darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

66-os parancs (Legendák)

End_Days.jpg
Order 66
Idővonal: A Klónháborúk vége, a Nagy Jedi Tisztogatás kezdete

YE 19; 1.089 nappal az első geonosisi csata után (2100 óra körül)
Helyszín(ek): Rengeteg bolygó szerte a galaxisban
Végkifejlet: A Jedi Rend majdnem kiirtása
Hadviselők:
 • Sith-nagyurak Rendje
  • Darth Sidious

 • A Köztársaság Nagy Hadserege
  • Klón katonák

 • Jedi Rend
  • Nagymester
  • Mesterek
  • Lovagok
  • Padawanok
  • Beavatottak

Legendák

Hajtsa végre a 66-os parancsot!
- Palpatine számos klón parancsnoknak. 

A 66-os parancs, vagy más néven a 66-os Klón Protokoll a vészhelyzeti állandó parancsok sorozatának egyike volt, amit a Köztársaság Nagy Hadseregében szolgáló klón katonáknak haladéktalanul végre kellett hajtaniuk. A parancs a Jedi Rend tagjait a Köztársaság árulóinak minősítette és arra hivatott, hogy azonnal, hezitálás és kérdés nélkül végezzék ki őket. A Palpatine főkancellár által kiadatott parancs jelentette a Nagy Jedi Tisztogatás előzményét és a Galaktikus Birodalom felemelkedését. Az atrocitások mellett a legfontosabb hatása az volt, hogy a Galaktikus Polgárháborúhoz vezetett.

 

A 66-os parancs nyomán majdnem az összes Jedi odaveszett, és az azt követő Nagy Jedi Tisztogatásban a legtöbb túlélő elesett. A Jedi Rend viszont túlélte a megmaradt Jedik tevékenységei által, például Yoda és Obi-Wan Kenobi, akik az Erő útjaira tanították Luke Skywalkert. 

Történelem


"Álláspont: A túlnyomó esélyek is jó taktikák, mester. Csak néhány Jedi van, aki tudja állni a sarat az egyszerre tüzelő támadók százai ellen... vagy azt, hogy a saját katonáik ellenük fordulnak."
- HK-47. 

Előzmény a 66-os parancshoz 

Úgy érzem, támadás készül a Jedik ellen. A kancellárt körülveszi az Erő sötét oldala.
- Mace Windu. 

A 66-os parancs a "Köztársaság Nagy Hadseregének Vészhelyzeti Állandó Parancsai: A parancsnoki beosztások és a kinevezések rendje, 1-150 parancs, KNH Dokumentum CO(CL) 56-95”-ben megnevezett dokumentumban állt, egy olyan dokumentumban, ami speciális tartalék parancsokat tartalmazott, amik bármit és bármely vészhelyzetet lefedtek. Azokat a klónokat, akik a KNH-ba (Köztársaság Nagy Hadserege) tartoztak, felkészítették a parancs végrehajtására, azonnal és kérdés nélkül és csak különleges, speciális kényszerűség bekövetkezésének esetén. Ezekből a parancsokból néhány olyan eshetőséget érintett, amivel bármely haderő vélhetően szembekerülhet. Sok foglalkozott olyan eshetőséggel, amikbe a KNH főparancsnoka – ebben az esetben Palpatine főkancellár – be volt vonva, és a parancsláncolatok hatásaira is kitért, ha ő esetlegesen cselekvőképtelen lesz vagy alkalmatlanná nyilvánítják arra, hogy kiadjon parancsokat. Különösen a 65-ös parancs foglalkozott a Köztársaság főkancellárjának letartóztatásával és lehetséges kivégzésével, tovább rejtegetve a 66-os parancs igazi célját. A 66-os parancsot eléggé elbújtatták a többi 149 parancs közé, hogy ne legyen különösebben szem előtt, és az eshetőséges 66-os parancs különösebben a parancsláncolatok hatását bolygatta, ha a Jedikkel kapcsolatban problémák merülnének fel. A törvény pontos szövege az alábbi: 

66-os parancs: "Abban az esetben, ha a Jedi-tisztek a Köztársaság érdekeinek ellenében cselekszenek, és különleges, hiteles parancsot kapnak egyenesen a főparancsnoktól (főkancellártól), a Nagy Hadsereg tisztjei eltávolítják azon tiszteket, halálos erő alkalmazásával, és a Nagy Hadsereg parancsnoki teendőit továbbra is a főparancsnok (főkancellár) látja el, az új parancsnoki szervezet megteremtéséig."

Forrás: Republic Commando: Színvallás 

Alaposabban megvizsgálva, a 66-os parancs szövege számos megkülönböztetést fed fel, ami a többi esetlegességi parancstól különül el. Először is, a más ismert esetlegességi parancs más parancsok meghatalmazásának forrásait is figyelembe veszi – Mas Amedda alelnök, a Szenátusi Biztonsági Bizottság, a Jedi Tanács, a KNH Főparancsnoksága – míg a 66-os parancsot csak a KNH főparancsnoka – ebben az esetben maga Palpatine – adhatja ki. Másodjára, nem volt kötelező, hogy a Szenátusi Bizottság vagy egy szenátusi szavazótöbbség kinyilvánítsa azt, hogy a Jedik a Köztársaság érdeke ellen intézkednek; Palpatine-nak egyedül megvolt a hatalma, hogy meghozza a döntést. Harmadjára, nem volt szükséges, hogy KNH parancsnokai hitelesítsék a parancsot, vagy akár jelentsék azt bármely más parancsnokságnak. Ha a törvény közvetlenül Palpatine-tól érkezett, speciális parancs szóhasználattal és az általa jóváhagyott, a kifejezetten erre a célra kialakított speciális kommunikációs csatornákon ez volt az összes hitelesítés, amit a klón parancsnokoknak figyelembe kellett venniük. Negyedszerre, nem volt kézzel fogható rendszer a parancs visszavonására. Ha egyszer kiadták, követni kellett az előírt utasításokat.

