star Wars Insider 152
 • Star Wars: Birodalmi kézikönyv
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Lieutenant Judder Page)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Page's Commandos)
 • Star Wars: The Card Game – Between the Shadows (Kártya: Ysanne Isard)
 • Lords of Nal Hutta
 • Fly Casual
 • Strongholds of Resistance
 • Endless Vigil
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Galactic Empire Conversion Kit (Kártya: Rho Squadron Pilot)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Rebel Alliance Conversion Kit (Kártya: Moldy Crow)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Rebel Alliance Conversion Kit (Kártya: Outrider)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Rebel Alliance Conversion Kit (Kártya: Rogue Squadron Escort)
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Rebel Alliance Conversion Kit (Kártya: Tala Squadron Pilot)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000