 

És végezetül nem volt kitétele annak – ellentétben a többi esetlegességi paranccsal -, hogy a Jediket őrizetbe vegyék és hogy a halálos közbeavatkozást csak akkor használják, ha szükséges; a parancs világosan részletezte, hogy a Jediket öljék meg. Habár ennek a sajátos parancsnak az igazi célja Darth Sidious személyes kívánsága volt, hogy a Jediket megsemmisítse, mivel veszélyt jelentenek a hatalmára, a halálukhoz való ragaszkodása ésszerűsítette az általános – vagyis nem Sith – magyarázatot: azzal érvelt, hogy egy Jedi őrizetbe vételéhez tett intézkedés elbukik, ha nem akarja, hogy visszatartsák, kivéve ha az említett Jedi túlnyomó KNH-s erőkkel szegült szembe, és még akkor is számos KNH-s áldozatot követel. Ebben az esetben halálos erő használata automatikusan szükségessé válik, hogy megóvja a KNH-s katonák és tisztek életét.

 

Hogy jobban biztosítsák azt, hogy a különböző klón katonák végrehajtsák a tervet, mikor eljön az idő, a parancsot beleprogramozták egy biochipbe, amit fejlődő korukban ültettek bele az agyukba.

 

PrematureExecution TUAzonban YE 20-ban a parancs majdnem idő előtt kitudódott Tup biochipjének meghibásodása miatt, aminek hatására a rendes önmaga és a transz-szerű állapota folyton váltakozott, utóbbi esetben lőtte le Tiplar Jedi-mestert egy csatában, és a Köztársaság kénytelen volt visszavonulni a bolygóról. Mikor Darth Sidious, Palpatine alter-egója, valamint mikor Sith-tanítványa, Darth Tyranus, másként nevezve Dooku gróf, megtudta ezt Trench admirálistól, azt tervezték, hogy elraboltatják Tupot egy a Kaminóra tartó járaton, hogy kielemezzék szeszélyes viselkedését, felismerve, hogy jelenlegi státusza valószínűleg azt eredményezné, hogy igazi tervük a háborúra, valamint a vészhelyzeti parancs, feltárulna a Jedik előtt. Az TMF-harcos Ötös, valamint Rex ki tudták szabadítani Tupot, de ez azonban azt is eredményezte, hogy előbbi tudomást szerzett a parancsról és a konspirációról. Ötöst végül megölte Fox, mert Palpatine gyilkossági kísérlettel vádolta meg őt, és nem tudott beszélni Anakin Skywalkernek, vagy Rexnek a vészhelyzeti parancsról, az egész konspirációról, vagy a főkancellár ezekben való érintettségéről, mert korábban bedrogozták.

 

YE 19-ben Palpatine kiadta a 66-os parancsot a Klónok Háborúja vége felé. A végrehajtás hivatalos indoka az volt, hogy egy Jedi csapat megpróbált puccsot rendezni a Köztársaság ellen; igazából ez egy eseménysorozat csúcspontja volt, amit Palpatine maga vezényelt évtizedeken keresztül, hogy a Jedi Rendnek véget vessen és hogy elhozza a Sith-ek uralmát. Pár nappal korábban a Szenátus elfogadta a biztonsági törvény módosítását, ami megadta a jogosultságot Palpatine-nak, hogy felbomlassza a Jedi Rendet.

 

Miután Obi-Wan Kenobi megölte Grievous tábornokot, Mace Windu, Kit Fisto, Agen Kolar és Saesee Tiin mesterek megrohamozták a főkancellár irodáját, hogy Palpatine-t letartóztassák, aki Anakin Skywalkernek felfedte magát, hogy ő a keresett Darth Sidious. Sidious hamar felnyársalta Fistót, Kolart és Tiint, de Windu képes volt hárítani és lefegyverezni őt. Skywalker utána megérkezett, majd rátalált a legyőzött főkancellárra, aki a megadásért próbált könyörögni az életéért cserébe. Amikor világossá vált, hogy Windu meg akarja ölni Sidioust, Skywalker közbeavatkozott, ami megadta a Sith-nagyúrnak a lehetőséget a Jedi-mester elpusztítására. Windu „orgyilkos kísérlete” alátámasztotta a kancellár ürügyét, hogy szükség legyen a 66-os parancs kiadására.

 

Anakin Skywalker sokkos és zavart állapotban volt. Sidious, aki most már eltorzult az „ellene irányuló kísérlettől”, Skywalker érzelmi fájdalmait saját előnyére kihasználva arra kényszerítette, hogy térjen át az Erő sötét oldalára. Nem tudta, hogy mit tegyen és az érzés, hogy soha nem kaphat bocsánatot tettéért, valamint hogy felesége, Padmé Amidala életét kétségbeesetten megmentse a megjósolt pusztulástól, Skywalker zavartságában engedelmeskedett és Sidious új tanítványává fogadta, majd a Darth Vader, a Sith-ek Nagyura nevet adta neki. Vadernek fontos szerepe volt új mestere tervének végrehajtásában.

 

A 66-os parancs végrehajtása 

Igenis, nagyúr.
- Gree klón főparancsnok engedelmeskedik a 66-os parancsnak. 

Helyi idő szerint 2100 órakor, a Klónháborúk 1089. napján, Palpatine a Köztársasági Közigazgatási Épületben található irodájába vonult, aktiválta a komm-egységét és kiadta a 66-os parancsot. Olyan csatornát alkalmazott, amin keresztül a parancs hitelessége megkérdőjelezhetetlen, de ironikus módon a titkosított csatorna egy szeparatista kódot használt – olyan ritka kulcs egyike a rejtélyhez, ami azt bizonyítja, hogy ő volt a titkos kéz a háború két oldalán.

 

Palpatine utasításokat küldött a kancellári irodáján keresztül a sereg összes klónparancsnokának. A parancsnokok változó reakciókat mutattak magukról a meglepő parancs végett, de mivel magától a főkancellártól jött, majdnem minden egyes parancsnok teljesítette habozás és kérdés nélkül. A Jediket a katonáik számtalan bolygón megölték. A Jedik közül, akik számos csatában szóródtak szét a galaxisban, majdnem mindegyiket felkészületlenül érte és könnyedén lelőtték őket. Három évnyi szüntelen hadviselésen át szennyezte be a sötét oldal az Erőt, egyre jobban elhomályosítva a Jedik érzékelését. Mivel a klónokat nem mardosta rosszindulat vagy gyűlölet és csupán egy törvényes parancsot követtek, nem volt rosszindulat a szívükben, ami talán egy apró figyelmeztetést adott a Jediknek az Erőn keresztül.

 

Yoda HeartacheMivel Palpatine számára lehetetlen volt, hogy minden egyes parancsnoknak kiadja egyenként a parancsot, időt szakított, hogy személyesen kapcsolatba kerüljön többségükkel, mielőtt a parancsot szétsugározták volna a hadsereg egészén keresztül. A parancs első perceiben a Jedi Tanács számos tagját megölték; beleértve Plo Koont a Cato Neimoidián, akit Jag parancsnok lőtt le; Stass Allie-t a Saleucamin, akit Neyo parancsnok és CT-3423 ölt meg; Aayla Securát a Felucián, aki Bly parancsnok és a 327-es Csillaghadtest tagjai által esett el; és Ki-Adi-Mundit a Mygeetón, akinek sikerült hárítani néhány lövést, mielőtt a túlerőben lévő Bacara parancsnok és a Galaktikus Flottagyalogság végzett vele. Az Utapaun Obi-Wan Kenobi egy Bogának nevezett varactylon lovagolt, amikor Cody parancsnok végrehajtotta a 66-os parancsot, utasítva egy AT-TE-t, hogy lője le őt, de Kenobinak sikerült túlélnie és elmenekülnie a bolygóról. Nemsokára újraegyesült Yoda nagymesterrel, akinek szintén sikerült elmenekülnie Gree parancsnok aljas támadásától a Kashyyykon, lefejezve a klón parancsnokot a folyamat közben.

 

Bár a 66-os parancsot csak a Köztársaság Nagy Hadseregének adták ki, állítólag egy MagnaGuard droidot az Utapaun újraaktiváltak egy hasonló paranccsal, miszerint semmisítse meg az összes Jedit.

 

Ugyanakkor nem mindegyik klónkatona értett egyet a paranccsal. A Murkhanán Roan Shryne-t és Olee Starstone-t az Ion Csapat tagjai kimenekítették a 66-os parancs alól. Climber vezetésével eleinte megkérdőjelezték a parancs hitelességét és a jóváhagyás ellenére elítélték és nem voltak hajlandók a kormány mellé állni és azok ellen fordulni, akikkel együtt harcoltak, rokonszenvet éreztek a Jedikkel. Az Omega Osztag, a Delta Osztag és az Ordo Osztag még csak nem is habozott megszegni a parancsot, bár mindegyikük színlelte az egyetértést, hogy feltűnésmentesen közbeavatkozzanak, mivel már korábban kételkedtek Palpatine-ban és az ő új Centax klónjaiban. Maze kapitány sem végezte ki Arligan Zey-t. Minden más feljegyzett esetben a kommandósok és a mélységi felderítő osztagosok teljesítették a parancsot.

 

Rajtaütés a Jedi Templomon 

Láttam, hogy több ezer katona ostromolja a Jedi Templomot. Azért kezdtem el keresni Yodát.
- Bail Organa. 

ShaKoonOrder66 STDA Coruscanton a Szenátusi Katasztrófa-elhárítási Testület statáriumot bejelentett be a bolygón és elrendelte a Jedi Templom katonai lezárását. A 66-os paranccsal az újonnan felavatott Darth Vader és az 501-es Légió fel volt hatalmazva, hogy támadják meg a Jedi Templomot; de úgy döntött, hogy meglepetés-támadással közelít a Templomhoz és így kidolgozták a Lovaghullás Hadműveletet, majd az 501-esek annyi Jedit támadtak meg, amennyit találtak a Templomban – mestereket, padawanokat és ifjakat is. A nem Jedikből álló személyzetet is lemészárolták, beleértve az adminisztrátorokat, az edzőket és az őröket. Egyetlen Jedit sem kíméltek az épületben, de néhányan megmenekültek, mint például Shaak Ti, Kazdan Paratus és Jin-Lo Rayce.

 

Utóhatás


Túl nagy kérés lett volna, hogy azelőtt érkezzen meg a parancs, mielőtt visszaadom neki a fényszablyáját?
- Cody parancsnok beszél Obi-Wan Kenobiról, miután fogadta a 66-os parancsot. 

A 66-os parancs nagyban megtizedelte a Jedi Rend létszámát és azt becsülik, hogy kevesebb, mit 100 Jedi élte túl, de ez csupán a kezdete volt a Nagy Jedi Tisztogatásnak, ami évekig terjedt és az első támadás sok túlélőjének életét követelte. Közel az összes Jedi túlélőt Darth Vader vadászta le és ölte meg, míg maga a 66-os parancs érvényessége korlátlanul megmaradt a Galatikus Birodalom rangjaiban, az újonnan felavatott rohamosztagosai számára. Mint sokan mások, Yoda a Dagobah-ra és Kenobi mesterek a Tatuinra való száműzetést választották. Ott nekik sikerült elkerülni a birodalmi erőket éveken keresztül, de kortársaik közül csak néhányan voltak ilyen ügyesek. 

Dokumentált áldozatok


Minden egyes Jedi-lovag, beleértve a barátodat, Obi-Wan Kenobit, mától a Köztársaság ellenségének minősül.
- Darth Sidious Darth Vadernek. 

Order 66 001A Jedik többsége szerte a galaxisban a 66-os parancs áldozatává vált. Különösképpen a Rend irányítóit vették célba: a Jedi Tanácsot. A mestereket azonnal kivégezték, a lovagokat letartóztatták vagy kivégezték, míg a padawanokat kivallatásra őrizetbe vették.

 

 • Ali-Alann mester: A Jedi Templomnál állomásozott; az 501-es Légió ölte meg.
 • Stass Allie mester: A Saleucaminál állomásozott; Neyo kapitány és CT-3423 ölték meg.
 • Cin Drallig Jedi-harcmester: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Sian Jeisel mester: A Bogdeni Jedi-képző Létesítményt meglátogatva; öngyilkosságot követett el, valamint klón katonákat ölt meg.
 • Jurokk Jedi-kapumester: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Ki-Adi-Mundi mester: A Mygeetón állomásozott; Bacara parancsnok és a Galaktikus Flottagyalogosok ölték meg.
 • Plo Koon mester: A Cato Neimoidián állomásozott; Jag kapitány ölte meg.
 • Ferroda mester: A Cato Neimoidián állomásozott; X2 ölte meg.
 • Saras Loorne mester: A Murkhanán állomásozott; A 22-es Légi Támadószárny ölte meg.
 • Du Mahn mester: A Bogdeni Jedi-képző Létesítményben állomásozott; klón katonák ölték meg.
 • Jocasta Nu főkönyvtáros: Darth Vader ölte meg
 • Simms mester: A Toolán állomásozott; Keller kapitány ölte meg.
 • Sev mester: A Ragmar 5 felett állomásozott; klón katonák ölték meg.
 • Traavis mester: A Garqin állomásozott; Sarge parancsnok ölte meg.
 • Luminara Unduli mester: A Kashyyykon állomásozott; Faie parancsnok ölte meg.
 • Egy mesterekből álló csoport: A Jedi Templomnál állomásoztak; Darth Vader ölte meg őket.
 • A mester, aki a Nagy Holokront védte: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Egy zabrak lovag: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • BlyShootsAaylaNem Bees lovag: Az Ortón állomásozott; Deviss parancsnok ölte meg.
 • Olana Chion Lovag: A Jedi Templomnál állomásozott; Az 501-es Légió ölte meg.
 • Serra Keto lovag: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Barriss Offee lovag: A Felucián állomásozott; Galle parancsnok ölte meg.
 • Aayla Secura mester: A Felucián állomásozott; Bly parancsnok és a 327-es Csillaghadtest tagjai ölték meg.
 • Etain Tur-Mukan lovag: A Coruscanton állomásozott; Indirekt módon ölte meg egy másik Jedi, miközben klón katonákat védett.
 • 3-7 padawan (2 fiú, 1 lány és 4 azonosítatlan Jedi): Megpróbáltak a Coruscantról elmenekülni, egy ellenőrzőállomáson az 501-es Légió felfedezte őket és meghaltak a zűrzavarban. Egyikük véletlenül megölte Etain Tur-Mukan Jedi-lovagot a zűrzavarban.
 • Tru Veld lovag: A Jedi Templomnál állomásozott; Az 501-es Légió ölte meg.
 • Két lovag: A Murkhanán állomásoztak, klón katonák végeztek velük.
 • Bene padawan: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Zett Jukassa padawan: A Jedi Templomnál állomásozott; Fox őrmester és az 501-es Légió tagjai ölték meg.
 • Whie Malreaux padawan: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Sors Bandeam beavatott: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Jeswi Ele beavatott: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Shia Letap beavatott: A Jedi Templomnál állomásozott; Darth Vader ölte meg.
 • Azonosítatlan klán: Legfeljebb számos több ifjú elrejtőzött a Főtanácstoronyban.
 • A Sasdenevér Klán tagjai: A Bogdeni Jedi-képző Létesítménynél állomásoztak; klón katonák ölték meg.
 • Továbbá Jedik százai

Ismert túlélők


A Jedi Rend olyan ősi, mint maga az idő. Az egész galaxis elszántsága kell hozzá, hogy leverjenek minket.
- Kreia Jedi-mester. 

Azt mondják, hogy kevesebb, mint 100 Jedi – körülbelül az egész Rend 1 százaléka – élte túl a 66-os parancsot. Ugyanakkor ez helytelennek tűnik, mert a számuk tulajdonképpen a 200-hoz közelített. Ennek dacára a Jedi-ellenes nézet, amit Palpatine táplált a Klónháborúk alatt, valamint a hazug jelentések hatására a Jedik államcsínyéről, a Jediket háborús uszító árulóknak bélyegezték. Mivel a galaxis nagy része gyűlölte őket és nem volt esélyük közvetlenül kiállni Palpatine új kormányával szemben, ezek a túlélők bujdosásra kényszerültek. Sokakat közülük Vader és ügynökei vadászták le és ölték meg az elkövetkezendő két évtized alatt.

 

Zao SurvivorKezdetben 4 Jedi szökött meg a Dellaltról: Klossi Anno, Deran Nalual, Siadem Forte és Iwo Kulka. A Murkhanán harcoló csapatot megmentették a katonáik, de az egyiket közülük, Bol Chatakot megölte Darth Vader. A többi Jedi, Roan Shryne és Olee Starstone utána megmenekültek és találkoztak a Dellaltról elmenekülő csoporttal. Fortét és Kulkát Shyre-nal együtt megölte Darth Vader, míg a többiek el tudtak menekülni, hogy a Birodalmat kisebb fronton próbálják megtámadni. A Sith levadászott egy csapatnyi harcoló Jedit a Shumari-i csatában a fiatal Taót kivéve. Dass Jennir saját harcát vezette egy csoport lázadóval a Sith-ek ellen, míg a Jedi páros, Kai Hudorra és Noirah Na a Birodalmi Központba mentek, hogy „átlag” polgárokká próbáljanak válni. Kai Justiss megkísérelt elbújni a fejvadászok elől. Ekria, Zonder, és Drake Lo'gaan képesek voltak a Feluciáról élve elmenekülni, míg Zonder meghalt a Vader elleni párbajban. Chase Piru vigyázott a Szárnyaló Sasdenevér Klán ifjaira, beleértve Seddwiát, Jirot és Kennan Taanzert. Tholme meghalt valamikor és halotti máglyás temetése volt az Anzaton. Beyghor Sahdett lemészárolta azokat a klónokat, akik megtámadták őt és egy Jedi nő képes volt elrejtőzni a klónjai elől.

 

Obi-Wan Kenobi, Yoda és Shaak Ti voltak az egyetlen Tanácstagok, akik túlélték a kezdeti tisztogatást, bár Ti meghalt később a Sötét Időkben. An'ya Kuro volt az egyik Jedi, aki meghalt Vader pengéje által. Maris Brood túlélte és bujdosásba menekült Shaak Tival a Felucián, míg Kento Marek a vukik között bújt el a Kashyyykon. Aven Rolk túlélte, miközben évtizedekig hibernálva volt egy mentőkabinban és azt tervezte, hogy újjáépíti a Jedi Rendet, de később meghalt egy jégbarlangban a Zissh bolygón.

 

Celeste Morne megmenekült a kezdeti parancstól, mivel a Mandalori Háborúk óta egy várbörtönben elaludt. Később Darth Vader felébresztette egy csempészhajó, az Uhumele fedélzetén. Sikerült elmenekülnie, de közel 100 év múlva Cade Skywalker a Had Abbadonon végzett vele.

 

Egy kesseli találkozón a Sith-ek kivégezték Koffi Aranát, Tsui Choi-t, Roblio Dartét, Jastus Farr-t, Ma'kis'shaala-t, Shadday Potkint, Bultar Swant és Sia-Lan Wezz-t. Morvet Stormot később ölték meg, amikor Vader megtámadta az otthonát, azonban a fia el tudott menekülni.

 

Falon GreyX2Aqinos és az ő Vaslovagjai a Dweemen bújtak el, közben Caryn úrnő padawanná fogadta Ana Tathist és az Ismeretlen Régiókba menekültek. Eközben Ana Tathis csatlakozott a Lázadók Szövetségéhez, Caryn sorsa ismeretlen maradt. Minos Fel'Kona és apja, Jonas Fel’Kona elmenekültek az elpusztított Cularin-rendszerből és eltűntek. Geith Eris, Callista Ming és Plett a Belsavison rejtőztek el a harcok elől, de történetesen megtalálták őket. Ugyanakkor Plett megmenekült és egy szentélyt állított fel a Belsavison a többi túlélő Jedi számára. Bont és Niát egy utazó találta meg és elmenekültek a Tisztogatás elől. Darrus Jeht átverte a klónharcosait és ismeretlen területre menekült. Ylenic It'kla később halt meg az Alderaanon, míg Bardan Jusik a Mandalore-on bújt el. Drakka Judarrl, Bre'ano Umakk és mestere a Dantuinon bújtak el, Matarmeno Krahnn a Koréliára ment száműzetésbe, Antaria Wellos a Rorin maradt a Galaktikus Polgárháború közepén, és Quinlan Vos feltehetőleg a Kashyyykon rejtőzött el Khaleen Hentz-cel és fiukkal, Korto Vosszal..

 

Tallisibeth Enwandung-Esterhazy és Kina Ha túlélte és Nyreen Vollen a Mandalore-ra szállította őket. Hylon Jedi-mestert és tanítványát, Dendrót Vader vágta le egy heves összecsapás alatt az Otavon XII-n.

 

Darrin Arkaniant és tanítványát, Corwin Shelvayt Antinnis Tremayne főinkvizítor ölte meg. Hogy egy hasonló végzet elől elmeneküljön, Neth Enasteri elhagyta a családját és a Peremvidéken rejtőzött el. Ydra Kilwallen és a férje évekig élhettek békében, míg a ssi-ruuk közbe nem avatkoztak. Niebur Botont, Dama Montalvot, egy gotal Jedit és Halagad Ventort Vader megkínozta, és ezzel együtt Ventor megadta számos túlélő Jedi tartózkodási helyét, még a barátjának, Ashka Bodának a rejtőzködési helyét is. Míg Botont Vader halálra kínozta és megcsonkította, Ventort elengedték és beleőrült az általa okozott halálokba. Ameesa Daryst Arden Lyn ölte meg, míg a Feljegyzések Utolsó Kurátorát, Axton Tredwayt és más Jediket a Talaseán a Sith vadászta le és ölte meg.

 

Kaoln, Rorr'hn, Gruu Dunrik, Drun Cairnwick, Dorn Tavers,Tyneir Renz, Rachi Sitra, Fable Astin, Qu Rahn, Echuu Shen-Jon, Rahm Kota, Fable Astin, Corwin Shelvay, Drakka Judarrl, Ana Tathis és Ylenic It'kla csatlakoztak a Lázadók Szövetségéhez és a legendás Luke Skywalker oldalán harcoltak a Birodalom ellen, bár Ylenic megsemmisült az Alderaan elpusztulásakor.. Egy Jedi, akit a Birodalom elfogott, vezette a Halálcsillag Felkelést, ami alatt őt megölték. Fable Astin és az anyja csatlakozott a Szövetséghez és segítette a Birodalom elleni harcot. Ranik Solusart és a fiát levadászták, míg Kam történetesen az Új Jedi Rendhez csatlakozott. Qu Rahn-nal történetesen egy birodalmi inkvizítor végzett nem sokkal az endori csata után. Azonban a szelleme átlépte a fizikai síkot és segítette Kyle Katarnnak megkeresni a Jedik Völgyét. Vima-Da-Boda szégyenében a Peremvidéken bújt el a Rend bukása után. Echuu Shen-Jon a Kranton bújt el a Klónháborúk elején, mert átállt a Sötét Oldalra. Később ismét jó útra tért és megmentette Leia Organát egy szakasznyi rohamosztagostól. Később Vader győzte le egy heves párbajban, de Erő-szellemként továbbélt.

 

Vima-Da-Boba, Empatojayos Brand, T'ra Saa, K'Kruhk, valamint lehetséges tanulói, Nichos Marr, Aqinos, és a Vaslovagok közül a legtöbben, és az Ephaan Kenzon tanulói közül néhányan csatlakoztak Luke Skywalker Új Jedi Rendjéhez. Brand súlyosan megsérült Vader által egy vadászharcban a Ganathan Űr közelében, a Tisztogatás alatt, de kimentették és egy kibernetikai életfenntartó ruhával látták el. Később feláldozta magát, hogy segítse legyőzni az újjászületett Palpatine-t.

 

Ikritet, mikor hibernációs transzba került YE 378-ban a Yavin 4-en, nem fedezték fel a Tisztogatás alatt. Csatlakozott az Új Jedi Rendhez, miután YU 22-ben felébredt, majd 4 évvel később meghalt a Yuuzhan Vong Háborúban, feláldozva magát, hogy fedezze számos egyéb Jedi szökését.

 

Beldorion, Jerec, Danaan Kerr, Maw és Travgen átálltak a sötét oldalra és végül Vader vagy más Jedik ölték meg őket. A'Sharad Hett történetesen átállt a sötét oldalra, felvette a Darth Krayt nevet és megalkotta az Egyetlen Sith-et; ironikus módon ő volt a fő felelős a Harmadik Jedi Tisztogatásért.

 

Shaak Tit, Rahm Kotát és Kazdan Paratust Darth Vader titkos tanítványa, Galen Marek vadászta le a Tisztogatás idején a felkészítése részeként. Csupán Kota élte túl és a félrevezetett fiatalt tanítványává fogadta a világos oldalon, ami Maris Brood felszabadításához vezetett. Kota arra törekedett, hogy csatlakozzon a Lázadók Szövetségéhez, és vakságának dacára egy küldetést vezessen a Halálcsillag terveinek megkaparintásához. Jax Pavan és Laranth Tarak megpróbálták meggyengíteni a Birodalmat a Coruscanton. K'Kruhk történetesen elvitt egy padawant a Rejtett Templomba.

 

Obi Wan KenobiFy-Tor-Ana és Garen Muln az Ilumon bújtak el, és megölték őket, amikor a titkos Jedi-aszteroidán találkoztak. Ry-Gaul elrejtőzött a 66-os parancs idején, de ő is a Jedi-aszteroidán bújt el, ahol megölték. Egy Jedi megkísérelt megtámadni egy osztagnyi klónt a Templomnál és megölték. Taj Junak feláldozta magát, hogy megmentse akadémiáját és rohamosztagosok ölték meg. Nos'lyn a Tatuinon bújt el és Erő-érzékenyeket segített megismertetni az Erő útjával. Qid Proko egy technikusként dolgozott és Urootart megölte egy fejvadász a Kasshyyykon.

 

Falon Grey Jedi-mester a Dantooine-on rejtőzött el. A Birodalom Felemelkedése idején lázadást vezetett helyi birodalmi rohamosztagosok ellen. X2, az elit klónharcos kilépett a birodalmi szolgálatból, segítette Grey-t a csatában, de X1 megérkezett és megölte Grey-t.

 

Iri Camas Jedi-mestert az 501-es Légió nyomon követte a Celenen. Becsalogatott 4 klón kommandóst az épületbe, meggyújtott egy gázvezetéket, ami berobbantotta az épületet. Míg 3 klón megmenekült, Camas and Bry meghaltak a robbanásban; a félig megolvadt fénykardját megtalálták egy fal között a robbanás után.

 

Valara Saar, Ood Bnar, Ferus Olin, Thracia Cho Leem, Codi Ty és Zao nem tevékenykedtek a Jedi Rendben és ezért a Sith-ek nem vadászták le őket. Vergere nem tartózkodott a galaxisban, ezért elkerülték őt.

 

A rejtélyes és erős An'ya Kuro Jedi-mester Vader kezei által halt meg, amit Palpatine úgy emlegetett, hogy a Nagy Jedi Tisztogatás utolsó akciója. Egy maroknyi Jedi padawan úgy élte túl a parancsot, hogy gondosan elrejtőztek egy teherhajón. 

Akció közben eltűnt


Sok Jedi volt, akinek a sorsa ismeretlen maradt a 66-os parancs után. A kaotikus körülmények között a Birodalom első napjaiban, sokféle ok létezett, hogy miért maradt számtalan Jedi sorsa tisztázatlan, az indokok között főleg az szerepelt, hogy nem sikerült felkutatni a holttesteket, vagy a megbízott katonákat megölték. Az eltűntek között ott volt Depa Billaba, akről azt hitték, hogy a múltban szerzett sebeit gyógyítgatta a Jedi Templom megtámadásakor és Coleman Kcaj mester, a Jedi Tanács tagjáról is úgy vélték, hogy jelen volt a Coruscanton a Lovaghullás Hadművelet alatt. Egy másik mester is eltűnt, Eeth Koth, egy korábbi Tanácstag. Obi-Wan Kenobi tagadta, hogy régi barátját, Bant Eerint megölték. Glynn-Beti, Ulu Ulix, Voolvif Monn, Pix, Saldith és Tera Sinube voltak azok a kiemelkedő Jedik, akik a zűrzavarban eltűntek. 

A színfalak mögött


QuinlanvosdeathA 66-os parancs első indirekt említése az Egy új remény regényváltozatában volt, Alan Dean Foster szellemírásában, amit 1976-ben adtak ki, ami úgy kezdődik, hogy a Jediket "árulás és megtévesztés miatt kiirtották".

 

Eredetileg a 66-os parancs a Star Wars: II. rész: A klónok támadása idején következett volna be.

 

A Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja első vázlatában (2003. április 13.) több Jedi-gyilkosság szerepelt.

 

A parancs következménye ebben a piszkozatban a The Making of Star Wars Revenge of the Sith című könyvből:

 

A Mygeetón lelövik KI-ADI-MUNDI-t és SAESEE TIIN-t. A Saleucamin gyilkolás áldozatává válik KIT FISTO, BARRISS OFFEE és ADI GALLIA. A Kashyyykon MINA PODIA-t lelövik, de YODA megvédi magát. A Cato Neimoidián PLO KOON-t lelövik az égről, mialatt a bolygófelszínen azonosítatlan Jedik hevernek. A Felucián AAYLA SECURA-t és QUINLAN VOS-t örökre elhallgattatják.

 

Amikor A Sith-ek bosszúját bemutatták, néhány forrás azt állította, hogy a 66-os parancsot előre beprogramozták a klónkatonákba. Ugyanakkor George Lucas azt állította, hogy ez egy "utolsó mentsvárú" parancs volt, nem előre beprogramozott. A 66-os parancsot megelőző 65-ös parancs szerint a főkancellárt (még Palpatine nem nyerte el a címet) a KNH-nak el kell távolítani a hivatalából, ha a Galaktikus Szenátus alkalmatlanná minősíti őt a közszolgálatra.

 

A Star Wars: The Complete Saga Blu-ray-en, a bónusz lemez megmutatja a 66-os parancs régi animációját. Több Jedit megölnek különböző halálok változatában. Például Ki-Adi-Mundi egy tornyon van. Egy lift eléri a tetejét, benne nagy létszámú klónkatonákkal, akik aztán megölik. A másik példa Aayla Secura és rengeteg klón katona halála a Felucián. Mindannyian letérdelnek, ahogy a droidok elhaladnak. Secura megkérdezi, hogy droidok-e. Bly egyszerűen azt mondja, „nem” és megöli. Egy másik kimaradt jelenet a válogatásból a Lovaghullás hadművelethez kapcsolódik; Shaak Ti meditál és megkérdezi, hogy "Mi az, Skywalker?", amikor Skywalker belép a szobába. Skywalker nem válaszol és egyszerűen ledöfi a Jedi-mestert.

 

Gyakran megválaszolatlan kérdés volt, hogy vajon a 66-os parancsot "beleprogramozták"-e a klónokba, vagy a parancsokat betanultatták-e a klónokkal. Karen Traviss Republic Commando regényei megemlítik, hogy a Vészhelyzeti Parancsokat betanulták és nem beprogramozták, ami miatt néhány klón semmibe vette a parancsot és/vagy nyíltan megtagadták a teljesítését, még a "normális" (vagyis nem egy kommandós, TMF-harcos vagy más speciális klón erő) klónok is, mint például RC-5108/8843-as, "Corr". A Sötét nagyúr című regény ezt alátámasztja, mivel az Ion Osztag ellenállt a 66-os parancs teljesítésének, és irányíthatatlanná váltak. Azonban a Star Wars: A klónok háborúja 6. évadában felfedték, hogy a Vészhelyzeti Parancsokat valójában (állítólag) az összes klón katona agyába beleültették egy organikus biochippel a fejlődésük során, ami ösztönösen aktiválódik, mikor a parancsot megkapják. Ennek magyarázata még megválaszolásra szorul. 

Megjelenések


 • Darth Plagueis (Csak indirekt megemlítés)
 • Republic Commando: Színvallás (Csak említve)
 • Star Wars: Clone Wars Adventures Volume 9 – "Salvaged" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 10. rész – "Krell mészárlása" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 1. rész – "Az ismeretlen" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 2. rész – "Összeesküvés" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 3. rész – "A szökevény" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 4. rész – "Parancsok" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 11. rész – "Hangok" (Yoda látomásában)
 • Republic Commando: A 66-os parancs
 • Reversal of Fortune
 • Star Wars: Clone Wars Adventures Volume 4 – "Orders"
 • Star Wars: Clone Wars Adventures Volume 5 – "The Order of Outcasts"
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja / képregény / regény / ifjúsági regény / videojáték (Első megjelenés)
 • Star Wars: Battlefront II
 • Star Wars: Republic: Hidden Enemy
 • Star Wars: Dark Times 6: Parallels, Part 1
 • Sötét nagyúr
 • Star Wars: Republic: Into the Unknown (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Purge (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Dark Times: The Path to Nowhere (Csak említve)
 • Star Wars: Dark Times 13: Blue Harvest, Part 1 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Dark Times 15: Blue Harvest, Part 3 (Csak említve)
 • Star Wars Galaxies: An Empire Divided
 • Coruscanti éjszakák: A Jedik alkonya (Csak említve)
 • Coruscanti éjszakák II: Az árnyak utcája (Csak említve)
 • Coruscanti éjszakák III: Az Erő mintázatai (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: The Desperate Mission (Csak indirekt megemlítés)
 • The Last of the Jedi: Dark Warning (Csak indirekt megemlítés)
 • The Last of the Jedi: Underworld (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: Death on Naboo (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: A Tangled Web (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: Return of the Dark Side (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: Secret Weapon (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: Against the Empire (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: Reckoning (Csak említve)
 • A Wretched Hive a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on) (Csak említve)
 • Tomboló Erő (regény) (Csak említve)
 • Tomboló Erő II (regény) (Csak említve)
 • Halálcsillag (Csak említve)
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (regényváltozat) (Először említve) (Indirekt módon úgy említve, mint "a Jedi-lovagokat száműzték, szétzüllesztették vagy megölték ")
 • Rebel Force: Hostage (Csak említve)
 • Star Wars: Rebellion 9: The Ahakista Gambit, Part 4 (Csak említve)
 • A Birodalom örökösei (Csak indirekt megemlítés)
 • The New Jedi Order: The Unifying Force (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Betrayal (Csak indirekt megemlítés)
 • Fate of the Jedi: Outcast (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Ascension (Csak említve)
 • Star Wars: Legacy 11: Ghosts, Part 1 (Csak említve)
 • Star Wars: Legacy 16: Claws of the Dragon, Part 3 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg) 

Nem-kánon megjelenések


 • LEGO Star Wars: The Video Game
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga
 • A clone trooper always obeys orders
 • Tag & Bink: Revenge of the Clone Menace
 • Star Wars: Republic Commando: Order 66
 • Star Wars Order 66 mod (Jedi Academy mód) 

Források


 • Star Wars: Shadows of the Empire Micro Machines (Pakk: Collection II) (Csak indirekt megemlítés)
 • The Making of Star Wars Revenge of the Sith
 • "Ask the Master" — Star Wars Insider 83
 • "Heroes of Revenge of the Sith" on Wizards.com eredeti cikk link, háttérlink) (Csak indirekt megemlítés)
 • "Guide to the Grand Army of the Republic" — Star Wars Insider 84
 • The New Essential Chronology
 • "Order 66: Destroy All Jedi" — Star Wars Insider 87
 • "The 100 Greatest Things About Star Wars... Ever!" — Star Wars Insider 100
 • The Force Unleashed Campaign Guide
 • Star Wars Fandex Deluxe Edition
 • "Han Solo: The Early Years" — Star Wars Insider 106
 • Legacy Era Campaign Guide
 • Jedi Academy Training Manual
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Agents of Deception (Kártya: Order 66)
 • Rebellion Era Campaign Guide
 • "Classic Moment" — Star Wars Insider 111
 • The Essential Atlas
 • "Palpatine" — Star Wars Insider 113
 • Galaxy of Intrigue
 • The Unknown Regions
 • "Blaster" — Star Wars Insider 128
 • Cato Neimoidia a Databank-on (tartalom mára elavult, háttérlink az Archive.org-on)
 • "Family Tradition" — Star Wars Insider 130
 • Sith-ek könyve
 • Star Wars: Beware the Sith
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • The Essential Reader's Companion
 • Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Jedi Knight
 • "Classic Moment"—Star Wars Insider 140
 • Star Wars: The Legendary Yoda
 • "Barely Tolerable: Alien Henchmen of the Empire, Part 2," The Official Star Wars Blog (link)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Shaak Ti) (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Clone Commander Cody (L))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Clone Commander Cody (D))
 • Star Wars: Sith Wars
 • Suns of Fortune
 • The Official Star Wars Fact File Part 23 (PLO6, Clone Wars Ace Pilot)
 • The Official Star Wars Fact File Part 25 (19 BBY 37–38, Operation: Knightfall)
 • Alderaan cruiser az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Alderaan cruiser az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Boga az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Chewbacca az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Clone Commander Cody az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Birodalmi kézikönyv

A Szerző: owokaleyo1992

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000